Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Sains KSSR

Kelas

: Tahun 4A

Bil. Murid

: 31 orang

Tarikh

: 4/10/2015

Masa

: 11.15 12.15 tengahari (60 minit)

Tema/Tajuk

: Bumi dan Sains Angkasa/ Sistem Suria

Standard Kandungan

: Pada akhir pengajaran, murid dapat


9.1 Memahami Sistem Suria

Standard Pembelajaran : 9.1.1 Memerihalkan ahli dalam sistem suria iaitu


matahari, planet, satelit semulajadi, asteroid,
meteorid dan komet melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
Objektif Pembelajaran

: Di akhir pengajaran, murid dapat:


1. Menyatakan ahli-ahli dalam sistem suria secara
lisan dan bertulis.
2. Murid dapat menjawab dengan betul sekurangkurangnya 80% lembaran kerja yang diberi.

Pengetahuan sedia ada : Murid mempunyai konsep awal mengenai ahli-ahli yang
terdapat dalam sistem suria.
Kemahiran Saintifik

: Memerhati, komunikasi dan meramal

KemahiranBerfikir

: Hubungkait, banding beza, jana idea

Sikap Saintifik dan nilai murni : Berdisiplin, sifat ingin tahu, kerjasama, tolak
ansur
EMK

: Kreativiti dan inovasi

Sumber P&P

: Lcd, Komputer riba, lembaran kerja

Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran


Fasa/Masa
Persediaan/
orientasi
(5minit)

Kandungan
Tayangan Video

Aktiviti P&P
Catatan
1. Murid memerhatikan video
yang ditayangkan oleh KB:,
guru berkaitan dengan Menghubungkait,
sistem suria.
2. Murid
bersoal
jawab
KPS:memerhati,
dengan guru berkaitan

dengan
video
ditayangkan.

yang berkomunikasi,
EMK:
Kreativiti dan
Contoh soalan:
inovasi
- Video
ini
berkaitan
dengan apa murid?
- Apa yang kamu faham
melalui video ini?

Imaginasi
(10 minit)

Ahli dalam sistem


suria:
1) matahari
2) 8 buah planet
3) asteroid
4)meteorid
5)komet
6)bulan

Perkembangan
(30minit)

Aktiviti:
Tayangan slaid
bertujuan untuk
pengukuhan
pemahaman
pengetahuan
yang sedia
terbentuk.

Tindakan

Menjawab

(10 minit)

lembaran kerja

1. Dalam berkumpulan, murid


diminta
menyenaraikan
ahli-ahli dalam sistem suria
dalam sekeping kertas.
2. setiap
kumpulan
akan
membentangkan
hasil
perbincangan mereka.
3. guru menerima semua
jawapan yang diberikan
oleh murid.
1. Murid ditayangkan slaid
powerpoint yang

Memerhati
Meramal
SSNM:
Sifat ingin tahu

KB: banding beza

disediakan oleh guru.


2. Murid diminta memberikan
perhatian yang

KPS:

KPS: Komunikasi

penuh

terhadap tayangan slaid.

SSNM:
Kerjasama
Disiplin
Tolak ansur

1. Murid menjawab lembaran KB: menjana


kerja yang diedarkan pada idea, banding
masa ditetapkan.
2. Guru
dan

beza
murid

berbincang jawapan bagi

KPS: Komunikasi

lembaran kerja yang diberi.


Nilai Murni:
Disiplin
Penutup

Rumusan/

1. Guru

memilih

(5 minit)

kesimpulan

seorang murid

tajuk

daripada setiap kumpulan


kemudian
melukis
diarahkan

murid

akan KPS: komunikasi

planet

yang

oleh

guru.

Ahli kumpulan
meneka

KB: menjana idea

apakah

akan
nama

planet yang dilukis.


2. Aktiviti yang
sama diteruskan
oleh kumpulanyang lain.