Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

LITERASI TAHUN 2
MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 1
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


i. Menyebut, mencerakin,
mengeja, membaca dan
memahami perkataan suku kata
terbuka KV+KV dengan sebutan
yang betul.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.1 Membaca dan


memahami perkataan
yang mengandungi suku
kata terbuka KV+KV.

ii. Membina dan menulis perkataan


suku kata terbuka KV+KV
dengan betul.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

2.1 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka KV+KV.

iii. Menyebut, mencerakin,


mengeja, membaca dan
memahami perkataan suku kata
terbuka KV+KV+KV dengan
sebutan yang betul.

1.2 Membaca dan


memahami perkataan
yang mengandungi suku
kata terbuka
KV+KV+KV.

iv. Membina dan menulis perkataan


suku kata terbuka KV+KV+KV
dengan betul.

MINGGU 2
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.2 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka KV+KV+KV.

CATATAN

Contoh perkataan
KV+KV
bapa dada mata
paku raga pipi
lidi
cili
gigi
diri
guru bubu
kuku susu sudu

Contoh perkataan
KV+KV+KV
kereta
tomato
kerusi
kepala
berudu
kelapa
kemeja
kebaya
kamera
rebana
ketawa
petani
kerani
lelaki
perahu
keladi

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


i. Menyebut, mencerakin,
mengeja, membaca dan
memahami perkataan suku kata
terbuka V+KV dengan sebutan
yang betul.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.3 Membaca dan


memahami perkataan
yang mengandungi suku
kata terbuka V+KV.

ii.Membina dan menulis perkataan


suku kata terbuka V+KV dengan
betul.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

2.3 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka V+KV.

Contoh perkataan
V+KV
ibu
isi
ubi
ela
itu
api
aki
abu
umi
uli
uji
alu

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 3
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


i. Menyebut, mencerakin, mengeja,
membaca dan memahami
perkataan suku kata tertutup dan
terbuka KVK+KV dengan betul.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.4 Membaca dan


memahami perkataan
yang mengandungi
gabungan suku kata
tertutup dan terbuka
KVK+KV.

ii. Membina dan menulis perkataan


suku kata tertutup dan terbuka
KVK+KV dengan betul.

2.0 Membina dan menulis

2.4 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi gabungan
suku kata tertutup dan
terbuka KVK+KV.

perkataan.

Contoh perkataan
KVK+KV
mandi
lembu
kunci
pintu
baldi
laksa
bendi
cikgu
lampu
jambu
camca
teksi
pandu
garpu

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


MINGGU 4
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

MINGGU 5
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

i. Menyebut, mencerakin, mengeja,


membaca dan memahami
perkataan suku kata tertutup dan
terbuka KVKK+KV dengan
sebutan yang betul.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.5 Membaca dan


memahami perkataan
yang mengandungi
gabungan suku kata
tertutup dan terbuka
KVKK+KV.

ii.Membina dan menulis perkataan


suku kata tertutup dan terbuka
KVKK+KV dengan betul.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

2.5 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi
gabungan suku kata
tertutup dan terbuka
KVKK+KV.

i. Membaca dan memahami frasa


dan ayat tunggal yang
mengandungi perkataan suku
kata terbuka dengan betul.

3.0 Membaca dan memahami


frasa.

ii. Membina dan menulis frasa dan


ayat tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata terbuka
dengan betul.

4.0 Membina dan menulis


frasa.

3.1 Membaca dan


memahami frasa yang
ada perkataan
mengandungi suku kata
terbuka.
4.1 membina dan menulis
frasa yang ada
perkataan mengandungi
suku kata terbuka.

Contoh perkataan
KVKK+KV
tangga
nangka
tungku
bangku
mangga rangka
banglo
tangki
pangku
singki

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


Contoh frasa:
Jambu manis
Kerusi kayu
Tangga batu
Isi durian
Rangka manusia

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 6
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

OBJEKTIF

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


Contoh ayat:
i. Membaca dan memahami frasa
dan ayat tunggal yang
mengandungi perkataan suku
kata terbuka dengan betul.

5.0 Membaca dan memahami


ayat.

5.1 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang ada perkataan
yang mengandungi
suku kata terbuka.

6.0 Membina dan menulis ayat.

6.1 Membina dan menulis


ayat tunggal yang ada
perkataan mengandungi
suku kata terbuka.

i. Membaca dan memahami


perkataan yang mengandungi
sukukata tertutup KVK.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.6 Membaca dan


memahami perkataan
yang mengandungi suku
kata tertutup KVK.

ii. Membina dan menulis perkataan


yang mengandungi suku kata
tertutup KVK.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

ii. Membina dan menulis frasa dan


ayat tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata terbuka
dengan betul.
MINGGU7
UNIT 2
TEMA :
SEKOLAH SAYA

STANDARD KANDUNGAN

Ini baju.
Ini baju baharu.
Ini baju baharu Nani.
Ibu beli baju baharu
kami.

Pada akhir Unit 2, murid berupaya :

iii.
Mengeja, membaca,
memahami dan mencerakin
perkataan yang mengandungi
suku kata tertutup KVK + KVK.
iv.
Membina dan menulis
perkataan yang mengandungi
suku kata tertutup KVK + KVK.

pen, jam, beg, rak,


bot, zip, bas, cat, jip,
gam, kek, van

2.6 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVK.
1.7 Membaca dan
memahami perkataan
yang mengandungi suku
kata tertutup KVK+KVK.

pensel, darjah, kertas,


dakwat, sampul,
sampah, gambar,
nombor, pondok,
tandas

2.7 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVK+KVK.

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 8
UNIT 2
TEMA :
SEKOLAH SAYA

MINGGU 9
UNIT 2
TEMA :
SEKOLAH SAYA

MINGGU 10
UNIT 2
TEMA :
SEKOLAH SAYA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir Unit 2, murid berupaya :


i.

Mengeja dan membaca


dan memahami
perkataan yang
mengandungi suku
kata KVKK.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

ii.

Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku
kata KVKK.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

1.8 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVKK.

gong, wang, tong,


bank, zink,

2.8 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVKK

Pada akhir Unit 2, murid berupaya :


i.

Mengeja, membaca,
memahami dan
mencerakin perkataan
yang mengandungi
suku kata tertutup VK +
KVK.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.9 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup VK+KVK.

ii.

Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku
kata tertutup VK +
KVK.

2.0 Membina dan menulis


perkataan

2.9 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup VK+KVK.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.10 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVKK+KVK.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

2.10 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVKK+KVK.

ustaz, orkid, album,


empat, intan, abjad,
indah, isnin

Pada akhir Unit 2, murid berupaya :


i.

ii.

Mengeja, membaca
dan mencerakin
perkataan yang
mengandungi suku
kata tertutup KVKK +
KVK.
Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi suku
kata tertutup KVKK +
KVK.

Songkok, cangkul,
singlet, langsir,
pinggan, mangkuk

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 11
UNIT 2
TEMA :
SEKOLAH SAYA

MINGGU 12
UNIT 2
TEMA :
SEKOLAH SAYA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir Unit 2, murid berupaya :


i.

Mengeja, membaca,
memahami dan
mencerakin perkataan
yang mengandungi
gabungan suku kata
terbuka dan tertutup
KV + KVK.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.11 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi gabungan
suku kata KV+KVK.

ii.

Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi
gabungan suku kata
terbuka dan tertutup
KV + KVK.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

2.1 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi gabungan
suku kata terbuka dan
tertutup KV+KVK.

iii.

Membaca dan
memahami frasa yang
mengandungi suku
kata tertutup.

3.0 Membaca dan memahami


frasa.

3.2 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi suku kata
tertutup.

iv.

Membina dan menulis


frasa mengandungi
suku kata tertutup.

4.0 membina dan menulis


frasa.

4.2 Membina dan menulis


frasa yang mengandungi
suku kata tertutup.

5.0 Membaca dan memahami


ayat.

5.2 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi suku kata
tertutup.

6.0 Membina dan menulis ayat.

6.2 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi suku kata
tertutup.

Papan, murid, bakul,


kamus, kasut, kapur,
kipas, tikar, kelas,
berus

Songkok hitam,
Bunga orkid,
Langsir biru,
Tong sampah,
Pensel tajam

Pada akhir Unit 2, murid berupaya :


i.

Membaca dan
memahami ayat
tunggal yang
mengandungi suku
kata tertutup

ii.

Membina dan menulis


ayat tunggal yang ada
perkataan
mengandungi suku
kata tertutup.

Ini tong sampah.


Tong sampah ini
besar.
Tong sampah ini
warna biru.

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU/
13
UNIT
3
TEMA
ALAM HAIWAN

OBJEKTIF
Pada akhir Unit 3, murid berupaya:
i.
Mengeja ,membaca dan
memahami perkataan yang
mengandungi etaling,epepet
dan o dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.12 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi
etaling,epepet dan o

yang mengandungi
etaling,epepet dan o
dengan betul.

perkataan yang mengandungi


etaling,epepet dan o
dengan betul.
MINGGU/
14
UNIT
3
TEMA
ALAM HAIWAN

MINGGU/
15
UNIT
3
TEMA
ALAM HAIWAN

e taling:
-ekor
-etak
e pepet:
-ketam
-kerang
-kepah

ii. Mencerakinkan perkataan

iii. Membina dan menulis

CATATAN

2.0 Membina dan menulis


perkataan

2.12 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi
etaling,epepet dan o

-orang utan
-obor-obor
-sotong

Pada akhir Unit 3, murid berupaya:


i.

Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
etaling dan menulis frasa
yang mengandungi
etaling,,epepet dan o
dengan betul

3.0 Membaca dan memahami


frasa

3.4 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi
etaling,epepet dan o
dengan betul.

ii.

Membina dan menulis frasa


yang mengandungi
etaling,epepet dan o
dengan betul

4.0 Membina dan menulis frasa

4.4 Membina dan menulis


frasa yang ada perkataan
mengandungi
etaling,epepet dan o

5.0 Membaca ayat

5.3 Membaca dan


memahami ayat yang ada
perkataan yang
mengandungi
etaling,epepet dan o

6.0 Membina dan menulis ayat

6.3 Membina dan menulis


ayat yang mengandungi
etaling,epepet dan o

Pada akhir Unit 3, murid berupaya:


i.

Membaca dan memahami


ayat yang mengandungi e
taling,epepet dan o dengan
betul

ii. Membina dan menulis ayat


yang mengandungi etaling,
epepet dan o dengan betul.

MINGGU
UNIT
TEMA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


MINGGU 16
UNIT 4
TEMA
MAKANAN

i.

Mengeja, membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup ng dengan betul.

1.0 Membaca dan


memahami perkataan.

1.13 Membaca dan


memahami perkataan
yang mengandungi
suku kata tertutup ng.

Perkataan:
1. Bawang.
2. Pisang.
3. Terung.

Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup ng dengan betul.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

2.13
Membina dan
menulis perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup ng.

Ayat:
1. Ini bawang.
2. Itu pisang.

iii. Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi
suku kata tertutup ng
dengan betul.

6.0 Membina dan menulis


ayat.

6.4 Membina dan menulis


ayat yang mengandungi
suku kata tertutup ng.

ii.

Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


MINGGU 17
UNIT 4
TEMA
MAKANAN

i. Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi suku
kata tertutup ng dengan betul.
ii. Membina dan menulis frasa
yang mengandungi suku kata
tertutup ng dengan betul.

MINGGU 18
UNIT 4
TEMA
MAKANAN

iii. Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi
suku kata tertutup ng dengan
betul.
Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
i. Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
suku kata tertutup ng dengan
betul.
ii. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
suku kata tertutup ng dengan
betul.

Membaca dan memahami frasa.

4.0 Membina dan menulis


frasa.
6.0 Membina dan menulis
ayat.

3.5 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi suku kata
tertutup ng.
4.5 Membina dan menulis
frasa yang mengandungi
suku kata tertutup ng.
6.4 Membina dan menulis
ayat yang mengandungi
suku kata tertutup ng.

5.0 Membaca dan


memahami ayat.

5.4 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi suku
kata tertutup ng.

6.0 Membina dan menulis


ayat.

6.4 Membina dan menulis


ayat. yang mengandungi
suku kata tertutup ng.

Frasa:
1. Kentang
goreng.
2. Udang besar.
3. Jagung rebus.
Ayat:
1. Ini kentang
goreng.
2. Itu udang
besar.
Ayat:
1. Saya suka
makan
sotong.
2. Ibu masak
sayur terung.
3. Kakak masak
bubur jagung.

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 19
UNIT 5
TEMA:
KAMPUNG
SAYA

MINGGU 20
UNIT 5
TEMA:
KAMPUNG
SAYA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir Unit 5, murid berupaya:


i.

Membaca dan
memahami perkataan
yang mengandungi
diftong dengan betul.

1.0 Membaca dan


memahami perkataan.

ii.

Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi diftong
dengan betul.

2.0 Membina dan menulis


perkataan

1.14 Membaca dan


perkataan
yang mengandungi
diftong.

petai,tupai, surau, pantai,


pulau, sekoi, kaloi, limau,
taufan, rantai,
pisau,gerai,kerbau,bangau,
sungai,balai.

2.14 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi diftong.

Pada akhir Unit 5, murid berupaya:


i.

Membaca dan
memahami perkataan
yang mengandungi
vokal berganding
dengan betul

1.0 Membaca dan


memahami perkataan

1.16 Membaca dan


memahami perkataan
yang memahami vokal
berganding

ii.

Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi vokal
berganding dengan
betul.

2.0 Membina dan menulis


perkataan

2.16 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi vokal
berganding

3.0 Membaca dan


memahami frasa

3.6 Membaca dan


memahami
frasa yang
mengandungi
diftong dan vokal
berganding.

iii.

Membaca dan
memahami frasa yang
mengandungi
perkataan yang ada
diftong dan vokal
berganding.

duit, buah,
kain,kuih,buih,suis,
taat, kuil,kail,daun,
paip,laut,buih, ketua,laut

daun pisang
kain batik
buih sabun
buah petai
ketua kampung
balai raya
anak tupai
laut luas
mata kail

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 21
UNIT 5
TEMA:
KAMPUNG
SAYA

OBJEKTIF

i.

FlORA ,FAUNA
PERSEKITARAN

CATATAN

Mencerakinkan
perkataan yang
mengandungi diftong
dan vokal berganding
pada suku kata yang
betul.

4.0 Membaca dan


memahami
frasa

Membina dan menulis


frasa yang ada
perkataan
mengandungi diftong
dan vokal berganding
dengan betul.

5.0 Membina dan menulis


frasa dan rangkai kata

3.6 Membaca dan


memahami
frasa yang
mengandungi
diftong dan vokal
berganding.

laut luas = laut + luas


anak tupai = anak + tupai
tapai pulut = tapai + pulut
laut + luas =laut luas
anak + tupai=anak tupai
tapai + pulut=tapai pulut
buah + petai= buah petai

4.6 Membina dan menulis


frasa yang
mengandungi
diftong dan vocal
berganding

Pada akhir Unit 5, murid berupaya:


i.

ii.

MINGGU 22
UNIT6,
TEMA:

STANDARD
PEMBELAJARAN

Pada akhir Unit 5, murid berupaya:

ii.

MINGGU 22
UNIT 5
TEMA:
KAMPUNG
SAYA

STANDARD KANDUNGAN

Membaca dan
memahami
ayat yang
mengandungi
perkataan yang ada
diftong dan vokal
berganding dengan
betul.
Membina dan menulis
ayat yang dan
perkataan
mengandungi diftong
dan vokal bergandinng
dengan betul.

Pada akhir unit 6 murid berupaya:


i)

Membaca dan
memahami perkataan
yang mengandungi
digraf ng,ny,sy,kh dan
gh.

5.0 Membaca ayat

6.0 Membina dan menulis


ayat.

5.5 Membaca dan


memahami ayat yang
mengandungi perkataan
yang ada diftong dan vokal
berganding.

Cabai rasanya pedas.


Isi durian rasa manis.
Buah petai rasa pahit.
Emak pakai kain batik.

6.5 Membina dan menulis


ayat yang mengandungi
perkataan yang ada diftong
dan vokal berganding.

1.0 Membaca dan


memahami perkataan.

1.15 membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi digraf.

2.0 Membina dan menulis

2.15 Membina dan menulis

Bunga kenanga,nyonya,
Sungai,nyamuk,
Singa,monyet

perkataan
MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 23
UNIT6,
TEMA:

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

i.

Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi konsonan
bergabung.

1.0 membaca dan


memahami perkataan.

2.0 Membina dan menulis


perkataan

CATATAN

1.17 Membaca perkataan


yang mengandungi
perkataan konsonan
bergabung.

Trompet,krayon,
Traktor,stoking,
Skuter,troli

2.17 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi konsonan
bergabung.

Pada akhir unit 6 murid berupaya:


i.

FlORA ,FAUNA
DAN
PERSEKITARAN

ii.

MINGGU 25
UNIT6,
TEMA:

STANDARD
PEMBELAJARAN

Pada akhir unit 6 murid berupaya:

FlORA ,FAUNA
DAN
PERSEKITARAN

MINGGU 24
UNIT6,
TEMA:

perkataan yang
mengandungi digraf.

Membaca dan
memahami
frasa yang mengandungi
digraf dan konsonan
bergabung.
Membina dan menulis
frasa
yang mengandungi digraf
dan konsonan bergabung.

3.0 Membaca dan


memahami frasa

3.6 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi digraf
dan konsonan bergabung.

4.0 Membina dan menulis


frasa

4.6 membina dan menulis


frasa yang ada perkataan
digraf dan konsonan
bergabung.

5.0 Membaca ayat

5.6 Membaca dan


memahami ayat yang ada
perkataan digraf dan
konsonan bergabung.

Syarifah ada kedai bunga.

6.6 Membina dan menulis


ayat tunggal yang ada
perkataan mengandungi
digraf dan konsonan
bergabung.

Dia naik skuter ke kedai


bunga itu.

Bunga raya,stadium bola,


surat khabar,
Nyamuk tiruk,stesen
teksi,syampu rambut

Pada akhir unit 6 murid berupaya:


i.

FlORA ,FAUNA
DAN
PERSEKITARAN

ii.

Membaca dan
memahami
ayat yang mengandungi
digraf dan konsonan
bergabung.
Membina dan menulis
ayat
yang mengandungi digraf
dan konsonan bergabung

6.0 Membina dan menulis


ayat

Ali menjual bunga kenanga


di gerai itu,

10

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 27
UNIT 7
TEMA: Cerita
Rakyat

MINGGU 28
UNIT 7
TEMA: Cerita
Rakyat

MINGGU 29
UNIT 7
TEMA: Cerita
Rakyat

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PELAJARAN

CATATAN

Pada akhir unit 7, murid berupaya:


i. membaca dan memahami
perkataan yang mengandungi
imbuhan awalan dan akhiran
dengan betul.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.18 Membaca dan


memahami perkataan
yang mengandungi
imbuhan awalan dan
akhiran.

ii. membina dan menulis perkataan


yang mengandungi imbuhan
awalan dan akhiran dengan betul.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

2.18 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi imbuhan
awalan dan akhiran.

i. membaca dan memahami frasa


yang ada perkataan mengandungi
imbuhan awalan dan akhiran.

3.0 Membaca dan memahami


frasa.

3.8 Membaca dan memahami


frasa mengandungi
perkataan yang ada
imbuhan awalan dan
akhiran.

ii. Membina dan menulis frasa yang


ada perkataan mengandungi
imbuhan awalan dan akhiran
dengan betul.

4.0 Membina dan menulis


frasa.

4.8 Membina dan menulis


frasa yang ada perkataan
mengandungi imbuhan
awalan dan akhiran.

i. membaca dan memahami ayat


yang ada perkataan mengandungi
imbuhan awalan dan akhiran.

5.0 Membaca ayat.

5.7 Membaca dan memahami


ayat yang ada perkataan
mengandungi kata
imbuhan awalan dan
akhiran.

ii. membina dan menulis ayat yang

6.0 Membina dan menulis

6.7 Membina dan menulis

DAFTAR KATA:,
mencari tepian
menjerit minuman
berbunyi tumbuhan
memalu
berpesan
merayau
makanan
menjaga

Pada akhir unit 7, murid berupaya:


DAFTAR KATA:
mencari makanan
menjaga gong
menjerit kesakitan
berasa lapar
meminta kebenaran
berehat di bawah
pokok
berpesan agar
memalu

Pada akhir unit 7, murid berupaya:


DAFTAR KATA:
mencari
menjaga
menjerit
makanan
berasa
merayau-rayau
berpesan

11

ada perkataan mengandungi


imbuhan awalan dan akhiran
dengan betul.
MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 30

OBJEKTIF
Pada akhir unit 8, murid berupaya:

UNIT 8

i.

membaca dan memahami frasa


dengan betul.

ayat.

STANDARD KANDUNGAN

3.0 Membaca dan


memahami frasa.

TEMA:
PERMAINAN
4.0 Membina dan menulis
frasa.
MINGGU 31

Pada akhir unit 8, murid berupaya:

UNIT 8

i. membaca dan menulis frasa


dengan betul.

3.0 Membaca dan


memahami frasa

TEMA:
PERMAINAN
4.0 Membina dan menulis
frasa.
MINGGU 32

Pada akhir unit 8, murid berupaya:

UNIT 8

i. membaca dan memahami ayat


tunggal dengan betul.

5.0 Membaca dan


memahami ayat.

TEMA:

PERMAINAN

ayat ada perkataan


mengandungi kata
imbuhan awalan dan
akhiran.
STANDARD PELAJARAN

3.1 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi suku kata
terbuka.
4.1 Membina dan menulis
frasa yang mengandungi
suku kata terbuka.
3.2 Membaca dan
memahami frasa yang
mengandungi suku kata
tertutup.
4.2 Membina dan menulis
frasa yang mengandungi
suku kata tertutup.
5.1 Membaca dan
memahami ayat tunggal
yang mengandungi suku
kata terbuka.

menggigit

CATATAN

-guli kaca.
-bola raga.
-guli kaca.
-bola raga.

-sepak raga.
-jala itik.
-batu seremban.
-sepak raga.
-jala itik.
-batu seremban.

-ini bola saya.

-bola ini besar.


5.2 Membaca dan
memahami ayat tunggal
yang mengandungi suku
kata tertutup.
ii. membina dan menulis ayat
tunggal dengan betul.

6.0 Membina dan menulis


ayat.

-saya suka bola.


6.1 Membina dan menulis
ayat tunggal yang
mengandungi suku kata
terbuka.

-bola saya besar.

12

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 33
UNIT 8
TEMA:

PERMAINAN

OBJEKTIF

5.0 Membaca dan


memahami ayat.

5.9 Membaca dan


memahami ayat majmuk.

-bola saya bulat dan


besar.

6.0 Membina dan menulis


ayat.

6.8 Membina dan menulis


ayat majmuk dengan kata
hubung.

-papan congkak itu


cantik tetapi mahal.

5.0 Membaca ayat

5.8
Membaca
memahami
ayat majmuk

-Tatabahasa
Ayat Majmuk
Kata Kerja
Ayat Penyata
Kata Nama Khas
Ejaan

CATATAN

Pada akhir unit 8, murid berupaya:


i. membaca dan memahami ayat
majmuk dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

MINGGU 34

Pada akhir unit 8, murid berupaya:

UNIT 8

i. membina dan menulis ayat majmuk


menggunakan kata hubung yang
sesuai dengan betul.

TEMA:
PERMAINAN

-bola saya bujur.

STANDARD KANDUNGAN

6.2 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi suku kata
tertutup.
STANDARD PELAJARAN

Pada akhir unit 9, murid berupaya:


Minggu 35
i. membaca dan memahami frasa
Unit 9
Kaum-kaum di
Malaysia

ii. membaca dan memahami ayat


majmuk

dan

iii. membina dan menulis frasa


-Daftar Kata
Cina
Melayu
India
Pada akhir unit 9, murid berupaya:
Minggu 36
Unit 9
Kaum-kaum di
Malaysia

i. membina dan menulis ayat majmuk


dengan kata hubung
ii.membaca dan memahami ayat
berdasarkan bahan rangsangan
iii. menulis ayat berdasarkan bahan
rangsangan

6.0 Membina dan menulis


ayat

6.8 Membina dan menulis


ayat
majmuk dengan kata
hubung
6.9 Menulis ayat majmuk
dengan kata hubung

-Tatabahasa
Kata Hubung
Tanda baca
Kata nama Khas
Ayat tunggal
-Daftar Kata
Tarian
Tahun Baru Cina
Hari Gawai

13

Hari Krismas
Hari Raya Aidilfitri
Hari Deepavali
Hari Keamatan

14

Anda mungkin juga menyukai