Anda di halaman 1dari 4

Berita bahasa Jawa

Kelompok 5

ANGGOTANE :
Agita Jazilah Almas (2)
Aida Azarine (4)
Elvina Kusuma Putri (12)
Naufal Reihan Savero ()

DPR Tinjau Ulang Proyek Gedung enggal


Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat kathah interupsi ngengingi pembangunan
gedung enggal. Sak perangan fraksi nyuwun rapat konsultasi dipun tinjau maleh ngengingi
pembangunan gedung ingkang dipun anggar Rp1,16 triliun.
"wonten interupsi anggaran gedung saking fraksi Gerindra, PAN, PPP, PD, PDIP, lan Golkar
ingkang nyuwun dipun anakaken forum penyelesaian," ngendikanipun Wakil Ketua DPR Taufik
Kurniawan saksampunipun rapat, Senayan, Jakarta, Kamis 31 Maret 2011.
Miturut Taufik, fraksi-fraksi nyuwun supados enggal-enggal dipun wontenaken rapat konsultasi
pimpinan DPR, pimpinan fraksi, lan pimpinan BURT ngengingi gedung DPR..
"kulo minongko ketua ingkang mimpin enggal bade nglajengangakrn rapat konsultasi sakderenge
9 April reses," ngendikanipun .
Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar ngendiko bilih perlu konsultasi maleh kaliyan pimpinan DPR
lan pimpinan fraksi. .
ngendikanipun Hasrul Azwar , supados enggal dipun anakaken rapat konsultasi pimpinan,
fraksilan Badan Urusan Rumah Tangga. "Pembangunan gedung enggal dipun dirancang maleh
ingkang sederhana , dirancang maleh," ujarnya.
Hasrul ngakeni bilih wonten anggotanipun ingkang wonten BURT,inggih puniko Arwani Thomafi.
Nanging, penolakan saking masyarakat meniko aspirasi ingkang wajib dipun respons. "Putusan
fraksi sanes Arwani," ngendikanipun
mboten perlu ngungkit masalah arto ingkang sampun medal kangge biaya konsultan
perencanaan gedung enggal kolo wingi, Marzuki Alie ngendiko anggaran konsultan perencanaan
Rp36 miliar lan lan sampun dipun ginaaken sekitar Rp10 miliar. "niku risiko," ngendikanipun

Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah

PASURUAN - Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia


(MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal
mbubaraken Jemaat Ahmadiyah.
Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan
penyebaran kegiatan Ahmadiyah.
"kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari, majelis
silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah
.pangandikanipun , KH Fachurrozi, Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes
An Nur, Bululawang Malang, Jumat (11/2/2011).
Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri, Kraton Kabupaten Pasuruan, kolo wingi, ugi
nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados
Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. dateng masyarakat, dipun imbau
supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara.
Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos.
antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban), KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais
Syuriah PBNU), KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri, Pasuruan), KH Miftahul Ahyar (Rais
Syuriah PWNU Jatim), KH Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim), KH Pangadilan
Daulay (MSP3I Jakarta), KH Fuad Nurhasan, KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan), KH
Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan).
Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden
lan DPR/MPR. Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal
kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko.Ketua