Anda di halaman 1dari 3

JABATAN PENDIDIKAN PERAK

BORANG PEMANTAUAN
BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)
TAHUN 2015

A.

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH :


KOD SEKOLAH
NO. TEL
NO. FAKS

B.

LOKASI SEKOLAH :
BANDAR

C.

BILANGAN MURID MENERIMA BANTUAN


JANTINA
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH

D.

LUAR BANDAR

T1

T2

T3

PERUNTUKAN KEWANGAN

T4

T5

E.

WANG MASUK
BAYARAN KPD. MURID
PEMULANGAN
JUMLAH

JUMLAH

T6

PEMATUHAN DASAR
Pengurusan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin dianggap GAGAL
sekiranya sekolah tidak mematuhi Surat Pekeliling Kewangan
Bil 5/2012 Kementerian Pelajaran Malaysia

TARIKH WANG MASUK


TARIKH BAYARAN KPD MURID
TARIKH PEMULANGAN
F.

ELEMEN PEMANTAUAN
1. Tuliskan catatan jika perlu
2. Pengiraan skor hendaklah mengecualikan item yang tidak berkenaan

G.

SENARAI SEMAK

1.

FAIL PENGURUSAN KWAPM - SEKOLAH


SEMAKAN

BIL

PERKARA

1.1 Perlantikan dan pengurusan


1.1.1 Senarai nama Jawatankuasa Bantuan Sekolah
1.1.2 Surat perlantikan Jawatankuasa Bantuan Sekolah
1.2 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Bantuan Sekolah
1.2.1 Dicatat dan difailkan
1.2.2 Senarai kehadiran jawatan kuasa
1.3 Surat-surat Berkaitan
1.3.1 Disusun ikut turutan
1.3.2 Kertas Minit Fail

LENGKAP

TIDAK
LENGKAP

TIADA

CATATAN

2.

FAIL PENGURUSAN KWAPM - MURID


SEMAKAN

BIL

PERKARA

LENGKAP

TIDAK
LENGKAP

TIADA

CATATAN

2.1 Bilangan Murid Layak KWAPM


2.1.1 Senarai keseluruhan murid layak dan jenis bantuan
(bil/nama murid/kelas/pendapatan/warganegara/
alamat/no.tel)
2.2 Borang KWAPM Pin 2/2013
2.2.1 Borang permohonan murid KWAPM Pin 5/2012
2.2.2 Gaji di bawah RM830.00
2.2.3 Perkapita di bawah RM210.00
2.2.4 Tandatangan ibu/bapa
2.2.5 Pengesahan (ditandatangani & cop rasmi)
2.2.6 Kelulusan (tandatangan guru besar & cop)
2.2.7 Surat beranak/Slip gaji/Surat pengesahan
pendapatan
2.3 Rumusan Permohonan Murid
2.3.1 Borang Rumusan permohonan Murid
2.3.3 Pengakuan (tandatangan guru besar & cop)

3.

FAIL PENGURUSAN KEWANGAN


SEMAKAN

BIL

PERKARA

LENGKAP

TIDAK
LENGKAP

TIADA

CATATAN

3.1 Kewangan
3.1.1 Bilangan murid KWAPM
3.1.2 Borang akuan penerimaan bantuan KWAPM
3.2 Tatacara Pembayaran
3.2.1 Dibayar secara tunai/cek/akaun bank
3.2.4 Akuan penerimaan bantuan oleh ibu bapa/penjaga
3.2.5 Peraturan / Prosedur bayaran dipatuhi
4.

FAIL PEMANTAUAN KWAPM


SEMAKAN

BIL

PERKARA

LENGKAP

TIDAK
LENGKAP

TIADA

4.1 Borang laporan plaksanaan KWAPM


4.1.1 Pejabat Pelajaran Daerah/JPN/Nazir/KPM
Ulasan :

Tandatangan Pegawai Pemantau


Nama

Tandatangan Pegawai Pemantau


Nama

CATATAN

Tarikh

Tarikh