Anda di halaman 1dari 2

GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN TTT

1.

Kadar Yuran
Jenis Latihan

Kadar Yuran
Sebelum 2013

Kadar Yuran
Berkuatkuasa 1 Januari
2013

RM2,500 14 peserta

RM3,000 10 peserta

RM3,500 15 peserta

RM4,000 > 10 peserta

RM200 administration
fees setiap peserta

RM200 administration fees


setiap peserta

Program Umum Anjuran


Penyedia Latihan

RM2,200 seorang
termasuk
administration fees.

RM2,500 seorang
termasuk administration
fees. Kenaikan adalah
15%.dari kadar semasa.

Program Anjuran PSMB

RM2,500 sehari untuk


yuran pengajar.
Tambang kapal
terbang kelas ekonomi
dan elaun harian
RM250.00 sehari.

Di dalam kawasan Kuala


Lumpur/ Selangor atau
tempat latihan di negeri
yang sama dengan pejabat
penyedia latihan maka
kadar yuran adalah
RM3,000 sehari.

Program Dalaman

Sekiranya melibatkan
negeri yang berlainan kadar
yuran dan lain-lain kos
adalah RM3,500 sehari.
1.1

Semua Penyedia Latihan adalah tertakluk kepada kadar yuran yang ditetapkan
dan sebarang perubahan tidak dibenarkan tanpa mendapatkan kelulusan
PSMB secara rasmi.

1.2

Semua urusan logistik pengajar sepanjang tempoh latihan adalah di bawah


tanggungan penyedia latihan. Penyedia latihan juga perlu menyediakan laptop,
LCD dan lain-lain alat bantuan latihan sepanjang tempoh latihan dijalankan.

2.

3.

PERLAKSANAAN TTT SECARA DALAMAN/PROGRAM UMUM ANJURAN


PENYEDIA LATIHAN
2.1

Program latihan umum TTT anjuran Penyedia Latihan tidak dibenarkan


dijalankan di dalam kawasan Kuala Lumpur dan Selangor.

2.2

Borang pendaftaran peserta yang lengkap perlu dikemukakan sekurangkurangnya dalam tempoh 3 hari sebelum tarikh latihan untuk kelulusan.
Sekiranya borang pendaftaran diterima lewat maka PSMB berhak untuk
menolak dan Penyedia Latihan perlu menanggung risiko permohonan yang
tidak diproses.

2.3

Borang Pemarkahan Peserta TTT, Borang Penilaian Program Latihan, Senarai


Kehadiran dan inbois perlu dikemukakan dalam tempoh satu minggu (7 hari)
dari tarikh akhir program latihan dijalankan.

2.4

Sekiranya melibatkan pembayaran administration fee berjumlah RM200.00


seorang maka ianya perlu dikemukakan dalam tempoh satu minggu (7 hari)
dari tarikh akhir program latihan dijalankan.

2.5

Sebarang pindaan masa, tempat dan maklumat latihan yang lain yang telah
dinyatakan di dalam surat kelulusan yang dikeluarkan oleh PSMB, perlu
dimaklumkan saecara rasmi kepada PSMB untuk kelulusan.

PERLAKSANAAN TTT ANJURAN PSMB


3.1

Bagi program TTT yang dijalankan di Wisma HRDF, sebarang aktiviti mencetak
dokumen bukan di bawah tanggungjawab PSMB. Sebaliknya Penyedia Latihan
diminta untuk menerangkan perkara ini kepada peserta agar persiapan lebih
awal dibuat.

3.2

Pegawai PSMB pada bila-bila masa boleh memantau program latihan TTT
anjuran PSMB dan sesi opening dan closing akan dibuat oleh pegawai PSMB.
Oleh yang demikian pegawai PSMB adalah bertanggungjawab mengedar dan
mengumpulkan semula borang penilaian PSMB tanpa melibatkan pembabitan
penyedia latihan.