Anda di halaman 1dari 7

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SMK SUNGAI LEMBING


1

Nama Guru :

.
2

Judul

Panduan Menjadi Ibu Bapa

3. Bidang : Kaunseling

.
4

Pengarang:

Cemerlang
Muhammad Arief

5. Bilangan muka surat: 207

.
6

Sinopsis:

.
-

Buku ini menekankan tentang panduan bagaimana menjadi ibu bapa

yang cemerlang.
Ia mengupas lebih lanjut tentang tanggungjawab ibu bapa yang perlu

dilaksanakan.
Buku ini juga menerangkan tentang beberapa kesalahan yang perlu
dielakan oleh ibu bapa sebagai contoh mendedahkan aib pasangan di
hadapan anak-anak, memungkir janji, bercakap bohong, kurang memuji

dan sebagainya.
Selain itu buku ini juga menekankan tentang bagaimana menjadi ibu bapa

yang islamik dalam semua aspek.


Keistimewaan buku ini ialah pengarang memberi beberapa idea dan
amalan kepada ibu bapa berdasarkan Al- Quran bagi melahirkan anak
yang cemerlang.

8
.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran


-

Dapat memberi banyak panduan menjadi ibu bapa yang cemerlang.


Melahirkan pelbagai kaedah dalam mendidik anak-anak yang cemerlang
di dunia dan di akhirat.

9
.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi /P&P


-

Dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain.


Sebagai satu motivasi kepada pembaca yang boleh diselitkan dalam P&P.
Dapat dijadikan bahan ceramah dan input dalam membimbing individu
dan kelompok.

Disediakan oleh:
BORANG SINOPSIS BUKU
( PN. NORILAH BT HARON )

Nama Sekolah : SMK Sultan Sulaiman Shah

Nama Guru : Pn Norilah Bt Haron

.
2

Judul

Penyelidik Pendidikan

3. Bidang : Pengajaran dan

.
4

Pengarang:

Mohamad Najib Abdul Ghafar

Pembelajaran.
5. Bilangan Muka surat 207

.
6

Sinopsis:

Buku ini menerangkan tentang penyelidikan yang menerangkan fenomena


yang berlaku dipersekitaran mereka terutamanya dalam aspek pendidikan.
Secara umumya, pendidikan adalah satu aktiviti yang ,elibatkan perubahan
tingkah laku manusia. Disebabkan perlakuan manusia itu sukar diramal, maka
penyelidikan pendidikan itu memerlukan satu pendekatan yang dapat membantu
manusia membuat penerangan tanpa ralat ketara. Buku ini cuba menerangkan
melalui susunatur dan pendekatan yang mudah, tetapi saintifik tentang tatacara
menjalankan penyelidikan untuk para penyelidik yang serius atau secara

8
.

sambilan.
Nilai Pengetahuan / Pengajaran
-

Dapat memberi banyak panduan membuat penyelidikan pendidikan


terhadap fenomena pendidikkan.

9
.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi /P&P


-

Dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain.


Sebagai satu pengetahuan dalam membuat penyelidikan pendidikan.
Dapat dijadikan bahan ceramah dan input dalam membimbing individu
dan kelompok.

Disediakan oleh:

( PN. NORILAH BT HARON

BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah : SMK Sultan Sulaiman Shah
Sekolah:

Kod

1
.

Nama Guru : Pn Norilah Bt Haron

2
.

Judul

Psikologi Ketenangan Hati

3. Bidang : Kaunseling

4
.

Pengarang

Hairunnaja Najmuddin

5. Bilangan muka surat: 207

6
.

Sinopsis

8
.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran

9
.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi /P&P

Buku ini menceritakan tentang kebahagian hidup yang memerlukan


fikiran yang lapang, hati yang tenang dan jiwa yang tenteram.
Kegelisahan yang berterusan boleh menjadi penyakit jiwa yang
merbahaya. Neurosis adalah penyebab kepada pelbagai penyakit saraf
dan psikosomotik yang serius.
Keistimewaan buku ini juga menceritakan tentang neurosis yang
menyebabkan ramai orang menderita dan menjejaskan keharmonian
hidup. Ia juga memngajar kita bagaimana menangani kegelisahan yang
dihadapi oleh setiap orang bagi mendapatkan kehidupan yang positif. Dan
fikiran yang lapang, hati yang tenang, dan jiwa yang tenteram.
Buku ini juga menyelitkan tentang pendapat pakar-pakar psikologi barat
tentang punca-punca hati dan jiwa yang diserang neurosis. Mereka juga
mencipta pelbagai kaedah bagi merawat kegelisahan jiwa, termasuklah
penggunaan ubat-ubatan yang boleh menyebabkan ketagihan.
Selain itu, beberapa kaedah yang menjurus kepada pendekatan islam
turut dikarang dalam buku ini.

Dapat memberi banyak kaedah yang dapat melahirkan insan yang tenang
dan jiwa yang tenteram

Dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain.


Sebagai satu motivasi kepada pembaca yang boleh diselitkan dalam P&P.
Dapat dijadikan bahan ceramah dan input dalam membimbing individu
dan kelompok

Disediakan oleh:
BORANG SINOPSIS BUKU
( PN. NORILAH BT HARON )
Nama Sekolah : SMK SUNGAI LEMBING

1
.

Nama Guru : NORSULIHA BT YACOB

2
.

Judul

How To Master Personality


Questionnaires.

3. Bidang : Kaunseling

4
.

Pengarang:

Mark Parkinson

5. Bilangan muka surat: 100

6
.

Sinopsis:

8
.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran

9
.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi /P&P

Buku ini menerangkan bagaimana untuk mengenali identity seseorang


dengan menggunakan kaedah soal selidik.
Bagi mengenali personiliti seseorang kita perlulah memahami beberapa
kateria. Buku ini akan menerangkan satu persatu cirri-ciri tersebut.
Adakah anda tergolong antara cirri-ciri yang telah dibincangkan? Untuk
mengetahui dengan lebih lanjut, anda perlulah membaca buku ini. Selain
itu, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana mengukur personiliti,
mengapakah kadar pengukuran perlu dibuat dan sebagainya.

Mengenali cirri-ciri personiliti seseorang.


Mengukur kadar personiliti seseorang dengan menggunakan kaji selidik.
Bagaimanakah pekerjaan boleh mempengaruhi sifat personiliti seseorang.

Dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain.


Sebagai satu motivasi kepada pembaca yang boleh diselitkan dalam P&P.
Dapat dijadikan bahan ceramah dan input dalam membimbing individu
dan kelompok.

Disahkan oleh:
Disediakan oleh:

( PN. NORSULIHA BT YACOB

(
)

)
BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SMK SUNGAI LEMBING


1
.

Nama Guru : NORSULIHA B YACOB

2
.

Judul

Mengendalikan Masalah
dalam Hubungan Peribadi

3. Bidang : Kaunseling

4
.

Pengarang:

Abdullah Hassan

5. Bilangan Muka Surat: 207

6
.

Sinopsis:
Buku ini menerangkan tentang hubungan peribadi dengan ibu bapa, adikberadik, pasangan, rakan sekerja, sehabat handai, para ketua, orang bawahan,
pelanggan dan banyak lagi. Hubungan baik dengan mereka sangat
mempengaruhi kebahagian,ketenteraman jiwa dan kejayaan professional
seseorang.
Buku ini ditulis bagi memberi penerangan yang mudah dibaca dan
diamalkan oleh sesiapa sahaja yang berhasrat menguasai teknik-teknik
komunikasi interpersonal bagi meningkatkan lagi mutu hubungan peribadi. Gaya
bahasa yang digunakan dalam buku ini sengaja dipilih daripada gaya perbualan.
Gaya ini membolehkan buku ini dibaca seperti mana seseorang itu membaca
akhbar dan majalah ringan.

8
.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran


-

9
.

Dapat memberi banyak panduan bagaimana mengendalikan masalah


hubungan peribadi.
Melahirkan pelbagai kaedah dalam mendidik anak-anak yang cemerlang
di dunia dan di akhirat.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi /P&P


-

Dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain.


Sebagai satu motivasi kepada pembaca yang boleh diselitkan dalam P&P.
Dapat dijadikan bahan ceramah dan input dalam membimbing individu
dan kelompok.

Disediakan oleh:

( PN. NORSULIHA BT YACOB

Disahkan oleh:

BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah : SMK Sultan Sulaiman Shah
Sekolah:

1
.

Nama Guru : Pn Norilah Bt Haron

(
)

Kod

2
.

Judul

Positif untuk Berjaya..

3. Bidang : Kaunseling

4
.

Pengarang:

Dato Dr. Mohd Fadzilah


Kamsah

5. Bilangan muka surat: 166

6
.

Sinopsis:
Buku ini mengulas tentang bagaimana pembaca mewujudkan sikap positif
bagi mencapai kejayaan. Buku positif untuk Berjaya ini juga dilengkapkan
dengan motivasi yang disandarkan kepada Quran dan hadis. Hal ini bertepatan
dengan penjelasan Tuhan di dalam surah al-Israk Ayat 82 yang bermaksud Dan
kami turunkan daripada Quran pada penawar dan rahmat bagi mereka yang
beriman.. Penawar dan rahmat di sini dilihat sebagai sumber motivasi, panduan
dan juga garis panduan penyelesian bagi luka emosi.
Walaupun cara penyampaian buku ni juga agak bersahaja, namun isi-isi buku
ini adalah berlandaskan kepada rujukan-rujukan yang berautoriti. Oleh itu, buku
ini sesuai digunakan oleh sesiapa sahaja sama ada di Institut Pengajian Tinggi
(IPT), sekolah ataupun sebagai bahan bacaan umum.

8
.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran

9
.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi /P&P

Dapat memberi banyak panduan bagaimana menjadi orang yang positif


bagi mencapai kejayaan.

Dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain.


Sebagai satu motivasi kepada pembaca yang boleh diselitkan dalam P&P.
Dapat dijadikan bahan ceramah dan input dalam membimbing individu
dan kelompok.

Disediakan oleh:

( PN. NORILAH BT HARON

BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah : SMK Sultan Sulaiman Shah
Sekolah:
1
.

Nama Guru : Pn Norilah Bt Haron

2
.

Judul

When Perfect Isnt Good


Enough
6

3. Bidang : Kaunseling

Kod

4
.

Pengarang:

6
.

Sinopsis:
Buku ini menerangkan tentang cirri-ciri orang yang perfectionism. Selain itu,
buku ini juga menghuraikan tentang bagaimana mengatasi perlakuan terlalu
ingin sempurna. Turut disertakan dalam buku ini beberapa persoalan yang boleh
mengenalpasti cirri ciri perfectionism.
Secara keseluruhan sikap perfectionism adalah satu sikap yang boleh kearah
positif atau negative.Kita kena pandai memilih cara untuk mengatasinya dengan
tepat. Menurut kajian yang telah dibuat, orang gila boleh dikategorikan seabagai
seorang perfectionism.

8
.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran

9
.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi /P&P

Martin M. Antony and Richard


P Swinson

5. Bilangan Muka Surat: 242

Dapat memberi banyak panduan bagaimana mengendalikan masalah


perfectionism.

Dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain.


Sebagai satu motivasi kepada pembaca yang boleh diselitkan dalam P&P.
Dapat dijadikan bahan ceramah dan input dalam membimbing individu
dan kelompok.

Disediakan oleh:

( PN. NORILAH BT HARON

Anda mungkin juga menyukai