Anda di halaman 1dari 12

TAMADUN MESIR

PREVIEW

MARI MENGENALI !!
TAMADUN MESIR PURBA
unta2ctu551.blogspot.com

KUMPULAN 2
TAMADUN MESIR PURBA
AHLI KUMPULAN:
1. NOR AKMA BINTI SALEH 2015408418
2. SITI AISYAH BINTI ZULKIFLI 2015428874
3. MUHAMMAD NURAIZAT BIN JAMALLUDIN 2015663992
4. AMIRUL ASHRAF BIN ISMAIL - 2015664086
5. SITI ZATIL NURHIDANAH BINTI ZAKARIA -2015428424

PETA KEDUDUKAN TAMADUN


MESIR

CIRI-CIRI TAMADUN MESIR PURBA


1. Petempatan Kekal
. Firaun Menes menyatukan semua nome(wilayah) di
bawah satu kerajaan.
. Bandar adalah sebagai tempat kediaman Firaun, pusat
pentadbiran, pusat perdagangan, pusat keagamaan
dan pusat tumpuan penduduk.

2. Organisasi sosial
. Firaun berkuasa mutlak dan dianggap suci
. Tugas Firaun ialah sebagai ketua pentadbir,
ketua pendeta, ketua hakim, ketua pahlawan
dan pemilik tanah
. Jawatan Firaun disandang secara warisan

POLITIK DAN PENTADBIRAN


3. Sistem Pemerintahan
.Diketuai oleh Firaun
.Golongan bangsawan membantu Firaun menjalankan
pentadbiran, menjaga keamanan, mengurus dan
mengagihkan pengeluaran makanan di dalam negara
.Golongan bangsawan dilantik sebagai gabenor untuk
mentadbir wilayah
.Golongan rahib ditugaskan mengurus hal-hal keagamaan
.Para jurutulis dilantik untuk mencatat segala urusan kerajaan

KEGIATAN EKONOMI
4. Pengkhususan pekerjaan
.Contohnya : menenun kain, membuat barang tembikar,
membuat pelbagai jenis peralatan, melombong emas,
berdagang dan bertani
.Sumber eksport adalah tekstil dan kertas
.Sg Nil menjadi sistem pengangkutan air terpenting
.Mempunyai sistem tulisan yang dikenali sebagai hieroglif
untuk mencatat rekod pertanian, pengutipan cukai, urusan
keagamaan dan amalan ritual kepercayaan

Tulisan hieroglif

PENDIDIKAN
Diwujudkan untuk kanak-kanak daripada keluarga
atasan.
Institusi pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat yang
diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan.
Tujuan utama pendidikan:
- melahirkan pegawai kerajaan khususnya jurutulis
yang terlatih
dan sempurna.
Mereka diajar ilmu geometri, matematik dan sains agar
mereka mahir dan boleh menguruskan hal ehwal
pertanian, mengawal banjir dan pembinaan bangunan
serta piramid.

Ilmu Perubatan
Telah berjaya melahirkan ramai pengamal perubatan
Membawa kepada penciptaan teknik memumiakan
mayat
Ilmu Matematik dan Astronomi
Membolehkan masyarakat Mesir Purba mengawal banjir
Sg Nil yang berlaku sekali dalam setahun
Pemerintah Mesir Purba membina sistem pengairan dan
berjaya menukarkan padang pasir yang tandus kepada
tanah pertanian yang subur
Perkembangan ilmu astronomi telah membolehkan
mereka mencipta sistem kalendar yang mempunyai 365
hari, 12 bulan dalam setahun

PERUNDANGAN
Undang-undang dicipta oleh Firaun - segala pernyataan yang dituturkan
oleh Firaun secara khususnya merupakan undang-undang
Rakyat perlu mematuhi undang-undang Firaun kerana dipengaruhi oleh
konsep firaun sebagai jelmaan Tuhan Horus
Tujuan:
Menjamin hak asasi rakyat dan memelihara keamanan dan
kemakmuran negara
Di bawah penguasaan Firaun, terdapat:
i) Mahkamah Agung
ii) Mahkamah Wazir mentadbir kes-kes di peringkat wilayah, wazir
menjadi
ketua hakim
Hukuman yang dikenakan adalah berdasarkan kesalahan yang
dilakukan termasuklah merotan, denda dan memotong anggota badan

KEGIATAN SOSIAL
5. Agama dan kepercayaan
.Amalan politeisme(percaya kepada banyak tuhan)
.Setiap tuhan dikaitkan dengan unsur alam
i.

Re =tuhan matahari

ii. Ra Atum=tuhan langit


iii. Amun = tuhan angin
.Percaya kepada kehidupan selepas mati