Anda di halaman 1dari 4

Laporan Kursus Dalaman Sejarah

Tahun 6 Peringkat Sekolah

LAPORAN PELAKSANAAN KURSUS DALAMAN


SEJARAH TAHUN 6 BAGI TAHUN 2015

SK Sahabat 16, Lahad Datu, Sabah.


Sejarah Tahun 6
Bilik Gerakan
9/30/2015
En. Reza Badiuzzaman Bin Abdullah
1. LELAKI
:
4 orang
2. PEREMPUAN
:
2 orang
BILANGAN SEPATUTNYA HADIR
:
6 orang

NAMA PENCERAMAH JEMPUTAN


NAMA PENCERAMAH

SLOT KURSUS :
i.
Penerangan Dokumen Standard Kurikulum
ii. Penerangan Pentaksiran
iii. Pembinaan RPH
iv. Demontrasi Kemahiran-kemahiran

Tentatif Kursus :

SEKOLAH
MATA PELAJARAN
TEMPAT
TARIKH
GURU PENYELARAS
BILANGAN PESERTA

Masa
1.00 - 1.30
1.30 - 2.30
2.30 - 3.30
3.30 - 4.00

:
:
:
:
:
:

:
:

1. En. Reza Badiuzzaman Bin Abdull

30 / 9 / 2015 (Rabu) : Jam 1 - 4 petang

Perkara
Penerangan Dokumen Standard Kurikulum
Penerangan Pentaksiran
Pembinaan RPH
Demostrasi Kemahiran-kemahiran

1.

KEKUATAN KURSUS

2.

KELEMAHAN

3.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

: Memberi maklumat terkini berkenaan


DSKP Sejarah Tahun 6
: Kekangan masa untuk pelaksanaan kur
yang lebih panjang.
:
-

DISEDIAKAN OLEH :

DISAHKAN OLEH:

(EN. REZA BADIUZZAMAN BIN ABDULLAH)


Ketua Panitia Sejarah

(CIK JANNAH BINTI MAD


GURU BESAR,

SK SAHABAT 16, LAHAD DATU.

SK SAHABAT 16, LAHAD

KEHADIRAN
Nama Kursus

KURSUS DALAMAN SEJARAH

Tarikh

9/30/2015

Tempat

Bilik Gerakan

Masa

1.00 ptg

Bil.

hingga

Nama Peserta

1.

En. Ab Rasid Bin Abdullah

2.

En. Mohd 'Imaduddin Zulkurnain

3.

En. Muhammad Faizal

4.

En. Reza Badiuzzaman

5.

Puan Sarmili

6.

Puan Dg. Suziana

4.00 ptg

2015

DALAMAN
N 2015

Datu, Sabah.

Bin Abdullah
orang
orang
orang

adiuzzaman Bin Abdullah

petang

En.
En.
En.
En.

Penceramah
Reza Badiuzzaman
Reza Badiuzzaman
Reza Badiuzzaman
Reza Badiuzzaman

mat terkini berkenaan

untuk pelaksanaan kursus

ISAHKAN OLEH:

CIK JANNAH BINTI MADULLAH)


URU BESAR,

K SAHABAT 16, LAHAD DATU.

Tanda Tangan