Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1
Satu Jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi 20 soalan
2. Jawab semua soalan diatas kertas yang disediakan

Nama Pelajar : ________________________________


Tahun

__________________

1. ....................................ialah keupayaan seseorang bergerak dengan


pantas sambil bertukar arah seperti permainan bola beracun.
A. Imbangan
B. Kelenturan
C. Ketangkasan
D. Pergerakan kreatif
2. Meleret dan menahan bola kecil merupakan pergerakan asas
..
A. bukan lokomotor.
B. lokomotor.
C. manipulasi alatan.
D. manipulasi alatan dan bukan lokomotor.

3. Alatan yang digunakan dalam aktiviti menghantar dan menyambut


pundi kacang ialah ..
A. bola kecil.
B. gelung rotan.
C. pundi kacang.
D. bola besar.

4. Yang manakah diantara berikut merupakan padanan yang salah


dengan aktiviti yang dilakukan.

A. Merangkak zig zag

C. Merangkak zig zag sambil


menggolek bola.

B. Lompat ketingting

D. Merangkak

10

11

12

Isikan tempat kosong dalam ayat di bawah ini


dengan jawapan sesuai.

Pakaian

peraturan

kasut

padang

peralatan

arahan

7. Kita mesti mematuhi permainan.


8. Pastikan . sukan dan permainan dalam keadaan baik sebelum menggunakannya.
9. Kita harus memakai . yang sesuai mengikut jenis permainan.
10. Semasa melakukan aktiviti sukan dan permainan, kita perlu mendengar ..guru.
11. Jangan lakukan aktiviti di . ketika hujan lebat dan petir.
12. Kita harus sentiasa memakai.. yang sesuai dengan tempat aktiviti.

Tuliskan permainan / sukan berikut di dalam ruangan yang disediakan.

1.

Badminton

Golf

Lompat Tinggi

Lempar Cakera

Gimnastik

Lontar Peluru

Paralimpik

Berlari

Berbasikal

Hoki Ais

Tenis

Ketinting

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

______________________
(Pn. Nurulhuda bt Abdul Wahab)

___________________________
(Pn. Nor Laila bt Ahmad)