Anda di halaman 1dari 4

SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN

JOB SHEET TEKNIK KENDARAAN RINGAN


KELISTRIKAN OTOMOTIF
Semester III
(Membongkar Dan Memasang Distributor
270 menit
Sistem Pengapian Konvensional)
A.
No. :
Revisi :
Tgl. :
A.
Tujuan
1. Siswa dapat membongkar distributor konvensional secara urut dan benar.
2. Siswa dapat mengetahui kerusakan-kerusakan pada distributor.
3. Siswa dapat memasang kembali distributor secara urut dan benar.
B. Alat dan Bahan
1. Alat
a. Tool box
b. Pompa vakum
2. Bahan
a. Distributor konvensional yang telah dilepas dari mesin.
b. Vet/oli
C. Keselamatan Kerja
1. Pakailah pakain kerja praktik yang telah ditentukan.
2. Letakkan komponen-komponen yang telah di lepas pada nampan.
3. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya.
D. Langkah Kerja
1. Pembongkaran advans vacum
a. Lepaskan tutup distributor, rotor, plat tutup dan kontak pemutus.
b. Lepaskan kabel dan terminal hubungan ke kondensator.
c. Lepaskan kondensator.
d. Lepaskan ring pengunci tuas advans vacum

e. Buka sekrup-sekrup pengikat rumah advans vacum, dan lepaskan advans


vacum pada distributor

SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN


JOB SHEET TEKNIK KENDARAAN RINGAN
KELISTRIKAN OTOMOTIF
Semester III
(Membongkar Dan Memasang Distributor
270 menit
Sistem Pengapian Konvensional)
No. :
Revisi :
Tgl. :
f. Periksa kebocoran advans vacum yang sudah dilepas dengan pompa vacum
atau dengan cara menghisap ujung slang

g. Pada waktu kevakuman tertentu ( lihat buku manual ) tuas vakum harus
bergerak
h. Bila pemompaan dihentikan kevakuman tidak boleh turun
i. Kevakuman turun berarti ada kebocoran pada advans vakum
j. Advans vakum yang bocor harus diganti satu unit !
k. Lepaskan plat dudukan kontak pemutus

l. Periksa plat dudukan kontak pemutus gerakkan plat sesuai tanda panah,
gerakan terasa lembut tanpa beban

m.Bila ada tahanan bersihkan plat dudukan beri vet seandainya tidak ada
perubahan ganti plat dudukan kontak pemutus
2. Pembongkaran advans sentrifugal
Lepaskan nok dengan membuka

a.

sekrup pengunci yang ada didalam nok.

SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN


JOB SHEET TEKNIK KENDARAAN RINGAN
KELISTRIKAN OTOMOTIF
Semester III
(Membongkar Dan Memasang Distributor
270 menit
Sistem Pengapian Konvensional)
No. :
Revisi :
Tgl. :
Lepaskan pegas sentrifugal

b.

Perhatikan :
pegas-pegas tidak boleh tertukar dengan pasangannya / pemberat

c.

Lepaskan
ring
pengunci
pemberat
sentrifugal Periksalah kelonggaran pen
pemegang dengan pemberat, keausan
pen menyebabkan advans sentrifugal
tidak bekerja dengan baik
d.

Lepaskan pemberat
e.

Tempatkan pemberat pada suatu tempat


bersama dengan pasanganya
3. Pelepasan poros distributor
a. Untuk melepas poros distributor
perhatikan bentuk pemasangan
mekanis
penggerak
poros
distributor ( seperti roda gigi
penghubung
dengan
poros
pemompaan oli dan lain-lain )
b. Pemasangan
mekanis
penghubung itu biasanya dipakai
rol pin
c. Lepaskan rol pin dengan cara
seperti pada gambar !
d. Keluarkan poros distributor !

4. Memasang/merakit kembali
Rakitlah distributor kembali dengan langkah-langkah kebalikan
pembongkaran beri vet atau oli pada semua bagian yang bergesekan.

dari

Kawunganten,
Guru Pengampu

SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN


JOB SHEET TEKNIK KENDARAAN RINGAN
KELISTRIKAN OTOMOTIF
Semester III
(Membongkar Dan Memasang Distributor
270 menit
Sistem Pengapian Konvensional)
No. :
Revisi :
Tgl. :