Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL

TAHUN 1 2013

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

13
01-17 Jan
4-5
21-31 Jan
20 Jan
Cuti Keputeraan
Sultan Kedah

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

MINGGU TRANSISI TAHUN SATU


Menggambar
Tema :Alam benda
Tajuk :Rumah
Aktiviti :Lukisan

24 Jan
Cuti Maulidur
Rasul

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan : garisan,
rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian) yang terdapat
pada objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan
lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa organik
1.1.1.3 Jalinan tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan
warna)
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan semula
jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau
tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: Kreativiti dan inovasi

6
3-7 Feb

Membuat Corak dan


Rekaan
Tema :Alam Semulajadi
Tajuk :Hiasan Tabung
Aktiviti: Capan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni (unsur seni dan
prinsip rekaan: rupa, warna,
jalinan, harmoni, dan kesatuan)
yang terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan corak menggunakan
teknik capan .

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer dan sekunder
2.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh

2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik
dalam penghasilan corak.

2.1.2 Prinsip rekaan


2.1.2.1 Harmoni ulangan atau susunan yang
seimbang
2.1.2.2 Kesatuan dalam alam semula jadi

3. Penzahiran idea melalui pelbagai


sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri

2.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

2.2.1.1 Alat berus, palet, dan daun


2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air
atau warna poster atau tempera
2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media
dalam penghasilan corak teknik capan
2.2.2.1 Teknik capan (corak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat
mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman,
dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan
mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan
2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

7
12-14 Feb
8
7-21 Feb

CUTI TAHUN BARU CINA


Membentuk dan
Membuat Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Kenderaan
Aktiviti: Model

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan model kenderaan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan model.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan model.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri
3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk
3.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan
bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan
mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

EMK : Kreativiti dan Inovasi


9
24-28 Feb

Mengenal Kraf
Tradisional
Tema: Alam Benda
Tajuk : Wau Bulan
Aktiviti: Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: garisan ,
rupa, jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan wau
dengan mewarna.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan wau.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan wau.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri
4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
4.2.2.1 Alat (tiada)
4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 ,
krayon, dan bahan gantian
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman,
dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja
4.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang
dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara
lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan

10
3-7 Mac

Menggambar
Tema: Alam Benda
Tajuk: Rumah
Idamanku

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual


(unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa,
warna dan harmoni, dan kesatuan) yang terdapat
pada objek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan lukisan menggunakan

Aktiviti : Catan

teknik catan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan catan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula
jadi
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat
khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air
atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

11
10-14 Mac

Membuat Corak dan


Rekaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Penanda buku
Aktiviti: Renjisan dan
Percikan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: rupa, warna,
jalinan, kontra, ritma, dan
harmoni) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik renjisan dan
percikan.
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni,

2.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Rupa organik
2.1.1.3 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan rawak
2.1.2.3 Harmoni bentuk
2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat
mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat berus gigi, palet, dan daun
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air
atau warna poster atau tempera .
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan (corak
tidak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan
secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan
percikan
2.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan


EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
12
17-21 Mac

Membentuk dan
Membuat Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Baju Kemeja
Aktiviti: Origami

3
Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan origami .
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan
origami.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan origami.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri
3.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
3.2.1.1 Alat (tiada)
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik lipatan/ origami
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan
bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

22-30 Mac
13-14
31/3-11/4

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


Mengenal Kraf
Tradisional
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anyaman Mata
Bilis

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: garisan ,
rupa, jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya

4.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
4.1.1.2 Rupa geometri

Aktiviti: Lukisan
seni dalam penghasilan anyaman
kelarai.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan
anyaman.

4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh


4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Ritma dan Pergerakan
4.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan anyaman.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa


seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
4.2.2.1 Alat Tiada
4.2.2.2 Bahan pensel warna
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan karya
4.2.3.1 Teknik Mewarna kelarai
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni 2D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya seni.
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan
4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara
lisan atau bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
TMK

15
14-18 April

Menggambar
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk : Jambangan
Bunga
Aktiviti : Capan

1. Bahasa seni visual yang terdapat


pada alam ciptaan Tuhan, objek
buatan manusia, dan karya seni
(unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan, rupa, jalinan, dan
harmoni) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan lukisan
menggunakan teknik capan.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa organik
1.1.1.3 Jalinan tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

1.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna ,bendi,
bawang,surat khabar
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan, warna
air, warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni


visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

16-17
21/4 -2/5

Membuat Corak dan


Rekaan
Tema : Alam Benda
Tajuk : Pembalut
Hadiah
Aktiviti : Titisan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual ( unsur seni
dan prinsip rekaan: warna,
jalinan, ritma, dan pergerakan,
serta imbangan) yang terdapat
pada objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan
corak menggunakan teknik itisan.
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni
visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam penghasilan
corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat berus dan palet
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air
atau warna poster atau tempera
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik titisan (corak tidak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan
secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik titisan
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

1.
18-19
5-16/5

Membentuk dan
Membuat Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Kapal Selam
Aktiviti : Model

2.

3.

4.

Persepsi dan permahaman bahasa seni


visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang
terdapat pada objek buatan manusia dan
karya seni.
Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam aktiviti seni.
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan
karya.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni, dan budaya.

3.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang terdapat
pada karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D [ konkrit ]
3.1.1.3 Warna Primer
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Imbangan Semetri
3.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

media.
3.2.1.1 Alatan Gunting, Pisau
3.2.1.2 Bahan Botol Plastik, Gam PVA,
Masking Tape, Double Sided Tape, Surat
Khabar,Cat Pelaka.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik Membina dan embentuk
3.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat menghasilkan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan
secara Kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam
penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan
bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
20
19-23/5

Mengenal Kraf
Tradisional
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anyaman Kelarai
Aktiviti: Anyaman

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: garisan ,
rupa, jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan anyaman
kelarai.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan
anyaman.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan anyaman.
4 Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Ritma dan pergerakan ritma biasa
4.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan dua helai kertas A4 berlainan
warna dan gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan
karya
4.2.3.1 Teknik anyaman kelarai
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni 3D.
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf
4.3.2.1 Teknik anyaman kelarai
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni


visual.
4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan
4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara
lisan atau bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

24/5-8/6
21-22
9-20/6

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Menggambar
Tema: Alam Benda
Tajuk: Rumahku
Aktiviti : Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: rupa, warna,
harmoni, dan kesatuan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan lukisan
menggunakan teknik kolaj.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya seni
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

1.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa geometri
1.1.1.2 Warna bebas
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna
1.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
1.2.1.1 Alat gunting
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna,
dan gam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik kolaj
1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

23-24
23/6-4/7

Membuat Corak dan


Rekaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Corak Motif
Huruf
Aktiviti : Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: rupa, warna,
garisan, kontra, dan imbangan)
yang terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan corak menggunakan
teknik lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan corak.

2.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan bersilang
2.1.1.2 Rupa geometri
2.1.1.3 Warna primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Imbangan bentuk

2.2 Aplikasi Seni :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat (tiada)
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan,krayon atau oil
pastel, pensel warna
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan k kemahiran bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan
secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang
dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

25-26
7/7-18/7
10/7
Cuti awal Ramadhan

Membentuk dan
Membuat Binaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Songkok
Kemerdekaan
Aktiviti:Model

1.

Persepsi dan permahaman bahasa seni


visual (unsur seni dan prinsip rekaan)
yang terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni.
2.
Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam aktiviti seni.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi dalam
penghasilan karya.
4.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan budaya.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna asas
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri
3.1.2.2 Kontra warna
3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kad manila, gam, pensel,
krayon, magic pen dan bahan hiasan.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk
3.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan
bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan
bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan
mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

10

MINGGU

27
21-25/7

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Mengenal Kraf
Tradisional
Tema:Alam semulajadi
Tajuk:Ikan Ajaib
Aktiviti: Anyaman

STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: garisan ,
rupa, jalinan, warna, kontra, dan
imbangan) yang terdapat pada
objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan anyaman
dengan mewarna.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan
anyaman.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan anyaman.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna sekunder
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan asimetri
4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan kertas warna yang telah di
gunting, gam, magic pen
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik anyaman
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman,
dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
4.3.1.2 Menggunakan asas seni reka(unsur dan
prinsip)
4.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang
dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara
lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

28
28/7-1/8

Menggambar
Tema: Alam Semula
jadi
Tajuk: Manggaku
Aktiviti: Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: rupa, warna,
harmoni, dan kesatuan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan lukisan
menggunakan teknik kolaj.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan lukisan.

1.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa organik dan geometri
1.1.1.2 Warna bebas
1.1.1.3 garisan garisan putus putus
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula
jadi
1.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.

11

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
4. Apresiasi terhadap karya seni
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis


media
1.2.1.1 Alat gunting
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna,
dan gam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik kolaj
1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
TMK.

29
4/8-5/8

Membuat Corak dan


Rekaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Sayangku
Tompok
Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual ( unsur seni
dan prinsip rekaan: warna,
jalinan, ritma, dan pergerakan,
serta imbangan) yang terdapat
pada objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan
corak menggunakan teknik
lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni
visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam penghasilan
corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat tiada
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel
warna atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan
secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan lukisan corak terancang.
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

12

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

6/8-17/8

30
18-22/8

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

Membentuk dan
Membuat Binaan
Tema: Alam Benda
Tajuk: Ikan Oh Ikan
Aktiviti:Origami

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan) yang
terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan origami
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan
origami.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi
dalam penghasilan origami.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual,dan sejarah seni.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan asimetri
3.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan
media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik lipatan
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan
bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

31
25/8-29/8

Mengenal Kraf
Tradisional
Tema:Permainan
Tradisional
Tajuk:Wau
Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip
rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra,
dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam penghasilan wau
dengan mewarna.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan wau.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,
dan budaya.

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri
4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
4.2.2.1 Alat gunting

13

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4


dan dua jenis kertas warna,
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik Lukisan
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman,
dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja
4.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang
dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara
lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK
32
1-5/9

Menggambar
Tema:Alam Semulajadi
Tajuk:Anak Ayam

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual


(unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa,
warna, imbangan dan kepelbagaian) yang
terdapat pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan lukisan.

Aktiviti:Capan Jari
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan lukisan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,
dan budaya.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula
jadi
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat
khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air
atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat
mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.

14

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
33
8/9-12/9

Membentuk dan
Membuat
Binaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk:Rupa Haiwanku
Aktiviti:Capan

2.

1.
Persepsi dan permahaman bahasa
seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan)
yang terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni.
Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.
Penzahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan teknologi dalam
penghasilan karya.
4.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan budaya.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa organik
3.1.1.2 Bentuk ilusi
3.1.1.3 jalinan - tampak
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 harmoni bentuk, rupa dan warna

3.2 Aplikasi Seni :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
3.2.1.1 Alat palet, berus warna,daun,bendi,
bawang dan surat khabar.
3.2.1.2 Bahan kertas lukisan, warna air
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik lipatan
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan
bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

34
15/9-19/9

Membuat Corak Dan


Rekaan
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk: Anak Udang

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (


unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan,
ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang
terdapat pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak menggunakan
teknik capan

Aktiviti:Capan Jari
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

. 2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna asas
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat berus warna,palet dan surat
khabar.

15

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna


air,warna poster atau tempera
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik capan
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan
secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak menggunakan teknik
capan
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
35
22/9-26/9

Mengenal Kraf
Tradisional
Tema: Alam Semula
jadi
Tajuk: hiasan
Aktiviti: Anyaman

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual


(unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang
terdapat pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan anyaman
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam anyaman
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan
anyaman
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,
dan budaya.

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2
Imbangan simetri
4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan plastesin(tanah liat) kertas
lukisan.
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman,
dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja
4.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang

16

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara
lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK
36
29/9-3/10

Menggambar
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Hidupan Laut
Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual


(unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa,
warna, imbangan dan kepelbagaian) yang
terdapat pada
objek buatan manusia dan karya seni dalam
penghasilan lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan lukisan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,
dan budaya.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula
jadi
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
1.2.1.1 Alat tiada
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna
pensel,ikan yang telah dianyam.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik lukisan
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan
prinsip rekaan dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

37
6/10-10/10

Membuat Corak dan


Rekaan
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk: Gajah yang
Comel
Aktiviti: Titisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (


unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan,
ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang
terdapat pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak menggunakan
teknik titisan.
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan

.
2.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak

teknik dalam penghasilan corak.


3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

2.2 Aplikasi Seni :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat penyedut minuman

17

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

2.2.1.2 Bahan kertas A4 warna (ungu)


pensel ,magic pen dan kertas lukisan
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan
secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

38
13/10-17/10

Membentuk dan
Membuat Binaan
Tema:Alam semulajadi
Tajuk:Ikan Paus
Aktiviti:Origami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual


(unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek
buatan manusia dan karya seni dalam
penghasilan origami
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan origami.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri
3.1.1.2 Bentuk konkrit
3.1.1.3 Warna sekunder dan primier
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan asimetri
3.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam,
,pensel warna dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik lipatan
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan
bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

18

MINGGU

39
20/10-24/10
15-16/10
(Cuti Hari Raya Haji)

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Mengenal Kraf
Tradisional
Tema:Alam Benda
Tajuk:Topi
Aktiviti:Menganyam

STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual


(unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa,
jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang
terdapat pada objek buatan manusia dalam
menghasilkan topi.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan topi.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan topi.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,
dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer dan sekunder
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri
4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
4.2.2.1 Alat gunting dan pembaris
4.2.2.2 Bahan kertas A4,kertas lukisan,dan
bahan gentian,gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik anyaman
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman,
dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 3D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang
dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara
lisan atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK
Menggambar
Tema:Alam Semula jadi
Tajuk:Rama-rama

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual


(unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa,
warna, imbangan dan kepelbagaian) yang
terdapat pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan catan.

Aktiviti:Catan
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan catan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
lakaran)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula
jadi
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan

19

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

bahasa seni visual dalam


menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat
khabar lama
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air
atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

40
27-31/10

Membuat Corak dan


Rekaan
Tema:Alam Benda
Tajuk: Cute Ladybird

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (


unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan,
ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang
terdapat pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak menggunakan
teknik capan.

Aktiviti:Capan Jari
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna asas
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat palet dan berus warna
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan , warna air atau
tempera2.2.2 Mengetahui penggunaan media,
teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik capan(corak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan
secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

20

MINGGU

41
3-7/11
5/11
(cuti awal muharram)

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Membentuk dan
Membuat Binaan
Tema:Alam semulajadi
Tajuk:Pepatung

STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual


(unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk,
warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek
buatan manusia dan karya seni dalam
penghasilan model.

Aktiviti:Model
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan model.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam penghasilan model.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN

KONTRAK

3.1 Persepsi Estetik:


Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang ada pada
karya seni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa model
3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Kesatuan pelbagai unsur alam
3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, hiasan
mata,magic pen,pensel warna
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
dan proses dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik membentuk
3.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan
bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan
mata pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

42
10-14/11

PEMULANGAN/PENERIMAAN BUKU TEKS


HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID
MENGEMASKINI KELAS
CUTI PERSEKOLAHAN
17 NOV- 31 DIS 2013

21

Anda mungkin juga menyukai