Anda di halaman 1dari 10

SMK TAMAN SEMARAK

POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGK


PANITIA EKONOMI RUMAHTANGGA TAHUN 2015
1. ANALISIS MATA PELAJARAN : EKONOMI RUMAH TANGGA

TAHAP

CEMERLANG

KEPUJIAN
LULUS
LULUS
GAGAL
TIDAK HADIR
GPMP

TOV
BIL
0
0
0
0
0
0
1
2
3

GRED
A+
A
AB+
B
C+
C
D
E
6
7
0

%
0
0
0
0
0
0
7.69
15.38
23.08
46.15
58.85
0

GRED
A+
A
AB+
B
C+
C
D
E

UT1
BIL
0
2

%
0
8

PPT
BIL
0
0
0
0
0
0
0
2
2

GRED
A+
A
AB+
B
C+
C
D
E
4
9
0

8.54

MAN SEMARAK
PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5
UMAHTANGGA TAHUN 2015

PPT
%
0
0
0
0
0
0
0
15.8
15.8
30.77
69.23

GRED
A+
A
AB+
B
C+
C
D
E

ETR
BIL
0
0
0
0
0
1
2
5
5

%
0
0
0
0
0

0
8.54

Berikut adalah perancangan program penambahbaikan


1. Program Pengukuhan (Pelajar Cemerlang)
PROGRAM/AKTIVITI
Bengkel Teknik Menjawab Soalan Cemerlang
Latih Tubi
a. Kertas 1
b. Kertas 2
2. Program Pengayaan (Pelajar Sederhana)
PROGRAM/AKTIVITI
Latih Tubi
a. Kertas 1

b. Kertas 2
3. Program Pemulihan (Pelajar lemah/berpotensi)
PROGRAM/AKTIVITI

Celik Pengiraan Kos Bahan & Nilai Tenaga


Latih Tubi

a. Kertas 1
b. Kertas 2
Klinik Mata Pelajaran

Disediakan oleh,
ROHAYU BINTI ISMAIL

(Ketua Panitia ERT)

nambahbaikan

OBJEKTIF
Pelajar dapat mengamalkan teknik menjawab
dengan berkesan
Pelajar mahir dalam pelbagai bentuk soalan.

OBJEKTIF
Meningkatkan kefahaman pelajar tentang cara
dan teknik menjawab soalan mengikut skema
berpandukan soalan soalan peperiksaan
tahun tahun lepas.

OBJEKTIF

Pelajar akan dapat mengira asas kos bahan


dan nilai tenaga dengan betul.
Meningkatkan kefahaman pelajar tentang cara
dan teknik menjawab soalan mengikut skema
berpandukan soalan soalan peperiksaan
tahun tahun lepas

Membantu pelajar-pelajar yang sangat lemah


dan masih tidak dapat menguasai subjek ERT

2. ANALISA MENGIKUT MURID


BIL

NAMA MURID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PUTERI AERNA ARISYA BT ZULKEFLI


PUTRI MELISSA IDAYU BINTI AMAR HAIDI
NUR AINMAH BINTI DILKUFLE
PUTRI KHAIRISSHA BINTI AHMAD KHAIRI
BALQIS BINTI ZAINAL ABIDIN
NUR HAMIDAH BT RAHIM
NUR AISHAH BINTI MOHD RIDUWAN
SHASHI REKHA A/P ARASU
NUR FATIN SYAHIRAH BINTI HASMADI
NOURUL RIZUANA BINTI MOHD SADIQ
SAIMA KHATOON
SOVENA JOHNSON
WONG MEI LING
PROGRAM BERPOTENSI/PEMULIHAN

Celik Pengiraan Kos Bahan & Nilai Tenaga

2 Latih Tubi

a.
b.
3 Klinik Mata Pelajaran

Kertas 1
Kertas 2

TOV
%
47
48
43
40
54
34
17
19
27
27
40
23
27

UT1
G
D
D
E
E
C
G
G
G
G
G
E
G
G

%
54
63
22
13
57
31
TH
52
54
22
52
37
37

G
C+
C+
G
G
C+
G
TH
C
C
G
C
G
G

PPT

ETR

48
46
41
40
37
36
34
29
27
22
22
22
12

D
D
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
G

%
55
55
50
45
50
50
40
40
40
40
40
40
40

G
C+
C+
C
E
C
C
G
G
G
G
G
G
G

TINDAKAN
Berpotensi
Berpotensi
Berpotensi
Berpotensi
Berpotensi
Berpotensi
Pemulihan
Pemulihan
Pemulihan
Pemulihan
Pemulihan
Pemulihan
Pemulihan

Panitia Mata Pelajaran : EKONOMI RUMAH TANGGA


1. Pn Zuriana bt Omar (Ketua Panitia)
Nama Ketua Panitia & Ahli
Panitia
2. Cik Rohayu Bt Ismail
Bilangan Murid
Tingkatan 4 25
Tingkatan 5 13
SPM 2014
ETR GPMP
Sebenar
7.16
SPM 2015
ETR GPMP
TOV GPMP 6.44
Isu-isu berkaitan dengan prestasi:
1. Kebanyakan pelajar sangat lemah, Kemahiran berfikir sangat lemah.
2. Terdapat pelajar yang sering ponteng sekolah
Program yang telah dijalankan.
1. Klinik ERT
2. Bengkel Teknik Menjawab

Kekuatan : Mempunyai seorang guru yang berpengalaman, Piha


pengurusan yang dinamik, tolenrasi dan sokongan daripada piha
pentadbir.

Analisis SWOT

Kelemahan : Guru sering menghadiri mesyuarat /kursus di luar,


bapa kurang komited untuk peningkatan akademik dan keluarga
bermasalah.

Peluang: Sokongan daripada pihak pentadbir, PIBG dan kerjasam


yang erat antara guru dengan KP dan GKMP

Ancaman : Pelajar memandang remeh terhadap prestasi rendah


mereka dan tidak mengendahkan segala usaha yang dbuat oleh
untuk mereka, pengaruh luar serta masalah sosial seperti ponten
sekolah

Program Intervensi 2015: Celik Pengiraan Kos Bahan & Nilai Tenaga, Program Pembelajaran Kreatif
Melalui Peta Minda, Program Latih Tubi, Gerak Gempur, Klinik Mata Pelajaran.

Disediakan Oleh :
..
(ROHAYU BINTI ISMAIL)

3
.16
.44

yang berpengalaman, Pihak


an sokongan daripada pihak

mesyuarat /kursus di luar, Ibu


an akademik dan keluarga

entadbir, PIBG dan kerjasama


GKMP

h terhadap prestasi rendah


ala usaha yang dbuat oleh guru
asalah sosial seperti ponteng

gram Pembelajaran Kreatif


an.