Anda di halaman 1dari 13

Lampiran 2

CONTOH AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARANSILA RUJUK PANDUAN GURU DALAM
SOFT COPY YANG DIEDARKAN,

cikgu akan
memperoleh idea drp Panduan Guru tersebut.
Perkara

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA( TAHUN 5 )
Tarikh:
Kelas :
Masa:
Bil murid:

Tema:
Tajuk:
Standard Pembelajaran:

SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI


Kepentingan Teknologi Maklumat
3.5.2 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara dengan
betul daripada pelbagai sumber menggunakan peta pemikiran.

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran murid dapat:


i.

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran:

mencatat dan membuat peta pemikiran menggunakan


isi-isi utama berdasarkan petikan teks.

Meneka dan membuat kronologi


1. Murid meneka barang di dalam kotak misteri berdasarkan
beberapa klu atau pembayang yang diberi dengan alunan
muzik.
2. Murid dan guru bersoal jawab tentang harga dan barang
yang diteka.
Membaca dan mendapatkan maklumat
1. Murid membaca secara mentalis petikan yang diedarkan
untuk mendapatkan maklumat.
2. Murid dan guru berbincang dan bersoal jawab tentang isi
petikan untuk mendapat maklumat.
Cth: Bagaimanakah .......... (elemen KBAT)
3. Murid diterangkan tentang faedah penggunaan internet.

(dengan menggunakan peta Pemikiran)-elemen KBAT


4. Murid menyenaraikan aktiviti yang dapat dilakukan
melalui internet yang boleh menjimatkan masa dan wang.
5. Murid duduk dalam kumpulan untuk melengkapkan peta
pemikiran.

Melengkapkan pengurusan grafik


1. Setiap murid diberi borang pengurusan grafik.
2. Guru meminta murid menulis maklumat yang diperoleh
dalam borang pengurusan grafik masing-masing.
3. Guru dan murid membincangkan maklumat yang
diperoleh hasil daripada pengurusan grafik.
Pemulihan
1. Murid membaca teks dan menulis maklumat secara
ringkas dalam borang grafik yang disediakan.
Pengayaan
1. Murid membaca teks dan menulis maklumat yang dibaca
mengikut kronologi.

Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)

TMK, Celik Kewangan

KBAT

Peta Pemikiran / Teknik Penyoalan


................(nyatakan)

Bahan Bantu Belajar


Penilaian P&P

Peralatan komputer, kotak, radio, kertas sebak, Kamus Dewan


Mencatat empat isi utama berdasarkan teks dan maklumat
mengikut kronologi daripada pelbagai sumber.

Kesimpulan Pelajaran:

(PANDUAN
MENULIS
BAHAGIAN

KESIMPULAN
PELAJARAN)
i. Memberi
kesimpulan jelas
merangkumi semua
isi penting dalam
topik pembelajaran.
ii. Mengaitkan hasil
pembelajaran
dengan kehidupan
harian
iii.Memaklumkan
murid tentang
pengajaran
seterusnya
(persediaan awal).
Iv Peneguhan
terhadap
pengetahuan dan
kemahiran yang
diajar
Refleksi:

( PANDUAN/CONTO
H : DITULIS
SELEPAS PDP)
i.

.berjaya mencapai
objektif PdP hari ini

ii.

Kekuatan/Kelemahan
PdP hari ini ..

iii.

Tindakan
Penambahbaikan pdp
hari ini.

TAPAK INI MERUPAKAN CONTOH, SILA SEDIAKAN


RPH DI TAPAK KHAS RPH, BM yang dibekalkan.

Antara Sumber untuk mendapatkan

Ilham
Rujukan yang dipetik drp Panduan Guru Dalam Soft copy yang diberi
TEMA

SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

TAJUK

Kepentingan Teknologi Maklumat

MASA
STANDARD
PEMBELAJARAN

3.5.2 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara dengan betul


daripada pelbagai sumber menggunakan peta pemikiran.
Pada akhir pengajaran murid dapat:

OBJEKTIF

ii.

mencatat dan membuat peta pemikiran menggunakan isi-isi


utama berdasarkan petikan teks.

Ilmu : Sains, Matematik, Reka Bentuk dan Teknologi


Nilai : Rasional, bekerjasama, menghargai masa

PENGISIAN
KURIKULUM

EMK : TMK, Celik Kewangan


KB : Meramal, Menjana idea
BCB Bacaan Mekanis dan akaliah, mencatat

SISTEM BAHASA

Kosa Kata : Kata banyak makna

BAHAN BANTU
BELAJAR

Peralatan komputer, kotak, radio, kertas sebak, Kamus Dewan

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Mencatat empat isi utama berdasarkan teks dan maklumat mengikut


kronologi daripada pelbagai sumber.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Meneka dan membuat kronologi


5. Murid meneka barang di dalam kotak
misteri berdasarkan beberapa klu
atau pembayang yang diberi dengan
alunan muzik.
6. Murid dan guru bersoal jawab
tentang harga dan barang yang
diteka.

ENT :
KB - Meramal
Ilmu : Reka Bentuk dan
Teknologi

Lampiran 1
Contoh tetikus, pen
drive, CD, Disket

Nilai : Kerjasama ,
Jimat-cermat

Membaca dan mendapatkan maklumat


3. Murid membaca secara mentalis
petikan yang diedarkan untuk
mendapatkan maklumat.
4. Murid dan guru berbincang dan
bersoal jawab tentang isi petikan
untuk mendapat maklumat.

EMK : Celik kewangan


ENT :
KB - Mengenal pasti idea utama
BCB - Bacaan mekanis dan
akaliah

Lampiran 2
Media:
Petikan teks

Ilmu : Matematik
7. Murid diterangkan tentang faedah
penggunaan internet.

Nilai : Jimat cermat

8. Murid menyenaraikan aktiviti yang


dapat dilakukan melalui internet
yang boleh menjimatkan masa dan
wang.
5. Murid duduk dalam kumpulan
untuk melengkapkan peta pemikiran.

Melengkapkan pengurusan grafik


4. Setiap murid diberi borang
pengurusan grafik.
5. Guru meminta murid menulis
maklumat yang diperoleh dalam
borang pengurusan grafik masingmasing.

ENT :
BCB - Mencatat
Ilmu : Sains

Lampiran 3
Media:
Peta pemikiran
(kepentingan
komputer)

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

6. Guru dan murid membincangkan


maklumat yang diperoleh hasil
daripada pengurusan grafik.
Pemulihan
2. Murid membaca teks dan menulis
maklumat secara ringkas dalam
borang grafik yang disediakan.

ENT :
BCB - Bacaan kuat, mencatat

Lampiran 4

Pengayaan
2. Murid membaca teks dan menulis
maklumat yang dibaca mengikut
kronologi.

ENT :
BCB- Membuat urutan

Lampiran 5 & 6

Lampiran 1

Teka barangan dan nyatakan harga barangan tersebut dan bagaimana penggunaan yang lebi

Lampiran 2
Baca dan fahami petikan di bawah. Kemudian jawab soalan pemahaman yang diberi.

KEPENTINGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT


Teknologi maklumat berkembang dengan pesat di seluruh
pelosok dunia. Sesiapa yang belum menguasai kemahiran ini sudah pasti
akan ketinggalan dalam persaingan.
Dengan menguasai teknologi maklumat, kita memperoleh pelbagai faedah. Antaranya,
kita boleh mengetahui pelbagai isu semasa yang berlaku di seluruh dunia dalam masa
yang singkat. Kita boleh mendapatkan berita terkini dengan menggunakan internet
sekiranya telah menguasai kemahiran teknologi maklumat. Kita juga dapat berhubung
dengan rakan-rakan atau saudara-mara yang jauh dengan cepat dan mudah, iaitu melalui eLengkapkanmel.
borang pengurusan grafik berdasarkan aktiviti Lampiran 2

Kepentingan Teknologi Maklumat


Selain itu, kita dapat menjimatkan masa dan tenaga dengan melanggan
buku, majalah atau barangan lain keperluan harian melalui internet. Kita tidak
perlu pergi ke pusat beli-belah atau syarikat-syarikat perniagaan yang beroperasi
di luar negeri. Dengan cara begini, kita memperoleh bahan bacaan, barangan
..............................
yang diminati atau yang diperlukan dengan mudah,
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Seterusnya, sekiranya kita hendak melancong ke
Kepentingan Pertama
sesuatu tempat, kita dapat memperoleh maklumat dengan melayari
....................................................................................................................................................................
laman sesawang yang disediakan oleh pusat-pusat pelancongan di dalam
dan di luar negara. Oleh itu, kita dapat mengetahui budaya serta cara
hidup penduduk di situ.
Oleh hal yang demikian, penguasaan teknologi maklumat menjadi satu keperluan
yang perlu dimiliki oleh setiap individu.

..............................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Kepentingan Ketiga
....................................................................................................................................................................

Lampiran 3
Penilaian

..............................
........................................................................................
........................................................................................
Kepentingan Kedua
........................................................................................
....................................................................................................................................................................

Kita boleh mengetahui pelbagai isu semasa yang berlaku di seluruh dunia dan mendapatkan berita terkini da

Selain itu, kita dapat menjimatkan masa dan tenaga sekiranya kita melanggan buku, majalah atau baran

Seterusnya, sekiranya kita hendak melancong ke sesuatu tempat, kita dapat memperoleh maklumat den
Oleh hal yang demikian, setiap individu perlu mengusai teknologi
maklumat .

Lampiran 4
Pemulihan

Kronologi ciptaan telefon bimbit yang kini menjadi satu keperluan dan kegilaan manusia sejagat.

Lampiran 5
Pengayaan

Perkhidmatan telefon mudah alih perdagangan yang pertama mula dilancarkan di negara Jepun
oleh NTT pada tahun 1973. Pada tahun yang sama Data Telecommunication System (Datel /
Sistem Telekomunikasi Data) telah diperkenalkan.
Selain itu, telefon bimbit Motorola Dynatac 800X juga telah dihasilkan. Saiznya agak besar
dan berat. Harganya antara AS4,000.00. Pada 3 April ialah kemuncak ciptaan telefon mudah alih
apabila
lahirnyakronologi
ciptaan telefon
bimbit Motorola
Tuliskan
telefon
bimbit Dyna TAC 800X Tarikh itu dianggap keramat di
mana panggilan pertama telefon bimbit dibuat oleh penciptanya sendiri iaitu Martin Cooper.
Di Malaysia, Jabatan Telekom Malaysia (JTM) telah memperkenalkan ATUR, sistem telefon
tanpa wayar yang pertama pada tahun 1985. Tiga tahun selepas itu, Celcom Malaysia Sdn. Bhd.
mula ditubuhkan bawah nama STM Cellular Communications Sdn. Bhd. adalah syarikat yang
Tahun
Kronologi
Bimbit
pertama
menyediakan perkhidmatan mobil
berdasarkanCiptaan
GSM. PadaTelefon
tahun yang
sama, Bluetooth
mula diperkenalkan pada pasaran dunia di mana pengguna menggunakan telefon bimbit dengan
hands-free.
.................................................................................................
Nokia hadir dengan telefon
bimbit pertamanya dengan memperkenalkan fungsi panggilan dan
.................................................................................................
sms selepas lima tahun rakyat
di Malaysia menggunakan telefon bimbit berdasarkan GSM. Dunia
.................................................................................................
penciptaan telefon bimbit yang lesu hampir tujuh tahun mula menarik perhatian penggunanya
apabila diperkenalkan penggunaan nada dering berdasarkan lagu dari selebriti pilihan pada tahun
2005. Kemudian, dua tahun selepas itu, dunia teknologi semakin mencabar dengan teknologi
ciptaan yang serba canggih di mana iPhone telah dilancarkan dengan perisian teknologi sentuhan
dan kepelbagaian aplikasi .................................................................................................
baru dan hebat.
.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Lampiran 6

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................