Anda di halaman 1dari 32

UPSR 2016

FORMAT
KERTAS
SCIENCE 038
SAINS

JADUAL MESYUARAT PENATARAN INSTRUMEN PENTAKSRIRAN


Masa

8.30 pagi 9.30 pagi


9.30 pagi 10.00 pagi
10.00 pagi 1.00 ptg

1.00 ptg 2.00 pagi


2.00 ptg 3.00 ptg

3.00 ptg 4.30 petang

Aktiviti

Sesi 1
Taklimat Format Baharu UPSR MulaiTahun 2016 danOperasi
Rehat
Sesi 2
(Mengikut Kumpulan Mata Pelajaran)
Penerangan Terperinci Tentang Format Instrumen Pentaksiran
UPSR 2016 (Contoh Instrumen dan Penskoran)
Rehat
Makanan tengahari
Sesi 3
(Mengikut Kumpulan Mata Pelajaran)
PeneranganTerperinci Tentang Format Instrumen Pentaksiran
UPSR 2016
(Contoh Instrumen dan Penskoran)
Sesi 4
(Mengikut Kumpulan Mata Pelajaran)
Penerangan TerperinciTentang Format Instrumen Pentaksiran
UPSR 2016
(Contoh Instrumen dan Penskoran)

KERTAS 1 : 40 SOALAN OBJEKTIF

KERTAS 2 : 8 SOALAN SUBJEKTIF

JUMLAH MARKAH 80

PENGIRAAN MARKAH OLEH LPM

4 JENIS KEPUTUSAN

SOALAN KBAT AMAT DITITIKBERATKAN

KBAT 20% SOALAN

KETUA PENGAWAS / PENANDA KERTAS ADA

DWI LANGUAGE

AMALI SAINS DITERUSKAN

SOALAN BERANEKA PILIHAN AKAN DIMINIMAKAN @ TIADA

BELUM ADA PENETAPAN LAGI DARI BRP MARKAH A TIADA BERKAITAN DGN
SAPS

SOALAN & GAMBAR KELUAR DARI BUKU TEKS SERTA DARI


BAHAN LAIN.

12 KEMAHIRAN BEBERAPA SAHAJA AKAN DISOAL BERUABH


IKUT TAHUN TIADA PENENTUAN

MURID PERLU BERKEBOLEHAN UNTUK LUKIS CARTA /


GAMBARAJAH

PRAKTISKAN MURID UNTUK TULIS JAWAPAN YANG JELAS


GALAKKAN TULIS UNIT

KERTAS 2 : 8 SOALAN

SOALAN 1

4 MARKAH

SOALAN 2

4 MARKAH

SOALAN 3

5 MARKAH

SOALAN 4

5 MARKAH

SOALAN 5

5 MARKAH

SOALAN 6

5 MARKAH

SOALAN 7

6 MARKAH

SOALAN 8

6 MARKAH

OBJEKTIF MATA PELAJARAN (OM)


SAINS SEKOLAH RENDAH
OM 1 . Merangsang sifat ingin tahu muird dan mengembangkan
minat tentang dunia disekeliling mereka.
OM 2 . Menyediakan peluang untuk murid menguasai
kemahiran
Saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
OM 3 . Meningkatkan daya kreativiti murid
OM 4 . Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.

OBJEKTIF PENTAKSIRAN (OP)


SAINS SEKOLAH RENDAH
OP 1 . Pengetahuan asas sains rendah
OP 2 . Kefahaman terhadap pengetahuan sains.
OP 3 . Mengaplikasi pengetahun dan kefahaman sains.
OP 4 . Menganalisis data dalam pelbagai bentuk komunikasi.
OP 5 . Menilai pelbagai situasi untuk membuat keputusan dalam
menyelesaikan masalah.

KPS 1

MEMERHATI

KPS 2

MENGELAS

KPS 3

MENGUKUR DAN MENGUNAKAN

KPS 4

NOMBOR
BERKOMUNIKASI

KPS 5

MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN

KPS 6

RUANG DAN MASA


MENDEFINASI SECARA OPERASI

KPS 7

MENGAWAL PEMBOLEH UBAH

KPS 8

MENGEXSPERIMEN

KPS T9

MEMBUAT INFRENS

KPS T10

MERAMAL

KPS T11

MENTAFSIR MAKLUMAT

KPS T12

MEMBUAT HIPOTESIS

K1 : Penterjemahan = Kebolehan menterjemah ditunjukkan melalui


penelitian dan ketetapan yang digunakan dalam menulis semula dan
mengemukakan sesuatu komunikasi dariapada satu bentuk komunikasi
kepada bentuk komunikasi lain.

K2 : Pentafsiran = Kebolehan menghubung kait bahagian bahagian


dalam satu set komunikasi dan menyatakan dalam bentuk lain ( verbal
@ bentuk grafik ) dengan mengekalkan makna set komunikasi itu.

K3 : Ekstrapolasi = Kebolehan untuk menjangkau @ meluaskan


aliran @ kecenderungan, melampaui data data yang diberikan bagi
menentukan , implikasi , akibat, hasilan, kesan dan sebagainya
mengikut keadaan keadaan yang dihuraikan dalam komunikasi asal.

P1 : FAKTA
Mengingat semula maklumat yang khusus serta maklumat yang terpisahpisah.
P2 : ISTILAH / TERMINOLOGI
Pengetahuan tentang penerangan atau definasi dan penggunaan istilah
yang betul dalam suatu komunikasi.
P3 : PENGELASAN / KATEGORI
Pengetahuan tentang kelas-kelas , set @ bahagian.
P4 : ALIRAN / URUTAN
Pengetahuan tentang susunan mengikut tertip seperti dalam proses
experimen, arah , aliran dan gerakan.
P5 : PENGKAEDAHAN / METODOLOGI
Pengetahuan tentang kaedah membuat siasatan, teknik atau proseduar
digunakan dalam sesuatu bidang.
P6 : KONSEP / PRINSIP
Pengetahuan tentang idea utama , skim dan corak yang digunakan untuk
penyusunan atau pembentukan sesuatu seperti fenomena.

KB1 MENGAPLIKASI

Menggunakan maklumat dlm situasi yg baharu.


Menunjuk cara , menjalankan , menggunakan

KB2 MENGANALISIS

Membanding beza, mengurus, menyelesaikan masalah,


menghuraikan

KB3 MENILAI

Menilai , membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yg


Spesifik , mengkritik membuat hipotesis , memberi hujah
pendapat , membuat keputusan.

KB4 MENCIPAT

Merekacipta , menggabungkan , merangka , membina

PELBAGAI
ARAS
PEMIKIRAN

ITEM TIDAK
BERULANG

ITEM KBAT
KONTEKS
BUKAN
LAZIM

STIMULASI

SITUASI SEBENAR
DLM KEHIDUPAN
HARIAN