Anda di halaman 1dari 11

Pelaksanaan Program

Pendidikan Jasmani
Suaian

PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN


JASMANI SUAIAN
Dalam melaksanakan program
Pendidikan Jasmani Suaian guru
juga perlu memilih pendekatan
yang bersesuaian bagi
melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran. Perlaksanaan
program Pendidikan Jasmani
Suaian ini menggunakan 2
pendekatan yang utama iaitu:
a) pendekatan kategori dan
b) pendekatan tanpa kategori.

PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN


JASMANI SUAIAN
Pendekatan Kategori
Perlaksanaan program adalah
berdasarkan pengkelasan
keupayaan spesifik individu
dlm populasi khas. Pendekatan
kategori ini khusus dikelaskan
kpd keupayaan spesifik yg
sama. Jenis kategori yg
digunakan ialah:
(i) Ketidakupayaan Sensori
(ii) Ketidakupayaan Integrasi
(iii) Ketidakupayaan Motor

PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN


JASMANI SUAIAN
Pendekatan Tanpa Kategori
Pendekatan tanpa kategori lebih
kpd tahap keupayaan motor dan
pengkhususannya. Pendekatan ini
lebih bersifat umum dan ini
bolehkan interaksi yang lebih
luas. Pendekatan ini juga di
anggap berkesan di dalam bidang
pendidikan kerana dpt
menghindarkan tanggapan yg
negatif terhadap golongan
kurang upaya.

PENILAIAN KEUPAYAAN MOTOR PJ


SUAIAN
Proses pelaksanaan penempatan
program PJ Suaian bagi pelajar
pendidikan khas bergantung kpd
proses penilaian keupayaan motor.
Proses yang terlibat ialah:
a) Mengumpul data berdasarkan
ujian dan rekod
a) Menginterpretasi data
melalui proses analisis
a) Membuat keputusan
berdasarkan maklumat yg
diperolehi

PERLAKSANAAN PROSES PENILAIAN


KEUPAYAAN MOTOR PJ SUAIAN
Perlaksanaan proses penilaian
keupayaan motor PJ Suaian
berlandaskan 4 tujuan
spesifik yang utama iaitu:
a. Penapisan dan rujukan
(screening and reference)
b. Diagnosis dan penempatan
(diagnosis and replacement)
c. Pengajaran dan kemajuan
pelajaran (instruction &
student progress)
d. Klasifikasi sukan (sport
classification)

PERLAKSANAAN PROSES PENILAIAN


KEUPAYAAN MOTOR PJ SUAIAN
Penapisan dan Rujukan (Screening
and Reference)
Proses penapisan & rujukan akan
tentukan mana2 kump. pelajar yg
perlukan pengujian lanjut. Sewaktu
proses penapisan, pilihan aktiviti
mesti disesuaikan dengan matlamat
& objektif PJ. Antara aktiviti yg
popular untuk proses ini adalah:
(i) Imbangan
(ii) Kemahiran mengawal bola (dribble)
(iii) Koordinasi bilateral
(iv) Kawalan motor visual
(v) Kemahiran berbasikal
(vi) Sukan dan permainan

PERLAKSANAAN PROSES PENILAIAN


KEUPAYAAN MOTOR PJ SUAIAN
Diagnosis dan Penempatan (Diagnosis
& Placement)
Proses penilaian ini bersifat
individu dan intensif serta
dikendalikan oleh mereka yang
terlatih.
Penilaian diagnosis ini bertujuan utk
tentukan penempatan khas yg
sesuai bagi bolehkan individu yg
terlibat mengikuti program PJ yg
dirangkakan. Dua model digunakan
sebagai panduan untuk penilaian:
a) Model IEP (Individual Educational
Program)
a) Model REI (Regular Educational
Initiative)

PERLAKSANAAN PROSES PENILAIAN


KEUPAYAAN MOTOR PJ SUAIAN
Pengajaran & Kemajuan Pelajaran
Proses penilaian ini dijalankan
selepas selesai proses
penempatan pelajar.
Proses ini dipandu oleh
matlamat falsafah pendidikan
negara (JERI) dan objektif
pengajaran serta pembelajaran
yg spesifik.
Proses ini juga merupakan
bentuk penilaian yang
berterusan.

PERLAKSANAAN PROSES PENILAIAN


KEUPAYAAN MOTOR PJ SUAIAN

Klasifikasi Sukan (Sport


Classification)
Merupakan proses penilaian
bagi membezakan dan
menentukan sesuatu
klasifikasi keupayaan
berdasarkan keadaan
kesihatan (medical
condition) serta keupayaan
pelajar.

SEKIAN
TERIMA
KASIH