Anda di halaman 1dari 1

TEMA: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAJUK: ASAS BONGKAH


TAHUN: 1
BAHAN-BAHAN: Kad bod, manila kad ,tanah liat, kertas warna a4, pensil warna,
pita pelekat, gunting, pembaris dan gam.
LANGKAH KERJA:
1. Lukis bentuk-bentuk asas (silinder, kon, prisma, kuboid, kiub, dan piramid)
dalam bentuk hamparan (rujuk gambar).
2. Gunting mengikut bentuk yang telah dilukis.
3. Lekat kertas untuk membentuk asa bongkah mengikut lukisan yang di
hasilkan.
4. Hias bongkah dengan menggunakan kreativiti.
5. Gunakan untuk pdp.
CARA PENGGUNAAN BAHAN:
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan
dibekalkan dengan satu bongkah yang disediakan oleh guru.
2. Bentuk asas bongkah diperkenalkan kepada murid.
3. Murid melukis dan menamakan bongkah yang diperolehi dalam kertas a4
masing-masing.
4. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid (menyambung titik-titik dan
membentuk bongkah).
5. Murid diminta untuk melukis (memadankan bongkah di hadapan)
6. Murid akan menghias bongkah yang diberikan mengikut kreativiti.
7. Murid mempamerkan hasil mereka di hadapan kelas.

Rajah 1: Hasil bongkah