Anda di halaman 1dari 3

TAHAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU KSSR

TINJAUAN BAGI SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) 2015


SEKOLAH

: SK SUNGAI UDANG

KELAS

: TAHUN 3
Murid Tidak Menguasai

Kemahir
an

Mendeng
ar &
Bertutur

Membac
a

Menulis

Tahun

Jumlah
Keseluruh
an Murid

3 PJ
3 KS
3 IF
3 KF
3 PF
3 PJ
3 KS
3 IF
3 KF
3 PF
3 PJ
3 KS
3 IF
3 KF
3 PF

30
29
29
28
18
30
29
29
28
18
30
29
29
28
18

SANGAT
TERHAD
(A)

TERHAD
(B)

Bil

Bil

Murid Menguasai

TIDAK
MENGUAS
AI (A+B)
Bil

MEMUASK
AN (C)
Bil

BAIK
(D)
Bil

TAHAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU KSSR


TINJAUAN BAGI SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) 2015

SANGAT
BAIK
(E)

CEMERLA
NG (F)

Bil

Bil

MENGUAS
AI
(C+D+E+
F+G)
Bil
%

SEKOLAH

: SK SUNGAI UDANG

KELAS

: TAHUN 4
Murid Tidak Menguasai

Kemahir
an

Mendeng
ar &
Bertutur

Membac
a

Menulis

Tahun

Jumlah
Keseluruh
an Murid

4 PJ
4 KS
4 IF
4 KF
4 PF
4 PJ
4 KS
4 IF
4 KF
4 PF
4 PJ
4 KS
4 IF
4 KF
4 PF

34
32
30
31
18
34
32
30
31
18
34
32
30
31
18

SANGAT
TERHAD
(A)

TERHAD
(B)

Bil

Bil

Murid Menguasai

TIDAK
MENGUAS
AI (A+B)
Bil

MEMUASK
AN (C)
Bil

BAIK
(D)
Bil

TAHAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU KSSR


TINJAUAN BAGI SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) 2015
SEKOLAH

: SK SUNGAI UDANG

KELAS

: TAHUN 5

SANGAT
BAIK
(E)

CEMERLA
NG (F)

Bil

Bil

MENGUAS
AI
(C+D+E+
F+G)
Bil
%

Murid Tidak Menguasai


Kemahir
an

Mendeng
ar &
Bertutur

Membac
a

Menulis

Tahun

5 PJ
5 KS
5 IF
5 KF
5 PF
5 PJ
5 KS
5 IF
5 KF
5 PF
5 PJ
5 KS
5 IF
5 KF
5 PF

Jumlah
Keseluruh
an Murid

36
33
33
25
17
36
33
33
25
17
36
33
33
25
17

SANGAT
TERHAD
(A)

TERHAD
(B)

Bil

Bil

Murid Menguasai

TIDAK
MENGUAS
AI (A+B)
Bil

MEMUASK
AN (C)
Bil

BAIK
(D)
Bil

SANGAT
BAIK
(E)
Bil

CEMERLAN
G (F)
Bil

MENGUAS
AI
(C+D+E+
F+G)
Bil
%