Anda di halaman 1dari 42

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
MODUL 1

:1
:Dunia Muzik
:Tahun 2 P
: SELASA
: 17 FEB 2015
:30 Minit
:PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
:Warna Ton
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul
atau berkumpulan.
- suara lembut , - suara serak, - suara nyaring,
- suara halus, - suara garau, - suara nasal, - suara lelaki
dan perempuan
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid mendemonstrasi warna ton suara manusia mengikut ikon
gambar yang ditunjuk oleh guru.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - warna ton suara manusia, radio, CD lagu Tahun 2
Penyerapan Nilai
: - Jujur
- Rajin
Kemahiran Berfikir : Membezakan warna ton.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video,
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid demontrasi warna ton manusia
secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 2

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:2
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
:Pernafasaan
Standard Kandungan: 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul.
- pengambilan nafas
- pengeluaran nafas
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pernafasan yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi dengan cara pernafasan.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pengambilan nafas dan pengeluaran nafas, radio dan
CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Bersyukur
- Kerjasama
Kemahiran Berfikir : Membezakan pengambilan nafas dan pengeluaran nafas,
semasa nyanyian.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti murid menyanyi secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 3

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:3
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
:Pic
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.
- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahaan
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Aktiviti

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara yang betul.


2. Murid menyanyi dengan pic yang betul.
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi dengan pic tinggi, pic rendah dan pic pertengahan.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.


Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pic tinggi dan pic rendah, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Kasih sayang
- Bertolak ansur
Kemahiran Berfikir : Membezakan pic tinggi dan pic rendah
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat gerakan pic
tinggi dan pic rendah secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 4

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:4
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
:Tempo
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.
- cepat - lambat
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Aktiviti

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pernafasan yang


betul mengikut tempo.
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi lagu mengikut tempo cepat dan lambat.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.


Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - tempo cepat dan tempo lambat, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai :
- Hormat menghormati
- Menyanjung budaya
Kemahiran Berfikir : Membezakan tempo cepat dan lambat semasa nyanyian.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat pergerakan
tempo cepat dan lambat secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3


Page 5

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:5
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
:Dinamik
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik.
- lembut ( p ) - kuat ( f )
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi dengan dinamik lembut dan dinamik kuat.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik lembut dan kuat, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: Kerjasama
Kemahiran Berfikir : Membezakan dinamik lembut dan kuat.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan aksi dinamik kuat dan
lembut secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 6

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:6
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
:Sebutan Huruf Vokal
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
- a , e , o , i , u.
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan sebutan yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD lagu Tahun 2
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi lagu dengan vokal a, e, o, i,u.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu lagu Tahun 1
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - huruf vokal a, e, o, i ,u, kibod, radio, CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: Menghargai masa
Kemahiran Berfikir : Membezakan vokal a, e, o, i, u
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti murid menyanyi dengan ton suara dengan
kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:7
:Dunia Muzik
:Tahun 2 K
: Jumaat
: 27 Feb 2015
: 2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit )
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
PERKUSI
Fokus Ekspresi
: Detik
Standard Kandungan : 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai
repertoir.
Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
- postur
- cara memainkan
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid memainkan perkusi dengan postur yang betul.
2 . Murid cara memainkan perkusi mengikut detik dengan betul
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid memainkan perkusi dengan postur duduk dan berdiri.
3. Murid cara memainkan perkusi mengikut detik lagu.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mendengar lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - perkusi, postur duduk dan berdiri, radio, CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: Kasih sayang
Kemahiran Berfikir : Membezakan bermain perkusi dengan postur duduk dan berdiri.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermain perkusi secara kreatif.
Impak / Refleksi
:

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 8

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:8
:Dunia Muzik
:Tahun 2 K
: Jumaat
: 6 Mac 2015
: 2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit )
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
PERKUSI
Fokus Ekspresi
:Tempo
Standard Kandungan :1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai
repertoir.
Standard Pembelajaran :1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.
- cepat
- lambat
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Aktiviti

1. Murid memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul.


:
1. Mendengar lagu.
2. Murid bermain perkusi mengikut tempo cepat dan lambat.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mendengar lagu Tahun 1.


Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - perkusi, tempo cepat dan lambat, radio, CD lagu Tahun 2
Penyerapan Nilai
: Bertolak ansur
Kemahiran Berfikir :
Membezakan tempo cepat dan lambat.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermian perkusi badan tempo cepat dan lambat
secara kreatif.
Impak / Refleksi

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 9

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:9
:Dunia Muzik
:Tahun 2 K
: Jumaat
: 13 Mac 2015
: 2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit )
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
PERKUSI
Fokus Ekspresi
:Dinamik
Standard Kandungan : 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran :1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid bermain perkusi dengan dinamik lembut kuat.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik lembut dan kuat, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: Kasih sayang
- Bertolak ansur
Kemahiran Berfikir : Membezakan dinamik lembut dan kuat
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermain perkusi dengan dinamik lembut
dan kuat secara kreatif.
Impak / Refleksi

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 10

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:10
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GERAKAN
Fokus Ekspresi
: Dinamik
Standard Kandungan :1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.
Standard Pembelajaran :1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
- dinamik kuat
- dinamik lembut
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Aktiviti

1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am


berdasarkan dinamik dengan betul.
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid membuat pergerakan dinamik kuat dan lembut mengikut muzik.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik kuat dan lembut, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai :
- Hormat menghormati
- Menyanjung budaya
Kemahiran Berfikir : Membezakan dinamik kuat dan lembut semasa nyanyian.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid dengan membuat pergerakan dinamik
kuat dan lembut secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:11
:Dunia Muzik
:Tahun 2 K
: Selasa
: 24 Mac 2015
: 1.00 1.30 Ptg ( 30 Minit )
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GERAKAN
Fokus Ekspresi
: Pic
Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik
Standard Pembelajaran :1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
- pic tinggi
- pic rendah
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan
pic dengan betul
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid membuat pergerakan pic tinggi dan rendah.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun
1. Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pic tinggi dan rendah, radio, CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai :
- Menghargai alam sekitar
- Tolong menolong
Kemahiran Berfikir :
Membezakan pic tinggi dan pic rendah
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat pergerakan secara kreatif.
Impak / Refleksi

: 23 daripada 25 orang dapat menguasai kemahiran yang telah


diajar. Objektif pengajaran dan pembelajaran telah mencapai
standard yang telah ditetapkan. 2 orang murid yang tidak menguasai
diberikan aktiviti pemulihan.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:12
:Dunia Muzik
:Tahun 2 K
: Selasa
: 31 Mac 2015
:1.00 1.30 Ptg ( 30 Minit )
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GERAKAN
Fokus Ekspresi
:Tempo
Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik
Standard Pembelajaran : 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
- tempo cepat
- tempo lambat
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Aktiviti

1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan


tempo dengan betul.
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid membuat pergerakan tempo cepat dan lambat.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun 1. Bahan
Bantu Mengajar: Kad ikon - tempo cepat dan lambat, radio, CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Kebersihan
-Berdisiplin
Kemahiran Berfikir :
Membezakan tempo cepat dan lambat.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat pergerakan tempo cepat dan lambat
secara kreatif.

Impak / Refleksi

: 24 daripada 25 orang dapat menguasai kemahiran yang telah


diajar. Objektif pengajaran dan pembelajaran telah mencapai
standard yang telah ditetapkan. 1 orang murid yang tidak menguasai
diberikan aktiviti pemulihan.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:13
:Dunia Muzik
:Tahun 2 K
: jumaat
: 17 April 2015
:2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit )
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GERAKAN
Fokus Ekspresi
: Bunyi
Standard Kandungan :1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.
Standard Pembelajaran :1.3.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah berdasarkan:
- bunyi panjang
- bunyi pendek
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan bunyi
dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid membuat pergerakan bunyi panjang dan pendek.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun 1. Bahan
Bantu Mengajar: Kad ikon - bunyi panjang dan pendek, radio dan CD lagu Tahun 2
Penyerapan Nilai
: - Jujur
- Rajin
Kemahiran Berfikir :
Membezakan bunyi panjang dan pendek.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat pergerakan bunyi panjang dan pendek
secara kreatif.

Impak / Refleksi

: 22 daripada 25 orang dapat menguasai kemahiran yang telah


diajar. Objektif pengajaran dan pembelajaran telah mencapai
standard yang telah ditetapkan. 3 orang murid yang tidak menguasai
diberikan aktiviti pemulihan.:

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:14
:Dunia Muzik
:Tahun 2 K
:Jumaat
:24 April 2015
:2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit )
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GERAKAN
Fokus Ekspresi
: Mud
Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.
Standard Pembelajaran : 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.
- lagu aksi (action song)
- permainan nyanyian (singing games)
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan
lirik dan mud muzik dengan betul
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid menyanyi lagu sambil membuat pergerakan berdasarkan lirik
dan mud muzik mengikut lagu aksi.
3. Murid bermain permainan nyanyian.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1 pada minggu lepas.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - kad permainan nyanyian, kibod, radio, CD lagu Tahun 2
Penyerapan Nilai
: - Bersyukur
- Kerjasama
Kemahiran Berfikir : Membezakan permainan nyanyian.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat pergerakan dan permainan
nyanyian secara kreatif.
Impak / Refleksi

: 23 daripada 25 orang dapat menguasai kemahiran yang telah


diajar. Objektif pengajaran dan pembelajaran telah mencapai
standard yang telah ditetapkan. 2 orang murid yang tidak menguasai
diberikan aktiviti pemulihan.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 15

Minggu
:15
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2 I
Hari
: Khamis
Tarikh
: 30 April 2015
Masa
: 4.50 5.20 Ptg ( 30 Minit )
Tajuk
: MODUL 2-PENGHASILAN MUZIKAL
Standard Kandungan : 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi
mulut.
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan
perkusi mulut dengan betul.
Aktiviti
:
1. Guru memberi contoh idea muzikal kreatif.
2. Murid membuat idea muzikal kreatif dengan menghasilkan pelbagai bunyi
menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan
dan perkusi mulut.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - perkusi badan dan perkusi mulut, kibod.
Penyerapan Nilai
: - Kasih sayang
- Bertolak ansur
Kemahiran Berfikir :
Membezakan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara, perkusi badan
dan perkusi mulut.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menghasilkan pelbagai bunyi menerusi
penerokaan suara, perkusi badan dan perkusi mulut secara kreatif.
Impak / Refleksi

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 16

Minggu
:16
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2 K
Hari
: Jumaat
Tarikh
: 08 Mei 2015
Masa
: 2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit )
Tajuk
:MODUL 2-PENGHASILAN MUZIKAL
Standard Kandungan : 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. Standard
Pembelajaran : 2.1.2 Mencipta corak irama mudah.
- mengajuk corak irama
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid mengajuk corak irama mudah dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar corak irama dari guru.
2. Murid mengajuk corak irama dari corak irama guru.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mengenali corak irama.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - corak irama, kibod, papan putih, pen marker berwarna.
Penyerapan Nilai
: - Hormat menghormati
- Menyanjung budaya
Kemahiran Berfikir :
Membezakan corak irama antara murid-murid.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti murid mengajuk corak irama secara kreatif.
Impak / Refleksi

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 17

Minggu
:17
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2 K
Hari
: Rabu
Tarikh
: 13 Mei 2015
Masa
: 3.00 3.30 Ptg ( 30 Minit )
Tajuk
: MODUL 2-PENGHASILAN MUZIKAL
Standard Kandungan : 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. Standard
Pembelajaran : 2.1.2 Mencipta corak irama mudah.
- mencipta jawapan kepada soalan irama yang diberikan
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid mencipta jawapan kepada soalan irama yang diberikan dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar corak irama dari guru.
2. Murid mencipta jawapan kepada soalan irama dari guru.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid mengenali corak irama.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - corak irama, kibod, papan putih, pen marker warna warni.
Penyerapan Nilai : - Menghargai alam sekitar
- Tolong menolong
Kemahiran Berfikir :
Membezakan corak irama antara murid-murid.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid mencipta corak irama secara kreatif.
Impak / Refleksi

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 19

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk
Standard Kandungan

:19
:Dunia Muzik
:Tahun 2 K
: Rabu
: 27 Mei 2015
: 3.00 3.30 Ptg ( 30 Minit )
:MODUL 2-PENGHASILAN MUZIKAL
: 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

Standard Pembelajaran :2.1. 3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal. mengajuk melodi
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid mengajuk melodi dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar melodi dari guru.
2. Murid mengajuk melodi hasil ciptaan guru.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi melodi lagu Tahun 1. Bahan
Bantu Mengajar: Kad ikon - melodi, kibod.
Penyerapan Nilai
: - Kebersihan
- Berdisiplin
Kemahiran Berfikir :
Membezakan ajukkan melodi antara murid-murid.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video,
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Keativiti murid mengajuk melodi secara kreatif.
Impak / Refleksi

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 19

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk
Standard Kandungan

:19
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
: MODUL 2-PENGHASILAN MUZIKAL
: 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

Standard Pembelajaran : 2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal.


- mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang
diberikan dengan betul.
Aktiviti

:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mendengar lagu melodi ciptaan guru.


Murid mengajuk melodi ciptaan guru.
Murid mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi dari guru.
Murid dibimbing oleh guru.
Guru membuat penyerapan nilai murni.
Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mengajuk melodi dari guru.


Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - melodi, kibod.
Penyerapan Nilai
: - Jujur
- Rajin
Kemahiran Berfikir :
Membezakan improvisasi melodi antara murid-murid.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid mengimprovisasi melodi secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 20

Minggu
:20
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2 K
Hari
: Rabu
Tarikh
: 16 Jun 2015
Masa
: 3.00 3.30 Ptg ( 30 Minit )
Tajuk
:MODUL 3-APRESIASI MUZIK
Standard Kandungan : 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran : 3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna
ton
daripada muzik yang didengar.
- muzik vokal (solo dan kumpulan)
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid dapat mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental daripada muzik
yang didengar dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton
daripada muzik yang didengar.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - muzik vokal dan instrumental, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Bersyukur
- Kerjasama
Kemahiran Berfikir :
Membezakan muzik vokal dan instrumental.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat warna ton muzik secara kreatif.
Impak / Refleksi

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 21

Minggu
:21
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2 I
Hari
: selasa
Tarikh
: 23 Jun 2015
Masa
: 5.50 6.20 Ptg ( 30 Minit )
Tajuk
: MODUL 3-APRESIASI MUZIK
Standard Kandungan : 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran : 3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta
warna ton
daripada muzik yang didengar.
- muzik instrumental (solo dan kumpulan)
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Mengenal pasti muzik instrumental daripada muzik yang didengar dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton
daripada muzik yang didengar.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - muzik vokal dan instrumental, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Kasih sayang
- Bertolak ansur
Kemahiran Berfikir : Membezakan muzik vokal dan instrumental.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat warna ton muzik secara kreatif.
Impak / Refleksi

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 22

Minggu
:22
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2 I
Hari
: Selasa
Tarikh
: 30 Jun 2015
Masa
: 5.50 6.20 ptg ( 30 Minit )
Tajuk
:MODUL 3- APRESIASI MUZIK
Standard Kandungan : 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran :3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna
ton daripada muzik yang didengar.
- warna ton (suara dan alat muzik)
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton
daripada muzik yang didengar dengan betul
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton
daripada muzik yang didengar.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - muzik vokal dan instrumental, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai :
- Hormat-menghormati
- Menyanjung budaya
Kemahiran Berfikir :
Membezakan muzik vokal dan instrumental.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat warna ton muzik secara kreatif.
Impak :

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 23

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk
Standard Kandungan

:23
:Dunia Muzik
:Tahun 2 I
: Selasa
: 7 Julai 2015
: 5.50 6.20 Ptg ( 30 Minit )
: MODUL 3-APRESIASI MUZIK
: 3.1
Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran : 3.1.2

Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada


muzik yang didengar.
- mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut)

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Murid mengenal pasti mud daripada muzik yang didengar dengan betul.
:

Aktiviti

1. Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD Tahun 2


2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi dengan mengikut mud.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah melihat penyanyi menyanyi mengikut mud. Bahan Bantu
Mengajar: Kad ikon - mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut), radio,
CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Menghargai alam sekitar
- Tolong menolong
Kemahiran Berfikir :
TMK

Membezakan mud (riang, sedih, marah dan takut),


:

Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat ekspresi mud daripada muzik yang didengar secara
kreatif.
Impak

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 24

Minggu
:24
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2 I
Hari
: Selasa
Tarikh
: 14 Julai 2015
Masa
: 5.50 6.20 Ptg ( 30 Minit )
Tajuk
:MODUL 3-APRESIASI MUZIK
Standard Kandungan : 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir
Standard Pembelajaran :3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik
yang didengar.
- tempo (cepat-lambat)
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid mengenal pasti tempo daripada muzik yang didengar dengan betul.
Aktiviti

:
1. Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD Tahun 2
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi lagu mengikut tempo cepat dan lambat.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu mengikut tempo.


Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - tempo cepat dan lambat, radio, CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai

: - Kebersihan
- Berdisiplin

Kemahiran Berfikir :
TMK

Membezakan tempo cepat dan lambat.


:

Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi lagu tempo cepat dan lambat secara kreatif.
Impak

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 26

Minggu
:25
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2 I
Hari
: selasa
Tarikh
: 28 Julai 2015
Masa
:5.50 6.20 Ptg ( 30 Minit )
Tajuk
: MODUL 3-APRESIASI MUZIK
Standard Kandungan : 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir
Standard Pembelajaran : 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang
didengar.
- tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal) Objektif
Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
Aktiviti

1. Murid mengenal pasti tekstur daripada muzik yang didengar dengan betul.
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid mengenal pasti tekstur nipis dan tebal.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi secara solo dan berkumpulan. Bahan Bantu
Mengajar:
Kad ikon - tekstur nipis dan tebal, radio, CD lagu Tahun 2.
.Penyerapan Nilai
: - Jujur
- Rajin
Membezakan tekstur nipis dan tebal.

Kemahiran Berfikir :
TMK

Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi secara solo dan berkumpulan secara kreatif.
Impak :

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 26

Minggu
:26
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2
Hari
:
Tarikh
:
Masa
:30 Minit
Tajuk
:MODUL 3 : APRESIASI MUZIK
Standard Kandungan :3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran : 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik
yang didengar.
- dinamik (kuat-lembut)
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid mengenal pasti dinamik daripada muzik yang didengar dengan
betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi lagu mengikut dinamik kuat dan lembut.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu dengan dinamik kuat dan lembut.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik kuat dan lembut, radio dan CD lagu Tahun 2 .
Penyerapan Nilai
: - Bersyukur
- Kerjasama
Kemahiran Berfikir : Membezakan dinamik kuat dan lembut.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan dinamik kuat dan
lembut secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 27

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:27
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:4 OGOS 2015
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
:Warna Ton
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.3 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.
atau berkumpulan.
- suara lembut - suara serak
- suara nyaring - suara halus
- suara garau - suara nasal
- suara lelaki dan perempuan
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid mendemonstrasi warna ton suara manusia.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mendengar warna ton suara manusia.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - warna ton suara manusia, radio dan CD lagu Tahun 2
Penyerapan Nilai
: - Kasih sayang
- Bertolak ansur
Kemahiran Berfikir : Membezakan warna ton suara manusia.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid mendemonstrasi warna ton suara
manusia secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 28

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:28
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:11 OGOS 2015
:30 Minit
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
: Pernafasaan
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul.
- pengambilan nafas
- pengeluaran nafas
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pernafasan yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi dengan cara pernafasan.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pengambilan nafas dan pengeluaran nafas, radio dan CD lagu
Tahun 2.
Penyerapan Nilai:
- Hormat menghormati
- menyanjung budaya
Kemahiran Berfikir : Membezakan pengambilan nafas dan pengeluaran nafas,
semasa nyanyian.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK(Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti murid menyanyi secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 29

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:29
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:18 OGOS 2015
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
:Pic
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran :1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.
- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pic yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi dengan pic tinggi, pic rendah dan pic pertengahan.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pic tinggi dan pic rendah, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai : - Menghargai alam sekitar
- Tolong menolong
Kemahiran Berfikir : Membezakan pic tinggi dan pic rendah
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat gerakan pic
tinggi dan pic rendah secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 30

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:30
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:25 OGOS 2015
:30 Minit
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi
:Tempo
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran :1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.
- cepat
- lambat
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pernafasan yang
betul mengikut tempo.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi lagu mengikut tempo cepat dan lambat.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - tempo cepat dan tempo lambat, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Kebersihan - Berdisiplin
Kemahiran Berfikir : Membezakan tempo cepat dan lambat semasa nyanyian.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat pergerakan
tempo cepat dan lambat secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 31

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:31
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:1 SEPTEMBER 2015
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
NYANYIAN
Fokus Ekspresi
:Dinamik
Standard Kandungan :1.1 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran :1.1.5 Menyanyi dengan dinamik.
- lembut ( p ) - kuat ( f )
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi dengan dinamik lembut dan dinamik kuat.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar:Kad ikon - dinamik lembut dan kuat, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Jujur
-Rajin
Kemahiran Berfikir : Membezakan dinamik lembut dan kuat.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan aksi dinamik kuat dan
lembut secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 32

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:32
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:8 SEPTEMBER 2015
:30 Minit
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
NYANYIAN
Fokus Ekspresi
:Sebutan Huruf Vokal
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran :1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
-a , e , o , i , u.
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan sebutan yang betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.
3. Murid menyanyi lagu dengan vokal a, e, o, i,u.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu lagu Tahun 1
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - huruf vokal a, e, o, i ,u, kibod, radio, CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Bersyukur
- Kerjasama
Kemahiran Berfikir : Membezakan vokal a, e, o, i, u
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK(Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti murid menyanyi secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 33

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:33
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:15 SEPTEMBER 2015
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
PERKUSI
Fokus Ekspresi
:Detik
Standard Kandungan :1.2
Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran :1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
- postur
- cara memainkan
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid memainkan perkusi dengan postur yang betul.
2 . Murid cara memainkan perkusi mengikut detik dengan betul
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid memainkan perkusi dengan postur duduk dan berdiri.
3. Murid cara memainkan perkusi mengikut detik lagu.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mendengar lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - perkusi, postur duduk dan berdiri, radio, CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai

: - Kasih sayang
- Bertolak ansur
Kemahiran Berfikir : Membezakan bermain perkusi dengan postur duduk dan berdiri.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermain perkusi secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 34

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:34
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:22 SEPTEMBER 2015
:30 Minit
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
PERKUSI
Fokus Ekspresi
: Tempo
Standard Kandungan :1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran :1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.
-cepat
-lambat
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid bermain perkusi mengikut tempo cepat dan lambat.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mendengar lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - perkusi, tempo cepat dan lambat, radio, CD lagu Tahun 2
Penyerapan Nilai :
- Hormat menghormati
- Menyanjung budaya
Kemahiran Berfikir : Membezakan tempo cepat dan lambat.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermian perkusi badan tempo cepat dan
lambat secara kreatif.
.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 35

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:35
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:29 SEPTEMBER 2015
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
PERKUSI
Fokus Ekspresi
: Dinamik
Standard Kandungan : 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran :1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik.
- lembut ( p )
- kuat ( f )
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid memainkan perkusi dengan dinamik dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid bermain perkusi dengan dinamik lembut kuat.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik lembut dan kuat, radio , CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai : - Menghargai alam sekitar
- Tolong menolong
Kemahiran Berfikir : Membezakan dinamik lembut dan kuat
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermain perkusi dengan dinamik lembut
dan kuat secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 36

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:36
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:6 OKTOBER 2015
:30 Minit
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GERAKAN
Fokus Ekspresi
:Dinamik
Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik
Standard Pembelajaran : 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
- dinamik kuat
- dinamik lembut
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Aktiviti

1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am


berdasarkan dinamik dengan betul.
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid membuat pergerakan dinamik kuat dan lembut mengikut muzik.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik kuat dan lembut, radio dan CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Kebersihan - Berdisiplin
Kemahiran Berfikir : Membezakan dinamik kuat dan lembut semasa nyanyian.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid dengan membuat pergerakan dinamik
kuat dan lembut secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 37

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:37
:Dunia Muzik
:Tahun 2P
:SELASA
:13 OKTOBER 2015
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GERAKAN
Fokus Ekspresi
:Pic
Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.
Standard Pembelajaran :1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
- pic tinggi
- pic rendah
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan
pic dengan betul
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid membuat pergerakan pic tinggi dan rendah.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pic tinggi dan rendah, radio, CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Jujur
- Rajin
Kemahiran Berfikir : Membezakan pic tinggi dan pic rendah
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat pergerakan secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 38

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:38
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GERAKAN
Fokus Ekspresi
:Tempo
Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik
Standard Pembelajaran :1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan:
- tempo cepat
- tempo lambat
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am
berdasarkan tempo dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid membuat pergerakan tempo cepat dan lambat.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - tempo cepat dan lambat, radio, CD lagu Tahun 2.
Penyerapan Nilai
: - Bersyukur
- Kerjasama
Kemahiran Berfikir : Membezakan tempo cepat dan lambat.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat pergerakan tempo cepat dan
lambat secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 39

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:39
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GERAKAN
Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik
Standard Pembelajaran :1.3.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah berdasarkan:
- bunyi panjang
- bunyi pendek
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan
bunyi dengan betul.
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu .
2. Murid membuat pergerakan bunyi panjang dan pendek.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah membuat pergerakan semasa mendengar lagu Tahun 1.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - bunyi panjang dan pendek, radio dan CD lagu Tahun 2
Penyerapan Nilai
: - Kasih sayang
- Bertolak ansur
Kemahiran Berfikir : Membezakan bunyi panjang dan pendek.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat pergerakan bunyi panjang dan
pendek secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 40

Minggu
:40
Mata Pelajaran
:Dunia Muzik
Kelas
:Tahun 2
Hari
:
Tarikh
:
Masa
:30 Minit
Tajuk
:MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL GERAKAN
Fokus Ekspresi
: Mud
Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik
Standard Pembelajaran :1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.
- lagu aksi (action song)
- permainan nyanyian (singing games)
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan lirik
dan mud muzik dengan betul
Aktiviti
:
1. Mendengar lagu.
2. Murid menyanyi lagu sambil membuat pergerakan berdasarkan lirik dan
mud muzik mengikut lagu aksi.
3. Murid bermain permainan nyanyian.
4. Murid dibimbing oleh guru.
5. Guru membuat penyerapan nilai murni.
6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1 pada minggu lepas.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - kad permainan nyanyian, kibod, radio, CD lagu Tahun 2
Penyerapan Nilai
: - Hormat menghormati
- Menyanjung budaya
Kemahiran Berfikir : Membezakan permainan nyanyian.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid membuat pergerakan dan permainan
nyanyian secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 41

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:41
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
: MODUL 2-PENGHASILAN MUZIKAL

Standard Kandungan : 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.


Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan
perkusi mulut.
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan
perkusi mulut dengan betul.
Aktiviti
:
1. Guru memberi contoh idea muzikal kreatif.
2. Murid membuat idea muzikal kreatif dengan menghasilkan pelbagai
bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan
dan perkusi mulut.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - perkusi badan dan perkusi mulut, kibod.
Penyerapan Nilai:
-Menghargai alam sekitar
-Tolong menolong
Kemahiran Berfikir : Membezakan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi
mulut.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menghasilkan pelbagai bunyi
menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2


Page 42

Minggu
Mata Pelajaran
Kelas
Hari
Tarikh
Masa
Tajuk

:42
:Dunia Muzik
:Tahun 2
:
:
:30 Minit
:MODUL 2-PENGHASILAN MUZIKAL

Standard Kandungan : 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.


Standard Pembelajaran :2.1.2 Mencipta corak irama mudah.
- mengajuk corak irama
- mencipta jawapan kepada soalan irama yang diberikan
Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Murid mengajuk corak irama mudah dengan betul.
2. Murid mencipta jawapan kepada soalan irama yang diberikan dengan
betul
Aktiviti
:
1. Mendengar corak irama dari guru.
2. Murid mengajuk corak irama kemudian mencipta corak irama.
3. Murid dibimbing oleh guru.
4. Guru membuat penyerapan nilai murni.
5. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.
Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mengenali corak irama.
Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - corak irama, kibod, papan putih, pen marker berwarna.
Penyerapan Nilai :
-Kebersihan
-Berdisiplin
Kemahiran Berfikir : Membezakan mengajuk dan mencipta corak irama antara murid-murid.
TMK
: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid mengajuk dan mencipta corak irama
secara kreatif.