Anda di halaman 1dari 1

Dengan ini /kami berikrar dan berjanji.

/
Atas perlantikan kami / sebagai seorang
Pemimpin Sekolah / di Sekolah Kebangsaan
Taman Rinting 3/, kami dengan ini berikrar/
akan berusaha setiap masa /dengan segala
upaya kami / serta dengan penuh kesedaran/
dan

kegigihan

mempertahankan

menjunjung
nama

keluhuran,

baik

dan

memperjuangkan kepentingan sekolah ini./


kami juga berikrar / akan menunaikan segala
tugas dan tanggungjawab / sebagai pemimpin
Sekolah /dengan adil dan jujur. Dengan ini/
kami

menawarkan

kepada sekolah ini.

perkhidmatan

kami