Anda di halaman 1dari 1

Ph.

D - 42 bulan
TEMPOH PENGAJIAN
6 bulan
pertama

KEMAJUAN PENGAJIAN

3 Bulan Pertama Mengemukakan perancangan pengajian (study plan)


3 Bulan Kedua

6 Bulan Kedua

6 Bulan Ketiga*

Lulus entrance exam(Jepun)/keputusan peperiksaan


(negara lain)
Proses kelulusan oleh pihak institusi pengajian untuk
enroll dalam program Ph.D.
Mengemukakan progress report pertama
Tempoh akhir pengesahan sebagai calon Ph.D/ kelulusan
kertas cadangan Ph.D dari universiti
Mengemukakan progress report kedua

* AMARAN : Penaja berhak untuk menamatkan penajaan sekiranya kemajuan yang ditetapkan tidak dicapai

6 Bulan Keempat

Mengemukakan progress report ketiga

6 Bulan Kelima

Selesai proses pengumpulan data/ujikaji.


Mengemukakan progress report keempat

6 bulan Keenam

Proses analisis data dan selesai penulisan 3 bab pertama


Mengemukakan progress report kelima

6 Bulan Terakhir

Penghantaran tesis, viva dan pembetulan akhir.