Anda di halaman 1dari 4

Nama :

Izzatul Hakimah Ibrahim

Nama sekolah : SK Permatang Kerat Telunjuk


Mata pelajaran : DST Tahun 3
Konstruk : Mengaplikasi

1. Ani telah meletakkan segelas air berais di atas meja yang beralas kain.
Setelah 10 minit, Ani mendapati alas meja tersebut basah. Apakah kaedah
yang dapat membantu Ani bagi mengelakkan situasi tersebut berulang?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nama :

Izzatul Hakimah Ibrahim

Nama sekolah : SK Permatang Kerat Telunjuk


Mata pelajaran : DST Tahun 2
Konstruk : Menganalisis

Kelaskan haiwan-haiwan mengikut makanan yang dimakan.

Makan haiwan sahaja

Nama :

Makan tumbuhan sahaja

Izzatul Hakimah Ibrahim

Nama sekolah : SK Permatang Kerat Telunjuk

Makan haiwan dan


tumbuhan

Mata pelajaran : DST Tahun 2


Konstruk : Menilai

1.

Siti

membantu

ibunya

membersihkan

telur-telur

ayam

sebelum

digunakan untuk memasak. Semasa dia memasukkan sepuluh biji telur


ayam ke dalam bekas berisi air, dia mendapati dua biji telur ayam timbul
manakala lapan biji telur ayam yang lain tenggelam. Ramalkan berapakah
jumlah telur ayam yang masih segar ?

Jawapan: __________________

Nama :

Izzatul Hakimah Ibrahim

Nama sekolah : SK Permatang Kerat Telunjuk


Mata pelajaran : DST Tahun 3
Konstruk : Mencipta

1. Cipta satu objek berdasarkan kebolehan bahan yang menyerap dan kalis
air dengan kreatif. Kemudian, lakarkan dan terangkan hasil ciptaan kamu
dalam ruangan di bawah.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________