Anda di halaman 1dari 8

BORANG MPKj/JKB/KPB

MAJLIS PERBANDARAN KAJANG


MENARA MPKJ
JALAN CEMPAKA PUTIH
OFF JALAN SEMENYIH
43000 KAJANG
03-87377899 Samb 6053
FAX : 03-87376142

BORANG PERMOHONAN
KELULUSAN PELAN BANGUNAN
JABATAN KAWALAN BANGUNAN
MAKLUMAT PEMOHON
Nama Pemohon / Perunding
Alamat

No. Kad Pengenalan


No. Telefon / Fax
No. Telefon Bimbit
Nama Pemilik / Pemaju
Alamat

No. Telefon / Fax


No. Telefon Bimbit
Maklumat Yang Diberikan
Adalah Betul
(Tandatangan Perunding /
Cop Perunding)

Diterima Oleh :

Disemak Oleh :

..
Tarikh :

Tarikh :

.
Tarikh :

* Penggunaan borang ini berkuatkuasa dari 01/09/2014


MPKj/JKB/B1-2014

1/8

CONTOH MAKLUMAT KELUASAN BANGUNAN MENGIKUT KATEGORI


JENIS / KATEGORI

BIL UNIT

LUAS LOT

KELUASAN BINAAN / UNIT


(KAKI / METER) PERSEGI

20
5

1600kps
6,000kps

2400kps
5600kps

Rumah Teres 2 Tingkat


Rumah Sesebuah 2 Tingkat

CONTOH : MAKLUMAT PINDAAN


PELAN ASAL

PELAN YANG DIPINDA

Kemasan lantai bagi STOR cement render


Pepasangan alatan kebersihan tandas

Kemasan lantai ditukar kepada Ceramic tiles


Orentasi dipinda

CONTOH : MAKLUMAT PINDAAN DALAMAN SERTA MELIBATKAN PENAMBAHAN


KELUASAN LANTAI DAN LAIN-LAIN
PELAN ASAL

PELAN YANG DIPINDA

RUANG

LUAS

RUANG

LUAS

Dapur basah
Bilik tidur utama

100kps
400kps

Dapur basah
Bilik Tidur Utama
Ruang persalinan

150kps
350kps
50kps

CONTOH : MAKLUMAT PINDAAN KESELURUHAN REKABENTUK DAN JENIS BANGUNAN


PELAN ASAL
JENIS
BANGUNAN

NO
BIL
UNIT TINGKAT

PELAN YANG DIPINDA


KELUASAN
1 UNIT

Rumah Teres
2 Tingkat

12

2400kps

Kilang
Pejabat

12,000kps

JENIS
NO
BIL
BANGUNAN UNIT TINGKAT

* Penggunaan borang ini berkuatkuasa dari 01/09/2014


MPKj/JKB/B1-2014

Rumah
Teres 2
Tingkat
Gudang

KELUASAN
1 UNIT

3000kps

6000kps

2/8

SAIZ SETARA UNTUK LUKISAN PELAN BANGUNAN (TITLE BLOCK)

* Penggunaan borang ini berkuatkuasa dari 01/09/2014


MPKj/JKB/B1-2014

3/8

FORMULA PERKIRAAN BAYARAN PELAN BERDASARKAN


JADUAL PERTAMA
FI BAGI MENIMBANGKAN PELAN, PERMIT DAN LAIN-LAIN
[Undang-undang kecil 3(1)(a), 12(1), 19(2), 21(2), 26 dan 29]
A

Keluasan lantai bangunan


1. Tingkat Tanah
2. Tingkat Pertama
3. Tingkat Kedua
4. Tingkat ketiga
5. Tingkat keempat ke atas dan besmen

RM14.00 per 9m
RM12.00 per 9m
RM10.00 per 9m
RM8.00 per 9m
RM6.00 per 9m

Alat Kebersihan
1. W.C/Bdt (water closet/bidette)
2. S (sink)
3. B (basin), GT (gully trap), FT (floor trap)
4. LB (long bath)
5. S (shower)
6. U (urinal)
7. MH (manhole), ST (individu septic tank)

(Min. RM140.00)
(Min. RM120.00)
(Min. RM100.00)
(Min. RM80.00)
(Min. RM60.00)

RM5.00 setiap satu


RM5.00 setiap satu
RM2.00 setiap satu
RM5.00 setiap satu
RM5.00 setiap satu
RM5.00 setiap satu
RM25.00 setiap satu
RM10.00 per 9m

(Min. 100.00)

Sistem Pembetungan Berpusat


(Kekotak/U/V/)

Kolam Renang / Kolam Air

(RM14.00 per 9m)

Pagar
1. Bagi Unit Kediaman
2. Bagi Selain Unit Kediaman

RM100.00 setiap satu


RM6.00 bagi 1 meter panjang / bln

Rangkaian atau deretan bangunan dengan rekabentuk dan bahan yang sama; potongan fi (jumlah bayaran
keluasan lantai) adalah seperti berikut;
Pengemukaan Pertama kali
a. Bangunan Pertama
Bayaran sepenuhnya
b. Bangunan 2 - 5
90% daripada bayaran
c. Bangunan 6 -10
85% daripada bayaran
d. Bangunan 11 - 25
75% daripada bayaran
e. Bangunan 26 dan seterusnya
60% daripada bayaran

Pindaan pelan dan Perubahan


1. Pelan pindaan atau pelan pelarasan
(jika tidak melibatkan tambahan keluasan)
2. Perubahan kepada bangunan melibatkan tambahan keluasan dan
sanitari

i.
i.
ii.

3.

Pindaan keseluruhan rekabentuk dan jenis bangunan

i.
ii.
iii.

RM120.00 bagi setiap helaian


pindaan untuk 1 set.
RM120.00 bagi setiap helaian
pindaan untuk 1 set.
Fee ke atas tambahan keluasan dan
sanitari.
RM120.00 bagi setiap helaian
pindaan untuk 1 set.
Fee ke atas tambahan keluasan dan
sanitari
daripada fee ke atas pelan yang
diluluskan terdahulu.

Bangunan Sementara
1. Fi Proses
2. Permit Tahunan

Berdasarkan kadar A
RM10.00 per 9m (Min. RM100.00)

Papan Dendeng (hoarding)

RM6.00 bagi 1 meter panjang / bln

Papan Tanda

RM100.00 unit / Setahun

Fi Rumah Kongsi / Kabin

Berdasarkan kadar A

Permit Rumah Kongsi / Kabin

RM200.00 per unit / 6 bulan

* Penggunaan borang ini berkuatkuasa dari 01/09/2014


MPKj/JKB/B1-2014

4/8

BORANG KIRAAN BAYARAN PROSES PELAN

Nama Cadangan

: ..

Nama Arkitek / Pelukis Pelan : ..

Tingkat Tanah, Bilik


etc.

Ukuran
Lantai
(M)

Jumlah
Keluasan
(M2)

Kadar
Yuran

Jumlah Yang
Perlu Dibayar

No. Rujukan
Pelan

Jumlah Yuran Proses Pelan

......................................

Jumlah Yuran Permit Sementara

......................................

Diisikan Oleh PSP :


(Tandatangan & Cop)

Disemak Oleh :

..

...

* Penggunaan borang ini berkuatkuasa dari 01/09/2014


MPKj/JKB/B1-2014

5/8

FORMULA PERKIRAAN BAYARAN CAGARAN


( Mesyuarat Penuh Majlis Bil. 6/2000 Pada 27/06/2000 )
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JENIS PEMBANGUNAN
Rumah Sesebuah / Berkembar
Rumah Teres 1 Tingkat
Rumah Teres 2 Tingkat
Kedai Pejabat (individu)
Kedai Pejabat (teres)
Rumah Pangsa / Apartment
Town House
Kompleks Sukan / Pejabat / Komersil
Perusahaan / Industri (individu)
Industri / Kilang (teres)
Institusi (swasta)
Stesen Minyak
Pencawang Elektrik
Bangsal
Lain-lain Bangunan / Rumah Kongsi / Kabin
Papan Iklan paparan luaran < 10 x 40
Papan Iklan paparan luaran > 10 x 40

WANG DEPOSIT (RM / UNIT)


RM 300.00
RM 200.00
RM 200.00
RM 500.00
RM 300.00
RM 50.00
RM 200.00
RM 10,000.00 (minima)
RM 5,000.00
RM 500.00
RM 5000.00
RM 1000.00
RM 200.00
RM 200.00
RM 200.00
RM 5,000.00
RM 10,000.00

BAYARAN CAGARAN BAGI KERJA-KERJA TAMBAHAN / PINDAAN


BIL
1
2

JENIS PEMBANGUNAN
Kategori Pejabat / Kilang dan Industri
Lain-Lain Kategori

* Penggunaan borang ini berkuatkuasa dari 01/09/2014


MPKj/JKB/B1-2014

WANG DEPOSIT (RM / UNIT)


RM 500.00
RM 300.00

6/8

BORANG KIRAAN BAYARAN CAGARAN


JENIS PEMBANGUNAN

KADAR BAYARAN

JUMLAH YANG
PERLU DIBAYAR

JUMLAH

Jumlah : ...

Diisikan Oleh PSP :


(Tandatangan & Cop)

Disemak Oleh :

..

...

* Penggunaan borang ini berkuatkuasa dari 01/09/2014


MPKj/JKB/B1-2014

7/8

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

BAYARAN PROSES PELAN

Diterima / Disahkan Oleh :

Tandatangan / Cop :

AR/JUB/PPSK/PPS/JTK/JT
Jabatan Kawalan Bangunan, MPKj

BAYARAN CAGARAN PELAN


Diterima / Disahkan Oleh :

Tandatangan / Cop :

AR/JUB/PPSK/PPS/JTK/JT
Jabatan Kawalan Bangunan, MPKj

BAYARAN PERMIT SEMENTARA


Diterima / Disahkan Oleh :

Tandatangan / Cop :

AR/JUB/PPSK/PPS/JTK/JT
Jabatan Kawalan Bangunan, MPKj

* Penggunaan borang ini berkuatkuasa dari 01/09/2014


MPKj/JKB/B1-2014

8/8