Anda di halaman 1dari 1

SULIT

Nama Murid : .

Tahun :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEBING TEMBAH


23000 DUNGUN,
TERENGGANU
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015
TAHUN 5
DUNIA MUZIK
BULAN NOVEMBER
1 JAM

60 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1

Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.

Kertas soalan ini 7 halaman bercetak.

Jawab semua soalan.

Sila tanda jawapan pada kertas jawapan yang disediakan.

_________________________________________________________________________________
015/1 2014 Hak Cipta SK Tebing Tembah

[ Lihat halaman sebelah ]


SULIT