Anda di halaman 1dari 11

Nama

: Noor Afifah binti Azizan

Tarikh

: 23 Jun 2015

Aktiviti

: Mesyuarat Pelantikan Ahli Jawatankuasa

Tempat

: Pusat Kegiatan Siswa

Bil. Refleksi

:1

Saya telah memilih Persatuan Warisan dan Kebudayaan. Pada minggu


pertama perjumpaan Persatuan Warisan Kebudayaan bertarikh 23 Jun 2015
dijalankan di Pusat Kegiatan Siswa. Kami telah melaksanakan mesyuarat untuk
membincangkan rancangan aktiviti sepanjang persatuan ini dilaksanakan. Pelbagai
idea yang diutarakan oleh para guru pelatih.
Bahkan, pelantikan ahli jawatankuasa misalnya cadangan aktiviti untuk
dilakukan sepanjang semester, yuran keahlian dan aktiviti serta penentuan tatacara
etika pemakaian ketika menghadiri perjumpaan Persatuan Warisan Kebudayaan.
Sesungguhnya aktiviti yang dilaksanakan pada hari ini adalah perkara wajib yang
bakal dihadapi apabila bergelar seorang guru kelak. Aktiviti mesyuarat di awal
perjumpaan adalah perkara wajib yang sering dilaksanakan untuk menentukan
barisan ahli jawatankuasa.
Kepimpinan dapat dijelaskan sebagai satu proses mempengaruhi ke atas
kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang ahli-ahli
untuk berusaha secara rela hati bagi mencapai matlamat bersama.
Di sekolah pelajar berpeluang menyertai aktiviti kokurikulum. Di sinilah daya
kepimpinan semakin berkembang dan memerlukan pembinaan yang lebih teratur.
Ketika orang lain baru hendak mengilap daya kepimpinan, bekas pemimpin pelajar
telah memacu jauh ke hadapan dalam langkahnya tersendiri. Mereka dapat
menggunakan pengalaman menjadi pemimpin ketika alam persekolahan untuk terus
berjaya dalam bidang yang diceburi.

Nama

: Noor Afifah binti Azizan

Tarikh

: 26 Jun 2015

Aktiviti

: Mereka Cipta Logo & Lagu

Tempat

: Pusat Kegiatan Siswa

Bil. Refleksi

:2

Agenda untuk perjumpaan kali ini adalah untuk mereka cipta logo dan lagu
bagi Persatuan Warisan Kebudayaan. Tujuan aktiviti ini dijalankan adalah bagi
membentuk identiti persatuan agar dapat dikenali oleh orang luar di samping
menunjukkan ahli persatuan mempunyai komitmen yang tinggi dalam berpersatuan
dan bekerja keras untuk menaikkan nama persatuan.
Proses menghasilkan logo bergantung kepada tujuan ianya dihasilkan
samada dalam bentuk logo huruf, logo simbol ataupun logo representasi. Ianya
ditentukan berdasarkan kehendak sesebuah syarikat perniagaan, pertubuhan,
organisasi atau kepentingan individu.

KEKUATAN
Aktiviti ini memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukkan bakat di
samping itu saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasan. Di sinilah daya
kepimpinan semakin berkembang apabila pelajar menunjukkan bakat dalam
kepimpinan khususnya.
Kerjasama di antara murid akan turut terserlah apabila melaksana aktiviti
bersama-sama untuk menyiapkan sesuatu kerja mahupun tugasan. Daya kreativiti
setiap kumpulan dipaparkan melalui persembahan mereka.
Apabila pelajar mempersembahkan hasil karya mereka, dapat dilihat dari segi
penyampaian mereka khususnya, pelajar akan lebih berani untuk mempertahankan
apa yang dilaksanakan oleh ahli kumpulan mereka apabila di tanya tentang fungsi
dan lirik lagu yang dihasilkan.
2

KELEMAHAN
Sudut yang dipilih untuk pembentangan kurang sesuai kerana pelajar yang
berada di bahagian meja belakang kurang mendengar apa yang disampaikan dan
sukar untuk melihat logo yang dihasilkan secara kumpulan.

PENAMBAHBAIKAN
Memilih tempat yang lebih sesuai pada masa akan datang dan lebih selesa.
Menggunakan kertas yang lebih besar untuk menghasilkan logo supaya semua
orang boleh melihatnya serta memberikan tumpuan semasa pembentangan.

Nama

: Noor Afifah binti Azizan

Tarikh

: 30 Jun 2015

Aktiviti

: Perbincangan Adat Perkahwinan Masyarakat

Tempat

: Pusat Kegiatan Siswa

Bil. Refleksi

:3

Untuk perjumpaan kali ini, kami menjalankan aktiviti perbincangan adat


perkahwinan mengikut suku kaum di Malaysia serta pembuatan kraf tangan yang
berunsurkan kesenian menggunakan bahan terpakai seperti surat khabar. Kumpulan
kami diberikan tugasan perbincangan adat perkahwinan masyarakat Melayu.
Pelbagai aspek yang dibincangkan dalam tajuk ini misalnya adat merisik, meminang,
akad nikah serta bersanding. Sepanjang perbincangan, pelbagai pengetahuan baru
sama ada diperoleh hasil daripada penjanaan idea ahli kumpulan ataupun
pengalaman secara langsung ahli kumpulan.

KEKUATAN
Bagi memudahkan cara menyampaikan idea, peta minda diaplikasikan
supaya mudah difahami serta mudah dibentangkan. Hal ini akan memberi peluang
kepada murid untuk membuka ruang dan peluang kepada ahli persatuan untuk
mengenali, mendalami serta mengetahui adat perkahwinan yang terdapat di
Malaysia. Hal ini juga akan mewujudkan perasaan bangga serta melahirkan sifat
syukur sebagai warganegara Malaysia yang bukan sahaja hidup aman damai serta
sentosa malahan mempunyai kebudayaan yang pelbagai serta unik mengikut kaumkaum tertentu. Selain itu juga aktiviti seperti ini akan dapat memupuk semangat
untuk mencintai alam sekitar dengan menggunakan bahan kitar semula untuk
membentuk kraf tangan.
Selain

daripada

itu,

murid

akan

dapat

meningkatkan

kemahiran

telekomunikasi mereka apabila melaksanakan aktiviti berkumpulan di mana semua


ahli perlu memberi pandangan dan idea masing-masing.
4

KELEMAHAN
Hasil kraf tangan yang dihasilkan tidak dapat disiapkan sepenuhnya dengan
kemas kerana kesuntukan masa. Bahkan, pelajar hanya menghasilkan karya yang
sering dilihat sahaja.

PENAMBAHBAIKAN
Pelajar membawa pulang hasil kerja di rumah untuk menyiapkan hasil
tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pameran akan datang dan menghargai hasil
kerja kumpulan masing-masing. Selain daripada itu, mempelbagaikan hasil karya
dengan menggunakan bahan-bahan lain serta membuat binaan mahupun hasil kraf
yang lebih unik daripada kebiasaan.

Nama

: Noor Afifah binti Azizan

Tarikh

: 7 Julai 2015

Aktiviti

: Memasak Bubuk Lambuk

Tempat

: Pusat Kegiatan Siswa

Bil. Refleksi

:4

Pada minggu ini, kami menjalankan program memasak bubur lambuk untuk
berbuka puasa. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk mempelajari resipi
masakan bubur lambuk yang menjadikan masakan tradisional masyarakat Melayu
selain meraikan kehadiran bulan Ramadhan.
Bubur ini dihasilkan dengan mereneh beras dengan air untuk beberapa jam
bersama rempah ratus dan daging. Sajian ini sangat sesuai sebagai juadah berbuka
kerana ia berkhasiat, mudah hadam dan sedap rasanya.
KEKUATAN
Walaupun aktiviti yang dilaksanakan berlangsung pada bulan Ramadhan,
semua pelajar dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Pelajar dapat mempelajari
cara masakan dengan melaksanakannya secara beramai-ramai. Hal ini akan
menimbulkan nilai kerjasama di antara murid apabila guru melaksanakan program
seperti ini di sekolah. Bahkan ia juga turut mengajar untuk melatih diri untuk
bersabar walaupun menghadapi masalah.

Hal ini juga pelajar dapat mengisi

masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah dengan melibatkan diri dalam gotongroyong ini.

KELEMAHAN
Kekurangan bajet untuk membahagikan bubur kepada orang ramai.
Peralatan yang kurang menjadikan kerja memotong agak sukar dilaksanakan.
Namun ini bukan menjadi alasan daripada program ini tidak diteruskan. Meminjam
alatan daripada pihak surau merupakan langkah yang bijak.

PENAMBAHBAIKAN
Ahli jawatankuasa hendaklah menjalankan tugas dengan sebaiknya supaya
permasalahan tentang peralatan khususnya tidak berlaku pada masa akan datang.
Selain daripada itu, hendaklah melaksanakan mesyuarat supaya ahli jawatankuasa
ingat akan tugasan masing-masing. Ahli-ahli kelab juga turut perlu menepati masa
dan datang lebih awal untuk membantu rakan yang lain.

Nama

: Noor Afifah binti Azizan

Tarikh

: 10 Julai 2015

Aktiviti

: Tarian Warisan

Tempat

: Pusat Kegiatan Siswa

Bil. Refleksi

:5

Motif utama aktiviti ini ialah untuk memberi peluang ahli persatuan mencari
maklumat tentang jenis-jenis tarian yang terdapat di dalam Malaysia serta
memperkayakan ilmu tentang warisan kebudayaan turun-temurun warganegara
Malaysia. Ini secara tidak langsung akan memberikan pengalaman kepada ahli
persatuan
KEKUATAN
Hasil perkongsian pembentangan ini bukan sahaja membuka ruang kepada
semua ahli persatuan mempelajari tariannya sahaja malahan apa yang tersirat yang
ingin disampaikan di sebalik tarian itu sendiri. Tambahan pula, ahli persatuan juga
perlu memberi komen dan pandangan terhadap pembentangan yang dilakukan. Ini
bertujuan memberi peluang kepada ahli persatuan melontarkan idea tentang
pemikiran generasi muda tentang tarian tradisional. Perjumpaan tamat sebaik sahaja
selesai semua sesi pembentangan dan ahli persatuan dibenarkan bersurai
Aktiviti seperti ini bagus untuk dilaksanakan kerana semua murid dibahagikan
kerja masing-masing sebelum berlangsungnya interaksi. Ini melatih murid untuk
bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing.
KELEMAHAN
Sudut yang dipilih untuk pembentangan kurang sesuai kerana pelajar yang
berada di bahagian meja belakang kurang mendengar apa yang disampaikan dan
sukar untuk melihat slaid tayangan yang dihasilkan secara kumpulan.

PENAMBAHBAIKAN
Memilih tempat yang lebih sesuai pada masa akan datang dan lebih selesa.
Mencari tempat susunan mejanya lebih selesa untuk melaksanakan tayangan slaid.

Nama

: Noor Afifah binti Azizan

Tarikh

: 14 Julai 2015

Aktiviti

: Lawatan

Tempat

: Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur

Bil. Refleksi

:6

Pada kali ini, saya dan rakan-rakan telah melawat ke muzium Islam untuk
melaksanakan tugasan berkumpulan. Kumpulan kami diberikan tugas menjelajah
kawasan muzium pada bahagian Galeri India. Pengalaman secara langsung ini
memberikan pengetahuan kepada ahli persatuan tentang kebudayaan yang
universal dan antarabangsa. Melalui lawatan, ahli persatuan dapat membandingkan
kebudayaan yang terdapat di Malaysia dengan kebudayaan yang diamalkan oleh
negara-negara lain.
KEKUATAN
Hasil daripada kerja kursus persatuan ini, saya dapat mempelajari untuk
menguruskan dan membina satu persatuan bukan perkara yang mudah. Ini kerana
ia memerlukan sokongan daripada semua pihak terutama apabila berada di sekolah
nanti, peranan dari pihak sekolah dan pihak ibu bapa amat diperlukan bagi
menjayakan sesuatu program yang hendak dijalankan. Suatu perkara yang penting
dalam

persatuan

adalah

ahli

jawatankuasa

yang

dibentuk

mampu

untuk

menggerakkan satu-satu persatuan tersebut dan ahli yang menyertai persatuan


tersebut perlu memberikan kerjasama dalam segala aspek.
Program seperti ini sesuai dilaksanakan pada murid sekolah kerana ia
memberi peluang kepada murid untuk merasai pengalaman belajar di luar kelas
serta melihat sejarah perkembangan Islam selain daripada melayari internet dan
melihat di kaca televisyen sahaja. Hal ini juga akan membantu meningkatkan
kemahiran interaksi sosial murid selain bersoal jawab dengan guru sahaja, murid
boleh bertanyakan soalan kepada pembantu muzium ini.
KEKURANGAN
10

Seharusnya aktiviti seperti ini wajib dilaksanakan pada semua ahli kelab
kerana ini merupakan aktiviti rasmi. Seharusnya pengangkutan menggunakan bas
maktab digunakan supaya semua pelajar dapat sampai mengikut masa yang
ditetapkan.
PENAMBAHBAIKAN
Oleh itu, dalam usaha untuk memenuhi pendidikan yang berkualiti itu, kualiti
guru yang bakal dilahirkan amat penting. Malahan kualiti guru seharusnya tidak
sahaja mencakupi hal-hal akademik, pembangunan fizikal tetapi dalam segi
pengurusan turut berperanan. Pengurusan kokurikulum merupakan komponen yang
penting dalam latihan perguruan, maka penglibatan guru pelatih melalui aktiviti ini
akan

dapat

memenuhi

kehendak dan

Falsafah

Pendidikan

Negara

yang

menekankan pencapaian yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek
dan sosial. Jika matlamat ini boleh dicapai melalui penyertaan guru pelatih dalam
aktiviti kokurikulum di peringkat latihan perguruan, maka tidak hairanlah sahsiah
guru pelatih yang akan terbentuk nanti boleh mencerminkan kualiti guru yang bakal
dilahirkan oleh Institut Pendidikan Guru ( IPG)

11