Anda di halaman 1dari 15

Pengenalan

Elemen di dalam konsep diri seseorang yang tidak mungkin akan


dilepaskan walaupun dalam melakukan pilihan yang sukar (Schein,
1990).

Edgar Schein meneroka bagaimana personaliti, motivasi dan nilai


seseorang dapat mempengaruhi pilihan kerjaya.

Beliau menggunakan metafora anchor ataupun sauh sebagai untuk


menjelaskan tentang faktor penarik dalam pembentukan peranan
kerjaya individu.

Peringkat awal kerjaya individu adalah merupakan tempoh


pembelajatan yang sangat penting dan penuh dengan kejutan.

Melalui peningkatan pengalaman, minat dan juga kekuatan akan


mula dikenalpasti.

Pengenalan

Merupakan konsep diri yang merangkumi


bakat, nilai dan motif-motif yang terbentuk
semasa proses pembinaan kerjaya (Suutari &
Taka, 2004).

Pengenalan

Terdapat 8 tema career anchor.


Setiap individu mempunyai satu atau dua career anchor.
Career anchor membolehkan individu untuk mengenalpasti
minat bidang mereka. Ia membantu di dalam perancangan
kerjaya.
Contoh: Individu yang bertemakan autonomi akan memilih
kerjaya yang membenarkan mereka membuat undang-undang
dan peraturan sendiri. Mereka akan memilih pekerjaan yang
tidak begitu menekankan kepatuhan kepada norma organisasi.
Individu yang bekerja mengikut tema career anchor yang
sesuai akan memperoleh kepuasan kerja dan kepuasan
kerjaya.

Tema 1: Teknikal

Individu menggemari pekerjaan yang


membolehkannya mengaplikasi kemahiran dan
sentiasa dapat meningkatkan kemahiran sedia ada.
Pembinaan identiti diri adalah berkait rapat dengan
kemahiran.
Sangat gembira dengan cabaran yang
meningkatkan kemahiran.
Tidak begitu menggemari pengurusan kerana
komitmen tersebut sedikit sebanyak menghalang
fokus di dalam peningkatan kemahiran.

Tema 2: Pengurusan

Tidak akan melepaskan peluang pekerjaan yang


memberikan ruang kepada invidivu untuk mendaki
ke tangga kerja yang lebih tinggi dan mempunyai
integrasi dengan individu-individu lain yang
berlainan fungsi dan tanggungjawab ke atas hasil
tertentu di dalam organisasi.
Ingin bertanggungjawab ke atas segala hasil dan
keputusan.
Sentiasa mengaitkan kerjanya dengan kejayaan
organisasi.

Tema 3: Autonomi

Tidak akan melepaskan peluang pekerjaan yang


memberikan peluang untuk individu bekerja
mengikut cara dan gayanya yang tersendiri.
Menggemari fleksibiliti terutama tentan waktu
dan cara bekerja.
Sanggup menolak kenaikan pangkat yang tidak
menjanjikan autonomi.
Tidak gemarkan peraturan dan suka bekerja
sendiri.

Tema
4:Sekuriti/Stabiliti

Sangat mementingkan sekuriti dan stabiliti


dalam pekerjaan di dalam organisasi.
Pencapaian kejayaan pada tahap tinggi dalam
organisasi adalah sangat penting kerana ia
memberikan rasa sekuriti dan selamat.
Contoh sekuriti: pencen dan perancangan
persaraaan awal.
Tidak begitu mementingkan isi kandungan
kerja.

Tema 5: Kreativiti
Keusahawanan

Tidak akan melepaskan peluang untuk


mewujudkan organisasi atau syarikat sendiri.
Tidak akan melepaskan peluang untuk
membina keupayaan sendiri.
Sanggup berhadapan dengan risiko dan
cabaran.
Ingin membuktikan kepada dunia yang
individu itu mampu mewujudkan perusahaan
dengan titik peluh sendiri.

Tema 6:
Perkhidmatan

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tidak akan melepaskan peluang pekerjaan yang


memberikan hasil yang mulia seperti:
mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk orang lain
menyelesaikan masalah persekitaran
mewujudkan suasana harmoni sesama insan
membantu orang lain
menambahbaik keadaan keselamatan
menyelesaikan masalah penyakit/jangkitan
Sanggup tidak berganjak daripada pekerjaan tersebut
walaupun mendapat tawaran kerja lumayan yang tidak
lagi memberikkan peluang untuk melakukan aktiviti
murni yang biasa dilakukan.

Tema 7: Cabaran

Tidak akan melepaskan peluang untuk


pekerjaan yang menawarkan cabaran dan
kejayaan cemerlang sekiranya berjaya
menyelesaikan cabaran tertentu.
Antara contoh cabaran bermakna:
a) penyelesaian masalah yang sangat sukar
b) mengatasi para pesaing
c) mewujudkan idea, produk atau keadaan yang
sangat mustahil.

Tema 8: Gaya Hidup

Menggemari situasi kerja yang membenarkan


keseimbangan dan integrasi dengan keperluan diri,
keluarga serta kerjaya.
Menyukai fleksibiliti yang membenarkan integrasi
semua aspek yang disebutkan di atas.
Identiti individu adalah berkait rapat dengan gaya
dan cara individu menangani kehidupan, situasi
berkeluarga dan pembangunan diri.
Adakalanya perlu mengorbankan sesetengah
aspek kerjaya (contoh: peluang kenaikan pangkat
yang memerlukan perpindahan lokasi yang jauh
daripada keluarga)/

Tema Baru: Internationalization Anchor:

Ditemui dalam dapatan kajian kualitatif ke


atas para pengurus yang bekerja di anak-anak
syarikat antarabangsa dan sering terlibat
dalam perniagaan globalisasi.
Internationalization merupakan anchor
utama mereka di samping 2 atau 3 career
anchor lain.

Career Anchor dan Sistem


Ganjaran

Sistem ganjaran merangkumi komponen


kewangan dan juga bukan kewangan.
Adakalanya ganjaran berbentuk kewangan untuk
memotivasikan pekerja meningkatkan kos tanpa
memberikan impak yang diharapkan.
Fokus terhadap career anchor dan persekitaran
tempat kerja mungkin dapat mewujudkan
bentuk ganjaran bukan kewangan yang lebih
berkesan bagi meningkatkan kepuasan kerjaya
(Jiang dan Klein, 1999)