Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN TAHUNAN - MATEMATIK TINGKATAN 3 / 2015

MINGGU /
TARIKH

MAKLUMAT PT3 / TAJUK SUKATAN


MATEMATIK

Minggu 1
5-9 Jan

BAB1 SUDUT DAN GARIS SELARI II

Minggu 2
12 16 Jan

BAB2 POLIGON II

Dan
Minggu 3
19 23 Jan
Minggu 4
26 30 Jan
Dan
Minggu 5
2 6 Feb

Minggu 6
9 13 Feb
Dan

Sudut Berkaitan dengan Garis


Rentas Lintang dan Garis Selari

Poligon Sekata
Sudut Pedalaman dan Sudut
Peluaran Poligon

BAB3 BULATAN II
Ciri-ciri Bulatan
Ciri-ciri sudut dalam bulatan
Sisi Empat Kitaran

BAB4 STATISTIK II
Carta Pai
Mod, Median dan Min

Minggu 7
16 20 Feb

Minggu 8
23 27 Feb
Dan
Minggu 9
2- 6 Mac

Minggu 10
9 13 Mac

BAB5 INDEKS
Konsep Indeks
Pendaraban nombor dalam tata
tanda indeks
Nombor dalam tatatanda indeks
yang dikuasakan
Indeks negative
Indeks pecahan
Pengiraan yang melibatkan
hokum indeks
UJIAN 1 SEMUA TINGKATAN
(T1, T2, T3, T4, T5)
3 13 MAC 2015

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1.1 Memahami dan menggunakan ciri-ciri
sudut yang berkaitan dengan garis rentas
lintang dan garis selari
1.1 Memahami konsep poligon sekata
1.2 Menentukan sama ada poligon yang
diberi adalah poligon sekata
1.3 Melukis poligon sekata
1.4 Memahami dan menggunakan
pengetahuan tentang sudut peluaran dan
sudut pedalaman
1.1 Memahami dan menggunakan ciri-ciri
bulatan yang melibatkan simetri,
perentas dan lengkok
1.2 Mengenal pasti sudut pada pusat dan
lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu
lengkok
1.3 Memahami konsep dan ciri-ciri sisi empat
kitaran
1.1 Mewakilkan dan mentafsirkan data
dalam carta pai untuk menyelesaikan
masalah
1.2 Membina carta pai untuk mewakilkan
data dari jadual
1.3 Memahami dan menggunakan konsep
mod, median dan min untuk
menyelesaikan masalah
1.1 Melakukan pengiraan yang melibatkan
pendaraban nombor dalam tatatanda
indeks
1.2 Mempermudahkan pendaraban bagi
nombor dan sebutan algebra dengan
asas yang sama atau asas berlainan
1.3 Mempermudahkan pembahagian
nombor dan sebutan algebra

Ikut format PT3 - cadangan

Minggu 11
16 20 Mac

CUTI PENGGAL 1
14 22 MAC 2015

Minggu 12
23 27 Mac

BAB6 UNGKAPAN ALGEBRA III

Dan
Minggu 13
30 Mac 3
Apr

Minggu 14
6 10 Apr
Dan
Minggu 15
13 17 Apr

Minggu 16
20 24 Apr
Dan
Minggu 17
27Apr 1
Mei
(1 Mei = cuti)
Minggu 18
4 8 Mei
Dan
Minggu 19
11 15 Mei

Minggu 20
18 22 Mei
Minggu 21
25 29 Mei

Kembangan
Faktor, Faktos sepunya dan FSTB
Pemfaktoran ungkapan algebra
Pecahan algebra
Penambahan dan penolakan
pecahan algebra

BAB7 RUMUS ALGEBRA


Pemboleh ubah dan Pemalar
Mengenal pasti perkara rumus
Mengungkapkan suatu pemboleh
Ubah sebagai perkara rumus
Menentukan nilai suatu
pemboleh ubah
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan rumus
BAB8 PEPEJAL GEOMETRI III

Isi Padu prisma tegak


Isi Padu silinder membulat tegak
Isi Padu pyramid tegak
Isi Padu kon membulat tegak
Isi Padu sfera
Masalah yang melibatkan pepejal
gubahan/gabungan

BAB9 LUKISAN BERSKALA


Lukisan berskala
Penyelesaian masalah yang
melibatkan lukisan berskala

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


18 29 Mei
SEMUA TINGKATAN
T1,T2,T3,T4,T5

Cuti 1 minggu/balik kampung

1.1 Memahami dan menggunakan konsep


kembangan
1.2 Menentukan kembangan yang
melibatkan ungkapan algebra dalam dua
kurungan
1.3 Memahami dan menggunakan konsep
pemfaktoran algebra untuk
menyelesaikan masalah
1.4 Melakukan penambahan dan penolakan
dua pecahan algebra
1.5 Melakukan pendaraban dan
pembahagian ke atas pecahan algebra
1.1 Memahami konsep rumus untuk
menyelesaikan masalah
1.2 Menulis rumus berdasarkan pernyataan,
situasi yang diberi
1.3 Mengenal pasti perkara rumus
1.4 Mengungkapkan pemboleh ubah
tertentu sebagai perkara rumus
melibatkan gaungan operasi asas dan
kuasa serta punca kuasa
1.1 memahami dan menggunakan konsep isi
padu prisma tegak dan silinder membulat
tegak untuk menyelesaikan masalah
1.2 Mengira isi padu prisma tegak apabila
diberi tinggi/luas tapak/dimensi tapak
1.3 Mengira tinggi semua pepejal
1.4 Mengira luas tapak/jejari tapak silinder

1.1 Memahami konsep lukisan berskala


1.2 Melakar bentuk objek menjadi imej yang
imej sama saiz dengan objek, imej lebih
kecil dan imej lebih besar daripada objek
menggunakan kertas grid & kertas
kosong
1.3 Melukis bentuk geometri mengikut skala
1 : n apabila n = 1, 2, , 3, 8
FORMAT PT3 2 jam
Meliputi aras soalan 3:4:3
10 soalan = 100 % Skema : P1K1N1/P0K0N0

Minggu 22
1- 5 Jun
Dan
Minggu 23
8 12 Jun
Minggu 24
15 19 Jun
Dan

Cuti 2 Minggu/Balik kampong

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


30 MEI 14 JUN
BAB10 PENJELMAAN II
Keserupaan
Pembesaran

Minggu 25
22- 26 Jun
Minggu 26
29 Jun 3 Jul
Dan
Minggu 27
6 10 Jul

Minggu 28
13 17 Jul
Dan
Minggu 29
20 24 Jul

BAB11 PERSAMAAN LINEAR


Persamaan linear dalam dua
pemboleh ubah
Persamaan linear serentak dalam
dua pemboleh ubah

BAB12 KETAKSAMAAN LINEAR


Ketaksamaan
Ketaksamaan linear dalam satu
pemboleh ubah
Pengiraan ke atas ketaksamaan
linear
Penyelesaian ketaksamaan linear
Ketaksamaan linear serentak
dalam satu pemboleh ubah

Minggu 30
27 31 Jul

BAB13 GRAF FUNGSI

Minggu 31
3 7 Ogos

BAB14 NISBAH, KADAR DAN


KADARAN II

Dan

Fungsi
Graf fungsi

Kadar dan laju


Laju purata
Pecutan

Tadau Keaamatan - Sabah


Gawai - Sarawak

1.1 Memahami dan menggunakan konsep


keserupaan
1.2 Mengenal pasti sama ada bentuk yang
diberi adalah serupa
1.3 Mengira panjang sisi yang tidak diketahui
bagi dua bentuk yang serupa
1.4 Mengenal pasti pembesaran suatu objek
1.1 Memahami dan menggunakan konsep
persamaan linear dalam dua pemboleh
ubah
1.2 Menentukan suatu penyelesaian yang
mungkin bagi persamaan linear dalam
dua pemboleh ubah
1.3 Menyelesaikan persamaan linear
serentak; kaedah gentian/penghapusan
1.1 Memahami dan menggunakan konsep
ketaksamaan
1.2 Mengenal pasti hubungan simbol > dan <
bagi menyatakan lebih kecil lebih besar
lebih kecil dan sama dan lebih besar
dan sama berdasarkan situasi yang
diberi.
1.3 Mewakilkan ketaksamaan pada garis
nombor atau sebaliknya
1.4 Menyelesaikan dua ketaksamaan linear
serentak dan menulis simbol o pada
garis nombor
1.1 Melukis graf fungsi dengan skala yang
diberi
1.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi
pada kertas graf
1.3 Skala pada paksi x dan paksi y edalah
menepati nilai 1:n yang diberi
1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
graf fungsi
1.1 Memahami dan menggunakan konsep
laju. Laju = jarak/masa
1.2 Mengira dan mentafsirkan laju
1.3 Mengira jarak, laju dan masa mengikut
situasi maklumat yang diberi

Minggu 32
10 14 Ogos
Minggu 33
17 21 Ogos
Dan
Minggu 34
24 28 Ogos

1.4 Mengira purata laju dalam pelbagai


situasi. Laju = jarak/masa
BAB15 TRIGONOMETRI

Tangen bagi sudut tirus


Sinus bagi sudut tirus
Kosinus bagi sudut tirus
Nilai Tangen, Sinus dan Kosinus

Minggu 35
31 Ogos 4
Sept \
Minggu 36
7 -11 Sept \
Minggu 37
14 18 Sept

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2


7 18 SEPT 2015
&
UJIAN 2 TINGKATAN
{ T1, T2, T4 }
7 18 SEPT 2015

Minggu 38
21- 25 Sept

Cuti Pertengahan Penggal ke 2


19 27 Sept 2015

Minggu 39
28Sept 2Okt

Persediaan PT3

Minggu 40
5 9 Okt

PT3

Minggu 41
12 16 Okt

Semak PT3

Minggu 42
19 23 Okt
& Minggu 43
26- 30 Okt

Peperiksaan Akhir Tahun


T1, T2, T4
19 30 Okt 2015

Minggu 44
2 6 Nov \
Minggu 45
9 13 Nov

Semak kertas jawapan


key-in data
kemas fail

Minggu 46
16 20 Nov

Hari Ganti Persekolahan 2015


selama 5 hari

Minggu 47
23 27 Nov

CUTI AKHIR TAHUN 2015


21 Nov Jan 2016

1.1 Memahami dan menggunakan konsep


trigonometri dalam sebuah segi tiga
tepat bagi sudut tirus.
1.2 Mengira panjang sisi pada suatu segitiga
tepat, apabila nilai tangen, sinus dan
kosinus diberi
1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
nisbah trigonometri

Cuti 1 minggu / balik kampong