Anda di halaman 1dari 16

SULIT

3758/2

NAMA : . NO. KAD PENGENALAN :

3758/2
Ekonomi
Rumah
Tangga
Kertas 2
Ogos
2012
2jam

JABATAN PELAJARAN KELANTAN


PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH 3
TINGKATAN 5
TAHUN 2012

EKONOMI RUMAH TANGGA


Kertas 2
Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Tuliskan nama anda di ruang yang

Bahagian

Soalan

disediakan
2.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A,

satu soalan dari Bahagian B dan satu

Markah

Markah

Penuh

Diperolehi

15

15

15

15

15

15

soalan dari Bahagian C.


3.

Setiap soalan diperuntukkan 15 markah.

4.

Tulis jawapan anda di ruangan yang


disediakan pada kertas soalan.

5.

Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan


jelas. Anda mungkin kehilangan markah
jika langkah-langkah penting tidak

Jumlah

ditunjukkan dengan teratur.

Kertas modul ini mengandungi 16 halaman bercetak.

3758/2

SULIT

Bahagian A
(30 markah)
Jawab semua soalan
1.( a)

En. Ramlan yang menetap di Kuala Lumpur bekerja sebagai akauntan telah
dinaikkan pangkat dengan gaji RM5000.00 sebulan. Beliau mempunyai dua
orang anak yang masih bersekolah dan tinggal bersama ibu dan ayahnya.
Terangkan faktor- faktor yang
Ramlan.

mempengaruhi

pengurusan

sumber

En.

(8 markah)

Rajah 1
(b)

Senaraikan dua sumber manusia dan berikan contohnya.


(4 markah)

(c)

Namakan struktur keluarga dalam rajah 1 dan nyatakan dua ciri keluarga
tersebut.
(3 markah)

2
3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

a) Faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber.


............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

3758/2

SULIT

b) Dua sumber manusia dan contoh

Sumber manusia

Contoh

c) Nama struktur keluarga ialah __________________________________


Ciri keluarga:
(i)

.........................................................................................................................

(ii)

.........................................................................................................................

4
3758/2

SULIT

SULIT

2.

3758/2

Cik Melissa yang mempunyai bentuk badan tinggi dan gempal telah membeli
sepasang pakaian yang diperbuat daripada fabrik kapas tanpa kemasan khas
seperti di dalam rajah 2. Beliau ingin memadankan pakaian tersebut dengan
aksesori yang sesuai sempena majlis jamuan akhir tahun di kolejnya.

Rajah 2
(a)

Cadangkan empat aksesori yang sesuai dipakai oleh Cik Melissa dan cara
membersih aksesori tersebut.
(8 markah)

(b)

Lakarkan dan nyatakan maksud simbol cara penjagaan bagi fabrik tersebut
mengikut Label Jagaan Tekstil Antarabangsa bagi mencuci, mengering dan
menyeterika.
(6 markah)

(c)

Berikan maksud Label Jagaan Tekstil Antarabangsa.


(1 markah)

3758/2

SULIT

a)

Empat aksesori dan cara membersih.


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

6
3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

b)
Simbol

Maksud

Mencuci

Mengering

Menyeterika

c) Maksud Label Jagaan Tekstil Antarabangsa


......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

7
3758/2

SULIT

Bahagian B
(15 markah)
Jawab satu soalan sahaja

3.

Siti Farah seorang remaja yang berusia 17 tahun. Keperluan tenaga


hariannya ialah 8786.40 kJ.
Gambarajah dibawah menunjukkan sajian makan malam yang diambil oleh Siti
Farah.
Rajah 3

Nasi ayam
Porsi : 200g
E.P : 92%
Protein : 7.0
Lemak : 1.4
Karbohidrat : 20.0

Jus lobak merah


Porsi : 250g
E.P : 100%
Protein : 3.2
Lemak : 1.2
Karbohidrat : 3.4

a)

Berdasarkan maklumat pada rajah 3, hitung nilai tenaga dalam kJ bagi


sajian makan malam Siti Farah.
(13 markah)

b)

Jika Siti Farah telah mengambil sajian sarapan, makan tengahari dan minum
petang dengan jumlah nilai tenaga 7050.75 kJ, jumlahkan nilai tenaga yang
diambil oleh Siti Farah dalam sehari.
(2 markah)

8
3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

a) Pengiraan jumlah nilai tenaga :

b) Jumlah nilai tenaga

3758/2

SULIT

1. Rajah 4 dibawah menunjukkan stail pakaian yang ingin dibuat oleh Puan Salamah
seorang tukang jahit. Jadual 1 menunjukkan bahan, kuantiti dan kos seunit untuk
membuat sepasang pakaian tersebut.

Fabrik merah

Fabrik hitam

Rajah 4
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

bahan
Fabrik bercorak
Fabrik tanpa corak
Benang jahit merah
Benang jahit hitam
Zip
Cangkuk dan palang
Pengeras pinggang
Renda
Kun

kuantiti

Kos seunit (RM)

1 meter
2 meter
1 buku
1 buku
1 keping
1 pasang
1 helai
1 meter
1 meter

7.00/ meter
5.00/ meter
0.80/ buku
0.80/ buku
0.60/ keeping
0.20/ pasang
0.50/ helai
3.00/ meter
2.40/ meter

Jadual 1
c) Hitung kos bahan untuk membuat blaus.
(5 markah)
d) Hitung kos bahan untuk skirt.
(6 markah)
e) Hitung kos empat helai pakaian jika kun digantikan dengan 5g manik dengan
kos seunit RM4.50/ 10g. Kos upah untuk sehelai pakaian ialah RM25.00 dan
kos sampingannya RM2.00.
(4 markah)
10
3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

a) Kos bahan membuat blaus:

b) Kos bahan membuat skirt:

11

3758/2

SULIT

c)

Kos empat helai pakaian:

12
3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

Bahagian C
( 15 markah )
Jawab satu soalan sahaja
5

(a) Rajah 5 menunjukkan proses menjahit belah slit berlapik pada blaus.
Huraikan langkah mencantum lapik pada blaus
( 15 markah)

Rajah 5

13

3758/2

SULIT

5 (a)

Langkah 3 : mencantumkan lapik pada


pakaian
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
........................................................................
........................................................................

Langkah 4 : Trim dan menggunting


.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
........................................................................
....................................................................
Langkah 5 : menetapkan lapik
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

14
3758/2

SULIT

SULIT

3758/2

6 (a)

Sajian minum pagi Farhana ialah ayam goreng dan kentang putar.
Dengan bantuan gambarajah , namakan bahagian struktur vilus
( 3 markah)

(b)

Huraikan proses penyerapan bagi hasil pencernaan makanan tersebut.

(12 markah)

15

3758/2

SULIT

(a) Struktur vilus


W : .............................................................
X : ..............................................................
Y: ...............................................................
(b) Proses penyerapan bagi hasil akhir pencernaan
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

KERTAS SOALAN TAMAT


16
3758/2

SULIT

Anda mungkin juga menyukai