Anda di halaman 1dari 5

ANALISIS PENGAGIHAN SOALAN 2005 - 2013

SEJARAH
SPM

ANALISA SOALAN SEJARAH SPM 2005 2013


TINGKATAN 4
2005

BA
B

TAJUK

K2
S

1.

KEMUNCULAN TAMADU AWAL MANUSIA


Zaman Pra Sejarah
Maksud Tamadun
Ciri-ciri Tamadun
Mesopotamia
Mesir Purba
Indus
Hwang Ho

2.

PENINGKATAN TAMADUN
Latar Belakang Tamadun
Aspek Peningkatan Tamadun
Yunani
Rom
India
China
Agama dan Ajaran Utama Dunia

3.

TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA


Agraria
Maritim
Pengaruh Agama Hindu dan Buddha

4.

TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGAN DI


MAKKAH

Zaman Jahiliah
Nabi Muhammad
Penyebaran Islam di Makkah
5.

K
1

KERAJAAN ISLAM DI MADINAH


Perjanjian Aqabah 1 & 2
Hijrah
Piagam Madinah
Penyebaran Islam

1 CIKGU MEI

2006
E

K
1

2007

K2
S

K
1

2008

K2
S

K
1

2009

K2
S

K
1

2010

K2
S

K
1

2011

K2
S

K
1

2012

K2
S

K
1

2013

K2
S

K
1

K2
S

ANALISIS PENGAGIHAN SOALAN 2005 - 2013

SEJARAH
SPM

Perjanjian Hudaibiah

2005

BA
B

TAJUK

K
1
S

6.

KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA


Sistem Khalifah
Abu Bakar
Uthman Bin Affan
Umar Bin Al Khatab
Ali Bin Abu Talib
Bani Umaiyah
Bani Abbasiyah
Turki Uthmaniah
Pertembungan Tamadun

7.

ISLAM DI ASIA TENGGARA


Teori Kedangan Islam
Penyebaran Islam
Pengaruh Islam

8.

PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM


BARAT
Politik
Sosiobudaya
Ekonomi

9.

PERKEMBANGAN DI EROPAH
Zaman Gelap
Renaissance
Revolusi
Penjelajahan dan Penerokaan
Imperialisme di Asia

10.

DASAR BRITISH DAN KESAN TERHADAP


EKONOMI
Ekonomi Tradisional
Ekonomi Dagangan
Dasar-dasar British

2 CIKGU MEI

2006

K2
E

K
1

2007

K2
S

K
1

2008

K2
S

K
1

2009

K2
S

K
1

2010

K2
S

K
1

2011

K2
S

K
1

2012

K2
S

K
1

2013

K2
S

K
1

K2
S

ANALISIS PENGAGIHAN SOALAN 2005 - 2013

SEJARAH
SPM

TINGKATAN 5
2005

BA
B

TAJUK

K
1
S

1.

KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN


NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Imperialisme Barat di Asia Tenggara
Perubahan Sistem Politik
Nasionalisme di Asia Tenggara

2.

NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA


PERANG DUNIA KE DUA
Perjuangan Pemimpin Tempatan
Menentang British
Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang
Dunia Kedua

3.

KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN


BANGSA
Latar Belakang Pembinaan Negara
Bangsa
Kesultanan Melayu Melaka Asas
Pembentukan Negara dan Bangsa
Warisan Negeri-negeri Melayu

4.

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA


MALAYSIA
Malayan Union
Persekutuan Tanah Melayu
Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah

5.

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG


MERDEKA

Sistem Ahli
Pakatan Murni

3 CIKGU MEI

2006

K2
E

K
1

2007

K2
S

K
1

2008

K2
S

K
1

2009

K2
S

K
1

2010

K2
S

K
1

2011

K2
S

K
1

2012

K2
S

K
1

2013

K2
S

K
1

K2
S

ANALISIS PENGAGIHAN SOALAN 2005 - 2013

SEJARAH
SPM

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu


1957
6.

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA


MALAYSIA
Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia
Faktor-faktor Pembentukan Malaysia
Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia
Langkah-langkah Pembentukan Malaysia
Perjanjian Malaysia 1963

2005

BA
B

TAJUK

K
1
S

7.

SISTEM PEMERINTAHAHN DAN


PENTADBIRAN NEGARA
Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen
Badan-badan Pemerintahan
Pilihan Raya
Parti-parti Politik
Negara Persekutuan
Lambang-lambang Negara

8.

PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK


KESEJAHTERAAN
Rancangan Pembangunan 5 Tahun
Dasar Ekonomi Baru (DEB)
Usaha-usaha kearah Pembangunan
Ekonomi
Prinsip Rukun Negara
Dasar-dasar Ekonomi
Dasar-dasar Sosial
Sukan Untuk Perpaduan
Wawasan 2020

9.

MALAYSIA DALAM KERJASAMA

4 CIKGU MEI

2006

K2
E

K
1

2007

K2
S

K
1

2008

K2
S

K
1

2009

K2
S

K
1

2010

K2
S

K
1

2011

K2
S

K
1

2012

K2
S

K
1

2013

K2
S

K
1

K2
S

ANALISIS PENGAGIHAN SOALAN 2005 - 2013

ANTARABANGSA
Perang Dunia 1 & 2
Blok Dunia dan Perang Dingin
Dasar Luar Malaysia
Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam
Pertubuhan Antrabangsa
Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam
Pertubuhan Serantau

5 CIKGU MEI

SEJARAH
SPM