Anda di halaman 1dari 2

Nama:

Bina Ayat:
1.

2.

3.

4.

5.

Tarikh:

Bina Ayat Berdasarkan Gambar:

1. _______________________________________________________
_______________________________________________________
2. _______________________________________________________
______________________________________________________

Imbuhan akhiran an atau i.


1. Kakak membeli kereta ____________ (main) untuk saya.
2. Saya membeli ______________ (makan) di kantin.
3. Air ____________ (minum) ini sangat sedap.
4. ____________(hormat) orang lain adalah penting.
5. ______________ (sayang) bumi kita.