Anda di halaman 1dari 26

SASARAN SEJARAH SPM 2013

markah
Nama Pelajar

Tingkatan

Sekolah

Gred

Disediakan oleh

PN. NORHAYATI BINTI MAT ZAIN


Guru Cemerlang Sejarah
SMK Seri Bintang Selatan SKK Kuala LUmpur

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

PENASIHAT
Tn. Hj. Ismail bin Musa
Timbalan Pengarah Pendidikan
Pejabat Pendidikan Wilayah
Bangsar & Pudu Kuala Lumpur

PENGERUSI
Cik Aziah binti Amir
PPD Kanan
Sektor Pengurusan Akademik
PPW Bangsar & Pudu KL

JAWATANKUASA KERJA
Pn. Norhayati binti Mat Zain
Guru Cemerlang Sejarah
SMK Seri Bintang Selatan SKK
En. T. Loganathan a/l S.
Tarmalingam
Guru Cemerlang Sejarah
SMK Vivekananda Kuala Lumpur
En. Sohaidie bin Mohd Zain
Guru Cemerlang Sejarah
SMK Taman Maluri
Pn. Roshidah binti Ismail
Guru Sumber Sejarah SMK Bdr Tun
Razak
Pn. Mardiana binti MD Nor
Guru Sumber Sejarah SMK
Cochrane Perkasa
Pn. Sarina binti Mohd Burhan
Guru Sumber Sejarah SMK Seri
Permaisuri
En. Aziz bin Ismail
Guru Sumber Sejarah SMK
Puterijaya
Cik Norashikin binti Mat @
Muhammad
Guru Sumber Sejarah SMK Datok
Lokman

9 TOPIK FOKUS SEJARAH SPM 1249/2 Tahun 2013


Bil

Topik

T4B2 Sains dan Teknologi

T4B5 Hijrah

T4B9 Renaissance

T5B7 Bendera Kebangsaan

T4B8 Pengaruh Islam

T5B1 Birokrasi Barat

T5B6 Langkah Pembentukan Malaysia

T5B7 Pilihanraya

T5B9 Asas Penggubalan Dasar Luar

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

PENYELARAS
Pn. Hjh. Besrah binti Bakar
Ketua Unit Sains Kemanusian
PPW Bangsar dan Pudu KL

Tahap
Penguasaan

Modul ini dibina khas untuk pelajar yang disasarkan


LULUS Sejarah SPM.
Menggunakan teknik pembelajaran masteri.
Pada halaman ganjil diberikan nota ringkas (fakta
penting). Pelajar digalakkan untuk mengenal pasti kata
kunci yang mudah diingati. Secara berpasangan pelajar
digalakkan untuk mengingat kata kunci.
Pada halaman genap pula diberikan soalan. Pelajar
perlu mengemukakan jawapan mengikut format
menjawab.
Patuhi peruntukan masa ketika menjawab soalan. Masa
untuk menjawab soalan struktur antara 5 7 minit bagi
satu soalan. Manakala, masa untuk menjawab soalan
esei pula antara 20 30 minit bagi satu soalan.
Skema jawapan yang disediakan sesuai digunakan
untuk menjawab soalan esei dan memenuhi markah
maksima.
Pelajar digalakkan untuk menjawab dan mengulangkaji
ke semua soalan yang terdapat dalam modul ini.
Modul ini juga mengandungi contoh pilihan jawapan
untuk soalan berbentuk KBKK.
Semoga latihan dan ulangkaji yang konsisten dapat
membantu para pelajar mencapai keputusan yang
cemerlang dalam mata pelajaran Sejarah SPM 2013.

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Nota / fakta Penting

Kata Kunci

Topik 1 : T4B2 SAINS DAN TEKNOLOGI


Sumbangan Boethius
F1
Ahli matematik
F2
Mengaitkan matematik dengan muzik, geometri dan
astronomi

sumbangan sains dan teknologi Tamadun Yunani


F1
Mengembangkan ilmu geometri
F2
Memperkenalkan Teorem Pythagoras
F3
Memperkenalkan teori isi padu air dan graviti
F4
Sumpah Hipocrates

Ciptaan sains dan teknologi Tamadun China


F1
Mencipta kertas
F2
Mencipta layar perahu
F3
teknologi pembuatan tembikar
F4
Konsep Yin dan Yang asas perubatan tradisional

Perkembangan sains dan teknologi Tamadun India


F1
Perkembangan ilmu matematik dan geometri
F2
Memperkenalkan angka Brahmin / angka Kharosti
F3
Ilmu perubatan fisiologi
F4
Yoga

Cabaran membina masyarakat yang maju


F1
Menguasai ilmu pengetahuan
F2
Menggunakan teknologi terkini
F3
Menguasai kemahiran ICT
F4
Berfikiran kreatif dan inovatif
F5
Semangat daya saing yang tinggi
F6
Menguasai pelbagai bahasa

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013


1.

Jadual berikut menunjukkan tokoh sains dan teknologi pada zaman peningkatan tamadun.
Tokoh
Pythagoras
Archimedes
Boethius
(a)

(c)

(d)

(e)

Sumbangan
Teorem Pythagoras
Isi padu air
X

Apakah X ?
(i)

(b)

Tamadun
Yunani
Yunani
Rom

_________________________________________________________________
[1 markah]

Senaraikan sumbangan sains dan teknologi Tamadun Yunani.

(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________

(iii)

_________________________________________________________________
[3 markah]

Nyatakan ciptaan sains dan teknologi Tamadun China.


(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[2 markah]

Nyatakan perkembangan sains dan teknologi Tamadun India.


(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[2 markah]

Bagaimanakah anda menyahut cabaran keenam Wawasan 2020 iaitu membina


masyarakat yang maju dan sainstitik?
(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[2 markah]

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Nota / fakta Penting

Kata Kunci

Topik 2 : T4B5 HIJRAH


Maksud Hijrah
F1
Berpindah
F2
Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain
F3
Perpindahan orang Islam Makkah ke Madinah
F4
Memperkukuhkan kedudukan Islam
F5
Strategi baru penyebaran Islam
F6
Perjuangan menegakkan kebenaran
Hujah menyangkal pandangan Orientalis
F1
Jemputan orang Arab Madinah
F2
Ketibaan orang Islam disambut meriah
F3
Orang Islam Makkah diberi tempat tinggal
F4
Keselamatan orang Islam Makkah dijamin
F5
Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai pemimpin
Madinah
Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah
F1
Perintah Allah
F2
Strategi penyebaran Islam
F3
Pakatan orang Arab Quraisy untuk membunuh Nabi
Muhammad s.a.w.
F4
Jemputan masyarakat Arab Madinah
F5
Orang Arab Madinah memperlukan pemimpin
F6
Memastikan asas agama Islam tidak dihancurkan
Kepentingan hijrah
F1
Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman
F2
Menyatupadukan pendudukan Madinah
F3
Pembinaan Masjid al-Nabawi
F4
Penubuhan kerajaan Islam Madinah
F5
Penggubalan Piagam Madinah
F6
Pengenalan takwim Hijrah
Kepentingan mengamalkan konsep hijrah
F1
Meningkatkan taraf hidup
F2
Mencapai kemajuan diri
F3
Meninggalkan sikap buruk
F4
Mengubah cara berfikir
F5
Meningkatkan kesejahteraan hidup
F6
Memperbaiki kelemahan diri
NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013
SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013


2.

Peristiwa Hijrah orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal
iaitu bersamaan 12 September 622 M..

(a)

Apakah maksud Hijrah daripada konteks tamadun Islam.


(i)

(b)

Orientalis Barat mentafsirkan peristiwa Hijrah secara negatif iaitu sebagai suatu
pelarian. Nyatakan hujah yang boleh menyangkal pendapat tersebut.
(i)

(c)

(d)

(e)

_________________________________________________________________
[1 markah]

_________________________________________________________________
[1 markah]

Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah dari Makkah ke Madinah?


(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[2 markah]

Apakah kepentingan hijrah kepada perkembangan Islam?


(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________

(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[4 markah]

Mengapakah konsep hijrah perlu dijadikan amalan dalam kehidupan masyarakat hari
ini?
(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[2 markah]

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Nota / fakta Penting

Kata Kunci

Topik 3 : T4B9 RENAISSANCE

maksud Renaissance
F1
F2
F3

Kelahiran semula
Penghargaan terhadap ilmu
Keupayaan manusia berfikir menyelesaikan masalah

Zaman Renaissance bermula di Itali


F1
F2
F3
F4
F5
F6

Kemunculan bandar terkenal seperti Venice, Folrence


dan Milan
Pusat perdagangan antarabangsa
Kedudukan Itali yang strategik (dikelilingi Laut
Mediterranean)
Itali menjadi persimpangan utama
Pusat pertembungan budaya
Pusat perkembangan idea baru

kesan Zaman Renaissance


F1
F2
F3
F4
F5
F6

Kemunculan monarki baru


Kuasa raja bertambah kukuh
Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
Perdagangan antarabangsa berkembang
Berlaku kegiatan penjelajahan dan penerokaan
kemajuan ilmu matematik dan astronomi

ciri-ciri masyarakat Zaman Renaissance


F1
F2
F3
F4
F5
F6

Semangat inquri /Ingin tahu


Menghargai ilmu
Berani meneroka
Keyakinan diri tinggi
Berusaha memajukan diri
Pemikiran logik

Cadangan pembaharuan (Renaissance)


F1
F2
F3
F4
F5
F6

Penggunaan ICT dalam pendidikan


Menjadikan pertanian sebagai industri
Mewajibkan pelajar menguasai pelbagai bahasa
Melancarkan Tahun Gerakan Inovasi
Melaksanakan Program Tranformasi Luar Bandar
Menaiktaraf sistem pengangkutan dan perhubungan

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013


3.

Zaman Renaissance bermula di Itali pada kurun ke-14.


(a) Apakah maksud Renaissance?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
[1 markah]

(b) Mengapakah Zaman Renaissance bermula di Itali?


(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[2 markah]

(c) Apakah kesan Zaman Renaissance?


(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[2 markah]

(d) Apakah ciri-ciri masyarakat Zaman Renaissance yang boleh dicontohi untuk
kemajuan negara dan bangsa Malaysia?
(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________

(Iii)

_________________________________________________________________
[3 markah]

(e) Berikan cadangan pembaharuan (Renaissance) yang boleh dilaksanakan bagi


menjadi negara kita mencapai status negara maju menjelang 2020?
(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[2 markah]

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Kata Kunci

Nota / fakta Penting


Topik 4 : T5B7 BENDERA KEBANGSAAN

Tokoh yang mereka bendera


F1
Encik Mohamad Hamzah

Nama bendera negara kita


F1
Jalur Gemilang

Maksud warna pada bendera


F1
Merah : Keberanian
F2
Biru
: Perpaduan
F3
Putih : Kesucian/ Agama Islam sebagai agama
rasmi

Perasaan anda apabila


dikibarkan
F1
Bangga
F2
Teruja
F3
Seronok/Gembira
F4
Terharu

bendera

negara

kita

Penghormatan kepada bendera kebangsaan


F1
Memandang bendera ketika menyanyikan lagu
kebangsaan
F2
Mengantung
bendera
semasa
bulan
kemerdekaan
F3
Mengibarkan bendera
F4
Mengantikan bendera yang lusuh

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013


4.

Ilustrasi berikut menunjukkan bendera negara kita.

Bendera Malaysia
(a) Namakan tokoh yang mereka bendera negara kita?
(i)

_________________________________________________________________
[1 markah]

(b) Apakah nama bendera negara kita?


(i)

_________________________________________________________________
[1 markah]

(c) Jelaskan maksud lambang-lambang berikut:


(i)

Merah

- ________________________________________________

(ii)

Biru

- ________________________________________________

(iii)

Putih

- ________________________________________________
[3 markah]

(d) Apakah perasaan anda apabila bendera negara kita dikibarkan?


(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________
[2 markah]

(e) Sebagai warganegara yang patriotik bagimanakah anda menunjukkan


penghormatan kepada bendera kebangsaan?
(i)

_________________________________________________________________

(ii)

_________________________________________________________________

(Iii)

_________________________________________________________________
[3 markah]

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

10

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Nota / fakta Penting

Kata Kunci

Topik 5 : T4B8 PENGARUH ISLAM


Pengaruh Islam terhadap pentadbiran di Tanah Melayu ialah
F1
Menitikberatkan konsep Islam
F2
Menggunakan gelaran sultan
F3
Sultan menggunakan konsep Zillullah fil-alam
F4
Memberi
pengesahan
berlandaskan
Islam
terhadap
kewibawaan raja
F5
Sultan Mahmud Shah Melaka menggunakan gelaran Khalifatul
Mukminin
F6
Nasab keturuan sultan dirujuk tokoh Islam seperti Iskandar
Zulkarnain
F7
Institusi sultan berdasarkan pewarisan
F8
Sultan mendapat nasihat daripada ulama seperti Maulana Abu
Bakar
F9
Konsep daulat melambangkan kekukuhan institusi kesultanan
F10
Istiadat pertabalan disempurnakan dengan penuh tertib
Perubahan yang berlaku dalam aspek budaya hidup masyarakat
Melayu selepas kedatangan Islam ialah
F1
Perubahan prinsip kepercayaan atau aqidah
F2
Diikuti perubahan dari segi syariah dan akhlak
F3
Pertabalan seperti lafaz ikrar sultan menyerupai proses baiah
F4
Ibu bapa dan orang lebih tua dihormati
F5
Kanak-kanak mencium tangan orang yang lebih tua
F6
Tetamu dilayan dengan hormat
F7
Tetamu dihidangkan makanan dan minuman
F8
Membaca bismillah semasa hendak makan
F9
Mengadakan majlis mengikut ajaran Islam
F10
Majlis perkahwinan dijalankan dengan semangat gotongroyong
Kejayaan yang dicapai oleh negara kita sehingga mendapat
pengiktirafan dunia sebagai model negara Islam ialah
F1
Kecekapan pengurusan Tabung Haji
F2
Mengamalkan kebebasan beragama
F3
Menyediakan sistem pendidkan Islam
F4
Penubuhan UIAM
F5
Tuan rumah Persidangan OIC
F6
Pengajuran tilawah al-Quran peringkat antarabangsa
F7
Memajukan sistem perbankan Islam
F8
Mempelopori hab halal

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

11

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Untuk kegunaan
pemeriksa

No. Soalan:

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Untuk
kegunaan
pemeriksa

12

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Nota / fakta Penting

Kata Kunci

Topik 6 : T5B1 BIROKRASI BARAT


Antara ciri Birokrasi Barat di Filipina ialah
F1
Pengenalan sistem pentadbiran berpusat
F2
Gabenor Jeneral pemerintah tertinggi
F3
Ketua Datuk Bandar pentadbir wilayah
F4
Gabenor Kecil pentadbiran bandar
F5
Pentadbiran tempatan dilaksanakan Sistem Encomienda
F6
Baragay-barangay (daearah kecil) digabungkan
Antara ciri Birokrasi Barat di Indonesia ialah
F1
Pentadbiran pusat diketuai Gabenor Jeneral
F2
Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan
F3
Pembesar tempatan diawasi pegawai Belanda
F4
Penubuhan jabatan seperti Jabatan Pelajaran
F5
Penubuhan Dewan Tempatan
F6
Penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat)
Antara ciri Birokrasi Barat di Thailand ialah
F1
Pelantikan 80 orang penasihat Barat mengetuai jabatan
F2
Penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain
F3
Penasihat Ketenteraan dari Perancis
F4
Pengenalan Majlis Mesyuarat Tertinggi
F5
Pengenalan Kabinet Menteri
F6
Pengenalan sistem raja berpelembagaan
Bukti pelaksanaan Birokrasi Barat menggugat kedaulatan ialah
F1
Penyatuan
barangay
menyebabkan
kemerosotan
pemerintahan tempatan
F2
Pelaksanaan sistem Encomienda mengenakan cukai tinggi
F3
Dewan Tempatan Indonesia hanya penasihat pentadbiran
Belanda
F4
Dewan Tempatan di Indonesia tiada kuasa perundangan
F5
pentadbiran tempatan Indonesia diawasi oleh pegawai
Belanda
F6
Dinasti Konbaung berakhir
F7
Institusi raja dan pembesar tradisional Burma terhapus
F8
Peranan raja Melayu terjejas pengenalan sistem Residen
Cadangan meningkatkan kecekapan birokrasi di negara kita ialah
F1
Pelantikan pegawai yang berilmu pengetahuan
F2
Mengamalkan
sikap
positif
seperti
rajin
dan
bertanggungjawab
F3
Mengamalkan sikap proaktif
F4
Menepati masa
F5
Menentukan KPI
F6
Membudayakan inovasi
F7
Membanteras gejala rasuah
F8
Mengamalkan sikap mesra pelanggan
NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013
SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

13

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Untuk kegunaan
pemeriksa

No. Soalan:

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Untuk
kegunaan
pemeriksa

14

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Nota / fakta Penting

Kata Kunci

Topik 7 : T5B6 LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA


Antara faktor pembentukan Malaysia ialah
F1
Mempercepatkan kemerdekaan Sarawak, Sabah dan
Singapura
F2
Dasar dekolonisasi British
F3
Terhadap negeri-negeri kecil yang belum membangun
F4
Usul PBB memerdekakan tanah jajahan
F5
Menstabilkan politik Asia Tenggara
F6
Menghalang pegaruh komunis
F7
Pasaran lebih luas
F8
Mengimbangi jumlah penduduk
Langkah-langkah pembentukan Malaysia ialah
F1
Lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak dan Sabah
F2
Menerangkan konsep dan tujuan penubuhan Malaysia
F3
Penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan
Kaum (JPPK)
F4
Menerangkan
dan
mengalakkan
pembentukan
gagasan Malaysia
F5
Penubuhan Suruhanjaya Cobbold
F6
Bertujuan meninjau pendapat rakyat
F7
Membuat penilaian dan mengemukakan cadangan
F8
Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
F9
Mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam
Malaysia
F10 Penubuhan Suruhanjaya PBB meninjau pandangan
rakyat

Antara kekuatan yang membawa kepada kejayaan


pembentukan Malaysia ialah
F1
Kebijaksanaan pemimpin
F2
Kesanggupan bekerjasama
F3
Mengamalkan sikap tolak ansur
F4
Mengamalkan prinsip diplomatik
F5
Menghormati kedaulatan dan hak negara anggota
F6
Mengambil kira pandangan rakyat
F7
Melindungi hak rakyat
F8
Mendapat kerjasama antarabangsa seperti PBB

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

15

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Untuk kegunaan
pemeriksa

No. Soalan:

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Untuk
kegunaan
pemeriksa

16

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Kata Kunci

Nota / fakta Penting


Topik 8 : T5B7 PILIHANRAYA
Peranan SPR ialah
F1
Menjamin pilihan raya yang adil
F2
Bebas daripada tekanan parti pemerintah
pembangkang
F3
Menentukan sempadan bahagian pilihan raya
F4
Menjalankan pendaftaran pemilih
F5
Mengendalikan pilihan raya umum
F6
Mengendalikan pilihan raya kecil
F7
Mengira undi
F8
Mengumumkan keputusan pilihan raya

atau

Syarat menjadi calon pilihan raya ialah


F1
Warganegara Malaysia
F2
Berumur 21 tahun
F3
Bermastautn di Malaysia
F4
Sempurna akal
F5
Bukan muflis
F6
Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam
F7
Tidak disabitkan dengan kesalahan
Antara tanggungjawab warganegara yang patriotik bagi
menjayakan sistem demokrasi ialah
F1
Melibatkan diri dalam proses pemilihan pemimpin
F2
Mengambil tahu perkembangan politik semasa
F3
Melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara
F4
Menghormati kepercayaan dan budaya kaum lain
F5
Menghormati kebebasan beragama
F6
Mengemalkan persefahaman
F7
Menghormati Perlembangaan Malaysia
F8
Mematuhi undang-undang
Antara cadangan bagi meningkatkan ketelusan pilihan
raya di negara kita ialah
F1
Penggunaan peti undi yang lutsinar
F2
Kehadiran wakil parti yang bertanding di dalam bilik
pembungan undi
F3
Pendaftaran pemilih diadakan secara atas talian
F4
Kawalan ketat pasukan keselamatan
F5
Melantik pemerhati untuk undi Pos
F6
Penggunaan alat pengimbas Mykad
NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013
SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

17

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Untuk
kegunaan
pemeriksa

No. Soalan:

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Untuk
kegunaan
pemeriksa

18

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Nota / fakta Penting

Kata Kunci

Topik 9 : T5B9 ASAS PENGGUBALAN DASAR LUAR


Antara faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar
Malaysia ialah
F1
Faktor sejarah
F2
Hubungan luar sejak Zaman Kesultanan Melayu
Melaka
F3
Menjalin hubungan perdagangan dengan China dan
Arab
F4
Meneruskan hubungan dengan Britiain
F5
Faktor ekonomi
F6
Malaysia mengamalkan pasaran bebas
F7
Pelaburan dari Jepun digalakkan melalui Dasar
Pandang ke Timur
F8
Faktor demografi
F9
Majoriti penduduk Malaysia beragama Islam
F10 Menjalin hubungan baik dengan negara Islam
Perkembangan dasar luar Malaysia ialah
F1
Tahap pertama dilaksanakan oleh Tunku Abdul
Rahman
F2
Dasar pro-Barat yang antikomunis
F3
Menyekat perkembangan pengaruh komunis
F4
Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan komanwel
F5
Tahap kedua mengamalkan dasar berkecuali
F6
Mengamalkan dasar berbaik-baik semua negara
F7
Mengisytiharkan ZOPFAN
F8
Menjalin hubungan dengan negara komunis seperti
China
F9
Tahap ketiga memberi penekanan kepada penekanan
ekonomi
F10 Mengadakan hubungan erat dengan negara ASEAN
Kepentingan Malaysia menjalin hubungan luar ialah
F1
Mewujudkan keamanan sejagat
F2
Menjamin keselamatan rakyat dan negara
F3
Mengekalkan kedaulatan negara
F4
Mengukuhkan pertahanan
F5
Menggalakkan kemajuan ekonomi
F6
Menggalakkan pelaburan asing
F7
Mewujudkan kerjasama pendidikan
F8
Pertukaran teknologi baharu

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

19

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

Untuk
kegunaan
pemeriksa

No. Soalan:

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Untuk
kegunaan
pemeriksa

20

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

CADANGAN JAWAPAN BAGI SOALAN KBKKi / KBAT


NILAI-NILAI MURNI
Nilai Murni/ Akhlak baik
Nilai Diri Yang Positif
1. Kepercayaan kepada Tuhan
1. Rajin belajar
2. Mematuhi ajaran agama
2. Menguasai kemahiran ICT
3. Amanah dan jujur
3. Tidak berputus asa
4. Bertanggungjawab
4. Berdikari
5. Hemah tinggi
5. Berkeyakinan tinggi
6. Toleransi/tolak ansur
6. Berani mencuba
7. Berbudi bahasa
7. Kreatif dan inovatif
8. Bersopan santun
8. Bersemangat waja
9. BerdisiplinBerdikari
9. Mengamalkan disiplin diri
10. Rajin dan gigih
10. Berfikiran bijak
11. Penyayang
11. Berpandangan jauh
12. Keadilan
12. Utuh jati diri
13. Berlaku adil
13. Mempunyai ciri kepimpinan
Nilai Kekeluargaan
1. Menyayangi keluarga
2. Bersyukur
3. Berbangga
4. Berlaku adil
5. Bersopan santun
6. Belas kasihan
7. Bertolak ansur
8. Bermuafakat
9. Memahami kesusahan ahli keluarga
10. Hormat dan taat kepada ibu bapa
11. Mengekalkan tradisi kekeluargaan
12. Tanggungjawab terhadap keluarga
13. Mengamalkan budaya berkongsi
Nilai Berkaitan Hubungan Sosial
1. Semangat bermasyarakat
2. Bersedia bekerjasama
3. Saling menghormati
4. Menghargai rakan
5. Bergaul mesra antara kaum
6. Bertolak ansur
7. Bersikap matang
8. Menghormati budaya kaum lain
9. Aktif dalam aktiviti kemasyarkatan

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Nilai Berkaitan Negara


1. Mematuhi peraturan/ undang-undang
2. Mengamalkan kebebasan bersuara
3. Mengamalkan kebebasan beragama
4. Penglibatan diri dalam pembangunan
negara
5. Sikap keterbukaan
6. Hidup bersama secara aman
7. Saling bantu membantu
8. Bekerjasama
9. Saling menghormati antara negara
10. bersatu padu
11. Menjalin hubungan baik
12. Bertolak ansur
Nilai Berkaitan Alam Sekitar
1. Menyayangi alam sekitar
2. Menghargai alam sekitar
3. Menjaga keharmonian manusia dgn
alam
4. Peka terhadap isu alam sekitar.
5. Tidak membuang sampah meratarata
6. Menjaga kebersihan alam
7. Menjimatkan tenaga elektrik

21

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013


UNSUR PATRIOTISME
Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia
1.
Menghormati raja dan pemimpin
negara
2.
Menghargai jasa dan perjuangan
tokoh negara.
3.
Menghormati lambang-lambang
negara
4.
Menjaga dan mempertahankan
maruah bangsa dan negara
5.
Menghargai dan mengamalkan
tradisi budaya dan bangsa
6.
Berbangga dengan sejarah negara.
7.
Menyokong semagat Malaysia Boleh
8.
Membeli barangan buatan Malaysia.
Bersemangat Kekitaan
1. Bersatu padu dan berharmoni
2. Bertolak ansur
3. Bekerjasama
4. Tolong menolong
5. Hormat-menghormati
6. Bersefahaman
7. Bermuafakat
8. Muhibbah atau semangat
bermasyarakat
9. Mengamalkan semangat 1Malaysia
10. Mengamalkan konsep ummah

Berusaha dan Produktif


1. Rajin dan gigih
2. Berdikari
3. Tabah menghadapi cabaran
4. Menyokong dan melibatkan diri
dalam usaha pembangunan
5. Berganding bahu Berilmu dan
berketrampilan
6. Bertanggungjawab
7. Proaktif
8. Semangat meneroka
9. Kreatif dan inovatif

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Bersemangat Setia Negara


1. Cinta akan bangsa dan negara
2. Taat kepada raja.
3. Setia kepada negara.
4. Sedia berkorban.
5. Bertanggungjawab.
6. Berani
7. Mempertahankan kedaulatan
8. Peka kepada masalah dan isu
tentang bangsa dan negara.
9. Bersyukur sebagai warganegara
Malaysia.

Berdisiplin
1. Berakhlak mulia
2. Berbudi pekerti mulia
3. Mempertahankan perlembagaan
4. Menjunjung perlembagaan
5. Mematuhi peraturan/undang-undang
6. Berkelakuan sopan/ bertatasusila
7. Berhemah tinggi
8. Bertindak wajar
9. bersifat amanah
10. Jujur
11. berlaku adil
12. Bertimbag rasa
13. Menepati masaa
Kepimpinan
1. Pemimpin yang berwibawa
2. Pemimpin yang jujur dan amanah
3. Pemimpin berwawasan
4. Pemimpin berpandangan jauh
5. Pemimpin berilmu pengetahuan
6. Pemimpin yang adil dan saksama
7. Pemimpin patuh pada Tuhan
8. Kepimpinan yang cemerlang
9. Pemimpin menolak rasuah
10. Memimpin melalui teladan
11. Mencontohi kepimpinan agung

22

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013


KEJAYAAN MALAYSIA
Bidang Politik
1. Menjadi tuan rumah bagi
persidangan antarabangsa
2. Menganjurkan Sukan Komanwel
3. Tunku Abdul Rahman menjadi
Setiausaha Agung OIC pertama
4. Pemimpin berwibawa Tun Dr.
Mahathir
5. Negara aman
6. Politik stabil
Bidang Sosial
1. Kemajuan bidang pendidikan
2. Kemajuan sistem pengangkutan dan
perhubungan
3. Kemajuan bidang perubatan
4. Kemajuan bidang pertanian
5. Bekalan air bersih
6. Bekalan tenaga elektrik
7. Kemajuan bidang ICT
8. Kemajuan R&D
9. Kemajuan bidang bioteknologi
Rakyat Malaysia
1. Datuk Lee Chong Wei jaguh sukan
badminton dunia.
2. Datuk Nicole Ann David ratu Squash
dunia.
3. Datuk Sheikh Muzaffar Syukor
angkawan pertama negara.
4. Datuk Azhar Mansor pelayar
mengeliling dunia
5. Datuk Malek Maideen perenang
Selat Inggeris
6. Tan Sri P. Ramlee seminan agung
negara.
7. Tun Dr. Mahathir pemimpin
berkarliber
8. Tokoh akademik Profesor Diraja
Ungku Abdul Aziz

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Bidang Ekonomi
1. Perbankan Islam
2. Mempelopori hab halal
3. Kekukuhan mata wang Ringgit
4. Ekonomi berkembang pesat
5. Mencapai status negara maju 2020
6. Kemajuan bidang pertanian
7. Kemasukan pelabur asing
8. Peningkatan jumlah pelancong
Negara Islam
1. Perbankan Islam
2. Mempelopori hab halal
3. Penggunaan dinar emas
4. Penubuhan UIAM
5. Kemajuan pendidikan Islam
6. Penubuhan radio dan televisyen
bercorak Islamik
7. Penubuhan Tabung Haji
8. Tuan rumah tetap bagi penganjuran
Tilawah al-Quran antarabangsa
Mercu Tanda / Kebanggaan Negara
1. Kuala Lumpur City Centre
merupakan bangunan bekembar
tertinggi dunia.
2. Pembinaan Menara Kuala Lumpur
3. Pembinaan Kuala Lumpur
International Airport (KLIA)
4. Pembinaan Litar Formula One
Sepang
5. Jambatan Pulau Pinang merupakan
jambatan terpanjang di Asia
Tenggara.
6. Kereta nasional seperti Proton
7. Pulau Pinang dan Melaka diiktiraf
Bandar Warisan Dunia
8. Tapak-tapak sejarah seperti Lembah
Bujang

23

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013


CABARAN MALAYSIA
Bidang Politik
1. Pergaduhan parti politik
2. Demonstrasi anjuran parti politik
3. Mengekalkan institusi beraja
4. Mengekalkan sistem demokrasi
5. Politik bersifat perkauman
6. Gejala rasuah
7. Politik wang
Bidang Sosial
1. Penyalahgunaan dadah
2. Hiburan melampau
3. Ponteng sekolah
4. Keruntuhan akhlak
5. Keruntuhan institusi keluarga
6. Moral rendah
7. Ajaran sesat
8. Budaya hedonisme
9. Perpaduan kaum

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Bidang Ekonomi
1. Inflasi
2. Hutang
3. Gejala rasuah
4. Pengaliran mata wang asing
5. Ekonomi globar yang mencabar
6. Kejatuhan harga komoditi
7. Pembelanjaan boros
8. Kelembapan ekonomi
Mempertahankan Kedaulatan
1. Pencerobohan kuasa asing
2. Pencerobohan Lahad Datu
3. Kebanjiran pendatang haram
4. Kemasukan imigran yang banyak
5. Jenayah meningkat
6. Ancaman dadah
7. Keruntuhan akhlak
8. Gejala rasuah

24

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

CADANGAN KEMAJUAN MALAYSIA


Bidang Politik
1.
Pemilihan pemimpin yang
berwibawa
2.
Pemilihan pemimpin yang berilmu
pengetahuan
3. Kepimpinan politik yang matang
4. Parti politik pelbagai kaum
5. Melaksanakan R&D
6. Melaksanakan Program
Transformasi Politik
Bidang Sosial
1. Mengukuhkan institusi keluarga
2. Penambaikan sistem pengangkutan
3. Melahirkan ramai tenaga pakar
4. Penambaikan kemudahan hospital
5. Penambaikan fasiliti sekolah
6. Memperhebatkan program
keagamaan
Bidang Pendidikan
1. Menambahkan peruntukan
2. Memperbanyak institusi pendidikan
3. Memperbanyakkan perpustakaan
4. Penggunaan teknologi terkini
5. Pendidikan sepanjang hayat
6. Membudayakan ilmu
7. Melahirkan tenaga pengajar pakar
8. Penambaikan prasarana pendidikan

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

Bidang Ekonomi
1. Meningkatkan produktiviti
2. Menambah bilangan pekerja mahir
3. Memajukan industri kecil/ sederhana
4. Memajukan industi asas tani
5. Memajukan perdagangan
antarabangsa
6. Mengurangkan subsidi
7. Pakej ransangan ekonomi
8. Melahirkan masyarakat k-ekonomi
Mempertahankan Kedaulatan
1. Memperkukuhkan pertahanan negara
2. Membanteras gejala rasuah
3. Memperketatkan kawalan sempadan
4. Penguatkuasaan undang-undang
5. Meningkatan kecekapan imigresen
6. Penganjuran program melibatkan
pelbagai kaum
7. Kempen
Hubungan Luar
1. Bersahabat dengan semua negara
2. Mengamalkan dasar berkecuali
3. Mengelakkan peperangan
4. Menyokong usaha keamanan
5. Mengelakkan perlumbaan senjata
6. Membantu negara lain
7. Bekerjasama memerangi jenayah
8. Mengadakan pertukaran teknologi

25

SEMINAR KECEMERLANGAN SEJARAH SPM 2013

NORHAYATI MAT ZAIN GC SEJARAH 2013


SMK SERI BINTANG SELATAN SKK

26

Anda mungkin juga menyukai