Anda di halaman 1dari 131

1

Modul Sejarah SETULUS SPM

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

ISI KANDUNGAN

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Sekapur Sirih
Pengenalan
Panel Penggubal

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


Tamadun Mesir
Anugerah Sungai Nil
Tamadun Hwang Ho
BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN
Tamadun India
Tamadun China
BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
Kerajaan Agraria
Kerajaan Maritim
Cara Penyebaran Pengaruh Hindu Buddha di Asia
Tenggara Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pentadbiran,kesenian
dan kesusasteraan
BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN
PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
Sistem Kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah
Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w
Tentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhaammad s.a.w. dan cara
mengatasi
BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
Perjanjian Aqabah Pertama dan Aqabah Kedua
Hijrah
Piagam Madinah
Peperangan dalam Islam
Pembukaan Semula Kota Makkah
BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
Khulafa Al Rasyidin
Kerajaan Abbasiyah
Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia/Kesan
Pertembungan
BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA
Faktor Penyebaran

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

ISI KANDUNGAN

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI


MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
Pengaruh Kedatangan Islam Terhadap Politik,
Pengaruh Islam dalam Perdagangan
Pendidikan Rasmi dan Tidak Rasmi
BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH
Zaman Gelap dan Kemuncak
Zaman Reformation
Zaman Pertanian
Revolusi Perindustrian
BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP
EKONOMI NEGARA
Ekonomi Tradisional
Ekonomi Dagangan
Dasar British Terhadap Pertanian
Kesan Dasar Ekonomi
TAMAT

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

SEKAPUR SIRIH

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada


Pengurusan Akademik PPD Kuala Langat yang telah
berjaya menghasilkan Modul SETULUS bagi SPM 2012.
Melalui modul ini, para guru berpeluang untuk
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih
terancang, jelas dan berkesan.
Penghasilan modul ini bermatlamat untuk meningkatkan
minat pelajar dan membantu mereka untuk berpeluang
lulus dalam peperiksaan SPM. Harapan saya modul yang
dihasilkan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru-guru
dan para pelajar ke arah pencapaian akademik yang lebih
cemerlang dan berkualiti.
Modul ini akan dapat memberi panduan dan contoh yang
terkini bagi pendedahan awal kepada para guru dan para
pelajar dalam menghadapi peperiksaan.
Mudah-mudahan para guru dan para pelajar sekalian akan
dapat memaksimumkan penggunaan modul ini supaya
dapat mempertingkatkan lagi pencapaian akademik ke
arah yang lebih cemerlang dan membanggakan.
Terima kasih kepada semua pihak yang berusaha ke arah
penghasilan modul SETULUS SPM 2012 ini.

Puan Hajah Foziah Binti Haji Mohd. Azahari


Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Langat
18 April 2012 / 26 JAwal 1433H

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

PENGENALAN

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PENDAHULUAN
Modul SETULUS SPM 2012 bertujuan untuk membantu
guru dan pelajar untuk mempertingkatkan pencapaian
kuantiti dan kualiti SPM 2012. Sasaran utama
pembinaan modul ini ialah pelajar galus dengan harapan
mereka boleh lulus dalam SPM.

OBJEKTIF
Objektif program ini dirancang adalah seperti berikut:
1. Membantu guru untuk melaksanakan proses
pengajaran dan pembelajaran
2. Membantu murid untuk lulus SPM.
3. Untuk meningkatkan prestasi pencapaian SPM
2012.
4. Untuk membiasakan pelajar membuat latihan dan
ulangkaji.

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

PANEL PENGGUBAL

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

En. Azman b. Sharif


Penolong PPD Sains Kemasyarakatan
Kuala Langat
Pengerusi

Pn. Nur Hidayah bt. Mohd Yusuf Chong


SMK Jenjarom

En. Azhari bin Mohamed


SMK Telok Panglima Garang

Pn. Norhimah bt. Othman


SMK Jenjarom

Pn. Norhayani bt. Ahmad


SMK Telok Datok

Pn. S. Rosmawati bt. Said


SMK Banting

En. Abd. Rasid bin Parlan


SMK Pulau Carey

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

BAB 1

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

KEMUNCULAN
TAMADUN AWAL
MANUSIA

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

TAMADUN MESIR PURBA


Tamadun Mesir Purba dianggap Hadiah daripada Sungai Nil [hal. 36]
Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
menetap
banjir

delta
lanar

Mesir
perternakan

pembuangan
Nil Biru

nadi
anugerah

(a) Sungai Nil mengalir dari bahagian utara _________________ ke laut Mediterrenean
(b) Berpunca daripada dua batang anak sungai iaitu Sungai _____________ dan Sungai Nil
Putih.
(c) Limpahan air Sungai Nil telah berjaya menukar kawasan gersang kepada dataran
_________________ yang subur.
(d) Tanah lanar yang dibawa membentuk _________________ yang subur untuk aktiviti
pertanaian dan petempatan manusia
(e) Kewujudan Sungai Nil merupakan _________________ kepada kelahiran tamadun Mesir ,
kerana tanpa Sungai Nil pasti tidak akan wujud tamadun Mesir
(f) Bekalan air daripada Sungai Nil mewujudkan komuniti penduduk untuk
_________________ di situ.
(g) Sungai Nil sebagai sumber air bagi aktiviti pertanian dan _________________
(h) Sistem kawalan _________________ yang sistematik dibina bagi mengelakkan
kemusnahan tanam-tanaman pertanian.
(i) Pengangkutan dan _________________ air yang teratur merupakan asas kepada
pembentukan tamadun Mesir.
(j) Peranan Sungai Nil sangat penting dan merupakan satu _________________ tuhan
kepada kewujudan tamadun Mesir.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

TAMADUN HWANG HO
Proses pembentukan Tamadun Hwang Ho [hal. 29]
Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
(a) Lembangan Hwang Ho merupakan kawasan yang _________________
(b) Keadaan ini menarik penduduk _________________ untuk tinggal menetap dan membina
pembinaan awal di kawasan tersebut.
(c) Tapak _________________ merupakan petempatan awal penduduk Hwang Ho
(d) Penduduk menjalankan aktiviti _________________, perternakan binatang, memburu
dan mengumpul hasil hutan
(e) Perkembangan pertempatan di Lembah Hwang Ho ini telah melahirkan beberapa buah
bandar seperti _________________
(f) Bandar ini menjadi _________________ kerajaan dinasti Shang
(g) Tamadun ini kemudiannya tersebar hingga ke bahagian _________________ sungai
Yangtze

Ciri-ciri Negara Kota Anyang [hal. 29]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
tembok

kuil

perkampungan

tanah tinggi

petani

agama

Anyang terletak di kawasan (a) _________________ di Sungai Huan. Di Bandar ini terdapat
Istana, (b) _________________ dan pusat pentadbiran. Ketua pemerintah iaitu raja, golongan
pembesar dan golongan (c) _________________ tinggal di kawasan bandar. Bandar Anyang
dilengkapi (d) _________________ untuk menghalang pencerobohan musuh dan dikelilingi
oleh (e) _________________ yang didiami oleh masyarakat (f) _________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

10

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Susun lapis masyarakat Tamadun Hwang Ho [hal. 30]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
perisai
artisan

raja
senjata

keagamaan
pembesar

gangsa
hamba

1. Golongan (a) _________________ dan (b) _________________ menduduki lapisan


paling atas.
2. Lapisan bawahan terdiri daripada golongan petani dan (c) _________________
3. Golongan artisan muncul disebabkan pengguasaan mereka dalam
teknologi (d) _________________
4. Gangsa telah digunakan bagi menghasilkan (e) _________________, (f)
_________________ dan hiasan pada kereta kuda
5. yang digunakan oleh tentera serta peralatan untuk upacara (g) _________________
6. Golongan paling bawah dalam masyarakat Shang ialah golongan (h)
_________________

Pengkususan pekerjaan Tamadun Hwang Ho [hal. 30]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
artisan

tentera

pembesar

hamba

petani

(a) Golongan _________________ mempunyai tentera masing-masing


(b) Terdapat dua kumpulan _________________ iaitu tentera yang menggunakan kereta
kuda dan tentera berjalan kaki
(c) Golongan _________________ menjadi tonggak ekonomi dalam masyarakat Shang
(d) Golongan _________________ telah mencipta pelbagai barangan tembaga seperti
bekas minuman dan makanan, senjata serta barang tembikar.
(e) Golongan _________________ berfungsi sebagai tentera paksaan, kerja-kerja
perburuhan dan menjadi korban dalam upacara penyembahan

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

11

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Sistem pemerintahan Dinasti Shang [hal. 31]


Arahan: Padankan.
Sistem pemerintahan berbentuk
sistem (a) _________________

bangsawan

Pengganti raja dilantik dari kalangan


saudara (b) ______ yang lebih muda

beraja

Raja berkuasa langsung di kawasan


(c) _________________ pentadbiran

mandat

Masyarakat percaya kuasa raja


merupakan (d) ______ daripada tuhan

cukai

Pemerintah dibantu oleh golongan (e)

___________ dan pegawai kerajaan

pusat

Golongan bangsawan berhak


mewujudkan sistem (f) ______ dan
undang-undang dalam wilayahnya

lelaki

Sistem pemerintahan Dinasti Chou [hal. 31]


Arahan: Isikan (B) bagi pernyataan yang betul dan (S) bagi pernyataan yang salah
(a) Raja raja Dinasti Chau membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah
dan melantik pembesar tempatan di setiap wilayah. (

(b) Raja-raja mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada pemerintah
disamping memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
(

(c) Pembesar tempatan diminta melindungi raja dan memberi bantuan tentera pada masa
perang. (

(d) Pembesar tempatan juga diberi hak untuk bertindak sebagai ketua tentera untuk
menjalankan upacara pengorbanan (

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

12

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian [hal. 32]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Mencipta
Teknologi
(a) ___________
Membina
Sistem
(f) _______

Mencipta
(b) _______

Sumbangan Tamadun Hwang


Ho dalam bidang pertanian

Mencipta
(e) _____

|P n . N u r

Mencipta
(d) _____

Mencipta
Peralatan
(c) ______

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

13

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam sistem tulisan [hal. 32]


Arahan: Padankan.

Pada awalnya digunakan dalam


penilikan (a) _________________

Tulisan ini berdasarkan rekahan yang


terdapat pada tulang (b) __________

oracle

simbol

nasib
Tulisan ini asalnya berbentuk (c)
_______________ dengan gambar
seperti bulan dan sungai
Jepun

Tulisan ini berkembang secara (d)


________ dan digunakan hingga kini

evolusi

Tulisan ini berkembang dengan


penggunaannya oleh orang korea
dan (e) ______________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

14

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam aspek kepercayaan dan falsafah


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
Feng Hsui

duit

Nenek moyang

Yin dan Yang

the Art of war

perniagaan

1. Unsur pemujaan roh (a) _________________ masih dikekalkan hingga kini.


2. Perbuatan mengorbankan manusia tidak lagi diamalkan dan diganti dengan unsur
makanan, (b) _________________ kertas dan barangan perhiasan
3. Konsep (c) _________________ serta (d) _________________ merupakan dua daripada
kepercayaan yang masih diamalkan oleh masyarakat China hingga kini.
4. Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam karya yang bertajuk (e) _________________
membicarakan selok-belok perang.
5. Pada masa kini falsafah ini diaplikasikan dalam urusan (f) _________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

BAB 2

15

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PENINGKATAN
TAMADUN

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

16

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

TAMADUN INDIA
Sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam Tamadun India [hal. 44]
Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Diketuai oleh
(a) _____ dan
guna gelaran
Asoka mentadbir

Raja berkuasa

(b) _________

(c) _________

mengguna agama
(g) _________
Sistem
Pemerintahan
Tamadun India
Golongan (f)

Raja

_________
menjadi

Golongan

dianggap

pemerintah

(e) _______

(d) _____

penasihat
raja

Sistem Perundangan dalam Tamadun India [hal. 46]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.

perintah
denda

Dharma Sastra
Brahmin

hukum hakam
diukir

Asoka
kesucian

(a) Kitab _________ dianggap kitab undang-undang Hindu paling tua.


(b) Raja dipertanggungjawabkan untuk memelihara _________ dan kedaulatan undangundang.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

17

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

(c) Segala kesalahan yang dilakukan akan dikenakan tindakan atau _________ bergantung
kepada keseriusan kesalahan tersebut
(d) Golongan _________ menjadi golongan yang dominan dalam urusan undang-undang
(e) kerana mahir tentang _________ yang berkaitan dengan keagamaan
(f) Undang-undang disampaikan melalui _________ raja
(g) Perintah raja _________ pada tiang batu yang diletakkan di tepi jalan supaya dapat dibaca
oleh rakyat
(h) Ukiran pada tiang batu ini kenali sebagai Tiang _________

Perluasan kuasa dalam Tamadun India [hal. 49]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
punjab
infantri

kalinga
buddha

berkuda
tentera

Asoka menang

Pasukan (b) _________


yang besar

perang (a) ______

600 ekor (c)

Asoka menekankan
agama (h) ________

Menakluki (g)

gajah
utara

Faktor
kejayaan
perluasan
kuasa
Tamadun
India

_________

1000 tentera
(d) _________

_________

Menguasai

10000 tentera

seluruh india (f)

(e) _________

_________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

18

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Aktiviti Perdagangan dalam Tamadun India [hal. 51]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
emas
senjata

cukai
tukang kayu

dalaman
harga

tekstil
sresthin

Kalinga
mutiara

menyara
Cambay

1. Aktiviti perdagangan melibatkan perdagangan (a) _________ dan luaran


2. Antara pusat perdangangan yang penting ialah Anga, (b) _________ dan Karusa yang
menghasilkan (c) _________, gading gajah dan emas.
3. Antara pelabuhan yang penting ialah Kadura dan (d) _________
4. Wujud persatuan perdagangan dan perusahaan yang dipanggil (e) _________
5. Ahlinya terdiri daripada (f) _________, tukang logam dan tukang kulit.
6. Matlamatnya untuk mengawal (g) _________, kualiti barang dan gaji pekerja.
7. Mata wang (h) _________ telah diguna semasa zaman Gupta
8. Aktiviti perdagangan disokong oleh perusahaan membuat (i) _________ dan sutera
9. serta membuat barangan emas dan (j) _________
10. Pelbagai jenis (k) _________ dikenakan keatas hasil pertanian dan buah-buahan.
11. Cukai digunakan untuk (l) _________ anggota tentera, pentadbir dan raja.

Aspek pendidikan dalam Tamadun India [hal. 54]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Berteraskan
Agama (a) ______
Kaedah

dan buddha

Bertujuan
menghadapi hari

menghafal kitab

selepas (b) ______

(f) _________
Pendidikan
dalam
Tamadun
India
Muncul

Tumpuan

Universiti (e)

pendidikan ialah (c)

_________

Terdapat Kolej (d)

_________

_________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

19

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

TAMADUN CHINA
Sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam Tamadun China [hal. 45]
Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
rakyat

berpusat

Shi Huang Ti

maharaja

birokrasi

peperiksaan

(a) Sistem pemerintahan pada awalnya berbentuk sistem feudal dan kemudian berubah
kepada sistem pentadbiran _________
(b) Konsep raja kemudian bertukar kepada konsep _________
(c) Wujud _________ awam yang terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja
(d) Pegawai terdiri daripada _________ yang dilantik oleh jawatankuasa perkhidmatan
awam yang dipanggil Hon Kao Tsu.
(e) Perlantikan berteraskan pencapaian mereka dalam __________________ awam
(f) Tokoh penting yang memainkan peranan dalam hal ini ialah _________

Sistem perundangan dalam Tamadun China [hal. 47]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Falasafah Confucius

Fahaman Legalisme

(a) Menekankan

(a) Berteraskan dua prinsip

keperluan raja

utama iaitu hukuman

mempunyai

berat dan _________

_________ yang

(b) undang-undang yang


_________ dapat

Perbandingan

baik

mengawal tingkah laku


manusia
(c) penguatkuasaannya
mesti _________
(d) bertujuan _________

(b) Raja menjaga


_________
manusia serta
masyarakat

tindakan liar manusia


(e) raja mesti mempunyai
kuasa yang _________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

20

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Perluasan kuasa dalam Tamadun China [hal 49-50]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Han Wu Ti

Shih Huang Ti

(a) Digelar Maharaja

(a) menyatukan seluruh kerajaan

_________ kerana

_________ di China
(b) memerintah secara autokratik,

perluasan kuasa melalui

iaitu _________ dan mutlak

tentera yang besar dan


kuat

(c) menghapuskan kuasa


golongan _________
(d) melantik gabenor dan
_________ tentera untuk
mentadbir
(e) membina tembok Besar China
untuk mempertahankan
daripada serangan orang
_________

|P n . N u r

perbandingan

(b) Berjaya menakluki


kawasan seperti Lembah
Tarim dan _________
(c) Menyebarkan pengaruh
China ke _________ dan
Turkistan
(d) Mewujudkan _________
dan kemakmurn

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

21

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Kegiatan Pertanian dalam Tamadun China [hal. 52]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
penyisir
pengairan

tenggala
bergilir

sorong
batas

kolar
kereta

Membuat (b)
______ tanaman

Mencipta (c)

Mencipta (a)

________ kuda

_________

Sumbangan Tamadun
Tamadun China Dalam
bidang pertanian

Tanaman (h)
_________

Sistem (d)
_________

Mencipta (g)
Mencipta (e)

________ tanah

_______ kuda

Mencipta kereta
(f) _________
beroda

Pendidikan dalam Tamadun China [hal. 55]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
suci
istana
falsafah

pentadbiran
tiga
Chun Je

lulus
pegawai
ijazah

tinggi

karangan
sarjana
menterjemah

(a) Matlamat pendidikan adalah untuk _________ peperiksaan awam


(b) Tiga peringkat pendidikan iaitu sekolah rendah, menengah dan _________
(c) Peringkat rendah tertumpu kepada menghafal tulisan ideogram dan sembilan buah buku

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

22

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

_________ tanpa memahami maknanya


(d) Pada peringkat menengah, tumpuan terhadap _________ dan sastera
(e) Pada peringkat tinggi tumpuannya adalah untuk _________ buku suci
(f) Pendidikan lebih terjurus kepada kepentingan untuk _________
(g) Peperiksaan awam mengandungi _________ tahap
(h) Tahap pertama Hsiu Tai, tahap kedua _________ dan tahap ketiga Chin Chi
(i) Tahap pertama setaraf dengan _________ pertama
(j) Tahap kedua setaraf dengan _________
(k) Tahap ketiga setaraf dengan doktor _________
(l) Peperiksaan tahap pertama di daerah, tahap kedua di ibu kota daerah dan tahap ketiga
di _________ di hadapan maharaja
(m) Mereka yang lulus tahap pertama layak menjadi _________ kerajaan dan ijazah ketiga
layak menjadi pendidik

Falsafah dalam Tamadun China [hal. 57]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
undang-undang
alam sekitar

alam
maruah diri

manusia

kesusilaan
legalisme

(a) Falsafah China memberikan penekanan kepada hal berkaitan _________ iaitu
hubungan manusia dengan manusia lain
(b) Ajaran Confucianimse menekankan keperimanusiaan dan _________
(c) Ia juga mengutamakan kesopanan dan _________ di samping menggalakkan hubungan
baik sesama manusia
(d) Mo Tzu menolak beberapa ajaran Confucianisme dan berpendapat manusia berakhlak
baik dan sebaliknya kerana pengaruh _________
(e) Ajaran Taoisme menegaskan konsep keperluan menjaga keharmonian antara manusia
dengan _________ dan masyarakat
(f) Satu lagi falsafah China ialah aliran _________
(g) Falsafah ini percaya bahawa hanya _________ yang dapat mewujudkan nilai baik dan
ketertiban masyarakat.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

23

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Sains dan Teknologi dalam Tamadun China [hal. 58]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
Yang

buluh

astronomi

Pulpa

kertas

1. Tamadun China menganggap (a) _________ sebagai ilmu sains negara


2. Dalam asas perubatan tradisional China, konsep keseimbangan antara dua kuasa iaitu
(b) _________ (kuasa aktif) dan Yin (kuasa pasif)membolehkan sesorang berkeadaan
sihat
3. Teknologi membuat (c) _________ dicipta oleh Chin Zu dengan mencampurkan bahan
mentah seperti rami, (d) _________ dan sayur-sayuran yang dicincang menjadi pulpa.
4. (e) _________ kemudian diratakan pada skrin poros, ditoskan dan dikeringkan dalam
kepingan yang tipis.

Seni Bina dalam Tamadun China [hal. 60-61]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
Dinasti Chou
kuil

octagon
maharaja

tanah lumpur
hukuman

dewan
Loyang

Kota Larangan
parit besar
Tembok Besar China
1500

(a) Salah satu seni bina yang dihasilkan ialah _________


(b) Ia dibina sejak zaman _________ dan diteruskan oleh dinasti seterusnya
(c) Tembok ini dibina sepanjang _________ batu dari Kansu ke Peking
(d) Bandar-bandar China purba seperti Anyang dan _________ dibina dengan rekaan yang
mempunyai tembok batu
(e) Di kawasan kampung juga terdapat tembok yang dibina daripada _________
(f) Setiap tembok ini terdapat pintu gerbang yang dikelilingi oleh _________ dan menara
(g) Kawasan di dalam tembok ini menempatkan kediaman _________
(h) Salah sebuah istana maharaja yang masih kekal sehingga kini ialah _________
(i) Istana ini mempunyai banyak _________ dan taman
(j) Dewan ini berfungsi sebagai balai penghadapan dan tempat _________
(k) Sebuah lagi binaan penting ialah _________ dan pagoda
(l) Pagoda biasanya berbentuk _________ dan setinggi 15 tingkat

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

BAB 3

24

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

TAMADUN AWAL
ASIA TENGGARA

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

25

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Ciri-ciri Kerajaan Agraria [hal. 75-76]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
rempah
hutan

pertanian
sarang

padi
ikan

lembah
sampingan

Kegiatan ekonomi
berasaskan (a)

Menangkap (b)

_________

_________ di
sungai, sawah
paya

Mengumpul hasil
(h) _________

Terletak di (c)

seperti damar dan

________ sungai

gaharu
Menghasilkan (g)

dan pedalaman

Ciri-ciri
Kerajaan
Agraria

Tanaman utama ialah

_________ seperti

(d) _________ sawah

cengkih dan lada

dan padi huma

hitam

Memunggut (e)
Tanaman (f)
_________ seperti

_________ burung
untuk dijual

jagung dan pisang

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

26

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Faktor-faktor kemajuan Kerajaan Kedah Tua [hal. 82]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
strategik

monsun

Gunung Jerai

hutan

menyimpan

bumi

(a) _________ menjadi panduan kapal


pedagang yang keluar masuk terutama
pada waktu malam melalui nyalaan api

Kemudahan tempat
Kekayaan hasil (e)
_______ seperti damar
dan sumber (f) _______

Faktor
kemajuan
Kerajaan
kedah Tua

(b) _________
barang dagangan

seperti timah
Kedudukan yang (c) _________
dilaluan Selat Melaka dan
terlindung daripada tiupan angin
(d) _________ barat daya dan
timur laut

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

27

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Faktor-faktor kemajuan Kerajaan Srivijaya [hal. 80]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
hasil

kapal

tentera

strategik

keselamatan

persinggahan

Memiliki bala (a)


_________ laut yang

Tentera laut berupaya

besar dan dianggotai

mengawal

oleh pelbagai

perdagangan di selat

golongan rakyat

Melaka dan mengawal


(b) _________
kerajaan

Pelabuhan
Srivijaya mampu
menghasilkan (f)
_________ besar

Faktor
Kemajuan
Kerajaan
Srivijaya

Pelabuhan yang
baik dan
kedudukannya yang

Di pelabuhan terdapat (e)

(c) _________ di

_________ dan barangan

Selat Melaka

untuk perdagangan
antarabangsa yang
dibekalkan oleh kawasan
pemerintahannya dan

Pelabuhan Srivijaya

wilayah takluknya

menjadi tempat (d)


_________ yang
berdagang antara
India dan China

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

28

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Cara-cara Kedatangan Pengaruh Hindu dan Buddha [hal. 84]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
Brahmin

Ksyatria

Pengambilan

vaisya

Dibawa oleh golongan


(a) _________ atau
Cara
kedatangan
Pengaruh Hindu
dan Buddha

tentera

Dibawa oleh golongan


pedagang atau (b) _____

Dibawa oleh golongan


(c) _________ atau
pendeta

(d) _________ aspek-aspek


kebudayaan India yang menarik
sahaja dan disesuaikan dengan
budaya tempatan

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

29

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pentadbiran [hal. 85-86]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
adil
Brahmin
pertabalan

raja
mutlak
mitos

undang-undang
puncak
dewa raja

alam semesta
menderhaka
orde kosmos
adat istiadat
hamba

(a) Wujud sistem beraja dan penggunaan gelaran _________ sebagai ketua
(b) Raja berada di _________ pemerintahan
(c) Di bawah raja ialah kerabat diraja dan diikuti pembesar termasuk ahli agama iaitu
_________
(d) Seterusnya diikuti rakyat dari pelbagai golongan dan yang paling bawah ialah hamba
(e) Raja berkuasa _________ dalam semua aspek pemerintahan yang meliputi
pentadbiran, ketenteraan dan khazanah Negara
(f) Perintah raja menjadi _________ dan wajib dilaksanakan
(g) Sesiapa yang melanggar perintah raja dianggap _________ dan tidak akan diampunkan
(h) Raja dikehendaki _________ terhadap golongan yang diperintah
(i) Wujud kepercayaan bahawa raja merupakan bayangan tuhan
Iaitu _________ yang memiliki kesaktian
(j) Kesannya lahir unsur _________ dan lagenda tentang asal usul raja untuk memperkuat
status raja sebagai pemerintah
(k) Bagi mengkukuhkan lagi kedaulatan raja, diwujudkan pelbagai _________ seperti
pertabalan raja bagi membezakan keduduukan raja dengan golongan yang diperintah
(l) Upacara _________ dipimpin oleh golongan Brahmin
(m) Setiap raja bercita-cita untuk menjadi raja yang berkuasa terhadap seluruh _________
(n) Oleh itu mereka membina kompleks kota yang melambangkan konsep alam semesta
yang dikenali dengan nama _________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

30

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Pengaruh Hindu Buddha dalam kesenian [hal. 88]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
rumah
seni

patung
abu

bangunan

candi
Orde Cosmos

Monumen ialah binaan atau (a) _________ yang


diperbuat dariapada batu dengan tujuan memperingati
orang ternama atau peristiwa penting
Monumen ini berupa (b) _________ iaitu kuil, wat atau
stupa, arca dan patung

Fungsi Candi

Monumen keagamaan bagi

Tempat menyimpan (d)

agama Hindu dan Buddha

_________ jenazah raja

serta berperanan sebagai

dan keluarganya

(c) _________ ibadat

Tempat menyimpan

Lambang keagungan

Lambang (g)

(e) _________

seseorang pemerintah

_____________

dewa utama

berdasarkan kehebatan
(f) _________ binanya

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

31

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Pengaruh Hindu Budha dalam Kesusasteraan [hal. 93-94]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
adun
teater

Pendawa Lima
puisi

Sanskrit
lisan

Seri Rama
Ramayana

Peranan bahasa (a)


_________ dalam
kitab sastera Hindu,
Penulisan epik

Buddha dan Tamil

dan Mahabhrata

Ramayana melahirkan

menyumbang kepada

Hikayat (h) _________

Mahabharata melahirkan
naskah yang di (g)

Epik (b) _________

unsur mitos

Pengaruh Hindu
Buddha dalam
Kesusasteraan

_________ dengan unsur

Bahasa Sanskrit
diguna dalam (c) _____
seperti wayang kulit

tempatan

Bahasa Sanskrit diguna

Mahabrahata melahirkan
Hikayat (f) _________

Bahasa Sanskrit

dan Hikayat Sang Samba

digunakan dalam
penceritaan (e)

dalam (d) _________ dan


prosa jawa seperti
Negarakertagama

_________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 4

32

KEMUNCULAN
TAMADUN ISLAM
DAN
PERKEMBANGANNYA
DI MAKKAH

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

33

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

Pengertian dan ciri-ciri sistem kabilah [hal. 101]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Masyarakat Arab Jalihiah yang


mengamalkan cara hidup (a) _________
dan berkelompok

Ahlinya terdiri daripada (b) _____ tertentu


dan tinggal dalam sebuah kawasan

Setiap kabilah mempunyai (c) _________


dan peraturannya sendiri
Pengertian Dan
Ciri-ciri Sistem
Kabilah
Ahli kabilah sangat taksub dan (d)
_______ terhadap kabilah masing-masing

Setiap kabilah diketuai oleh seorang (e)


_________ yang merupakan lambang
perpaduan

Antara syarat perlantikan syeikh ialah (f)


_________ dan dipersetujui ramai, gagah,
berani dan pandai berpidato

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

34

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Sebab-sebab kewujudan semangat assabiah [hal. 102]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberi.
panas
kesukuan

maruah
kelompok

kabilah
peraturan

bersama
keturunan

Tercetus akibat
kemunculan sistem
(a) _________

Sistem kabilah yang

Untuk meneruskan

berasaskan (b)

kehidupan perlu

_________

menghadapi masalah
(h) _________

Sebab-sebab
Kewujudan
Semangat
Assabiah

Setiap kabilah tinggal


dalam (c) _________
masing-masing

Sangggup menuntut bela


demi mempertahankan
(g) _________ diri dan

Setiap kabilah

kabilah

terikat dengan (d)


Wujud perasaan (e)
Keadaan geografi

_________ yang

tempat tinggal yang

menebal di kalangan

(f) _________ dan

ahli kabilah

_________ yang
ditetapkan

kering kontang

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

35

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Kesan amalan sistem kabilah dan kesan semangat assabiah di Malaysia [hal. 102]
Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberi.
perpaduan
aman

perpaduan
kecil

bela
al-Basus

assabiah
bersatu padu

belah
peperangan

(a) Sistem kabilah telah menyebabkan kemunculan semangat _________ atau semangat
kesukuan yang melampau
(b) Sifat kesukuan yang menebal menjadikan keadaan hidup masyarakat Arab Jahilih kucir
kacir dan tidak _________
(c) Mereka sanggup menuntut _________ demi mempertahankan maruah diri dan kabilah
(d) Seringtercetusnya _________ di kalangan masyarakat Jalihiah
(e) Peperangan sering berlaku antara kabilah walaupun atas sebab yang _________
(f) Peperangan _________ memperlihatkan sikap orang jahiliah yang suka berperang
(g) Sebagai sebuah negara berbilang kaum, kita harus mengekalkan persefahaman yang
sedia wujud demi _________ masyarakat
(h) Pengamalan semangat assabiah akan menyebabkan kita bersengketa dan berpecah
_________
(i) Kita mestilah _________ demi meningkatkan taraf ekonomi dan imej Malaysia

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

36

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Kepentingan wahyu pertama surah al-Alaq


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberi.
tamadun

kajian

membaca

jahiliah

Wahyu pertama yang


diturunkan oleh Allah kepada
Nabi Muhammad s.a.w ayat 15 yang memerintahkan umat
Islam supaya (a) _________

Wahyu pertama ini menjadi

Menyeru umat Islam


supaya menuntu ilmu
melalui pembacaan dan

titik tolak dalam


Kepentingan
Surah al - Alaq

perkembangan (b)
________ masyarakatArab

(d) _________ terhadap

Jahiliah dan umat Islam

sesuatu perkara

keseluruhannya hingga
sekarang
Menandakan berakhirnya
zaman (c) _________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

37

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Kepentingan wahyu kedua surah al-Muddasir


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberi.
keji
rahmat

bijaksana
Rasulullah

kedua
akidah

seluruh
keimanan

Surah al-Muddasir ayat


Nabi Muhammad s.a.w

1 7 merupakan surah

mengesa masyarakat

(a) _________ yang

Pengisytiharan

supaya meninggalkan

diturunkan kepada Nabi

Nabi Muhammad

amalan yang (h) _____

Muhammad s.a.w

s.a.w sebagai (b)


_____________

seperti menindas

Nabi Muhammad s.a.w

Mewajibkan Nabi

berusaha untuk

Muhammad s.a.w

membetulkan akidah
dengan menanamkan (g)

Kepentingan
Surah alMuddasir

menyampaikan ajaran
Islam kepada (c)
_________ manusia

_________ kepada Allah

Nabi Muhammad s.a.w

Perlantikan Nabi

mula merancang untuk

Muhammad s.a.w

mengubah (f) _________

dianggap (d)

dan kehidupan masyarakat

Nabi Muhammad s.a.w

_________ kepada

sekeliling

perlu menyampaikan

seluruh alam sejagat

ajaran islam secara (e)


_________ dan
terancang

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

38

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Tentangan yang dhadapi oleh Nabi Muhammad s.a.w semasa berdakwah [hal. 111-112]
Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberi.
wanita
Memujuk

dicemuh
kedudukan

puisi
diganggu

membunuh
Pemulauan

Nabi (a)
(h) _________

_______

Nabi (b)

Nabi dan

_________

keluarga

semasa

baginda

beribadat

Pakatan ingin
Nabi
ditawarkan (g)

Penentangan
terhadap dakwah
Nabi Muhammad
s.a.w

(c) _________
Nabi

_________
cantik
Penyair Arab
mengejek Nabi

Nabi
ditawarkan (f)
_________
dan harta

melalui (d)
(e) _________
Nabi

_________
mereka

meninggalkan
dakwah Islamiah

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

39

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Cara Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan masalah [hal. 113]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberi.
Habsyah

Taif

Madinah

Cara Nabi Muhammad


s.a.w menyelesaikan
masalah penentangan
terhadap Islam

Nabi Muhammad s.a.w


Membenarkan orang

dan Zaid bin Harithah

Islam berhijrah ke (a)

merancang ke (b)

_________

_________ untuk
menyebarkan Islam tetapi
tidak berjaya
Nabi Muhammad s.a.w dan
pengikutnya berhijrah ke (c)

_________ selepas menerima


perintah Allah

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

BAB 5

40

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

KERAJAAN ISLAM
DI MADINAH

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

41

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

5.1 PENGENALAN
Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
MADINAH
Lokasi

(a)

______________

Nama lama

(b) ______________

Makna Madinah

(c) ______________

Kedudukan
Kepentingan sebelum Islam
Penduduk

Keadaan hidup

Di tengah-tengah perjalanan di antara (d) __________ dan (e) _______


Merupakan kota penting bagi pedagang (f) ____________
Terdiri daripada tiga golongan:
* (g) ______________
* (h) ______________
* (i) ______________
Kehidupan kurang aman disebabkan:
* (j) ______________ dalam kalangan suku Arab
* Penguasaan (k) ______________ oleh orang Yahudi

5.2 PERJANJIAN AQABAH PERTAMA


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
PERJANJIAN AQABAH PERTAMA
Tahun ditandatangani
621 M.
Pihak yang terlibat
1) (a) ______________
2) Orang Arab Madinah -suku (b) _______ dan (c) ________
Syarat perjanjian
Suku Aus dan Khazraj hendaklah:
1) Hendaklah (d) _________ kepada Allah dan (e) ________
2) Berjanji membantu (f) _________ Nabi Muhammad s.a.w.
3) Tidak melakukan amalan (g) ______________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

42

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

5.3 PERJANJIAN AQABAH KEDUA


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
Nabi Muhammad s.a.w.
Islam
Khazraj
keselamatan

Madinah
tempat tinggal
Nabi Muhammad s.a.w.
Islam

Aus
Madinah

PERJANJIAN AQABAH KEDUA


Tahun ditandatangani

622 M.

Pihak yang terlibat

1) (a) ______________
2) Suku (b) ______________ dan (c) ______________

Syarat perjanjian

Suku Aus dan Khazraj hendaklah:


1) Memeluk agama (d) ______________
2) Mengukuhkan taat setia kepada (e) ______________
3) Menjemput Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke (f) _________
4) Berjanji akan:
a) Menyediakan (g) ______________
b) Menjaga (h) ______________ Nabi Muhammad s.a.w.
dan orang Islam (i) ______________
c) Mempertahankan (j) ______________

5.4 HIJRAH
Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
wahyu
Makkah

Islam
kebenaran

Madinah
Berpindah

keburukan
pelarian

Islam
al-Anfal
dakwah

Madinah
Islam

HIJRAH
Tarikh

1 Rabiulawal (12 September tahun 622 M.)

Tempat

Dari Makkah ke Madinah

Ciri

Secara rahsia dan berperingkat-peringkat

Makna Hijrah

Secara umum: (a) ______________ dari satu tempat ke tempat yang lain
Dalam konteks Tamadun Islam: Perpindahan orang (b) ______________
dari (c) ______________ ke (d) ______________
Tafsiran orientalis Barat: Suatu (e) ______________

Tujuan Hijrah

1) Memperkukuh kedudukan (f) ______________


2) Menyebarkan kegiatan (g) ______________ islamiah
3) Menegakkan (h) ______________ dan menghapuskan (i) _____________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

43

Modul Sejarah SETULUS SPM


Sebab Hijrah

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

1) Perintah Allah menerusi (j) ____________ dalam ayat al-Quran,


surah (k) ______________
2) Meneruskan penyebaran (l) ______________
3) Jemputan masyarakat Arab (m) ______________

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


mengelirukan
miskin

hartanya
berhijrah

berita

tidur
mengepung

TOKOH-TOKOH YANG MEMBANTU NABI MUHAMMAD S.A.W.


DALAM PERISTIWA HIJRAH
Abu Bakar al-Siddiq
Peranan dan sumbangan: Melindungi Nabi Muhammad s.a.w. semasa (a) ______________
Ali bin Abu Talib
Peranan dan sumbangan: Sanggup (b) ______________ di tempat tidur Nabi Muhammad s.a.w.
pada malam penghijrahan untuk (c) ______________ orang Arab Quraisy
yang (d) ______________ rumah baginda
Abdul Rahman bin Auf
Peranan dan sumbangan: Seorang saudagar kaya yang memberi (e) ______________ untuk
membantu orang Islam yang (f) ______________
Abdullah bin Abu Bakar
Peranan dan sumbangan: Menyampaikan (g) ______________ mengenai gerakan orang
Quraisy kepada Nabi Muhammad s.a.w.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

44

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

5.5 PIAGAM MADINAH


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
Ansar
pemerintahan
mentadbir

Arab
Nabi Muhammad s.a.w.
wahyu
Sahifah
47
Yahudi

Muhajirin
ketua
bertulis

bukan Islam
Islam
tanggungjawab

PIAGAM MADINAH
Nama lain

(a)

______________ Madinah

Tahun dirangka

622 M.

Tujuan

Untuk (b) ______________ negara Islam di Madinah

Pihak yang terlibat

Orang Islam: (c) ______________ dan (d) ______________


Orang bukan Islam: (e) ___________ dan suku (f) _____ yang lain

Ciri-ciri

1) Perlembagaan (g) ______________


2) Berpandukan (h) ______________ Allah
3) Dirangka oleh (i) ______________
4) Merupakan asas (j) ______________ kerajaan Islam Madinah

Kandungan

1) Peraturan, tanggungjawab (k) ______________ dan golongan


di bawah mereka
2) Mengandungi: (l) ______________ fasal
3) 23 fasal mengenai: hubungan dalam kalangan orang
(m)

______________ dan (n) ______________ mereka

4) 24 fasal mengenai: tanggungjawab orang (o) ____________


terhadap negara Madinah

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


Kepintaran

sistematik

Islam

masyarakat

ekonomi

KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH


Kerajaan (a) ______________ di Madinah
(b)

______________ Nabi Muhammad s.a.w.


Keadilan dalam (c) ______________
Pembentukan (d) ______________ baru

Kehidupan masyarakat yang (e) ______________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

45

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

5.6 PENYEBARAN ISLAM


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
STRATEGI NABI MUHAMMAD S.A.W. MENYEBARKAN ISLAM

Menerusi warkah
Nabi Muhammad s.a.w. menghantar perutusan ke:
(a) ______________
(b)

______________

(c)

______________

Cara Nabi Muhammad s.a.w.


1) Tidak menggunakan (d) ______________
2) Menggunakan (e) ______________
3) Menunjukkan nilai-nilai yang (f) _____________
4) Mewujudkan rasa (g) ______________ dengan
wilayah-wilayah yang diutuskan warkah tersebut

Melalui peperangan
Tujuan peperangan: Untuk mempertahankan
maruah (h) _______, (i) _________ dan (j) ________

GARIS PANDUAN TENTERA ISLAM SEMASA PEPERANGAN


1) Tentera Islam tidak membenarkan membunuh orang yang lemah seperti:
(a) ______________
(b) ______________
(c) ______________
(d) ______________
(e) ______________

2) Tidak dibenarkan membunuh (f) ______________


3) Tidak dibenarkan memusnahkan (g) ______________
4) Dilarang merobohkan (h) ______________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

46

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.

wahyu
negara

Allah
berdamai

diri

terpelihara
keamanan

kezaliman
agama

PRINSIP-PRINSIP PEPERANGAN

Untuk mempertahankan maruah (a) ______________, (b) ______________ dan


(c) ______________ serta menentang (d) ______________
Dengan keizinan (e) ______________ menerusi (f) ______________ yang
diturunkan
Untuk mencari (g) ______________ supaya tempat ibadat (h) ______________

Sekiranya musuh Islam inginkan perdamaian,


orang Islam harus (i) ______________
Dilarang membunuh orang tua, kanak-kanak, wanita, pesakit dan orang
yang menyerah diri
Binatang ternakan & tanaman tidak boleh dimusnahkan

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

47

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

5.7 PERJANJIAN HUDAIBIYAH


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
KANDUNGAN PERJANJIAN HUDAIBIYAH
Gencatan senjata diadakan selama (a) ______________
Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang orang Islam (b)
______________ atau orang Quraisy (c) ______________
Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran (d) ______________ tidak
perlu dipulangkan
Orang Quraisy Makkah yang memihak ke (e) ______________ tanpa kebenaran penjaganya
mesti dipulangkan semula
Orang Islam hanya boleh menunaikan (f) ______________ pada tahun 629M./7H.

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


Khalid bin al-Walid
unggul
Makkah

Amru bin al-As


haji
aman
Uthman bin Talhah

pilih
Tanah Arab

Kaabah
disegani

KEPENTINGAN PERJANJIAN HUDAIBIYAH


Haji

Umat Islam boleh menunaikan (a) __________ pada tahun 629M.

Kebebasan

Memberi kebebasan kepada orang Islam memasuki (b)


______________ dan beribadat di (c) ______________

Dakwah

Dijalankan ke seluruh Semenanjung (d) ______________ oleh


Nabi Muhammad s.a.w. secara (e) ______________

Menganut

Suku Arab bebas menganut sebarang


agama yang mereka (f) ______________

Pengislaman

Pengislaman tokoh panglima Arab Quraisy:


(g) ______________
(h) ______________
(i) ______________

Ketokohan

Ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai


pemimpin yang (j) ______________ dan (k) ______________
terserlah

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

48

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


mantap
keyakinan
Hudaibiyah
Khuzaah
barat daya
kebebasan
Abu Ubaidah al-Jarrah
Zubair bin al-Awwan
Makkah Khalid bin al-Walid

Saad bin Ubadah


Ketakwaan
selatan Arab Quraisy utara
barat
Arab Quraisy panjang

PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH


Nabi Muhammad mendapati orang (a) ______________ melanggar
Perjanjian (b) ______________ yang telah dipersetujui.

Pihak (c) ______________ tidak menghormati hak (d) ______________. Mereka


telah membunuh beberapa orang Bani (e) ______________ yang telah berpihak
kepada orang Islam.

Pembukaan Kota Makkah merupakan strategi jangka (f) ______________


penyebaran Islam. Jika (g) ______________ dikuasai, kedudukan kerajaan
Islam Madinah akan menjadi (h) ______________.

Empat pasukan tentera yang diketuai oleh (i) ______________,


(j) ______________, (k) ______________

dan (l) ______________ bergerak

masuk ke Kota Makkah melalui arah (m) ______________, (n)


______________, (o) ______________ dan (p) ______________.

(q) ______________

dan (r) ______________ tentera Islam berjaya membuka


semula kota Makkah.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

49

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


wakil
terkepung

penyebaran
kukuh

keselamatan
Islam

pemerintahan
dikepung

KEPENTINGAN PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH

JAMIN:

Nabi Muhammad memberi jaminan (a) ______________ kepada

mereka yang (b) ______________ semasa pembukaan kota Makkah

MAAF:

Nabi Muhammad memaafkan orang Arab Quraisy yang (c) ______________

KATA: Sejarawan menyatakan peristiwa pembukaan kota Makkah menjadi pembuka


jalan (d) ______________ Islam.

KUKUH: Negara Islam (e) ______________ di bawah pimpinan Nabi Muhammad


PUSAT: Penguasaan terhadap Makkah mewujudkan sebuah pusat (f)
______________ Islam yang kuat

WAKIL:
SUCI:

|P n . N u r

Baginda melantik (g) ______________ bagi menjalankan pemerintahan Islam

Kota Makkah dijadikan sebagai kota suci umat (h) ______________

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

BAB 6

50

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PEMBENTUKAN
KERAJAAN ISLAM
DAN
SUMBANGANNYA

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

51

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

6.1 KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
KONSEP KHALIFAH
Bahasa Arab

Bermaksud (a) ______________

Maksud

Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab (b)


______________ dan (c) ______________ yang sebelum ini
dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


adil
cerdas

pengetahuan
kerajaan

Allah
berani

sihat
merdeka

sempurna
hukum

Islam
baik

SYARAT PEMILIHAN KHALIFAH


Lelaki yang (a) ______________
Beragama (b) ______________
Memiliki (c) ______________ tentang Islam
Mematuhi perintah (d) ______________
Sanggup melaksanakan (e) ______________ Allah
Bersifat (f) ______________
Mempunyai akhlak yang (g) ______________
Mempunyai tubuh badan yang (h) ______________ dan (i) ______________
Berfikiran (j) ______________
Pandai mentadbir (k) ______________
Bersifat (l) ______________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

52

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


enam
Abu Bakar al-Siddiq

Abu Bakar al-Siddiq


Ali bin Abu Talib

Umar
keputusan

Uthman bin Affan


Umar bin al-Khattab

KAEDAH PEMILIHAN KHALIFAH DALAM ISLAM


Melalui musyawarah atau

1) Permesyuaratan atau perundingan untuk mengambil

syura

(a)

______________ tentang sesuatu perkara

2) Semasa pelantikan Khalifah (b) ______________


3) Atas cadangan Saidina (c) __________ dan persetujuan ramai
Melalui cadangan satu

1) Semasa pelantikan Khalifah (d) ______________

nama sahaja daripada

2) Nama beliau telah diusulkan oleh Khalifah

khalifah terdahulu

(e)

______________ sebelum beliau wafat

Melalui pemilihan daripada

1) Semasa pelantikan Khalifah (f) ______________

beberapa orang calon

2) Sejumlah (g) ___________ nama telah diusulkan dan akhirnya


Khalifah Uthman bin Affan telah terpilih

Melalui pencalonan oleh

1) Semasa pelantikan Khalifah (h) ______________

sekelompok masyarakat

6.2 SUMBANGAN KHULAFA Al-RASYIDIN


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN
KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ
Nama sebenar

Abdullah bin Abu Quhafah

Keturunan

Bani Tamim

Sifat

Dikenali sebagai al-Siddiq (yang membenarkan)

Gelaran

(a)

Cara pelantikan

Melalui (b) ______________ atau (c) ______________

|P n . N u r

______________ umat Islam

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

53

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


Rom Timur
al-Quran
amir

ketua
kerajaan
Nabi Muhammad s.a.w.
Rom
sepuluh
murtad

Perpecahan

tanah
mawali
perang

Ketenteraan

Mengatasi masalah perpecahan

Memperkenalkan bayaran (l)

selepas kewafatan
(a)

Mengumpulkan
zakat
gaji

_________ untuk tentera dari sumber:

______________ yang berpunca

1. Hasil harta rampasan (m) _________

daripada

2. Undang-undang (n) ____________

1. Wujud orang Islam yang (b) _______

3. Cukai tambahan yang dikenakan ke

2. Wujud golongan yang telah

atas golongan (o) ______________

menyalahtafsirkan ayat (c) _______


3. Wujud golongan yang enggan
membayar (d) ______________

Tulisan al-Quran
(k)

SUMBANGAN
KHALIFAH
ABU BAKAR
AL-SIDDIQ

Ancaman luar
Mempertahankan Madinah daripada

______________

tulisan al-Quran

ancaman kuasa luar seperti:


1. Kerajaan (e) _____ di sebelah Timur
2. Kerajaan (f) ______________
(Byzantine) di sebelah Barat
Pentadbiran
Membahagikan Tanah Arab kepada
(g)

______________ wilayah:

1. Bertujuan melicinkan lagi


pentadbiran (h) ______________
2. Melantik seorang (i) ______ atau
(j)

|P n . N u r

____ untuk mentadbir wilayah

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

54

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN
KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB
Nama sebenar

Umar bin al-Khattab bin Naufal

Keturunan

Bani Adi

Sifat

Berani, tegas, berterus terang

Gelaran

Amirul Mukminin atau (a) ______________ Agung Mukmin

Cara pelantikan

Dicadangkan oleh Khalifah (b) ______________ dan dipersetujui


oleh para (c) ______________ dan orang ramai

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


pelantikan
ketua
Negara
gaji
tali air

Syura
jabatan
setiausaha
bandar
zimmi

Muhajirin
Tentera
Kehakiman
al-Quran
tanaman

Ansar
Polis
tetap
masjid
tanah

wilayah
Percukaian
sukarela
Hijrah
pendapatan

SUMBANGAN KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB


Dasar

Memperkenalkan dasar pentadbiran dan (a) ______________


pegawai-pegawai

Majlis Syura

1. Menubuhkan Majlis (b) ______________


2. Dianggotai oleh golongan (c) ___________ dan (d) _________

Pembahagian jajahan takluk

1. Membahagikan jajahan takluk Islam kepada


beberapa (e) ______________
2. Melantik wali atau gabenor sebagai (f) ______________

Penubuhan jabatan

1. Menubuhkan beberapa (g) ______________ untuk melicinkan


pentadbiran
2. Contoh-contoh jabatan:
i. Jabatan (h) ______________
ii. Jabatan (i) ______________
iii. Jabatan (j) ______________
iv. Jabatan Perbendaharaan (k) ______________
3. Setiap jabatan diketuai oleh katib atau (l) ______________
4. Jabatan (m) ______________ dipisahkan daripada jabatan lain

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

55

Modul Sejarah SETULUS SPM


Sistem ketenteraan

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

1. Membentuk tentera (n) __________ dan tentera (o) _________


2. Tentera tetap mendapat (p) __________ dan pakaian seragam
3. Markas tentera dibina di (q) ______________ utama

Pendidikan

1. Mengembangkan pengajaran (r) ______________


2. Menyediakan tempat pembelajaran di kawasan (s) _________

Kalendar Islam

1. Memperkenalkan kalendar Islam


2. Menjadikan tahun (t) ________________ sebagai titik
permulaan pengiraan tahun menurut Islam

Pembinaan terusan

1. Membina terusan dan (u) ______________

Pengenalan cukai

Memperkenalkan pelbagai jenis cukai yang tidak memberatkan


seperti:
1. Cukai Jizyah dikenakan ke atas golongan (v) ___________
2. Cukai kharaj dikenakan berdasarkan jenis (w)
______________ dan kesuburan (x) ______________

Penubuhan baitulmal

Mendirikan baitulmal dengan tujuan untuk mengawal aliran


masuk (y) ____________ negara melalui sistem jizyah dan kharaj

Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN
KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN
Nama sebenar

Uthman bin Affan bin Abil As bin Umaiyah

Keturunan

Bani Umaiyah

Sifat

Terkenal sebagai hartawan yang dermawan, bersifat lemah


lembut, bertolak ansur, mempunyai sikap simpati yang tinggi

Gelaran

(a)

Cara pelantikan

Melalui majlis (a) ______________

|P n . N u r

______________ (mempunyai dua cahaya)

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

56

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


pembangunan
Samarkand
Mushaf Uthmani

jalan raya
Tripoli

tentera laut
senjata

rumah rehat
jizyah

Pertahanan negara
1. Mengukuhkan
Perluasan wilayah

pertahanan negara

Meluaskan wilayah Islam

2. Membina angkatan

hingga ke Afghanistan,
(a)

(c)

__________ Islam

Pengisytiharan naskhah
al-Quran
Yang dikenali sebagai
(d)

______________,

______________

Cyprus dan (b) _________

Pembinaan kemudahan

Ekonomi
Memajukan ekonomi
dengan mengukuhkan

SUMBANGAN
KHALIFAH
UTHMAN BIN AFFAN

asas
Membina (e)
__________, jambatan

peranan Baitulmal.

dan (f) ______________


untuk para pengembara
PERANAN BAITUL MAL
1. Membiayai (g) _____________ negara.
2. Membeli peralatan (h) _______ & kapal.
3. Mengekalkan bayaran (i) __________
terhadap penduduk bukan Islam.

Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN
KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB
Keturunan

Bani Hasyim

Sifat

Berani, kepahlawanan, tegas, berpengetahuan luas dalam ilmu


undang-undang Islam

Cara pelantikan

Pencalonan oleh sekelompok (a) ______________ dan


mendapat sokongan suara terbanyak

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

57

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


rundingan

zimmi

Parsi

al-Quran

Syria

Pertahanan negara
SUMBANGAN
KHALIFAH ALI
BIN ABU TALIB

1. Mengutamakan pertahanan negara


2. Membina markas tentera di (a) _________
dan di sempadan (b) ______________

Kutipan jizyah
Meneruskan kutipan
jizyah ke atas golongan
(e)

______________

Kestabilan dan keharmonian negara


Mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara
Perang Siffin:
1. Tentera Islam hampir mencapai kemenangan
2. Peperangan diberhentikan apabila pihak lawan
mengangkat (c) ______________
3. Proses (d) ______________ bermula

6.3 KERAJAAN BANI UMAIYAH


2 TAHAP PEMERINTAHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH
Tahap Pertama

Aspek

Tahap Kedua

661M. 750M.

Tempoh

756M. 1031M.

Muawiyah bin Abu Sufyan

Pengasas

Abdul Rahman I

Damsyik

Pusat

Cordova

Khalifah

Gelaran pemimpin

Amir

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

58

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


pengajaran
Arab
Kedoktoran

pertahanan
hospital
kusta

gabenor
wazir

pentadbiran
darat
surat-menyurat
keselamatan
laut

cukai
Urusan
Cap Mohor

SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH (TAHAP PERTAMA)


Sistem pemerintahan dan
pentadbiran

1. Sistem khalifah Khalifah dilantik sebagai ketua


(a)

______________

2. Sistem wazarah Di bahagian pusat (b) _____ dilantik sebagai


ketua sistem pemerintahan negara dan dalam pentadbiran
wilayah (c) ______________ dilantik sebagai ketua
3. Sistem urus setia Pegawai dilantik untuk mengumpulkan
rekod, mengurus (d) ______________ dan menjalankan
tugas lain
4. Sistem hijabah (penyekatan) Sistem kawalan
(e)

______________ di mana seseorang yang mahu menemui

khalifah akan diperiksa oleh pegawai.


Penubuhan jabatan

4 jabatan ditubuhkan
1. Jabatan (f) ______________
2. Jabatan (g) ______________ Am
3. Jabatan Surat-Menyurat
4. Jabatan Urusan (h) ______________ Pemerintah

Ketenteraan

1. Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan) ditubuhkan untuk


(i)

______________negara

2. Angkatan tentera (j) _________ dan (k) _________ ditubuhkan


Ilmu pengetahuan

1. Kota Basrah terkenal sebagai pusat (l) ______________ dan


penyebaran ilmu
2. Bahasa (m) ______________ menjadi bahasa rasmi negara

Kesihatan

1. Khalifah al-Walid bin Abdul Malik membina (n) ___________


pertama di Damsyik
2. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz membina hospital
penyakit (o) ______________
3. Ibn al-Nafis (pakar bedah) menulis buku al-Shamil fis Sinaah
al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion (p) ______________)

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

59

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


Cordova
perpustakaan
Toledo

Menara
Kubah
marmar

lampu
perbelanjaan
ekonomi

antarabangsa
tembikar
perak

senjata
tanaman
benih

SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH (TAHAP KEDUA)


Ilmu pengetahuan

1. Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian tinggi di


(a)

______________

2. Terdapat 17 buah pusat pengajian tinggi dan 70 buah


(b)

______________ di Andalusia

3. Pusat penterjemahan karya tokoh Yunani ke dalam bahasa


Arab dibina di (c) ______________
Seni bina

Seni bina Islam seperti Masjid Cordova yang bercirikan:


1. (d) ______________ yang berukuran 36 meter
2. (e) ______________ berasaskan kayu berukir
3. 1293 tiang yang diperbuat daripada (f) ______________
4. Diterangi 4700 buah (g) ______ yang memerlukan sebelas tan
minyak setahun

Cukai

1. Pembinaan baitulmal untuk mewujudkan sistem kewangan


dan mengimbangkan pendapatan dan (h) ______________
negara
2. Jenis-jenis cukai: Kharaj (cukai tanah),
Jizyah (cukai perlindungan) dan zakat

Kegiatan ekonomi

Cordova
1. Pusat kegiatan (i) ______________
2. Perdagangan (j) ______________
Andalusia
3. Pusat kegiatan ekonomi orang Islam
4. Mengembangkan kemahiran pembuatan barangan (k)
______________ serta perhiasan daripada emas dan (l)
______________
5. Memproses kulit dan membuat (m) ______________

Pertanian

6. Pembinaan sistem saliran untuk menyuburkan (n) __________


7. Penyelidikan untuk mendapatkan (o) ________ yang berkualiti

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

60

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

6.4 KERAJAAN BANI ABBASIYAH


PEMBENTUKAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH
Gerakan Abbasiyah berjaya menumpaskan kerajaan Bani Umaiyah
Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750M.
Mengambil sempena nama al-Abbas (nama bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w.)
Mengamalkan sistem pemerintahan sistem warisan atau sistem monarki (sistem pemerintahan
keturunan raja)

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


idea
mengarang

Arab
hadis

fikah

Baghdad
Harun al-Rasyid

SUMBANGAN
KERAJAAN BANI
ABBASIYAH

Penulisan
1. Melalui tiga tahap iaitu
mencatat (d) ___________,
Perkembangan intelektual

mengumpulkan idea dan

1. Berlaku di kota (a) ___________

(e)

2. Pembinaan Baitulhikmah iaitu

______________

2. Penglibatan golongan ulama

sebuah institusi keilmuan di

ialah dalam penyusunan

Baghdad telah diasaskan oleh

(f)

Khalifah (b) ______________

dalam bidang (g) _________

_________ dan penulisan

3. Penulisan dan penterjemahan


karya asing ke dalam bahasa
(c)

|P n . N u r

______________

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

61

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

6.5 KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
PEMBENTUKAN KERAJAAN BANI UTHMANIYAH
Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah
Beliau berasal daripada suku Qayi
Beliau merupakan (a) ______________ atau gabenor Saljuk di kawasan (b) ______________
Kawasan ini bersempadan dengan kawasan empayar (c) ______________
Uthman berjaya (d) ______________ tentera Byzantine pada tahun 1301
Akibat kemenangan ini, ramai ghazi atau pahlawan (e) ______________ serta pemimpin
masyarakat bersatu di bawah beliau dalam dasar perluasan kuasanya
Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
dunia
rumah

Islam
ensiklopedia

pelindung
perubatan

Makkah
tentera

mufti
perdagangan
kehormatan
madrasah kecemerlangan
Istanbul

SUMBANGAN KERAJAAN BANI UTHMANIYAH


Kewujudan sebuah

1. Merupakan kesatuan orang Islam di seluruh (a) ___________

empayar

2. Istanbul dianggap sebagai pusat pentadbiran


Dunia (b) ______________
3. Dilihat sebagai (c) ___________ kepada umat Islam di seluruh
dunia apabila Sultan Selim I berjaya menguasasi (d) ________

Sistem perundangan

1. Suleman I memperkenalkan Kanun Suleiman yang membela


nyawa, harta dan (e) ______________ setiap individu tanpa
mengenal bangsa dan agama
2. Jawatan kadi dan (f) ________ dijadikan sebahagian daripada
organisasi pentadbiran agama Islam
3. Jawatan Sheikh-ul-Islam (ketua ulama) diperkenalkan

Perdagangan

1. Istanbul menjadi pusat pertemuan dalam


jalinan (g) ______________
2. Jalinan pelabuhan telah membentuk Jalinan Perdagangan
Dunia Islam yang berpusat di (h) ______________

Sistem kecemerlangan

Sistem yang menggalakkan (i) ______________ individu

individu
Perkembangan ilmu

|P n . N u r

1. Kewujudan sistem (j) ______________, sekolah pengetahuan

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

62

Modul Sejarah SETULUS SPM


pengetahuan

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

akademik, sekolah sastera, maktab (k) ______________,


maktab teknik dan kolej (l) ______________
2. Sumbangan dalam bidang penulisan (m) ______________
3. Penubuhan perpustakaan di masjid, hospital
dan (n) ______________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

BAB 7

63

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

ISLAM DI ASIA
TENGGARA

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

64

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

7.1 KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
China
pelabuhan

John Crawford
pedagang
Muhammad Naquib
berkahwin
Canton
perkampungan kesusasteraan

bulan
Arab

kebudayaan
syeikh

TEORI DAN BUKTI ISLAM DATANG DARI SEMENANJUNG TANAH ARAB


Pengemuka

1. Dikemukakan oleh (a) ______________


2. Disokong oleh intelektual tempatan iaitu
Profesor Syed (b) ______________ al-Attas

Pandangan John Crawford

Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti para


(c)

______________

Bukti yang digunakan oleh

1. Bukti daripada catatan (d) ______________

John Crawford

2. Mengatakan orang Arab dan Parsi mempunyai pusat


perniagaan dan petempatan di (e) ____________ atau Amoy
3. Pedagang ini menguasai perdagangan laut dari
pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China
4. Sebelum ke China, pedagang Arab akan singgah di
(f)

______________ utama di Asia Tenggara

5. Pedagang Arab ini akan menetap selama


beberapa (g) ______________
6. Ada dalam kalangan mereka yang membina
(h)

______________ yang berfungsi sebagai tempat

mengumpul barang jualan


7. Terdapat orang Arab di perkampungan ini yang
(i)

Bukti yang digunakan oleh


Profesor Syed Muhammad
Naquib al-Attas

______________ dengan wanita tempatan

1. Bahan penulisan dan (j) ______________ di Asia Tenggara


dan Semenanjung Tanah Arab adalah sama
2. Perkataan Arab yang terdapat pada tulisan jawi
diambil daripada bahasa (k) ______________
3. Kebanyakan adat resam dan (l) ______________
orang Melayu dipengaruhi oleh budaya Arab

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

65

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

4. Menurut kebanyakan karya tempatan, pengislaman raja di


Asia Tenggara dilakukan oleh (m) ______________ dari
Semenanjung Tanah Arab

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


Fatimi
Tenggara

Eredia
Islam

perniagaan
Terengganu

China
perdagangan

TEORI DAN BUKTI ISLAM DATANG DARI CHINA


Pengemuka

1. Emanuel Gadinho (a) ______________


2. S.Q. (b) ______________

Pandangan Emanuel
Gadinho Eredia

1. Khan Fo atau Canton telah menjadi


pusat (c) ______________ terkenal dalam kalangan peniaga
Arab yang beragama Islam
2. Islam dapat berkembang dalam kalangan peniaga Cina di
negara (d) ______________
3. Semasa berdagang ke Asia Tenggara, peniaga Cina Islam
ini akan menyebarkan agama (e) ______________ kepada
masyarakat Asia Tenggara

Bukti yang diberikan oleh


S.Q. Fatimi

1. Telah berlaku perpindahan secara beramai-ramai


pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy ke
Asia (f) ______________
2. Pendapat beliau diperkukuh lagi dengan penemuan
Batu Bersurat (g) ______________
3. Telahpun dibuktikan bahawa di Terengganu telah wujud
sebuah kerajaan tua yang bergantung kepada
(h)

|P n . N u r

______________

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

66

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


India

nisan

perdagangan

Koromandel

Belanda

TEORI DAN BUKTI ISLAM DATANG DARI INDIA


Pengemuka

Snouck Hurgronje iaitu sejarawan (a) ______________

Pandangan Snouck

1. Islam berkembang ke Asia Tenggara melalui wilayah

Hurgronje

Gujerat dan pantai (b) ______________ (India)


2. Hubungan (c) ______________ antara India dengan Asia
Tenggara telah lama wujud
3. Batu marmar pada batu (d) ______________ di perkuburan
Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa dan batu nisan Malik al-Salih di
Pasai mempunyai ciri buatan India
4. Kebudayaan masyarakat Asia Tenggara mempunyai kaitan
dengan kebudayaan dari (e) ______________
5. Wujudnya unsur kebudayaan Hindu di Asia Tenggara
membuktikan hubungan telahpun terjalin antara India
dan Asia Tenggara

7.2 PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA


Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
(c)

(b)

CARA
PENYEBARAN
ISLAM DI
ASIA
TENGGARA

(a)

(d)

(e)

(g)

(f)

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

67

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


Islam
syahbandar

dakwah
murni

Rempah

baik
lemah lembut

PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA


Cara

Huraian

Perdagangan

1. Pedagang Islam dari Arab, China dan India


menyebarkan dakwah Islamiah ke Asia Tenggara
2. Mereka menjalinkan hubungan perdagangan dengan
pelabuhan utama di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo-China
serta pelabuhan di Kepulauan (a) ______________
3. Peranan dan nilai yang ada pada para pedagang Islam:
i. Mempunyai sikap serta tingkah laku yang (b) ____________
ii. Menjadikan perkampungan sebagai pusat
perbincangan tentang agama (c) ______________
iii. Mempunyai semangat (d) ______________ islamiah
iv. Mengamalkan sifat berhemah dan (e) ______________
semasa menyebarkan Islam
v. Mempunyai hubungan (f) ______________ dengan
pemerintah tempatan
vi. Para pedagang Islam ada yang dianugerahkan
jawatan (g) ______________.

Fakir Muhammad
Perkahwinan

diraja

tempatan

Pasai

Islam tersebar melalui:


1. Perkahwinan siasah: berlaku dalam kalangan kerabat
(h)

______________

2. Perkahwinan biasa: Berlaku antara pedagang Islam atau


ulama Islam dari India atau Semenanjung Tanah Arab
dengan penduduk (i) ______________
Pengislaman raja dan

1. Masyarakat Melayu sangat mentaati golongan pemerintah

golongan bangsawan

2. Raja dan golongan bangsawan mempunyai pengaruh


yang kuat terhadap rakyat

Peranan mubaligh

|P n . N u r

1. Syeikh Ismail dan (j) ______________: Pendakwah terawal

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

68

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

berdakwah di Asia Tenggara


2. Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani:
Menyebarkan dakwah Islamiah di (k) ______________

tauhid

mulia
Keistimewaan Islam

Islam

masyarakat

harmoni

akhirat

Ramai yang menganut agama Islam kerana tertarik dengan:


1. Kemurnian ajaran (l) ______________
2. Konsep Tuhan Yang Maha Esa atau (m) ______________
3. Konsep keadilan, hak individu dan (n) ______________
4. Kehidupan yang (o) ______________
5. Nilai menyanjung akhlak yang (p) ______________
6. Konsep kebahagiaan di dunia dan (q) ______________

7.3 PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.
raja
Melaka

dunia
negara

kesultanan
khatib

persaudaraan
Uthamniyah

penasihat
syariah

wakaf
rasmi

PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA (I)


Perkara

Huraian

Pemerintahan dan

1. Institusi (a) ______________ telah diperkenalkan

pentadbiran

2. Institusi ini diwarisi daripada amalan pemerintah kerajaan


Abbasiyah dan kerajaan (b) ______________
3. Ciri-ciri institusi kesultanan:
i. Sultan sebagai ketua (c) ______________
ii. Mufti sebagai (d) ______________ sultan dalam hal ehwal
agama Islam dan pentadbiran negara
iii. Terdapat pegawai seperti kadi, (e) ______________, bilal,
pemungut zakat, penyelia baitulmal dan
penjaga harta (f) ______________
4. Gelaran sultan digunakan untuk:
i. Menjamin kewibaan (g) ______________
ii. Memupuk semangat (h) ______________ dalam kalangan
umat Islam

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

69

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

iii. Mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan Islam di


Alam Melayu
iv. Meletakkan sultan setaraf dengan pemerintah
kerajaan Islam di seluruh (i) ______________
5. Islam dijadikan agama (j) ______________ oleh kerajaan
Islam seperti kerajaan Melayu (k) ______________, kerajaan
Brunei dan kerajaan Acheh
6. Pengenalan undang-undang (l) ______________
(berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w.)

Arab
franca

ilmu
jawi

Sistem pendidikan

perdagangan
pondok

Jawa

madrasah
syair

1. Seruan Islam mewajibkan setiap umat Islam


menuntut (m) ______________
2. Kesemua golongan masyarakat berpeluang mendapat ilmu
3. Membawa kepada perkembangan pendidikan dan wujudnya
institusi pendidikan formal di Asia Tenggara seperti istana,
(n)

______________, pesantren, (o) ______________ dan

surau
Bahasa dan kesusasteraan

1. Pengaruh Islam dapat dikenalpasti melalui tulisan (p) _______


2. Angka dalam tulisan jawi berasal daripada tulisan
(q)

______________ (tulisan al-Quran)

3. Istilah bahasa Arab digunakan dalam bahasa Melayu


seperti Syukur, Masjid dan Berkat
4. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua (r) ______________
bagi kawasan Kepulauan Melayu (dalam
bidang (s) ______________)
5. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu
6. Bahasa Melayu menjadi lebih mantap seperti cerita-cerita
panji yang ditulis dalam bahasa (t) ______________ telah
disampaikan dalam bahasa Melayu
7. Hasil kesusasteraan Melayu dipengaruhi oleh gaya dan
tatabahasa bahasa Arab

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

70

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

8. Bentuk hasil kesusasteraan Melayu dipengaruhi oleh


bentuk sastera Islam seperti nazam, gurindam,
(u)

______________ dan cerita hikayat

Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.


bekerjasama

bersongkok

bertudung

taraf

menyeluruh

PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA (II)


Perkara

Huraian

Cara hidup

1. Cara hidup Islam diasimilasikan dalam budaya masyarakat


Asia Tenggara seperti cara berpakaian iaitu
(a)

______________ dan (b) ______________

2. Islam dijadikan sebagai ad-din iaitu satu satu cara hidup


yang lengkap dan (c) ______________
3. Perubahan sistem sosial masyarakat yang berkelas
kepada konsep persaudaraan dan persamaan
(d)

______________sesama manusia

4. Nilai-nilai akhlak Islam menjadi panduan dalam kehidupan


seharian seperti sifat tolong-menolong, hormat menghormati
dan (e) ______________ serta amalan bergotong-royong

azan
mengemis
Kesenian

Mahkota Alam
kayu

pemerintahan
halal

seni bina
riba

keris
bekerja

1. Pengaruh Islam terdapat dalam seni khat,


(f)

______________ dan seni ukir

2. Batu nisan dan ukiran (g) _______ memperlihatkan pengaruh


Islam dalam seni khat
3. Tulisan abjad Arab dan jawi yang mengandungi ayat-ayat
al-Quran dan hukum terdapat pada batu nisan ini
4. Seni khat juga merakamkan ayat suci al-Quran, hadis dan
catatan mengenai sejarah sesebuah (h) ______________
tempatan
5. Seni khat juga diukir pada bilah mata (i) ______________
6. Pengaruh seni bina juga terdapat pada bangunan masjid,

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

71

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

kubah, mimbar, mihrab dan menara (j) ______________


Ekonomi

1. Baitulmal diperkenalkan di Acheh oleh Sultan Iskandar


Muda (k) ______________
2. Seruan Islam terhadap umat Islam
i. Rajin (l) ______________
ii. Mencari rezeki yang (m) ______________
iii. Dilarang (n) ______________
iv. Digalakkan berdagang
v. Dilarang mengamalkan amalan (o) ______________,
penindasan dan penipuan
vi. Berjimat-cermat
vii. Berusaha bersungguh-sungguh

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

BAB 8

72

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

KESAN
PENGARUH
ISLAM DI
MALAYSIA
SEBELUM
KEDATANGAN
BARAT

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

73

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 8: KESAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

PENGARUH KEDATANGAN ISLAM TERHADAP POLITIK

SEBELUM ISLAM
1. Sistem pemerintahan (a) ______________
2. Dipengaruhi oleh tradisi (b) ______________
3. Konsep (c) ______________ digunakan.
4. Menggalurkan nasab keturunan pemerintah daripada
(d) ______________

SELEPAS ISLAM
1. Menitikberatkan konsep-konsep (a) ______________ dalam pentadbiran.
2. Istilah sultan,(b) ______________, (c) ______________ digunakan yang
bermaksud (d) ______________
3. Gelaran (e) ______________ bermakna (f) ______________ digunakan oleh
Sultan Mahmud Shah di Melaka.
4. Tokoh Islam seperti (g) ______________ dirujuk sebagai nasab sultan.
5. Institusi kesultanan kekal sebagai institusi berasaskan (h) ______________.
6. Sultan diletakkan sebagai kuasa (i) ______________ dalam sistem
pemerintahan dan pentadbiran di Tanah Melayu.
7. Negeri Sembilan, tunjang kuasa ialah (j) ______________ dan sistem
pentadbiran berasaskan (k) ______________.
8. Pemerintahan sultan dibantu oleh lapisan pembesar
seperti (l) ______________.
9. Institusi ini berhubung rapat dengan (m) ______________ yang bertindak
sebagai penasihat seperti (n) ______________
10. Institusi kesultanan Melayu diperkukuh lagi dengan konsep
(o) ______________ yang bertindak sebagai pengikat antara golongan rakyat
dengan pemerintah dan menimbulkan penghormatan rakyat terhadap sultan.
11. Berbagai adat istiadat diwujudkan bagi mengukuhkan konsep daulat
seperti (p) ______________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

74

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Berikan maksud berikut

Daulat: Seseorang raja atau sultan itu mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan
(a) _______________________________________________________
Daulah: Berasal dari bahasa Arab yang bermakna (b) ___________________________
Diat: Hukuman yang berbentuk denda atau ganti rugi berupa harta (c) _________________
_________________________________________________________________________

PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG BERTULIS

ADAT PERPATIH

ADAT TEMENGGUNG

Berasal dari (a) _____________

ASAL-USUL

Berasal dari (a) ____________

Bernama (b) ______________

PENGASAS

Bernama (b) ______________

PENTADBIRAN

Disesuaikan dengan ajaran (c)


______________

Mengutamakan (c)
______________

SIFAT

Bersifat (d) ______________

Tidak dibenarkan berkahwin


dengan(e) _________________

PERKAHWINAN

(e) _______________ untuk


berkahwin mengikut pilihan

(f) _______________ diberi hak


mewarisi harta

HARTA
PUSAKA

Bersifat (d) ______________

Mengutamakan keturunan
(g) ___________

Negeri
(h) _______________________

|P n . N u r

JURAI
KETURUNAN

DIGUNA
PAKAI

Bersifat (f) ______________

Mengutamakan keturunan
(g) ___________

Negeri
(h) _______________________

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

75

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Rajah peringkat perlantikan ketua mengikut Adat Perpatih

Undang memilih
(a) _____________

(b) _____________
memilih Undang

(c) _____________
memilih Lembaga

(d) ____________
memilih Buapak

UNDANG-UNDANG TIDAK BERTULIS


SEBELUM ISLAM
1. (a) __________________mengikut
perundangan tradisi (b) __________
digunakan.
2. Membezakan jenis

SELEPAS ISLAM
1. (d) _______________ mula dijadikan asas
perundangan.
2. Contoh Undang-Undang Bertulis:
* (e)____________________________

(c) _____________________ berdasarkan

* (f) ____________________________

kelas seseorang.

* (g) ____________________________
* (h) ____________________________
* (i) ____________________________
* (j) ____________________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

76

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

(b) ______ dalam


kalangan masyarakat

(c) __________
terhadap kesalahan

(a)
Tanggungjawab

ISI KANDUNGAN HUKUM KANUN


MELAKA

(f) __________

(d) Undang(e) Permasalahan


__________

Undang _________

HUKUM KANUN MELAKA


Arahan: Padankan undang-undang di bawah dengan maklumat yang betul

Hukum Kanun Melaka

Undang-Undang Laut
Melaka

Undang-Undang
Pahang

Undang-Undang Perak

Digubal semasa pemerintahan Sultan


Abdul Ghaffur Muhyidin (1592-1614)

Juga dikenali sebagai Undang-undang


99
Terdapat 44 fasal
Mengandungi 46 naskhah salinan yang
disebut dengan pelbagai nama

Bertarikh 1789

Undang-Undang Johor

|P n . N u r

Didasarkan pada Undang-Undang Laut


Melaka dan Hukum Kanun Melaka

Berkaitan dengan aktiviti maritim


Digubal kerana kerajaan-kerajaan
Melayu sangat aktif dalam aktiviti
maritim dan perdagangan

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

77

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PENGARUH KEDATANGAN ISLAM TERHADAP SOSIOBUDAYA


Pendidikan
PENDIDIKAN
Terdapat 2 jenis

(a) _____________

Pendidikan
(b) _____________

PENDIDIKAN TIDAK FORMAL

Maksud
1. Pendidikan (a) __________
2. Asuhan yang berlaku dalam (b) _________________________
3. Menekankan pengajaran (c) ____________________________
4. Melalui (d) __________________________________________

BELAJAR
Berhubung dengan

Kelakuan dan

Sikap

(a) ________

(b) _________

(c) ______________

(f) ____________ /

Menjaga

Cara (d) __________

adat istiadat

(e) _______________

Nilai-nilai (g) _________

|P n . N u r

Kemahiran

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

78

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PENDIDIKAN FORMAL
MAKSUD
1. Merupakan pendidikan berkaitan dengan (a)____________
2. Melalui perantaraan (b)_______________ tertentu
Pusat pertemuan & perkumpulan masyarakat
Pusat perkembangan ilmu Islam

Masjid/ Surau

KANAK-KANAK diajar : (c)_______________ (d)_______________,


cara dan bacaan dalam sembahyang dan perkara berkaitan agama
Islam.
DEWASA diajar: (e)_________________ (f)__________________,
Hadis, tasawuf dan sebagainya.
Al-funduq (Arab) & Pesantren (Jawa)
Pengajaran ilmu keagamaan

Pondok
Sediakan pelajar untuk menjadi (g)______________
Pengajian tiada (h)____________________
Meluas di negeri (i)__________________________

Pengajaran berdasarkan sukatan pelajaran & di dalam kelas

Madrasah

3 tahap pembelajaran

Tahap permulaan

Diawasi oleh
(k)____________

Tahap pertengahan
(j) Tahap ______________

Diselia oleh (l)_____________________________________

Istana

Pusat pendidikan, ilmu pengetahuan & pengajian agama


Penyimpanan buku hikayat
Pengajaran keagamaan,
hal pentadbiran negara &
sistem politik

|P n . N u r

(m)____________________
_
(n)_____________________

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

79

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PENGARUH ISLAM TERHADAP BAHASA & KESUSASTERAAN

BAHASA

Sebelum kedatangan Islam


1.

Menggunakan tulisan lain seperti tulisan (a) _____________, (b) ________________,


(c) _____________________, (d) __________________ dan (e) _______________

Setelah kedatangan Islam


1. Perkenal tulisan jawi daripada (f) ___________ dan disesuaikan dengan
tulisan (g) _________.
2. Tulisan jawi menjadi saluran utama untuk (h) _____________________________.
3. Menambah perbendaharaan kata (i) ________________ dengan istilah baru bahasa Arab
seperti adat, adil, daulat, hakim, dan hukum.
4. Memperkaya istilah baru dalam cabang ilmu Islam seperti (j) ________, (k) __________,
tafsir.
5. Bahasa Melayu berkembang dan menjadi bahasa (l) ______________ di Kepulauan
Melayu dan mampu bersaing dengan bahasa lain di dunia.
6. Meningkatkan taraf bahasa Melayu menjadi (m) _________________.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

80

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

KESUSASTERAAN

Pada peringkat awal:


1. Kesusasteraan rakyat tersebar secara (a) _______________ dari generasi ke generasi.
2. Jenis kesusasteraan terawal ialah cerita asal usul yang merangkumi (b) _____________,
(c) __________________, (d) _________________ dan (e) ______________________
3. Terdapat juga cerita jenaka dan lucu yang memperkenalkan nama-nama tertentu seperti
(f) ___________________ dan (g) _______________________.
4. Cerita rakyat yang lain ialah cerita dongeng yang memberikan pengajaran seperti
(h) ________________________ dan (i) _______________________________.
Setelah kedatangan Islam:
Penulisan Karya telah berkembang
1. Karya yang dihasilkan terbahagi kepada bentuk (j) _____________ dan (k) __________.
i. Sastera lisan dalam bentuk puisi pula seperti (l) _______________,(m) ___________,
(n) ____________________ dan (o) ____________________.
ii. Contoh puisi pula seperti (p) ________________________________.
2. Terdapat hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti (q) ____________________ dan
(r) _____________________________.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

81

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

KESENIAN
Seni bina
1. Islam mempengaruhi bidang seni halus, seni rupa, seni tampak, seni persembahan,
(a) ________________________________.
2. Seni bina terserlah ialah (b) __________ yang mempunyai ciri-ciri khas seperti mihrab,
(c) _________,(d) ___________, dan (e) ___________.
3. Masjid tertua di Tanah Melayu ialah (f) ______________________________
4. Seni bina istana terdapat (g) ___________, (h) ___________ dan (i) ______________
Seni ukiran
1. Sebelum kedatangan Islam, motif ukiran berdasarkan (a) ___________________.
2. Motif ukiran Islam ialah motif (b) ___________________, (c) _________________ dan
(d) ________________.
Seni epigrafi
1. Seni epigrafi seperti pada batu bersurat dan (a) ________________.
2. Seni tulisan dalam Islam dikenali sebagai (b) ___________ atau (c) _______________
3. Tulisan khat digunakan sebagai hiasan di (d) ________________, madrasah, batu nisan,
(e) ______________, (f) ____________,(g) ____________ dan sebagainya.
4. Antara tulisan khat ialah khat thuluth, (h) ____________, kufi, diwani Jali, (i) _________
nasakh, (j) __________________dan (k) __________________.
5. Tulisan kufi berasal dari (l) ____________________.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

82

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Seni persembahan
1. Selepas kedatangan Islam, kesenian berasaskan ajaran (a) _______________
2. Seni tarian seperti (b) _________________ yang terkenal di negeri (c) _______________
memaparkan pengaruh Arab.
3. Tarian ini ditarikan oleh (d) __________ orang penari dikaitkan dengan (e) ___________
__________________
4. (f) ____________________ telah ditarikan di istana Melaka pada majlis-majlis tertentu.
Seni nyanyian
1. Nyanyian yang terkenal ialah (a) ________________atau (b) _________________.
2. Kesenian ini sangat terkenal di (c) ____________________, (d) __________________
dan (e) ________________.
3. Nazam berbentuk syair mengisahkan riwayat (f) _____________________________,
(g) _____________________ dan (h) __________________ .
4. Di Terengganu, nazam dinyanyikan pada majlis (i) ______________, (j) ______________
dan majlis keagamaan.
5. Di Johor, berkembang kesenian (k) ________________ iaitu sejenis puisi Arab yang
memuji-muji (l) ________________________.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

83

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

GAYA HIDUP

Perubahan Akidah atau Kepercayaan


1. Perubahan membawa kepada (a) ______________ dan (b) ______________.
Amalan Protokol (Hijabah)
1. Sebelum kedatangan Islam, (c) ______________________ iaitu kata-kata hikmat dan
suci dibaca dalam (d) _______________________ semasa pertabalan raja.
2. Selepas kedatangan Islam, (e) __________________ dimansuhkan dan diganti dengan
(f) ___________________oleh sultan dan pembesar.
3. Ia menyerupai proses (g) ____________
4. Apabila sultan mangkat, pengganti baginda dilantik sebelum (h) ____________________
iaitu meniru peraturan yang dimulakan oleh para khalifah pada (i) __________________
Menghormati orang yang lebih tua
1. Memanggil dengan panggilan tertentu seperti (j) _____________________.
Adab semasa berziarah
1. Apabila datang berziarah, tetamu hendaklah (k) __________________ dan tuan rumah
wajib menjawabnya.
2. Ketika bersalaman, kanak-kanak dikehendaki (l) _____________________ orang
yang lebih tua.
3. Apabila berjalan di hadapan orang tua hendaklah (m) ____________ dan tidak
mencampuri percakapan orang tua.
4. Melayan (n) ____________ dengan hormat dan dihidangkan makanan dan minuman.
Nilai Perpaduan diterap melalui aktiviti kemasyarakatan
1. Majlis seperti (o) _________________,(p) _________________ atau (q) ____________
dilakukan secara bergotong-royong.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

84

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

SOALAN KBKK
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah unsur-unsur Islam yang telah mengubah
pemikiran dan cara hidup masyarakat Melayu selepas mereka memeluk agama Islam?
F1

Khalifah Islam

F2

Nasihat

F3

Undang-undang (a)_________________

F4

Pendidikan agama

F5

Tulisan (b)_____________

F6

Seni (c)_____________

F7

Menolak mungkar

F8

Menghindar dosa

F9

Mencari pahala

F10

Halal haram

Mana-mana jawapan munasabah

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

85

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI

(j) Jawatan

(a) Dominasi

(i) Strategik

(b) Saranan

(c) Contohi Nabi


Muhammad saw

(h) UndangUndang Laut


Melaka

PENGARUH
ISLAM DALAM
PERDAGANGAN
DI MELAKA

(g) Bahasa

(d) Timbang dan


sukat

(e) Kemudahan

|P n . N u r

(f) Kaedah

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

86

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

MATA WANG
Penggunaan

Sebagai (a) ______________________________

Tujuan

1. Memudahkan (b) __________________________


________________________________________.
2. Alternatif (c) ______________________________
________________________________________.

Diperbuat daripada

Timah (d) _____________________

PENGGUNAAN MATA WANG TIMAH


Negeri

Bentuk

Melaka

Ciri-ciri
Berat:

2.

Tercatat: 3.
4.
Johor

1. Tidak mempunyai tarikh

(wang katun)

2. Mempunyai tulisan jawi/Arab seperti


______________________________

Kedah

1. Untuk kegunaan ________________


2. Mata wang boleh _______________ dan diguna
secara _______________

PENGGUNAAN MATA WANG EMAS


Negeri

Wang Emas

Kedah

Diguna secara meluas pada abad ke (a)____________

Kelantan

Dikenali sebagai (b)_____________

Johor

1. Digelar (c) _______________


2. Diguna semasa pemerintahan (d)________________
3. Mengandungi emas (e) ____________________
4. Di muka wang emas tertera (f)__________________
5. Di belakang wang tertulis (g)___________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

87

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PERCUKAIAN
1
Maksud cukai:
Merupakan bayaran yang dikenakan (a)______________________ terhadap aktiviti yang
tertentu atau (b) ________________________.
2
Kepentingan cukai:
Sumber pendapatan (c) ________________.
Pembangunan (d) ________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

88

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

SISTEM PERCUKAIAN DI MELAKA

a. Cukai _____________

2 jenis cukai di Melaka

b. Cukai _____________

Jenis-jenis cukai di Melaka:


1. Cukai tetap (cukai import)
* Ditetapkan oleh (c) ____________________.
* Jumlah cukai yang ditetapkan:
i. India, Tanah Arab, Ceylon, Siam & Pegu: (d) _______
ii. China & Jepun: (e) ________
* Barangan yang tidak dikenakan cukai ialah (f) __________
2. Cukai diraja
* Cukai yang dikenakan terhadap orang asing yang (g) ___________________
* Jumlah cukai yang ditetaokan :Cukai 3%:
i. Dari Kepulauan Melayu : (h) ___________
ii. Dari lain-lain: (i) ____________

3. Pengaruh ekonomi Islam di Melaka:


* Dalam perniagaan tidak dibenarkan (j) ________________
* (k) ____________________ masih dibenarkan memberi pinjaman wang.
* Pihak pemerintah telah menekankan agar golongan kaya dan
berkemampuan membayar (l) ___________
* Kutipan zakat disimpan oleh (m) ______________
* Baitulmal berfungsi untuk (n) ________________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

BAB 9

89

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PERKEMBANGAN
DI EROPAH

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

90

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH

ZAMAN GELAP
Maksud zaman gelap:
a) Zaman ____________________________________
b) Peringkat __________________________________
c) Eropah ____________________________________

Ciri-ciri zaman gelap:


8. Kemerosotan hidup (a) __________________________
_________________________________________
9. (b) _______________________ yang berkesan
10.

(c) _______________ dan kacau bilau

11.

(d) ___________________ dan ada harta yang

banyak
12.

(e) _______________________ kehidupan

masyarakat

Persamaan ciri-ciri sistem feudal masyarakat Eropah


dan masyarakat Melayu Tradisional:

1. Golongan pemerintah: (a) _____________________


2. Golongan yang diperintah: (b) __________________
3. Raja: (c) ___________________________________.
4. Pembesar: (d) _______________________________
5. (e) _________________________kepada pembesar
6. Rakyat jelata: (f) _____________________________
7. Sistem kerah: (g) _____________________________
8. Hamba: (h) _________________________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

91

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

CIRI-CIRI ZAMAN PERALIHAN /ZAMAN KEMUNCAK PERTENGAHAN

Maksud: Zaman Peralihan dari (a) ________________________________________


_____________________________________________________________________

Aspek
Politik

Huraian
1. Rakyat (a) ___________________________
2. Rakyat melibatkan diri dalam (b) _____________________________
3. Hubungan antara rakyat (c) ________________________

Ekonomi

1. Perubahan ekonomi yang ketara akibat daripada (d) _________________


2. Kegiatan ekonomi (e) ____________________
3. Aktiviti (f) ____________________________

Sosial

Bandar
Kemunculan bandar-bandar seperti (g) ________________________
Kelas Pertengahan
1. Wujud kelas pertengahan seperti (h) _____________________________
2. Status sosial seseorang individu berdasarkan (i) ___________________
Gereja
1. Institusi (j) _________________
2. Ejen (k) ____________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

92

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

GERAKAN REFORMATION

Apakah maksud
berikut?

Siapakah tokohtokoh Reformation?

Reformation:
1. Berasal daripada perkataan
(a) ___________________

(a) M____________ L___________

2. Bermaksud melakukan

(b) H____________ Z___________

(b) ____________

(c) J_____________ C___________

3. Membentuk sesuatu yang


(c) ______________________
4. Melakukan pembaharuan dalam
(d) ___________________
Counter Reformation:
Menentang atau bertindak
(e) __________________________

Faktor-faktor berlaku gerakan Reformation di Eropah pada abad ke-16


F1

Kritikan terhadap penguasa (a) ____________________________

H1a

Penguasa gereja mengamalkan gaya hidup (b) _________________

H1b

Gaya hidup penguasa gereja yang diamalkan (c) _________________

H1c

Tidak mengikut seperti dianjurkan dalam kitab (d) _________

F2

(e) _____________ dalam institusi gereja

H2a

Gereja mengamalkan (f) _________________________________

H2b

melalui penjualan (g) ____________________ ( surat pengampunan)

F3

Penciptaan (h) ______________

H3a

Ciptaan (i) ________________

H3b

Dapat mempercepatkan cetakan kitab Bible yang lebih (j) ______________________

F4

Kemunculan Martin Luther

H4a

Pelopor gerakan reformation

H4b

Beliau memperkenalkan mazhab (k) ____________

H4c

Martin Lurther menentang amalan (l) ____________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

93

Modul Sejarah SETULUS SPM


H4d

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Luther percaya yang manusia seharusnya bergantung kepada (m) _________________

F5

Penyebaran mazhab (n) __________________

H5a

Berkembang ke (o) _____________________________________

H5b

Di Switzerland, gerakan dipimpin oleh (p) __________________ dan John Calvin.

Kesan-Kesan Gerakan Reformation Kepada Masyarakat Eropah


F1

Agama Kristian berpecah kepada dua mazhab

H1a

(a) _____________ dan (b) ______________

H1b

Negara (c) ________________________ mengamalkan mazhab protestant

F2

Eropah berpecah

H2a

Berperang mengikut mazhab

H2b

Perang (d) ___________ di Perancis (1562-1598)

H2c

Perang 30 tahun (1618-1648) melibatkan negara (e) ____________________________

F3

Pembalahan pendapat berlaku antara kedua mazhab

H3a

Mazhab protestant mempersoalkan kewibawaan gereja

H3b

Mazhab Katolik mempertahankan gereja melalui (f) _______________

F4

Dalam jangka masa panjang, timbul sikap (g) ______________________ antara


mazhab Kristian

H4a

Kedua mazhab sama-sama mempergiatkan (h) __________________

H4b

Berusaha penyebaran fahaman mereka

F5

Kuasa institusi gereja telah dicabar secara (i) _________________

H5a

Kuasa gereja Rom terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang

H5b

Monarki baru membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom

H5c

Contohnya (j) _____________________ telah membebaskan diri daripada Paus di Rom


dan mengisytiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian (k) ________________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

94

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Saya andalah orang yang


mencipta mesin cetak di Jerman.
Siapa saya?
(a) _____________________
Namakan mesin dalam gambar di
sebelah? (b)_____________________

Saya terlibat dalam gerakan


Reformation. Siapa saya?
(c) _____________________

IDEA YANG DIPERJUANGKAN


OLEH MARTIN LUTHER

1.Menentang amalan (a) _____________


2.Memenekankan bahawa amalan ibadat
manusia seharusnya bergantung
kepada (b) _____________

4. Mengasaskan
mazhab
(d) ______________

3. Mencabar kedudukan gereja Roman


Katolik dan (c) ______________

REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN

Maksud Revolusi: Merupakan suatu perubahan besar yang


berlaku (a) ____________ dan (b) __________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

95

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

REVOLUSI PERTANIAN
Keadaan pertanian di Eropah sebelum Revolusi Pertanian
1. Pengeluaran makanan secara (a) ______________________
2. Dua sistem pemilikan tanah iaitu tanah (b) ____________ dan tanah (c)______________
3. Tanah persendirian milik (d) _______________
4. Tanah awam milik (e) _____________ tetapi rakyat boleh bercucuk tanam
Faktor-faktor berlakunya Revolusi Pertanian di Eropah
1. Perubahan dalam sistem penggunaan dan (a) ________________
2. (b) ________________________ di Britain menyebabkan permintaan hasil pertanian
meningkat dan harga gandum meningkat
3. Terdapat usaha tuan tanah (c) ______________ tanah awam
4. Parlimen telah meluluskan (d) _________________________
5. Kawasan pertanian yang semakin (e) _______________ iaitu ladang
6. Golongan petani kecil menjadi (f) _______________
7. Penggunaan kaedah dan (g) __________________ dalam bidang pertanian.
8. Kaedah dan penciptaan baru dalam bidang pertanian seperti (h) ________________ yang
dapat mengekalkan kesuburan tanah
9. Penggunaan (i) __________________ seperti alat menggali dan menugal seperti ciptaan
Jethro Tull
10. Tanaman baru diperkenalkan seperti (j) ___________________________
11. Penggunaan (k) ______________ secara meluas menjadikan tanaman lebih subur dan
hasil meningkat
Kesan-kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman
Revolusi Pertanian di Eropah
1. Terdapat kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara
(a) ___________
2. Golongan (b) _____________ dapat membeli tanah awam.
3. Tanah milik tuan tanah dapat (c) ________________
4. Petani kecil tidak mampu memagari tanah kerana (d) _______________
5. Akibatnya petani terpaksa (e) _____________ dan bekerja di ladang milik tuan tanah yang
kaya.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

96

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

6. Petani kecil yang bergantung kepada tanah awam (f) _______________________


7. Golongan petani kecil-kecilan menjadi buruh di ladang atau berhijrah ke bandar untuk
menjadi (g) _________________

KAEDAH DAN PENCIPTAAN KETIKA REVOLUSI PERTANIAN


KAEDAH / CIPTAAN

FAKTA
1. Peladang menanam tanaman berbeza
2. mengikut musim sepanjang tahun
bertujuan tanah sentiasa (b) ___________

(a) _______________________________

3. Diperkenalkan oleh (c) _______________


4. (d) __________________ telah
memperbaiki sistem penggiliran tanaman
dan hasil pertanian semakin bertambah.

2. Tanaman baru

Seperti (e) ______________________ dan


(f) ____________________

(h) ______________________ mencipta alat


3. Peralatan baru iaitu (g) _______________

menggali dan menugal untuk mempercepatkan


penanaman benih serta penanaman biji benih
dapat dilakukan dengan lebih pantas.
Kuantiti hasil dipertimbangkan dengan

4. Pertanian (i) _______________________

pengenalan (j) ___________________ yang


menyuburkan tanah.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

97

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

SUMBANGAN REVOLUSI PERTANIAN KEPADA REVOLUSI PERINDUSTRIAN

1. Peladang kaya melabur


2. lebihan modal dalam sektor
industri

1. Menampung keperluan

3. Berlaku perubahan sikap


(a) __________________

pekerja kilang yang


meningkat
2. (b) ______________________
_________________________

Menampung dan
menyediakan bahan

3. (c)_______________________
_________________________

mentah pada Revolusi


Perindustrian

REVOLUSI PERINDUSTRIAN
Faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain
1. Peladang yang kaya hasil Revolusi Pertanian (a) _____________________________
2. (b) _____________________________ akibat pelaburan dalam perindustrian
3. (c) ____________________________________________ dalam bidang perindustrian serta
perubahan dalam teknik pengeluaran dalam skala besar.
4. Semangat dan (d) _________________________________
5. (e) __________________________ membolehkan kuantiti dan kualiti barangan dapat
dipertingkatkan.
6. Produk dipasarkan (f) __________________________________
7. (g) _____________________ seperti enjin berkuasa wap dapat menggantikan tenaga
manusia dan haiwan, menyebabkan kerja dapat dikendalikan secara berterusan
Rekaan dan kegiatan keusahawanan
1. James Watt, Thomas Newcomen dan Matthew Boulton: mereka cipta (a) ____________
2. (b) __________________: mereka cipta Spinning Jenny (mesin pemintal benang)

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

98

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

3. Richard Arkwright: mereka cipta (c) ___________________ (mesin pemintal benang)


4. George Stephenson: mereka (d) _____________ yang menggunakan kuasa wap bernama
(e) ___________

Enjin berkuasa wap

Enjin berkuasa wap

Enjin berkuasa wap

ciptaan (f) _________

ciptaan (g) _________

ciptaan (h) _________

|P n . N u r

Spinning Jenny ciptaan

(j) ____________ ciptaan

(i) ______________________

Richard Arkwright

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

99

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Penggunaan Teknologi dalam Revolusi Perindustian


1. Sebelum pengenalan enjin berkuasa wap tenaga (a) _____________
dan (b) _______________ digunakan.
2. Pengenalan (c) ____________________ menghasilkan barangan yang banyak dan murah
serta mudah ke pasaran luar.
3. Kemasukan ke pasaran antarabangsa akan menguntungkan usahawan, keuntungan ini
akan digunakan untuk mempertingkatkan lagi (d) _______________________________
4. Penghasilan tenaga wap melalui proses pembakaran arang batu, Britain amat beruntung
kerana mempunyai (e) ____________________ yang banyak.
5. (f) _________________________ telah yang memudahkan perlombongan arang batu.
Kuasa wap daripada arang batu juga digunakan dalam sistem pengangkutan seperti kereta
api dan kapal laut.

Kesan-kesan Revolusi Perindustrian di Britain


1. Perindustrian mula menggantikan (a) ______________
2. Ramai penduduk Britain menjadi (b) ______________
3. (c) _____________ dan pemilik kilang menjadi tokoh dalam masyarakat.
4. Lebihan hasil perindustrian diperdagangkan di peringkat (d) _________________
5. Sistem pengangkutan bertambah maju seperti tercipta keretapi berkuasa wap
dan (e) ________________________
6. Enjin berkuasa wap boleh menarik lebih banyak (f) ______________ bagi mengangkut
barang dan pekerja kilang.
7. (g) _______________ yang dikemudikan jentera berkuasa wap dicipta.
8. Peringkat awal (h) _________________ tidak mendapat layanan yang sewajarnya.
9. Majikan terpengaruh dengan (i) ___________________
10. Kemahiran penenun dan tukang jahit tidak diperlukan apabila (j) ____________ membuat
stoking, renda dan bahan pakaian lain dicipta.
11. Pekerja mahir memprotes dan memusnahkan mesin-mesin pemidang dikenali sebagai
pergerakan (k) ____________________
12. (l) _____________________ melarang pekerja bergabung dan bermuafakat mendapatkan
gaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan diperkenalkan.
13. Jika pekerja melanggar peraturan tersebut, mereka boleh

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

100

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

dikenakan (m) ________________ oleh pemerintah.


14. Kanak-kanak dan kaum wanita dieksploitasi dan ditindas di (n) ________________ dan
lombong arang batu.
15. Masa bekerja melebihi (o) ____________ jam

Tindakan Kerajaan Atasi Penindasan Pekerja Kilang


1. 1824, Akta Antipenggabungan dimansuhkan dan penubuhan (a) ________________
dibenarkan.
2. 1833, (b) ________________ digubal di Parlimen yang melarang kanak-kanak di bawah
umur 9 tahun bekerja sebaliknya diwajibkan bersekolah.
3. Had masa bekerja kanak-kanak tidak melebihi (c) _________ jam sehari.
4. (d) _________________ perlu memastikan keselamatan pekerja terjamin.
5. 1842, (e) __________________ diperkenalkan untuk melarang penglibatan kanak-kanak
perempuan dan wanita dalam perusahaan arang batu.
6. 1847, (f) ___________________ diperkenalkan yang menetapkan masa bekerja bagi
wanita tidak melebihi 10 jam sehari.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

BAB 10

101

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

DASAR BRITISH
DAN KESANNYA
TERHADAP
EKONOMI
NEGARA

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

102

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

A. EKONOMI TRADISIONAL DAN EKONOMI DAGANGAN

EKONOMI
TRADISIONAL

i) Maksud ekonomi tradisional:


a) Kegiatan sebelum kedatangan _________
b) Masyarakat Melayu menjalankan pelbagai
kegiatan ekonomi secara _____________

ii) Kegiatan ekonomi tradisional:


a) ____________ iaitu teknik mendulang

c) Kegiatan ekonomi ini dikenali sebagai


kegiatan ______________________

b) ______________ menggunakan
peralatan seperti tajak, cangkul, tugal
iii) Ciri-ciri ekonomi tradisional:

dan tenggala
c) _______________ menggunakan tali

1. Pengeluaran dilakukan dalam skala yang


(a) ________

kail dan jala.


d) ______________________ seperti
mencari rotan, damar dan kayu barus.
e) Menanam tanaman sampingan seperti
ubi, ____________ dan ___________.

2. Menggunakan teknologi yang (b) ________


3. Modal yang (c) ____________
4. Jumlah buruh yang (d) ___________
5. Pasaran yang (e) ____________
6. Lebihan pengeluaran digunakan untuk
keluarga atau masyarakat untuk tujuan

EKONOMI DAGANGAN

(f) ______________, (g) ______________,


(h) _____________ dan (i) _____________

1. Merujuk kepada kegiatan


(a) __________ dan

7. Ada kalanya lebihan pengeluaran disimpan


untuk tujuan (j) ____________

(b) _____________
2. Melibatkan (c) _______________
3. Tujuan untuk (d) _____________

i) Maksud

1. Pengeluaran dalam skala yang (a) ____________


2. Menggunakan tenaga buruh yang (b) ___________
3. Memerlukan modal yang (c) ___________
4. Menggunakan teknologi yang (d) _____________
5. Pemasaran yang (e) ______________

ii) Ciri-ciri
|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

103

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

B. INSTITUSI KEWANGAN DAN INSURANS


Tujuan Institusi Kewangan
atau Bank Ditubuhkan

(d) _________
pengimport &
pengeksport

(b) Menyediakan
(a) Melicinkan

______________

urusan

kepada pelabur

____________

(c) Melicinkan
_______________
dari luar negara

Perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20


1. Kerajaan British menubuhkan (a) ______________________________ pada 1897.
2. Lembaga ini mengeluarkan (b) ___________________________________
3. (c) ____________________________ mendorong pihak penjajah memperkenalkan
institusi kewangan.
4. Bank memperkenalkan sistem kewangan moden yang (d) ____________________________
5. Bank memperkenalkan (e) _________________________
6. (f) ________________________ dibawa masuk melalui bank
7. Bank menjadi (g) ________________________ kepada pengimport dan pengeksport
8. (h) _____________________________ adalah bank pertama di Tanah Melayu.
9. Bank Eropah mula dibuka di Tanah Melayu selepas (i) ____________________
10. Antaranya ialah The Chartered Bank, Hong Kong and Shanghai Bank dan (j) ____________
11. Bank Eropah mengutamakan (k) ________________________
12. Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah
melalui (l) _________________
13. (m) ___________________ menubuhkan bank mereka sendiri pada awal abad ke-20
14. (n) ____________________ adalah bank tempatan pertama ditubuhkan di Kuala Lumpur
15. Diikuti oleh (o) ________________ di Ipoh 1920 dan (p) __________________1935 di
Pulau Pinang
16. (q) _____________________ ditubuhkan di Sarawak
17. Antaranya ialah Sarawak Chinese Banking Corporation (1913)
dan (r) ___________________ (1924)

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

104

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

18. (s) _________________________ menubuhkan banknya sendiri


19. Bank Melayu pertama ialah (t) ____________________________ (1947) di Kuala Lumpur
20. Bank ini menubuhkan cawangannya di (u) _______________dan (v) ______________

Perkhidmatan Insurans yang diwujudkan

JENIS-JENIS INSURANS

FAKTOR PENUBUHAN

(a) Insurans ___________


1 .Perkembangan (a) ______________
(b) Insurans ___________

dalam sektor perdagangan.


2. Keperluan insurans untuk melindungi

(c) Insurans ____________

(b) ___________ dan (c) _________


(d) Insurans maritim atau ________

3. Insurans kebakaran diwujudkan


kerana (d) ________________ sering

(e) Insurans ____________


(f) Insurans ___________

berlaku

NAMA SYARIKAT INSURANS YANG TERDAPAT DI TANAH MELAYU


(a) Peringkat awal, syarikat insurans di Tanah Melayu merupakan
cawangan syarikat insurans asing
_________________________ di Pulau Pinang yang mewakili Syarikat Royal Insurance
Company dari England

(b) Syarikat insurans tempatan di Singapura: __________________________________

(c) Syarikat tempatan di Pulau Pinang: _________________________________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

105

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

SEJARAH PERKEMBANGAN INSURANS DI TANAH MELAYU


1. Perkhidmatan insurans diperkenalkan kerana perkembangan ekonomi dalam (a) __________
2. Perkhidmatan insurans yang ditawarkan ialah insurans maritim, insurans kebakaran,
insurans harta, (b) ____________________ serta (c) ____________________________
3. (d) ____________________ merupakan sistem pengangkutan utama dalam perdagangan.
4. Dengan itu timbul keperluan perkhidmatan insurans untuk melindungi dagangan
dan (e) _________________
5. Insurans (f) ___________________ diwujudkan kerana sering berlaku kebakaran.
6. 1881 berlaku kebakaran yang memusnahkan hampir seluruh bandar (g) ________________
7. 1892 kebakaran yang berlaku di (h) __________ telah memusnahkan 100 buah kedai.
8. Peringkat awal, syarikat insurans yang ada di Tanah Melayu merupakan cawangan atau
wakil syarikat insurans asing yang beribu pejabat di (i) ________________
9. Syarikat insurans yang diperkenalkan di Tanah Melayu ialah (j) _________________ di
Pulau Pinang yang mewakili Syarikat Royal Insurans Company dari England.
10. Pada akhir abad 19 ditubuhkan beberapa syarikat insuran tempatan Syarikat insurans
seperti (k) ____________________ dan Khean Guan Insurans Limited yang berpusat
Singapura dan Pulau Pinang.
11. 1917 undang-undang pekhidmatan syarikat insurans telah dikemaskinikan kerajaan British,
(l) ___________ telah diasingkan daripada insurans kebakaran.
12. 1948 Ordinan Syarikat Insurans Kebakaran dan Ordinan Syarikat Insurans Nyawa
diperkenalkan oleh (m) ________________.

C. DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN


Sebab-sebab AKTA TANAH SIMPANAN MELAYU diperkenalkan
(a) Mengelakkan tanah milik orang Melayu _______________________
(b) Menyelamatkan tanah milik orang Melayu daripada ______________________
(c) ____________________________ ekonomi, politik, sosial orang Melayu

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

106

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Kandungan AKTA TANAH SIMPANAN MELAYU

(a) ________________ berkuasa mengisytiharkan manan tanah milik Melayu sebagai


Tanah Simpanan Melayu
(b) Tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak gadai atau ditukar milik kepada ______________
(c) Tanah tersebut tidak boleh ditanam dengan sebarang tanaman komersial tetapi

hanya dengan tanaman seperti ________________________

Kesan pelaksanaan AKTA TANAH SIMPANAN MELAYU


(a) Kebanyakan Tanah Simpanan Melayu ___________________________
(b) Kawasan yang subur __________________________
(c) Nilai komersial tanah ini ___________________________

Langkah-Langkah British Melindungi Tanah Peribumi (Sarawak)


Undang-Undang Land Order (1931) & Land Settlement Order (1933)
(a) Tanah milik peribumi ___________________________
(b) Pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui __________________
(c) Pemajakan, pemecahan & penjualan tanah kepada orang luar adalah ______________
Undang-Undang Land Order (1948)
(a) Tanah di Sarawak dibahagikan kepada __________________________
(b) Imigran hanya boleh mempunyai hak terhadap __________________________
Undang-Undang Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi (Sabah)
(a) ______________________ bertanggungjawab melindungi hak milik tanah peribumi
(b) Segala urus niaga tanah dengan orang Eropah perlu dimaklumkan kepada _____________
(c) Penduduk peribumi berhak _______________________ terhadap tanah yang dijual kepada
orang asing

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

107

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

D. KESAN-KESAN DASAR EKONOMI

Makna

1. Pembandaran
Perubahan daripada (a) _________________________________
hasil pertambahan fungsi atau kegiatan ekonominya

Sebab

1. Perkembangan pesat ekonomi


2. Kawasan yang kaya dengan (b) _____________________
3. Kawasan yang menjadi (c) ________________________
4. Kawasan (d) ____________________ yang mengalami
pertambahan penduduk
5. (e) ____________________ sebagai pentadbiran dan perbankan
6. (f) _____________________ jalan raya , bekalan air sekolah dan
pusat kesihatan
7. Perkembangan pertanian (g) ___________________
8. Lokasinya ditempat (h) ____________________

Kemunculan bandarbandar

1. Antara bandar yang muncul ialah (i) _______________________


2. Dipengaruhi oleh perkembangan sistem pengangkutan & aktiviti
ekonomi seperti Kuala Lumpur
3. Mewujudkan (j) __________________________ (Klang, Melaka,
Pulau Pinang)

Fungsi Bandar

1. Pusat pentadbiran
2. Pusat Perbankan
3. Pusat perniagaan
4. (k) ______________________ kepada beberapa buah bandar
melalui jalan raya & kereta api Kuala Lumpur
5. (l) _________________________ Melaka, Klang, P. Pinang
6. Pusat pengumpulan dan pengeksportan (m) ______________
di Kuching
7. Tempat mengumpul (n) ___________________________
Kuala Lumpur, Taiping, Seremban
8. Pusat untuk mendapatkan (o) _____________________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

108

Modul Sejarah SETULUS SPM


Kesan

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

1. Pusat kegiatan & aktiviti tertumpu di (p) _______________


2. Berfungsi sebagai pusat perniagaan & pentadbiran
3. Bandar-bandar baru dihuni oleh (q) __________________
4. (r) __________________ perkembangan antara kawasan di
Pantai Barat Tanah Melayu dengan kawasan Pantai Timur
Tanah Melayu

2. Sektor Perkilangan
Sebelum abad ke-20

1. Perusahaan perkilangan di Tanah Melayu mengalami


perkembangan yang begitu (a) ___________ pada awal abad
ke- 20
2. Aktiviti ekonomi kerajaan British di Tanah Melayu lebih tertumpu
terhadap (b) _________________________________________
3. Hampir semua barangan perkilangan yang diperlukan telah
(c) _________________
4. (d) ________________________ tidak dapat bersaing dengan
barangan yang diimport
5. Skala pengeluaran barangan tempatan adalah (e) ___________

Pada abad ke-20

Jenis kilang

Semakin (f) ________________ untuk keperluan eksport

Kilang kasut getah


1. (g) ________________________ mendirikan dua buah kilang
kasut getah untuk dieksport ke China
2. Sebuah kilang didirikan di (h) ___________ dan sebuah lagi
di (i) ________________
3. (j) ______________________________ menubuhkan kilang di
Klang, Selangor.
4. Kilang menghasilkan barangan berasaskan getah
(k) ___________________________ di Kelang Selangor dan
Kinta Rubber Works di Ipoh Perak.

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

109

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Kilang membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses


getah
5. Dijalankan oleh (l) _________________________
Kilang mengetin nanas
7. Diasaskan oleh seorang berbangsa (m) ___________________
yang berpusat di Johor kemudian oleh pengusaha dari China
8. Menghasilkan nanas dalam tin untuk eksport

Kesan

1. Kebanyakan kilang dimiliki & diusahakan oleh orang asing


iaitu (n) ____________________________
2. (o) ____________________ terus tercicir dalam bidang
perindustrian dan perniagaan
3. Perasaan tidak senang hati yang boleh mendatangkan unsur
Ketidakstabilan
4. Masyarakat Melayu terpinggir daripada arus pembangunan
(p) ____________________________

Usaha untuk
mengimbangi
kedudukan ekonomi
antara kaum

|P n . N u r

1. British mula menambah penglibatan orang Melayu dalam sektor


perindustrian & perniagaan
2. Mengelakkan perasaan tidak senang hati antara masyarakat &
ketidakstabilan politik negara dapat dielakkan

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

110

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

3. Sistem Pengangkutan & Perhubungan

Sebab

Perkembangan (a) _______________________________________

1. Mempercepatkan pengangkutan (a) ______________ dari kawasan


Tujuan

perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport


2. Jalan kereta api menghubungkan kawasan perlombongan / ladang
dengan (b) ______________
3. Jalan kereta api menggalakkan (c) ______________ di kawasan pedalaman
untuk penanaman getah
4. Jalan raya memudahkan perhubungan di antara (d) ______________
5. Jalan raya memudahkan perhubungan antara negeri-negeri di Tanah Melayu
6. Menghubungkan Tanah Melayu dengan (e) ______________
7. Perhubungan dengan negara luar dapat dijalankan dengan lebih (f) ________
8. Pembinaan jalan kereta api menggalakkan kedatangan (g) ______________

Jalan
kereta
api

1. Jalan kereta api pertama dibina menghubungkan (a) ______________ pada


1885
2. Jalan kereta api lain turut dibina menghubungkan kawasan (b) ___________
3. Jalan kereta api menghubungkan kawasan perlombongan di (c) ____________
tahun 1889
4. Jalan kereta api menghubungkan (d) ______________ tahun 1891
5. Jalan kereta api menghubungkan kawasan perlombongan di (e) ___________
tahun 1895
6. Menjelang 1904, semua kawasan perlombongan di (f) ______________
mempunyai perkhidmatan kereta api
7. Jalan kereta api menghubungkan (g) ______________ siap pada tahun 1918
8. Tahun 1931 jalan kereta api menghubungkan (h) ______________ siap di bina
9. Menjelang tahun 1923, jalan kereta api di (i) ______________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

111

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

1. (a) ______________ digunakan untuk mengangkut bijih


timah & getah ke pengakalan sungai

Jalan
raya

2. Digantikan dengan jalan raya dalam bentuk (b) _________


3. Menjadi semakin popular apabila (c) ______________
diperkenalkan
4. Menjelang tahun 1895, (d) ______________ mempunyai
rangkaian jalan raya sepanjang 2400 km
5. Pada tahun 1911 jalan raya dari (e) ______________
telah disiapkan
6. Antara tahun 1911 hingga 1928, jalan raya
menghubungkan (f) ______________ telah dibina
7. Jalan raya antara (g) ______________ dibuka bagi
memudahkan perhubungan antara negeri-negeri Pantai
barat dengan Pantai Timur

1. (a) ______________ lebih awal di pantai Barat berbanding


pantai timur
2. (b) ______________ lebih tertumpu kepada pantai Barat.
3. (c)

______________

agar

menyediakan

sistem

pengangkutan dan perhubungan yang baik.

Mengapa sistem
perhubungan &
pengangkutan
di pantai Barat
Tanah Melayu
lebih pesat
berbanding
pantai Timur?

4. (e) ______________ di pantai Barat seperti perlombongan


dan getah.
5. Tanah di pantai barat (f) ______________

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

112

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

4. KESIHATAN

LANGKAH KERAJAAN
MENINGKATKAN TARAF
KESIHATAN DI TANAH
MELAYU

SEBAB KERAJAAN
MENINGKATKAN TARAF
KESIHATAN DI TANAH
MELAYU

(a) ______________ menambah


jumlah penduduk
(b) ______________ berpunca

1. Penubuhan hospital dibina seperti


di (a) ______________
2. Pada tahun 1913 beberapa buah hospital

daripada kemasukan buruh

telah dibina di Sabah iaitu

asing

di (b) _____________

(c) ______________
mempunyai kepadatan yang
tinggi
(d) ______________dengan
baik
(e) ______________ tidak
mencukupi
(f) Penyakit berjangkit mudah
merebak ______________

3. Di Sarawak perkhidmatan perubatan


tertumpu di (c) ______________
4. Hospital atas sumbangan orang
peseorangan seperti (d) ______________
untuk memberi perkhidmatan kesihatan
khusus kepada pekerja lombong bijih timah
iaitu imigran China
5. (e) ______________ dibina di negeri-negeri
lain.
6. Terdapat 14 pusat kesihatan kecil di
Selangor, 2 di negeri Pahang dan 3 di Negeri
Sembilan
7. Mendirikan (f) ______________ yang
bertanggungjawab mengawal wabak
penyakit, mengkaji punca penyakit dan
langkah pencegahan yang patut diambil
8. (g) ______________ ditubuhkan
bertanggungjawab menjaga kebersihan di
bandar-bandar seperti Kuala Lumpur

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

JAWAPAN

113

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

114

Modul Sejarah SETULUS SPM

JAWAPAN

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL


MANUSIA

TAMADUN MESIR PURBA


Tamadun Mesir Purba dianggap Hadiah
daripada Sungai Nil
(a) Mesir
(b) Nil Biru
(c) Lanar
(d) Delta
(e) Nadi
(f) Menetap
(g) Perternakan
(h) Banjir
(i) Pembuangan
(j) Anugerah
TAMADUN HWANG HO
Proses pembentukan Tamadun Hwang
Ho
(a) Subur
(b) Nomad
(c) Banpo
(d) Pertanian
(e) Anyang
(f) Pusat
(g) Selatan
Ciri-ciri Negara Kota Anyang
(a) tanah tinggi
(b) kuil
(c) agama
(d) tembok
(e) perkampungan
(f) petani

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Susun lapis masyarakat Tamadun


Hwang Ho
(a) raja
(b) pembesar
(c) artisan
(d) gangsa
(e) senjata
(f) perisai
(g) keagamaan
(h) hamba
Pengkususan pekerjaan Tamadun
Hwang Ho
(a) pembesar
(b) tentera
(c) petani
(d) artisan
(e) hamba
Sistem pemerintahan Dinasti Shang
(a) beraja
(b) lelaki
(c) pusat
(d) mandat
(e) bangsawan
(f) cukai
Sistem pemerintahan Dinasti Chou
(a) B
(b) B
(c) B
(d) S
Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam
bidang pertanian
(a) Pembajakan
(b) Cangkul
(c) Besi
(d) Batas
(e) Sabut
(f) Pengairan
Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam
sistem tulisan
(a) Nasib
(b) Oracle
(c) Simbol
(d) Evolusi
(e) Jepun

|P n . N u r

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

115

Modul Sejarah SETULUS SPM


Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam
aspek kepercayaan dan falsafah
(a) nenek moyang
(b) duit
(c) Yin dan Yang
(d) Feng Hsui
(e) the Art of war
(f) perniagaan

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

TAMADUN INDIA
Sistem pemerintahan dan pentadbiran
dalam Tamadun India
(a) raja
(b) maharaja
(c) mutlak
(d) suci
(e) Brahmin
(f) Ksyatria
(g) Buddha
Sistem Perundangan dalam Tamadun
India
(a) Dharma Sastra
(b) Kesucian
(c) Denda
(d) Brahmin
(e) hukum hakam
(f) perintah
(g) diukir
(h) Asoka
Perluasan kuasa dalam Tamadun India
(a) Kalinga
(b) Tentera
(c) Gajah
(d) Berkuda
(e) Infantri
(f) Utara
(g) Punjab
(h) Buddha
Aktiviti Perdagangan dalam Tamadun
India
(a) Dalaman
(b) Kalinga
(c) Senjata
(d) Cambay

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

Sresthin
tukang kayu
harga
emas
tekstil
mutiara
cukai
menyara

Aspek pendidikan dalam Tamadun India


(a) hindu
(b) mati
(c) agama
(d) Brahman
(e) Nalanda
(f) Veda
TAMADUN CHINA
Sistem pemerintahan dan pentadbiran
dalam Tamadun China
(a) Berpusat
(b) Maharaja
(c) Birokrasi
(d) Rakyat
(e) Peperiksaan
(f) Shi Huang Ti
Sistem perundangan dalam Tamadun
China
Fahaman Legalisme
(a) Kolektif
(b) Tegas
(c) Dipelihara
(d) Membendung
(e) Utuh
Falasafah Confucius
(a) Pekerti
(b) Keharmonian
Perluasan kuasa dalam Tamadun China
Shih Huang Ti
(a) Kecil
(b) Tegas
(c) Bangsawan
(d) Panglima
(e) Gasar

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

116

Modul Sejarah SETULUS SPM


Han Wu Ti
(a) Tentera
(b) Tutor
(c) Jepun
(d) Keamanan
Kegiatan Pertanaian dalam Tamadun
China
(a) Batas
(b) Kolar
(c) Pengairan
(d) Kereta
(e) Sorong
(f) Penyisir
(g) Bergilir
(h) Tenggala
Pendidikan dalam Tamadun China
(a) Lulus
(b) Tinggi
(c) Suci
(d) Karangan
(e) Menterjemah
(f) Pentadbiran
(g) Tiga
(h) Chun Jen
(i) Ijazah
(j) Sarjana
(k) Falsafah
(l) Istana
(m) Pegawai
Falsafah dalam Tamadun China
(a) Manusia
(b) maruah diri
(c) kesusilaan
(d) alam sekitar
(e) alam
(f) legalisme
(g) undang-undang
Sains dan Teknologi dalam Tamadun
China
(a) astronomi
(b) Yang
(c) Kertas
(d) Buluh
(e) Pulpa

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Seni Bina dalam Tamadun China


(a) Tembok Besar China
(b) Dinasti Chou
(c) 1500
(d) Loyang
(e) tanah lumpur
(f) parit besar
(g) maharaja
(h) Kota Larangan
(i) Dewan
(j) Hukuman
(k) Kuil
(l) Octagon

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA


TENGGARA

Ciri-ciri Kerajaan Agraria


(a) Pertanian
(b) Ikan
(c) Lembah
(d) Padi
(e) Sarang
(f) Sampingan
(g) Rempah
(h) Hutan
Faktor-faktor kemajuan Kerajaan Kedah
Tua
(a) Gunung Jerai
(b) Menyimpan
(c) Strategik
(d) Monsoon
(e) Hutan
(f) Bumi
Faktor-faktor kemajuan Kerajaan
Srivijaya
(a) Tentera
(b) Keselamatan
(c) Strategik
(d) Persinggahan
(e) Hasil
(f) Kapal

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

117

Modul Sejarah SETULUS SPM


Cara-cara Kedatangan Pengaruh Hindu
dan Buddha
(a) Ksyatria
(b) Vaisya
(c) Brahmin
(d) Pengambilan
Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem
pentadbiran
(a) Raja
(b) Puncak
(c) Brahmin
(d) Hamba
(e) Mutlak
(f) undang-undang
(g) menderhaka
(h) adil
(i) dewa raja
(j) mitos
(k) adat istiadat
(l) pertabalan
(m) alam semesta
(n) orde kosmos
Pengaruh Hindu Buddha dalam kesenian
(a) bangunan
(b) candi
(c) rumah
(d) abu
(e) patung
(f) seni
(g) Orde Cosmos
Pengaruh Hindu Budha dalam
Kesusasteraan
(a) Sanskrit
(b) Ramayana
(c) Teater
(d) Puisi
(e) Lisan
(f) Pendawa Lima
(g) Adun
(h) Seri Rama

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM


DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Pengertian dan ciri-ciri sistem kabilah


(a) berpuak-puak
(b) suku
(c) identiti
(d) fanatik
(e) syeikh
(f) disukai
Sebab-sebab kewujudan semangat
assabiah
(a) kabilah
(b) keturunan
(c) kelompok
(d) peraturan
(e) kesukuan
(f) panas
(g) maruah
(h) bersama
Kesan amalan sistem kabilah dan kesan
semangat assabiah di Malaysia
(a) assabiah
(b) aman
(c) bela
(d) peperangan
(e) kecil
(f) al-Basus
(g) perpaduan
(h) belah
(i) bersatu padu
Kepentingan wahyu pertama surah alAlaq
(a) membaca
(b) tamadun
(c) jahiliah
(d) kajian

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

118

Modul Sejarah SETULUS SPM


Kepentingan wahyu kedua surah alMuddasir
(a) kedua
(b) Rasulullah
(c) Seluruh
(d) Rahmat
(e) Bijaksana
(f) Akidah
(g) Keimanan
(h) keji
Tentangan yang dhadapi oleh Nabi
Muhammad s.a.w semasa berdakwah
(a) dicemuh
(b) diganggu
(c) membunuh
(d) puisi
(e) Memujuk
(f) Kedudukan
(g) Wanita
(h) Pemulauan
Cara Nabi Muhammad s.a.w
menyelesaikan masalah
(a) Habsyah
(b) Taif
(c) Madinah

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

5.1 PENGENALAN
MADINAH
(a) Utara Makkah
(b) Yathrib
(c) Bandar Bercahaya
(d) Makkah
(e) Syam
(f) Arab
(g) Golongan Arab
(h) Nasrani
(i) Orang Yahudi
(j) Pergeseran
(k) Ekonomi

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

5.2 PERJANJIAN AQABAH PERTAMA


(a) Nabi Muhammad s.a.w.
(b) Aus
(c) Khazraj
(d) beriman
(e) Rasul
(f) Perjuangan
(g) Jahiliah
5.3 PERJANJIAN AQABAH KEDUA
(a) Nabi Muhammad s.a.w.
(b) Aus
(c) Khazraj
(d) Islam
(e) Nabi Muhammad s.a.w.
(f) Madinah
(g) tempat tinggal
(h) keselamatan
(i) Madinah
(j) Islam
5.4 HIJRAH
HIJRAH
(a) Berpindah
(b) Islam
(c) Makkah
(d) Madinah
(e) Pelarian
(f) Islam
(g) Dakwah
(h) kebenaran
(i) keburukan
(j) wahyu
(k) al-Anfal
(l) Islam
(m) Madinah
TOKOH-TOKOH YANG MEMBANTU NABI
MUHAMMAD S.A.W. DALAM PERISTIWA
HIJRAH
(a) Berhijrah
(b) tidur
(c) mengelirukan
(d) mengepung
(e) hartanya
(f) miskin
(g) berita

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

119

Modul Sejarah SETULUS SPM


5.5 PIAGAM MADINAH
PIAGAM MADINAH
(a) Sahifah
(b) Mentadbir
(c) Muhajirin
(d) Ansar
(e) Yahudi
(f) Arab
(g) Bertulis
(h) Wahyu
(i) Nabi Muhammad s.a.w.
(j) Pemerintahan
(k) Ketua
(l) 47
(m) Islam
(n) Tanggungjawab
(o) bukan Islam
KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH
(a) Islam
(b) Kepintaran
(c) Ekonomi
(d) Masyarakat
(e) Sistematik
5.6 PENYEBARAN ISLAM
STRATEGI NABI MUHAMMAD S.A.W.
MENYEBARKAN ISLAM
(a) Rom Timur
(b) Parsi
(c) Mesir
(d) Paksaan
(e) Diplomasi
(f) Baik
(g) Persefahaman
(h) Diri
(i) agama
(j) negara
GARIS PANDUAN TENTERA ISLAM
SEMASA PEPERANGAN
(a) orang tua
(b) kanak-kanak
(c) wanita
(d) orang sakit
(e) orang yang menyerah diri
(f) binatang ternakan
(g) tanam-tanaman
(h) tempat ibadat

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

PRINSIP-PRINSIP PEPERANGAN
(a) diri
(b) agama
(c) negara
(d) kezaliman
(e) Allah
(f) Wahyu
(g) keamanan
(h) terpelihara
(i) berdamai
5.7 PERJANJIAN HUDAIBIYAH
KANDUNGAN PERJANJIAN
HUDAIBIYAH
(a) 10 tahun
(b) Madinah
(c) Makkah
(d) Penjaganya
(e) Madinah
(f) Haji
KEPENTINGAN PERJANJIAN
HUDAIBIYAH
(a) Haji
(b) Makkah
(c) Kaabah
(d) Tanah Arab
(e) Aman
(f) Pilih
(g) Khalid bin al-Walid
(h) Amru bin al-As
(i) Uthman bin Talhah
(j) unggul
(k) disegani
PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH
(a) Arab Quraisy
(b) Hudaibiyah
(c) Arab Quraisy
(d) Kebebasan
(e) Khuzaah
(f) panjang
(g) Makkah
(h) Mantap
(i) Khalid bin al-Walid
(j) Abu Ubaidah al-Jarrah
(k) Saad bin Ubadah
(l) Zubair bin al-Awwan
(m) Utara
(n) Selatan

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

120

Modul Sejarah SETULUS SPM


(o)
(p)
(q)
(r)

barat
barat daya
Ketakwaan
Keyakinan

KEPENTINGAN PEMBUKAAN SEMULA


KOTA MAKKAH
(a) Keselamatan
(b) Terkepung
(c) Dikepung
(d) Penyebaran
(e) Kukuh
(f) Pemerintahan
(g) Wakil
(h) Islam
BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN
ISLAM DAN SUMBANGANNYA

6.1 KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN


KONSEP KHALIFAH
(a) Pengganti
(b) pemerintahan
(c) pentadbiran
SYARAT PEMILIHAN KHALIFAH
(a) merdeka
(b) Islam
(c) Pengetahuan
(d) Allah
(e) Hukum
(f) Adil
(g) Baik
(h) sihat
(i) sempurna
(j) cerdas
(k) kerajaan
(l) berani
KAEDAH PEMILIHAN KHALIFAH DALAM
ISLAM
(a) keputusan
(b) Abu Bakar al-Siddiq
(c) Umar
(d) Umar bin al-Khattab
(e) Abu Bakar al-Siddiq
(f) Uthman bin Affan
(g) Enam
(h) Ali bin Abu Talib

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

6.2 SUMBANGAN KHULAFA AlRASYIDIN


SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN
(KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ)
(a) Penyelamat
(b) musyawarah
(c) syura
SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR
AL-SIDDIQ
(a) Nabi Muhammad s.a.w.
(b) Murtad
(c) al-Quran
(d) zakat
(e) Rom
(f) Rom Timur
(g) Sepuluh
(h) Kerajaan
(i) Ketua
(j) Amir
(k) Mengumpulkan
(l) Gaji
(m) Perang
(n) Tanah
(o) Mawali
SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN
(KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB)
(a) Panglima
(b) Abu Bakar al-Siddiq
(c) Sahabat
SUMBANGAN KHALIFAH UMAR BIN ALKHATTAB
(a) Pelantikan
(b) Syura
(c) Muhajirin
(d) Ansar
(e) Wilayah
(f) Ketua
(g) Jabatan
(h) Tentera
(i) Polis
(j) Percukaian
(k) Negara
(l) Setiausaha
(m) Kehakiman
(n) Tetap
(o) Sukarela
(p) Gaji

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

121

Modul Sejarah SETULUS SPM


(q) Bandar
(r) al-Quran
(s) masjid
(t) Hijrah
(u) tali air
(v) zimmi
(w) tanaman
(x) tanah
(y) pendapatan
SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN
(KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN)
(a) Zun Nurain
(b) Syura
SUMBANGAN KHALIFAH UTHMAN BIN
AFFAN
(a) Samarkand
(b) Tripoli
(c) tentera laut
(d) Mushaf Uthmani
(e) jalan raya
(f) rumah rehat
(g) pembangunan
(h) senjata
(i) jizyah
SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN
(KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB)
(a) masyarakat
SUMBANGAN KHALIFAH ALI BIN ABU
TALIB
(a) Parsi
(b) Syria
(c) al-Quran
(d) rundingan
(e) zimmi
6.3 KERAJAAN BANI UMAIYAH
SUMBANGAN KERAJAAN BANI
UMAIYAH (TAHAP PERTAMA)
(a) pentadbiran
(b) wazir
(c) gabenor
(d) surat-menyurat
(e) keselamatan
(f) cukai
(g) Urusan
(h) Cap Mohor
(i) Pertahanan

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

(j) darat
(k) laut
(l) pengajaran
(m) Arab
(n) Hospital
(o) Kusta
(p) Kedoktoran
SUMBANGAN KERAJAAN BANI
UMAIYAH (TAHAP KEDUA)
(a) Cordova
(b) Perpustakaan
(c) Toledo
(d) Menara
(e) Kubah
(f) Marmar
(g) Lampu
(h) Perbelanjaan
(i) Ekonomi
(j) Antarabangsa
(k) Tembikar
(l) Perak
(m) Senjata
(n) Tanaman
(o) Benih
6.4 KERAJAAN BANI ABBASIYAH
SUMBANGAN KERAJAAN BANI
ABBASIYAH
(a) Baghdad
(b) Harun al-Rasyid
(c) Arab
(d) Idea
(e) Mengarang
(f) Hadis
(g) Fikah
6.5 KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH
PEMBENTUKAN KERAJAAN BANI
UTHMANIYAH
(a) Amir
(b) Anatolia
(c) Byzantine
(d) Menumpaskan
(e) Tentera
SUMBANGAN KERAJAAN BANI
UTHMANIYAH
(a) Dunia
(b) Islam
(c) Pelindung

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

122

Modul Sejarah SETULUS SPM


(d) Makkah
(e) Kehormatan
(f) Mufti
(g) Perdagangan
(h) Istanbul
(i) Kecemerlangan
(j) Madrasah
(k) Tentera
(l) Perubatan
(m) Ensiklopedia
(n) Rumah

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

7.1 KEDATANGAN ISLAM KE ASIA


TENGGARA
TEORI DAN BUKTI ISLAM DATANG DARI
SEMENANJUNG TANAH ARAB
(a) John Crawford
(b) Muhammad Naquib
(c) Pedagang
(d) China
(e) Canton
(f) Pelabuhan
(g) Bulan
(h) Perkampungan
(i) Berkahwin
(j) Kesusasteraan
(k) Arab
(l) Kebudayaan
(m) Syeikh
TEORI DAN BUKTI ISLAM DATANG DARI
CHINA
(a) Eredia
(b) Fatimi
(c) Perniagaan
(d) China
(e) Islam
(f) Tenggara
(g) Terengganu
(h) Perdagangan

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

TEORI DAN BUKTI ISLAM DATANG DARI


INDIA
(a) Belanda
(b) Koromandel
(c) Perdagangan
(d) Nisan
(e) India
7.2 PENYEBARAN ISLAM DI ASIA
TENGGARA
CARA PENYEBARAN ISLAM DI ASIA
TENGGARA
(a) Perdagangan
(b) Perkahwinan
(c) Pengislaman raja & bangsawan
(d) Kelahiran kerajaan Islam
(e) Peranan pusat kebudayaan
(f) Peranan mubaligh
(g) Keistimewaan Islam
PENYEBARAN ISLAM DI ASIA
TENGGARA
(a) Rempah
(b) Murni
(c) Islam
(d) Dakwah
(e) lemah lembut
(f) baik
(g) syahbandar
(h) diraja
(i) tempatan
(j) Fakir Muhammad
(k) Pasai
(l) Islam
(m) Tauhid
(n) Masyarakat
(o) Harmoni
(p) Mulia
(q) Akhirat
7.3 PENGARUH ISLAM DI ASIA
TENGGARA
PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA
(I)
(a) Kesultanan
(b) Uthamniyah
(c) Negara
(d) Penasihat
(e) Khatib
(f) Wakaf
(g) Raja

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

123

Modul Sejarah SETULUS SPM


(h) Persaudaraan
(i) Dunia
(j) Rasmi
(k) Melaka
(l) Syariah
(m) Ilmu
(n) pondok
(o) madrasah
(p) jawi
(q) Arab
(r) Franca
(s) Perdagangan
(t) Jawa
(u) Syair
PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA
(II)
(a) Bertudung
(b) Bersongkok
(c) Menyeluruh
(d) Taraf
(e) Bekerjasama
(f) seni bina
(g) kayu
(h) pemerintahan
(i) keris
(j) azan
(k) Mahkota Alam
(l) bekerja
(m) halal
(n) mengemis
(o) riba

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN


PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
SEBELUM KEDATANGAN BARAT

PENGARUH KEDATANGAN ISLAM


PENGARUH KEDATANGAN ISLAM
TERHADAP POLITIK
SEBELUM ISLAM
(a) beraja
(b) Hindu Buddha
(c) dewa raja
(d) penitisan dewa

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

SELEPAS ISLAM
(a) Islam
(b) Zillullah fil-alam, Zillullah fil-ardh
(c) bayangan Allah di muka bumi
(d) Khalifatul Mukminin
(e) Pemimpin orang mukmin
(f) Iskandar Zulkarnain
(g) pewarisan
(h) tertinggi
(i) Yamtuan Besar/Yang Di Pertuan
Besar
(j) Adat Perpatih
(k) Bendahara, laksamana, penghulu
bendahari dan temenggung
(l) Golongan ulama
(m) Makhdum Sayid Abdul Aziz,
Maulana Abu Bakar, Maulana Sadar
Jahan, Maulana Jalaludin dan Qadi
Yusuf
(n) Daulat
(o) Cara berpakaian dan jenis pakaian,
bahasa dan pengucapan,
tingkahlaku dan sebagainya
MAKSUD
(a) Yang membolehkan sesiapa sahaja
yang melanggar arahannya
(derhaka) akan menerima akibat
(tulah)
(b) Kuasa atau kerajaan
(c) Yang dikenakan kepada pembunuh
yang membunuh tanpa sengaja
PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG BERTULIS
ADAT PERPATIH
(a) Pagar Ruyong, Sumatera
(b) Datuk Perpatih Nan Sebatang,
(c) Musyarawah
(d) Martilineal
(e) Suku yang sama
(f) Anak perempuan
(g) Ibu
(h) Negeri Sembilan dan Naning
ADAT TEMENGGUNG
(a) Palembang
(b) Datuk Ketumanggungan
(c) Ajaran Islam dan mazhab shafie
(d) Parilineal
(e) Individu bebas

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

124

Modul Sejarah SETULUS SPM


(f) Anak lelaki
(g) Bapa
(h) Semua negeri kecuali Negeri
Sembilan dan Naning
PERINGKAT PERLANTIKAN KETUA
MENGIKUT ADAT PERPATIH
(a) Yamtuan / Yang Di Pertuan Besar
(b) Lembaga
(c) Buapak
(d) Anak perut
UNDANG-UNDANG TIDAK BERTULIS
(a) Hukum Kanun Manu
(b) Hindu
(c) Hukuman
(d) Undang-Undang Islam
(e) Hukum Kanun Melaka
(f) Undang-Undang Laut Melaka
(g) Undang-Undang Pahang
(h) Undang-Undang Kedah
(i) Undang-Undang Perak / 99
(j) Undang-Undang Johor
ISI KANDUNGAN HUKUM KANUN
MELAKA
(a) raja dan pembesar
(b) pantang larang
(c) hukuman
(d) keluarga
(e) ibadah
(f) jenis-jenis hukuman
HUKUM KANUN MELAKA
1. 3
2. 4
3. 1 4. 5

5. 2

PENGARUH KEDATANGAN ISLAM


TERHADAP SOSIOBUDAYA
PENDIDIKAN
(a) Formal
(b) Tidak formal
PENDIDIKAN TIDAK FORMAL
(a) Awal
(b) Institusi keluarga
(c) Nilai-nilai moral
(d) Pendengaran, penglihatan dan
pemerhatian

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

BELAJAR
(a) Agama
(b) Adat resam
(c) Bersopan santun
(d) Berkawan
(e) Maruah diri
(f) Pantang larang
(g) Moral
PENDIDIKAN FORMAL
(a) Keagamaan
(b) Institusi
(c) Fikah
(d) Tajwid
(e) Fikah
(f) Usuluddin
(g) Guru agama dan berkhidmat kepada
masyarakat
(h) Batasan waktu
(i) Kedah, Kelantan, Terengganu dan
Pattani
(j) Pengkhususan
(k) Mudir / guru besar
(l) Lembaga dan Jawatankuasa
Kewangan
(m) Hikayat Amir Hamzah
(n) Hikayat Muhammad Ali Hanafiah
PENGARUH ISLAM TERHADAP BAHASA
& KESUSASTERAAN
BAHASA
(a) Pallava,
(b) Kawi/Jawa Kuno
(c) Sunda Kuno
(d) Rencong
(e) Batak
(f) Huruf Arab, Melayu
(g) Pembacaan dan penulisan
(h) Bahasa Melayu
(i) Fikah, tauhid
(j) Lingua franca
(k) Rasmi
KESUSASTERAAN
(a) Lisan
(b) Kepercayaan tentang kejadian alam
(c) Nama tempat
(d) Tumbuh-tumbuhan
(e) Binatang
(f) Pak Kaduk
(g) Lebai Malang

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

125

Modul Sejarah SETULUS SPM


(h) Batu Belah Batu Bertangkup
(i) Bawang Putih dan Bawang Merah
(j) Prosa
(k) Puisi
(l) Hikayat Abu Yusuf
(m) Hikayat Abu Bakar
(n) Hikayat Hasan & Husin
(o) Hikayat Nabi Musa a.s
(p) Syair Dahulukala
(q) Hikayat Abu Nawas
(r) Hikayat Hasan Damsyik

KESENIAN
Seni bina
(a) Seni tekstil dan busana serta seni
bina
(b) Masjid
(c) Mimbar
(d) Telaga
(e) Bumbung yang khusus
(f) Masjid Kampung Laut, Kelantan
(g) Balai rong
(h) Balai istiadat
(i) Tempat bersemayam
Seni ukiran
(a) Binatang seperti burung, ayam dan
sebagainya
(b) Tumbuh-tumbuhan
(c) Bunga-bungaan
(d) Geometri
Seni epigrafi
(a) Batu nisan
(b) Khat
(c) Kaligrafi
(d) Masjid
(e) Barang tembikar
(f) Mata wang
(g) Pakaian
(h) Diwani,
(i) Farisi,
(j) Ruqah
(k) Alu-ijazah
(l) Kufah, Iraq
Seni persembahan
(a) Agama
(b) Tarian dabus
(c) Perak
(d) 22

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

(e) kepahlawanan Saidina Ali


(f) Tarian Mak Inang
Seni nyanyian
(a) Nazam
(b) Naban
(c) Terengganu
(d) Pahang
(e) Melaka
(f) Nabi Muhammad SAW
(g) Para nabi
(h) Para sahabat
(i) Perkahwinan
(j) Berkhatan
(k) Ghazal
(l) Kebesaran Islam
GAYA HIDUP
(a) Syariah
(b) Akhlak
(c) Adat pembacaan ciri
(d) Bahasa Sanskrit
(e) Kandungan ciri
(f) Lafaz ikrar
(g) Baiah
(h) Istiadat pemakaman
(i) Zaman Bani Umaiyah
(j) Pak long
(k) Mak long
(l) Bersalaman
(m) Mencium tangan
(n) Tunduk
(o) Tetamu
(p) Majlis berkhatan
(q) Berkhatam
SOALAN KBKK
(a) Islam digunakan
(b) Jawi diperkenalkan
(c) Islam diperkenalkan
PENGARUH ISLAM TERHADAP
EKONOMI
PENGARUH ISLAM DALAM
PERDAGANGAN DI MELAKA
(a) oleh pedagang Islam
(b) merupakan sumber rezeki yang
besar
(c) terlibat dalam perniagaan
(d) menggunakan sistem tahil & kati,
sistem bahara

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

126

Modul Sejarah SETULUS SPM


(e) pentadbiran yang licin dan teratur
(f) kaedah pertukaran barang dan
kaedah jualbeli digunakan
(g) terdapat lebih 84 bahasa
dipertuturkan di Melaka
(h) digubal dan menjadi landasan yang
perlu diikuti
(i) antara Laut Hindi dan Laut China
Selatan
(j) Laksamana dan Syahbandar
diwujudkan
MATA WANG
(a) Perantaraan nilai wang
(b) Pengurusan perdagangan dan jual
beli
(c) kepada sistem pertukaran barang
(d) emas

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

SISTEM PERCUKAIAN DI MELAKA


(a) Tetap
(b) Diraja
(c) Pemerintah
(d) 6 peratus
(e) 5 peratus
(f) Makanan
(g) Menetap di sepanjang sungai
Melaka
(h) 3 peratus
(i) 6 peratus
(j) Amalan riba
(k) golongan ceti
(l) zakat harta
(m) baitulmal
(n) menyelenggarakan harta kerajaan

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH


PENGGUNAAN MATA WANG TIMAH
(a) Bulat
(b) Satu kati lapan tahil
(c) Nama sultan
(d) Tarikh Islam
(e) Bulat / segi enam
(f) Malik/Sultlan al-Adil
(g) Seekor ayam jantan hinggap di atas
beberapa cincin
(h) Kegunaan tempatan
(i) Dipatahkan
(j) Berasingan
PENGGUNAAN MATA WANG EMAS
(a) 16
(b) Kijang
(c) Kupang
(d) Sultan Alauddin Riayat Syah
(e) Seberat 10 grain (0.65gm) & 40
grains (2.6gm)
(f) Nama dan pangkat sultan
(g) Gelaran sultan seperti Khalifatul
Mukminin
PERCUKAIAN
(a) oleh pihak pemerintah
(b) barang tertentu
(c) kerajaan
(d) pembangunan

|P n . N u r

ZAMAN GELAP
Maksud zaman gelap
(a) keruntuhan empayar Rom
(b) awal zaman pertengahan
(c) mengalami peringkat yang mundur
Ciri-ciri zaman gelap
(a) perbandaran, perdagangan, dan
ilmu pengetahuan
(b) Tiada pentadbiran pusat
(c) Peperangan
(d) Gereja Katolik berkuasa
(e) Gereja Katolik mengongkong
(f) Kegiatan ekonomi
(g) sistem feudal
Persamaan ciri-ciri sistem feudal
masyarakat Eropah dan masyarakat
Melayu Tradisional
(a) raja, bangsawan & pembesar.
(b) rakyat bebas & hamba
(c) penaung utama & pemilik tanah
secara mutlak
(d) mendapat naungan daripada raja &
berkhidmat untuk raja
(e) Raja mengurniakan tanah
(f) mengusahakan tanah & membayar
cukai kepada pembesar
(g) rakyat jelata member khidmat
tenaga kepada raja & pembesar

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

127

Modul Sejarah SETULUS SPM


(h) berkhidmat untuk tuannya
(pembesar & pihak istana) tanpa
upah
CIRI-CIRI ZAMAN PERALIHAN /ZAMAN
KEMUNCAK PERTENGAHAN
(a) Zaman gelap ke zaman renaissance
(b) mempunyai hak politik
(c) kegiatan politik menerusi Parlimen
yang diwujudkan untuk memenuhi
tuntutan mereka
(d) dengan pemerintah terjalin
(e) pertambahan penduduk,peningkatan
aktiviti pertanian dan
perkembangan perdagangan
(f) berkembang pesat
(g) perdagangan dijalankan
(h) Venice, Milan & Florence
(i) artisan, pedagang & ahli perbankan
(j) kekayaan & bukan lagi pemilikan
tanah
(k) universal
(l) penyatuan
GERAKAN REFORMATION
Maksud
(a) Reform
(b) Melaksanakan perubahan atau
pembaharuan
(c) Lebih baik @ membentuk sesuatu
yang baru
(d) Agama Kristian
(e) Menentang sesuatu yang baru
Tokoh
(a) Martin Lurther
(b) Huldreich Zwingli
(c) John Calvin
Faktor-faktor berlaku gerakan
Reformation di Eropah pada abad ke-16
(a) Gereja Katolik
(b) Para pemerintah dan bangsawan
(c) Tidak mencerminkan kehidupan
beragama
(d) Bible
(e) Penyelewengan
(f) Kepincangan dan rasuah
(g) Indulgences
(h) Mesin cetak
(i) Johann Guttenberg

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

(j) Dalam masa yang singkat dan


berharga murah
(k) Protestan
(l) Indulgences
(m) Kekuatan rohaninya
(n) Prostestan
(o) Sweden, Denmark, Norway dan
England
(p) Huldreich Zwingli
Kesan-Kesan Gerakan Reformation
Kepada Masyarakat Eropah
(a) Protestan
(b) Katolik
(c) Norway, Sweden, Denmark &
England
(d) Keagamaan
(e) Denmark dan Sweden
(f) Counter Reformation
(g) Tolenrasi
(h) Pendidikan & penyebaran fahaman
mereka
(i) Terbuka
(j) Raja Henry VIII
(k) Gereja Protestan Anglican
Cuba Teka
(a) Johann Gutterberg
(b) Mesin cetak
(c) Martin Luther
IDEA YANG DIPERJUANGKAN OLEH
MARTIN LUTHER
(a) Indulgences
(b) Kekuatan rohani
(c) Institusi paderi
(d) Protestan
REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI
PERINDUSTRIAN
Maksud Revolusi
(a) Secara mendadak
(b) Menyeluruh

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

128

Modul Sejarah SETULUS SPM

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

REVOLUSI PERTANIAN
Keadaan pertanian di Eropah sebelum
Revolusi Pertanian
(a) Kecil-kecilan
(b) Persendiran
(c) Tanah awam
(d) Golongan kaya
(e) Orang perseorangan

SUMBANGAN REVOLUSI PERTANIAN


KEPADA REVOLUSI PERINDUSTRIAN
(a) Sanggup mengambil risiko untuk
melaburkan modal
(b) Tidak perlu bergantung kepada
import makanan dari luar
(c) Dana diselamatkan dilaburkan
dalam sekto perkilangan

Faktor-faktor berlakunya Revolusi


Pertanian di Eropah
(a) Pemilikan tanah
(b) Pertambahan penduduk
(c) Memagari
(d) Akta Pemagaran Tanah
(e) Besar
(f) Buruh ladang
(g) Ciptaan baru
(h) Sistem penggiliran tanaman
(i) Peralatan pertanian moden
(j) Turnip dan ubi kentang
(k) Baja asli

REVOLUSI PERINDUSTRIAN
Faktor-faktor utama yang menyebabkan
Revolusi Perindustrian berlaku di Britain
(a) melaburkan modal dan dana dalam
bidang perindustrian.
(b) Kesediaan mengambil risiko
(c) Rekaan dalan bidang sains dan
teknologi dengan kaedah dan
ciptaan baru
(d) kegiatan keusahawanan.
(e) Pengkhususan pekerjaan.
(f) secara meluas di dalam dan luar
negeri
(g) Penggunaan teknologi baru

Kesan-kesan penguatkuasaan Akta


Pemagaran Tanah pada zaman
Revolusi Pertanian di Eropah
(a) Ladang
(b) Tuan tanah
(c) Dipagari
(d) Kurang modal
(e) Menjual
(f) Hilang punca rezeki
(g) Buruh kilang
KAEDAH DAN PENCIPTAAN KETIKA
REVOLUSI PERTANIAN
(a) Sistem Penggiliran Tanaman
(b) Subur
(c) Lord Townshend
(d) Thomas William Coke
(e) ubi kentang
(f) turnip
(g) Alat Jethro Tull
(h) Jethro Tull
(i) Komersial
(j) Baja asli

|P n . N u r

Rekaan dan kegiatan keusahawanan


(a) Enjin berkuasa wap
(b) John Hargeaves
(c) Water Frame
(d) Lokomotif
(e) Rocket
(f) James Watt
(g) Thomes Newscomen
(h) Matthew Boulton
(i) John Hargeaves
(j) Water Frames
Penggunaan Teknologi dalam Revolusi
Perindustian
(a) Manusia
(b) Binatang
(c) Mesin berkuasa wap
(d) Pengeluaran dan perdagangan
(e) Arang batu
(f) John Newcomen
Kesan-kesan Revolusi Perindustrian di
Britain
(a) Pertanian
(b) Buruh industry
(c) Tuan tanah
(d) Antarabangsa

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

129

Modul Sejarah SETULUS SPM


(e) Kapal laut
(f) Gerabak
(g) Lokomotif
(h) Pekerja
(i) Keuntungan
(j) Mesin
(k) Luddite
(l) Akta Antipenggabungan
(m) Hukuman berat
(n) Kilang tekstil
(o) 10 jam
Tindakan Kerajaan Atasi Penindasan
Pekerja Kilang
(a) Kesatuan Sekerja
(b) Akta Kilang
(c) 9 jam
(d) Majikan
(e) Akta Lombong
(f) Akta Sepuluh Jam

BAB 10: DASAR BRITISH DAN


KESANNYA TERHADAP EKONOMI
NEGARA

A. EKONOMI TRADISIONAL DAN


EKONOMI DAGANGAN
EKONOMI TRADISIONAL
Maksud ekonomi tradisional
(a) British
(b) Kecil-kecilan
(c) Ekonomi sara diri
Kegiatan ekonomi tradisional
(a) Melombong
(b) Bercucuk tanam
(c) Menangkap ikan
(d) Memungut hasil hutan
(e) Pisang, kelapa
Ciri-ciri ekonomi tradisional
(a) Kecil
(b) Mudah / tradisional
(c) Kecil
(d) Terhad
(e) Terhad
(f) Pertukaran barang
(g) Kenduri-kendara
(h) Pembayaran zakat

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

(i) Sedekah/hadiah
(j) Kelangsungan bekalan makanan
EKONOMI DAGANGAN

Maksud
(a)
(b)
(c)
(d)

Pertanian
Perlombongan
Lebihan pengeluaran]
Pemasaran

Ciri-ciri
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Besar
Banyak
Besar
Moden / lebih tinggi
Luas

B. INSTITUSI KEWANGAN DAN


INSURANS
Tujuan Institusi Kewangan
atau Bank Ditubuhkan
(a) kewangan
(b) pinjaman
(c) saluran dana
(d) ejen pembayar
Perkembangan institusi kewangan di
Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20
(a) Lembaga Pesuruhjaya Wang
(b) wang kertas bagi negeri-negeri
Selat.
(c) Kepesatan ekonomi Tanah Melayu
(d) berorientasikan keuntungan.
(e) Kadar faedah yang tinggi.
(f) Dana dari luar
(g) agen pembayar
(h) Merchantile Bank
(i) Perjanjian Pangkor.
(j) Algemene Bank Nederland.
(k) pedagang Eropah.
(l) orang tengah (komprador).
(m) Pemodal tempatan
(n) Kwong Yik Bank
(o) Bank of Malaya, Ban Hin Lee
(p) Bank perdagangan
(q) Ban Chiang Bank (1924)
(r) Orang Melayu
(s) Malay National Banking Corporation
(1947)
(t) Temerloh
(u) Rembau.

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

130

Modul Sejarah SETULUS SPM


(v) tidak bertahan lama
Perkhidmatan Insurans yang diwujudkan
JENIS-JENIS INSURANS
(a) Maritim / kelautan
(b) Kebakaran
(c) Harta
(d) Perniagan & kemalangan
(e) Nyawa
FAKTOR PENUBUHAN
(a)
(b) Sistem eonomi antarabangsa
(c) Dagangan
(d) Kapal dagang
(e) Kebakaran
NAMA SYARIKAT INSURANS YANG
TERDAPAT DI TANAH MELAYU
(a) Boustead and Company
(b) Straits Insurance Limited
(c) Khean Guan Insurance Limited
SEJARAH PERKEMBANGAN INSURANS
DI TANAH MELAYU
(a) Perdagangan antarabangsa
(b) Perniagaan & kemalangan
(c) Insurans harta
(d) Sistem pengangkutan
(e) Kapal dagang
(f) Kebakaran
(g) Kuala Lumpur
(h) Ipoh
(i) Luar negara
(j) Boustead and Company
(k) Straits Insurance Limited
(l) Insurans nyawa
(m) Kerajaan British
C. DASAR BRITISH TERHADAP
PERTANIAN
Sebab-sebab AKTA TANAH SIMPANAN
MELAYU diperkenalkan
(a) berpindah ke tangan orang asing
(b) daripada dijual dan dipajakgadai
(c) menjamin masa depan

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

Kandungan AKTA TANAH SIMPANAN


MELAYU
(a) Residen
(b) Orang bukan Melayu
(c) Padi
Kesan pelaksanaan AKTA TANAH
SIMPANAN MELAYU
(a) Tidak subur
(b) Kecil keluasannya
(c) Jatuh
Langkah-Langkah British Melindungi
Tanah Peribumi (Sarawak)
Undang-Undang Land Order (1931) &
Land Settlement Order (1933)
(a) dilindungi
(b) pewarisan
(c) dilarang
Undang-Undang Land Order (1948)
(a) 3 kawasan
(b) tanah campuran sahaja
Undang-Undang Proklamasi III
Perlindungan Hak Peribumi (Sabah)
(a) Pegawai daerah
(b) Ketua peribumi
(c) Menuntut ganti rugi
D. KESAN-KESAN DASAR EKONOMI
1. Pembandaran
(a) pekan kecil/kampung kepada
sebuah bandar
(b) Hasil sumber semulajadi
(c) Pusat kegiatan ekonomi penjajah
(d) Perlombongan
(e) Perubahan fungsi Bandar
(f) Kemudahan
(g) Komersial
(h) Strategik
(i) Kuala Lumpur, Taiping, Ipoh
(j) Bandar pelabuhan
(k) Penghubung
(l) Bandar pelabuhan
(m) Gambir dan lada hitam
(n) Hasil lombong KL, Taiping,
Seremban
(o) Keperluan harian
(p) Bandar
(q) Masyarakat Cina

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |

131

Modul Sejarah SETULUS SPM


(r) Ketidakseimbangan
2. Sektor Perkilangan
(a) Lembab
(b) Pengeluaran bahan mentah seperti
bijih timah dan getah
(c) Diimport
(d) Barangan tempatan
(e) Sedikit
(f) Maju
(g) Syarikat Shum Yip Leong
(h) Setapak
(i) Tapah,Perak
(j) Syarikat kasut Bata
(k) Syarikat Fung Keong
(l) Syarikat United Engineers
(m) Perancis
(n) Pemodal Eropah atau Cina
(o) Masyarakat Melayu
(p) Ekonomi perdana
3. Sistem Pengangkutan & Perhubungan
Sebab
(a) Pesat kegiatan perlombongan &
pertanian
Tujuan
(a) Bijih timah
(b) Pelabuhan
(c) Pembukaan tanah baru
(d) Pantai Barat dan Pantai Timur
(e) Negara jiran
(f) Cekap dan cepat
(g) Pelabur Eropah
Jalan kereta api
(a) Taiping dengan Port Weld
(b) perlombongan dengan pelabuhan
(c) Kuala Lumpur dengan Port
Swettenham
(d) Seremban dengan Port Dickson
(e) Ipoh dan Tapah Road dengan Telok
Anson
(f) Perak,
Selangor
dan
Negeri
Sembilan
(g) Seberang Perai dengan sempadan
Siam siap
(h) Gemas, Pahang dan Kelantan ke

|P n . N u r

2012

@Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat

sempadan Siam
(i) Tanah Melayu telah disambung
hingga ke Singapura
Jalan raya
(a) Jalan denai & kereta lembu
(b) berturap & tanah merah
(c) kenderaan bermotor
(d) Selangor dan Perak
(e) Seberang Perai ke Melaka
(f) Perlis ke Melaka
(g) Kuala Lumpur dengan Kuantan
Mengapa sistem perhubungan &
pengangkutan di pantai Barat Tanah
Melayu lebih pesat berbanding pantai
Timur?
(a) British
(b) Dasar British
(c) Desakan pelabur-pelabur Eropah.
(d) Perkembangan ekonomi yang pesat
(e) lebih subur
4. KESIHATAN
SEBAB KERAJAAN MENINGKATKAN
TARAF KESIHATAN DI TANAH MELAYU
(a) Kemasukan beramai-ramai buruh
asing
(b) Penyakit berjangkit
(c) Menyebabkan tempat tinggal dan
tempat kerja
(d) Tidak diurus
(e) Bekalan air bersihi
(f) ke bandar atau di luar bandar
LANGKAH KERAJAAN MENINGKATKAN
TARAF KESIHATAN DI TANAH MELAYU
(a) Taiping dan Kuala Lumpur
(b) Jesselton, Sandakan, Beauford,
Kudat dan Tawau
(c) Kuching, Sri Aman dan Sibu.
(d) Hospital Tung Shin
(e) Pusat kesihatan
(f) Institut Penyelidikan Perubatan
(g) Lembaga Sanitary Board

H i d a y a h |E n . A z h a r i |P n . N o r h i m a h | P n . S . R o s m a w a t i | P n . N o r h a y a n i | E n . A b d . R a s i d |