Anda di halaman 1dari 16

SK SUNGAI

TANGAP

KERTAS CADANGAN
PERTANDINGAN KARAOKE
THE VOICE DAN KILAUAN EMAS
1 SUARA 1000 KEBAHAGIAAN
ANJURAN
Panitia Muzik
TEMPAT
Dewan SK Sungai Tangap
TARIKH
22 Oktober 2011 (Khamis)

1.0

PENDAHULUAN
Di saat SKST sedang maju mengorak langkah kearah sebuah sekolah
cemerlang dalam akademik, pelbagai metodologi telah dirancang bagi
melahirkan murid-murid bukan sahaja berilmu, berkepimpinan dan
berketerampilan malah tidak lupa pada adat dan budaya
yang
menjadi aset dan imej kepada Negara. Adalah menjadi harapan
Institusi Pengajian Tinggi di Negara ini terutama UiTM yang stu-satunya
masih dipunyai oleh kaum bumiputra agar dapat menyemai dan
memupuk kebudayaan Melayu dan Adat Ketimuran dalam seseorang
individu terutamanya mereka yang bergelar mahasiswa supaya tidak
diperkotak-katikkan oleh budaya barat.
Untuk merealisasikan impian tersebut, maka terbentuklah inspirasi
Malam Alunan Warisan II atau MAWAR II hasil cetusan pensyarah /
penasihat Kelab Warisan Budaya (KWB); KWB itu sendiri dan
berkerjasama dengan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) serta Pihak

Pengurusan UiTM Kampus Bandaraya Melaka terutamanya Bahagian


HEP & Alumni bersama-sama menganjurkan pertandingan nyayian
terbuka samada antara program atau antara kolej (mengikut paras
kolej) atau terbuka kepada semua pelajar. Ini akan dilaksanakan
dengan harapan ia akan dapat dijadikan satu platform bagi
2.0

PENGENALAN
Pertandingan Nyanyian Lagu Melayu Klasik/Asli Malam Alunan
Warisan (MAWAR) yang dicadangkan adalah merupakan aktiviti yang
kedua seumpama ini. Kelab Warisan Budaya (KWB) sememangnya
telah lama bertapak sebagai salah satu Kelab yang mewakili semua
pelajar di Persada UiTM Kampus Bandaraya Melaka. Pada peringkat
awal dahulu, KWB aktif dengan pelbagai aktiviti budaya yang gah dan
mendapat restu Pihak Pengurusan UiTM KBM. Tidak diketahui apa yang
terjadi, KWB semakin kurang menyerlah ditahun tahun berikutnya.
Telah sekian lama KWB menyepikan diri tanpa apa-apa aktiviti yang
boleh dibanggkan oleh ahli-ahlinya. Namun, setelah mendapat
suntikkan semangat baru yang jitu, lantas KWB mengorak langkah
untuk menjalankan usaha-usaha murni dalam meningkatkan martabat
budaya ketimuran kita. Sebagai satu usaha murni yang lain KWB
berhasrat melangkah lebih jauh lagi dengan memanjangkan
pertandingan yang bakal dianjurkan ini bukan sahaja diperingkat
Kampus
bahkan
keperingkat
Negeri
dengan
menganjurkan
Pertandingan Nyanyian Diantara IPTA dan IPTS Negri Melaka. UiTM
kampus Bandaraya Melaka sebagai Tuan Rumah. Pemenang
Pertandingan Peringkat Kampus Bandaraya Melaka akan mewakili UiTM
KBM. Restu daripada Kerajaan Negeri Melaka akan diperolehi kelak.
Peserta bukan Melayu juga digalakan agar dapat menyahut saranan
YAB Perdana Menteri Malaysia Satu Malaysia, Rakyat didahulukan,
Pencapaian diutamakan.
Bersama dengan harapan dan demi membuktikan bahawa UiTM KBM
tetap menjaga Seni Warisan Negara selain pencapaian akademik yang
cemerlang. Pencapaian itu perlu seiring dengan matlamat Kerajaan
Negeri Melaka yang inginkan kebudayaan dikenali orang luar sejajar
dengan slogan Malaysia Truly Asia .
3.0

OBJEKTIF
Objektif aktiviti ini diadakan adalah seperti berikut :i)

Menganjurkan aktiviti yang boleh menanamkan semangat


cintakan seni budaya dan memberi hiburan dalam bentuk
yang bersesuaian dengan adab dan tatasusila ketimuran

dan seperti yang dikehendaki oleh kerajaan dan universiti


sendiri.

4.0

ii)

Bersama-sama bergabung tenaga dalam membantu


Bahagian HEP & Alumni serta MPP untuk menganjurkan
satu aktiviti bukan sahaja diperingkat kampus malh
diperingkat negeri.

iii)

Menempa sejarah untuk mengeratkan hubungan


Pihak Pengurusan, MPP, persatuan / kelab dan
warga UiTM KBM serta dikalangan IPTA dan IPTS di
Melaka. Ini akan menaikkan lagi imej UiTM KBM di
yang bertuah ini.

iv)

Membentuk hubungan dua hala diantara ahli penggerak


dan pihak IPTA dan IPTS.

v)

Menyahut seruan Kerajaan Negeri Melaka


untuk
meningkatkan kebudayaan dikalangan bumiputra khasnya.
Budaya Melambangkan Bangsa.

ANJURAN
Kelab Warisan Budaya, UiTM KBM dan MPP
BERKERJASAMA DENGAN
Bahagian HEP & Alumni
Unit Kebudayaan
Unit Keselamatan
Unit Fasiliti
Kelab TESL

5.0

LOKASI
Auditorium, UiTM Kampus Bandaraya Melaka

6.0

TARIKH
26 DAN 27 Februari 2011 (Sabtu dan Ahad)

antara
semua
Negeri
negeri

7.0

8.0

KUMPULAN SASARAN
7.1

Semua warga UiTM KBM peringkat KBM.

7.2

Semua warga UiTM KBM dan dua (2) orang peserta dan
lima (5) orang pemerhati daripada setiap IPTA dan IPTS
yang turut serta. Pemantauan akan dibuat agar pihak luar
mematuhi siasah rupadiri seperti polisi UiTM - peringkat
negeri.

JEMPUTAN VIP
8.1

PERINGKAT KAMPUS
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
viii.

8.2

v.
vi.
viii.
ix.
x.

`
-

Pengarah
Timbalan Pengarah
Wakil IPTA & IPTS
Penolong Pendaftar
`
HEP & Alumni
Penasihat Program
Pengadil Pertandingan Pensyarah
Pengarah Taman Budaya
Koordinator Program / JUMLAH

PENGADIL
9.1

1 orang
4 orang
10 orang
2 orang
1 orang
3 orang
4 orang
25 orang

PERINGKAT NEGERI
i.
ii.
iii.
iv.

9.0

Pengarah
Timbalan Pengarah
Koordinator Program
Penolong Pendaftar
HEP & Alumni
Penasihat Program
Pengadil Pertandingan
Pensyarah
JUMLAH

PERINGKAT KAMPUS

1 orang
4 orang
6 orang
1 orang
1 orang
3 orang
2 orang
1 orang
7 orang
25 orang

9.2

i.
ii.
iii.

Encik Ramli bin Othman*


Encik Tarmizi bin Mahmud*
Puan Eltis Nazar binti Abdul Aziz*

Nama akan berubah mengikut persetujuan AJK

PERINGKAT NEGERI
3 orang pengadil yang akan ditentukan oleh AJK kelak.

10.0 AJK AKTIVITI


Senarai penuh adalah seperti di Lampiran.
11.0 PESERTA AKTIVITI
Pertandingan Peringkat KBM akan diadakan pada 26 Februarin 2011
untuk memilih seorang pemenang wanita dan seorang pemenang
lelaki bagi mewakili UiTM KBM ke Peringkat Negeri pada 27 Februari
2011. Saringan akan dibuat sekiranya terdapat banyak penyertaan.
Adalah diperlukan hanya tiga (3) IPTA dan / atau tiga (3) IPTS sahaja
untuk menyertai Pertandingan Peringkat Negeri. Mereka yang akan
menyertai Pertandingan Negeri akan dikenakan Bayaran Penyertaan.
Setiap peserta akan menyanyikan lagu wajib ( Melayu Asli
dan satu lagu Melayu pilihan (bukan rock).

/ Klasik)

12.0 TENTATIF PROGRAM


Lampiran I
13.0

ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN


Lampiran II

14.0 PERALATAN YANG DIPERLUKAN


Semua peralatan yang difikirkan perlu untuk melaksanakan
Pertandingan ini di UiTM Kampus Bandaraya Melaka termasuk Bilik

Mesyuarat / bilik-bilik lain yang diperlukan untuk Majlis Perasmian dan


aktiviti-aktiviti yang selainnya.

15.0 PENUTUP
Dalam melancarkan pertandingan ini, semua AJK yang terlibat telah
melakukan satu inisiatif dengan membawakan konsep Asli / Melayu
Klasik . AJK akan sedaya-upaya mempastikan keseniaan dan
kebudayaan tidak hilang dibawa oleh arus zaman dan ini ada hubungkaitnya dengan pembangunan personality seorang insan.
AJK Pertandingan selaku penganjur aktiviti ini sangat berharap supaya
Pihak Pengurusan UiTM Kampus Bandaraya Melaka merestuinya bagi
mempastikan gerak kerja dapat dijalankan secepat yang mungkin.
Semoga usaha murni ini dapat menjadikan KBM sebagai kampus yang
cemerlang, gemilang, terbilang dan berbudaya.
Adalah menjadi harapan agar Pertadingan ini mendapat pertimbangan
dan kelulusan pihak yang mempunyai kuasa ke atasnya.

Disediakan oleh :
Kelab Budaya Warisan
UiTM Kampus Bandaraya Melaka

Lampiran I
TENTATIF MALAM ALUNAN WARISAN II
( MAWAR II ) PERINGKAT KBM
27 FEBRUARI 2011 (SABTU)
ANDAI DIPISAH LAGU DAN IRAMA

8:20 malam

Ketibaan Penonton

8:30 malam

Ketibaan Para Jemputan dan Tetamu Kehormat

8:35 malam
Pelajar

Nyanyian lagu Negaraku & Wawasan Setia

8:40 malam

Bacaan Doa

8:45 malam

Ucapan Aluan Pengarah Projek

8:50 malam
(KBM)

Ucapan Perasmian Timbalan Pengarah Kampus

9:00 malam

Persembahan Kebudayaan I

9:10 malam
Klasik

Pusingan Pertama Kategori Lagu Melayu Asli /

10:00 malam

Persembahan Kebudayaan II

10:05 malam

Pusiangan Kedua Kategori Lagu Bebas

10:55 malam

Persembahan Kebudayaan III

11:00 malam

Penyampaian Hadiah dan Cenderahati

11:15 malam

Bersurai

TENTATIF MALAM ALUNAN WARISAN II


( MAWAR II ) PERINGKAT NEGERI
28 FEBRUARI 2011 (AHAD)
ANDAI DIPISAH LAGU DAN IRAMA
8:20 malam

Ketibaan Penonton

8:30 malam

Ketibaan Para Jemputan dan Tetamu Kehormat

8:35 malam

Nyanyian lagu Negaraku

8:40 malam

Bacaan Doa

8:45 malam

Ucapan Aluan Pengarah Projek

8:50 malam

Ucapan Perasmian Pengarah UiTM Melaka

9:00 malam

Persembahan Kebudayaan I

9:05 malam
Klasik

Pusingan Pertama Kategori Lagu Melayu Asli /

10:05 malam

Persembahan Kebudayaan II

10:10 malam

Pusiangan Kedua Kategori Lagu Bebas

11:05 malam

Persembahan Kebudayaan III

11:10 malam

Penyampaian Hadiah dan Cenderahati

11:30 malam

Bersurai

Lampiran II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERPELANJAAN
MALAM ALUNAN WARISAN II
( MAWAR II ) PERINGKAT KAMPUS
27 FEBRUARI 2011 (SABTU)
ANDAI DIPISAH LAGU DAN IRAMA

1.

PERINGKAT KAMPUS :PENDAPATAN :Sumber Kewangan

Jumlah (RM)

Peruntukan dari TKK / HEP &


Alumni

3,055

PERBELANJAAN :BUTIRAN PERBELANJAAN


MAKANAN :
Jamuan VIP & Tetamu
Peserta
Urusetia
pagi
tengahari
malam
Persembahan Jemputan

JUMLAH
(RM)

KUANTITI
RM 10 x 25 orang
RM 6 x 10 orang

250
60

RM
RM
RM
RM

3
6
6
6

90
180
180
120

PUBLISITI :
Kain Rentang
Tag AJK
Flyers
Tag Peserta & Pengadil

RM
RM
RM
RM

250 x 1 keping
2 x 30 orang
2 x 50 keping
2 x 13 orang

250
60
100
26

HADIAH :
Tempat Pertama
Tempat Kedua
Tempat Ketiga
Saguhati
Cenderahati Pengadil
Cenderahati Perasmi

RM
RM
RM
RM
RM
RM

100 x 2 orang
75 x 2 orang
50 x 2 orang
25 x 4 orang
30 x 3 orang
50 x 1 orang

200
150
100
100
90
50

HIASAN PENTAS :
Bunga Hiasan Plastik
Polisterin

RM 10 x 6 tangkai
RM 3 x 10 keping

x
x
x
x

30
30
30
20

orang
orang
orang
orang

60
30

Kertas Warna
Glitters

RM 5 x 10 keping
RM 5 x 2 botol

50
10

KOSTUM

RM 30 x 10 helai

300

SIJIL
PENYERTAAN/AJK/PENGA
DIL

HEP & ALUMNI

FOTOGRAFI & LAPORAN

50

PERSEMBAHAN
JEMPUTAN

100

LAIN-LAIN
PERBELANJAAN :
Katridge
Tali tag
Air Mineral
Luar Jangka / Rencam

RM 40 x 1
RM 3 x 43 orang
RM 8 x 10 kotak

JUMLAH

40
129
80
200

3,055

ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERPELANJAAN


MALAM ALUNAN WARISAN II
( MAWAR II ) PERINGKAT NEGERI
28 FEBRUARI 2011 (AHAD)
ANDAI DIPISAH LAGU DAN IRAMA
1.

PERINGKAT KAMPUS :PENDAPATAN :Sumber Kewangan

Jumlah (RM)

Peruntukan dari TKK / HEP &


Alumni
( Wakil UiTM KBM)

100
600

Bayaran Penyertaan IPTA & IPTS


Lain
(RM 50 x 6 IPTA/S x 2 orang

2,000

Tajaan luar

JUMLAH

2,7 00

PERBELANJAAN :BUTIRAN PERBELANJAAN


MAKANAN :
Jamuan VIP & Tetamu
Peserta
Urusetia
pagi
tengahari
malam
Persembahan Jemputan

JUMLAH
(RM)

KUANTITI
RM 8 x 25 orang
RM 4 x 10 orang
RM
RM
RM
RM

2
4
4
4

x
x
x
x

30
30
30
20

orang
orang
orang
orang

200
40
60
120
120
80

PUBLISITI :
Tag Peserta & Pengadil

RM 2 x 13 orang

HADIAH :
Tempat Pertama
Tempat Kedua
Tempat Ketiga
Saguhati
Cenderahati Pengadil
Cenderahati Perasmi

RM
RM
RM
RM
RM
RM

HIASAN PENTAS :
Mesin Asap
Mesin Kertas Warna
Pokok Bunga

RM 50 x 1 unit
RM 75 x 5 unit
RM 10 x 10 unit

SIJIL
PENYERTAAN/AJK/PENGA
DIL

100 x 2 orang
75 x 2 orang
50 x 2 orang
25 x 4 orang
50 x 3 orang
50 x 1 orang

RM 5 x 43

FOTOGRAFI & LAPORAN

26

200
150
100
100
150
50

50
300
100

215

50

PERSEMBAHAN
JEMPUTAN

300

LAIN-LAIN
PERBELANJAAN :
RM 8 x 10 kotak
Air Mineral
Luar Jangka / Rencam
JUMLAH

80
209

2,700

STRUKTUR URUSETIA KERJA


AJK INDUK AKTIVITI
Penaung Utama

Datuk Prof. Madya Dr. Mizan bin Hitam


Pengarah UiTM Melaka

Penaung

Prof. Madya Mohd Zainud-din bin Hassan


Timbalan Pengarah kampus (KBM)

Penasihat

PM Hjh Zaiton binti Mahmud


Penasihat Kelab Warisan Budaya

Penyelaras Program

Pn. Syarifah Saleha binti Syed Abdul

Pengarah Projek :

1)
2)

Mohd Hafis bin Selamat


Jeffri bin Othman

Setiausaha

1)
2)

Marlizawati Mohamat
Harlina binti Ambar

Bendahari

1)
2)

En. Jasmin bin Bongkik


Nur Kholilah binti Kamarozzaman

Urusetia

(K) En. Ramli bin Othman


Pn. Siti Anita binti Jailani
En. Abdul Wahid bin Katen

Kadir

En. Sulaiman bin Muhammed


En. Saiful bin Razak
Pn. Aliyah binti Ali
En. Adam bin Husin
Nuzul Ferhanis binti Ahamd Fadzil
Nor Fiqa Aida binti Sabri
BIRO INFORMASI, IT, PUBLISITI DAN FOTOGRAFI
KETUA
: Nor Faiszah Bt Ishak (012 7354572)
PENOLONG : Mohd Nazir B. Md. Salleh (013 7954762)
1.
2.
3.

Nor Farhana Bt Kamaruzaman (013 9847547)


Nurlyana Bt Hassan (013 3292921)
Syazana Bt Zamani (017 2689819)

BIRO MAKANAN
KETUA
: Khairul Azmi B. Kamal Ariffin (017 7883804)
PENOLONG : Norafiza Bt. Abd. Karim (013 2646106)
1.
2.
3.

Sabariah Bt Sobri (017 2370575)


Nor Suhada Bt. Anuar (017 3443573)
Nurul Jannah bt. Zulkifli (0136658026)

BIRO PROTOKOL
KETUA
1.
2.

: Nor Farahin Bt. Nazri (019 3641163)

Nurul Hanis bt. Ismail (0175184850)


Nur Amira bt Zainal (014 2874682)

BIRO PERALATAN, PERSIAPAN TEMPAT & PENTAS


KETUA
: Norirdayatie binti Idris (019 6672102)
PENOLONG : Nor Azrul bin Mohd Zin (013 6454584)
1.
2.
3.

Nur Ain Bt. Alias (017 2024382)


Muhammad Zulkhairuddin B. Zulkifli (012 3534367)
Muhammad Hasrul Hashim (017 9372728)

BIRO TUGAS-TUGAS KHAS


KETUA
: Jawatul Huda binti Jamaludin (017 9731136)
PENOLONG : Zuliyanna binti Zulkifli (013 3158762)

1.

Nurul Afiza bt. Ahmad (013 4822268)

BIRO PERSEMBAHAN & PESERTA


KETUA
: Nur Intan Shaffinas binti Salehuddin (017 3916258)
PENOLONG : Sharmine binti Ishak (012 7191976)
1.
2.
3.

Nurdhiha Bt. Rosli (013 9756227)


Nor Farani Bt. Lizar (013 3368605)
Helmy Effendy b. Sulong ( 0127 9707416)

BIRO TEKNIKAL
KETUA
: Mohd Amirul bin Syafiq (014 5996865)
PENOLONG : Muhd. Ashraff bin Musa (017 7986843)
1.

Muhammad Haidi B. Othman (013 3924212)

BIRO HADIAH & CENDERAHATI


KETUA
: Wan Amalina binti Wan Anuar (0177395308)
PENOLONG : Mohd Fadzrul bin Misnan (017 2850424)
1.
2.

Manirah Bt. Alias (019 2002650)


Nurul Nor Rashidah Leana bt. Rosli (017 9382836)