Anda di halaman 1dari 1

Apresiasi seni visual secara mudah juga boleh dihayati dalam bidang seni

ini. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid
membuat rujukan pemerhatian kepada objek sebenar. Hasil pemerhatian seni
inilah yang akan digunakan oleh para pelajar untuk membuat model mereka
sendiri. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang
dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja mereka. Hasil binaan dan rekaan
pelajar perlu dipamerkan di persekitaran sekolah ataupun di kelas sebagai tanda
penghargaan atas hasil usaha mereka. Dengan cara ini pelajar akan lebih
bermotivasi instrinsik untuk mempelajari pendidikan seni dan seterusnya
membina sifat keyakinan diri yang tinggi dalam diri para pelajar. Antara kegiatan
lain yang boleh dilakukan sebagai tanda apresiasi ialah seperti pernyataan, puisi,
lakonan, nyanyian dan cerita.