Anda di halaman 1dari 1

Bina ayat berdasarkan kata kerja di bawah.

1. kerjasama

2. satu padu

3. urus niaga

4. tanggungjawab

5. tandatangan