Anda di halaman 1dari 1

Draft Pertanyaan Wawancara

1. Memperkenalkan diri
Contoh : Selamat siang, nama saya ....., boleh kah saya mewawancarai
anda sebentar?
2. Perkenalaan
Contoh : klo boleh tau, siapa nama anda?
Apa pekerjaan yang anda jalani?
Sudah berapa lama anda menjalani profesi ini?
Berapa keuntungan anda tiap harinya?
Mengapa anda memilih bidang pekerjaan ini?
Apa anda memliki visi dan misi?
Apa anda pernah memiliki masalah dalam pekerjaan anda ini?
Berapa penghasilan anda ssetiap harinya?
Apa keluarga anda mendukung anda dalam bekerja?
Apa menurut anda anda telah sukses?
Apakah anda sudah puas dengan hasil pekerjan anda selama ini?
Apa definisi sukses menurut anda?
Jika anda ditawarkan pekerjaan yang lebih baik, maukah anda meningalkan
bidang ini?