Anda di halaman 1dari 2

SULIT

NAMA : ..........................................................

TAHUN :........................

SK ULU RIBU
33600 ENGGOR, PERAK

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (2) 2015


TAHUN 3
DUNIA SENI VISUAL
OKTOBER 2015
1 jam

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 4 bidang/soalan.
2. Pilih dan jawab/siapkan satu soalan sahaja.
3. Murid perlu membawa sendiri semua alatan & bahan untuk menyiapkan tugasan
masing-masing.
4. Kertas lukisan kosong disediakan.

100
______________________________________________________________________
Kertas ini mengandungi 2 halaman bercetak
______________________________________________________________________
1
aml@SKUR2015

SULIT

SULIT
1. Bidang
Tajuk
Bahan
Soalan

:
:
:
:

Menggambar
"RUMAH SAYA"
Kertas lukisan dan warna pastel
Lukiskan gambar sebuah rumah yang cantik.

2. Bidang
Tajuk
Bahan
Soalan

:
:
:
:

Mencorak dan Membuat Rekaan


Kertas Dinding
Kertas lukisan, kad manila, warna pastel, gunting, warna air.
Hasilkan corak kertas dinding menggunakan tenik resis.

3. Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan


Tajuk
: Topeng Mata
Bahan : Kad manila, gunting, warna air, pelekat (selotape), lidi atau batang ais
krim.
Soalan : Hasilkan topeng mata keraian majlis.
4. Bidang
Tajuk
Bahan
Soalan

:
:
:
:

Mengenal Kraf Tangan


Kelarai (anyaman tikar)
3 helai kertas warna, kertas lukisan, gam dan gunting.
Hasilkan kelarai menggunakan kombinasi 3 warna.

KERTAS SOALAN TAMAT

2
aml@SKUR2015

SULIT