Anda di halaman 1dari 2

SULIT

NAMA : ..........................................................

TAHUN :........................

SK ULU RIBU
33600 ENGGOR, PERAK

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (2) 2015


TAHUN 4
DUNIA SENI VISUAL
OKTOBER 2015
1 jam

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 4 bidang/soalan.
2. Pilih dan jawab/siapkan satu soalan sahaja.
3. Murid perlu membawa sendiri semua alatan & bahan untuk menyiapkan tugasan
masing-masing.
4. Kertas lukisan kosong disediakan.

100
______________________________________________________________________
Kertas ini mengandungi 2 halaman bercetak
______________________________________________________________________
1
aml@SKUR2015

SULIT

SULIT
1.Bidang
Tajuk
Aktiviti
Alat dan
Bahan
Soalan

: Mencorak dan membuat rekaan


: Corak Pembalut Hadiah
: Capan
: Warna air, pelepah pisang atau bawang dan tumbuhan lain.

2.Bidang
Tajuk
Aktiviti
Alat dan
Bahan
Soalan

: Membentuk dan Membuat Binaan


: Topeng Mata
: Guntingan dan Tampalan
: Kertas warna, gunting, gam, dan kertas lukisan

3.Bidang
Tajuk
Aktiviti
Alat dan
Bahan
Soalan

: Menggambar
: Rumah Saya
: Gurisan
: Krayon dan kertas lukisan

4.Bidang
Tajuk
Aktiviti
Alat dan
Bahan
Soalan

: Mengenal Kraf Tradisional


: Alas Pinggan
: Anyaman
: Kertas warna, kertas surat khabar, kertas lukisan, gunting, gam.

: Murid diminta membuat corak tidak terancang dengan


menggunakan kreativiti sendiri.

: Murid diminta menghasilkan topeng mata sebagai satu perhiasan


diri.

: Murid diminta menghasilkan gambar berdasarkan tajuk.

: Murid diminta menghasilkan anyaman tikar bersaiz alas pinggan.

KERTAS SOALAN TAMAT

2
aml@SKUR2015

SULIT