Anda di halaman 1dari 2

Kemahiran delegasi berkesan

Kemahiran delegasi adalah keupayaan untuk menetapkan tugas dan tanggungjawab


kepada orang lain. Dalam erti kata lain, kemahiran delegasi adalah keupayaan untuk
mendapatkan perkara yang dilakukan dengan menggunakan kerja dan masa orang lain.
Namun, apa yang kurang kerap ditekankan adalah bahawa memahami kemahiran
delegasi dan mengetahui bagaimana untuk digunakan dengan betul adalah kemahiran
pengurusan masa peribadi yang penting. Proses delegasi biasanya bermula dari bertanya
diri sendiri samada anda adalah orang yang patut melakukan tugas itu, atau siapa kah
orang yang sepatutnya? Ada pemimpin yang menganggap, Jika hendak melaksananakan
kerja dengan betul, saya perlu melakukannya sendiri.Pemikiran sebegini akan
membebankan diri sendiri.
Komponen pertama penting dalam kemahiran delegasi ialah memilih orang yang
sesuai untuk mewakilkan tugas. Pertama, jika kita mempunyai orang bawahan, boleh kah
mereka melakukan tugas itu pada kos yang lebih rendah daripada kita atau boleh kah
mereka melakukannya sekurang-kurangnya 80 peratus sebaik kita akan, atau kita boleh
melatih mereka untuk berbuat begitu? Sekiranya ia melibatkan membuat keputusan di
mana kita tidak dibenarkan maka ianya lebih sesuai untuk diserahkan kepada ketua
sahaja . Komponen utama kemahiran delegasi adalah keupayaan untuk mencari situasi
menang-menang ( win-win ) dan masih mewakilkan tugas kepada seseorang. Mewakilkan
tugas kepada seseorang menjimatkan masa dan memberikan pengalaman
pembelajaran, latihan kemahiran, atau peluang kepada orang yang diwakilkan kuasa.
Walaupun tugas telah diwakilkan kepada seseorang kita masih perlu memantau
kemajuan pelaksanaan dan memastikan ianya selesai. Kita masih lagi bertanggungjawab
hingga tugas itu selesai. Kita juga perlu memastikan bagaimana tugas itu dilaksanakan
serta kaedah pelaksanaannya. Untuk memastikan perwakilan tugas itu dilakukan dengan
baik seluruh tugas itu perlu diserahkan kepada orang yang ditugaskan. Ini adalah sangat
penting untuk prestasi dan juga memotivasikan orang yang ditugaskan.

Lima Kemahiran Perwakilan


Perwakilan adalah kemahiran penting untuk pemimpin pasukan. Delegasi tulen membawa
kepada satu pasukan memiliki kejayaan dan meningkatkan keupayaan untuk pencapaian.
Lima Tips untuk Delegasi yang Berkesan
1. Menyediakan konteks
Keperluan dan tujuan perlu jelas dan tepat. Ianya akan menyumbang kepada kejayaan
keseluruhan pasukan. Penerima tugas juga harus jelas bagaimana tugas-tugas mereka
perlu dilakukan untuk membantu pasukan mencapai misi dan kejayaan.

2. Lembaga Perwakilan dan Tanggungjawab


Perwakilan kuasa memerlukan keyakinan dalam diri individu. Orang yang diperwakilkan
juga perlu diberi empowerment untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugasan
yang diberi.
3. Sokongan tidak berlepas diri (Support dont Abdicate)
Perwakilan tidak bermakna pelepasan tanggungjawab sepenuhnya. Pada peringkat awal,
orang ditugaskan perlu sokongan dan galakan untuk memikul tanggungjawab tambahan.
Mereka mungkin memerlukan latihan kemahiran atau menggalakkan maklum balas
kerana mereka melibatkan diri mereka di kawasan yang baru. Mungkin perwakilan akan
berasa, jika sesuatu berlaku dia perlu menanggung sendiri.
4. Hanya wakil apabila sesuai
Pastikan penerima delegasi mempunyai kemahiran yang diperlukan, maklumat,
empowerment dan keupayaan untuk menjalankan tanggungjawab yang diwakilkan. Jika
tidak, maka kerja tidak akan dapat dilakukan dan individu berkenaan mungkin kehilangan
motivasi.
5. Lihatlah pasukan dan struktur sub-pasukan.
Perhatikan apa yang ditugaskan kepada individu dan ahli sokongan dalam pasukan.
Semak konsistensi dan pertindihan, dan memastikan terdapat komunikasi yang jelas
dalam pasukan.
Delegasi yang hebat, membina kepercayaan, membangunkan kemahiran kepada
perwakilan dan membebaskan pemimpin untuk menumpukan pada kerja-kerja lain.

Anda mungkin juga menyukai