Anda di halaman 1dari 1017

Nr crt

Simbol articol

TSA01B1

TSA02E1

TSD01B1

CA01B1

CA02D1

CG32B1

CG32D1

Denumire
Calcul explicit
Indepartare strat vegetal
(7.03+1) x (10.23+1) x0.2 = 18.03

UM Cantitatea totala

mc

Sapatura manuala fundatie


Axa A: 4.43x0.55x0.6=1.46
Axa B :6.40x0.55x0.6=2.09
Axa C: 4.43x0.55x0.6=1.40
Axa D: 3.93x0.55x0.6=1.29
Axa E: 10.23x0.55x0.6=3.37
mc
Axa 1: 6.03x0.55x0.6=1.98
Axa 2:
2.04x0.55x0.6=0.67
Axa 3: 6.03x 0.55x0.6=1.98
Axa 4: 6.03x0.55x0.6=1.98
mc
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat
Turnarea betonului simplu marca B150 in fundatii
continue la pereti
Axa A:
4.43x0.55x0.8=1.94
Axa B :
6.36x0.55x0.8=2.79
Axa C8:
4.26x0.55x0.8=1.87
Axa D:
3.93x0.55x0.8=1.72
Axa E:
mc
10.23x0.55x0.8=4.5
Axa 1: 6.03x0.55x0.8=2.65
Axa 2: 2.04x0.55x0.8=0.89
Axa 3: 6.03x
0.55x0.8=2.65
Axa
4: 6.03x0.55x0.8=2.65
Turnarea
betonului armat in cuzineti
Axa A: 4.43x0.50x0.4=0.88
Axa B :6.36x0.50x0.4=1.27
Axa C8: 4.26x0.50x0.4=0.85
Axa D: 3.93x0.50x0.4=0.78
mc
Axa E: 10.23x0.50x0.4=2.04
Axa 1: 6.03x0.50x0.4=1.20
Axa 2: 2.04x0.50x0.4=0.40
Axa 3: 6.03x
0.50x0.4=1.20
Axa 4: 6.03x0.50x0.4=1.20
Umpluturi in straturi cu pamant compactate
mecanic
(7.03x10.23) - ( 4.43x0.5 +6.36x0.5+
mc
4.26x0.5+
3.93x0.5+10.23x0.5+6.03x0.5+2.04x0.5+6.03x0.
5+6.03x0.5) x 0.2=9.45
Umpluturi in straturi ,executate cu piatra sparta si
nisip compactate mecanic
[(7.03x10.23) - ( 4.43x0.5 +6.36x0.5+ 4.26x0.5+
3.93x0.5+10.23x0.5+6.03x0.5+2.04x0.5+6.03x0.
5+6.03x0.5) ]x 0.2=9.45

mc

18

17

17

17

10

10

10

IZF04F1

(7.03x10.23) - ( 4.43x0.5
+6.36x0.5+ 4.26x0.5+
3.93x0.5+10.23x0.5+6.03x0.5+2.04x0.5+6.03x0.
5+6.03x0.5) = 47.24
Turnare beton armat la constructii cu H<35m, in
plansee.
--p

mp

48

mp

44

CA02J1

10

CG19A1

Pardoseala
de ciment
sclivisit cu M100
Cofraje pt.beton
in cuzineti

mp

44

11

CB01A1

mp

27

12

CB13A1

13

CB47A1

(4.43+6.40+4.43+3.93+10.23+6.03+2.04+6.03+6
.03)x0.55=26.92
Cofraje pt b.a. in placi,grinzi si stalpi la c-tii pana
la 20 m
-cofraje placa parter
-cofraje placa etaj
-cofraje stalpi
-cofraje
centura(parter+etaj)
Schela metalica pt.lucrari pe suprafete verticale
pana la 30m

14

CC01C1

15

CC02C1

16
17
18

CZ0302C1
CD07C1
CE0A1

19

CE17B1

20

CF01A1

21

CF03A1

22

CF06B1

23

CF10A1

24

CG04A1

25

CI06A1

26

CK01B1

Mortare armaturi din otel beton si fundatii


continue,placi de radiere;
-in placa de baza
-in cuzineti 10x50=500
Montare armaturi la c-tii cu H<35m din
bare(grinzi&stalpi)cu D<18mm si in placi cu
D<10mm
-planseu peste parter
-in stalpi
-centura(parter+etaj)
Confectionare armatura OB37
Zidarie din blocuri BCA la c-tii H<35m
Invelitoare din tigla profilata din argila arsa
Sarpanta din lemn executata pe scaune la
invelitori grele
Tencuieli interioare la stalpi,pereti,executate
manual pe zidarie de2 cm grosime
PARTER
ETAJ

mp

mp

kg

kg

kg
mc
mp
mp

mp

Tencuieli interioare la tavane plane,cu grosimea


mp
medie de2cm
PARTER
Tencuieli ext.obisnuite,pe ziduri,in grosime medie
mp
de2,5cm
Glet de var aplicat pe tencuieli interioare
obisnuite
-pereti parter
-pereti etaj
Pardoseli din mocheta Polirom
Placaj faianta cu placi albe la incaperi cu
supraf<10mp
Ferestre din lemn la c-tii cu H<35m,cu supr
tocului =1-2,5mp

mp
mp
mp
mp

500

27

CK03B1

28

CK14D1

29

CM01B1

30

CN02C1

31

CN01E1

32

CN09B1

33

CN11A1

34

CN13E1

35

CO01A1

36

CZ0104C1

37

CZ0105B1

38

CZ0106B1

39

CZ0201C1

40

CZ0206C1

41

CZ0207C1

42

IZF01B1

43

IZF03A1

44

IZF04B1

45

IZF04C1

46

IZF10A1

47

IZF12M1

48

CG32B1

49

CG32D1

50

TSD05B1

51

TSD16B1

52

CGO1D1

53

CK25E1

Usi din lemn simple interioare sau exterioare intrun canat de toc
Usi metalice de orice fel in 2 canate
Geamuri trase simple,pe tamplarie lemn 2-3mm
grosime
Zugraveli interioare superioare cu temperatura in
3 straturi
Zugraveli la fatade cu 2 straturi lapte de var &
adaos coloranti
Vopsitorii pe tamplarie de lemn,cu vopsele ulei in
3 straturi
-usi
-ferestre
Vopsitorii la balustrade,grile,parapete metalice,cu
vopsele de ulei
Vopsitorii superioare la instalatii executate cu
vopsea de ulei pe radiatoare calorifer
Trotuar din beton simplu turnat pe loc
Preparare beton B100 cu balast cu ciment F25
-trotuar
Preparare beton B150 cu agregate grele in inst
necentralizate
-trepte scari
Preparare beton
B200,agreg.grele,granul.<16mm
(placi,centuri)
Preparare mortar var-cim pt. zid H 10-Z,cu cim
F25
Preparare mortar var-cim pt.tencuieli H10-T cu
cim F25
Preparare mortar var-cim pt.tencuieli, H25-T
Amorsarea supr.pt stratul de hidroizolatie cu
suspensie de bitum
Bariera contra vaporilor cu un strat de carton
bitum
Strat hidroizolant executat din carton bitumat lipit
cu mastic de bitum (pt fundatii)
Strat hidroizolant cald cu panza bitum pentru
invelitoare
Strat termoizolant la plansee peste parter
Izolatie termica in camere frig la tavane cu placi
polistiren celular tip I in 2 straturi
Umpluturi in straturi,executate cu
argila,compactata mecanic
Umpluturi in straturi,executate cu piatra sparta si
nisip compactate mecanic
Compactare cu mai mecanic a umpluturi in
straturi
Strat de repartitie din balast
Sapa pt.pardoseli executata din mortar de ciment
H100-T
Lucrari accesorii la tamplarie galerie pt perdele

mp
mp
mp
mp
mp

mp

mp
mp
mp
mc
mc

mc
mc
mc
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mc
mc
mc
mc
mp
m

54

CE19C1

55

CE13A1

56
57

CE14A1
CE19A1

58
59

CP37D1
CK19B1

Streasina simpla capriori aparenti asteriala


Jghialeuri din tabla zincata de 0,5mm
semirotunde
Burlane din tabla zincata de 0,5mm,rotunde
Pazii la streasina sau frontoane din scanduri
Etansare rosturi cu 1 banda polistiren lipita cu
aracet
Lambriuri la pereti din PFL sau pal melaminat

m
m
m
m
m
mp

##

Nr crt
Simbol articol

TSA01B1

TSA02E1

TSD01B1

CA01B1

CA02C1

Denumire
Calcul explicit
Indepartare
strat vegetal
Sapatura manuala
fundatie
(7.03+1) Axa
x (10.23+1)
x0.2 = 18.03
A: 4.43x0.6x0.6=1.59
Axa B :
6.40x0.6x0.6=3.28
Axa C: 4.43x0.6x0.6=1.53
Axa D: 3.93x0.6x0.6=1.41
Axa E:
10.23x0.6x0.6=3.68
Axa 1:
6.03x0.6x0.6=2.17
Axa 2: 2.04x0.6x0.6=0.73
Axa 3: 6.03x
0.6x0.6=2.17
Axa 4: 6.03x0.6x0.6=2.17
Turnarea
betonului
simplu
marca B150
Imprastierea
cu lopata
a pamantului
in
fundatii continue la pereti
afanat
Axa A: 4.43x0.6x0.8=2.12
Axa B :6.36x0.6x0.8=3.05
Axa C:
4.26x0.6x0.8=2.04
Axa D: 3.93x0.6x0.8=1.88
Axa E: 10.23x0.6x0.8=4.91
Axa 1: 6.03x0.6x0.8=2.89
Axa 2: 2.04x0.6x0.8=0.97
Turnarea betonului armat inAxa
cuzineti
3: 6.03x
0.6x0.8=2.89
Axa 4: 6.03x0.6x0.8=2.89
Axa A:
4.43x0.35x0.4=0.62
Axa B :6.36x0.35x0.4=0.89
Axa C8: 4.26x0.35x0.4=0.59
Axa D:
3.93x0.35x0.4=0.55
Axa E: 10.23x0.35x0.4=1.43
Axa 1:
6.03x0.35x0.4=0.84
Axa 2: 2.04x0.35x0.4=0.28
Axa 3: 6.03x
0.35x0.4=0.84
Axa 4: 6.03x0.35x0.4=0.84

UM

Cantitatea
totala

mc

18

mc

19

mc

19

mc

24

mc

Umpluturi in straturi cu pamant


compactate mecanic
6

CG32B1

CG32D1

IZF04F1

CA02J1

10

CG11B1

11

CB01A1

(7.03x10.23) - ( 4.43x0.6 +6.36x0.6+


4.26x0.6+
3.93x0.6+10.23x0.6+6.03x0.6+2.04x0.6
+6.03x0.6+6.03x0.6) x 0.2=9.18
Umpluturi in straturi ,executate cu piatra
sparta si nisip compactate mecanic
(7.03x10.23) - ( 4.43x0.6
+6.36x0.6+ 4.26x0.6+
3.93x0.6+10.23x0.6+6.03x0.6+2.04x0.6
+6.03x0.6+6.03x0.6) x 0.2=9.18
Cofraje pt.beton in cuzineti
(4.43+6.40+4.43+3.93+10.23+6.03+2.0
4+6.03+6.03)x0.60=26.92
Turnare beton armat la constructii cu
H<35m, in plansee.
-placa sub parter
(33.64+9.76)x0.10=4.34
-placa peste parter si etaj
(14.00+9.34+20.87)x0.13x2=11.49
-centuri
0.25x0.17x(3.45+0.75+5.55+5.30+9.50
+4.8+6.30)=3.03
-stalpi
9x0.25x0.25x2.70+8x0.25x0.25x2.50=2
.77
Pardoseli din gresie ceramica patrate
sau dreptunghiulare
9.76+14.00=23.76
Cofraje pt.beton in cuzineti
0.40x(5.90+10.10+6.90+4.30+1.05+5.8
5+5.05+5.45+3.35+2.73+2.87+3.35+5.
45+3.70+3.35+2.73+3.08)=30

mc

10

mc

10

mp

43

mc

22

mp

24

mp

30

12

CB13A1

13

CB47A1

14

CC01C1

15

CC02C1

16

CZ0302C1

17

CD07C1

18

CE0A1

19

CE17B1

Cofraje pt b.a. in placi,grinzi si stalpi la


c-tii pana la 20 m
-cofraje placa
parter
0.10x(5.05+9.50+6.30+3.45+0.75+5.55
)=3.06
-cofraje placa
etaj
0.13x(5.05+9.50+6.30+3.45+0.75+5.55
)+14.00+20.87+9.34=48.18
-cofraje
stalpi
9x4x0.25x2.70+8x4x0.25x2.50=44.3
-cofraje
centura(parter+etaj)
(0.17+0.30)x(3.45+0.75+5.55+5.30+9.5
0+4.8+6.30)=16.75
Schela metalica pt.lucrari pe suprafete
verticale pana la 30m
Montare armaturi din otel beton si
fundatii continue,placi de radiere;
-in placa de
baza
4.37x50=218.5
-in cuzineti
7x50=350
Montare armaturi la c-tii cu H<35m din
bare(grinzi&stalpi)cu D<18mm si in
placi cu D<10mm
-planseu
peste parter
11.49x50=274.5
-in stalpi
2.77x50=138.5
-centura(parter+etaj)
3.03x50=151.5
Confectionare armatura OB37
Zidarie din blocuri BCA la c-tii H<35m
0.25x2.70x(5.05+9.50+6.30+3.45+0.75
+3.40+1.25+1.05+1.50+2.83)+0.25x2.5
0x(5.05+9.50+6.30+3.45+0.75+5.55+3.
65+0.5)= 45.30
Invelitoare din tigla profilata din argila
arsa
Sarpanta din lemn executata pe scaune
la invelitori grele

mp

113

mp

kg

570

kg

565

kg

1134

mc

46

mp
mp

20

CF01A1

21

CF03A1

22

CF06B1

Tencuieli interioare la
stalpi,pereti,executate manual pe
zidarie de2 cm grosime
PARTER
ETAJ
Tencuieli interioare la tavane plane,cu
grosimea medie de2cm
PARTER
Tencuieli ext.obisnuite,pe ziduri,in
grosime
medie
de2,5cm
Glet de var
aplicat
pe tencuieli

mp

mp
mp

interioare obisnuite
23

-pereti parter

CF10A1

24

CG04A1

25

CI06A1

26

CK01B1

27

CK03B1

28

CK14D1

29

CM01B1

30

CN02C1

31

CN01E1

-pereti etaj
Pardoseli din mocheta Polirom
Placaj faianta cu placi albe la incaperi
cu supraf<10mp
Ferestre din lemn la c-tii cu H<35m,cu
supr tocului =1-2,5mp
Usi din lemn simple interioare sau
exterioare intr-un canat de toc
Usi metalice de orice fel in 2 canate
Geamuri trase simple,pe tamplarie
lemn 2-3mm grosime
Zugraveli interioare superioare cu
temperatura in 3 straturi
Zugraveli la fatade cu 2 straturi lapte de
var
& adaos
Vopsitorii
pe coloranti
tamplarie de lemn,cu

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

vopsele ulei in 3 straturi


32

-usi

CN09B1

mp

-ferestre
33

CN11A1

34

CN13E1

35

CO01A1

36

CZ0104C1

37

CZ0105B1

Vopsitorii la balustrade,grile,parapete
metalice,cu vopsele de ulei
Vopsitorii superioare la instalatii
executate cu vopsea de ulei pe
radiatoare calorifer
Trotuar din beton simplu turnat pe loc
Preparare beton B100 cu balast cu
ciment F25
-trotuar
Preparare beton B150 cu agregate
grele in inst necentralizate
-trepte
scari

mp

mp
mp
mc

mc

38

CZ0106B1

39

CZ0201C1

40

CZ0206C1

41

CZ0207C1

42

IZF01B1

43

IZF03A1

44

IZF04B1

45

IZF04C1

46

IZF10A1

47

IZF12M1

48

CG32B1

49

CG32D1

50

TSD05B1

51

TSD16B1

52

CGO1D1

53

CK25E1

54

CE19C1

55

CE13A1

56

CE14A1

57

CE19A1

58

CP37D1

Preparare beton
B200,agreg.grele,granul.<16mm
(placi,centuri)
Preparare mortar var-cim pt. zid H 10mc
Z,cu cim F25
Preparare mortar var-cim pt.tencuieli
mc
H10-T cu cim F25
Preparare mortar var-cim pt.tencuieli,
mc
H25-T
Amorsarea supr.pt stratul de
mp
hidroizolatie cu suspensie de bitum
Bariera contra vaporilor cu un strat de
mp
carton bitum
Strat hidroizolant executat din carton
mp
bitumat lipit cu mastic de bitum (pt
fundatii)
Strat hidroizolant cald cu panza bitum
mp
pentru invelitoare
Strat termoizolant la plansee peste
mp
parter
Izolatie termica in camere frig la tavane
cu placi polistiren celular tip I in 2
straturi
mp
Umpluturi in straturi,executate cu
argila,compactata mecanic
mc
Umpluturi in straturi,executate cu piatra
sparta si nisip compactate mecanic
Compactare cu mai mecanic a
umpluturi in straturi
Strat de repartitie din balast
Sapa pt.pardoseli executata din mortar
de ciment H100-T
Lucrari accesorii la tamplarie galerie pt
perdele
Streasina simpla capriori aparenti
asteriala
Jghialeuri din tabla zincata de 0,5mm
semirotunde
Burlane din tabla zincata de
0,5mm,rotunde
Pazii la streasina sau frontoane din
scanduri
Etansare rosturi cu 1 banda polistiren
lipita cu aracet

mc
mc
mc
mp
m
m
m
m
m
m

59

CK19B1

Lambriuri la pereti din PFL sau pal


melaminat

mp