Anda di halaman 1dari 8

Soalan KBAT 1

Subjek : Sains
Tingkatan : 1
Bab 7 : Haba
1

Rajah 1 menunjukkan dua buah tangki simpanan bahan api, P dan Q.

Rajah 1
a

Antara tangki simpanan yang manakah sesuai digunakan untuk


menyimpan bahan api? Terangkan jawapan anda dengan jelas.
[3 markah]

....

....

Rajah 2 menunjukkan dua teko yang sama, X dan Y dengan warna yang
berbeza. Kedua-dua teko ini megandungi air kopi panas dengan isi padu
yang sama.

Y
Rajah 2

bi

Nyatakan perbezaan dari segi warna antara teko M dan teko N.


[1 markah]

A aii

Sekiranya kedua-dua teko ini dibiarkan menyejuk selama 10 minit, kopi


di dalam teko manakah yang akan menyejuk lebih cepat? Terangkan.
[2 markah]


....

Soalan KBAT 2
2 Haba boleh dipindahkan melalui perolakan. Kadar pemindahan haba secara
perolakkan adalah lebih perlahan daripada konduksi.
(a (i)
Apakah yang dimaksudkan dengan perolakan?
)

...............

[2 markah]
(ii)
Mengapakah perolakan tidak boleh berlaku dalam pepejal?

............

[2 markah]
(iii) Huraikan bagaimana perolakan berlaku dalam cecair. Anda boleh
menggunakan rajah berlabel untuk menyokong penerangan anda.

[5 markah]

(b
)

Rajah 3 menunjukkan sebuah rumah. Lubang pengudaraan dibina di


bahagian atas bumbung dan tingkap rumah tersebut.

Rajah 3
Terangkan secara ringkas aplikasi sistem pengudaraan di dalam rumah
tersebut.

[2 markah]

Skema Jawapan Soalah KBAT Sains Tingkatan 1 Bab 7


No
1a

Skema Jawapan
F1 - Tangki Simpanan Q
P1 - Tangki bercat aluminium dapat memantulkan
haba dari matahari //
Permukaan yang pudar/ berkilau ada pemantul
haba yang lebih baik.
P2 - Mencegah bahan api dalam tangki menjadi
panas

1bi

Teko X berwarna hitam, manakala teko Y berwarna


putih.
Teko X lebih gelap/hitam bebanding teko Y.

1bii P1
P2

- Teko X lebih cepat sejuk


- warna gelap membebas haba lebih baik
daripada warna cerah

Markah
1
1

1
1

No
2ai

Skema Jawapan
Perolakan ialah pemindahan haba dari suatu bahagian
bendalir ke bahagian yang lain melaui pergerakan
zarah-zarah bendalir.

2aii Kerana zarah-zarah dalam pepejal tidak boleh mengalir


dengan bebas.
2aii
i

Markah
1

Lukisan-1
Label -1

P1

- Apabila dipanaskan, zarah-zarah air bahagian


bawah yang dekat dengan kasa dawai lebih
awal menerima tenaga haba, bergerak pantas
dan akan mengembang

P2

- Zarah-zarah air yang panas kurang tumpat akan


naik ke bahagian atas air yang lebih sejuk.

P3

- Zarah-zarah air yang sejuk lebih tumpat akan


turun ke bawah

P3

- Proses ini berulang sehingga semua air bertukar


menjadi ungu.

2b

P1

- Udara panas di dalam rumah kurang tumpat


akan naik ke atas dan keluar melalui sisip
tingkap

P2

- Udara sejuk lebih tumpat pula akan masuk


melalui tingkap atau pintu

Anda mungkin juga menyukai