Anda di halaman 1dari 4

Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh

Pentaksiran Kerja Kursus - Projek


(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Kod dan Nama Kursus :

MZU3193
CIPTAAN DAN ENSEMNEL II

Tempoh:
6 Minggu

Tarikh Mula:
Tarikh Hantar:

Program :

Tahun/Semester: 2015 / Semester 2

Kumpulan:
Disediakan oleh:
Disahkan oleh:
Nama & Tandatangan

En.Sahanudin Bin Yusof


Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan
(TN HJ. MOHD KAMAL BIN MAT YUSOF)
Ketua Jabatan
Jabatan Sains Sosial
IPG Kampus Ipoh

Tarikh:

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH


JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK
JABATAN
: SAINS SOSIAL
MATAPELAJARAN : MUZIK MALAYSIA
KUMPULAN
: PISMP
SEMESTER
: Semester 2/2015
Tarikh Mula

Tarikh hantar

Hasil Pembelajaran Kursus :


1. Mencipta karya muzik pendek dengan mengintegrasikan pengetahuan konsep muzik menggunakan kibod digital.
2. Mempersembah, menghayati dan melaporkan secara bertulis hasil ciptaan muzik eksperimental dari pelbagai sumber dan
persembahan muzikal yang telah ditonton.
3. Menghasilkan persembahan ensembel dengan mengaplikasikan teknik-teknik permainan ensembel instrumental yang dipelajari
4. Menuliskan laporan persembahan muzikal yang telah ditonton serta mengamalkan nilai-nilai etika persembahan
5. Memimpin sesuatu persembahan ensembel vokal atau instrumental dengan mengaplikasikan teknik memimpin yang betul
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,3 dan 5.
Objektif Projek :
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1. mencipta karya muzik pendek dengan mengintegrasikan pengetahuan konsep muzik menggunakan kibod digital
2. mengaplikasikan persembahan ensembel secara berkumpulan dengan mengaplikasikan teknik-teknik permainan ensembel
instrumental yang dipelajari.
3. memimpin sesuatu persembahan ensembel instrumental dengan mengaplikasikan teknik memimpin yang betul

Spesifikasi
Tugasan

TUGASAN

WAJARAN

CATATAN

TAJUK
Tugasan 1
Ciptaan karya pendek

Tugasan 2
Ensemble instrumental

Tugasan 3
.
Memimpin persembahan
ensembel

Ciptaan
a) Mengenal pasti ciri-ciri ciptaan
b) Mencipta karya pendek sekurang
kurangya sepanjang 16 bar dengan
menggunakan kibod.

Persembahan ensemble instrumental.


a) Menggubah sebuah lagu kanak-kanak
dengan sekurang-kurangnya 1 alat iringan
dan 4 alat perkusi.
b) Mengaplikasikan teknik-teknik permainan
ensembel instrumental yang dipelajari
dalam persembahan ensembel secara
berkumpulan
.

30%

60%

Memimpin persembahan

a) Memimpin suatu persembahan


ensembel instrumental dengan
mengaplikasikan teknik memimpin
yang betul

Kriteria penilaian keseluruhan:

10%

Unsur-unsur ciptaan
Pergerakan kod primer dan sekunder
Kesesuaian melodi
Kesesuaian alat iringan
Aplikasi konsep muzik dan gubahan
Aplikasi teknik permainan ensembel
Aplikasi teknik memimpin dalam
persembahan
Kualiti Sumber Rujukan

Komitmen :
Menunjukkan kesungguhan dan
penglibatan penuh dalam tugasan.
Berusaha mencari bahan yang
bersesuaian dan terkini.
Menunjukkan kemahiran mensintesis.
Merancang dan berlatih serta
mengaplikasikan teknik-teknik
permainan ensembel instrumental t
yang dipelajari dalam persembahan
ensembel
Merancang dan melaksanakan
persembahan secara berpasukan