Anda di halaman 1dari 235

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

NO NAMA NIP PANGKAT JABATAN NIP

1 Drs. Anwar Kurnia 131431812 Drs. Endang Ruyana /


2 Siti Romlah, S.Pd. 130640267 130617450
3 Ika Fartika, S.Pd. 131561235 Drs. Anwar Kurnia /
4 Deden Suherlan, S.Ag. 132137263 131431812
5 D. Syafruddin,S.Ag. 131968079 Karsini, S.Pd. /
6 Ai Nurhayati, S.Pd. 132191363 130673419
7 Nengsri Rohimah, S.Pd 131265178
Siti Romlah, S.Pd. /
8 Popon Nuraeni, S.Pd. 131593187 130640267
9 Asep Hamzah, S.Pd. 131077931
Acep Rukhimat,S.Pd. /
10 Iwan Suryawan 480162783 131258499
11 Rini Ervina, S.Pd. 130874420
Ika Fartika, S.Pd /
12 Ferry Andriana, S.Pd. 132224386 131561235

13 Lina Paridah,S.Pd. Mamat


480161495
Surachmat,S.Pd. /
14 Uyuk Saripudin,S.Pd. 480200506 131685181
Dadang
15 Sukarti, S.Pd. 480200512 Syafruddin,S.Ag. /
16 Ahmad Apandi, S.Pd.,M.Pd. 131814765 131077931
17 Lena Nurhasanah, S.Pd. 480200498 Hidayat , S.Pd./
18 Nia Rosmayanti, S.Pd 132276484 131422179

19 Agus Ahmad, S.Pd. Asep Hamzah, S.Pd. /


20 Cecep Hermana, S.Pd. 130874420
21 Nasep Mujtaba A, S.Ag Ai Nurhayati, S.Pd. /
22 Endah Nur Af’idatu, S.Pd 131968079

23 Deden Hendrawan Y Popon Nuraeni,S.Pd. /


24 Lina Kahtini 132137263
25 Dudin Suhendar Sodikun, S.Pd. /
26 Maria Hapni 132168605
27 Elis Lisnawati, S.Pdi. Drs. Jamaludin /
28 132166078
Nengsri Rohimah M,
S.Pd. /
132191363

Sri Rahayu, S.Pd. /


132041430
Sukarti, S.Pd./
132224386

Agus Ahmad, S.Pd. /


132137238
Agus Ahmad, S.Pd. /
132137238

Deden Suherlan, S.Ag.


/ 131593187
Cecep Hermana, S.Pd.
/
132276484

Akhmad Apandi, SPd.


M.Pd./ 131265178
Iwan Suryawan/
131814765
Rini Erviani, S.Pd. /
480162783
Lena Nurhasanah,
S.Pd. / 480161495
Lina Paridah, S.Pd. /
480200512
Ferry Andriana, S.Pd./
480200506
Nia Rosmayanti,
S.Pdi./
480200498
Uyuk Syaripudin
Nasep Ahmad M.
S.Ag.
Endah Nur Af’Idatu
Tsani, S.Ag

M. Yakutul Arsyi, S.Pd


MI
N

(0266) 260201

PANGKAT JABATAN NIP

Guru Drs. Endang Ruyana /


IV a Pembina 130617450
Guru Drs. Anwar Kurnia /
IV b Pembina Tk. 1 131431812
Guru Karsini, S.Pd. /
IV b Pembina Tk. 1 130673419
Guru
Siti Romlah, S.Pd. /
IV a Pembina 130640267
Guru
Acep Rukhimat,S.Pd. /
IV a Pembina 131258499
Guru
Ika Fartika, S.Pd /
IV a Pembina 131561235

Mamat
Guru
Surachmat,S.Pd. /
IV a Pembina 131685181
Dadang
Guru Syafruddin,S.Ag. /
IV a Pembina 131077931
Guru Hidayat , S.Pd./
IV a Pembina 131422179

Guru Asep Hamzah, S.Pd. /


IV a Pembina 130874420
Guru
Ai Nurhayati, S.Pd. /
IV a Pembina 131968079

Guru Popon Nuraeni,S.Pd. /


IV a Pembina 132137263
Guru Sodikun, S.Pd. /
IV a Pembina 132168605
Guru Drs. Jamaludin /
IV a Pembina 132166078
Nengsri Rohimah M,
Guru S.Pd. /
III d Dewasa Tk.1 132191363
Guru
Sri Rahayu, S.Pd. /
III d Dewasa Tk.1 132041430
Guru Sukarti, S.Pd./
III d Dewasa Tk.1 132224386
Guru
Agus Ahmad, S.Pd. /
III c 132137238
Agus Ahmad, S.Pd. /
III c Dewasa 132137238
Guru
Deden Suherlan, S.Ag.
III c Dewasa / 131593187
Cecep Hermana, S.Pd.
Guru /
III c Dewasa 132276484
Guru
Akhmad Apandi, SPd.
III c Dewasa M.Pd./ 131265178
Iwan Suryawan/
III a Guru Madya 131814765
Rini Erviani, S.Pd. /
III a Guru Madya 480162783
Lena Nurhasanah,
III a Guru Madya S.Pd. / 480161495
Lina Paridah, S.Pd. /
III a Guru Madya 480200512
Ferry Andriana, S.Pd./
III a Guru Madya 480200506
Nia Rosmayanti,
S.Pdi./
III a Guru Madya 480200498
- Uyuk Syaripudin
Nasep Ahmad M.
- S.Ag.
Endah Nur Af’Idatu
- Tsani, S.Ag

- M. Yakutul Arsyi, S.Pd


PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

SURAT TUGAS
Nomor : 800/083-SMP/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukalarang

Kabupaten Sukabumi, menugaskan bahwa:

Nama : Kustana,S.Pd.

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk mengawas dalam kegiatan Ujian Sekolah di SMP Negeri 1 Sukalarang pada tanggal
19 Mei - 23 Mei 2008.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukalarang
Pada tanggal : 16 Mei 2008

Kepala

Drs. Endang Ruyana


NIP. 130617450
JADWAL MENGAWAS UJIAN SEKOLAH (US
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

No. Hari / Tanggal Waktu Mata Pelajaran


Ru
1 2 3 4 5 6

Senin, 07.30 – 09.00 Pendidikan Agama 1 2 3 4 5 6

1.
Pendidikan
11 Mei 2009 09.30 – 11.00 Kewarganegaraan 14 1 2 3 4 5

Selasa, 07.30 – 09.30 IPS 13 14 1 2 3 4

2.

12 Mei 2009 10.00 – 11.30 TIK 28 13 14 1 2 3

Rabu, 07.30 – 09.00 Seni Budaya 24 23 22 21 20 19

3.
Rabu, 07.30 – 09.00 Seni Budaya 24 23 22 21 20 19

3.
3.

13 Mei 2009 09.30 – 11.00 Bahasa Sunda 23 22 21 20 19 18

Kamis, 07.30 – 09.00 BTQ 22 21 20 19 18 8

4.

14 Mei 2009 09.30 – 11.00 Elektronika 21 20 19 18 8 16

KODE PENGAWAS

1.       Drs. Anwar Kurnia 11. Rini Ervina, S.Pd. 21. Cecep Hermana, S.Pd.
2.       Siti Romlah, S.Pd. 12. Ferry Andriana, S.Pd. 22. Nasep Mujtaba A, S.Ag
3. Ika Fartika, S.Pd. 13. Lina Paridah,S.Pd. 23. Endah Nur Af’idatu, S.Pd
4.       Deden Suherlan, S.Ag. 14. Uyuk Saripudin,S.Pd. 24. Deden Hendrawan Y
5.       D. Syafruddin,S.Ag. 15. Sukarti, S.Pd. 25. Lina Kahtini
6.       Ai Nurhayati, S.Pd. 16. Ahmad Apandi, S.Pd.,M.Pd. 26. Dudin Suhendar
7.       Nengsri Rohimah, S.Pd 17. Lena Nurhasanah, S.Pd. 27. Maria Hapni
8.       Popon Nuraeni, S.Pd. 18. Ai Fatimah 28. Elis Lisnawati, S.Pd.I.
9. Asep Hamzah, S.Pd. 19. Nia Rosmayanti, S.Pd
10. Iwan Suryawan 20. Agus Ahmad, S.Pd.
KOLAH (US)
/2009
RANG

Ruang
7 8 9 10 11 12 13 14

7 17 9 15 27 28 13 14

6 7 17 9 15 27 28 13

5 6 7 17 9 15 27 28

4 5 6 7 17 9 15 27

18 8 16 10 12 11 26 25
18 8 16 10 12 11 26 25
8 16 10 12 11 26 25 24

16 10 12 11 26 25 24 23

10 12 11 26 25 24 23 22

Sukalarang, 3 Mei 2008


Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450
JADWAL MENGAWAS UJIAN SEKOLAH (US)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

No. Hari / Tanggal Waktu Mata Pelajaran


Ruang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Senin, 07.30 – 09.00 Pendidikan Agama
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
1.
14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pendidikan
11 Mei 2009 09.30 – 11.00 Kewarganegaraan
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 28

13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Selasa, 07.30 – 09.30 IPS
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 28 27
2.
12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 Mei 2009 10.00 – 11.30 TIK
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 28 27 26

11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rabu, 07.30 – 09.00 Seni Budaya
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 28 27 26 25
3.
10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Mei 2009 09.30 – 11.00 Bahasa Sunda
23 22 21 20 19 18 17 16 15 28 27 26 25 24

9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8
Kamis, 07.30 – 09.00 BTQ
22 21 20 19 18 17 16 15 28 27 26 25 24 23
4.
8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7
14 Mei 2009 09.30 – 11.00 Elektronika
21 20 19 18 17 16 15 28 27 26 25 24 23 22

KODE PENGAWAS

1.       Drs. Anwar Kurnia 11. Rini Ervina, S.Pd. 21. Cecep Hermana, S.Pd. Sukalarang, 3 Mei 2008
2.       Siti Romlah, S.Pd. 12. Ferry Andriana, S.Pd. 22. Nasep Mujtaba A, S.Ag Ketua Penyelenggara UN,
3. Ika Fartika, S.Pd. 13. Lina Paridah,S.Pd. 23. Endah Nur Af’idatu, S.Pd
4.       Deden Suherlan, S.Ag. 14. Uyuk Saripudin,S.Pd. 24. Deden Hendrawan Y
5.       D. Syafruddin,S.Ag. 15. Sukarti, S.Pd. 25. Lina Kahtini
6.       Ai Nurhayati, S.Pd. 16. Ahmad Apandi, S.Pd.,M.Pd. 26. Dudin Suhendar
7.       Nengsri Rohimah, S.Pd 17. Lena Nurhasanah, S.Pd. 27. Maria Hapni Drs. Endang Ruyana
8.       Popon Nuraeni, S.Pd. 18. Ai Fatimah 28. Elis Lisnawati, S.Pd.I. NIP 130617450
9. Asep Hamzah, S.Pd. 19. Nia Rosmayanti, S.Pd

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang 131.


10. Iwan Suryawan 20. Agus Ahmad, S.Pd.

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang 131.


JADWAL UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

No Hari / Tanggal Waktu Mata Pelajaran

Senin,
1 08.00 – 10.00 Bahasa Indonesia
27 April 2009

Selasa,
2 08.00 – 10.00 Bahasa Inggris
28 April 2009

Rabu,
3 08.00 – 10.00 Matematika
29 April 2009

Kamis,
4 08.00 – 10.00 IPA
30 April 2009

Sukalarang, 24 April 2009


Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450
JADWAL MENGAWAS UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

No
Hari /
Waktu Mata Pelajaran Ruang
Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Senin, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 08.00 – 10.00 Bahasa Indonesia
27-Apr-09 23 24 25 26 27 28 221 222 223 224 235 236 237 238
Selasa, 22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 08.00 – 10.00 Bahasa Inggris
28-Apr-09 24 25 26 27 28 221 222 223 224 235 236 237 238 23
Rabu, 21 22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 08.00 – 10.00 Matematika
29-Apr-09 25 26 27 28 221 222 223 224 235 236 237 238 23 24
Kamis, 20 21 22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 08.00 – 10.00 IPA
30-Apr-09 26 27 28 221 222 223 224 235 236 237 238 23 24 25

KODE PENGAWAS

9 Imas Masyati, S.Pd. 19 Arief Faturohman,SS 221 Ria Cintara, S.Si. Sukalarang, 25 April 2009
10 Moch Kurnia 20 Entin Kartini, S.Ag. 222 M. Hifzul Muis, S.Pd,M.M.Pd. Ketua Penyelenggara UN,
11 Cecep Mansur, S.Pd. 21 Siti Nurhidayati, S.Pd 223 Ummamatul Farida, S.Pd.
12 Ilah Casilah 22 Yan Ilham Andrimu 224 Andre Irawan
13 Karni Setia, S.Pd. 23 Hj. Aisyah, S.Ag. 235 Didin Syihabudin, S.Pdi.
14 Dra. Rita Januarita 24 Indra Sundawan, S.Pd 236 Maryamah, S.Ag.
15 Rd. Dewi Sukmawati, S.Pd 25 Eka Januari , M,SE. 237 Hj. Yeni Yulianti, S.Ag. Drs. Endang Ruyana
16 Wati Kustinawati, S.Pd 26 Asep Hidayatullah, S.Ag. 238 Zakaria, S.E NIP 130617450
17 Yusuf Ramdan, S.Ag. 27 Ferdy Satisfy, S.Pd

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang 130.


18 Mimin Mintarsih 28 Kustana,S.Pd.

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang 130.


DATA KEGIATAN PEMANTAPAN DAN PERINCIAN UPAH PEMBIMBING
TAHUN AJARAN 2005 / 2006

Jml Jam Anwar Edi R Alfi Yati Susi


3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3

3 3 3 3
3 3 3 3
* 3 3 3 3
* 3 3 3 3
* 3 3 3 3
* 3 3 3 3
* 3 3 3 3

60 732,000 30 30 15 45 60
Upah / hari 4,067

Upah / M,pel 244,000 122,000 122,000 61,000 183,000 244,000


JADWAL UJIAN PRAKTIK
SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

HARI/
NO. WAKTU MATA PELAJARAN
TANGGAL

Senin, Pendidikan Agama


1 08.00 – 16.00
6-Apr-09 BTQ

Selasa, Mulok Komputer


2 08.00 – 16.00
7-Apr-09 Kesenian/Seni Budaya

Rabu, Bahasa Indonesia


3 08.00 – 16.00
8-Apr-09 Bahasa Sunda

Sabtu,
4 08.00 – 16.00 Penjaskes
11-Apr-09

Senin,
5 08.00 – 16.00 IPA
13-Apr-09

Selasa, Bahasa Inggris


6 08.00 – 16.00
14-Apr-09 Elektronika

Sukalarang, 1 April 2009


Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450
KARTU PESERTA UJIAN PRAKTIK
SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

1
Nama Peserta : ABDUL NENDA EDRIANA Kelas : 9A
Nomor Peserta: 24-033-001-8

HARI/
NO. WAKTU MATA PELAJARAN PARAF KET 1
TANGGAL
Senin, Pendidikan Agama 2
1 08.00 – 16.00
6-Apr-09 BTQ 1
Selasa, Mulok Komputer 2
2 08.00 – 16.00
7-Apr-09 Kesenian/Seni Budaya 3
Rabu, Bahasa Indonesia 4
3 08.00 – 16.00
8-Apr-09 Bahasa Sunda 5
Kamis, 6
4 08.00 – 16.00 Penjaskes
9-Apr-09 7
Sabtu,
5 08.00 – 16.00 IPA
11-Apr-09 8
Senin, Bahasa Inggris 9
6 08.00 – 16.00
13-Apr-09 Elektronika 10
Catatan : Kartu Peserta ini harus dibawa setiap pelaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang, 1 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450

KARTU PESERTA UJIAN PRAKTIK


SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Nama Peserta : AI RASTIKA Kelas : 9A


Nomor Peserta: 24-033-002-7

HARI/
NO. WAKTU MATA PELAJARAN PARAF KET
TANGGAL
Senin, Pendidikan Agama
1 08.00 – 16.00
6-Apr-09 BTQ 1
Selasa, Mulok Komputer 2
2 08.00 – 16.00
7-Apr-09 Kesenian/Seni Budaya 3
Rabu, Bahasa Indonesia 4
3 08.00 – 16.00
8-Apr-09 Bahasa Sunda 5
Kamis, 6
4 08.00 – 16.00 Penjaskes
4 08.00 – 16.00 Penjaskes
9-Apr-09 7
Sabtu,
5 08.00 – 16.00 IPA
11-Apr-09 8
Senin, Bahasa Inggris 9
6 08.00 – 16.00
13-Apr-09 Elektronika 10
Catatan : Kartu Peserta ini harus dibawa setiap pelaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang, 1 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450
3 265
KARTU PESERTA UJIAN PRAKTIK
SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Nama Peserta : GINANJAR RAHAYU SAPUTRA Kelas : 9C


Nomor Peserta: 24-033-099-6

HARI/
NO. WAKTU MATA PELAJARAN PARAF KET
TANGGAL
Senin, Pendidikan Agama
1 08.00 – 16.00
6-Apr-09 BTQ 1
Selasa, Mulok Komputer 2
2 08.00 – 16.00
7-Apr-09 Kesenian/Seni Budaya 3
Rabu, Bahasa Indonesia 4
3 08.00 – 16.00
8-Apr-09 Bahasa Sunda 5
Sabtu, 6
4 08.00 – 16.00 Penjaskes
11-Apr-09 7
Senin,
5 08.00 – 16.00 IPA
13-Apr-09 8
Selasa, Bahasa Inggris 9
6 08.00 – 16.00
14-Apr-09 Elektronika 10
Catatan : Kartu Peserta ini harus dibawa setiap pelaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang, 1 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450

KARTU PESERTA UJIAN PRAKTIK


SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Nama Peserta : HARDI WISASTRA Kelas : 9C


Nomor Peserta: 24-033-100-5

HARI/
NO. WAKTU MATA PELAJARAN PARAF KET
TANGGAL
Senin, Pendidikan Agama
1 08.00 – 16.00
6-Apr-09 BTQ 1
Selasa, Mulok Komputer 2
2 08.00 – 16.00
7-Apr-09 Kesenian/Seni Budaya 3
Rabu, Bahasa Indonesia 4
3 08.00 – 16.00
8-Apr-09 Bahasa Sunda 5
Sabtu, 6
4 08.00 – 16.00 Penjaskes
11-Apr-09 7
Senin,
5 08.00 – 16.00 IPA
13-Apr-09 8
Selasa, Bahasa Inggris 9
6 08.00 – 16.00
14-Apr-09 Elektronika 10
Catatan : Kartu Peserta ini harus dibawa setiap pelaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang, 1 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450
TANDA PESERTA TRY OUT UN TANDA PESERTA TRY OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA : ABDUL NENDA EDRIANA NAMA : ASEP SAEPUL ALAM

NO : 24-033-001-8 NO : 24-033-006-3
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003 NIP 19530826 197803 1 003

TANDA PESERTA TRY OUT UN TANDA PESERTA TRY OUT UN


SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA : AI RASTIKA NAMA : AYU AZIZAH

NO : 24-033-002-7 NO : 24-033-007-2
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003 NIP 19530826 197803 1 003

TANDA PESERTA TRY OUT UN TANDA PESERTA TRY OUT UN


SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA : AMI APRILIANI NAMA : BADRUDIN

NO : 24-033-003-6 NO : 24-033-008-9
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003 NIP 19530826 197803 1 003

TANDA PESERTA TRY OUT UN TANDA PESERTA TRY OUT UN


SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA : ANGGA SETIYADI NAMA : CHAERUL TAMIMI

NO : 24-033-004-5 NO : 24-033-009-8
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003 NIP 19530826 197803 1 003

TANDA PESERTA TRY OUT UN TANDA PESERTA TRY OUT UN


SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA ASEP
: MUCHAMMAD HIDAYATULLOH NAMA : DADAN DES SOLEHUDIN

NO : 24-033-005-4 NO : 24-033-010-7
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003 NIP 19530826 197803 1 003
1 11
1 51 1 6

1 11 61 2 7

31 81 4 9
41 91 5 10
101

171 111
181 121 1 6

191 131 2 7
201 141 3 8
151 4 9
161 5 10
TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA : ABDUL NENDA EDRIANA NAMA : ASEP SAEPUL ALAM

24-033-001-8 24-033-006-3
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450 NIP 130617450

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA : AI RASTIKA NAMA : AYU AZIZAH

24-033-002-7 24-033-007-2
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450 NIP 130617450

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA : AMI APRILIANI NAMA : BADRUDIN

24-033-003-6 24-033-008-9
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450 NIP 130617450

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA : ANGGA SETIYADI NAMA : CHAERUL TAMIMI

24-033-004-5 24-033-009-8
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450 NIP 130617450

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
NAMA : ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOH NAMA : DADAN DES SOLEHUDIN

24-033-005-4 24-033-010-7
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450 NIP 130617450

1 11
1 51 1 6
1 11 61 2 7

31 81 4 9
41 91 5 10
101

171 111
181 121 1 6
191 131 2 7
201 141 3 8
151 4 9
161 5 10
PAKET PAKET
SOAL SOAL
PESERTA UJIAN NASIONAL PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA : NAMA : KARSINI, S.Pd.
NO : NO :

PAKET PAKET
SOAL SOAL
PESERTA UJIAN NASIONAL PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA : PANITIA NAMA : HIDAYAT, S.Pd
NO : NO :

PAKET PAKET
SOAL SOAL
PESERTA UJIAN NASIONAL PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA : Drs. ENDANG RUYANA NAMA : SODIKUN, S.Pd
NO : NO :

PAKET PAKET
SOAL SOAL
PESERTA UJIAN NASIONAL PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA : ACEP RUKHIMAT, S.Pd. NAMA : MAMAT SURACHMAT, S.Pd
NO : NO :

PAKET PAKET
SOAL SOAL
PESERTA UJIAN NASIONAL PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA : Drs. JAMALUDIN NAMA : SRI RAHAYU, S.Pd
NO : NO :
PESERTA PRA UN PESERTA PRA UN
NAMA : ABDUL NENDA EDRIANA NAMA : ASEP SAEPUL ALAM

NO : 24-033-001-8 NO : 24-033-006-3
TAHUN AJARAN 2009/2010 TAHUN AJARAN 2009/2010
SMPN 1 SUKALARANG SMPN 1 SUKALARANG

PESERTA PRA UN PESERTA PRA UN


NAMA : AI RASTIKA NAMA : AYU AZIZAH

NO : 24-033-002-7 NO : 24-033-007-2
TAHUN AJARAN 2009/2010 TAHUN AJARAN 2009/2010
SMPN 1 SUKALARANG SMPN 1 SUKALARANG

PESERTA PRA UN PESERTA PRA UN


NAMA : AMI APRILIANI NAMA : BADRUDIN

NO : 24-033-003-6 NO : 24-033-008-9
TAHUN AJARAN 2009/2010 TAHUN AJARAN 2009/2010
SMPN 1 SUKALARANG SMPN 1 SUKALARANG

PESERTA PRA UN PESERTA PRA UN


NAMA : ANGGA SETIYADI NAMA : CHAERUL TAMIMI

NO : 24-033-004-5 NO : 24-033-009-8
TAHUN AJARAN 2009/2010 TAHUN AJARAN 2009/2010
SMPN 1 SUKALARANG SMPN 1 SUKALARANG

PESERTA PRA UN PESERTA PRA UN


NAMA : ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOH NAMA : DADAN DES SOLEHUDIN

NO : 24-033-005-4 NO : 24-033-010-7
TAHUN AJARAN 2009/2010 TAHUN AJARAN 2009/2010
SMPN 1 SUKALARANG SMPN 1 SUKALARANG
1 2 3 4

NO. NO.PESERTA UJIAN NIS NAMA

1 24-033-001-8 070807003 ABDUL NENDA EDRIANA


2 24-033-002-7 070807016 AI RASTIKA
3 24-033-003-6 070807019 AMI APRILIANI
4 24-033-004-5 070807021 ANGGA SETIYADI
070807030 ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOH
5 24-033-005-4
6 24-033-006-3 070807032 ASEP SAEPUL ALAM
7 24-033-007-2 070807038 AYU AZIZAH
8 24-033-008-9 070807040 BADRUDIN
9 24-033-009-8 070807045 CHAERUL TAMIMI
10 24-033-010-7 070807047 DADAN DES SOLEHUDIN
11 24-033-011-6 070807049 DANI NUGRAHA
12 24-033-012-5 070807078 EKA SURYANINGSIH
13 24-033-013-4 070807085 ENDEN ZAENAL FIKRI
14 24-033-014-3 070807089 EUIS SUSILAWATI
15 24-033-015-2 070807095 FERI PURWADI
16 24-033-016-9 070807098 FITRI WULANDARI
17 24-033-017-8 070807101 FUJI FAUZIAH
18 24-033-018-7 070807125 IKA ROSITA
19 24-033-019-6 070807130 INDRA ISMAIL
20 24-033-020-5 070807132 INDRIYANI
21 24-033-021-4 070807133 INTEN SAFITRI
22 24-033-022-3 070807143 LANI ROHANI
23 24-033-023-2 070807145 LINDA MARLINA
24 24-033-024-9 070807151 MUHAMAD INDRA SANUDIN
25 24-033-025-8 070807164 MUHAMMAD ASIKIN
26 24-033-026-7 070807175 M. RAMDAN
27 24-033-027-6 070807182 MULYADI
28 24-033-028-5 070807183 NAIS LARASATI
29 24-033-029-4 070807184 NANA SUPRIATNA
30 24-033-030-3 070807185 NANDI AGUNG
31 24-033-031-2 070807190 NENI WAHYUNI
32 24-033-032-9 070807195 NOPI SUSILAWATI
33 24-033-033-8 070807212 PERIS MAULANA AGUSTIAN
34 24-033-034-7 070807214 RAHMATTULLAH
35 24-033-035-6 070807228 RISMA ANDRIANI
36 24-033-036-5 070807234 RIZAL JAELANI
37 24-033-037-4 070807237 RIZKI ROMADON PEBRIAN
38 24-033-038-3 070807257 SITI HALIMAH
39 24-033-039-2 070807262 SITI RAHAYU
40 24-033-040-9 070807270 SURYANI
41 24-033-041-8 070807277 UJANG HAN HAN SUHERLAN
42 24-033-042-7 070807283 WINDASARI
43 24-033-043-6 070807292 YETI MASRIAH
44 24-033-044-5 070807298 YUDI SETIAWAN
45 24-033-045-4 070807007 AE MAEMUNAH
46 24-033-046-3 070807010 AGUS FAISAL
47 24-033-047-2 070807015 AHMAD KHUDRI SIBARANI
48 24-033-048-9 070807023 ANGGI PARYOGA
49 24-033-049-8 070807024 ANGGI PURNAMA
50 24-033-050-7 070807033 ASIKIN
51 24-033-051-6 070807046 CUCU SA’ADAH
52 24-033-052-5 070807059 DEDE SAEPUL ANWAR
53 24-033-053-4 070807081 ELVA HANDAYANI ALI DS.
54 24-033-054-3 070807084 ENDANG RUSLANDI
55 24-033-055-2 070807091 FAJAR SEPTIAN
56 24-033-056-9 070807094 FEBY ISWANTO
57 24-033-057-8 070807097 FIRDANA YUSUP
58 24-033-058-7 070807106 HAMDANI
59 24-033-059-6 070807107 HAMZAH RUSDI
60 24-033-060-5 070807108 HANIPAH
61 24-033-061-4 070807113 HERA LESTARI
62 24-033-062-3 070807119 IDA NURPATONAH
63 24-033-063-2 070807129 INA NURANI
64 24-033-064-9 070807144 LINA HERLIANA
65 24-033-065-8 070807156 MIRA RAHMAYANTI
66 24-033-066-7 070807159 MISNAWATI
67 24-033-067-6 070807180 MUHAMAD YUSUP
68 24-033-068-5 070807194 NITA ROSMIATI
69 24-033-069-4 070807199 NUR FITRI HANDAYANI
70 24-033-070-3 070807205 NURLITA PEBRIANI
71 24-033-071-2 070807206 NURUL AMELIA
72 24-033-072-9 070807207 NURUL HUDA
73 24-033-073-8 070807208 NURYANA SEPTIANA
74 24-033-074-7 070807216 RATNA NINGSIH
75 24-033-075-6 070807222 RIAN RAMADHAN
76 24-033-076-5 070807227 RISKA MONARISA
77 24-033-077-4 070807231 RISMAN LESMANA
78 24-033-078-3 070807232 RISSALIA FITRIANI
79 24-033-079-2 070807258 SITI JUARIAH
80 24-033-080-9 070807260 SITI NURAZIZAH
81 24-033-081-8 070807261 SITI NURDIAN
82 24-033-082-7 070807269 SUHANDINI
83 24-033-083-6 070807273 TIARANI PUTRI IRMAYADI
84 24-033-084-5 070807295 YUDA HARYADI
85 24-033-085-4 070807296 YUDHA PRAWIRA SAPUTRA
86 24-033-086-3 070807299 YUJI MUHANDANI
87 24-033-087-2 070807002 ABDUL LATIF
88 24-033-088-9 070807026 ANIES HIDAYANTI
89 24-033-089-8 070807035 ASRI NAERUL BAHIYAH
90 24-033-090-7 070807063 DEDEN NUGRAHA
91 24-033-091-6 070807073 DINI MARINI
92 24-033-092-5 080908320 DIVA QABBAL RAMADHAN
93 24-033-093-4 070807074 DO’A FAJARWATI
94 24-033-094-3 070807077 EKA ANJANI
95 24-033-095-2 070807080 ELSA SUGIARTI SAPUTRA
96 24-033-096-9 070807087 ENENG YANTI OKTAPIANI
97 24-033-097-8 070807092 FANI LESTIANI
98 24-033-098-7 070807103 GILANG PRATAMA
99 24-033-099-6 070807064 GINANJAR RAHAYU SAPUTRA
100 24-033-100-5 070807109 HARDI WISASTRA
101 24-033-101-4 070807110 HELBIAH HENDRAYANA
102 24-033-102-3 070807112 HENDRIK
103 24-033-103-2 070807135 IRPAN KURNIA
104 24-033-104-9 070807142 KURNIA SANDI
105 24-033-105-8 070807150 MOCHAMAD GANJAR PRATAMA
MUHAMMAD IRMAN TAUFIQ
106 24-033-106-7 070807152
NOPANDRA
107 24-033-107-6 070807155 MEMEY RASELA
108 24-033-108-5 070807157 MIRA ROSITA
109 24-033-109-4 070807165 RIZWAN HIDAYAT
110 24-033-110-3 070807176 MUHAMAD RIDWAN
111 24-033-111-2 070807187 NANI YUNINGSIH
112 24-033-112-9 070807211 FARHAN ABDUROHMAN
113 24-033-113-8 070807082 RELA CHANIAGO
114 24-033-114-7 070807220 REVI MUHAMMAD KAFFI
115 24-033-115-6 070807229 RISMA ANUGRAH
116 24-033-116-5 070807240 RUDI FAIZAL
117 24-033-117-4 070807243 SAEPUL BAHRI
118 24-033-118-3 070807249 SANDI NASRULLAH
119 24-033-119-2 070807255 SINTA NOVIA SISWANTI
120 24-033-120-9 070807256 SITI AMANAH
121 24-033-121-8 070807090 SITI NURANI
122 24-033-122-7 070807266 SOPIAH
123 24-033-123-6 070807267 SOPIAN ANSORI
124 24-033-124-5 070807268 SUHAEDI BUDIMAN
125 24-033-125-4 070807271 SYIPA URRAHMAH
126 24-033-126-3 070807287 WULANSARI
127 24-033-127-2 070807289 YANTI SURYANTI
128 24-033-128-9 070807300 YULYANA RAHMANSAH
129 24-033-129-8 070807304 YUNI YULIANI
130 24-033-130-7 070807008 AGUMI PUTRA DARMA
131 24-033-131-6 070807009 AGUNG FAHRULIANI
132 24-033-132-5 070807020 ANDRI SUHENDAR
133 24-033-133-4 070807029 ARIS MUNANDAR
134 24-033-134-3 070807036 ASTY RISNAWATI AGUSTIN
135 24-033-135-2 070807037 AYANG AFRIANTI PUTRI
136 24-033-136-9 070807041 BAYU RAHMAN
137 24-033-137-8 070807051 DANSUS ABDUL HILMAN
138 24-033-138-7 070807052 DASEP BUHORI
139 24-033-139-6 070807069 DEVIE ALBERT ASTRA
140 24-033-140-5 070807070 DEWI SITI KOMALA
141 24-033-141-4 070807079 EKI ABDUROHMAN
142 24-033-142-3 070807086 NENG RANI KANIA
143 24-033-143-2 070807088 ERNA NOVA NOVIANSARI
144 24-033-144-9 070807290 FAJRI KOMALASARI
145 24-033-145-8 070807134 IRMA NURFITRI
146 24-033-146-7 070807136 ISMATULLOH
147 24-033-147-6 070807137 JANG HUDRI
148 24-033-148-5 070807140 KAMALUDIN
149 24-033-149-4 070807146 LIS NURJANAH
150 24-033-150-3 070807154 MARSHELINA GITA PRAMESWARA
151 24-033-151-2 070807158 MIRANTI SARI
152 24-033-152-9 070807168 MUHAMMAD ALI TAUFAN
153 24-033-153-8 070807169 MUHAMAD ARIFIN
154 24-033-154-7 070807171 MUHAMAD HAMIM
155 24-033-155-6 070807186 NANI
156 24-033-156-5 070807188 NELIS DESTIANI
157 24-033-157-4 070807189 NENG YULLYANTI
158 24-033-158-3 070807196 NOVA AMANDA
159 24-033-159-2 070807197 NOVITA SARI
160 24-033-160-9 070807200 NUR' ELAH
161 24-033-161-8 070807203 NURANI MUNGGARAN
162 24-033-162-7 080908323 NURHIDAYAH
163 24-033-163-6 070807223 RIAN SAPUTRA
164 24-033-164-5 070807235 RIZAL SETIAWAN
165 24-033-165-4 070807242 SITI NURHALIMAH
166 24-033-166-3 070807248 SANDI HENDRIANDI
167 24-033-167-2 070807252 SARIPAH
168 24-033-168-9 070807254 SELLY MARSELIA
169 24-033-169-8 070807279 ULPAH NUROHMAH
170 24-033-170-7 070807291 YAYU YULISTIAN
171 24-033-171-6 070807297 YUDI GUNTARA
172 24-033-172-5 070807302 YUNI KARTIKA
173 24-033-173-4 070807014 AHMAD RISMANTO
174 24-033-174-3 070807305 ANDRE MUHAMAD PASHA
175 24-033-175-2 070807025 ANGGI SAPUTRA
176 24-033-176-9 080908319 AYU KUSUMANINGTYAS
177 24-033-177-8 070807048 DADAN SOPIAN SAURI
178 24-033-178-7 070807054 DEBY RAMDANI
179 24-033-179-6 070807055 DEDE HENDRAYANA
180 24-033-180-5 070807058 DEDE RIDWAN
181 24-033-181-4 070807061 DEDE SURYANI
182 24-033-182-3 070807076 DWI WISUDA RIZQIAWAN
183 24-033-183-2 070807099 FITRIANA
184 24-033-184-9 070807111 HENDRA KARTA SASMITA
185 24-033-185-8 070807114 HERMA FEBRIANI
186 24-033-186-7 070807116 HEUIS NURDEUIS
187 24-033-187-6 070807117 HILMAWATI
188 24-033-188-5 070807118 HINDAYANI
189 24-033-189-4 070807124 IKA KARTIKA
190 24-033-190-3 070807128 IMAS MASTUROH
191 24-033-191-2 080908321 IRA SAKURA DEWI
192 24-033-192-9 070807148 LUSI
193 24-033-193-8 070807163 MOHAMAD AGUSTINA
194 24-033-194-7 070807166 MOHAMAD ROMLI
195 24-033-195-6 070807167 MUHAMAD ADENDA FRATAMA
196 24-033-196-5 070807177 MUHAMAD SHONHAJI
197 24-033-197-4 080908322 MUHAMAD MAHESA ANDRIAN
198 24-033-198-3 070807191 NIA RIANTI
199 24-033-199-2 070807193 NITA KHOERIAH GUNIARTI
200 24-033-200-9 070807201 NURAJIZAH
201 24-033-201-8 070807204 NURJANAH
202 24-033-202-7 070807219 RESTI
203 24-033-203-6 070807221 REZA FITRIANI
204 24-033-204-5 070807224 RIKA SUSANTI
205 24-033-205-4 070807239 RUDI ABDUL LATIF
206 24-033-206-3 070807244 SAEPUL PURNAMA
207 24-033-207-2 070807245 SALWA AMALIAH
208 24-033-208-9 070807263 SITI RINI
209 24-033-209-8 070807264 SOBIRIN
210 24-033-210-7 070807265 M. SOLEHUDIN
211 24-033-211-6 070807275 TITA
212 24-033-212-5 070807274 TIKA HARYATI
213 24-033-213-4 070807285 WIWIN
214 24-033-214-3 070807301 YUNI
215 24-033-215-2 070807004 ABDULLAH ARIFIN
216 24-033-216-9 070807017 AI YULIANASARI
217 24-033-217-8 070807018 AKBAR FAUZI MUHARAM
218 24-033-218-7 070807027 ANIS ALAWIYAH
219 24-033-219-6 070807028 ARIA MAULANA YUSUP
220 24-033-220-5 070807034 ASRI MARYATI
221 24-033-221-4 070807043 CANDRA PERMANA
222 24-033-222-3 070807056 DEDE HENDRI KARTAWIJAYA
223 24-033-223-2 070807062 DEDEN MURDHANI TIRTA
224 24-033-224-9 070807068 DEVI KURNIASIH
225 24-033-225-8 070807072 DINA FEBRI ANTIA DISTRI
226 24-033-226-7 070807096 FINI SRI WAHYUNI
227 24-033-227-6 070807122 IIS LIAWATI ANGGRAENI
228 24-033-228-5 070807126 IKA YULIA SARI
229 24-033-229-4 070807127 IMAN ALI RAHMAN
230 24-033-230-3 070807138 JIHAD AMRILAH
231 24-033-231-2 070807141 KARLINA RESTIA
232 24-033-232-9 070807147 LUGI ABDULHOLIK
233 24-033-233-8 070807153 M. MUKSIN AL ATOS
234 24-033-234-7 070807160 MOCH. WIGHRA WIBAWA
235 24-033-235-6 070807178 MUHAMAD SOPIAN
236 24-033-236-5 070807181 MUJIB SAEPUDIN
237 24-033-237-4 070807198 NURASIAH
238 24-033-238-3 070807213 R. ADITYA NUGRAHA
239 24-033-239-2 070807215 RANI NURANI
240 24-033-240-9 070807218 RESA SITI HIKMAH
241 24-033-241-8 070807225 RINA SULASTRI
242 24-033-242-7 070807226 RISA SRI RAMDAYANI
243 24-033-243-6 070807230 RISMA SITI RAHMAH
244 24-033-244-5 070807233 RISTA MASNONEH
245 24-033-245-4 070807236 RIZALDI MUTAQIN
246 24-033-246-3 070807238 ROMANSAH
247 24-033-247-2 070807241 RIYAN FEBRIAN
248 24-033-248-9 070807251 SANTI SEPTIAWATI
249 24-033-249-8 070807253 SELA RETNIAWATI
250 24-033-250-7 070807272 TIA RISTIANA SARI
251 24-033-251-6 070807280 VERA SUCIATI PUSPITA
252 24-033-252-5 070807281 WIDAWATI
253 24-033-253-4 070807282 WIDIAN
254 24-033-254-3 070807284 WITRI NIRMALA
255 24-033-255-2 070807288 YADI MULYADI
256 24-033-256-9 070807294 YOHAN SURYANA
257 24-033-257-8 070807303 YUNI SAFITRI
258 Rata-rata
259
260
261
262 PANITIA
263 1 Drs. ENDANG RUYANA
264 2 ACEP RUKHIMAT, S.Pd.
265 3 Drs. JAMALUDIN
266 4 KARSINI, S.Pd.
267 5 HIDAYAT, S.Pd
268 6 SODIKUN, S.Pd
269 7 MAMAT SURACHMAT, S.Pd
270 8 SRI RAHAYU, S.Pd
271 1 Agus Ahmad, S.Pd
272 2 Siti Romlah, S.Pd
273 3 Rini Erviani,S.Pd
274 4 Popon Nuraeni, S.Pd
275
276 9/PS/05/09 1 Imas Masyati, S.Pd.
277 10/PS/05/09 2 Moch Kurnia
278 11/PS/05/09 3 Cecep Mansur, S.Pd.
279 12/PS/05/09 4 Ilah Casilah
280 13/PS/05/09 5 Karni Setia, S.Pd.
281 14/PS/05/09 6 Dra. Rita Januarita
282 15/PS/05/09 7 Rd. Dewi Sukmawati, S.Pd
283 16/PS/05/09 8 Wati Kustinawati, S.Pd
284 17/PS/05/09 9 Yusuf Ramdan, S.Ag.
285 18/PS/05/09 10 Mimin Mintarsih
286 19/PS/05/09 11 Arief Faturohman,SS
287 20/PS/05/09 12 Entin Kartini, S.Ag.
288 21/PS/05/09 13 Siti Nurhidayati, S.Pd
289 22/PS/05/09 14 Yan Ilham Andrimu
290 23/PS/05/09 15 Hj. Aisyah, S.Ag.
291 24/PS/05/09 16 Indra Sundawan, S.Pd
292 25/PS/05/09 17 Eka Januari , M,SE.
293 26/PS/05/09 18 Asep Hidayatullah, S.Ag.
294 27/PS/05/09 19 Ferdy Satisfy, S.Pd
295 28/PS/05/09 20 Kustana,S.Pd.
296 221/PS/05/09 21 Ria Cintara, S.Si.
297 222/PS/05/09 22 M. Hifzul Muis, S.Pd,M.M.Pd.
298 223/PS/05/09 23 Ummamatul Farida, S.Pd.
299 224/PS/05/09 24 Andre Irawan
300 235/PS/05/09 25 Didin Syihabudin, S.Pdi.
301 236/PS/05/09 26 Maryamah, S.Ag.
302 237/PS/05/09 27 Hj. Yeni Yulianti, S.Ag.
303 238/PS/05/09 28 Zakaria, S.E
304
305
306
307 SKALA
308 1 Drs. Anwar Kurnia
309 2 Siti Romlah, S.Pd.
310 3 Ika Fartika, S.Pd.
311 4 Deden Suherlan, S.Ag.
312 5 D. Syafruddin,S.Ag.
313 6 Ai Nurhayati, S.Pd.
314 7 Nengsri Rohimah, S.Pd
315 8 Popon Nuraeni, S.Pd.
316 9 Asep Hamzah, S.Pd.
317 10 Iwan Suryawan
318 11 Rini Ervina, S.Pd.
319 12 Ferry Andriana, S.Pd.
320 13 Lina Paridah,S.Pd.
321 14 Uyuk Saripudin,S.Pd.
322 15 Sukarti, S.Pd.
323 16 Ahmad Apandi, S.Pd.,M.Pd.
324 17 Lena Nurhasanah, S.Pd.
325 18 Ai Fatimah
326 19 Nia Rosmayanti, S.Pd
327 20 Agus Ahmad, S.Pd.
328 21 Cecep Hermana, S.Pd.
329 22 Nasep Mujtaba A, S.Ag
330 23 Endah Nur Af’idatu, S.Pd
331 24 Deden Hendrawan Y
332 25 Lina Kahtini
333 26 Dudin Suhendar
334 27 Maria Hapni
335 28 Elis Lisnawati, S.Pdi.
336
337
338
339
340
341
342
343
5 6 7 8

Praktik (b.Ind)
B. Indonesia
TGLLAHIR ORTU

Sukabumi, 5 Maret 1994 Ojak 3.60


Sukabumi, 13 Juli 1994 Asep Saepul Ajiz 8.20
Sukabumi, 28 April 1995 Eman Sulaeman 6.40
Sukabumi, 26 Desember 1993 Idi Setiyadi 6.60

Sukabumi, 13 Juli 1994 Didin Saepudin


4.80
Sukabumi, 30 Agustus 1994 Tateng Rohendi 6.80
Sukabumi, 23 April 1994 Ma'mur 7.00
Sukabumi, 3 Januari 1992 Abun 5.80
Sukabumi, 2 Juli 1994 Asep Kurnia 6.60
Sukabumi, 24 Desember 1994 Pepen Supendi 7.00
Sukabumi, 17 Agustus 1994 Ade Sobana 6.20
Sukabumi, 28 Juni 1995 H. Mohamad Nanang 7.40
Sukabumi, 9 Mei 1994 Aceng Hapidin 6.80
Sukabumi, 19 Pebruari 1995 Sulaeman 8.20
Sukabumi, 18 Pebruari 1995 Kurniawan 7.00
Jakarta, 11 Maret 1994 Sutoyo 8.00
Sukabumi, 15 Januari 1995 Abad Badrudin 6.40
Sukabumi, 1 September 1993 Apen 7.20
Sukabumi, 4 Juni 1993 Dede 7.00
Sukabumi, 18 Pebruari 1994 Ridwansyah 7.00
Cilegon, 8 Pebruari 1996 Edje Somantri 6.60
Sukabumi, 24 Juni 1994 Pendi 8.00
Sukabumi, 24 Mei 1995 Muh. Huri 6.20
Sukabumi, 21 September 1994 Dadan Bandaniji 8.00
Sukabumi, 2 Maret 1994 Mumuh 6.00
Sukabumi, 6 Juni 1995 Saprudin 6.60
Sukabumi, 18 April 1995 Ade Apendi 6.00
Sukabumi, 23 Maret 1996 Unang Sutrisna 7.20
Sukabumi, 30 Nopember 1994 Ajang Sapari 4.40
Sukabumi, 28 Mei 1994 Aban 7.40
Sukabumi, 28 Desember 1994 Jajang 7.00
Sukabumi, 16 Maret 1995 Jajang Majid 7.60
Sukabumi, 2 Agustus 1994 Pepen Supriadi 7.40
Sukabumi, 23 Oktober 1995 Nurdin 7.20
Sukabumi, 5 Agustus 1992 Jaenal Abidin 4.20
Sukabumi, 2 Juni 1993 Komar -
Sukabumi, 22 Pebruari 1995 Endin 5.80
Sukabumi, 29 Januari 1994 Asep Saepudin 6.80
Sukabumi, 7 Maret 1995 Ece Sugama 6.60
Sukabumi, 27 September 1994 Mudin 8.20
Sukabumi, 27 Januari 1995 Sali Anwari 6.60
Sukabumi, 4 Pebruari 1995 Andi 6.80
Sukabumi, 1 Desember 1994 Daman 6.40
Sukabumi, 9 Agustus 1994 Ade Setiawan 5.00
Sukabumi, 15 Agustus 1994 Adum 7.00
Sukabumi, 15 Agustus 1995 Ade Rojudin 6.60
Sukabumi, 5 Agustus1994 Sukrilah 6.80
Sukabumi, 6 Maret 1995 Ujang 5.60
Sukabumi,4 September 1994 Jamaludin 6.60
Sukabumi, 22 April 1994 Mumuh 7.60
Sukabumi, 11 Agustus 1993 Lukman 6.20
Sukabumi, 12 Maret 1992 Atang 6.60
Sukabumi, 5 Agustus 1993 Dadang Supriatman 6.20
Sukabumi, 3 Nopember 1994 Solihin 7.60
Sukabumi, 11 September 1994 Solihin 5.60
Sukabumi, 6 Pebruari 1994 Olih Solihin 8.00
Sukabumi, 21 Pebruari 1995 Ejen Abidin 6.60
Sukabumi, 8 September 1992 Sahroni 7.40
Sukabumi, 15 Maret 1995 Ashari Abdul Rojak 5.00
Sukabumi, 4 Pebruari1995 Aay 9.00
Sukabumi, 14 April 1994 Sarip 6.60
Sukabumi, 3 Mei 1994 Enjang 7.20
Sukabumi, 14 Agustus 1995 Mahfud 6.80
Sukabumi, 5 Januari 1994 Ayi 6.40
Sukabumi, 8 Januari 1995 Aep Saepudin 6.60
Sukabumi, 30 Juli 1994 Emut 7.60
Sukabumi, 24 Juni 1993 Samsudin 5.80
Cianjur, 11 Januari 1996 Ujang Tatang 8.00
Sukabumi, 4 Januari 1995 Hamdan 7.60
Sukabumi, 12 Pebruari 1995 Kustiawan 7.20
Sukabumi, 26 September 1995 Uus Kuswaya 6.80
Sukabumi, 18 September 1993 Rosidin 6.80
Sukabumi, 2 Mei 1995 Heri 6.40
Sukabumi, 13 Nopember 1993 Solihin 7.00
Sukabumi, 27 Pebruari 1994 Ade Muhayat 6.00
Sukabumi, 30 September 1995 Baban Sobandi 6.40
Sukabumi, 4 April 1994 Asep Sukayat 6.40
Sukabumi, 11 Juni 1994 Dadang 7.20
Sukabumi, 28 Oktober 1994 Endin 8.20
Sukabumi, 18 April 1994 Sarop 7.20
Sukabumi, 29 Oktober 1994 Ayi 6.80
Sukabumi, 2 Oktober 1994 Khaerudin 5.80
Sukabumi, 8 Oktober 1994 Yodi Kusmayadi 5.60
Sukabumi, 29 Oktober 1994 Rahmat Mulyadi 5.20
Sukabumi, 23 Oktober 1992 Anen 4.60
Sukabumi, 15 Nopember 1995 Kumu 6.40
Sukabumi, 28 Agustus 1994 Ade Suherman 6.00
Sukabumi, 22 Juni 1995 Sadiun Gatot 7.20
Sukabumi, 4 Januari 1995 Ayi Saepul Bahri 6.00
Sukabumi, 5 Maret 1995 Pardi 6.20
Sukabumi, 7 Nopember 1994 Ade Rokib 6.80
Bandung, 3 Pebruari 1996 Jajat Sudrajat 6.60
Sukabumi, 25 Juni 1995 H. Dadang Priatna 6.00
Sukabumi, 1 Meret 1994 Tata 7.00
Sukabumi, 19 Juli 1994 Ono Suryatna 7.20
Sukabumi, 5 Oktober 1995 Abdul Cholid 7.00
Sukabumi, 10 Desember 1995 Komarudin 6.40
Sukabumi, 14 Juni 1995 Asmawi 6.40
Sukabumi, 25 Maret 1995 Rahmat Hidayat 5.80
Sukabumi, 14 Maret 1995 Hendi AS 6.60
Sukabumi, 15 September 1995 Suhendi Hendrayana 5.80
Sukabumi, 13 Agustus 1994 Suparman 5.60
Sukabumi, 24 September 1994 Dadang 6.80
Sukabumi, 23 September 1994 Gopur 7.00
Sukabumi, 23 Juni 1995 Iwan Sukmawan 6.40

Sukabumi, 24 Nopember 1994 Ujang Samsudin


6.60
Sukabumi, 29 Mei 1995 Yaya Suken Sujana 6.40
Cianjur, 14 Desember 1995 Udin 6.40
Sukabumi, 4 April 1994 Kodir Saripudin 4.80
Sukabumi, 25 Januari 1995 E. Kusmawan 7.00
Sukabumi, 23 April 1994 Didin 6.60
Sukabumi, 16 Juni 1995 Aep Saepudin 7.20
Sukabumi, 10 Juli 1995 Rempil 5.40
Bogor, 23 Pebruari 1995 Hermansyah 6.60
Sukabumi, 5 Oktober 1994 Didin 6.40
Sukabumi, 6 April 1994 H. Dahlan 5.80
Sukabumi, 3 Maret 1994 Atin Supriatna 5.40
Cianjur, 5 April 1995 H. Nurdin Afgandi 6.00
Sukabumi, 6 Nopember 1995 Maskun 7.40
Sukabumi, 28 September 1995 Sodikin 7.00
Sukabumi, 15 Januari 1996 Asep Saepuloh 6.40
Sukabumi, 17 Agustus 1994 Nanang 6.40
Sukabumi, 22 Mei 1993 Solehudin 5.80
Sukabumi, 11 Oktober 1994 Asep Budiman 7.40
Sukabumi, 18 Januari 1995 Usep Harun 6.80
Sukabumi, 25 Oktober 1994 Uci Sanusi 7.40
Sukabumi, 10 Nopember 1994 Suryadi 6.40
Sukabumi, 15 Juli 1994 Ece Suparman 5.20
Sukabumi, 25 Juli 1994 Ucup Sumarna 6.80
Sukabumi, 4 Nopember 1994 Jaya Iskandar 5.80
Sukabumi, 24 Oktober 1994 Pahrul Asikin 5.00
Sukabumi, 2 Nopember 1993 Jejen Suherman 6.20
Sukabumi, 27 April 1995 Nurkasih 5.40
Sukabumi, 29 Agustus 1994 Cacu Suherman 7.40
Bandung, 27 April 1995 Ahmad Suganda 6.60
Sukabumi, 26 September 1995 Endin Supriadi 5.40
Sukabumi, 2 Pebruari 1993 Encen 6.60
Sukabumi, 18 April 1994 Ajun Junaedi 6.20
Jakarta, 28 April 1993 Toni Astra 6.40
Sukabumi, 25 Juni 1994 Jejen 6.20
Sukabumi, 26 Agustus 1994 Ujang Suparman 7.20
Sukabumi, 29 Oktober 1995 S. Yanto 7.00
Sukabumi, 5 Juni 1995 Suryadi 5.60
Cianjur, 25 Juli 1994 Nasrudin 7.20
Sukabumi, 25 Maret 1994 Kurniawan 6.20
Sukabumi, 16 Juli 1995 Mustofa 7.00
Sukabumi, 12 Mei 1993 Saepuloh 5.80
Sukabumi, 23 Nopember 1994 Cece Lukman 6.40
Bandung, 17 Juli 1995 A. Sopandi 6.40
Sukabumi, 21 Oktober 1994 Iing Marsudin 7.20
Sukabumi, 14 Agustus 1994 Juandi 6.80
Sukabumi, 21 Juli 1994 H. Asep Abdullah 6.80
Sukabumi, 22 Juni 1995 Mahmudin 5.20
Sukabumi, 10 April 1994 Kandul Rukanda -
Sukabumi, 18 April 1994 Majid 6.60
Sukabumi, 7 Desember 1995 Rahmat 6.40
Sukabumi, 9 Agustus 1994 Achmad Mamat 6.20
Sukabumi, 2 Nopember 1993 Aman 6.80
Cianjur, 19 April 1994 Hendi 6.80
Sukabumi, 11 Maret 1994 Jumena 7.40
Sukabumi, 16 Oktober 1994 Jajang Sadili 6.60
Sukabumi, 8 Juli 1994 Ujang Supyani 7.00
Sukabumi, 1 Januari 1995 Ade Warsa 5.80
Sukabumi,15 Juli 1995 Dian Taufik Apandi 6.00
Sukabumi, 1 Mei 1994 Arip 5.60
Sukabumi, 7 Juni 1994 Thohir 5.00
Sukabumi, 5 Oktober 1994 Ipin 6.40
Sukabumi, 8 Juni 1995 Umar Said 8.00
Sukabumi, 4 Juli 1995 H. Abdul Rojak 6.80
Sukabumi, 29 September 1995 Karta 7.60
Sukabumi, 21 Desember 1995 Ade 4.00
Sukabumi, 1 Juni 1995 Agus 6.60
Sukabumi,28 Nopember 1996 Endang Ramlan 6.80
Sukabumi, 17 Desember 1994 Ade Rustaman 7.20
Sukabumi, 30 September 1994 Dadang 5.80
Jakarta, 4 Agustus 1995 Saeful Basri 7.60
Sukabumi, 22 September 1994 Sulaeman 6.40
Sukabumi,15 Oktober 1995 Asep Supriatna 5.80
Sukabumi, 12 Desember 1994 Bubun 6.00
Sukabumi, 1 Januari 1993 Didin 7.20
Sukabumi, 20 Januari 1995 Deden Andri 5.80
Pontianak, 1 Agustus 1995 Slamet Baharudin 7.40
Sukabumi, 22 Juni 1995 Ridwan 6.00
Sukabumi, 8 Maret 1994 Sudrajat 6.00
Sukabumi, 6 Pebruari 1995 Asep 5.80
Sukabumi, 24 Pebruari 1995 Parman 7.60
Sukabumi, 24 Agustus 1994 Sumanta 4.80
Sukabumi, 3 September 1995 U. Suhandi 8.20
Sukabumi, 28 Juli 1994 Aep 6.60
Bandung, 26 Juni 1995 Ayut Sutarja 8.00
Sukabumi, 27 Mei 1995 Ujang Wildani 6.40
Sukabumi, 17 Mei 1994 Maman 6.40
Sukabumi, 17 Agustus 1995 Karna 6.20
Sukabumi, 13 Oktober 1995 Nunuh 6.80
Sukabumi, 30 Januari 1994 Ade 6.40
Sukabumi, 10 Januari 1994 H. Muhibban Fauzi 8.20
Bandung, 9 Juni 1995 Dody Rukman Meidianto 5.80
Sukabumi, 28 Mei 1994 Asep Suhendar 7.80
Sukabumi, 25 Nopember 1995 Ujang Supyani 5.60
Sukabumi, 11 Nopember 1994 Saepudin 7.80
Sukabumi, 3 Juni 1995 Aom -
Sukabumi, 30 Nopember 1994 Cecep 6.00
Sukabumi, 28 Pebruari 1995 Judin 6.40
Sukabumi, 7 Juni 1994 Nandan Ginanjar 7.00
Sukabumi, 15 Juli 1995 H. Moch. Yusup 6.60
Sukabumi, 7 Juni 1995 Nandang Acep 6.20
Sukabumi, 13 Nopember 1994 Kusnadi 6.20
Sukabumi, 20 Januari 1995 Jatman 7.80
Sukabumi, 12 Juni 1994 Kiki 6.00
Sukabumi, 29 Juli 1994 M. Abduloh 6.00
Sukabumi, 20 Oktober 1994 Mamin 6.20
Sukabumi, 4 Agustus 1994 Dohman Abdurohman 6.60
Sukabumi, 3 April 1995 Dede Nurdin 6.60
Sukabumi, 29 Juni 1995 Dadang 7.00
Sukabumi, 9 September 1994 Ma'mur 6.40
Sukabumi, 1 Juli 1994 Ade Abdurohman 7.60
Sukabumi, 31 Mei 1995 Deden 6.00
Sukabumi, 25 April 1995 M.Dedi Rosadi 7.40
Sukabumi, 1 Januari 1995 Didin Rahayu 6.40
Sukabumi, 24 Nopember 1994 Mamduh 7.00
Sukabumi, 20 Oktober 1994 Maman Suherman 6.80
Sukabumi, 8 Maret 1994 Sudrajat 6.20
Sukabumi, 20 Pebruari 1993 Momon Nurbamin 6.00
Subang, 2 September 1994 Sugito 6.20
Sukabumi, 8 Pebruari 1995 Topanudin 7.00
Sukabumi, 21 Agustus 1994 Dedi Mulyana 5.20
Sukabumi, 15 Juni 1995 Ahmad Rifai 5.40
Sukabumi, 17 Agustus 1994 Solihin 6.40
Sukabumi, 7 Oktober 1994 Ruswandi 6.20
Sukabumi, 5 Juli 1994 Ahmad Faisal 5.80
Sukabumi, 24 April 1995 Sai Sasmita 5.80
Kalimantan, 24 Agustus 1994 Iskandar DJ. 7.00
Sukabumi, 17 September 1994 Nani 5.40
Sukabumi, 1 Juni 1995 Ahmad Ripai 7.20
Sukabumi, 3 Juni 1994 Jejen 5.00
Sukabumi, 13 Agustus 1993 Dedi Sutisna 8.60
Sukabumi, 5 Oktober 1995 Puloh 5.60
Sukabumi, 18 Maret 1994 R.H. Moechtar T 7.40
Sukabumi, 13 Juni 1996 Udin 6.20
Sukabumi, 28 Agustus 1994 Bubun 6.40
Sukabumi, 3 Juli 1995 Opa 5.60
Sukabumi, 2 Pebruari 1995 Majid 7.80
Sukabumi, 11 Januari 1995 D. Wiranta 6.00
Sukabumi, 28 Nopember 1994 Sahir 6.80
Cimahi, 28 September 1995 Sodikun 6.00
Sukabumi, 15 Pebruari 1995 Herman 6.00
Sukabumi, 15 Pebruari 1995 Adef Syahromy 6.00
Sukabumi, 4 September 1994 Esa Koswara 7.00
Sukabumi, 28 Juni 1995 Adang 5.00
Sukabumi, 08 Maret 1995 Tedi Riswandi 6.80
Sukabumi, 10 Pebruari 1995 Nanang Hasan Sadili 6.80
Sukabumi, 11 Nopember 1994 Dadin 6.80
Sukabumi, 28 September 1996 Suryadi 6.60
Sukabumi, 10 Juli 1994 Soleh 8.40
Sukabumi, 24 Oktober 1994 Jaya Sunarya 5.80
Sukabumi, 4 Juli 1994 Yani Yakub 7.40
Sukabumi, 24 Agustus 1995 Asep 5.60
6.53 #DIV/0!

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
221
222
223
224
235
236
237
238
9 10 11 12 13 14

Praktik (B. Ing)

Praktik (PAI)
Matematika
B. Inggris

Praktik

PAI
4.80 5.50
5.60 5.00
6.80 6.25
4.00 5.75

5.40 4.50
5.00 5.50
7.40 6.25
6.20 5.50
6.20 3.75
4.40 5.50
6.80 5.00
6.80 4.75
6.60 4.25
5.60 4.50
6.20 5.25
6.40 4.25
6.20 4.25
6.00 5.75
6.40 5.50
5.80 5.00
7.00 4.50
6.60 6.00
7.00 4.75
8.20 4.75
6.60 6.00
5.80 5.00
6.60 5.25
5.80 4.50
6.00 4.50
6.00 5.25
7.00 5.25
6.00 5.00
7.60 5.00
6.40 4.25
6.60 5.00
- -
7.00 5.75
6.00 5.00
7.00 4.75
7.40 5.00
7.20 5.75
6.60 4.50
6.40 5.50
6.00 5.25
7.40 5.25
4.20 4.75
8.00 6.00
4.60 5.00
5.00 4.00
6.80 4.25
6.60 5.75
3.20 5.25
6.40 5.50
5.60 5.75
6.00 6.25
8.00 4.25
5.40 4.50
4.80 4.50
5.00 5.00
8.60 6.00
5.60 5.00
6.20 4.50
6.60 5.50
6.60 5.00
6.80 4.50
6.40 4.75
5.80 5.00
6.00 4.00
7.60 4.50
6.00 4.50
7.00 4.25
7.20 6.25
6.60 5.00
6.20 5.50
6.80 4.25
5.80 4.00
7.40 4.00
7.40 4.75
7.20 6.25
6.60 6.00
6.60 5.25
4.60 6.00
7.20 6.00
4.40 4.25
5.20 5.25
6.00 5.75
5.40 6.25
6.60 5.00
6.40 5.00
5.40 4.75
6.80 6.00
6.20 5.50
6.40 7.25
6.80 4.75
7.20 6.25
7.00 5.75
5.60 5.00
5.20 3.75
5.80 6.25
5.20 4.75
6.80 5.25
5.80 4.00
6.40 5.50
6.40 5.25
7.00 5.25

6.40 5.25
7.00 5.00
5.60 4.75
4.80 3.75
5.80 5.50
7.40 5.75
6.80 5.25
7.20 5.00
4.60 2.75
6.40 4.50
5.00 3.75
5.20 4.75
3.20 4.00
8.40 5.00
6.60 5.00
7.40 5.00
6.00 4.00
7.40 3.75
6.00 6.00
7.60 5.00
6.80 5.25
6.60 4.50
4.00 3.75
6.80 6.00
5.00 4.25
6.60 4.50
5.60 4.00
5.40 4.75
7.40 3.75
7.00 4.25
5.60 3.25
6.60 4.75
5.20 2.50
7.20 4.00
6.40 5.25
7.40 6.75
6.40 4.75
6.80 5.25
6.60 4.50
6.60 5.50
5.40 3.50
6.80 4.75
5.00 5.50
6.60 5.00
6.00 4.25
7.40 5.25
5.60 4.75
6.00 5.50
- -
6.00 5.25
6.20 4.50
6.80 5.50
6.80 5.25
6.40 5.25
6.80 5.50
6.40 5.25
6.60 5.25
7.00 4.75
6.00 4.25
6.60 5.00
5.00 5.75
6.80 5.25
7.20 5.00
7.60 3.75
6.00 4.25
5.40 5.00
5.80 4.25
5.80 4.50
5.00 3.25
4.80 3.00
7.20 4.75
5.00 3.75
4.80 4.25
5.60 4.25
6.60 4.50
6.00 5.00
8.40 7.00
7.40 5.25
6.20 5.25
5.80 5.75
7.60 5.25
5.80 4.50
6.60 6.50
5.80 6.25
7.40 5.75
7.60 5.25
4.80 5.75
6.00 5.25
6.80 6.00
5.60 4.75
8.80 5.75
6.20 5.00
6.60 5.25
5.60 5.75
8.40 5.25
- -
6.00 5.00
6.00 5.75
5.80 6.00
7.60 3.00
6.40 5.00
5.60 6.00
5.40 5.00
6.80 5.25
5.40 4.25
5.80 4.25
5.40 5.00
5.60 5.50
6.20 6.00
6.60 5.50
7.80 5.75
6.80 5.00
5.80 5.75
5.80 6.00
6.40 5.50
7.60 4.25
4.40 6.00
7.00 5.75
6.60 4.75
6.80 5.75
5.00 5.00
6.60 5.00
4.60 4.75
7.80 4.00
6.00 5.50
7.00 6.25
6.40 4.75
7.40 5.25
6.00 4.75
6.20 6.25
6.80 4.75
5.80 3.75
5.80 4.25
6.80 5.25
6.20 4.50
6.60 6.00
6.80 4.75
6.20 5.00
6.60 5.00
8.00 5.25
5.40 5.25
7.40 5.25
7.00 5.00
6.00 5.75
6.60 5.00
7.40 4.75
5.80 6.00
8.60 5.75
7.60 5.75
5.40 3.75
6.20 3.50
5.80 6.25
6.31 #DIV/0! 5.02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
15 16 17 18 19 20

Praktik (IPA)
Praktik

Praktik
PKn

IPA

IPS
4.50
8.00
5.75
7.50

5.00
6.75
6.00
4.75
6.00
5.75
5.50
6.25
5.75
7.00
5.00
7.25
5.75
6.50
6.00
7.00
6.50
7.00
6.50
7.25
6.00
5.25
6.00
5.50
5.25
5.75
6.00
7.50
5.75
7.25
3.75
-
5.75
6.50
4.00
7.00
5.75
7.25
6.25
5.75
6.50
6.50
6.50
6.25
6.25
6.75
6.75
5.75
5.25
6.75
5.50
7.75
5.75
6.25
6.25
8.50
6.75
8.00
7.50
7.75
6.00
7.00
6.50
7.25
7.25
7.00
7.00
6.75
7.25
7.50
7.75
6.50
7.75
6.75
8.50
7.00
6.00
4.75
6.25
5.50
4.50
6.00
4.25
6.50
5.75
6.25
6.50
6.75
6.75
7.00
6.25
6.00
5.50
4.75
5.00
5.50
5.50
4.75
6.50
5.25
6.75

6.25
5.75
6.50
5.75
5.50
6.25
7.25
5.00
5.50
6.00
4.75
6.00
6.00
7.25
6.75
6.25
4.50
6.25
6.50
5.25
6.50
5.50
4.75
4.50
5.75
5.50
5.50
5.75
7.50
5.75
6.50
6.25
6.25
5.50
7.25
6.00
5.00
6.00
6.25
5.75
6.50
6.00
6.75
6.25
7.00
6.25
6.25
4.50
-
4.50
7.25
6.00
7.75
5.50
8.00
6.00
6.75
6.00
6.00
5.75
5.50
5.50
7.75
6.50
7.25
4.00
6.00
6.25
6.00
3.75
7.50
5.25
5.25
6.00
5.25
6.00
7.00
5.50
6.75
6.00
6.75
5.50
6.00
5.75
7.75
5.50
6.75
5.25
6.50
5.50
7.75
6.00
6.75
6.25
6.50
-
6.25
6.00
6.25
7.00
6.00
5.00
5.25
7.00
5.75
6.50
5.00
4.00
6.50
6.25
5.75
6.00
5.50
6.00
5.50
6.50
5.75
5.50
5.75
5.25
5.50
4.25
5.75
5.50
5.25
5.25
6.50
6.25
6.00
3.75
6.75
4.25
5.25
5.75
5.75
5.00
7.00
5.00
6.50
5.25
6.50
5.75
7.25
4.00
6.25
5.25
5.75
6.00
7.50
4.25
5.25
4.75
#DIV/0! #DIV/0! 6.07 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Praktik (B. Sun)
26

B. SUNDA
25

Praktik (SENBUD)
24

SENBUD
23

Praktik (penjas)
22
PENJAS
21
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NIP

130640267
131431812

131632534
131853776
131258499
131593187
131077921
131561235

131986079
132191363
132137269
132041430
131814765
480152478
480161495
130884093
480200506

480200512
PRAKT (BTQ)
32

BTQ
31

Praktik (Elektr)
30

Elektronika
29
28.00

Praktik(KOMP.)
KOMPUTER
27
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pangkat/gol jabatan unit kerja

Pembina TK. 1 /IV/b Guru Pembina TK.1


SMPN 1 SUKALARANG
Pembina TK. 1 /IV/b Guru Pembina TK.1
SMPN 1 SUKALARANG
Penata/ III/c Guru Dewasa SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Penata/ III/c Guru Dewasa SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Penata TK.1/III/d Guru Dewasa TK.1
SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Penata TK.1/III/d Guru Dewasa TK.1
SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
Penata/ III/c Guru Dewasa SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
33 34.00 35 36 37

SEKOLAH
Rata-rata

KELMPK
JUMLAH

KELAS
18.40 4.60 1 SMPN 1 SUKALARANG 9A
26.80 6.70 2 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.20 6.30 3 SMPN 1 SUKALARANG 9A
23.85 5.96 4 SMPN 1 SUKALARANG 9A

19.70 4.93 5 SMPN 1 SUKALARANG 9A


24.05 6.01 6 SMPN 1 SUKALARANG 9A
26.65 6.66 7 SMPN 1 SUKALARANG 9A
22.25 5.56 8 SMPN 1 SUKALARANG 9A
22.55 5.64 9 SMPN 1 SUKALARANG 9A
22.65 5.66 10 SMPN 1 SUKALARANG 9A
23.50 5.88 11 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.20 6.30 12 SMPN 1 SUKALARANG 9A
23.40 5.85 13 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.30 6.33 14 SMPN 1 SUKALARANG 9A
23.45 5.86 15 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.90 6.48 16 SMPN 1 SUKALARANG 9A
22.60 5.65 17 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.45 6.36 18 SMPN 1 SUKALARANG 9A
24.90 6.23 19 SMPN 1 SUKALARANG 9A
24.80 6.20 1 SMPN 1 SUKALARANG 9A
24.60 6.15 2 SMPN 1 SUKALARANG 9A
27.60 6.90 3 SMPN 1 SUKALARANG 9A
24.45 6.11 4 SMPN 1 SUKALARANG 9A
28.20 7.05 5 SMPN 1 SUKALARANG 9A
24.60 6.15 6 SMPN 1 SUKALARANG 9A
22.65 5.66 7 SMPN 1 SUKALARANG 9A
23.85 5.96 8 SMPN 1 SUKALARANG 9A
23.00 5.75 9 SMPN 1 SUKALARANG 9A
20.15 5.04 10 SMPN 1 SUKALARANG 9A
24.40 6.10 11 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.25 6.31 12 SMPN 1 SUKALARANG 9A
26.10 6.53 13 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.75 6.44 14 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.10 6.28 15 SMPN 1 SUKALARANG 9A
19.55 4.89 16 SMPN 1 SUKALARANG 9A
0.00 0.00 17 SMPN 1 SUKALARANG 9A
24.30 6.08 18 SMPN 1 SUKALARANG 9A
24.30 6.08 19 SMPN 1 SUKALARANG 9A
22.35 5.59 1 SMPN 1 SUKALARANG 9A
27.60 6.90 2 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.30 6.33 3 SMPN 1 SUKALARANG 9A
25.15 6.29 4 SMPN 1 SUKALARANG 9A
24.55 6.14 5 SMPN 1 SUKALARANG 9A
22.00 5.50 6 SMPN 1 SUKALARANG 9A
26.15 6.54 7 SMPN 1 SUKALARANG 9B
22.05 5.51 8 SMPN 1 SUKALARANG 9B
27.30 6.83 9 SMPN 1 SUKALARANG 9B
21.45 5.36 10 SMPN 1 SUKALARANG 9B
21.85 5.46 11 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.40 6.35 12 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.30 6.33 13 SMPN 1 SUKALARANG 9B
20.80 5.20 14 SMPN 1 SUKALARANG 9B
23.35 5.84 15 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.70 6.43 16 SMPN 1 SUKALARANG 9B
23.35 5.84 17 SMPN 1 SUKALARANG 9B
28.00 7.00 18 SMPN 1 SUKALARANG 9B
22.25 5.56 19 SMPN 1 SUKALARANG 9B
22.95 5.74 1 SMPN 1 SUKALARANG 9B
21.25 5.31 2 SMPN 1 SUKALARANG 9B
32.10 8.03 3 SMPN 1 SUKALARANG 9B
23.95 5.99 4 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.90 6.48 5 SMPN 1 SUKALARANG 9B
26.40 6.60 6 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.75 6.44 7 SMPN 1 SUKALARANG 9B
23.90 5.98 8 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.75 6.44 9 SMPN 1 SUKALARANG 9B
23.10 5.78 10 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.25 6.31 11 SMPN 1 SUKALARANG 9B
26.95 6.74 12 SMPN 1 SUKALARANG 9B
24.70 6.18 13 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.05 6.26 14 SMPN 1 SUKALARANG 9B
27.00 6.75 15 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.25 6.31 16 SMPN 1 SUKALARANG 9B
26.20 6.55 17 SMPN 1 SUKALARANG 9B
24.80 6.20 18 SMPN 1 SUKALARANG 9B
22.70 5.68 19 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.55 6.39 1 SMPN 1 SUKALARANG 9B
26.10 6.53 2 SMPN 1 SUKALARANG 9B
30.15 7.54 3 SMPN 1 SUKALARANG 9B
26.80 6.70 4 SMPN 1 SUKALARANG 9B
24.65 6.16 5 SMPN 1 SUKALARANG 9B
21.15 5.29 6 SMPN 1 SUKALARANG 9B
25.05 6.26 7 SMPN 1 SUKALARANG 9B
19.35 4.84 8 SMPN 1 SUKALARANG 9B
19.55 4.89 9 SMPN 1 SUKALARANG 9B
24.15 6.04 10 SMPN 1 SUKALARANG 9B
21.90 5.48 11 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.30 6.33 12 SMPN 1 SUKALARANG 9C
23.15 5.79 13 SMPN 1 SUKALARANG 9C
22.60 5.65 14 SMPN 1 SUKALARANG 9C
26.10 6.53 15 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.05 6.26 16 SMPN 1 SUKALARANG 9C
26.40 6.60 17 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.55 6.39 18 SMPN 1 SUKALARANG 9C
26.90 6.73 19 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.75 6.44 1 SMPN 1 SUKALARANG 9C
22.50 5.63 2 SMPN 1 SUKALARANG 9C
20.10 5.03 3 SMPN 1 SUKALARANG 9C
22.85 5.71 4 SMPN 1 SUKALARANG 9C
22.05 5.51 5 SMPN 1 SUKALARANG 9C
23.35 5.84 6 SMPN 1 SUKALARANG 9C
20.15 5.04 7 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.20 6.30 8 SMPN 1 SUKALARANG 9C
23.90 5.98 9 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.40 6.35 10 SMPN 1 SUKALARANG 9C

24.50 6.13 11 SMPN 1 SUKALARANG 9C


24.15 6.04 12 SMPN 1 SUKALARANG 9C
23.25 5.81 13 SMPN 1 SUKALARANG 9C
19.10 4.78 14 SMPN 1 SUKALARANG 9C
23.80 5.95 15 SMPN 1 SUKALARANG 9C
26.00 6.50 16 SMPN 1 SUKALARANG 9C
26.50 6.63 17 SMPN 1 SUKALARANG 9C
22.60 5.65 18 SMPN 1 SUKALARANG 9C
19.45 4.86 19 SMPN 1 SUKALARANG 9C
23.30 5.83 1 SMPN 1 SUKALARANG 9C
19.30 4.83 2 SMPN 1 SUKALARANG 9C
21.35 5.34 3 SMPN 1 SUKALARANG 9C
19.20 4.80 4 SMPN 1 SUKALARANG 9C
28.05 7.01 5 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.35 6.34 6 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.05 6.26 7 SMPN 1 SUKALARANG 9C
20.90 5.23 8 SMPN 1 SUKALARANG 9C
23.20 5.80 9 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.90 6.48 10 SMPN 1 SUKALARANG 9C
24.65 6.16 11 SMPN 1 SUKALARANG 9C
25.95 6.49 12 SMPN 1 SUKALARANG 9C
23.00 5.75 13 SMPN 1 SUKALARANG 9C
17.70 4.43 14 SMPN 1 SUKALARANG 9C
24.10 6.03 15 SMPN 1 SUKALARANG 9C
20.80 5.20 16 SMPN 1 SUKALARANG 9D
21.60 5.40 17 SMPN 1 SUKALARANG 9D
21.30 5.33 18 SMPN 1 SUKALARANG 9D
21.30 5.33 19 SMPN 1 SUKALARANG 9D
26.05 6.51 1 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.60 5.90 2 SMPN 1 SUKALARANG 9D
20.75 5.19 3 SMPN 1 SUKALARANG 9D
24.20 6.05 4 SMPN 1 SUKALARANG 9D
20.15 5.04 5 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.10 5.78 6 SMPN 1 SUKALARANG 9D
25.10 6.28 7 SMPN 1 SUKALARANG 9D
27.35 6.84 8 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.15 5.79 9 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.65 5.91 10 SMPN 1 SUKALARANG 9D
24.55 6.14 11 SMPN 1 SUKALARANG 9D
24.05 6.01 12 SMPN 1 SUKALARANG 9D
22.40 5.60 13 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.35 5.84 14 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.65 5.91 15 SMPN 1 SUKALARANG 9D
24.25 6.06 16 SMPN 1 SUKALARANG 9D
24.45 6.11 17 SMPN 1 SUKALARANG 9D
25.70 6.43 18 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.40 5.85 19 SMPN 1 SUKALARANG 9D
21.20 5.30 1 SMPN 1 SUKALARANG 9D
0.00 0.00 2 SMPN 1 SUKALARANG 9D
22.35 5.59 3 SMPN 1 SUKALARANG 9D
24.35 6.09 4 SMPN 1 SUKALARANG 9D
24.50 6.13 5 SMPN 1 SUKALARANG 9D
26.60 6.65 6 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.95 5.99 7 SMPN 1 SUKALARANG 9D
27.70 6.93 8 SMPN 1 SUKALARANG 9D
24.25 6.06 9 SMPN 1 SUKALARANG 9D
25.60 6.40 10 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.55 5.89 11 SMPN 1 SUKALARANG 9D
22.25 5.56 12 SMPN 1 SUKALARANG 9D
22.95 5.74 13 SMPN 1 SUKALARANG 9D
21.25 5.31 14 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.95 5.99 15 SMPN 1 SUKALARANG 9D
27.95 6.99 16 SMPN 1 SUKALARANG 9D
24.65 6.16 17 SMPN 1 SUKALARANG 9D
25.10 6.28 18 SMPN 1 SUKALARANG 9D
18.40 4.60 19 SMPN 1 SUKALARANG 9D
22.65 5.66 1 SMPN 1 SUKALARANG 9D
23.35 5.84 2 SMPN 1 SUKALARANG 9E
21.45 5.36 3 SMPN 1 SUKALARANG 9E
17.35 4.34 4 SMPN 1 SUKALARANG 9E
27.05 6.76 5 SMPN 1 SUKALARANG 9E
20.40 5.10 6 SMPN 1 SUKALARANG 9E
20.10 5.03 7 SMPN 1 SUKALARANG 9E
21.85 5.46 8 SMPN 1 SUKALARANG 9E
23.55 5.89 9 SMPN 1 SUKALARANG 9E
22.80 5.70 10 SMPN 1 SUKALARANG 9E
29.80 7.45 11 SMPN 1 SUKALARANG 9E
24.15 6.04 12 SMPN 1 SUKALARANG 9E
24.20 6.05 13 SMPN 1 SUKALARANG 9E
23.35 5.84 14 SMPN 1 SUKALARANG 9E
27.20 6.80 15 SMPN 1 SUKALARANG 9E
20.60 5.15 16 SMPN 1 SUKALARANG 9E
27.30 6.83 17 SMPN 1 SUKALARANG 9E
24.40 6.10 18 SMPN 1 SUKALARANG 9E
28.90 7.23 19 SMPN 1 SUKALARANG 9E
24.75 6.19 1 SMPN 1 SUKALARANG 9E
23.70 5.93 2 SMPN 1 SUKALARANG 9E
22.70 5.68 3 SMPN 1 SUKALARANG 9E
26.10 6.53 4 SMPN 1 SUKALARANG 9E
22.25 5.56 5 SMPN 1 SUKALARANG 9E
30.50 7.63 6 SMPN 1 SUKALARANG 9E
23.00 5.75 7 SMPN 1 SUKALARANG 9E
26.40 6.60 8 SMPN 1 SUKALARANG 9E
23.20 5.80 9 SMPN 1 SUKALARANG 9E
27.95 6.99 10 SMPN 1 SUKALARANG 9E
0.00 0.00 11 SMPN 1 SUKALARANG 9E
23.25 5.81 12 SMPN 1 SUKALARANG 9E
24.15 6.04 13 SMPN 1 SUKALARANG 9E
25.05 6.26 14 SMPN 1 SUKALARANG 9E
24.20 6.05 15 SMPN 1 SUKALARANG 9E
23.60 5.90 16 SMPN 1 SUKALARANG 9E
22.80 5.70 17 SMPN 1 SUKALARANG 9E
23.45 5.86 18 SMPN 1 SUKALARANG 9E
25.05 6.26 19 SMPN 1 SUKALARANG 9E
21.40 5.35 1 SMPN 1 SUKALARANG 9E
22.75 5.69 2 SMPN 1 SUKALARANG 9E
22.00 5.50 3 SMPN 1 SUKALARANG 9E
21.70 5.43 4 SMPN 1 SUKALARANG 9E
25.70 6.43 5 SMPN 1 SUKALARANG 9E
24.75 6.19 6 SMPN 1 SUKALARANG 9F
26.90 6.73 7 SMPN 1 SUKALARANG 9F
23.80 5.95 8 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.45 6.11 9 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.20 6.05 10 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.40 6.10 11 SMPN 1 SUKALARANG 9F
25.15 6.29 12 SMPN 1 SUKALARANG 9F
22.35 5.59 13 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.25 6.06 14 SMPN 1 SUKALARANG 9F
23.30 5.83 15 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.80 6.20 16 SMPN 1 SUKALARANG 9F
20.70 5.18 17 SMPN 1 SUKALARANG 9F
21.25 5.31 18 SMPN 1 SUKALARANG 9F
21.50 5.38 19 SMPN 1 SUKALARANG 9F
23.50 5.88 1 SMPN 1 SUKALARANG 9F
22.55 5.64 2 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.30 6.08 3 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.65 6.16 4 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.30 6.08 5 SMPN 1 SUKALARANG 9F
23.95 5.99 6 SMPN 1 SUKALARANG 9F
21.20 5.30 7 SMPN 1 SUKALARANG 9F
26.90 6.73 8 SMPN 1 SUKALARANG 9F
19.40 4.85 9 SMPN 1 SUKALARANG 9F
22.70 5.68 10 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.00 6.00 11 SMPN 1 SUKALARANG 9F
22.85 5.71 12 SMPN 1 SUKALARANG 9F
23.20 5.80 13 SMPN 1 SUKALARANG 9F
26.35 6.59 14 SMPN 1 SUKALARANG 9F
22.20 5.55 15 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.90 6.23 16 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.50 6.13 17 SMPN 1 SUKALARANG 9F
23.15 5.79 18 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.40 6.10 19 SMPN 1 SUKALARANG 9F
26.25 6.56 1 SMPN 1 SUKALARANG 9F
20.75 5.19 2 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.65 6.16 3 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.20 6.05 4 SMPN 1 SUKALARANG 9F
24.35 6.09 5 SMPN 1 SUKALARANG 9F
26.95 6.74 6 SMPN 1 SUKALARANG 9F
29.25 7.31 7 SMPN 1 SUKALARANG 9F
19.20 4.80 8 SMPN 1 SUKALARANG 9F
22.35 5.59 9 SMPN 1 SUKALARANG 9F
22.40 5.60 10 SMPN 1 SUKALARANG 9F
23.65 5.91 19

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
38 41 42 43 44

PAKET SOAL
RUANG
Nomor Peserta : 001 s/d 019 = 19 orang A 1
B 2
A 3
B 4

A 5
B 6
A 7
B 8
A 9
B 10
A 11
B 12
A 13
B 14
A 15
B 16
A 17
B 18
A 19
Nomor Peserta : 020 s/d 038 = 19 orang B 20
Nomor Peserta : 021 s/d 040 = 20 orang A 21
B 22
A 23
B 24
A 25
B 26
A 27
B 28
A 29
B 30
A 31
B 32
A 33
B 34
A 35
B 36
A 37
B 38
Nomor Peserta : 039 s/d 057 = 19 orang A 39
B 40
Nomor Peserta : 041 s/d 060 = 20 orang A 41
B 42
A 43
B 44
A 1
B 2
A 3
B 4
A 5
B 6
A 7
B 8
A 9
B 10
A 11
B 12
A 13
Nomor Peserta : 058 s/d 076 = 19 orang B 14
A 15
B 16
Nomor Peserta : 061 s/d 080 = 20 orang A 17
B 18
A 19
B 20
A 21
B 22
A 23
B 24
A 25
B 26
A 27
B 28
A 29
B 30
A 31
B 32
Nomor Peserta : 077 s/d 95 = 19 orang A 33
B 34
A 35
B 36
Nomor Peserta : 081 s/d 100 = 20 orang A 37
B 38
A 39
B 40
A 41
B 42
A 43
B 44
A 1
B 2
A 3
B 4
A 5
B 6
A 7
Nomor Peserta : 96 s/d 114 = 19 orang B 8
A 9
B 10
A 11
B 12
Nomor Peserta : 101 s/d 120 = 20 orang A 13
B 14
A 15
B 16
A 17

B 18
A 19
B 20
A 21
B 22
A 23
B 24
A 25
B 26
Nomor Peserta : 115 s/d 133 = 19 orang A 27
B 28
A 29
B 30
A 31
B 32
Nomor Peserta : 121 s/d 140 = 20 orang A 33
B 34
A 35
B 36
A 37
B 38
A 39
B 40
A 41
B 42
A 43
B 44
A 45
Nomor Peserta : 134 s/d 152 = 19 orang B 1
A 2
B 3
A 4
B 5
A 6
B 7
Nomor Peserta : 141 s/d 160 = 20 orang A 8
B 9
A 10
B 11
A 12
B 13
A 14
B 15
A 16
B 17
A 18
B 19
Nomor Peserta : 153 s/d 171 = 19 orang A 20
B 21
A 22
B 23
A 24
B 25
A 26
B 27
Nomor Peserta : 161 s/d 180 = 20 orang A 28
B 29
A 30
B 31
A 32
B 33
A 34
B 35
A 36
B 37
A 38
Nomor Peserta : 172 s/d 190 = 19 orang B 39
A 40
B 41
A 42
B 43
A 44
B 1
A 2
B 3
Nomor Peserta : 181 s/d 200 = 20 orang A 4
B 5
A 6
B 7
A 8
B 9
A 10
B 11
A 12
B 13
Nomor Peserta : 191 s/d 209 = 19 orang A 14
B 15
A 16
B 17
A 18
B 19
A 20
B 21
A 22
B 23
Nomor Peserta : 201 s/d 220 = 20 orang A 24
B 25
A 26
B 27
A 28
B 29
A 30
B 31
A 32
Nomor Peserta : 210 s/d 228 = 19 orang B 33
A 34
B 35
A 36
B 37
A 38
B 39
A 40
B 41
A 42
B 43
Nomor Peserta : 221 s/d 240 = 20 orang A 44
B 45
A 1
B 2
A 3
B 4
A 5
B 6
Nomor Peserta : 229 s/d 247 = 19 orang A 7
B 8
A 9
B 10
A 11
B 12
A 13
B 14
A 15
B 16
A 17
B 18
Nomor Peserta : 241 s/d 260 = 20 orang A 19
B 20
A 21
B 22
A 23
B 24
A 25
Nomor Peserta : 248 s/d 265 = 18 orang B 26
A 27
B 28
A 29
B 30
A 31
B 32
A 33
B 34
A 35
45 46 47 48
49 50 51 52
53 54 55 56
57 58 59
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

SURAT KETERANGAN HASIL PRA UJIAN NASIONAL (PRA UN)


SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Tahun Pelajaran 2009/2010
Nomor : 422.1/103-SMP/2010

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi, menerangkan bahwa:
Nama : YUNI SAFITRI
Nama Orang Tua : Asep
Nomor Induk : 070807303
Sekolah Asal : SMPN 1 SUKALARANG

telah mengikuti dan lulus Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan hasil sebagai berikut:

No. Mata Pelajaran Tulis

1 Bahasa Indonesia 5.60


2 Bahasa Inggris 5.80
3 Matematika 6.25
4 Ilmu Pengetahuan Alam 4.75
Jumlah 22.40
Rata-rata 5.60

Berdasarkan hasil nilai diatas maka siswa tersebut dinyatakan:

LULUS / TIDAK LULUS

Sukabumi, 17 Maret 2010


Kepala Sekolah Penyelenggara,

Drs. Endang Ruyana


NIP 195308261978031003
1

257
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL SEMENTARA (SKHUNS)


SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Tahun Pelajaran 2008/2009
Nomor : 422.1/103-SMP/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi, menerangkan bahwa:
Nama : AI RASTIKA
Nama Orang Tua : Asep Saepul Ajiz
Nomor Induk : 070807016
Sekolah Asal : SMPN 1 SUKALARANG

telah mengikuti dan lulus Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan hasil sebagai berikut:

No. Mata Pelajaran Tulis Praktik


I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia 8.20
2 Bahasa Inggris 5.60
3 Matematika 5.00 -
4 Ilmu Pengetahuan Alam 8.00
Jumlah 26.80 0.00
II. Ujian Sekolah
5 Pendidikan Agama
6 Pendidikan Kewarganegaraan -
7 Ilmu Pengetahuan Sosial -
8 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan -
9 Seni Budaya
10 Teknologi Informasi dan Komunikasi
11 Muatan Lokal :
a. Bahasa Sunda
b. BTQ
c. Elektronika

Jumlah 0.00 0.00

SKHUNS ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Siswa Baru (PSB) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan, dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tahun pelajaran 2008/2009.

Sukabumi, 21 Juni 2009


Kepala Sekolah Penyelenggara,

foto

Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN (SKHU)


SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Tahun Pelajaran 2007/2008
Nomor : 422/0 -SMP/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi, menerangkan bahwa:

Nama : ABDUL NENDA EDRIANA


Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 5 Maret 1994
Nama Orang Tua : Ojak
Nomor Induk : 070807003
Sekolah Asal : SMPN 1 SUKALARANG

telah mengikuti dan lulus Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan hasil sebagai berikut:

No. Mata Pelajaran Tertulis Praktik


I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia 3.60
2 Bahasa Inggris 4.80
3 Matematika 5.50 -
Jumlah 13.90 0.00
II. Ujian Sekolah
4 Pendidikan Agama
5 Pendidikan Kewarganegaraan -
6 Ilmu Pengetahuan Alam 4.50
7 Ilmu Pengetahuan Sosial -
8 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
9 Kesenian / Seni Budaya
10 Teknologi Informasi dan Komunikasi
11 Muatan Lokal :
a. Bahasa Sunda
b. Karawitan -
c. Fiqih -

Jumlah 4.50 0.00

SKHUNS ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Siswa Baru (PSB) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan, dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tahun pelajaran 2007/2008.

Sukabumi, Juni 2008


Kepala Sekolah Penyelenggara,

Drs. Endang Ruyana


NIP 130617450
DAFTAR CAL0
TAHUN
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sukalarang
NSS : 20.1.02.06.03.014
Jenjang Akreditasi / Tahun : A. Amat Baik / 2008
Alamat No.Telepon/Faksimil/Email : Jl.Lembur Km.11 Sukalarang Tlp.(0266)260201 e-mail : smpn skala@yahoo
Kecamatan/Kabupaten : Sukalarang/Sukabumi

Nomor
Nama Calon
Ujian L/P
Urut Induk Peserta
Nasional
1 2 4 5 6

1 05-037-001-8 070807003 ABDUL NENDA EDRIANA L

2 05-037-002-7 070807016 AI RASTIKA P

3 05-037-003-6 070807019 AMI APRILIANI P

4 05-037-004-5 070807021 ANGGA SETIYADI L

5 05-037-005-4 070807030 ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOH L

6 05-037-006-3 070807032 ASEP SAEPUL ALAM L

7 05-037-007-2 070807038 AYU AZIZAH P

8 05-037-008-9 070807040 BADRUDIN L

9 05-037-009-8 070807045 CHAERUL TAMIMI L

10 05-037-010-7 070807047 DADAN DES SOLEHUDIN L

11 05-037-011-6 070807049 DANI NUGRAHA L

12 05-037-012-5 070807078 EKA SURYANINGSIH P

13 05-037-013-4 070807085 ENDEN ZAENAL FIKRI L

14 05-037-014-3 070807089 EUIS SUSILAWATI P


15 05-037-015-2 070807095 FERI PURWADI L

16 05-037-016-9 070807098 FITRI WULANDARI P

17 05-037-017-8 070807101 FUJI FAUZIAH P

18 05-037-018-7 070807125 IKA ROSITA P

19 05-037-019-6 070807130 INDRA ISMAIL L

20 05-037-020-5 070807132 INDRIYANI P

21 05-037-021-4 070807133 INTEN SAFITRI P

22 05-037-022-3 070807143 LANI ROHANI P

23 05-037-023-2 070807145 LINDA MARLINA P

24 05-037-024-9 070807151 MUHAMAD INDRA SANUDIN L

25 05-037-025-8 070807164 MUHAMMAD ASIKIN L

26 05-037-026-7 070807175 M. RAMDAN L

27 05-037-027-6 070807182 MULYADI L

28 05-037-028-5 070807183 NAIS LARASATI P

29 05-037-029-4 070807184 NANA SUPRIATNA L

30 05-037-030-3 070807185 NANDI AGUNG L

31 05-037-031-2 070807190 NENI WAHYUNI P

32 05-037-032-9 070807195 NOPI SUSILAWATI P

33 05-037-033-8 070807212 PERIS MAULANA AGUSTIAN L

34 05-037-034-7 070807214 RAHMATTULLAH L

35 05-037-035-6 070807228 RISMA ANDRIANI P


36 05-037-036-5 070807234 RIZAL JAELANI L

37 05-037-037-4 070807237 RIZKI ROMADON PEBRIAN L

38 05-037-038-3 070807257 SITI HALIMAH P

39 05-037-039-2 070807262 SITI RAHAYU P

40 05-037-040-9 070807270 SURYANI P

41 05-037-041-8 070807277 UJANG HAN HAN SUHERLAN L

42 05-037-042-7 070807283 WINDASARI P

43 05-037-043-6 070807292 YETI MASRIAH P

44 05-037-044-5 070807298 YUDI SETIAWAN L

45 05-037-045-4 070807007 AE MAEMUNAH P

46 05-037-046-3 070807010 AGUS FAISAL L

47 05-037-047-2 070807015 AHMAD KHUDRI SIBARANI L

48 05-037-048-9 070807023 ANGGI PARYOGA L

49 05-037-049-8 070807024 ANGGI PURNAMA L

50 05-037-050-7 070807033 ASIKIN L

51 05-037-051-6 070807046 CUCU SA’ADAH P

52 05-037-052-5 070807059 DEDE SAEPUL ANWAR L

53 05-037-053-4 070807081 ELVA HANDAYANI ALI DS. P

54 05-037-054-3 070807084 ENDANG RUSLANDI L

55 05-037-055-2 070807091 FAJAR SEPTIAN L

56 05-037-056-9 070807094 FEBY ISWANTO L


57 05-037-057-8 070807097 FIRDANA YUSUP L

58 05-037-058-7 070807106 HAMDANI L

59 05-037-059-6 070807107 HAMZAH RUSDI L

60 05-037-060-5 070807108 HANIPAH P

61 05-037-061-4 070807113 HERA LESTARI P

62 05-037-062-3 070807119 IDA NURPATONAH P

63 05-037-063-2 070807129 INA NURANI P

64 05-037-064-9 070807144 LINA HERLIANA P

65 05-037-065-8 070807156 MIRA RAHMAYANTI P

66 05-037-066-7 070807159 MISNAWATI P

67 05-037-067-6 070807180 MUHAMAD YUSUP L

68 05-037-068-5 070807194 NITA ROSMIATI P

69 05-037-069-4 070807199 NUR FITRI HANDAYANI P

70 05-037-070-3 070807205 NURLITA PEBRIANI P

71 05-037-071-2 070807206 NURUL AMELIA P

72 05-037-072-9 070807207 NURUL HUDA L

73 05-037-073-8 070807208 NURYANA SEPTIANA L

74 05-037-074-7 070807216 RATNA NINGSIH P

75 05-037-075-6 070807222 RIAN RAMADHAN L

76 05-037-076-5 070807227 RISKA MONARISA P

77 05-037-077-4 070807231 RISMAN LESMANA L


78 05-037-078-3 070807232 RISSALIA FITRIANI P

79 05-037-079-2 070807258 SITI JUARIAH P

80 05-037-080-9 070807260 SITI NURAZIZAH P

81 05-037-081-8 070807261 SITI NURDIAN P

82 05-037-082-7 070807269 SUHANDINI L

83 05-037-083-6 070807273 TIARANI PUTRI IRMAYADI P

84 05-037-084-5 070807295 YUDA HARYADI L

85 05-037-085-4 070807296 YUDHA PRAWIRA SAPUTRA L

86 05-037-086-3 070807299 YUJI MUHANDANI L

87 05-037-087-2 070807002 ABDUL LATIF L

88 05-037-088-9 070807026 ANIES HIDAYANTI P

89 05-037-089-8 070807035 ASRI NAERUL BAHIYAH P

90 05-037-090-7 070807063 DEDEN NUGRAHA L

91 05-037-091-6 070807073 DINI MARINI P

92 05-037-092-5 080908320 DIVA QABBAL RAMADHAN L

93 05-037-093-4 070807074 DO’A FAJARWATI P

94 05-037-094-3 070807077 EKA ANJANI P

95 05-037-095-2 070807080 ELSA SUGIARTI SAPUTRA P

96 05-037-096-9 070807087 ENENG YANTI OKTAPIANI P

97 05-037-097-8 070807092 FANI LESTIANI P

98 05-037-098-7 070807103 GILANG PRATAMA L


99 05-037-099-6 070807064 GINANJAR RAHAYU SAPUTRA L

100 05-037-100-5 070807109 HARDI WISASTRA L

101 05-037-101-4 070807110 HELBIAH HENDRAYANA P

102 05-037-102-3 070807112 HENDRIK L

103 05-037-103-2 070807135 IRPAN KURNIA L

104 05-037-104-9 070807142 KURNIA SANDI L

105 05-037-105-8 070807150 MOCHAMAD GANJAR PRATAMA L

MUHAMMAD IRMAN TAUFIQ


106 05-037-106-7 070807152 L
NOPANDRA

107 05-037-107-6 070807155 MEMEY RASELA P

108 05-037-108-5 070807157 MIRA ROSITA P

109 05-037-109-4 070807165 RIZWAN HIDAYAT L

110 05-037-110-3 070807176 MUHAMAD RIDWAN L

111 05-037-111-2 070807187 NANI YUNINGSIH P

112 05-037-112-9 070807211 FARHAN ABDUROHMAN L

113 05-037-113-8 070807082 RELA CHANIAGO L

114 05-037-114-7 070807220 REVI MUHAMMAD KAFFI L

115 05-037-115-6 070807229 RISMA ANUGRAH P

116 05-037-116-5 070807240 RUDI FAIZAL L

117 05-037-117-4 070807243 SAEPUL BAHRI L

118 05-037-118-3 070807249 SANDI NASRULLAH L

119 05-037-119-2 070807255 SINTA NOVIA SISWANTI P


120 05-037-120-9 070807256 SITI AMANAH P

121 05-037-121-8 070807090 SITI NURANI P

122 05-037-122-7 070807266 SOPIAH P

123 05-037-123-6 070807267 SOPIAN ANSORI L

124 05-037-124-5 070807268 SUHAEDI BUDIMAN L

125 05-037-125-4 070807271 SYIPA URRAHMAH P

126 05-037-126-3 070807287 WULANSARI P

127 05-037-127-2 070807289 YANTI SURYANTI P

128 05-037-128-9 070807300 YULYANA RAHMANSAH L

129 05-037-129-8 070807304 YUNI YULIANI P

130 05-037-130-7 070807008 AGUMI PUTRA DARMA L

131 05-037-131-6 070807009 AGUNG FAHRULIANI L

132 05-037-132-5 070807020 ANDRI SUHENDAR L

133 05-037-133-4 070807029 ARIS MUNANDAR L

134 05-037-134-3 070807036 ASTY RISNAWATI AGUSTIN P

135 05-037-135-2 070807037 AYANG AFRIANTI PUTRI P

136 05-037-136-9 070807041 BAYU RAHMAN L

137 05-037-137-8 070807051 DANSUS ABDUL HILMAN L

138 05-037-138-7 070807052 DASEP BUHORI L

139 05-037-139-6 070807069 DEVIE ALBERT ASTRA L

140 05-037-140-5 070807070 DEWI SITI KOMALA P


141 05-037-141-4 070807079 EKI ABDUROHMAN L

142 05-037-142-3 070807086 NENG RANI KANIA P

143 05-037-143-2 070807088 ERNA NOVA NOVIANSARI P

144 05-037-144-9 070807290 FAJRI KOMALASARI P

145 05-037-145-8 070807134 IRMA NURFITRI P

146 05-037-146-7 070807136 ISMATULLOH L

147 05-037-147-6 070807137 JANG HUDRI L

148 05-037-148-5 070807140 KAMALUDIN L

149 05-037-149-4 070807146 LIS NURJANAH P

150 05-037-150-3 070807154 MARSHELINA GITA PRAMESWARA P

151 05-037-151-2 070807158 MIRANTI SARI P

152 05-037-152-9 070807168 MUHAMMAD ALI TAUFAN L

153 05-037-153-8 070807169 MUHAMAD ARIFIN L

154 05-037-154-7 070807171 MUHAMAD HAMIM L

155 05-037-155-6 070807186 NANI L

156 05-037-156-5 070807188 NELIS DESTIANI P

157 05-037-157-4 070807189 NENG YULLYANTI P

158 05-037-158-3 070807196 NOVA AMANDA P

159 05-037-159-2 070807197 NOVITA SARI P

160 05-037-160-9 070807200 NUR' ELAH P

161 05-037-161-8 070807203 NURANI MUNGGARAN P


162 05-037-162-7 080908323 NURHIDAYAH P

163 05-037-163-6 070807223 RIAN SAPUTRA L

164 05-037-164-5 070807235 RIZAL SETIAWAN L

165 05-037-165-4 070807242 SITI NURHALIMAH P

166 05-037-166-3 070807248 SANDI HENDRIANDI L

167 05-037-167-2 070807252 SARIPAH P

168 05-037-168-9 070807254 SELLY MARSELIA P

169 05-037-169-8 070807279 ULPAH NUROHMAH P

170 05-037-170-7 070807291 YAYU YULISTIAN P

171 05-037-171-6 070807297 YUDI GUNTARA L

172 05-037-172-5 070807302 YUNI KARTIKA P

173 05-037-173-4 070807014 AHMAD RISMANTO L

174 05-037-174-3 070807305 ANDRE MUHAMAD PASHA L

175 05-037-175-2 070807025 ANGGI SAPUTRA L

176 05-037-176-9 080908319 AYU KUSUMANINGTYAS P

177 05-037-177-8 070807048 DADAN SOPIAN SAURI L

178 05-037-178-7 070807054 DEBY RAMDANI L

179 05-037-179-6 070807055 DEDE HENDRAYANA L

180 05-037-180-5 070807058 DEDE RIDWAN L

181 05-037-181-4 070807061 DEDE SURYANI P

182 05-037-182-3 070807076 DWI WISUDA RIZQIAWAN L


183 05-037-183-2 070807099 FITRIANA P

184 05-037-184-9 070807111 HENDRA KARTA SASMITA L

185 05-037-185-8 070807114 HERMA FEBRIANI L

186 05-037-186-7 070807116 HEUIS NURDEUIS P

187 05-037-187-6 070807117 HILMAWATI P

188 05-037-188-5 070807118 HINDAYANI P

189 05-037-189-4 070807124 IKA KARTIKA P

190 05-037-190-3 070807128 IMAS MASTUROH P

191 05-037-191-2 080908321 IRA SAKURA DEWI P

192 05-037-192-9 070807148 LUSI P

193 05-037-193-8 070807163 MOHAMAD AGUSTINA L

194 05-037-194-7 070807166 MOHAMAD ROMLI L

195 05-037-195-6 070807167 MUHAMAD ADENDA FRATAMA L

196 05-037-196-5 070807177 MUHAMAD SHONHAJI L

197 05-037-197-4 080908322 MUHAMAD MAHESA ANDRIAN L

198 05-037-198-3 070807191 NIA RIANTI P

199 05-037-199-2 070807193 NITA KHOERIAH GUNIARTI P

200 05-037-200-9 070807201 NURAJIZAH P

201 05-037-201-8 070807204 NURJANAH P

202 05-037-202-7 070807219 RESTI P

203 05-037-203-6 070807221 REZA FITRIANI P


204 05-037-204-5 070807224 RIKA SUSANTI P

205 05-037-205-4 070807239 RUDI ABDUL LATIF L

206 05-037-206-3 070807244 SAEPUL PURNAMA L

207 05-037-207-2 070807245 SALWA AMALIAH P

208 05-037-208-9 070807263 SITI RINI P

209 05-037-209-8 070807264 SOBIRIN L

210 05-037-210-7 070807265 M. SOLEHUDIN L

211 05-037-211-6 070807275 TITA P

212 05-037-212-5 070807274 TIKA HARYATI P

213 05-037-213-4 070807285 WIWIN P

214 05-037-214-3 070807301 YUNI P

215 05-037-215-2 070807004 ABDULLAH ARIFIN L

216 05-037-216-9 070807017 AI YULIANASARI P

217 05-037-217-8 070807018 AKBAR FAUZI MUHARAM L

218 05-037-218-7 070807027 ANIS ALAWIYAH P

219 05-037-219-6 070807028 ARIA MAULANA YUSUP L

220 05-037-220-5 070807034 ASRI MARYATI P

221 05-037-221-4 070807043 CANDRA PERMANA L

222 05-037-222-3 070807056 DEDE HENDRI KARTAWIJAYA L

223 05-037-223-2 070807062 DEDEN MURDHANI TIRTA L

224 05-037-224-9 070807068 DEVI KURNIASIH P


225 05-037-225-8 070807072 DINA FEBRI ANTIA DISTRI P

226 05-037-226-7 070807096 FINI SRI WAHYUNI P

227 05-037-227-6 070807122 IIS LIAWATI ANGGRAENI P

228 05-037-228-5 070807126 IKA YULIA SARI P

229 05-037-229-4 070807127 IMAN ALI RAHMAN L

230 05-037-230-3 070807138 JIHAD AMRILAH L

231 05-037-231-2 070807141 KARLINA RESTIA P

232 05-037-232-9 070807147 LUGI ABDULHOLIK L

233 05-037-233-8 070807153 M. MUKSIN AL ATOS L

234 05-037-234-7 070807160 MOCH. WIGHRA WIBAWA L

235 05-037-235-6 070807178 MUHAMAD SOPIAN L

236 05-037-236-5 070807181 MUJIB SAEPUDIN L

237 05-037-237-4 070807198 NURASIAH P

238 05-037-238-3 070807213 R. ADITYA NUGRAHA L

239 05-037-239-2 070807215 RANI NURANI P

240 05-037-240-9 070807218 RESA SITI HIKMAH P

241 05-037-241-8 070807225 RINA SULASTRI P

242 05-037-242-7 070807226 RISA SRI RAMDAYANI P

243 05-037-243-6 070807230 RISMA SITI RAHMAH P

244 05-037-244-5 070807233 RISTA MASNONEH P

245 05-037-245-4 070807236 RIZALDI MUTAQIN L


246 05-037-246-3 070807238 ROMANSAH L

247 05-037-247-2 070807241 RIYAN FEBRIAN L

248 05-037-248-9 070807251 SANTI SEPTIAWATI P

249 05-037-249-8 070807253 SELA RETNIAWATI P

250 05-037-250-7 070807272 TIA RISTIANA SARI P

251 05-037-251-6 070807280 VERA SUCIATI PUSPITA P

252 05-037-252-5 070807281 WIDAWATI P

253 05-037-253-4 070807282 WIDIAN L

254 05-037-254-3 070807284 WITRI NIRMALA P

255 05-037-255-2 070807288 YADI MULYADI L

256 05-037-256-9 070807294 YOHAN SURYANA L

257 05-037-257-8 070807303 YUNI SAFITRI P

Diketahui oleh
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Sukabumi

Drs. H. ZAENAL MUTAQIN, M.Si.


NIP 195608231980031007
DAFTAR CAL0N PESERTA UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

0266)260201 e-mail : smpn skala@yahoo.co.id

Tempat, Nama
Agama
Tanggal Lahir Orang tua/wali

7 8 9

Sukabumi, 5 Maret 1994 Islam Ojak

Sukabumi, 13 Juli 1994 Islam Asep Saepul Ajiz

Sukabumi, 28 April 1995 Islam Eman Sulaeman

Sukabumi, 26 Desember 1993 Islam Idi Setiyadi

Sukabumi, 13 Juli 1994 Islam Didin Saepudin

Sukabumi, 30 Agustus 1994 Islam Tateng Rohendi

Sukabumi, 23 April 1994 Islam Ma'mur

Sukabumi, 3 Januari 1992 Islam Abun

Sukabumi, 2 Juli 1994 Islam Asep Kurnia

Sukabumi, 24 Desember 1994 Islam Pepen Supendi

Sukabumi, 17 Agustus 1994 Islam Ade Sobana

Sukabumi, 28 Juni 1995 Islam H. Mohamad Nanang

Sukabumi, 9 Mei 1994 Islam Aceng Hapidin

Sukabumi, 19 Pebruari 1995 Islam Sulaeman


Sukabumi, 18 Pebruari 1995 Islam Kurniawan

Jakarta, 11 Maret 1994 Islam Sutoyo

Sukabumi, 15 Januari 1995 Islam Abad Badrudin

Sukabumi, 1 September 1993 Islam Apen

Sukabumi, 4 Juni 1993 Islam Dede

Sukabumi, 18 Pebruari 1994 Islam Ridwansyah

Cilegon, 8 Pebruari 1996 Islam Edje Somantri

Sukabumi, 24 Juni 1994 Islam Pendi

Sukabumi, 24 Mei 1995 Islam Muh. Huri

Sukabumi, 21 September 1994 Islam Dadan Bandaniji

Sukabumi, 2 Maret 1994 Islam Mumuh

Sukabumi, 6 Juni 1995 Islam Saprudin

Sukabumi, 18 April 1995 Islam Ade Apendi

Sukabumi, 23 Maret 1996 Islam Unang Sutrisna

Sukabumi, 30 Nopember 1994 Islam Ajang Sapari

Sukabumi, 28 Mei 1994 Islam Aban

Sukabumi, 28 Desember 1994 Islam Jajang

Sukabumi, 16 Maret 1995 Islam Jajang Majid

Sukabumi, 2 Agustus 1994 Islam Pepen Supriadi

Sukabumi, 23 Oktober 1995 Islam Nurdin

Sukabumi, 5 Agustus 1992 Islam Jaenal Abidin


Sukabumi, 2 Juni 1993 Islam Komar

Sukabumi, 22 Pebruari 1995 Islam Endin

Sukabumi, 29 Januari 1994 Islam Asep Saepudin

Sukabumi, 7 Maret 1995 Islam Ece Sugama

Sukabumi, 27 September 1994 Islam Mudin

Sukabumi, 27 Januari 1995 Islam Sali Anwari

Sukabumi, 4 Pebruari 1995 Islam Andi

Sukabumi, 1 Desember 1994 Islam Daman

Sukabumi, 9 Agustus 1994 Islam Ade Setiawan

Sukabumi, 15 Agustus 1994 Islam Adum

Sukabumi, 15 Agustus 1995 Islam Ade Rojudin

Sukabumi, 5 Agustus1994 Islam Sukrilah

Sukabumi, 6 Maret 1995 Islam Ujang

Sukabumi,4 September 1994 Islam Jamaludin

Sukabumi, 22 April 1994 Islam Mumuh

Sukabumi, 11 Agustus 1993 Islam Lukman

Sukabumi, 12 Maret 1992 Islam Atang

Sukabumi, 5 Agustus 1993 Islam Dadang Supriatman

Sukabumi, 3 Nopember 1994 Islam Solihin

Sukabumi, 11 September 1994 Islam Solihin

Sukabumi, 6 Pebruari 1994 Islam Olih Solihin


Sukabumi, 21 Pebruari 1995 Islam Ejen Abidin

Sukabumi, 8 September 1992 Islam Sahroni

Sukabumi, 15 Maret 1995 Islam Ashari Abdul Rojak

Sukabumi, 4 Pebruari1995 Islam Aay

Sukabumi, 14 April 1994 Islam Sarip

Sukabumi, 3 Mei 1994 Islam Enjang

Sukabumi, 14 Agustus 1995 Islam Mahfud

Sukabumi, 5 Januari 1994 Islam Ayi

Sukabumi, 8 Januari 1995 Islam Aep Saepudin

Sukabumi, 30 Juli 1994 Islam Emut

Sukabumi, 24 Juni 1993 Islam Samsudin

Cianjur, 11 Januari 1996 Islam Ujang Tatang

Sukabumi, 4 Januari 1995 Islam Hamdan

Sukabumi, 12 Pebruari 1995 Islam Kustiawan

Sukabumi, 26 September 1995 Islam Uus Kuswaya

Sukabumi, 18 September 1993 Islam Rosidin

Sukabumi, 2 Mei 1995 Islam Heri

Sukabumi, 13 Nopember 1993 Islam Solihin

Sukabumi, 27 Pebruari 1994 Islam Ade Muhayat

Sukabumi, 30 September 1995 Islam Baban Sobandi

Sukabumi, 4 April 1994 Islam Asep Sukayat


Sukabumi, 11 Juni 1994 Islam Dadang

Sukabumi, 28 Oktober 1994 Islam Endin

Sukabumi, 18 April 1994 Islam Sarop

Sukabumi, 29 Oktober 1994 Islam Ayi

Sukabumi, 2 Oktober 1994 Islam Khaerudin

Sukabumi, 8 Oktober 1994 Islam Yodi Kusmayadi

Sukabumi, 29 Oktober 1994 Islam Rahmat Mulyadi

Sukabumi, 23 Oktober 1992 Islam Anen

Sukabumi, 15 Nopember 1995 Islam Kumu

Sukabumi, 28 Agustus 1994 Islam Ade Suherman

Sukabumi, 22 Juni 1995 Islam Sadiun Gatot

Sukabumi, 4 Januari 1995 Islam Ayi Saepul Bahri

Sukabumi, 5 Maret 1995 Islam Pardi

Sukabumi, 7 Nopember 1994 Islam Ade Rokib

Bandung, 3 Pebruari 1996 Islam Jajat Sudrajat

Sukabumi, 25 Juni 1995 Islam H. Dadang Priatna

Sukabumi, 1 Meret 1994 Islam Tata

Sukabumi, 19 Juli 1994 Islam Ono Suryatna

Sukabumi, 5 Oktober 1995 Islam Abdul Cholid

Sukabumi, 10 Desember 1995 Islam Komarudin

Sukabumi, 14 Juni 1995 Islam Asmawi


Sukabumi, 25 Maret 1995 Islam Rahmat Hidayat

Sukabumi, 14 Maret 1995 Islam Hendi AS

Sukabumi, 15 September 1995 Islam Suhendi Hendrayana

Sukabumi, 13 Agustus 1994 Islam Suparman

Sukabumi, 24 September 1994 Islam Dadang

Sukabumi, 23 September 1994 Islam Gopur

Sukabumi, 23 Juni 1995 Islam Iwan Sukmawan

Sukabumi, 24 Nopember 1994 Islam Ujang Samsudin

Sukabumi, 29 Mei 1995 Islam Yaya Suken Sujana

Cianjur, 14 Desember 1995 Islam Udin

Sukabumi, 4 April 1994 Islam Kodir Saripudin

Sukabumi, 25 Januari 1995 Islam E. Kusmawan

Sukabumi, 23 April 1994 Islam Didin

Sukabumi, 16 Juni 1995 Islam Aep Saepudin

Sukabumi, 10 Juli 1995 Islam Rempil

Bogor, 23 Pebruari 1995 Islam Hermansyah

Sukabumi, 5 Oktober 1994 Islam Didin

Sukabumi, 6 April 1994 Islam H. Dahlan

Sukabumi, 3 Maret 1994 Islam Atin Supriatna

Cianjur, 5 April 1995 Islam H. Nurdin Afgandi

Sukabumi, 6 Nopember 1995 Islam Maskun


Sukabumi, 28 September 1995 Islam Sodikin

Sukabumi, 15 Januari 1996 Islam Asep Saepuloh

Sukabumi, 17 Agustus 1994 Islam Nanang

Sukabumi, 22 Mei 1993 Islam Solehudin

Sukabumi, 11 Oktober 1994 Islam Asep Budiman

Sukabumi, 18 Januari 1995 Islam Usep Harun

Sukabumi, 25 Oktober 1994 Islam Uci Sanusi

Sukabumi, 10 Nopember 1994 Islam Suryadi

Sukabumi, 15 Juli 1994 Islam Ece Suparman

Sukabumi, 25 Juli 1994 Islam Ucup Sumarna

Sukabumi, 4 Nopember 1994 Islam Jaya Iskandar

Sukabumi, 24 Oktober 1994 Islam Pahrul Asikin

Sukabumi, 2 Nopember 1993 Islam Jejen Suherman

Sukabumi, 27 April 1995 Islam Nurkasih

Sukabumi, 29 Agustus 1994 Islam Cacu Suherman

Bandung, 27 April 1995 Islam Ahmad Suganda

Sukabumi, 26 September 1995 Islam Endin Supriadi

Sukabumi, 2 Pebruari 1993 Islam Encen

Sukabumi, 18 April 1994 Islam Ajun Junaedi

Jakarta, 28 April 1993 Islam Toni Astra

Sukabumi, 25 Juni 1994 Islam Jejen


Sukabumi, 26 Agustus 1994 Islam Ujang Suparman

Sukabumi, 29 Oktober 1995 Islam S. Yanto

Sukabumi, 5 Juni 1995 Islam Suryadi

Cianjur, 25 Juli 1994 Islam Nasrudin

Sukabumi, 25 Maret 1994 Islam Kurniawan

Sukabumi, 16 Juli 1995 Islam Mustofa

Sukabumi, 12 Mei 1993 Islam Saepuloh

Sukabumi, 23 Nopember 1994 Islam Cece Lukman

Bandung, 17 Juli 1995 Islam A. Sopandi

Sukabumi, 21 Oktober 1994 Islam Iing Marsudin

Sukabumi, 14 Agustus 1994 Islam Juandi

Sukabumi, 21 Juli 1994 Islam H. Asep Abdullah

Sukabumi, 22 Juni 1995 Islam Mahmudin

Sukabumi, 10 April 1994 Islam Kandul Rukanda

Sukabumi, 18 April 1994 Islam Majid

Sukabumi, 7 Desember 1995 Islam Rahmat

Sukabumi, 9 Agustus 1994 Islam Achmad Mamat

Sukabumi, 2 Nopember 1993 Islam Aman

Cianjur, 19 April 1994 Islam Hendi

Sukabumi, 11 Maret 1994 Islam Jumena

Sukabumi, 16 Oktober 1994 Islam Jajang Sadili


Sukabumi, 8 Juli 1994 Islam Ujang Supyani

Sukabumi, 1 Januari 1995 Islam Ade Warsa

Sukabumi,15 Juli 1995 Islam Dian Taufik Apandi

Sukabumi, 1 Mei 1994 Islam Arip

Sukabumi, 7 Juni 1994 Islam Thohir

Sukabumi, 5 Oktober 1994 Islam Ipin

Sukabumi, 8 Juni 1995 Islam Umar Said

Sukabumi, 4 Juli 1995 Islam H. Abdul Rojak

Sukabumi, 29 September 1995 Islam Karta

Sukabumi, 21 Desember 1995 Islam Ade

Sukabumi, 1 Juni 1995 Islam Agus

Sukabumi,28 Nopember 1996 Islam Endang Ramlan

Sukabumi, 17 Desember 1994 Islam Ade Rustaman

Sukabumi, 30 September 1994 Islam Dadang

Jakarta, 4 Agustus 1995 Islam Saeful Basri

Sukabumi, 22 September 1994 Islam Sulaeman

Sukabumi,15 Oktober 1995 Islam Asep Supriatna

Sukabumi, 12 Desember 1994 Islam Bubun

Sukabumi, 1 Januari 1993 Islam Didin

Sukabumi, 20 Januari 1995 Islam Deden Andri

Pontianak, 1 Agustus 1995 Islam Slamet Baharudin


Sukabumi, 22 Juni 1995 Islam Ridwan

Sukabumi, 8 Maret 1994 Islam Sudrajat

Sukabumi, 6 Pebruari 1995 Islam Asep

Sukabumi, 24 Pebruari 1995 Islam Parman

Sukabumi, 24 Agustus 1994 Islam Sumanta

Sukabumi, 3 September 1995 Islam U. Suhandi

Sukabumi, 28 Juli 1994 Islam Aep

Bandung, 26 Juni 1995 Islam Ayut Sutarja

Sukabumi, 27 Mei 1995 Islam Ujang Wildani

Sukabumi, 17 Mei 1994 Islam Maman

Sukabumi, 17 Agustus 1995 Islam Karna

Sukabumi, 13 Oktober 1995 Islam Nunuh

Sukabumi, 30 Januari 1994 Islam Ade

Sukabumi, 10 Januari 1994 Islam H. Muhibban Fauzi

Bandung, 9 Juni 1995 Islam Dody Rukman Meidianto

Sukabumi, 28 Mei 1994 Islam Asep Suhendar

Sukabumi, 25 Nopember 1995 Islam Ujang Supyani

Sukabumi, 11 Nopember 1994 Islam Saepudin

Sukabumi, 3 Juni 1995 Islam Aom

Sukabumi, 30 Nopember 1994 Islam Cecep

Sukabumi, 28 Pebruari 1995 Islam Judin


Sukabumi, 7 Juni 1994 Islam Nandan Ginanjar

Sukabumi, 15 Juli 1995 Islam H. Moch. Yusup

Sukabumi, 7 Juni 1995 Islam Nandang Acep

Sukabumi, 13 Nopember 1994 Islam Kusnadi

Sukabumi, 20 Januari 1995 Islam Jatman

Sukabumi, 12 Juni 1994 Islam Kiki

Sukabumi, 29 Juli 1994 Islam M. Abduloh

Sukabumi, 20 Oktober 1994 Islam Mamin

Sukabumi, 4 Agustus 1994 Islam Dohman Abdurohman

Sukabumi, 3 April 1995 Islam Dede Nurdin

Sukabumi, 29 Juni 1995 Islam Dadang

Sukabumi, 9 September 1994 Islam Ma'mur

Sukabumi, 1 Juli 1994 Islam Ade Abdurohman

Sukabumi, 31 Mei 1995 Islam Deden

Sukabumi, 25 April 1995 Islam M.Dedi Rosadi

Sukabumi, 1 Januari 1995 Islam Didin Rahayu

Sukabumi, 24 Nopember 1994 Islam Mamduh

Sukabumi, 20 Oktober 1994 Islam Maman Suherman

Sukabumi, 8 Maret 1994 Islam Sudrajat

Sukabumi, 20 Pebruari 1993 Islam Momon Nurbamin

Subang, 2 September 1994 Islam Sugito


Sukabumi, 8 Pebruari 1995 Islam Topanudin

Sukabumi, 21 Agustus 1994 Islam Dedi Mulyana

Sukabumi, 15 Juni 1995 Islam Ahmad Rifai

Sukabumi, 17 Agustus 1994 Islam Solihin

Sukabumi, 7 Oktober 1994 Islam Ruswandi

Sukabumi, 5 Juli 1994 Islam Ahmad Faisal

Sukabumi, 24 April 1995 Islam Sai Sasmita

Kalimantan, 24 Agustus 1994 Islam Iskandar DJ.

Sukabumi, 17 September 1994 Islam Nani

Sukabumi, 1 Juni 1995 Islam Ahmad Ripai

Sukabumi, 3 Juni 1994 Islam Jejen

Sukabumi, 13 Agustus 1993 Islam Dedi Sutisna

Sukabumi, 5 Oktober 1995 Islam Puloh

Sukabumi, 18 Maret 1994 Islam R.H. Moechtar T

Sukabumi, 13 Juni 1996 Islam Udin

Sukabumi, 28 Agustus 1994 Islam Bubun

Sukabumi, 3 Juli 1995 Islam Opa

Sukabumi, 2 Pebruari 1995 Islam Majid

Sukabumi, 11 Januari 1995 Islam D. Wiranta

Sukabumi, 28 Nopember 1994 Islam Sahir

Cimahi, 28 September 1995 Islam Sodikun


Sukabumi, 15 Pebruari 1995 Islam Herman

Sukabumi, 15 Pebruari 1995 Islam Adef Syahromy

Sukabumi, 4 September 1994 Islam Esa Koswara

Sukabumi, 28 Juni 1995 Islam Adang

Sukabumi, 08 Maret 1995 Islam Tedi Riswandi

Sukabumi, 10 Pebruari 1995 Islam Nanang Hasan Sadili

Sukabumi, 11 Nopember 1994 Islam Dadin

Sukabumi, 28 September 1996 Islam Suryadi

Sukabumi, 10 Juli 1994 Islam Soleh

Sukabumi, 24 Oktober 1994 Islam Jaya Sunarya

Sukabumi, 4 Juli 1994 Islam Yani Yakub

Sukabumi, 24 Agustus 1995 Islam Asep

Telah diperiksa oleh


Pengawas Sekolah,

…………………………
NIP
NASIONAL
010

us - 1
IJASAH / SKYBS Tahun Rapor pada
Alamat Kelas / Tingkat
setingkat lebih rendah
Orang tua/wali
Kode,Nomor/Tahun 07 08 09
10 11 12 13 14
Kp. Kedung Rt 24/25 Ds. Titisan
DN.02. Dd 0147134/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pasir muncang Rt 01/07 Ds.
DN.02. Dd 0117970/2007 2008 2009 2010
Margaluyu Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Lokantara Rt. 04/07 Ds./Kec.
DN.02. Dd 0146636/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Baros Rt 36/08 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146857/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Gentong Rt 03/07 Ds. Pasirhalang
DN.02. Dd 0117630/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Kabandungan Rt 06/08 Ds. Semplak
DN.02. Dd 0146736/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Warudoyong Rt 02/05 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117082/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Dangdeur Rt 13/02 Ds. Sukamaju
DN.02. Dd 0147233/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pacing Rt 03/03 Ds. Cikurutug
DN.02. Dd 0147385/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Warudoyong Rt 2/5 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117088/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Pasekon Rt 14/02 Ds. Sukamaju
DN.02. Dd 0147599/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cibeureum Rt 01/04 Ds. Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147306/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Cipriangan Rt 04/05 Ds. Semplak
DN.02. Dd 0146824/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Margawangi Rt 17/03 Ds. Sukamaju
DN.02. Dd 0147231/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cieunder Rt 21/05 Ds. Titisan
DN.02. Dd 0147184/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipeundeuy Rt 2/1 Ds. Cikurutug
DN.02. Dd 0147384/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Sukalarang Rt. 02/07 Ds./Kec.
DN.02. Dd 0146781/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipamingkis Rt 04/05 Ds./Kec.
DN.02. Dd 0146934/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Karamat Rt 02/02 Ds./Kec.
DN.02. Dd 0146931/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Gentong Rt 01/07 Ds. Pasirhalang
DN.02. Dd 0117645/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Sukalarang Rt 05/06 Ds./Kec.
DN.02. Dd 0146813/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sukalarang Rt 01/06 Ds./Kec.
DN.02. Dd 0146784/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Bayubud Rt 03/10 Ds. Sukaraja
DN.02. Dd 0117954/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cikadu Rt 2/9 Ds. Sukalarang
DN.02. Dd 0147048/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipamingkis Rt 2/3 Ds.Sukalarang
DN.02. Dd 0146936/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Gentong Rt 2/9 Ds. Limbangan
DN.02. Dd 0117054/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Sukalarang Rt 2/6 Ds. Sukalarang
DN.02. Dd 0146789/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kedung Rt 27/06 Ds. Titisan
DN.02. Dd 0146610/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sayang Rt 05/01 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117545/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cimanggu Rt 03/09 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0146988/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cieundeur Rt 21/05 Ds. Titisan
DN.02. Dd 0147124/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipriangan Rt 01/06 Ds. Semplak
DN.02. Dd 0146837/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Perum Griya Asri Rt 01/02 Ds. Sukamaju
MI 1120060/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Bandang Rt 01/01 Ds. Tegal panjang
DN.02. Dd 0147617/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Lokantara Rt 03/05 Ds. Sukalarang
DN.02. Dd 0147022/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungaran Rt. 07/06 Ds. Priangan Jaya
DN.02. Dd 0146686/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kabandungan Rt 30/08 Ds. Semplak
DN.02. Dd 0146711/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Gentong Rt 04/07 Ds. Pasirhalang
DN.02. Dd 0117625/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Baros Rt. 35/08 Ds. Titisan
DN.02. Dd 0146900/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cikadu Rt 02/09 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0147065/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pojok Rt 18/05 Ds. Tegal Panjang
DN.02. Dd 0147623/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas Sukabumi
Kp.Langensari Rt 01/08 Ds. Pasirhalang
DN.02. Dd 0117072/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Gentong pasir Rt 01/01 Ds.
DN.02. Dd 0117698/2007 2008 2009 2010
Langensari Sukaraja Sukabumi
Kp. Kedung Rt 23/6 Ds.Titisan
DN.02. Dd 0146624/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pasir Ipis Rt 11/3 Ds. Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147555/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas
Kp. Panyaungan Rt 2/3 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0117140/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Pasekon Rt 4/6 Ds. Margaluyu Kec.
DN-02. Dd 0127993/2006 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Kekenceng Rt 2/2 Ds. Selaawi 2 Kec.
DN.02. Dd 0147318/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cigadog Rt. 2/8 Ds. Pasirhalang Kec.
DN.02. Dd 0118016/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Bandang Rt 14/4 Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147593/2007 2008 2009 2010
Kec.Cireunghas Sukabumi
Kp. Cipriangan Rt 2/6 Ds. Semplak Kec.
DN.02. Dd 0146854/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Margajaya Rt 25/4 Ds.Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147021/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Manglid Rt 3/1 Ds. Cimangkok Kec.
DN.02. Dd 0120882/2006 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cibeureum Ds. Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147331/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Tangsel Rt 1/1 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0117988/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cimerak Rt 25/7 Ds.Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147559/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas Sukabumi
Kp. Buluh Rt 2/2 Ds. Semplak Kec.
DN.02. Dd 0147342/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Manglid Ds. Cimangkok Kec.
DN.02. Dd 0146584/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungareun Rt 5/4 Ds. Prianganjaya
DN.02. Dd 0146739/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang
Kp. Manglid Rt 4/1 Ds. Cimangkok Kec.
DN.02. Dd 0147096/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Elos Rt 29/6 Ds. Titisan Kec. DN.02. Dd 0147211/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cikawung Rt 4/10 Ds. Margaluyu Kec.
DN.02. Dd 0117978/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cikurutug Rt 3/5 Ds.Cikurutug Kec.
DN.02. Dd 0147388/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Semplak Rt 1/6 Ds.Prianganjaya Kec.
DN.02. Dd 0146742/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pojok Rt 16/5 Ds. Tegalpanjang Kec.
DN.02. Dd 0147614/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Tangsel Rt 3/1 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0117983/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipetir Rt 1/1 Ds. Prianganjaya Kec.
DN.02. Dd 0117079/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Wates Rt 8/1 Ds.Cikahuripan Kec.
DN.02. Dd 0146876/2007 2008 2009 2010
Gekbrong Kab. Cianjur
Kp. Sukalarang Rt 1/6 Ds. Sukalarang
DN.02. Dd 0146799/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Kabandungan Rt 3/8 Ds. Semplak
DN.02. Dd 0146708/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Inggris Rt 2/17 Ds. Sukaraja Kec.
DN.02. Dd 0117955/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Tanjakan Sukaraja Rt 1/9 Ds.
DN.02. Dd 0117622/2007 2008 2009 2010
Pasirhalang Kec. Sukaraja
Kp. Cibeureum Rt 3/1 Ds. Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147287/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas Cianjur
Kp. Cipriangan Rt 1/6 Ds. Semplak Kec.
DN.02. Dd 0146853/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Margaluyu Rt 4/6 Ds. Pasekon Kec.
DN.02. Dd 0146802/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Pacing Rt 3/3 Ds. Cikurutug Kec.
DN.02. Dd 0147409/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Cipetir Rt 1/1 Ds. Prianganjaya Kec.
DN.02. Dd 0117118/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipriangan Rt 3/6 Ds. Semplak Kec.
DN.02. Dd 0146829/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Margajaya Rt 26/4 Ds.Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147077/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pasekon Rt 27/4 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0117124/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipamingkis Rt 45/10 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146946/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cikurutug Rt 3/6 Ds. Cikurutug Kec.
DN.02. Dd 0147420/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Cipriangan Rt 6/5 Ds. Semplak Kec.
DN.02. Dd 0146810/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cikadu Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0147080/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cimangkok Rt 3/4 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0146583/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Cimangkok Rt 4/5 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0147206/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Kedung Rt 27/6 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146629/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Jati Rt. 15/3 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147228/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Warungpanjang Rt 5/5 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117143/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Pangestu Rt 36/8 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146862/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cirumput Rt 1/4 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0118020/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cigadog Rt 2/3 Ds. Langensari Kec.
DN.02. Dd 0678200/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cibereum Rt. 6/2 Ds. Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147303/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas
Kp. Cipamingkis Rt. 5/5 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0146928/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang
Kp. Ciganda Rt. 2/8 Ds. Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147345/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas Sukabumi
Kp. Manglid Rt 4/4 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0146800/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cieunder Rt 21/5 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146597/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kedung Rt 27/6 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146599/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Puloair Rt. 22/4 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147604/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipetir Rt 3/1 Ds. Priangan Jaya
DN.02. Dd 0117152/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Gentong Rt 1/7 Ds. Pasirhalang Kec.
DN.02. Dd 0117639/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi

Kp. Cipetir, Warung Panjang, Sukabumi DN.02. Dd 0117096/2007 2008 2009 2010

Kp. Pasekon Rt. 23/4 Ds. Sukamaju Kec.


DN.02. Dd 0117098/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungareun Rt. 4/5 Ds. Prianganjaya
DN.02. Dd 0146702/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang
Kp. Sukalarang Rt.2/7 Ds. Sukalarang
DN.02. Dd 0146792/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Lokantara Rt. 04/07 Ds./Kec.
DN.02. Dd 0146657/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cikadu Rt. 2/9 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0146786/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pasekon Rt. 20/2 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147053/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Karamat Rt. 4/2 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0146941/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Puloair Rt 22/4 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0117160/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Warudoyong Rt. 3/5 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117112/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi

Kp. Gentong Pasir Rt 03/01 Sukaraja DN.02. Dd 0117167/2007 2008 2009 2010

Kp. Gedurahayu Rt. 1/3 Ds. Titisan Kec.


DN.02. Dd 0147275/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Baros Rt. 1/2 Ds. Cikahuripan Kec.
MI 1114070/2007 2008 2009 2010
Gekbrong Cianjur
Kp. Lokantara Rt. 5/7 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0147112/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipendey Rt 2/1 Ds. Cikurutug Kec.
DN.02. Dd 0147571/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Kab. Cianjur
Kp. Cipetir Rt. 1/1 Ds. Prianganjaya Kec.
DN.02. Dd 0117121/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungareun Rt. 5/6 Ds. Prianganjaya
DN.02. Dd 0146712/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang
Kp. Sukalarang Rt. 2/7 Ds./ Kec.
DN.02. Dd 0146808/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Baros Rt. 35/8 Ds.Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146899/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungaran Rt 2/6 Ds. Priangan Jaya
DN.02. Dd 0146755/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Cieundeur Rt. 21/5 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0147203/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Nyalindung Rt. 13/3 Ds. Titisan Kec.
DN-02 Dd 0191110/2006 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cibeureum Rt. 3/1 Ds. Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147327/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas
Kp. Sungaran Rt. 4/6 Ds. Prianganjaya
DN.02. Dd 0146713/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi
Kp. Pojok kaler Rt. 17/5 Ds.
DN.02. Dd 0147588/2007 2008 2009 2010
Tegalpanjang Kec. Cireunghas
Kp. Kedung Rt. 16/14 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146626/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cimangkok Rt. 2/6 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0147168/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Pasekon Rt. 14/2 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0146812/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kedung Rt 27/6 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146858/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cibeureum Rt 7/2 Ds. Tegal panjang
DN.02. Dd 0147297/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas Sukabumi
Kp. Cimangkok Rt 4/6 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0147186/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Warudoyong Rt. 4/5 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117142/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Dangdeur Rt. 10/2 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147222/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cimanggu Rt 8/2 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0147018/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cieundeur Rt 21/03 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0147174/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungareun Rt 01/06 Ds. Priangan
DN.02. Dd 0146764/2007 2008 2009 2010
Jaya Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Bayubud Rt 03/10 Ds.Sukaraja Kec.
DN.02. Dd 0116887/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Gentong Rt 04/07 Ds. Pasirhalang
DN-01. Dd 0127500/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Cikadu Rt 04/09 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0147038/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cikadu Rt 02/09 Ds.Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0147042/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungareun Rt 05/04 Ds. Priangan
DN.02. Dd 0146692/2007 2008 2009 2010
Jaya Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Cibeureum Rt. 16/05 Ds. Tegal
DN.02. Dd 0147602/2007 2008 2009 2010
panjang Kec. Cireunghas Sukabumi
Kp. Cieundeur Rt 21/05 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 011785/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Nenggeng Rt 09/03 Ds.Tegal Panjang
DN.02. Dd 0146831/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas Sukabumi
Kp. Cipeundey Rt 02/01 Ds.Cikurutug
DN.02. Dd 0147563/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas Sukabumi
Kp. Tegal Sereh Rt. 03/08 Ds.Cimangkok
DN.02. Dd 0147999/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang
Kp. Cikawung Rt 01/10 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117980/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Tangsel Rt 1/5 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0589062/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Langensari Rt 4/8 Ds. Pasirhalang
DN.02. Dd 0117076/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Cipetir Rt 8/2 Ds. Prianganjaya Kec.
DN.02. Dd 0117110/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kedung Rt.32/7 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146871/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipamingkis Rt 4/3 Ds. /Kec.
DN.02. Dd 0146590/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi

Kp. Marga Jaya Sukabumi DN.02. Dd 0117630/2007 2008 2009 2010

Kp. Lokantara Rt 2/5 Ds./Kec. Sukalarang


DN.02. Dd 0147108/2007 2008 2009 2010
Sukabumi
Kp. Baros Rt 31/7 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146879/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cimanggu 1 Rt 3/9 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0146995/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Sukalarang Rt 1/7 Ds./ Kec.
DN.02. Dd 0116870/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sukalarang Rt 3/6 Ds./Kec.
DN.02. Dd 0146767/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pasekon Rt 21/4 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0146796/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Dangdeur Rt 11/2 Ds. Sukamaju
DN.02. Dd 0147249/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Karamat Rt 4/2 Ds./ Kec. Sukalarang
DN.02. Dd 0146794/2007 2008 2009 2010
Sukabumi
Kp. Sukalarang Rt 2/6 Ds. / Kec.
DN.02. Dd 0146804/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Baros Rt 36/8 Ds.Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146668/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Baros Rt 30/7 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146891/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cigadog Rt 3/8 Ds.Pasirhalang Kec.
MI 1120064/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Warudoyong Rt 3/5 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117127/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Dangdeur Rt 11/2 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147223/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pacing Rt 1/4 Ds. Cikurutug Kec.
DN.02. Dd 0147430/2007 2008 2009 2010
Cireunghas Sukabumi
Kp. Kekenceng Rt 3/2 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0118045/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Karamat Rt 3/2 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0146953/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Gentong Pasir Rt.1/1 Ds. Langensari
DN.02. Dd 0117699/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Cigadog Rt 1/11 Ds. Margaluyu Kec.
DN.02. Dd 0117969/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cipetir Rt 3/1 Ds. Prianganjaya Kec.
DN.02. Dd 0117081/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungareun Rt 1/3 Ds. Prianganjaya
DN.02. Dd 0146735/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang
Kp. Cimanggu 1 Rt 3/9 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0147109/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipetir Rt 7/2 Ds. Prianganjaya Kec.
DN.02. Dd 0117087/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Gentong Rt 3/7 Ds. Pasirhalang Kec.
DN.02. Dd 0117035/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Warudoyong Rt 3/5 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117146/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Cirumput Rt 2/4 Ds. Selaawi Kec.
MI 1120043/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Kadu Gede Rt 4/4 Ds. Sukalarang
DN.02. Dd 0147089/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. GSA Rt 1/2 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0146777/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Batukarut Rt 4/8 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0117535/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cipetir Rt. 7/2 Ds.Prianganjaya Kec.
DN.02. Dd 0117095/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Margawangi Rt 18/3 Ds. Sukamaju
DN.02. Dd 0147226/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Cibeureum Rt 1/3 Ds. Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147294/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas
Kp. Cieundeur Rt 20/5 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0147166/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kabandungan Rt 4/8 Ds. Semplak
DN.02. Dd 0146723/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Kabandungan Rt 6/7 Ds. Semplak
DN.02. Dd 0146697/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Mananggel Rt 16/3 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0146679/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cimangkok Rt 3/6 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0146601/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipamingkis Rt 5/3 Ds. Sukalarang
DN.02. Dd 0146933/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kekenceng Rt 1/2 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0118025/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Tegalpanjang Rt 7/20 Ds.
DN.02. Dd 0147566/2007 2008 2009 2010
Tegalpanjang Kec. Cireunghas
Kp. Sukalarang Rt 1/6 Ds. Sukalarang
DN.02. Dd 0146787/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Cirumput Rt 2/4 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0118026/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Vila Adiprima Rt 3/15 Ds. Langensari
DN.02. Dd 0583039/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Cikawung Rt 4/10 Ds. Margaluyu Kec.
DN.02. Dd 0118004/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Manglid Rt 2/4 Ds. Cimangkok Kec.
DN.02. Dd 0147218/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pasekon Rt 21/4 Ds. Sukamaju
DN.02. Dd 0146793/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cikawung Rt 1/10 Ds. Margaluyu Kec.
DN.02. Dd 0117986/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Kedung Rt 23/6 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146888/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cirumput Rt 1/4 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0117211/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Pasantren Rt. 2/17 Ds. Sukaraja Kec.
DN.02. Dd 0117936/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Sungareun Rt 5/4 Ds. Prianganjaya
DN.02. Dd 0146721/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang
Kp. Margaluyu Rt 1/7 Ds. Margaluyu Kec.
DN.02. Dd 0117998/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cipetir Rt 2/1 Ds. Prianganjaya Kec.
DN.02. Dd 0117133/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Selaerih Rt 2/7 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0117566/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cipamingkis Rt 5/5 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0146616/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Warudoyong Rt 3/5 Ds. Margaluyu
DN.02. Dd 0117130/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Sukalarang Rt 2/2 Ds. Sukalarang
DN.02. Dd 0146809/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungareun Rt 5/4 Ds. Prianganjaya
DN.02. Dd 0146729/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Puloair Rt. 24/4 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147072/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kedung Rt.23/6 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146622/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cikadu Rt2/10 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0147033/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pasekon Rt 21/4 Ds. Sukamaju
DN.02. Dd 0146769/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kekenceng Rt 2/1 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0118015/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Pasekon Rt 4/6 Ds. Sukamaju
DN.02. Dd 0146639/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Ds. Tegal Panjang Kec. Cireunghas
DN.02. Dd 0147574/2007 2008 2009 2010
Sukabumi
Kp. Margawangi Rt 17/3 Ds. Sukamaju
DN.02. Dd 0147239/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Kedung Rt 26/6 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146775/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipetir Rt 7/2 Ds. Priangan jaya Kec.
DN.02. Dd 0117086/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pagadungan Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147247/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cieundeur Rt 21/05 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146864/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Manglid Rt 4/2 Ds. Cimangkok Kec.
DN.02. Dd 0147125/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Langensari Rt 4/8 Ds. Pasirhalang
DN.02. Dd 0117705/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukaraja Sukabumi
Kp. Cimanggu 2 Rt 6/6 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0147187/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sukalarang Rt 1/6 Ds Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0147229/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kadugede Rt 3/4 Ds Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0146653/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungareun Rt 5/4 Ds. Prianganjaya
DN.02. Dd 0146700/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi
Kp. Cieundeur Rt 21/05 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0147207/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Pasekon Rt 21/4 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0146785/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Semplak Rt 5/10 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0146704/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Ds. Tegal Panjang Kec. Cireunghas
DN.02. Dd 0147565/2007 2008 2009 2010
Sukabumi
Kp. Cimanggu 2 Rt 1/1 Ds. Cimangkok
DN.02. Dd 0147213/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Galudra Rt 7/4 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0146659/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Manglid Rt. 2/1 Ds Cimangkok Kec.
DN.02. Dd 0147111/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kedung Rt 25/6 Ds. Titisan Kec.
DN.02. Dd 0147133/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Poloair Rt 25/4 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0147057/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Kedung Rt 24/5 Ds Titisan Kec.
DN.02. Dd 0147199/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Bandang Rt 14/4 Ds Tegalpanjang
DN.02. Dd 0147618/2007 2008 2009 2010
Kec. Cireunghas Sukabumi
Kp. Margajaya Rt 24/4 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0146803/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Inggris Rt 3/17 Ds. Sukaraja Kec.
DN.02. Dd 0117957/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi
Kp. Cipetir Rt 4/1 Ds. Priangan jaya Kec.
DN.02. Dd 0117120/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Bumi Sukalarang Permai Rt 2/7 Kec.
DN.02. Dd 0146815/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipriangan Rt 5/5 Ds. Semplak Kec.
DN.02. Dd 0146841/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipriangan Rt 3/6 Ds. Semplak Kec.
DN.02. Dd 0146840/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cipriangan Rt 5/5 Ds. Semplak Kec.
DN.02. Dd 0146818/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Semplak Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0146727/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Manglid Rt. 4/4 Ds Cimangkok Kec.
DN.02. Dd 0147123/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Cikadu Rt 2/9 Ds. Sukalarang Kec.
DN.02. Dd 0147071/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Tangsel Rt 1/1 Ds. Sukamaju Kec.
DN.02. Dd 0118002/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kedung Rt 23/6 Ds Titisan Kec.
DN.02. Dd 0146618/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Manglid Rt. 1/2 Ds Cimangkok Kec.
DN.02. Dd 0147122/2007 2008 2009 2010
Sukalarang Sukabumi
Kp. Kekenceng Rt 2/2 Ds. Selaawi Kec.
DN.02. Dd 0147330/2007 2008 2009 2010
Sukaraja Sukabumi

Kp. Leuwilayung Rt 1/2 Sukabumi DN.02. Dd 0147238/2007 2008 2009 2010

Kp. Cimangkok Rt 3/6 Ds. Cimangkok


DN.02. Dd 0146625/2007 2008 2009 2010
Kec. Sukalarang Sukabumi

Sukabumi, 20 Nopember 2009


Kepala Sekolah,

Drs. ENDANG RUYANA


NIP 195308261978031003

PS06
S1
KELAS
No.
Nama Peserta/Nomor Induk BENTUK FOTO/WAJAH UKURAN 2X3 CM DAN UKURAN 3X4 CM
Urt.
DENAH TEMPAT DUDUK PESERTA TRYOUT UN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
PENGAWAS I PENGAWAS II
UJIAN NASIONAL RUANG : 1 UJIAN NASIONAL

24-033-001-8 24-033-002-7 24-033-003-6 24-033-004-5

ABDUL NENDA EDRIANA AI RASTIKA AMI APRILIANI ANGGA SETIYADI

24-033-005-4 24-033-006-3 24-033-007-2 24-033-008-9

ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOH ASEP SAEPUL ALAM AYU AZIZAH BADRUDIN

24-033-009-8 24-033-010-7 24-033-011-6 24-033-012-5

CHAERUL TAMIMI DADAN DES SOLEHUDIN DANI NUGRAHA EKA SURYANINGSIH

24-033-013-4 24-033-014-3 24-033-015-2 24-033-016-9

ENDEN ZAENAL FIKRI EUIS SUSILAWATI FERI PURWADI FITRI WULANDARI

24-033-017-8 24-033-018-7 24-033-019-6 24-033-020-5

FUJI FAUZIAH IKA ROSITA INDRA ISMAIL INDRIYANI


DENAH TEMPAT DUDUK PESERTA PRA UN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
PENGAWAS I PENGAWAS II
UJIAN NASIONAL RUANG : 13 UJIAN NASIONAL

24-033-241-8 24-033-242-7 24-033-243-6 24-033-244-5

RINA SULASTRI RISA SRI RAMDAYANI RISMA SITI RAHMAH RISTA MASNONEH

24-033-248-9 24-033-247-2 24-033-246-3 24-033-245-4

SANTI SEPTIAWATI RIYAN FEBRIAN ROMANSAH RIZALDI MUTAQIN

24-033-249-8 24-033-250-7 24-033-251-6 24-033-252-5

SELA RETNIAWATI TIA RISTIANA SARI VERA SUCIATI PUSPITA WIDAWATI

24-033-256-9 24-033-255-2 24-033-254-3 24-033-253-4

YOHAN SURYANA YADI MULYADI WITRI NIRMALA WIDIAN

24-033-257-8 Rata-rata

YUNI SAFITRI
DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN NASIONAL DAN SEKOLAH
SMP NEGERI 1 SUKALARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009

No. Pasfoto/ Jam Hari dan Tanggal Pelaksanaan Ujian Nasional


Urt. Nomor Peserta/Nama Peserta ke Senin, 27 April 09 Selasa, 28 April 09 Rabu, 29 April 09 Kamis, 30 April 09 Senin, 11 Mei 09 Selasa, 12 Mei 09 Rabu, 13 Mei 09 Kamis, 14 Mei 09

24-033-001-8 B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

1 PKn TIK B. Sunda Elektronika

ABDUL NENDA EDRIANA


24-033-002-7 B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

2
PKn TIK B. Sunda Elektronika

AI RASTIKA
24-033-003-6 B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

3 PKn TIK B. Sunda Elektronika

AMI APRILIANI

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang .


DAFTAR HADIR PENGAWAS UJIAN SEKOLAH
SMP NEGERI 1 SUKALARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009

No. Jam Hari dan Tanggal Pelaksanaan Ujian Nasional


Nama Pengawas
Urt. ke Senin, 11 Mei 09 Selasa, 12 Mei 09 Rabu, 13 Mei 09 Kamis, 14 Mei 09
Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

2 Siti Romlah, S.Pd. PKn TIK B. Sunda Elektronika

Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

3 Ika Fartika, S.Pd. PKn TIK B. Sunda Elektronika

Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

4 Deden Suherlan, S.Ag. PKn TIK B. Sunda Elektronika

Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

5 D. Syafruddin,S.Ag. PKn TIK B. Sunda Elektronika

2
DAFTAR HADIR PENGAWAS UJIAN NASIONAL
SMP NEGERI 1 SUKALARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009
No. Hari dan Tanggal Pelaksanaan Ujian Nasional
Urt. Nomor Pengawas/Nama Pengawas
Senin, 27 April 09 Selasa, 28 April 09 Rabu, 29 April 09 Kamis, 30 April 09
B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA

1 Drs. Anwar Kurnia

B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA

2 Siti Romlah, S.Pd.

B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA

3 Ika Fartika, S.Pd.

B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA

4 Deden Suherlan, S.Ag.

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang


DAFTAR HADIR PANITIA UJIAN NASIONAL DAN SEKOLAH
SMP NEGERI 1 SUKALARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009

No. Jam Hari dan Tanggal Pelaksanaan Ujian Nasional


NAMA PANITIA
Urt. ke Senin, 27 April 09 Selasa, 28 April 09 Rabu, 29 April 09 Kamis, 30 April 09 Senin, 11 Mei 09 Selasa, 12 Mei 09 Rabu, 13 Mei 09 Kamis, 14 Mei 09

B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

1 Agus Ahmad, S.Pd PKn TIK B. Sunda Elektronika

B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

2 Siti Romlah, S.Pd


PKn TIK B. Sunda Elektronika

B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

3 Rini Erviani,S.Pd PKn TIK B. Sunda Elektronika

B. Indonesia B. Inggris Matematika IPA Pendidikan Agama IPS Seni Budaya BTQ

4 Popon Nuraeni, S.Pd PKn TIK B. Sunda Elektronika

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang 126 .


DAFT
TA
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sukalarang
NSS : 20.1.02.06.03.014
Jenjang Akreditasi / Tahun : A. Amat Baik / 2006
Alamat No.Telepon/Faksimil/Email : Jl.Lembur Km.11 Sukalarang Tlp.(0266)260201 e-mail : smpn skala@yahoo
Kecamatan/Kabupaten : Sukalarang/Sukabumi

Nomor

Nama Calon
Ujian L/P
Urut Induk Peserta
Nasional

1 2 3 4 5

1 24-033-001-8 070807003 ABDUL NENDA EDRIANA L


2 24-033-002-7 070807016 AI RASTIKA P
3 24-033-003-6 070807019 AMI APRILIANI P
4 24-033-004-5 070807021 ANGGA SETIYADI L
5 24-033-005-4 070807030 ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOHL
6 24-033-006-3 070807032 ASEP SAEPUL ALAM L
7 24-033-007-2 070807038 AYU AZIZAH P
8 24-033-008-9 070807040 BADRUDIN L
9 24-033-009-8 070807045 CHAERUL TAMIMI L
10 24-033-010-7 070807047 DADAN DES SOLEHUDIN L
11 24-033-011-6 070807049 DANI NUGRAHA L
12 24-033-012-5 070807078 EKA SURYANINGSIH P
13 24-033-013-4 070807085 ENDEN ZAENAL FIKRI L
14 24-033-014-3 070807089 EUIS SUSILAWATI P
15 24-033-015-2 070807095 FERI PURWADI L
16 24-033-016-9 070807098 FITRI WULANDARI P
17 24-033-017-8 070807101 FUJI FAUZIAH P
18 24-033-018-7 070807125 IKA ROSITA P
19 24-033-019-6 070807130 INDRA ISMAIL L
20 24-033-020-5 070807132 INDRIYANI P
21 24-033-021-4 070807133 INTEN SAFITRI P
22 24-033-022-3 070807143 LANI ROHANI P
23 24-033-023-2 070807145 LINDA MARLINA P
24 24-033-024-9 070807151 MUHAMAD INDRA SANUDIN L
25 24-033-025-8 070807164 MUHAMMAD ASIKIN L
26 24-033-026-7 070807175 M. RAMDAN L
27 24-033-027-6 070807182 MULYADI L
28 24-033-028-5 070807183 NAIS LARASATI P
29 24-033-029-4 070807184 NANA SUPRIATNA L
30 24-033-030-3 070807185 NANDI AGUNG L
31 24-033-031-2 070807190 NENI WAHYUNI P
32 24-033-032-9 070807195 NOPI SUSILAWATI P
33 24-033-033-8 070807212 PERIS MAULANA AGUSTIAN L
34 24-033-034-7 070807214 RAHMATTULLAH L
35 24-033-035-6 070807228 RISMA ANDRIANI P
36 24-033-036-5 070807234 RIZAL JAELANI L
37 24-033-037-4 070807237 RIZKI ROMADON PEBRIAN L
38 24-033-038-3 070807257 SITI HALIMAH P
39 24-033-039-2 070807262 SITI RAHAYU P
40 24-033-040-9 070807270 SURYANI P
41 24-033-041-8 070807277 UJANG HAN HAN SUHERLAN L
42 24-033-042-7 070807283 WINDASARI P
43 24-033-043-6 070807292 YETI MASRIAH P
44 24-033-044-5 070807298 YUDI SETIAWAN L
45 24-033-045-4 070807007 AE MAEMUNAH P
46 24-033-046-3 070807010 AGUS FAISAL L
47 24-033-047-2 070807015 AHMAD KHUDRI SIBARANI L
48 24-033-048-9 070807023 ANGGI PARYOGA L
49 24-033-049-8 070807024 ANGGI PURNAMA L
50 24-033-050-7 070807033 ASIKIN L
51 24-033-051-6 070807046 CUCU SA’ADAH P
52 24-033-052-5 070807059 DEDE SAEPUL ANWAR L
53 24-033-053-4 070807081 ELVA HANDAYANI ALI DS. P
54 24-033-054-3 070807084 ENDANG RUSLANDI L
55 24-033-055-2 070807091 FAJAR SEPTIAN L
56 24-033-056-9 070807094 FEBY ISWANTO L
57 24-033-057-8 070807097 FIRDANA YUSUP L
58 24-033-058-7 070807106 HAMDANI L
59 24-033-059-6 070807107 HAMZAH RUSDI L
60 24-033-060-5 070807108 HANIPAH P
61 24-033-061-4 070807113 HERA LESTARI P
62 24-033-062-3 070807119 IDA NURPATONAH P
63 24-033-063-2 070807129 INA NURANI P
64 24-033-064-9 070807144 LINA HERLIANA P
65 24-033-065-8 070807156 MIRA RAHMAYANTI P
66 24-033-066-7 070807159 MISNAWATI P
67 24-033-067-6 070807180 MUHAMAD YUSUP L
68 24-033-068-5 070807194 NITA ROSMIATI P
69 24-033-069-4 070807199 NUR FITRI HANDAYANI P
70 24-033-070-3 070807205 NURLITA PEBRIANI P
71 24-033-071-2 070807206 NURUL AMELIA P
72 24-033-072-9 070807207 NURUL HUDA L
73 24-033-073-8 070807208 NURYANA SEPTIANA L
74 24-033-074-7 070807216 RATNA NINGSIH P
75 24-033-075-6 070807222 RIAN RAMADHAN L
76 24-033-076-5 070807227 RISKA MONARISA P
77 24-033-077-4 070807231 RISMAN LESMANA L
78 24-033-078-3 070807232 RISSALIA FITRIANI P
79 24-033-079-2 070807258 SITI JUARIAH P
80 24-033-080-9 070807260 SITI NURAZIZAH P
81 24-033-081-8 070807261 SITI NURDIAN P
82 24-033-082-7 070807269 SUHANDINI L
83 24-033-083-6 070807273 TIARANI PUTRI IRMAYADI P
84 24-033-084-5 070807295 YUDA HARYADI L
85 24-033-085-4 070807296 YUDHA PRAWIRA SAPUTRA L
86 24-033-086-3 070807299 YUJI MUHANDANI L
87 24-033-087-2 070807002 ABDUL LATIF L
88 24-033-088-9 070807026 ANIES HIDAYANTI P
89 24-033-089-8 070807035 ASRI NAERUL BAHIYAH P
90 24-033-090-7 070807063 DEDEN NUGRAHA L
91 24-033-091-6 070807073 DINI MARINI P
92 24-033-092-5 080908320 DIVA QABBAL RAMADHAN L
93 24-033-093-4 070807074 DO’A FAJARWATI P
94 24-033-094-3 070807077 EKA ANJANI P
95 24-033-095-2 070807080 ELSA SUGIARTI SAPUTRA P
96 24-033-096-9 070807087 ENENG YANTI OKTAPIANI P
97 24-033-097-8 070807092 FANI LESTIANI P
98 24-033-098-7 070807103 GILANG PRATAMA L
99 24-033-099-6 070807064 GINANJAR RAHAYU SAPUTRA L
100 24-033-100-5 070807109 HARDI WISASTRA L
101 24-033-101-4 070807110 HELBIAH HENDRAYANA P
102 24-033-102-3 070807112 HENDRIK L
103 24-033-103-2 070807135 IRPAN KURNIA L
104 24-033-104-9 070807142 KURNIA SANDI L
105 24-033-105-8 070807150 MOCHAMAD GANJAR PRATAMA L
106 24-033-106-7 070807152 MUHAMMAD IRMAN TAUFIQ NOPANL
107 24-033-107-6 070807155 MEMEY RASELA P
108 24-033-108-5 070807157 MIRA ROSITA P
109 24-033-109-4 070807165 RIZWAN HIDAYAT L
110 24-033-110-3 070807176 MUHAMAD RIDWAN L
111 24-033-111-2 070807187 NANI YUNINGSIH P
112 24-033-112-9 070807211 FARHAN ABDUROHMAN L
113 24-033-113-8 070807082 RELA CHANIAGO L
114 24-033-114-7 070807220 REVI MUHAMMAD KAFFI L
115 24-033-115-6 070807229 RISMA ANUGRAH P
116 24-033-116-5 070807240 RUDI FAIZAL L
117 24-033-117-4 070807243 SAEPUL BAHRI L
118 24-033-118-3 070807249 SANDI NASRULLAH L
119 24-033-119-2 070807255 SINTA NOVIA SISWANTI P
120 24-033-120-9 070807256 SITI AMANAH P
121 24-033-121-8 070807090 SITI NURANI P
122 24-033-122-7 070807266 SOPIAH P
123 24-033-123-6 070807267 SOPIAN ANSORI L
124 24-033-124-5 070807268 SUHAEDI BUDIMAN L
125 24-033-125-4 070807271 SYIPA URRAHMAH P
126 24-033-126-3 070807287 WULANSARI P
127 24-033-127-2 070807289 YANTI SURYANTI P
128 24-033-128-9 070807300 YULYANA RAHMANSAH L
129 24-033-129-8 070807304 YUNI YULIANI P
130 24-033-130-7 070807008 AGUMI PUTRA DARMA L
131 24-033-131-6 070807009 AGUNG FAHRULIANI L
132 24-033-132-5 070807020 ANDRI SUHENDAR L
133 24-033-133-4 070807029 ARIS MUNANDAR L
134 24-033-134-3 070807036 ASTY RISNAWATI AGUSTIN P
135 24-033-135-2 070807037 AYANG AFRIANTI PUTRI P
136 24-033-136-9 070807041 BAYU RAHMAN L
137 24-033-137-8 070807051 DANSUS ABDUL HILMAN L
138 24-033-138-7 070807052 DASEP BUHORI L
139 24-033-139-6 070807069 DEVIE ALBERT ASTRA L
140 24-033-140-5 070807070 DEWI SITI KOMALA P
141 24-033-141-4 070807079 EKI ABDUROHMAN L
142 24-033-142-3 070807086 NENG RANI KANIA P
143 24-033-143-2 070807088 ERNA NOVA NOVIANSARI P
144 24-033-144-9 070807290 FAJRI KOMALASARI P
145 24-033-145-8 070807134 IRMA NURFITRI P
146 24-033-146-7 070807136 ISMATULLOH L
147 24-033-147-6 070807137 JANG HUDRI L
148 24-033-148-5 070807140 KAMALUDIN L
149 24-033-149-4 070807146 LIS NURJANAH P
150 24-033-150-3 070807154 MARSHELINA GITA PRAMESWARA P
151 24-033-151-2 070807158 MIRANTI SARI P
152 24-033-152-9 070807168 MUHAMMAD ALI TAUFAN L
153 24-033-153-8 070807169 MUHAMAD ARIFIN L
154 24-033-154-7 070807171 MUHAMAD HAMIM L
155 24-033-155-6 070807186 NANI L
156 24-033-156-5 070807188 NELIS DESTIANI P
157 24-033-157-4 070807189 NENG YULLYANTI P
158 24-033-158-3 070807196 NOVA AMANDA P
159 24-033-159-2 070807197 NOVITA SARI P
160 24-033-160-9 070807200 NUR' ELAH P
161 24-033-161-8 070807203 NURANI MUNGGARAN P
162 24-033-162-7 080908323 NURHIDAYAH P
163 24-033-163-6 070807223 RIAN SAPUTRA L
164 24-033-164-5 070807235 RIZAL SETIAWAN L
165 24-033-165-4 070807242 SITI NURHALIMAH P
166 24-033-166-3 070807248 SANDI HENDRIANDI L
167 24-033-167-2 070807252 SARIPAH P
168 24-033-168-9 070807254 SELLY MARSELIA P
169 24-033-169-8 070807279 ULPAH NUROHMAH P
170 24-033-170-7 070807291 YAYU YULISTIAN P
171 24-033-171-6 070807297 YUDI GUNTARA L
172 24-033-172-5 070807302 YUNI KARTIKA P
173 24-033-173-4 070807014 AHMAD RISMANTO L
174 24-033-174-3 070807305 ANDRE MUHAMAD PASHA L
175 24-033-175-2 070807025 ANGGI SAPUTRA L
176 24-033-176-9 080908319 AYU KUSUMANINGTYAS P
177 24-033-177-8 070807048 DADAN SOPIAN SAURI L
178 24-033-178-7 070807054 DEBY RAMDANI L
179 24-033-179-6 070807055 DEDE HENDRAYANA L
180 24-033-180-5 070807058 DEDE RIDWAN L
181 24-033-181-4 070807061 DEDE SURYANI P
182 24-033-182-3 070807076 DWI WISUDA RIZQIAWAN L
183 24-033-183-2 070807099 FITRIANA P
184 24-033-184-9 070807111 HENDRA KARTA SASMITA L
185 24-033-185-8 070807114 HERMA FEBRIANI L
186 24-033-186-7 070807116 HEUIS NURDEUIS P
187 24-033-187-6 070807117 HILMAWATI P
188 24-033-188-5 070807118 HINDAYANI P
189 24-033-189-4 070807124 IKA KARTIKA P
190 24-033-190-3 070807128 IMAS MASTUROH P
191 24-033-191-2 080908321 IRA SAKURA DEWI P
192 24-033-192-9 070807148 LUSI P
193 24-033-193-8 070807163 MOHAMAD AGUSTINA L
194 24-033-194-7 070807166 MOHAMAD ROMLI L
195 24-033-195-6 070807167 MUHAMAD ADENDA FRATAMA L
196 24-033-196-5 070807177 MUHAMAD SHONHAJI L
197 24-033-197-4 080908322 MUHAMAD MAHESA ANDRIAN L
198 24-033-198-3 070807191 NIA RIANTI P
199 24-033-199-2 070807193 NITA KHOERIAH GUNIARTI P
200 24-033-200-9 070807201 NURAJIZAH P
201 24-033-201-8 070807204 NURJANAH P
202 24-033-202-7 070807219 RESTI P
203 24-033-203-6 070807221 REZA FITRIANI P
204 24-033-204-5 070807224 RIKA SUSANTI P
205 24-033-205-4 070807239 RUDI ABDUL LATIF L
206 24-033-206-3 070807244 SAEPUL PURNAMA L
207 24-033-207-2 070807245 SALWA AMALIAH P
208 24-033-208-9 070807263 SITI RINI P
209 24-033-209-8 070807264 SOBIRIN L
210 24-033-210-7 070807265 M. SOLEHUDIN L
211 24-033-211-6 070807275 TITA P
212 24-033-212-5 070807274 TIKA HARYATI P
213 24-033-213-4 070807285 WIWIN P
214 24-033-214-3 070807301 YUNI P
215 24-033-215-2 070807004 ABDULLAH ARIFIN L
216 24-033-216-9 070807017 AI YULIANASARI P
217 24-033-217-8 070807018 AKBAR FAUZI MUHARAM L
218 24-033-218-7 070807027 ANIS ALAWIYAH P
219 24-033-219-6 070807028 ARIA MAULANA YUSUP L
220 24-033-220-5 070807034 ASRI MARYATI P
221 24-033-221-4 070807043 CANDRA PERMANA L
222 24-033-222-3 070807056 DEDE HENDRI KARTAWIJAYA L
223 24-033-223-2 070807062 DEDEN MURDHANI TIRTA L
224 24-033-224-9 070807068 DEVI KURNIASIH P
225 24-033-225-8 070807072 DINA FEBRI ANTIA DISTRI P
226 24-033-226-7 070807096 FINI SRI WAHYUNI P
227 24-033-227-6 070807122 IIS LIAWATI ANGGRAENI P
228 24-033-228-5 070807126 IKA YULIA SARI P
229 24-033-229-4 070807127 IMAN ALI RAHMAN L
230 24-033-230-3 070807138 JIHAD AMRILAH L
231 24-033-231-2 070807141 KARLINA RESTIA P
232 24-033-232-9 070807147 LUGI ABDULHOLIK L
233 24-033-233-8 070807153 M. MUKSIN AL ATOS L
234 24-033-234-7 070807160 MOCH. WIGHRA WIBAWA L
235 24-033-235-6 070807178 MUHAMAD SOPIAN L
236 24-033-236-5 070807181 MUJIB SAEPUDIN L
237 24-033-237-4 070807198 NURASIAH P
238 24-033-238-3 070807213 R. ADITYA NUGRAHA L
239 24-033-239-2 070807215 RANI NURANI P
240 24-033-240-9 070807218 RESA SITI HIKMAH P
241 24-033-241-8 070807225 RINA SULASTRI P
242 24-033-242-7 070807226 RISA SRI RAMDAYANI P
243 24-033-243-6 070807230 RISMA SITI RAHMAH P
244 24-033-244-5 070807233 RISTA MASNONEH P
245 24-033-245-4 070807236 RIZALDI MUTAQIN L
246 24-033-246-3 070807238 ROMANSAH L
247 24-033-247-2 070807241 RIYAN FEBRIAN L
248 24-033-248-9 070807251 SANTI SEPTIAWATI P
249 24-033-249-8 070807253 SELA RETNIAWATI P
250 24-033-250-7 070807272 TIA RISTIANA SARI P
251 24-033-251-6 070807280 VERA SUCIATI PUSPITA P
252 24-033-252-5 070807281 WIDAWATI P
253 24-033-253-4 070807282 WIDIAN L
254 24-033-254-3 070807284 WITRI NIRMALA P
255 24-033-255-2 070807288 YADI MULYADI L
256 24-033-256-9 070807294 YOHAN SURYANA L
257 24-033-257-8 070807303 YUNI SAFITRI P
Rata-rata

LAPORAN KETAMATAN SISWA


SLTP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SLTP NEGERI 1 SUKALARANG
Jl. Lembur Km. 11 Sukalarang Telp. 260201 Sukabumi
DAFTAR KUMPULAN LULUSAN UN/US
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Tlp.(0266)260201 e-mail : smpn skala@yahoo.co.id

Ma

B. Indonesia

Matematika
P. Agama
Tempat, Nama

PPKn
Agama
Tanggal Lahir Orang tua/wali

6 7 8 9 10 11 12

Sukabumi, 5 Maret 1994 Islam Ojak 0.00 0.00 3.60 5.50


Sukabumi, 13 Juli 1994 Islam Asep Saepul Ajiz 0.00 0.00 8.20 5.00
Sukabumi, 28 April 1995 Islam Eman Sulaeman 0.00 0.00 6.40 6.25
Sukabumi, 26 Desember 1993 Islam Idi Setiyadi 0.00 0.00 6.60 5.75
Sukabumi, 13 Juli 1994 Islam Didin Saepudin 0.00 0.00 4.80 4.50
Sukabumi, 30 Agustus 1994 Islam Tateng Rohendi 0.00 0.00 6.80 5.50
Sukabumi, 23 April 1994 Islam Ma'mur 0.00 0.00 7.00 6.25
Sukabumi, 3 Januari 1992 Islam Abun 0.00 0.00 5.80 5.50
Sukabumi, 2 Juli 1994 Islam Asep Kurnia 0.00 0.00 6.60 3.75
Sukabumi, 24 Desember 1994 Islam Pepen Supendi 0.00 0.00 7.00 5.50
Sukabumi, 17 Agustus 1994 Islam Ade Sobana 0.00 0.00 6.20 5.00
Sukabumi, 28 Juni 1995 Islam H. Mohamad Nanang 0.00 0.00 7.40 4.75
Sukabumi, 9 Mei 1994 Islam Aceng Hapidin 0.00 0.00 6.80 4.25
Sukabumi, 19 Pebruari 1995 Islam Sulaeman 0.00 0.00 8.20 4.50
Sukabumi, 18 Pebruari 1995 Islam Kurniawan 0.00 0.00 7.00 5.25
Jakarta, 11 Maret 1994 Islam Sutoyo 0.00 0.00 8.00 4.25
Sukabumi, 15 Januari 1995 Islam Abad Badrudin 0.00 0.00 6.40 4.25
Sukabumi, 1 September 1993 Islam Apen 0.00 0.00 7.20 5.75
Sukabumi, 4 Juni 1993 Islam Dede 0.00 0.00 7.00 5.50
Sukabumi, 18 Pebruari 1994 Islam Ridwansyah 0.00 0.00 7.00 5.00
Cilegon, 8 Pebruari 1996 Islam Edje Somantri 0.00 0.00 6.60 4.50
Sukabumi, 24 Juni 1994 Islam Pendi 0.00 0.00 8.00 6.00
Sukabumi, 24 Mei 1995 Islam Muh. Huri 0.00 0.00 6.20 4.75
Sukabumi, 21 September 1994 Islam Dadan Bandaniji 0.00 0.00 8.00 4.75
Sukabumi, 2 Maret 1994 Islam Mumuh 0.00 0.00 6.00 6.00
Sukabumi, 6 Juni 1995 Islam Saprudin 0.00 0.00 6.60 5.00
Sukabumi, 18 April 1995 Islam Ade Apendi 0.00 0.00 6.00 5.25
Sukabumi, 23 Maret 1996 Islam Unang Sutrisna 0.00 0.00 7.20 4.50
Sukabumi, 30 Nopember 1994 Islam Ajang Sapari 0.00 0.00 4.40 4.50
Sukabumi, 28 Mei 1994 Islam Aban 0.00 0.00 7.40 5.25
Sukabumi, 28 Desember 1994 Islam Jajang 0.00 0.00 7.00 5.25
Sukabumi, 16 Maret 1995 Islam Jajang Majid 0.00 0.00 7.60 5.00
Sukabumi, 2 Agustus 1994 Islam Pepen Supriadi 0.00 0.00 7.40 5.00
Sukabumi, 23 Oktober 1995 Islam Nurdin 0.00 0.00 7.20 4.25
Sukabumi, 5 Agustus 1992 Islam Jaenal Abidin 0.00 0.00 4.20 5.00
Sukabumi, 2 Juni 1993 Islam Komar 0.00 0.00 - -
Sukabumi, 22 Pebruari 1995 Islam Endin 0.00 0.00 5.80 5.75
Sukabumi, 29 Januari 1994 Islam Asep Saepudin 0.00 0.00 6.80 5.00
Sukabumi, 7 Maret 1995 Islam Ece Sugama 0.00 0.00 6.60 4.75
Sukabumi, 27 September 1994 Islam Mudin 0.00 0.00 8.20 5.00
Sukabumi, 27 Januari 1995 Islam Sali Anwari 0.00 0.00 6.60 5.75
Sukabumi, 4 Pebruari 1995 Islam Andi 0.00 0.00 6.80 4.50
Sukabumi, 1 Desember 1994 Islam Daman 0.00 0.00 6.40 5.50
Sukabumi, 9 Agustus 1994 Islam Ade Setiawan 0.00 0.00 5.00 5.25
Sukabumi, 15 Agustus 1994 Islam Adum 0.00 0.00 7.00 5.25
Sukabumi, 15 Agustus 1995 Islam Ade Rojudin 0.00 0.00 6.60 4.75
Sukabumi, 5 Agustus1994 Islam Sukrilah 0.00 0.00 6.80 6.00
Sukabumi, 6 Maret 1995 Islam Ujang 0.00 0.00 5.60 5.00
Sukabumi,4 September 1994 Islam Jamaludin 0.00 0.00 6.60 4.00
Sukabumi, 22 April 1994 Islam Mumuh 0.00 0.00 7.60 4.25
Sukabumi, 11 Agustus 1993 Islam Lukman 0.00 0.00 6.20 5.75
Sukabumi, 12 Maret 1992 Islam Atang 0.00 0.00 6.60 5.25
Sukabumi, 5 Agustus 1993 Islam Dadang Supriatman 0.00 0.00 6.20 5.50
Sukabumi, 3 Nopember 1994 Islam Solihin 0.00 0.00 7.60 5.75
Sukabumi, 11 September 1994 Islam Solihin 0.00 0.00 5.60 6.25
Sukabumi, 6 Pebruari 1994 Islam Olih Solihin 0.00 0.00 8.00 4.25
Sukabumi, 21 Pebruari 1995 Islam Ejen Abidin 0.00 0.00 6.60 4.50
Sukabumi, 8 September 1992 Islam Sahroni 0.00 0.00 7.40 4.50
Sukabumi, 15 Maret 1995 Islam Ashari Abdul Rojak 0.00 0.00 5.00 5.00
Sukabumi, 4 Pebruari1995 Islam Aay 0.00 0.00 9.00 6.00
Sukabumi, 14 April 1994 Islam Sarip 0.00 0.00 6.60 5.00
Sukabumi, 3 Mei 1994 Islam Enjang 0.00 0.00 7.20 4.50
Sukabumi, 14 Agustus 1995 Islam Mahfud 0.00 0.00 6.80 5.50
Sukabumi, 5 Januari 1994 Islam Ayi 0.00 0.00 6.40 5.00
Sukabumi, 8 Januari 1995 Islam Aep Saepudin 0.00 0.00 6.60 4.50
Sukabumi, 30 Juli 1994 Islam Emut 0.00 0.00 7.60 4.75
Sukabumi, 24 Juni 1993 Islam Samsudin 0.00 0.00 5.80 5.00
Cianjur, 11 Januari 1996 Islam Ujang Tatang 0.00 0.00 8.00 4.00
Sukabumi, 4 Januari 1995 Islam Hamdan 0.00 0.00 7.60 4.50
Sukabumi, 12 Pebruari 1995 Islam Kustiawan 0.00 0.00 7.20 4.50
Sukabumi, 26 September 1995 Islam Uus Kuswaya 0.00 0.00 6.80 4.25
Sukabumi, 18 September 1993 Islam Rosidin 0.00 0.00 6.80 6.25
Sukabumi, 2 Mei 1995 Islam Heri 0.00 0.00 6.40 5.00
Sukabumi, 13 Nopember 1993 Islam Solihin 0.00 0.00 7.00 5.50
Sukabumi, 27 Pebruari 1994 Islam Ade Muhayat 0.00 0.00 6.00 4.25
Sukabumi, 30 September 1995 Islam Baban Sobandi 0.00 0.00 6.40 4.00
Sukabumi, 4 April 1994 Islam Asep Sukayat 0.00 0.00 6.40 4.00
Sukabumi, 11 Juni 1994 Islam Dadang 0.00 0.00 7.20 4.75
Sukabumi, 28 Oktober 1994 Islam Endin 0.00 0.00 8.20 6.25
Sukabumi, 18 April 1994 Islam Sarop 0.00 0.00 7.20 6.00
Sukabumi, 29 Oktober 1994 Islam Ayi 0.00 0.00 6.80 5.25
Sukabumi, 2 Oktober 1994 Islam Khaerudin 0.00 0.00 5.80 6.00
Sukabumi, 8 Oktober 1994 Islam Yodi Kusmayadi 0.00 0.00 5.60 6.00
Sukabumi, 29 Oktober 1994 Islam Rahmat Mulyadi 0.00 0.00 5.20 4.25
Sukabumi, 23 Oktober 1992 Islam Anen 0.00 0.00 4.60 5.25
Sukabumi, 15 Nopember 1995 Islam Kumu 0.00 0.00 6.40 5.75
Sukabumi, 28 Agustus 1994 Islam Ade Suherman 0.00 0.00 6.00 6.25
Sukabumi, 22 Juni 1995 Islam Sadiun Gatot 0.00 0.00 7.20 5.00
Sukabumi, 4 Januari 1995 Islam Ayi Saepul Bahri 0.00 0.00 6.00 5.00
Sukabumi, 5 Maret 1995 Islam Pardi 0.00 0.00 6.20 4.75
Sukabumi, 7 Nopember 1994 Islam Ade Rokib 0.00 0.00 6.80 6.00
Bandung, 3 Pebruari 1996 Islam Jajat Sudrajat 0.00 0.00 6.60 5.50
Sukabumi, 25 Juni 1995 Islam H. Dadang Priatna 0.00 0.00 6.00 7.25
Sukabumi, 1 Meret 1994 Islam Tata 0.00 0.00 7.00 4.75
Sukabumi, 19 Juli 1994 Islam Ono Suryatna 0.00 0.00 7.20 6.25
Sukabumi, 5 Oktober 1995 Islam Abdul Cholid 0.00 0.00 7.00 5.75
Sukabumi, 10 Desember 1995 Islam Komarudin 0.00 0.00 6.40 5.00
Sukabumi, 14 Juni 1995 Islam Asmawi 0.00 0.00 6.40 3.75
Sukabumi, 25 Maret 1995 Islam Rahmat Hidayat 0.00 0.00 5.80 6.25
Sukabumi, 14 Maret 1995 Islam Hendi AS 0.00 0.00 6.60 4.75
Sukabumi, 15 September 1995 Islam Suhendi Hendrayana 0.00 0.00 5.80 5.25
Sukabumi, 13 Agustus 1994 Islam Suparman 0.00 0.00 5.60 4.00
Sukabumi, 24 September 1994 Islam Dadang 0.00 0.00 6.80 5.50
Sukabumi, 23 September 1994 Islam Gopur 0.00 0.00 7.00 5.25
Sukabumi, 23 Juni 1995 Islam Iwan Sukmawan 0.00 0.00 6.40 5.25
Sukabumi, 24 Nopember 1994 Islam Ujang Samsudin 0.00 0.00 6.60 5.25
Sukabumi, 29 Mei 1995 Islam Yaya Suken Sujana 0.00 0.00 6.40 5.00
Cianjur, 14 Desember 1995 Islam Udin 0.00 0.00 6.40 4.75
Sukabumi, 4 April 1994 Islam Kodir Saripudin 0.00 0.00 4.80 3.75
Sukabumi, 25 Januari 1995 Islam E. Kusmawan 0.00 0.00 7.00 5.50
Sukabumi, 23 April 1994 Islam Didin 0.00 0.00 6.60 5.75
Sukabumi, 16 Juni 1995 Islam Aep Saepudin 0.00 0.00 7.20 5.25
Sukabumi, 10 Juli 1995 Islam Rempil 0.00 0.00 5.40 5.00
Bogor, 23 Pebruari 1995 Islam Hermansyah 0.00 0.00 6.60 2.75
Sukabumi, 5 Oktober 1994 Islam Didin 0.00 0.00 6.40 4.50
Sukabumi, 6 April 1994 Islam H. Dahlan 0.00 0.00 5.80 3.75
Sukabumi, 3 Maret 1994 Islam Atin Supriatna 0.00 0.00 5.40 4.75
Cianjur, 5 April 1995 Islam H. Nurdin Afgandi 0.00 0.00 6.00 4.00
Sukabumi, 6 Nopember 1995 Islam Maskun 0.00 0.00 7.40 5.00
Sukabumi, 28 September 1995 Islam Sodikin 0.00 0.00 7.00 5.00
Sukabumi, 15 Januari 1996 Islam Asep Saepuloh 0.00 0.00 6.40 5.00
Sukabumi, 17 Agustus 1994 Islam Nanang 0.00 0.00 6.40 4.00
Sukabumi, 22 Mei 1993 Islam Solehudin 0.00 0.00 5.80 3.75
Sukabumi, 11 Oktober 1994 Islam Asep Budiman 0.00 0.00 7.40 6.00
Sukabumi, 18 Januari 1995 Islam Usep Harun 0.00 0.00 6.80 5.00
Sukabumi, 25 Oktober 1994 Islam Uci Sanusi 0.00 0.00 7.40 5.25
Sukabumi, 10 Nopember 1994 Islam Suryadi 0.00 0.00 6.40 4.50
Sukabumi, 15 Juli 1994 Islam Ece Suparman 0.00 0.00 5.20 3.75
Sukabumi, 25 Juli 1994 Islam Ucup Sumarna 0.00 0.00 6.80 6.00
Sukabumi, 4 Nopember 1994 Islam Jaya Iskandar 0.00 0.00 5.80 4.25
Sukabumi, 24 Oktober 1994 Islam Pahrul Asikin 0.00 0.00 5.00 4.50
Sukabumi, 2 Nopember 1993 Islam Jejen Suherman 0.00 0.00 6.20 4.00
Sukabumi, 27 April 1995 Islam Nurkasih 0.00 0.00 5.40 4.75
Sukabumi, 29 Agustus 1994 Islam Cacu Suherman 0.00 0.00 7.40 3.75
Bandung, 27 April 1995 Islam Ahmad Suganda 0.00 0.00 6.60 4.25
Sukabumi, 26 September 1995 Islam Endin Supriadi 0.00 0.00 5.40 3.25
Sukabumi, 2 Pebruari 1993 Islam Encen 0.00 0.00 6.60 4.75
Sukabumi, 18 April 1994 Islam Ajun Junaedi 0.00 0.00 6.20 2.50
Jakarta, 28 April 1993 Islam Toni Astra 0.00 0.00 6.40 4.00
Sukabumi, 25 Juni 1994 Islam Jejen 0.00 0.00 6.20 5.25
Sukabumi, 26 Agustus 1994 Islam Ujang Suparman 0.00 0.00 7.20 6.75
Sukabumi, 29 Oktober 1995 Islam S. Yanto 0.00 0.00 7.00 4.75
Sukabumi, 5 Juni 1995 Islam Suryadi 0.00 0.00 5.60 5.25
Cianjur, 25 Juli 1994 Islam Nasrudin 0.00 0.00 7.20 4.50
Sukabumi, 25 Maret 1994 Islam Kurniawan 0.00 0.00 6.20 5.50
Sukabumi, 16 Juli 1995 Islam Mustofa 0.00 0.00 7.00 3.50
Sukabumi, 12 Mei 1993 Islam Saepuloh 0.00 0.00 5.80 4.75
Sukabumi, 23 Nopember 1994 Islam Cece Lukman 0.00 0.00 6.40 5.50
Bandung, 17 Juli 1995 Islam A. Sopandi 0.00 0.00 6.40 5.00
Sukabumi, 21 Oktober 1994 Islam Iing Marsudin 0.00 0.00 7.20 4.25
Sukabumi, 14 Agustus 1994 Islam Juandi 0.00 0.00 6.80 5.25
Sukabumi, 21 Juli 1994 Islam H. Asep Abdullah 0.00 0.00 6.80 4.75
Sukabumi, 22 Juni 1995 Islam Mahmudin 0.00 0.00 5.20 5.50
Sukabumi, 10 April 1994 Islam Kandul Rukanda 0.00 0.00 - -
Sukabumi, 18 April 1994 Islam Majid 0.00 0.00 6.60 5.25
Sukabumi, 7 Desember 1995 Islam Rahmat 0.00 0.00 6.40 4.50
Sukabumi, 9 Agustus 1994 Islam Achmad Mamat 0.00 0.00 6.20 5.50
Sukabumi, 2 Nopember 1993 Islam Aman 0.00 0.00 6.80 5.25
Cianjur, 19 April 1994 Islam Hendi 0.00 0.00 6.80 5.25
Sukabumi, 11 Maret 1994 Islam Jumena 0.00 0.00 7.40 5.50
Sukabumi, 16 Oktober 1994 Islam Jajang Sadili 0.00 0.00 6.60 5.25
Sukabumi, 8 Juli 1994 Islam Ujang Supyani 0.00 0.00 7.00 5.25
Sukabumi, 1 Januari 1995 Islam Ade Warsa 0.00 0.00 5.80 4.75
Sukabumi,15 Juli 1995 Islam Dian Taufik Apandi 0.00 0.00 6.00 4.25
Sukabumi, 1 Mei 1994 Islam Arip 0.00 0.00 5.60 5.00
Sukabumi, 7 Juni 1994 Islam Thohir 0.00 0.00 5.00 5.75
Sukabumi, 5 Oktober 1994 Islam Ipin 0.00 0.00 6.40 5.25
Sukabumi, 8 Juni 1995 Islam Umar Said 0.00 0.00 8.00 5.00
Sukabumi, 4 Juli 1995 Islam H. Abdul Rojak 0.00 0.00 6.80 3.75
Sukabumi, 29 September 1995 Islam Karta 0.00 0.00 7.60 4.25
Sukabumi, 21 Desember 1995 Islam Ade 0.00 0.00 4.00 5.00
Sukabumi, 1 Juni 1995 Islam Agus 0.00 0.00 6.60 4.25
Sukabumi,28 Nopember 1996 Islam Endang Ramlan 0.00 0.00 6.80 4.50
Sukabumi, 17 Desember 1994 Islam Ade Rustaman 0.00 0.00 7.20 3.25
Sukabumi, 30 September 1994 Islam Dadang 0.00 0.00 5.80 3.00
Jakarta, 4 Agustus 1995 Islam Saeful Basri 0.00 0.00 7.60 4.75
Sukabumi, 22 September 1994 Islam Sulaeman 0.00 0.00 6.40 3.75
Sukabumi,15 Oktober 1995 Islam Asep Supriatna 0.00 0.00 5.80 4.25
Sukabumi, 12 Desember 1994 Islam Bubun 0.00 0.00 6.00 4.25
Sukabumi, 1 Januari 1993 Islam Didin 0.00 0.00 7.20 4.50
Sukabumi, 20 Januari 1995 Islam Deden Andri 0.00 0.00 5.80 5.00
Pontianak, 1 Agustus 1995 Islam Slamet Baharudin 0.00 0.00 7.40 7.00
Sukabumi, 22 Juni 1995 Islam Ridwan 0.00 0.00 6.00 5.25
Sukabumi, 8 Maret 1994 Islam Sudrajat 0.00 0.00 6.00 5.25
Sukabumi, 6 Pebruari 1995 Islam Asep 0.00 0.00 5.80 5.75
Sukabumi, 24 Pebruari 1995 Islam Parman 0.00 0.00 7.60 5.25
Sukabumi, 24 Agustus 1994 Islam Sumanta 0.00 0.00 4.80 4.50
Sukabumi, 3 September 1995 Islam U. Suhandi 0.00 0.00 8.20 6.50
Sukabumi, 28 Juli 1994 Islam Aep 0.00 0.00 6.60 6.25
Bandung, 26 Juni 1995 Islam Ayut Sutarja 0.00 0.00 8.00 5.75
Sukabumi, 27 Mei 1995 Islam Ujang Wildani 0.00 0.00 6.40 5.25
Sukabumi, 17 Mei 1994 Islam Maman 0.00 0.00 6.40 5.75
Sukabumi, 17 Agustus 1995 Islam Karna 0.00 0.00 6.20 5.25
Sukabumi, 13 Oktober 1995 Islam Nunuh 0.00 0.00 6.80 6.00
Sukabumi, 30 Januari 1994 Islam Ade 0.00 0.00 6.40 4.75
Sukabumi, 10 Januari 1994 Islam H. Muhibban Fauzi 0.00 0.00 8.20 5.75
Bandung, 9 Juni 1995 Islam Dody Rukman Meidianto 0.00 0.00 5.80 5.00
Sukabumi, 28 Mei 1994 Islam Asep Suhendar 0.00 0.00 7.80 5.25
Sukabumi, 25 Nopember 1995 Islam Ujang Supyani 0.00 0.00 5.60 5.75
Sukabumi, 11 Nopember 1994 Islam Saepudin 0.00 0.00 7.80 5.25
Sukabumi, 3 Juni 1995 Islam Aom 0.00 0.00 - -
Sukabumi, 30 Nopember 1994 Islam Cecep 0.00 0.00 6.00 5.00
Sukabumi, 28 Pebruari 1995 Islam Judin 0.00 0.00 6.40 5.75
Sukabumi, 7 Juni 1994 Islam Nandan Ginanjar 0.00 0.00 7.00 6.00
Sukabumi, 15 Juli 1995 Islam H. Moch. Yusup 0.00 0.00 6.60 3.00
Sukabumi, 7 Juni 1995 Islam Nandang Acep 0.00 0.00 6.20 5.00
Sukabumi, 13 Nopember 1994 Islam Kusnadi 0.00 0.00 6.20 6.00
Sukabumi, 20 Januari 1995 Islam Jatman 0.00 0.00 7.80 5.00
Sukabumi, 12 Juni 1994 Islam Kiki 0.00 0.00 6.00 5.25
Sukabumi, 29 Juli 1994 Islam M. Abduloh 0.00 0.00 6.00 4.25
Sukabumi, 20 Oktober 1994 Islam Mamin 0.00 0.00 6.20 4.25
Sukabumi, 4 Agustus 1994 Islam Dohman Abdurohman 0.00 0.00 6.60 5.00
Sukabumi, 3 April 1995 Islam Dede Nurdin 0.00 0.00 6.60 5.50
Sukabumi, 29 Juni 1995 Islam Dadang 0.00 0.00 7.00 6.00
Sukabumi, 9 September 1994 Islam Ma'mur 0.00 0.00 6.40 5.50
Sukabumi, 1 Juli 1994 Islam Ade Abdurohman 0.00 0.00 7.60 5.75
Sukabumi, 31 Mei 1995 Islam Deden 0.00 0.00 6.00 5.00
Sukabumi, 25 April 1995 Islam M.Dedi Rosadi 0.00 0.00 7.40 5.75
Sukabumi, 1 Januari 1995 Islam Didin Rahayu 0.00 0.00 6.40 6.00
Sukabumi, 24 Nopember 1994 Islam Mamduh 0.00 0.00 7.00 5.50
Sukabumi, 20 Oktober 1994 Islam Maman Suherman 0.00 0.00 6.80 4.25
Sukabumi, 8 Maret 1994 Islam Sudrajat 0.00 0.00 6.20 6.00
Sukabumi, 20 Pebruari 1993 Islam Momon Nurbamin 0.00 0.00 6.00 5.75
Subang, 2 September 1994 Islam Sugito 0.00 0.00 6.20 4.75
Sukabumi, 8 Pebruari 1995 Islam Topanudin 0.00 0.00 7.00 5.75
Sukabumi, 21 Agustus 1994 Islam Dedi Mulyana 0.00 0.00 5.20 5.00
Sukabumi, 15 Juni 1995 Islam Ahmad Rifai 0.00 0.00 5.40 5.00
Sukabumi, 17 Agustus 1994 Islam Solihin 0.00 0.00 6.40 4.75
Sukabumi, 7 Oktober 1994 Islam Ruswandi 0.00 0.00 6.20 4.00
Sukabumi, 5 Juli 1994 Islam Ahmad Faisal 0.00 0.00 5.80 5.50
Sukabumi, 24 April 1995 Islam Sai Sasmita 0.00 0.00 5.80 6.25
Kalimantan, 24 Agustus 1994 Islam Iskandar DJ. 0.00 0.00 7.00 4.75
Sukabumi, 17 September 1994 Islam Nani 0.00 0.00 5.40 5.25
Sukabumi, 1 Juni 1995 Islam Ahmad Ripai 0.00 0.00 7.20 4.75
Sukabumi, 3 Juni 1994 Islam Jejen 0.00 0.00 5.00 6.25
Sukabumi, 13 Agustus 1993 Islam Dedi Sutisna 0.00 0.00 8.60 4.75
Sukabumi, 5 Oktober 1995 Islam Puloh 0.00 0.00 5.60 3.75
Sukabumi, 18 Maret 1994 Islam R.H. Moechtar T 0.00 0.00 7.40 4.25
Sukabumi, 13 Juni 1996 Islam Udin 0.00 0.00 6.20 5.25
Sukabumi, 28 Agustus 1994 Islam Bubun 0.00 0.00 6.40 4.50
Sukabumi, 3 Juli 1995 Islam Opa 0.00 0.00 5.60 6.00
Sukabumi, 2 Pebruari 1995 Islam Majid 0.00 0.00 7.80 4.75
Sukabumi, 11 Januari 1995 Islam D. Wiranta 0.00 0.00 6.00 5.00
Sukabumi, 28 Nopember 1994 Islam Sahir 0.00 0.00 6.80 5.00
Cimahi, 28 September 1995 Islam Sodikun 0.00 0.00 6.00 5.25
Sukabumi, 15 Pebruari 1995 Islam Herman 0.00 0.00 6.00 5.25
Sukabumi, 15 Pebruari 1995 Islam Adef Syahromy 0.00 0.00 6.00 5.25
Sukabumi, 4 September 1994 Islam Esa Koswara 0.00 0.00 7.00 5.00
Sukabumi, 28 Juni 1995 Islam Adang 0.00 0.00 5.00 5.75
Sukabumi, 08 Maret 1995 Islam Tedi Riswandi 0.00 0.00 6.80 5.00
Sukabumi, 10 Pebruari 1995 Islam Nanang Hasan Sadili 0.00 0.00 6.80 4.75
Sukabumi, 11 Nopember 1994 Islam Dadin 0.00 0.00 6.80 6.00
Sukabumi, 28 September 1996 Islam Suryadi 0.00 0.00 6.60 5.75
Sukabumi, 10 Juli 1994 Islam Soleh 0.00 0.00 8.40 5.75
Sukabumi, 24 Oktober 1994 Islam Jaya Sunarya 0.00 0.00 5.80 3.75
Sukabumi, 4 Juli 1994 Islam Yani Yakub 0.00 0.00 7.40 3.50
Sukabumi, 24 Agustus 1995 Islam Asep 0.00 0.00 5.60 6.25
Rata-rata 0.00 0.00 6.53 5.02

Telah diperiksa oleh


Pengawas Sekolah,

…………………………………….
NIP.

ATAN SISWA
MATAN
KALARANG
UKALARANG
AN 2008/2009
UKABUMI

Sukabumi
Mata Pelajaran

Seni Budaya

Elektronika
Penjaskes

B. Daerah
B. Inggris

Ket.

BTQ
KTK
IPA

IPS

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4.50 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00


8.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
7.50 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4.75 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.50 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.75 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.50 0.00 0.00 0.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
8.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
7.50 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.50 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
7.75 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
7.75 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
8.50 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4.75 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.25 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4.75 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4.75 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4.75 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4.75 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
7.50 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
7.75 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
8.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
7.75 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.75 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
7.50 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
7.75 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.75 0.00 0.00 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.25 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.50 0.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.75 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.75 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4.25 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
7.25 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.25 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
7.50 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4.25 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5.25 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
4.75 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6.07 0.00 0.00 0.00 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Nama : UJANG HAN HAN SUHERLAN Nama : WINDASARI
Kelas : 9 9A Kelas : 9 9A
Nomor Peserta : 24-033-041-8 Nomor Peserta : 24-033-042-7
Nomor Induk : 070807277 Nomor Induk : 070807283

Nama : YUDI SETIAWAN Nama : YETI MASRIAH


Kelas : 9 9A Kelas : 9 9A
Nomor Peserta : 24-033-044-5 Nomor Peserta : 24-033-043-6
Nomor Induk : 070807298 Nomor Induk : 070807292

Nama : AE MAEMUNAH Nama : AGUS FAISAL


Kelas : 9 9B Kelas : 9 9B
Nomor Peserta : 24-033-045-4 Nomor Peserta : 24-033-046-3
Nomor Induk : 070807007 Nomor Induk : 070807010

Nama : ANGGI PARYOGA Nama : AHMAD KHUDRI SIBARANI


Kelas : 9 9B Kelas : 9 9B
Nomor Peserta : 24-033-048-9 Nomor Peserta : 24-033-047-2
Nomor Induk : 070807023 Nomor Induk : 070807015

Nama : ANGGI PURNAMA Nama : ASIKIN


Kelas : 9 9B Kelas : 9 9B
Nomor Peserta : 24-033-049-8 Nomor Peserta : 24-033-050-7
Nomor Induk : 070807024 Nomor Induk : 070807033

Nama : DEDE SAEPUL ANWAR Nama : CUCU SA’ADAH


Kelas : 9 9B Kelas : 9 9B
Nomor Peserta : 24-033-052-5 Nomor Peserta : 24-033-051-6
Nomor Induk : 070807059 Nomor Induk : 070807046

Nama : ELVA HANDAYANI ALI DS. Nama : ENDANG RUSLANDI


Kelas : 9 9B Kelas : 9 9B
Nomor Peserta : 24-033-053-4 Nomor Peserta : 24-033-054-3
Nomor Induk : 070807081 Nomor Induk : 070807084

Nama : FEBY ISWANTO Nama : FAJAR SEPTIAN


Kelas : 9 9B Kelas : 9 9B
Nomor Peserta : 24-033-056-9 Nomor Peserta : 24-033-055-2
Nomor Induk : 070807094 Nomor Induk : 070807091

Nama : FIRDANA YUSUP Nama : HAMDANI


Kelas : 9 9B Kelas : 9 9B
Nomor Peserta : 24-033-057-8 Nomor Peserta : 24-033-058-7
Nomor Induk : 070807097 Nomor Induk : 070807106

Nama : HANIPAH Nama : HAMZAH RUSDI


Kelas : 9 9B Kelas : 9 9B
Nomor Peserta : 24-033-060-5 Nomor Peserta : 24-033-059-6
Nomor Induk : 070807108 Nomor Induk : 070807107
1 4 17 18 33

Praktik (IPA)

JUMLAH
IPA
NO. NAMA

1 ABDULATIF 7.00 6.00 13.00


2 AGUNG RUDIANTO 0.00
3 AGUS FAISAL 0.00
4 ANDRI 0.00
5 ANDRI 0.00
6 AWAN RUSWANDI 0.00
7 AZIS MAULANA 0.00
8 AZIZAH AIDAH 0.00
9 DANI MUSTOFA 0.00
10 DIAN ANGRAENI 0.00
11 ENDAH WULANSARI 0.00
12 ERI YUNIARTI 0.00
13 FAHAD HUSEN BAPADOL 0.00
14 FITRI NURAENI 0.00
15 GILANG BAGJA GUMELAR 0.00
16 GITA ANGGIA PUTRI 0.00
17 IMAN HIDAYAT 0.00
18 INDRI RAHMAYANTI 0.00
19 LILIH MASLIHAH 0.00
20 LISTIANI 0.00
21 LUTFI FATMAWIAH 0.00
22 MERLIS KARMAYLANI 0.00
23 MUHAMMAD RAJIB 0.00
24 MUHAMAD IRFAN MAULANA 0.00
25 MUHAMAD NAJER 0.00
26 MUHIDIN 0.00
27 MUMUD SAEPUL MUIS 0.00
28 NASURYANA 0.00
29 NENG FINI FUJIANA 0.00
30 NOVAL PRAYOGA 0.00
31 PAJAR 0.00
32 RIAN HADIYANSAH 0.00
33 RIDWAN SAEPULOH 0.00
34 RINA FUJI ASTUTI 0.00
35 RINI SUSANTI 0.00
36 SAEPULOH 0.00
37 SITI FATIMAH 0.00
38 SITI SALAMAH 0.00
39 SOPYAN SAURI 0.00
40 SRI INDARTI 0.00
41 TATI NURHAYATI 0.00
42 YOPI RAMLAN 0.00
43 YUDI ARI SUPENDI 0.00
44 YUNIANGSIH 0.00
45 ABDUL WASI DASEP MUHYAR 0.00
46 AGUS MAULANA JAYA 0.00
47 AHMAD SALIM 0.00
48 AISAH NUROHMAH 0.00
49 ANDRI WIBAWA 0.00
50 ANDRIYANI KOMALASARI 0.00
51 CEP HENDRI 0.00
52 DANI PERMANA 0.00
53 DEA AULIA 0.00
54 DIAN RAHMAWATI 0.00
55 EGA MUSTOFA 0.00
56 ELNICKO PANGESTU 0.00
57 EUIS RIA AMALIA 0.00
58 FEBRINA SESINTA ENRI 0.00
59 FERRY BUNYAMIN 0.00
60 FITRIANI 0.00
61 HENDRIYANSAH SUBAKTI 0.00
62 ITA PURNAMA SARI 0.00
63 JANI NURYADI 0.00
64 LILIS PATONAH 0.00
65 M. ABDUL BARI 0.00
66 MUHAMMAD YUSUF 0.00
67 METI VERAWATI 0.00
68 MUH TAUFIK KURNIAWAN 0.00
69 MUJIB HERMAWAN 0.00
70 NANANG SAEPUDIN 0.00
71 NENDI NUROHMAN 0.00
72 NENG SRI MALINDA 0.00
73 NENI SUMINARTI 0.00
74 NIA 0.00
75 R.M. VIKTOR M.S. 0.00
76 RENA SUPRIATNI 0.00
77 RETNO SHAFITRI 0.00
78 RIFAL FEBIALDI R 0.00
79 RIZAL 0.00
80 SARI NENGSIH 0.00
81 SUCI NUGRAHA 0.00
82 SITI SYA'DIYYAH 0.00
83 SOPIAH 0.00
84 SRI WULANSARI 0.00
85 SURYA 0.00
86 YOGI DEWANTARA 0.00
87 YUSMAN TAOJIRI 0.00
88 YUSUP BAHTIAR 0.00
89 AGUS SUPARMAN 0.00
90 ADE MULYANI 0.00
91 AI SOPIYAH 0.00
92 AJAN MARJANULAH 0.00
93 ALFI ALAWIYAH 0.00
94 ANGGI GUNTARA 0.00
95 ARIS MUNANDAR 0.00
96 ASEP MUHAMAD HASAN 0.00
97 CEP IHSAN 0.00
98 DEDE YUSUP 0.00
99 DENDI MAULANA YUSUP 0.00
100 ELSA MARSELA 0.00
101 ENENG MARIAM 0.00
102 ERMA RAHMAWATI 0.00
103 FARHAN ABDUL AZIZ 0.00
104 GILANG YANUAR 0.00
105 GOPUR MUHARAM 0.00
106 HERDI RAMDANI 0.00
107 INDIRA NATARANI 0.00
108 ISNA MAULANA 0.00
109 ITA RATNASARI 0.00
110 LUCKI MAULANA 0.00
111 M. IRPAN ZALALUDIN A.S 0.00
112 MANSYUR HIDAYAT 0.00
113 MOHAMAD SALIM N 0.00
114 MITA WIDI SUKMAWATI 0.00
115 MUHAMMAD RAMDHANI R 0.00
116 MUHAMAD RIDWAN H 0.00
117 NENDEN NURSAFITRI 0.00
118 NESA IMANIAR 0.00
119 NINING NURHASANAH 0.00
120 NOPI 0.00
121 NURDIN 0.00
122 RASID MUSTOPA 0.00
123 RUHYAT GINANJAR 0.00
124 RUSTINI 0.00
125 SAEPUL ANWAR 0.00
126 SITI LALA AMANILAH 0.00
127 SONIA SUHAESITA 0.00
128 SUKRON TAMAMI 0.00
129 SURYANA 0.00
130 UCU SARIPAH 0.00
131 WIDA TAMIA 0.00
132 WISNU ANGGA APANDI 0.00
133 YAYU FARIDAH 0.00
134 ANDI HERMAWAN 0.00
135 ADEN HIKMAH RAMDANI 0.00
136 AGUNG MAHMUD 0.00
137 ANIH 0.00
138 ANISA 0.00
139 ASEP SUMARNA 0.00
140 AZIS HIDAYATTULOH 0.00
141 DEDE JAMAL 0.00
142 DEDE SUPRIATNA 0.00
143 DENA PALESTIN 0.00
144 DESI FITRIANI 0.00
145 DIAN NURDIANTI 0.00
146 DIAN SOPIATY 0.00
147 EGA JULIA NIRMALA SARI 0.00
148 ELIS NURMELISA 0.00
149 FITRIAYANI 0.00
150 GUMILAR 0.00
151 HENDAR 0.00
152 HENTI RUSTIKA R. 0.00
153 HUSEN 0.00
154 IMAS DAMAYANTI 0.00
155 IRFAN NURDIANSYAH 0.00
156 IWAN RUSMANA 0.00
157 JAMILAH 0.00
158 LUSI AGNESA YULIANA 0.00
159 LUTFI MU'AFA R 0.00
160 MIFTAHUDIN 0.00
161 MOCH DENI HARYANTO 0.00
162 MURTONO 0.00
163 NANO SUMARNA 0.00
164 NURBAETI 0.00
165 PERIYATNA 0.00
166 PIRMANSYAH 0.00
167 RATNASARI 0.00
168 RIKKI 0.00
169 RISTA MULHIMAH 0.00
170 SANDA SAPUTRA 0.00
171 SATRIA MAHARDIKA 0.00
172 SINDY WILLIYANI 0.00
173 SUSI LESTARI 0.00
174 UMMI AULIANA 0.00
175 WANDI SUTIAWAN 0.00
176 WINDI TRIYANA 0.00
177 ZAENAL ARIFIN 0.00
178 ARDIANSYAH 0.00
179 ADI WIDIANSYAH 0.00
180 AI KOMALASARI 0.00
181 AMELIA RAHMAWATI 0.00
182 ANIS FEBRIANTI 0.00
183 ASEP MUHAMAD FAHIR 0.00
184 ASEP MUHAMMAD ANWAR 0.00
185 DEDE ROHENDI 0.00
186 DEDE SURYANI 0.00
187 DEDE SUTIAWAN 0.00
188 DENI MUHAMAD ABDULAH 0.00
189 DENITA ANDRIANI 0.00
190 DEVI PURNAMASARI 0.00
191 DWI HARMUJI 0.00
192 ELSA SAFITRI 0.00
193 ERNA RAHMAYANTI 0.00
194 GIRI IRAWAN 0.00
195 HERLAN HALIM SUGIARTO 0.00
196 HERMAN 0.00
197 IMAS SITI MASRIPAH 0.00
198 INDRA ARDIANA YUSUP 0.00
199 INDRI MAULIDA R 0.00
200 JAJANG RAHMAT 0.00
201 JAKARIA 0.00
202 JALIN ERIS SEPTIADI 0.00
203 MUHAMMAD AMIR N 0.00
204 METIAWATI 0.00
205 MISBAH 0.00
206 NANANG 0.00
207 NURLELA 0.00
208 RESTI PUJI YUNINGSIH 0.00
209 RIAN PRASETIO 0.00
210 RUDI SUPRIADI 0.00
211 SANDI MUHARAM 0.00
212 SANTI KOMALASARI 0.00
213 SARI WULANDARI 0.00
214 SHANTI LESTARI 0.00
215 SITI AISAH 0.00
216 SITI NURLELA SARI 0.00
217 SUPYAN SAURI 0.00
218 SUAEBAH 0.00
219 SYARIFUDIN 0.00
220 UJANG PARIHIN 0.00
221 UJANG RIDWAN 0.00
222 WANDA SEPTIANDI 0.00
223 AZIZ MUSLIM 0.00
224 AANG HANAPI 0.00
225 AHMAD TEDI 0.00
226 ANDI SULAEMAN 0.00
227 ANDIKA BAGJA 0.00
228 ASEP NUGRAHA 0.00
229 ASEP RIYADNA 0.00
230 BUDIMANSYAH 0.00
231 CICA MARYATI 0.00
232 DEDE GUNANSYAH 0.00
233 DEDE RUDI 0.00
234 DEDE TATANG NAWAWI 0.00
235 DEDEN YUSEP JUNDAN 0.00
236 FERI PURNAMA 0.00
237 FIAN SOPIAN 0.00
238 HILMAN NURPALAH 0.00
239 IDA LAELA 0.00
240 IKMAL SOLIHIN 0.00
241 IWAN KUSWANDI 0.00
242 IYUS SUPYADIN 0.00
243 LUSI FATIMAH 0.00
244 MUHAMMAD RASID FAUZI 0.00
245 MASPIDOH 0.00
246 NENG FITRI 0.00
247 NENG NOPI SUSTRIANI 0.00
248 NENG TIA MONIKA 0.00
249 REZKA FAUZI RAMANDHANI 0.00
250 RIDWAN APIP 0.00
251 RINA MARLINA 0.00
252 RIZKI SAMPURNA 0.00
253 ROBBY ABDILAH 0.00
254 SAHID 0.00
255 SEPTIAN DEVI SAEPUL B 0.00
256 SITI JULAEHA 0.00
257 SITI POPIYAH 0.00
258 SRI WAHYUNI 0.00
259 SUCI SRI RAHAYU 0.00
260 SUSI 0.00
261 SYIFA FAUZIAH 0.00
262 TIA TRIANA AMELIA 0.00
263 WIDYA SITI RUBAIAH A 0.00
264 WIWIN WINDIANI 0.00
265 YULI AMELIA 0.00
266 Rata-rata 7.00 6.00 13.00
267
268
269
270 PANITIA
271 Drs. ENDANG RUYANA
272 ACEP RUKHIMAT, S.Pd.
273 Drs. JAMALUDIN
274 KARSINI, S.Pd.
275 HIDAYAT, S.Pd
276 SODIKUN, S.Pd
277 MAMAT SURACHMAT, S.Pd
278 SRI RAHAYU, S.Pd
279
280
281
282
283
284 Ence Suherman
285 Dadang ,S.Pd.I
286 Endang Suparman,A.Md
287 Marjiam
288 Ma'mun
289 Hamdan
290 Dikdik Krisnadi, S.Pd
291 Drs. Asep Rajab Ganda P.
292 Ilah Casilah
293 Dra. Karni Setia Suharni
294 Dra. Rita Januarita
295 Rd. Dewi Sukmawati, S.Pd
296 Wati Kustinawati, S.Pd
297 Siti Nurhidayati, S.Pd
298 Mochamad Soleh,S.Pd
299 Drs. Ujang Soleh
300 Markus Supriyana,S.Pd
301 Amri Lumban Batu
302 Euis Nurlarina, S.IP
303 Siti Zaenab, S.Pd
304 A. Hutaemi
305 Misbah
Misbah
Misbah
Misbah
Misbah
Misbah
Misbah

306
307
308 SKALA
309 Drs. Anwar Kurnia
310 Siti Romlah, S.Pd.
311 Ika Fartika, S.Pd
312 Popon Nuraeni, S.Pd.
313 Ai Nurhayati, S.Pd
314 Nengsri Rohimah,S.Pd.
315 Ahmad Apandi, M.Pd
316 Deden Suherlan, S.Ag
317 Dadang Syafrudin, S.Ag
318 Rini Erviana, S.Pd
319 Asep Hamzah, S.Pd
320 Sukarti, S.Pd.
321 Lena Nurhasanah, S.Pd
322 Ferry Andriana, S.Pd
323 Lina Paridah, S.Pd
324 Iwan Suryawan
325 Nia Rosmayanti, S.Pd
326 Cecep Hermana, S.Pd
327 Uyuk Saripudin
328 Nasep Mujtaba A, S.Ag
329 Endah Nur Af’idatu, S.Pd
330 Deden Hendrawan Y
331 Elis Lisnawati, S.Pd.I.
332 Lina Kahtini
333 Dudin Suhendar
334 Maria Hapni
335 Ai
336
337
338
339
340
341
342
343
344
34.00
Rata-rata

6.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
B. Indonesia

Matematika

B. SUNDA
B. Inggris

IPA
NO. NO.PESERTA UJIAN NIS NAMA TGLLAHIR ORTU

1 05-037-001-8 060707004 ABDULATIF Sukabumi, 16 Nopember 1993 Pahrudin


2 05-037-002-7 060707010 AGUNG RUDIANTO Sukabumi, 22 Maret 1994 Wahyu Yulianto
3 05-037-003-6 060707012 AGUS FAISAL Sukabumi, 24 Juli 1994 Muhamad Ansor
4 05-037-004-5 060707031 ANDRI Sukabumi, 17 Agustus 1992 Saepuloh
5 05-037-005-4 060707030 ANDRI Sukabumi, 23 Maret 1994 Ahyas
6 05-037-006-3 060707051 AWAN RUSWANDI Sukabumi, 24 April 1994 Maman
7 05-037-007-2 060707054 AZIS MAULANA Cianjur, 13 Juli 1993 Nonok
8 05-037-008-9 060707057 AZIZAH AIDAH Sukabumi, 3 Mei 1993 H. Idris
9 05-037-009-8 060707062 DANI MUSTOFA Sukabumi, 23 Nopember 1993 Opa Mustopa
10 05-037-010-7 060707085 DIAN ANGRAENI Sukabumi, 10 April 1994 Ajat Sudrajat
11 05-037-011-6 060707100 ENDAH WULANSARI Sukabumi, 2 Juni 1994 Dadun
12 05-037-012-5 060707104 ERI YUNIARTI Sukabumi, 10 Juni 1994 Asep Jamaludin
13 05-037-013-4 060707108 FAHAD HUSEN BAPADOL Jedah, 29 Desember 1994 Husen Abdul Kodir
14 05-037-014-3 060707117 FITRI NURAENI Sukabumi, 26 April 1994 Iip Suryana
15 05-037-015-2 060707122 GILANG BAGJA GUMELAR Sukabumi, 25 Desember 1993 Dadang Risnoyadi
16 05-037-016-9 060707125 GITA ANGGIA PUTRI Sukabumi, 4 September 1994 Ruslan
17 05-037-017-8 060707143 IMAN HIDAYAT Sukabumi, 3 Desember 1992 Oyan
18 05-037-018-7 060707148 INDRI RAHMAYANTI Sukabumi, 28 Oktober 1993 Ayi Ridwan
19 05-037-019-6 060707165 LILIH MASLIHAH Sukabumi, 6 Maret 1993 Deden Tarmudin
20 05-037-020-5 060707168 LISTIANI Sukabumi, 13 Agustus 1993 Sa'i
21 05-037-021-4 060707173 LUTFI FATMAWIAH Sukabumi, 5 Mei 1994 H. Uloh
22 05-037-022-3 060707183 MERLIS KARMAYLANI Sukabumi, 9 Mei 1994 Karyono
23 05-037-023-2 060707191 MUHAMMAD RAJIB Sukabumi, 19 Desember 1993 Asep S.
24 05-037-024-9 060707194 MUHAMAD IRFAN MAULANA Cianjur, 14 Juni 1993 Atang Supardi
25 05-037-025-8 060707196 MUHAMAD NAJER Sukabumi, 11 Juli 1993 Uman
26 05-037-026-7 060707202 MUHIDIN Sukabumi, 15 Juli 1993 Solihin
27 05-037-027-6 060707204 MUMUD SAEPUL MUIS Sukabumi, 30 Juni 1994 Asep Rahmat
28 05-037-028-5 060707209 NASURYANA Sukabumi, 13 Desember 1993 Nanang
29 05-037-029-4 060707213 NENG FINI FUJIANA Sukabumi, 5 Oktober 1994 Hendrik
30 05-037-030-3 060707226 NOVAL PRAYOGA Sukabumi, 21 Peb 1994 Popon
31 05-037-031-2 060707231 PAJAR Sukabumi, 30 Januari 1993 Ajiji
32 05-037-032-9 060707245 RIAN HADIYANSAH Sukabumi, 16 Juni 1993 Emuh
33 05-037-033-8 060707250 RIDWAN SAEPULOH Sukabumi, 5 Juni 1993 H. Dadun
34 05-037-034-7 060707253 RINA FUJI ASTUTI Sukabumi, 17 Oktober 1993 A. Budiman
35 05-037-035-6 060707256 RINI SUSANTI Sukabumi, 3 September 1993 Ade Usman
36 05-037-036-5 060707269 SAEPULOH Sukabumi, 30 September 1993 Gerpian
37 05-037-037-4 060707283 SITI FATIMAH Sukabumi, 17 Oktober 1992 Aep
38 05-037-038-3 060707289 SITI SALAMAH Sukabumi, 28 Desember 1994 Mahmud
39 05-037-039-2 060707293 SOPYAN SAURI Sukabumi, 7 Agustus 1993 Saepudin
40 05-037-040-9 060707295 SRI INDARTI Sukabumi, 6 September 1993 Dalimi
41 05-037-041-8 060707311 TATI NURHAYATI Sukabumi, 4 Juli 1994 Hadi
42 05-037-042-7 060707330 YOPI RAMLAN Sukabumi, 2 Juli 1993 Maksum Iskandar
43 05-037-043-6 060707332 YUDI ARI SUPENDI Sukabumi, 5 Des 1993 Dedi Supendi
44 05-037-044-5 060707335 YUNIANGSIH Sukabumi, 1 Juni 1994 Ubay Mubarok
45 05-037-045-4 060707001 ABDUL WASI DASEP MUHYAR Sukabumi, 11 Mei 1994 Dasep
46 05-037-046-3 060707013 AGUS MAULANA JAYA Sukabumi, 10 Agustus 1994 Jaya Suhendar
47 05-037-047-2 060707017 AHMAD SALIM Sukabumi, 1 Januari 1993 Jajang
48 05-037-048-9 060707022 AISAH NUROHMAH Sukabumi, 5 Juni 1993 H. Mulyadi
49 05-037-049-8 060707032 ANDRI WIBAWA Sukabumi, 19 Oktober 1992 Junaedi
50 05-037-050-7 060707049 ANDRIYANI KOMALASARI Bandung, 6 Juli 1994 Agus Suparman
51 05-037-051-6 060707059 CEP HENDRI Sukabumi, 16 Agustus 1992 H. Andi
52 05-037-052-5 060707063 DANI PERMANA Sukabumi, 22 Maret 1994 Endang
53 05-037-053-4 060707065 DEA AULIA Sukabumi, 20 September 1993 Ujang Wahidin
54 05-037-054-3 060707087 DIAN RAHMAWATI Sukabumi, 13 Pebruari 1994 Miftahudin
55 05-037-055-2 060707092 EGA MUSTOFA Cirebon, 18 Agustus 1993 Yadi Mulyadi
56 05-037-056-9 070808309 ELNICKO PANGESTU Sukabumi, 8 Maret 1994 Zainal Abidin
57 05-037-057-8 060707107 EUIS RIA AMALIA Ngawi, 26 Mei 1995 Suparmin
58 05-037-058-7 060707112 FEBRINA SESINTA ENRI Jakarta, 2 Pebruari 1994 M. Paridi
59 05-037-059-6 060707115 FERRY BUNYAMIN Sukabumi, 23 Nopember 1992 Ajid A. Azis
60 05-037-060-5 060707118 FITRIANI Sukabumi, 9 April 1994 Kusmana
61 05-037-061-4 060707134 HENDRIYANSAH SUBAKTI Sukabumi, 3 Maret 1993 N. Yani
62 05-037-062-3 060707153 ITA PURNAMA SARI Sukabumi, 5 Agustus 1993 Ece
63 05-037-063-2 060707162 JANI NURYADI Sukabumi, 21 Pebruari 1993 Badrudin
64 05-037-064-9 060707166 LILIS PATONAH Sukabumi, 4 September 1993 Mahpud
65 05-037-065-8 060707175 M. ABDUL BARI Sukabumi, 4 April 1994 H. Zaenal Sodikin
66 05-037-066-7 060707181 MUHAMMAD YUSUF Sukabumi, 7 Oktober 1993 Sehabudin
67 05-037-067-6 060707184 METI VERAWATI Sukabumi, 28 Maret 1993 Kholid Surahman
68 05-037-068-5 060707192 MUH TAUFIK KURNIAWAN Sukabumi, 12 April 1992 Maman
69 05-037-069-4 060707203 MUJIB HERMAWAN Sukabumi, 27 Desember 1992 Lili
70 05-037-070-3 060707206 NANANG SAEPUDIN Sukabumi, 3 Oktober 1993 Usman
71 05-037-071-2 060707212 NENDI NUROHMAN Sukabumi, 17 Desember 1992 Ade Suherman
72 05-037-072-9 060707216 NENG SRI MALINDA Sukabumi, 14 Juli 1993 Jajang
73 05-037-073-8 060707219 NENI SUMINARTI Sukabumi, 25 September 1993 Saepudin
74 05-037-074-7 060707221 NIA Sukabumi, 14 Agustus 1992 Sakidin
75 05-037-075-6 060707235 R.M. VIKTOR M.S. Sukabumi, 5 Mei 1994 Ade Sukarya
76 05-037-076-5 060707241 RENA SUPRIATNI Sukabumi, 7 Oktober 1993 Yayan
77 05-037-077-4 060707243 RETNO SHAFITRI Sukabumi, 4 Maret 1994 Maman
78 05-037-078-3 060707251 RIFAL FEBIALDI R Sukabumi, 19 Pebruari 1994 Jamal
79 05-037-079-2 060707260 RIZAL Sukabumi, 30 Maret 1994 Oneng
80 05-037-080-9 060707276 SARI NENGSIH Sukabumi, 25 Agustus 1992 Ujing
81 05-037-081-8 060707300 SUCI NUGRAHA Sukabumi, 13 Agustus 1992 Yusup
82 05-037-082-7 060707290 SITI SYA'DIYYAH Sukabumi, 14 Mei 1994 Mu'min
83 05-037-083-6 060707292 SOPIAH Sukabumi, 17 Desember 1993 Komar
84 05-037-084-5 060707298 SRI WULANSARI Sukabumi, 23 Juli 1994 Nursaman
85 05-037-085-4 060707304 SURYA Sukabumi, 30 Nopember 1993 Mahpudin
86 05-037-086-3 060707329 YOGI DEWANTARA Sukabumi, 5 Oktober 1993 Ayi Suarji
87 05-037-087-2 060707337 YUSMAN TAOJIRI Sukabumi, 27 Juli 1993 Yusup
88 05-037-088-9 060707339 YUSUP BAHTIAR Sukabumi, 26 Oktober 1993 Kasmin
89 05-037-089-8 060707014 AGUS SUPARMAN Sukabumi, 7 Agustus 1993 Eden
90 05-037-090-7 060707006 ADE MULYANI Sukabumi, 27 Agustus 1993 Jajang
91 05-037-091-6 060707020 AI SOPIYAH Sukabumi, 17 Agustus 1993 Ece Fachrudin
92 05-037-092-5 060707023 AJAN MARJANULAH Sukabumi, 21 Juli 1993 Deden S.
93 05-037-093-4 060707024 ALFI ALAWIYAH Sukabumi, 15 Juli 1994 H. Agus
94 05-037-094-3 060707034 ANGGI GUNTARA Sukabumi, 1 Mei 1993 Sambas
95 05-037-095-2 060707039 ARIS MUNANDAR Sukabumi, 7 Desember 1993 Dudin
96 05-037-096-9 060707044 ASEP MUHAMAD HASAN Sukabumi, 12 Oktober 1993 H. Yahya
97 05-037-097-8 060707060 CEP IHSAN Sukabumi, 30 Maret 1993 H. Ilyas
98 05-037-098-7 060707076 DEDE YUSUP Sukabumi, 17 Januari 1994 Asep Sabyan
99 05-037-099-6 060707079 DENDI MAULANA YUSUP Sukabumi, 21 Agustus 1994 Mahmudin
100 05-037-100-5 060707097 ELSA MARSELA Sukabumi, 24 Juni 1993 Dede Suherman
101 05-037-101-4 060707101 ENENG MARIAM Sukabumi, 5 Agustus 1995 Momo Wahyudin
102 05-037-102-3 060707105 ERMA RAHMAWATI Sukabumi, 16 Maret 1994 Dede Suhanda
103 05-037-103-2 060707110 FARHAN ABDUL AZIZ Sukabumi, 15 Pebruari 1994 Yudi Ferdian
104 05-037-104-9 060707123 GILANG YANUAR Sukabumi, 20 Januari 1994 Hadin
105 05-037-105-8 060707126 GOPUR MUHARAM Sukabumi, 1 Juli 1993 Badru
106 05-037-106-7 060707136 HERDI RAMDANI Sukabumi, 25 Pebruari 1995 Saepulloh
107 05-037-107-6 060707146 INDIRA NATARANI Sukabumi, 23 Nopember 1994 Ujang Suparman
108 05-037-108-5 060707152 ISNA MAULANA Sukabumi, 26 Oktober 1994 Ece Saripudin
109 05-037-109-4 060707154 ITA RATNASARI Sukabumi, 12 Pebruari 1994 Udin
110 05-037-110-3 060707170 LUCKI MAULANA Sukabumi, 14 April 1994 U. Sutarman
111 05-037-111-2 060707177 M. IRPAN ZALALUDIN A.S Sukabumi, 11 Juli 1994 Jejen Jaenudin
112 05-037-112-9 060707178 MANSYUR HIDAYAT Sukabumi, 9 Januari 1994 Ismail
113 05-037-113-8 060707180 MOHAMAD SALIM N Sukabumi, 26 Januari 1993 Asep Sudrajat
114 05-037-114-7 060707188 MITA WIDI SUKMAWATI Sukabumi, 16 Desember 1995 Sukmana
115 05-037-115-6 060707197 MUHAMMAD RAMDHANI R Sukabumi, 12 Oktober 1994 H. Ali Ahmad Satibi
116 05-037-116-5 060707199 MUHAMAD RIDWAN H Sukabumi, 12 Juli 1993 Muslih
117 05-037-117-4 060707211 NENDEN NURSAFITRI Sukabumi, 2 Mei 1994 M. Nurkosim
118 05-037-118-3 060707220 NESA IMANIAR Cianjur, 28 Mei 1995 H. Ahyar Mansyur
119 05-037-119-2 060707224 NINING NURHASANAH Sukabumi, 29 Desember 1993 Muslihat
120 05-037-120-9 060707225 NOPI Sukabumi, 10 Nopember 1994 Iwan
121 05-037-121-8 060707228 NURDIN Sukabumi, 1 Januari 1993 Ayeng
122 05-037-122-7 060707238 RASID MUSTOPA Sukabumi, 13 Agustus 1994 Asep Saripudin
123 05-037-123-6 060707345 RUHYAT GINANJAR Sukabumi, 20 Agustus 1994 Abdullah
124 05-037-124-5 060707266 RUSTINI Sukabumi, 2 Agustus 1993 Mahmud
125 05-037-125-4 060707268 SAEPUL ANWAR Sukabumi, 11 Agustus 1994 Suparman
126 05-037-126-3 060707285 SITI LALA AMANILAH Sukabumi, 4 September 1993 H. D. Sudrajat
127 05-037-127-2 060707291 SONIA SUHAESITA Cianjur, 21 Mei 1994 Ece Sasmita
128 05-037-128-9 060707303 SUKRON TAMAMI Sukabumi, 10 Januari 1992 H. Mansur
129 05-037-129-8 060707306 SURYANA Sukabumi, 12 Juni 1994 Daroji
130 05-037-130-7 060707313 UCU SARIPAH Sukabumi, 10 Januari 1992 Enjang
131 05-037-131-6 060707322 WIDA TAMIA Sukabumi, 1 September 1994 Arifin Iskandar
132 05-037-132-5 060707325 WISNU ANGGA APANDI Sukabumi, 28 Mei 1994 Egen Suandana
133 05-037-133-4 060707328 YAYU FARIDAH Sukabumi, 25 September 1994 H. Buhori
134 05-037-134-3 060707026 ANDI HERMAWAN Sukabumi, 4 Juli 1994 Dunyati
135 05-037-135-2 060707007 ADEN HIKMAH RAMDANI Sukabumi, 5 April 1993 Haji Asep Saepudin
136 05-037-136-9 060707009 AGUNG MAHMUD Sukabumi, 7 Desember 1994 Ujang Rahmat
137 05-037-137-8 060707035 ANIH Sukabumi, 2 Mei 1993 Uyeh
138 05-037-138-7 060707037 ANISA Sukabumi, 3 Oktober1994 Jaenudin
139 05-037-139-6 060707048 ASEP SUMARNA Sukabumi, 21 Maret 1992 H. Mulyadi
140 05-037-140-5 060707053 AZIS HIDAYATTULOH Sukabumi, 15 Januari 1993 Encum
141 05-037-141-4 060707068 DEDE JAMAL Sukabumi, 20 Agustus 1993 Azam
142 05-037-142-3 060707072 DEDE SUPRIATNA Sukabumi, 9 Oktober 1993 Rais Syahroni
143 05-037-143-2 060707078 DENA PALESTIN Sukabumi, 30 Desember 1993 Yadi Supriadi
144 05-037-144-9 060707082 DESI FITRIANI Sukabumi, 11 Desember 1993 Dadang
145 05-037-145-8 060707086 DIAN NURDIANTI Sukabumi, 19 April 1994 Dusep
146 05-037-146-7 060707088 DIAN SOPIATY Sukabumi, 23 Nopember 1993 Opa Mustopa
147 05-037-147-6 060707091 EGA JULIA NIRMALA SARI Sukabumi, 17 Juli 1994 Bubun
148 05-037-148-5 060707095 ELIS NURMELISA Sukabumi, 29 Oktober 1993 Nurdin
149 05-037-149-4 060707119 FITRIAYANI Sukabumi, 25 Oktober 1994 Abas Somantri
150 05-037-150-3 060707127 GUMILAR Sukabumi, 20 Desember 1994 Rahmat
151 05-037-151-2 060707133 HENDAR Sukabumi, 21 Juni 1993 Falah
152 05-037-152-9 060707135 HENTI RUSTIKA R. Sukabumi, 9 September 1993 U. Jaenudin
153 05-037-153-8 060707140 HUSEN Sukabumi, 29 Maret 1991 Emud
154 05-037-154-7 060707144 IMAS DAMAYANTI Sukabumi, 23 Desember 1993 Otep
155 05-037-155-6 060707149 IRFAN NURDIANSYAH Sukabumi, 5 Juni 1994 Nurdin
156 05-037-156-5 060707156 IWAN RUSMANA Sukabumi, 12 September 1994 Wahyudin
157 05-037-157-4 060707161 JAMILAH Sukabumi, 21 Januari 1993 Saipul Bahri
158 05-037-158-3 060707171 LUSI AGNESA YULIANA Sukabumi, 6 Agustus 1994 Yana Suryana
159 05-037-159-2 060707174 LUTFI MU'AFA R Sukabumi, 22 Agustus 1994 Rahmat
160 05-037-160-9 060707186 MIFTAHUDIN Sukabumi, 13 Oktober 1993 A. Saepullohudin
161 05-037-161-8 060707189 MOCH DENI HARYANTO Sukabumi, 18 Juni 1993 Oo
162 05-037-162-7 060707205 MURTONO Jakarta, 18 Oktober 1993 Waji jasadiharjo
163 05-037-163-6 060707208 NANO SUMARNA Sukabumi, 9 Agustus 1993 Dudu
164 05-037-164-5 060707227 NURBAETI Sukabumi, 8 Juni 1993 Bunyamin
165 05-037-165-4 060707232 PERIYATNA Sukabumi, 30 Agustus 1993 E. Durahman
166 05-037-166-3 060707233 PIRMANSYAH Bogor, 26 Oktober 1993 Endang
167 05-037-167-2 060707239 RATNASARI Cianjur, 19 Pebruari 1993 Bubun
168 05-037-168-9 060707252 RIKKI Sukabumi, 25 Pebruari 1993 Cece
169 05-037-169-8 060707259 RISTA MULHIMAH Bandung, 10 Juli 1993 Roron Sahroni
170 05-037-170-7 060707273 SANDA SAPUTRA Klaten, 22 Maret 1995 Suparlan
171 05-037-171-6 060707277 SATRIA MAHARDIKA Sukabumi, 17 Agustus 1994 Bambang
172 05-037-172-5 060707281 SINDY WILLIYANI Sukabumi, 19 Maret 1994 Mulyani
173 05-037-173-4 060707308 SUSI LESTARI Sukabumi, 10 September 1993 Kidi Hoerudin
174 05-037-174-3 060707319 UMMI AULIANA Bogor, 30 Oktober 1994 Hardi
175 05-037-175-2 060707321 WANDI SUTIAWAN Sukabumi, 21 Maret 1993 Ujang
176 05-037-176-9 060707324 WINDI TRIYANA Cianjur, 5 Juni 1994 Komarudin
177 05-037-177-8 060707340 ZAENAL ARIFIN Sukabumi, 11 Januari 1994 Ade Sasmita
178 05-037-178-7 060707038 ARDIANSYAH Sukabumi, 30 Maret 1993 Nurkasih
179 05-037-179-6 060707008 ADI WIDIANSYAH Sukabumi, 31 Juli 1992 Sudarman
180 05-037-180-5 060707019 AI KOMALASARI Sukabumi, 11 Maret 1993 Jamaludin
181 05-037-181-4 060707025 AMELIA RAHMAWATI Sukabumi, 4 Oktober 1993 Asep Rahmat
182 05-037-182-3 060707036 ANIS FEBRIANTI Sukabumi, 31 Januari 1991 Ating Sopandi
183 05-037-183-2 060707041 ASEP MUHAMAD FAHIR Sukabumi, 25 September 1993 H. Sadili
184 05-037-184-9 060707043 ASEP MUHAMMAD ANWAR Sukabumi, 13 Maret 1994 Ahmad Rifai
185 05-037-185-8 060707069 DEDE ROHENDI Sukabumi, 6 Agustus 1993 U. Jarkasih
186 05-037-186-7 060707073 DEDE SURYANI Sukabumi, 4 April 1994 Dayi
187 05-037-187-6 060707074 DEDE SUTIAWAN Sukabumi, 15 Juni 1993 Mudi
188 05-037-188-5 060707080 DENI MUHAMAD ABDULAH Sukabumi, 10 Juni 1993 Ujang Muhidin
189 05-037-189-4 060707081 DENITA ANDRIANI Sukabumi, 10 Agustus 1994 Deden Hendrawansyah
190 05-037-190-3 060707083 DEVI PURNAMASARI Sukabumi, 1 September 1993 H. Dimyati
191 05-037-191-2 060707090 DWI HARMUJI Sukabumi, 21 Agustus 1993 Muggo
192 05-037-192-9 060707098 ELSA SAFITRI Sukabumi, 15 April 1994 Endang
193 05-037-193-8 060707106 ERNA RAHMAYANTI Sukabumi, 22 Agustus 1994 M. Abduloh
194 05-037-194-7 060707124 GIRI IRAWAN Sukabumi, 28 Juni 1994 Dadang
195 05-037-195-6 060707137 HERLAN HALIM SUGIARTO Sukabumi, 18 Juli 1992 Oneng
196 05-037-196-5 060707138 HERMAN Sukabumi, 20 Juli 1993 Ade Saripudin
197 05-037-197-4 060707145 IMAS SITI MASRIPAH Sukabumi, 5 Juni 1994 Aang Ues Z.A
198 05-037-198-3 060707147 INDRA ARDIANA YUSUP Sukabumi, 14 Juni 1993 Cucup Supriatna
199 05-037-199-2 070808306 INDRI MAULIDA R Bandung, 18 Agustus 1994 Ali Mupidin
200 05-037-200-9 060707158 JAJANG RAHMAT Sukabumi, 4 Maret 1994 H. Cece
201 05-037-201-8 060707159 JAKARIA Sukabumi, 3 Juni 1993 Jajang Maedi
202 05-037-202-7 060707348 JALIN ERIS SEPTIADI Sukabumi, 12 Juni 1993 Asep Suasip
203 05-037-203-6 060707176 MUHAMMAD AMIR N Sukabumi, 10 September 1993 Asep Saepulloh
204 05-037-204-5 060707185 METIAWATI Sukabumi, 31 Mei 1994 Dadang
205 05-037-205-4 060707187 MISBAH Sukabumi, 4 April 1992 Ece Sugama
206 05-037-206-3 060707207 NANANG Sukabumi, 1 Januari 1993 Ata
207 05-037-207-2 060707230 NURLELA Cianjur, 21 Mei 1993 Buhori Muslim
208 05-037-208-9 060707247 RESTI PUJI YUNINGSIH Sukabumi, 28 September1993 Asep Buldan
209 05-037-209-8 060707246 RIAN PRASETIO Sukabumi, 15 Pebruari 1993 Lili Sadeli
210 05-037-210-7 060707265 RUDI SUPRIADI Sukabumi, 7 Agustus 1993 Tatang Supriatna
211 05-037-211-6 060707271 SANDI MUHARAM Cianjur, 25 Mei 1992 Rahmat Hidayat
212 05-037-212-5 060707274 SANTI KOMALASARI Sukabumi, 9 Agustus 1994 Eman
213 05-037-213-4 070808310 SARI WULANDARI Sukabumi, 25 September 1995 Sudarwanto
214 05-037-214-3 060707279 SHANTI LESTARI Sukabumi, 24 Pebruari 1995 Ajat Sudarjat
215 05-037-215-2 060707282 SITI AISAH Cianjur, 2 Oktober 1994 Anis Imron
216 05-037-216-9 060707287 SITI NURLELA SARI Karawang, 12 Juli 1994 Musa Andika
HASIL TES TRYOUT UN

9A SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010

No No. Peserta Nama B.Ind Mtk B.ing IPA Jumlah Rata2 Keterangan
1 05-037-001-8 ABDUL NENDA EDRIANA 2.60 4.25 3.00 4.00 13.85 2.60 L / TL
2 05-037-002-7 AI RASTIKA 6.60 3.50 5.00 5.50 20.60 5.15 L / TL
3 05-037-003-6 AMI APRILIANI 7.20 3.50 5.80 6.75 23.25 5.81 L / TL
4 05-037-004-5 ANGGA SETIYADI 4.00 3.75 3.20 4.00 14.95 3.74 L / TL
ASEP MUCHAMMAD
5 05-037-005-4 4.40 3.25 3.00 5.25 15.90 3.98
HIDAYATULLOH L / TL
6 05-037-006-3 ASEP SAEPUL ALAM 6.40 4.00 3.80 5.00 19.20 4.80 L / TL
7 05-037-007-2 AYU AZIZAH 7.60 3.50 6.60 7.25 24.95 6.24 L / TL
8 05-037-008-9 BADRUDIN 5.00 2.50 3.40 4.50 15.40 3.85 L / TL
9 05-037-009-8 CHAERUL TAMIMI 5.40 3.25 3.60 4.75 17.00 4.25 L / TL
10 05-037-010-7 DADAN DES SOLEHUDIN 5.60 3.50 3.60 4.50 17.20 4.30 L / TL
11 05-037-011-6 DANI NUGRAHA 5.60 4.00 4.20 5.50 19.30 4.83 L / TL
12 05-037-012-5 EKA SURYANINGSIH 5.00 4.00 4.00 4.75 17.75 4.44 L / TL
13 05-037-013-4 ENDEN ZAENAL FIKRI 6.00 4.00 5.60 6.50 22.10 5.53 L / TL
14 05-037-014-3 EUIS SUSILAWATI 6.20 4.00 4.00 5.00 19.20 4.80 L / TL
15 05-037-015-2 FERI PURWADI 7.40 3.50 3.20 4.25 18.35 4.59 L / TL
16 05-037-016-9 FITRI WULANDARI 7.00 3.75 5.40 4.75 20.90 5.23 L / TL
17 05-037-017-8 FUJI FAUZIAH 5.20 3.50 3.00 3.75 15.45 3.86 L / TL
18 05-037-018-7 IKA ROSITA 5.40 3.75 5.60 4.25 19.00 4.75 L / TL
19 05-037-019-6 INDRA ISMAIL 6.40 3.75 4.00 6.00 20.15 5.04 L / TL
20 05-037-020-5 INDRIYANI 5.80 4.25 3.60 5.00 18.65 4.66 L / TL
21 05-037-021-4 INTEN SAFITRI 7.00 5.00 5.20 6.75 23.95 5.99 L / TL
22 05-037-022-3 LANI ROHANI 6.60 4.00 5.60 4.50 20.70 5.18 L / TL
23 05-037-023-2 LINDA MARLINA 6.80 6.25 5.00 6.00 24.05 6.01 L / TL
24 05-037-024-9 MUHAMAD INDRA SANUDIN 7.20 6.50 8.20 7.25 29.15 7.29 L / TL
25 05-037-025-8 MUHAMMAD ASIKIN 5.00 5.00 5.60 5.75 21.35 5.34 L / TL
26 05-037-026-7 M. RAMDAN 4.80 3.25 4.40 3.75 16.20 4.05 L / TL
27 05-037-027-6 MULYADI 7.60 4.75 6.20 7.00 25.55 6.39 L / TL
28 05-037-028-5 NAIS LARASATI 5.20 3.50 4.00 4.75 17.45 4.36 L / TL
29 05-037-029-4 NANA SUPRIATNA 3.60 2.75 3.00 5.75 15.10 3.78 L / TL
30 05-037-030-3 NANDI AGUNG 5.20 3.75 3.20 4.75 16.90 4.23 L / TL
31 05-037-031-2 NENI WAHYUNI 6.40 3.00 7.00 5.00 21.40 5.35 L / TL
32 05-037-032-9 NOPI SUSILAWATI 5.00 4.00 5.40 5.25 19.65 4.91 L / TL
33 05-037-033-8 PERIS MAULANA AGUSTIAN 6.80 4.25 5.60 5.75 22.40 5.60 L / TL
34 05-037-034-7 RAHMATTULLAH 6.20 3.75 5.00 4.00 18.95 4.74 L / TL
35 05-037-035-6 RISMA ANDRIANI 4.20 4.50 3.80 3.25 15.75 3.94 L / TL
36 05-037-036-5 RIZAL JAELANI 5.40 3.50 3.00 4.25 16.15 4.04 L / TL
37 05-037-037-4 RIZKI ROMADON PEBRIAN 7.00 2.50 5.40 5.50 20.40 5.10 L / TL
38 05-037-038-3 SITI HALIMAH 4.80 3.25 4.00 3.25 15.30 3.83 L / TL
39 05-037-039-2 SITI RAHAYU 6.20 4.00 4.00 5.25 19.45 4.86 L / TL
40 05-037-040-9 SURYANI 6.60 6.00 6.40 6.00 25.00 6.25 L / TL
41 05-037-041-8 UJANG HAN HAN SUHERLAN 6.40 4.25 6.00 4.75 21.40 5.35 L / TL
42 05-037-042-7 WINDASARI 6.40 2.75 5.60 4.75 19.50 4.88 L / TL
43 05-037-043-6 YETI MASRIAH 5.60 3.75 3.60 4.00 16.95 4.24 L / TL
44 05-037-044-5 YUDI SETIAWAN 4.40 3.75 3.20 4.00 15.35 3.84 L / TL
Orang Tua siswa Kepala SMPN 1 Sukalarang

Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003

HASIL TES TRYOUT UN


9B SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010

No No. Peserta Nama B.Ind Mtk B.ing IPA Jumlah Rata2 Keterangan
1 05-037-045-4 AE MAEMUNAH 7.20 3.75 7.00 5.75 23.70 5.93 L / TL
2 05-037-046-3 AGUS FAISAL 5.40 3.00 4.20 5.50 18.10 4.53 L / TL
3 05-037-047-2 AHMAD KHUDRI SIBARANI 8.00 3.00 6.20 5.25 22.45 5.61 L / TL
4 05-037-048-9 ANGGI PARYOGA 4.80 4.00 5.00 5.25 19.05 4.76 L / TL
5 05-037-049-8 ANGGI PURNAMA 5.40 4.75 6.00 5.25 21.40 5.35 L / TL
6 05-037-050-7 ASIKIN 4.60 4.00 5.00 4.75 18.35 4.59 L / TL
7 05-037-051-6 CUCU SA’ADAH 7.80 3.50 6.20 5.75 23.25 5.81 L / TL
8 05-037-052-5 DEDE SAEPUL ANWAR 3.20 3.75 3.00 5.25 15.20 3.80 L / TL
9 05-037-053-4 ELVA HANDAYANI ALI DS. 6.60 3.25 4.00 4.25 18.10 4.53 L / TL
10 05-037-054-3 ENDANG RUSLANDI 5.20 3.50 4.00 3.75 16.45 4.11 L / TL
11 05-037-055-2 FAJAR SEPTIAN 6.00 4.25 3.00 5.50 18.75 4.69 L / TL
12 05-037-056-9 FEBY ISWANTO 7.80 5.25 6.80 6.25 26.10 6.53 L / TL
13 05-037-057-8 FIRDANA YUSUP 7.00 4.75 3.80 6.00 21.55 5.39 L / TL
14 05-037-058-7 HAMDANI 5.20 4.50 3.00 5.00 17.70 4.43 L / TL
15 05-037-059-6 HAMZAH RUSDI 6.20 3.50 3.20 3.50 16.40 4.10 L / TL
16 05-037-060-5 HANIPAH 8.00 8.00 8.40 8.25 32.65 8.16 L / TL
17 05-037-061-4 HERA LESTARI 5.80 4.75 5.00 5.00 20.55 5.14 L / TL
18 05-037-062-3 IDA NURPATONAH 6.00 3.75 4.40 5.50 19.65 4.91 L / TL
19 05-037-063-2 INA NURANI 6.40 4.00 4.00 5.75 20.15 5.04 L / TL
20 05-037-064-9 LINA HERLIANA 6.00 3.00 5.40 5.75 20.15 5.04 L / TL
21 05-037-065-8 MIRA RAHMAYANTI 6.40 4.75 5.20 5.50 21.85 5.46 L / TL
22 05-037-066-7 MISNAWATI 7.80 3.75 5.40 6.50 23.45 5.86 L / TL
23 05-037-067-6 MUHAMAD YUSUP 6.40 4.50 4.00 5.50 20.40 5.10 L / TL
24 05-037-068-5 NITA ROSMIATI 7.00 4.25 5.60 5.75 22.60 5.65 L / TL
25 05-037-069-4 NUR FITRI HANDAYANI 7.60 5.00 7.00 5.00 24.60 6.15 L / TL
26 05-037-070-3 NURLITA PEBRIANI 6.40 4.25 5.60 4.75 21.00 5.25 L / TL
27 05-037-071-2 NURUL AMELIA 6.60 4.25 5.40 5.75 22.00 5.50 L / TL
28 05-037-072-9 NURUL HUDA 6.00 3.25 3.00 4.50 16.75 4.19 L / TL
29 05-037-073-8 NURYANA SEPTIANA 6.40 2.75 4.40 4.25 17.80 4.45 L / TL
30 05-037-074-7 RATNA NINGSIH 5.80 4.00 4.40 4.25 18.45 4.61 L / TL
31 05-037-075-6 RIAN RAMADHAN 7.60 3.75 5.00 5.25 21.60 5.40 L / TL
32 05-037-076-5 RISKA MONARISA 4.40 3.00 4.60 3.50 15.50 3.88 L / TL
33 05-037-077-4 RISMAN LESMANA 7.00 5.00 6.60 5.50 24.10 6.03 L / TL
34 05-037-078-3 RISSALIA FITRIANI 7.00 4.00 7.60 6.25 24.85 6.21 L / TL
35 05-037-079-2 SITI JUARIAH 7.80 7.50 5.80 6.50 27.60 6.90 L / TL
36 05-037-080-9 SITI NURAZIZAH 6.60 3.50 6.80 6.00 22.90 5.73 L / TL
37 05-037-081-8 SITI NURDIAN 6.20 4.25 6.20 3.75 20.40 5.10 L / TL
38 05-037-082-7 SUHANDINI 5.60 3.25 4.40 3.75 17.00 4.25 L / TL
39 05-037-083-6 TIARANI PUTRI IRMAYADI 7.00 5.75 5.80 3.00 21.55 5.39 L / TL
40 05-037-084-5 YUDA HARYADI 4.00 3.25 4.40 3.25 14.90 3.73 L / TL
41 05-037-085-4 YUDHA PRAWIRA SAPUTRA 4.60 5.25 4.00 3.50 17.35 4.34 L / TL
42 05-037-086-3 YUJI MUHANDANI 6.00 3.25 3.20 4.25 16.70 4.18 L / TL

Sukalarang, Februari 2010


Orang Tua siswa Kepala SMPN 1 Sukalarang

Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003

HASIL TES TRYOUT UN


9C SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010

No No. Peserta Nama B.Ind Mtk B.ing IPA Jumlah Rata2 Keterangan
1 05-037-087-2 ABDUL LATIF 6.80 5.75 3.20 3.25 19.00 4.75 L / TL
2 05-037-088-9 ANIES HIDAYANTI 7.40 3.25 6.40 5.75 22.80 5.70 L / TL
3 05-037-089-8 ASRI NAERUL BAHIYAH 6.20 3.75 5.60 4.25 19.80 4.95 L / TL
4 05-037-090-7 DEDEN NUGRAHA 6.60 3.00 5.20 5.25 20.05 5.01 L / TL
5 05-037-091-6 DINI MARINI 6.40 4.50 4.40 3.75 19.05 4.76 L / TL
6 05-037-092-5 DIVA QABBAL RAMADHAN 5.40 3.25 5.40 3.75 17.80 4.45 L / TL
7 05-037-093-4 DO’A FAJARWATI 7.00 4.75 5.40 4.25 21.40 5.35 L / TL
8 05-037-094-3 EKA ANJANI 6.60 3.25 5.00 4.25 19.10 4.78 L / TL
9 05-037-095-2 ELSA SUGIARTI SAPUTRA 6.80 5.00 4.80 3.75 20.35 5.09 L / TL
10 05-037-096-9 ENENG YANTI OKTAPIANI 7.60 3.50 7.60 5.50 24.20 6.05 L / TL
11 05-037-097-8 FANI LESTIANI 5.60 4.25 3.80 3.75 17.40 4.35 L / TL
12 05-037-098-7 GILANG PRATAMA 5.80 3.50 4.40 5.75 19.45 4.86 L / TL
13 05-037-099-6 GINANJAR RAHAYU SAPUTRA 6.80 3.50 4.00 4.25 18.55 4.64 L / TL
14 05-037-100-5 HARDI WISASTRA 6.80 3.75 4.00 4.75 19.30 4.83 L / TL
15 05-037-101-4 HELBIAH HENDRAYANA 5.80 4.00 6.00 5.50 21.30 5.33 L / TL
16 05-037-102-3 HENDRIK 5.40 4.00 4.20 5.50 19.10 4.78 L / TL
17 05-037-103-2 IRPAN KURNIA 6.60 5.25 5.00 3.50 20.35 5.09 L / TL
18 05-037-104-9 KURNIA SANDI 4.00 4.00 4.60 4.00 16.60 4.15 L / TL
MOCHAMAD GANJAR
19 05-037-105-8 7.00 4.00 6.20 5.25 22.45 5.61
PRATAMA L / TL
MUHAMMAD IRMAN TAUFIQ
20 05-037-106-7 6.00 4.00 4.40 4.50 18.90 4.73
NOPANDRA L / TL
21 05-037-107-6 MEMEY RASELA 6.80 4.25 5.00 4.75 20.80 5.20 L / TL
22 05-037-108-5 MIRA ROSITA 6.00 4.75 4.00 5.50 20.25 5.06 L / TL
23 05-037-109-4 RIZWAN HIDAYAT 5.40 3.25 3.00 4.25 15.90 3.98 L / TL
24 05-037-110-3 MUHAMAD RIDWAN 6.20 3.00 4.80 3.75 17.75 4.44 L / TL
25 05-037-111-2 NANI YUNINGSIH 7.20 3.50 4.60 4.75 20.05 5.01 L / TL
26 05-037-112-9 FARHAN ABDUROHMAN 6.00 5.25 4.60 4.75 20.60 5.15 L / TL
27 05-037-113-8 RELA CHANIAGO 5.60 3.50 4.40 5.50 19.00 4.75 L / TL
28 05-037-114-7 REVI MUHAMMAD KAFFI 6.00 3.25 3.60 4.50 17.35 4.34 L / TL
29 05-037-115-6 RISMA ANUGRAH 6.40 3.25 4.00 5.25 18.90 4.73 L / TL
30 05-037-116-5 RUDI FAIZAL 5.40 2.75 4.00 4.75 16.90 4.23 L / TL
31 05-037-117-4 SAEPUL BAHRI 6.60 3.50 3.40 4.75 18.25 4.56 L / TL
32 05-037-118-3 SANDI NASRULLAH 4.20 3.25 4.40 4.00 15.85 3.96 L / TL
33 05-037-119-2 SINTA NOVIA SISWANTI 7.60 5.75 7.80 6.00 27.15 6.79 L / TL
34 05-037-120-9 SITI AMANAH 6.40 3.25 5.40 5.25 20.30 5.08 L / TL
35 05-037-121-8 SITI NURANI 6.80 4.50 6.40 5.75 23.45 5.86 L / TL
36 05-037-122-7 SOPIAH 5.80 3.00 4.40 4.50 17.70 4.43 L / TL
37 05-037-123-6 SOPIAN ANSORI 5.00 3.25 4.40 4.75 17.40 4.35 L / TL
38 05-037-124-5 SUHAEDI BUDIMAN 4.80 2.75 4.80 5.00 17.35 4.34 L / TL
39 05-037-125-4 SYIPA URRAHMAH 7.60 5.25 7.20 5.75 25.80 6.45 L / TL
40 05-037-126-3 WULANSARI 6.40 3.00 4.40 4.50 18.30 4.58 L / TL
41 05-037-127-2 YANTI SURYANTI 6.40 3.00 5.00 5.00 19.40 4.85 L / TL
42 05-037-128-9 YULYANA RAHMANSAH 3.60 2.50 3.00 2.75 11.85 2.96 L / TL
43 05-037-129-8 YUNI YULIANI 7.40 4.75 5.40 5.50 23.05 5.76 L / TL

Sukalarang, Februari 2010


Orang Tua siswa Kepala SMPN 1 Sukalarang

Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003
HASIL TES TRYOUT UN
9D SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010

No No. Peserta Nama B.Ind Mtk B.ing IPA Jumlah Rata2 Keterangan
1 05-037-130-7 AGUMI PUTRA DARMA 3.40 4.00 3.80 5.00 16.20 4.05 L / TL
2 05-037-131-6 AGUNG FAHRULIANI 5.40 3.25 4.40 3.50 16.55 4.14 L / TL
3 05-037-132-5 ANDRI SUHENDAR 5.40 2.25 5.00 5.00 17.65 4.41 L / TL
4 05-037-133-4 ARIS MUNANDAR 4.60 3.50 4.00 3.50 15.60 3.90 L / TL
5 05-037-134-3 ASTY RISNAWATI AGUSTIN 6.20 2.75 5.60 4.25 18.80 4.70 L / TL
6 05-037-135-2 AYANG AFRIANTI PUTRI 6.40 3.00 5.40 4.00 18.80 4.70 L / TL
7 05-037-136-9 BAYU RAHMAN 6.60 2.00 4.40 3.50 16.50 4.13 L / TL
8 05-037-137-8 DANSUS ABDUL HILMAN 6.00 2.75 5.80 3.75 18.30 4.58 L / TL
9 05-037-138-7 DASEP BUHORI 4.80 2.50 4.00 3.75 15.05 3.76 L / TL
10 05-037-139-6 DEVIE ALBERT ASTRA 5.00 3.00 5.20 3.50 16.70 4.18 L / TL
11 05-037-140-5 DEWI SITI KOMALA 5.60 2.50 5.40 6.25 19.75 4.94 L / TL
12 05-037-141-4 EKI ABDUROHMAN 7.40 6.75 6.60 6.75 27.50 6.88 L / TL
13 05-037-142-3 NENG RANI KANIA 5.80 3.50 5.20 4.00 18.50 4.63 L / TL
14 05-037-143-2 ERNA NOVA NOVIANSARI 6.60 4.25 5.00 5.75 21.60 5.40 L / TL
15 05-037-144-9 FAJRI KOMALASARI 6.40 6.50 6.80 5.75 25.45 6.36 L / TL
16 05-037-145-8 IRMA NURFITRI 7.20 4.50 5.40 5.25 22.35 5.59 L / TL
17 05-037-146-7 ISMATULLOH 6.40 4.75 4.60 6.00 21.75 5.44 L / TL
18 05-037-147-6 JANG HUDRI 5.00 4.00 4.60 5.25 18.85 4.71 L / TL
19 05-037-148-5 KAMALUDIN 3.20 3.50 4.60 5.25 16.55 4.14 L / TL
20 05-037-149-4 LIS NURJANAH 6.00 3.75 4.80 5.75 20.30 5.08 L / TL
MARSHELINA GITA
6.20 4.75 4.60 6.25 21.80 5.45
21 05-037-150-3 PRAMESWARA L / TL
22 05-037-151-2 MIRANTI SARI 7.80 5.25 8.00 7.75 28.80 7.20 L / TL
23 05-037-152-9 MUHAMMAD ALI TAUFAN 6.40 4.50 4.40 5.25 20.55 5.14 L / TL
24 05-037-153-8 MUHAMAD ARIFIN 5.20 4.00 5.80 4.75 19.75 4.94 L / TL
25 05-037-154-7 MUHAMAD HAMIM - - - - - - L / TL
26 05-037-155-6 NANI 6.60 4.75 3.00 5.75 20.10 5.03 L / TL
27 05-037-156-5 NELIS DESTIANI 7.60 3.50 6.60 5.00 22.70 5.68 L / TL
28 05-037-157-4 NENG YULLYANTI 6.60 3.50 6.00 6.25 22.35 5.59 L / TL
29 05-037-158-3 NOVA AMANDA 7.20 3.00 6.60 5.25 22.05 5.51 L / TL
30 05-037-159-2 NOVITA SARI 6.00 4.00 5.20 6.75 21.95 5.49 L / TL
31 05-037-160-9 NUR' ELAH 8.00 6.75 8.00 7.00 29.75 7.44 L / TL
32 05-037-161-8 NURANI MUNGGARAN 7.40 3.75 4.80 4.50 20.45 5.11 L / TL
33 05-037-162-7 NURHIDAYAH 7.00 4.00 6.20 4.50 21.70 5.43 L / TL
34 05-037-163-6 RIAN SAPUTRA 6.80 4.75 4.80 4.75 21.10 5.28 L / TL
35 05-037-164-5 RIZAL SETIAWAN 6.80 5.25 4.80 4.75 21.60 5.40 L / TL
36 05-037-165-4 SITI NURHALIMAH 5.60 2.75 5.00 5.50 18.85 4.71 L / TL
37 05-037-166-3 SANDI HENDRIANDI 4.00 2.75 4.00 3.75 14.50 3.63 L / TL
38 05-037-167-2 SARIPAH 5.40 4.75 4.40 5.75 20.30 5.08 L / TL
39 05-037-168-9 SELLY MARSELIA 7.40 4.75 7.00 6.25 25.40 6.35 L / TL
40 05-037-169-8 ULPAH NUROHMAH 7.60 4.50 6.80 6.50 25.40 6.35 L / TL
41 05-037-170-7 YAYU YULISTIAN 7.20 3.00 5.00 4.00 19.20 4.80 L / TL
42 05-037-171-6 YUDI GUNTARA 5.00 3.25 3.60 3.50 15.35 3.84 L / TL
43 05-037-172-5 YUNI KARTIKA 6.40 3.75 5.00 3.50 18.65 4.66 L / TL

Sukalarang, Februari 2010


Orang Tua siswa Kepala SMPN 1 Sukalarang

Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003
HASIL TES TRYOUT UN
9E SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010

No No. Peserta Nama B.Ind Mtk B.ing IPA Jumlah Rata2 Keterangan
1 05-037-173-4 AHMAD RISMANTO 5.20 4.75 5.00 6.25 21.20 5.30 L / TL
2 05-037-174-3 ANDRE MUHAMAD PASHA 7.40 3.75 4.00 4.50 19.65 4.91 L / TL
3 05-037-175-2 ANGGI SAPUTRA 6.60 4.25 5.60 6.25 22.70 5.68 L / TL
4 05-037-176-9 AYU KUSUMANINGTYAS 6.60 4.50 5.60 4.75 21.45 5.36 L / TL
5 05-037-177-8 DADAN SOPIAN SAURI 5.60 4.25 5.00 5.25 20.10 5.03 L / TL
6 05-037-178-7 DEBY RAMDANI 5.60 2.75 5.00 6.00 19.35 4.84 L / TL
7 05-037-179-6 DEDE HENDRAYANA 5.40 5.00 5.00 5.00 20.40 5.10 L / TL
8 05-037-180-5 DEDE RIDWAN 5.60 4.00 5.80 5.00 20.40 5.10 L / TL
9 05-037-181-4 DEDE SURYANI 4.80 5.25 5.00 4.25 19.30 4.83 L / TL
10 05-037-182-3 DWI WISUDA RIZQIAWAN 8.20 8.00 8.40 5.75 30.35 7.59 L / TL
11 05-037-183-2 FITRIANA 7.20 4.25 5.60 4.50 21.55 5.39 L / TL
12 05-037-184-9 HENDRA KARTA SASMITA 6.00 4.25 6.00 4.75 21.00 5.25 L / TL
13 05-037-185-8 HERMA FEBRIANI 6.60 4.75 6.20 5.00 22.55 5.64 L / TL
14 05-037-186-7 HEUIS NURDEUIS 5.20 3.75 5.40 4.25 18.60 4.65 L / TL
15 05-037-187-6 HILMAWATI 4.60 3.75 5.00 3.75 17.10 4.28 L / TL
16 05-037-188-5 HINDAYANI 7.20 5.75 7.00 5.00 24.95 6.24 L / TL
17 05-037-189-4 IKA KARTIKA 6.20 4.75 5.00 4.50 20.45 5.11 L / TL
18 05-037-190-3 IMAS MASTUROH 7.00 4.25 8.00 6.75 26.00 6.50 L / TL
19 05-037-191-2 IRA SAKURA DEWI 6.60 6.00 5.60 4.50 22.70 5.68 L / TL
20 05-037-192-9 LUSI 5.60 3.75 5.40 4.75 19.50 4.88 L / TL
21 05-037-193-8 MOHAMAD AGUSTINA 6.20 4.75 4.00 5.50 20.45 5.11 L / TL
22 05-037-194-7 MOHAMAD ROMLI 6.60 3.75 5.40 4.25 20.00 5.00 L / TL

23 05-037-195-6 MUHAMAD ADENDA FRATAMA 5.40 4.50 4.80 4.50 19.20 4.80
L / TL
24 05-037-196-5 MUHAMAD SHONHAJI 6.60 5.00 7.20 7.50 26.30 6.58 L / TL
25 05-037-197-4 MUHAMAD MAHESA ANDRIAN 4.60 5.25 4.40 5.00 19.25 4.81 L / TL
26 05-037-198-3 NIA RIANTI 7.20 4.25 6.80 4.75 23.00 5.75 L / TL
27 05-037-199-2 NITA KHOERIAH GUNIARTI 5.20 4.75 5.00 4.00 18.95 4.74 L / TL
28 05-037-200-9 NURAJIZAH 7.40 5.50 6.60 5.50 25.00 6.25 L / TL
29 05-037-201-8 NURJANAH - - - - - - L / TL
30 05-037-202-7 RESTI 5.80 3.50 5.00 5.00 19.30 4.83 L / TL
31 05-037-203-6 REZA FITRIANI 6.60 4.25 6.20 4.75 21.80 5.45 L / TL
32 05-037-204-5 RIKA SUSANTI 6.00 3.50 5.80 5.25 20.55 5.14 L / TL
33 05-037-205-4 RUDI ABDUL LATIF 6.60 4.50 6.20 5.50 22.80 5.70 L / TL
34 05-037-206-3 SAEPUL PURNAMA 5.20 3.25 5.00 5.75 19.20 4.80 L / TL
35 05-037-207-2 SALWA AMALIAH 5.60 3.50 4.80 5.75 19.65 4.91 L / TL
36 05-037-208-9 SITI RINI 7.80 3.75 6.00 7.25 24.80 6.20 L / TL
37 05-037-209-8 SOBIRIN 6.20 5.25 6.00 5.75 23.20 5.80 L / TL
38 05-037-210-7 M. SOLEHUDIN 6.00 2.50 4.40 4.50 17.40 4.35 L / TL
39 05-037-211-6 TITA 6.40 2.75 4.40 6.25 19.80 4.95 L / TL
40 05-037-212-5 TIKA HARYATI 6.20 3.75 6.40 3.25 19.60 4.90 L / TL
41 05-037-213-4 WIWIN 5.20 3.50 5.00 3.75 17.45 4.36 L / TL
42 05-037-214-3 YUNI 5.60 2.50 5.20 4.00 17.30 4.33 L / TL

Sukalarang, Februari 2010


Orang Tua siswa Kepala SMPN 1 Sukalarang

Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003
HASIL TES TRYOUT UN
9F SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010

No No. Peserta Nama B.Ind Mtk B.ing IPA Jumlah Rata2 Keterangan
1 05-037-215-2 ABDULLAH ARIFIN 6.80 6.25 6.20 4.75 24.00 6.00 L / TL
2 05-037-216-9 AI YULIANASARI 7.80 4.50 6.80 5.75 24.85 6.21 L / TL
3 05-037-217-8 AKBAR FAUZI MUHARAM 6.40 5.50 6.80 4.00 22.70 5.68 L / TL
4 05-037-218-7 ANIS ALAWIYAH 6.40 3.50 6.20 6.25 22.35 5.59 L / TL
5 05-037-219-6 ARIA MAULANA YUSUP 5.60 5.25 5.80 4.00 20.65 5.16 L / TL
6 05-037-220-5 ASRI MARYATI 6.60 2.75 7.00 4.75 21.10 5.28 L / TL
7 05-037-221-4 CANDRA PERMANA 6.20 5.00 5.60 4.50 21.30 5.33 L / TL
8 05-037-222-3 DEDE HENDRI KARTAWIJAYA 4.60 3.50 4.00 5.75 17.85 4.46 L / TL
9 05-037-223-2 DEDEN MURDHANI TIRTA 6.20 4.75 5.60 4.25 20.80 5.20 L / TL
10 05-037-224-9 DEVI KURNIASIH 5.20 3.25 3.80 5.50 17.75 4.44 L / TL
11 05-037-225-8 DINA FEBRI ANTIA DISTRI 7.80 4.25 5.40 5.25 22.70 5.68 L / TL
12 05-037-226-7 FINI SRI WAHYUNI 4.40 2.75 3.00 3.00 13.15 3.29 L / TL
13 05-037-227-6 IIS LIAWATI ANGGRAENI 5.40 4.75 5.00 4.00 19.15 4.79 L / TL
14 05-037-228-5 IKA YULIA SARI 4.80 4.00 5.40 5.75 19.95 4.99 L / TL
15 05-037-229-4 IMAN ALI RAHMAN 7.20 3.00 6.20 5.00 21.40 5.35 L / TL
16 05-037-230-3 JIHAD AMRILAH 4.40 3.25 5.60 4.00 17.25 4.31 L / TL
17 05-037-231-2 KARLINA RESTIA 7.40 4.50 5.00 5.50 22.40 5.60 L / TL
18 05-037-232-9 LUGI ABDULHOLIK 7.20 5.50 6.80 5.50 25.00 6.25 L / TL
19 05-037-233-8 M. MUKSIN AL ATOS 6.80 5.25 6.00 3.75 21.80 5.45 L / TL
20 05-037-234-7 MOCH. WIGHRA WIBAWA 6.60 6.50 6.80 3.75 23.65 5.91 L / TL
21 05-037-235-6 MUHAMAD SOPIAN 3.80 3.75 3.00 3.75 14.30 3.58 L / TL
22 05-037-236-5 MUJIB SAEPUDIN 7.80 5.00 7.80 7.00 27.60 6.90 L / TL
23 05-037-237-4 NURASIAH 6.80 4.25 4.00 3.50 18.55 4.64 L / TL
24 05-037-238-3 R. ADITYA NUGRAHA 6.20 3.75 7.20 3.75 20.90 5.23 L / TL
25 05-037-239-2 RANI NURANI 6.60 4.75 4.40 4.50 20.25 5.06 L / TL
26 05-037-240-9 RESA SITI HIKMAH 6.60 3.50 4.80 4.50 19.40 4.85 L / TL
27 05-037-241-8 RINA SULASTRI 6.00 3.75 6.00 4.75 20.50 5.13 L / TL
28 05-037-242-7 RISA SRI RAMDAYANI 7.20 4.00 5.80 5.50 22.50 5.63 L / TL
29 05-037-243-6 RISMA SITI RAHMAH 5.60 5.25 5.60 4.50 20.95 5.24 L / TL
30 05-037-244-5 RISTA MASNONEH 5.80 3.75 6.00 5.00 20.55 5.14 L / TL
31 05-037-245-4 RIZALDI MUTAQIN 6.40 4.00 7.20 5.25 22.85 5.71 L / TL
32 05-037-246-3 ROMANSAH 6.40 5.25 5.20 3.50 20.35 5.09 L / TL
33 05-037-247-2 RIYAN FEBRIAN 6.00 5.25 6.20 3.50 20.95 5.24 L / TL
34 05-037-248-9 SANTI SEPTIAWATI 7.40 5.00 6.80 5.75 24.95 6.24 L / TL
35 05-037-249-8 SELA RETNIAWATI 4.80 3.25 4.00 4.75 16.80 4.20 L / TL
36 05-037-250-7 TIA RISTIANA SARI 4.80 4.25 6.60 4.75 20.40 5.10 L / TL
37 05-037-251-6 VERA SUCIATI PUSPITA 6.60 3.75 6.00 4.25 20.60 5.15 L / TL
38 05-037-252-5 WIDAWATI 6.40 4.50 5.40 5.00 21.30 5.33 L / TL
39 05-037-253-4 WIDIAN 6.40 5.25 6.80 5.00 23.45 5.86 L / TL
40 05-037-254-3 WITRI NIRMALA 7.00 5.50 7.20 5.75 25.45 6.36 L / TL
41 05-037-255-2 YADI MULYADI 6.00 3.75 2.00 4.25 16.00 4.00 L / TL
42 05-037-256-9 YOHAN SURYANA 5.80 4.00 3.80 4.50 18.10 4.53 L / TL
43 05-037-257-8 YUNI SAFITRI 5.80 4.00 5.00 3.75 18.55 4.64 L / TL
Sukalarang, Februari 2010
Orang Tua siswa Kepala SMPN 1 Sukalarang

Drs. Endang Ruyana


NIP 19530826 197803 1 003

Anda mungkin juga menyukai