PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

NO

NAMA

1 Drs. Anwar Kurnia
2 Siti Romlah, S.Pd.
3 Ika Fartika, S.Pd.
4 Deden Suherlan, S.Ag.
5 D. Syafruddin,S.Ag.
6 Ai Nurhayati, S.Pd.
7 Nengsri Rohimah, S.Pd
8 Popon Nuraeni, S.Pd.
9 Asep Hamzah, S.Pd.
10 Iwan Suryawan
11 Rini Ervina, S.Pd.
12 Ferry Andriana, S.Pd.

NIP

131431812
130640267
131561235

PANGKAT

JABATAN

NIP

Drs. Endang Ruyana /
130617450
Drs. Anwar Kurnia /

132137263
131968079
132191363
131265178
131593187
131077931
480162783
130874420
132224386

131431812
Karsini, S.Pd. /
130673419
Siti Romlah, S.Pd. /
130640267
Acep Rukhimat,S.Pd. /
131258499
Ika Fartika, S.Pd /
131561235

13 Lina Paridah,S.Pd.
14 Uyuk Saripudin,S.Pd.

480161495
480200506

Mamat
Surachmat,S.Pd. /
131685181

15 Sukarti, S.Pd.
16 Ahmad Apandi, S.Pd.,M.Pd.
17 Lena Nurhasanah, S.Pd.
18 Nia Rosmayanti, S.Pd

480200512

Dadang
Syafruddin,S.Ag. /

131814765
480200498
132276484

131077931
Hidayat , S.Pd./
131422179

19 Agus Ahmad, S.Pd.
20 Cecep Hermana, S.Pd.
21 Nasep Mujtaba A, S.Ag
22 Endah Nur Af’idatu, S.Pd

Asep Hamzah, S.Pd. /

23 Deden Hendrawan Y
24 Lina Kahtini
25 Dudin Suhendar
26 Maria Hapni
27 Elis Lisnawati, S.Pdi.
28

Popon Nuraeni,S.Pd. /

130874420
Ai Nurhayati, S.Pd. /
131968079

132137263
Sodikun, S.Pd. /
132168605
Drs. Jamaludin /
132166078
Nengsri Rohimah M,
S.Pd. /
132191363
Sri Rahayu, S.Pd. /
132041430
Sukarti, S.Pd./
132224386
Agus Ahmad, S.Pd. /
132137238

Agus Ahmad, S.Pd. /
132137238
Deden Suherlan, S.Ag.
/ 131593187
Cecep Hermana, S.Pd.
/
132276484
Akhmad Apandi, SPd.
M.Pd./ 131265178
Iwan Suryawan/
131814765
Rini Erviani, S.Pd. /
480162783
Lena Nurhasanah,
S.Pd. / 480161495
Lina Paridah, S.Pd. /
480200512
Ferry Andriana, S.Pd./
480200506
Nia Rosmayanti,
S.Pdi./
480200498
Uyuk Syaripudin
Nasep Ahmad M. S.Ag.
Endah Nur Af’Idatu
Tsani, S.Ag
M. Yakutul Arsyi, S.Pd

MI
AN

(0266) 260201

PANGKAT

JABATAN

Guru
IV a

Pembina
Guru

IV b

Pembina Tk. 1
Guru

IV b

Pembina Tk. 1
Guru

IV a

Pembina
Guru

IV a

Pembina

IV a

Pembina

Guru

IV a

131431812
Karsini, S.Pd. /
130673419
Siti Romlah, S.Pd. /
130640267
Acep Rukhimat,S.Pd. /
131258499
Ika Fartika, S.Pd /
131561235

Guru

Dadang
Syafruddin,S.Ag. /

Pembina

IV a

Pembina

IV a

Pembina

IV a

Pembina

IV a

Pembina

Guru
Guru

Guru
Guru
IV a

Pembina

IV a

Pembina

Guru

Guru
Dewasa Tk.1
Guru
III d

Dewasa Tk.1

III d

Dewasa Tk.1

Guru
Guru
III c

130617450
Drs. Anwar Kurnia /

Pembina

Guru

III d

Drs. Endang Ruyana /

Mamat
Surachmat,S.Pd. /
131685181

Guru
IV a

NIP

131077931
Hidayat , S.Pd./
131422179
Asep Hamzah, S.Pd. /
130874420
Ai Nurhayati, S.Pd. /
131968079
Popon Nuraeni,S.Pd. /
132137263
Sodikun, S.Pd. /
132168605
Drs. Jamaludin /
132166078
Nengsri Rohimah M,
S.Pd. /
132191363
Sri Rahayu, S.Pd. /
132041430
Sukarti, S.Pd./
132224386
Agus Ahmad, S.Pd. /
132137238

Agus Ahmad, S.Pd. /
132137238

III c

Dewasa

III c

Dewasa

Deden Suherlan, S.Ag.
/ 131593187

Guru

Cecep Hermana, S.Pd.
/

Guru

III c

Dewasa
Guru

132276484
Akhmad Apandi, SPd.
M.Pd./ 131265178

III c

Dewasa

III a

Guru Madya

III a

Guru Madya

Rini Erviani, S.Pd. /
480162783

III a

Guru Madya

Lena Nurhasanah,
S.Pd. / 480161495

III a

Guru Madya

III a

Guru Madya

Iwan Suryawan/
131814765

Lina Paridah, S.Pd. /
480200512
Ferry Andriana, S.Pd./
480200506
Nia Rosmayanti,
S.Pdi./
III a

Guru Madya

480200498

-

Uyuk Syaripudin

-

Nasep Ahmad M. S.Ag.

-

Endah Nur Af’Idatu
Tsani, S.Ag

-

M. Yakutul Arsyi, S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

SURAT TUGAS
Nomor : 800/083-SMP/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi, menugaskan bahwa:
Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Kustana,S.Pd.

Untuk mengawas dalam kegiatan Ujian Sekolah di SMP Negeri 1 Sukalarang pada tanggal
19 Mei - 23 Mei 2008.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : Sukalarang
Pada tanggal

: 16 Mei 2008

Kepala

Drs. Endang Ruyana
NIP. 130617450

JADWAL MENGAWAS UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
No. Hari / Tanggal

Waktu

Mata Pelajaran

Senin,

07.30 – 09.00

11 Mei 2009

Ru
1

2

3

4

5

6

Pendidikan Agama

1

2

3

4

5

6

09.30 – 11.00

Pendidikan
Kewarganegaraan

14

1

2

3

4

5

Selasa,

07.30 – 09.30

IPS

13

14

1

2

3

4

12 Mei 2009

10.00 – 11.30

TIK

28

13

14

1

2

3

Rabu,

07.30 – 09.00

Seni Budaya

24

23

22

21

20

19

1.

2.

3.

Rabu,
3.

07.30 – 09.00

Seni Budaya

24

23

22

21

20

19

3.
13 Mei 2009

09.30 – 11.00

Bahasa Sunda

23

22

21

20

19

18

Kamis,

07.30 – 09.00

BTQ

22

21

20

19

18

8

14 Mei 2009

09.30 – 11.00

Elektronika

21

20

19

18

8

16

4.

KODE PENGAWAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Drs. Anwar Kurnia
Siti Romlah, S.Pd.
Ika Fartika, S.Pd.
Deden Suherlan, S.Ag.
D. Syafruddin,S.Ag.
Ai Nurhayati, S.Pd.
Nengsri Rohimah, S.Pd
Popon Nuraeni, S.Pd.
Asep Hamzah, S.Pd.
Iwan Suryawan

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rini Ervina, S.Pd.
Ferry Andriana, S.Pd.
Lina Paridah,S.Pd.
Uyuk Saripudin,S.Pd.
Sukarti, S.Pd.
Ahmad Apandi, S.Pd.,M.Pd.
Lena Nurhasanah, S.Pd.
Ai Fatimah
Nia Rosmayanti, S.Pd
Agus Ahmad, S.Pd.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Cecep Hermana, S.Pd.
Nasep Mujtaba A, S.Ag
Endah Nur Af’idatu, S.Pd
Deden Hendrawan Y
Lina Kahtini
Dudin Suhendar
Maria Hapni
Elis Lisnawati, S.Pd.I.

EKOLAH (US)
08/2009
ARANG
Ruang
7

8

9

10

11

12

13

14

7

17

9

15

27

28

13

14

6

7

17

9

15

27

28

13

5

6

7

17

9

15

27

28

4

5

6

7

17

9

15

27

18

8

16

10

12

11

26

25

18

8

16

10

12

11

26

25

8

16

10

12

11

26

25

24

16

10

12

11

26

25

24

23

10

12

11

26

25

24

23

22

Sukalarang, 3 Mei 2008
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

JADWAL MENGAWAS UJIAN SEKOLAH (US)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
No. Hari / Tanggal

Waktu

Mata Pelajaran

Senin,

07.30 – 09.00

Pendidikan Agama

11 Mei 2009

09.30 – 11.00

Pendidikan
Kewarganegaraan

Selasa,

07.30 – 09.30

IPS

12 Mei 2009

10.00 – 11.30

TIK

Rabu,

07.30 – 09.00

Seni Budaya

13 Mei 2009

09.30 – 11.00

Bahasa Sunda

Kamis,

07.30 – 09.00

BTQ

14 Mei 2009

09.30 – 11.00

Elektronika

1.

2.

3.

4.

Ruang
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

28

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

28

27

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

28

27

26

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

28

27

26

25

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23

22

21

20

19

18

17

16

15

28

27

26

25

24

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

22

21

20

19

18

17

16

15

28

27

26

25

24

23

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

21

20

19

18

17

16

15

28

27

26

25

24

23

22

KODE PENGAWAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drs. Anwar Kurnia
Siti Romlah, S.Pd.
Ika Fartika, S.Pd.
Deden Suherlan, S.Ag.
D. Syafruddin,S.Ag.
Ai Nurhayati, S.Pd.
Nengsri Rohimah, S.Pd
Popon Nuraeni, S.Pd.
Asep Hamzah, S.Pd.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rini Ervina, S.Pd.
Ferry Andriana, S.Pd.
Lina Paridah,S.Pd.
Uyuk Saripudin,S.Pd.
Sukarti, S.Pd.
Ahmad Apandi, S.Pd.,M.Pd.
Lena Nurhasanah, S.Pd.
Ai Fatimah
Nia Rosmayanti, S.Pd

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Cecep Hermana, S.Pd.
Nasep Mujtaba A, S.Ag
Endah Nur Af’idatu, S.Pd
Deden Hendrawan Y
Lina Kahtini
Dudin Suhendar
Maria Hapni
Elis Lisnawati, S.Pd.I.

Sukalarang, 3 Mei 2008
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang

131.

10.

Iwan Suryawan

20. Agus Ahmad, S.Pd.

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang

131.

JADWAL UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

No

1

Hari / Tanggal
Senin,

Waktu

Mata Pelajaran

08.00 – 10.00

Bahasa Indonesia

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

08.00 – 10.00

Matematika

08.00 – 10.00

IPA

27 April 2009
2

Selasa,
28 April 2009

3

Rabu,
29 April 2009

4

Kamis,
30 April 2009

Sukalarang, 24 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

JADWAL MENGAWAS UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
No
1
2
3
4

Hari /
Tanggal
Senin,
27-Apr-09
Selasa,
28-Apr-09
Rabu,
29-Apr-09
Kamis,
30-Apr-09

Waktu

Ruang

Mata Pelajaran

08.00 – 10.00 Bahasa Indonesia
08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

08.00 – 10.00

Matematika

08.00 – 10.00

IPA

1
9
23
22
24
21
25
20
26

2
10
24
9
25
22
26
21
27

3
11
25
10
26
9
27
22
28

4
12
26
11
27
10
28
9
221

5
13
27
12
28
11
221
10
222

6
14
28
13
221
12
222
11
223

7
15
221
14
222
13
223
12
224

8
16
222
15
223
14
224
13
235

9
17
223
16
224
15
235
14
236

10
18
224
17
235
16
236
15
237

11
19
235
18
236
17
237
16
238

12
20
236
19
237
18
238
17
23

13
21
237
20
238
19
23
18
24

14
22
238
21
23
20
24
19
25

KODE PENGAWAS

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Imas Masyati, S.Pd.
Moch Kurnia
Cecep Mansur, S.Pd.
Ilah Casilah
Karni Setia, S.Pd.
Dra. Rita Januarita
Rd. Dewi Sukmawati, S.Pd
Wati Kustinawati, S.Pd
Yusuf Ramdan, S.Ag.

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Arief Faturohman,SS
221
Entin Kartini, S.Ag.
222
Siti Nurhidayati, S.Pd
223
Yan Ilham Andrimu
224
Hj. Aisyah, S.Ag.
235
Indra Sundawan, S.Pd
236
Eka Januari , M,SE.
237
Asep Hidayatullah, S.Ag. 238
Ferdy Satisfy, S.Pd

Ria Cintara, S.Si.
M. Hifzul Muis, S.Pd,M.M.Pd.
Ummamatul Farida, S.Pd.
Andre Irawan
Didin Syihabudin, S.Pdi.
Maryamah, S.Ag.
Hj. Yeni Yulianti, S.Ag.
Zakaria, S.E

Sukalarang, 25 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang

130.

18 Mimin Mintarsih

28 Kustana,S.Pd.

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang

130.

DATA KEGIATAN PEMANTAPAN DAN PERINCIAN UPAH PEMBIMBING
TAHUN AJARAN 2005 / 2006

*
*
*
*
*

Jml Jam
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Anwar

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

60
Upah / hari
Upah / M,pel

3

Edi R
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Alfi

3
3
3

732,000
4,067
244,000

Yati
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Susi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3

30

30

15

45

60

122,000

122,000

61,000

183,000

244,000

JADWAL UJIAN PRAKTIK
SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
NO.

1

2

3

4

5

6

HARI/
TANGGAL
Senin,
6-Apr-09
Selasa,
7-Apr-09
Rabu,
8-Apr-09
Sabtu,
11-Apr-09
Senin,
13-Apr-09
Selasa,
14-Apr-09

WAKTU

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

MATA PELAJARAN
Pendidikan Agama
BTQ
Mulok Komputer
Kesenian/Seni Budaya
Bahasa Indonesia
Bahasa Sunda

08.00 – 16.00

Penjaskes

08.00 – 16.00

IPA

08.00 – 16.00

Bahasa Inggris
Elektronika

Sukalarang, 1 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

KARTU PESERTA UJIAN PRAKTIK
SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Nama Peserta :
Nomor Peserta:
NO.

HARI/
TANGGAL

ABDUL NENDA EDRIANA
24-033-001-8
WAKTU

1

Kelas : 9A

MATA PELAJARAN

PARAF

Pendidikan Agama
Senin,
08.00 – 16.00
6-Apr-09
1
BTQ
Mulok
Komputer
Selasa,
2
08.00 – 16.00
7-Apr-09
Kesenian/Seni Budaya 3
Bahasa Indonesia
Rabu,
3
08.00 – 16.00
8-Apr-09
5
Bahasa Sunda
Kamis,
4
08.00 – 16.00
Penjaskes
9-Apr-09
7
Sabtu,
5
08.00 – 16.00
IPA
11-Apr-09
Bahasa Inggris
Senin,
9
6
08.00 – 16.00
13-Apr-09
Elektronika
Catatan : Kartu Peserta ini harus dibawa setiap pelaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang, 1 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

KET

2

1

2
4
6

8
10

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

KARTU PESERTA UJIAN PRAKTIK
SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Nama Peserta :
Nomor Peserta:
HARI/
TANGGAL
Senin,
1
6-Apr-09
Selasa,
2
7-Apr-09
Rabu,
3
8-Apr-09
Kamis,
4

NO.

AI RASTIKA
24-033-002-7
WAKTU
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00

Kelas : 9A

MATA PELAJARAN
Pendidikan Agama
BTQ
Mulok Komputer
Kesenian/Seni Budaya
Bahasa Indonesia
Bahasa Sunda
Penjaskes

1

PARAF
1
2
3
4
5
6

KET

4

08.00 – 16.00
Penjaskes
9-Apr-09
7
Sabtu,
5
08.00 – 16.00
IPA
11-Apr-09
Senin,
9
Bahasa Inggris
6
08.00 – 16.00
13-Apr-09
Elektronika
Catatan : Kartu Peserta ini harus dibawa setiap pelaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang, 1 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

8
10

3

265

KARTU PESERTA UJIAN PRAKTIK
SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Nama Peserta :
Nomor Peserta:
NO.
1
2
3
4
5
6

HARI/
TANGGAL
Senin,
6-Apr-09
Selasa,
7-Apr-09
Rabu,
8-Apr-09
Sabtu,
11-Apr-09
Senin,
13-Apr-09
Selasa,

GINANJAR RAHAYU SAPUTRA
24-033-099-6
WAKTU

MATA PELAJARAN

PARAF

KET

Pendidikan Agama

08.00 – 16.00
08.00 – 16.00

Kelas : 9C

BTQ

1

Mulok Komputer
Kesenian/Seni Budaya

2
3

Bahasa Indonesia

08.00 – 16.00

Bahasa Sunda

08.00 – 16.00

Penjaskes

08.00 – 16.00

IPA
Bahasa Inggris

08.00 – 16.00

4
5
6
7
8
9

14-Apr-09
Elektronika
Catatan : Kartu Peserta ini harus dibawa setiap pelaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang, 1 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

10

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

KARTU PESERTA UJIAN PRAKTIK
SMPN 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Nama Peserta :
Nomor Peserta:
NO.
1
2
3
4
5
6

HARI/
TANGGAL
Senin,
6-Apr-09
Selasa,
7-Apr-09
Rabu,
8-Apr-09
Sabtu,
11-Apr-09
Senin,
13-Apr-09
Selasa,

HARDI WISASTRA
24-033-100-5
WAKTU
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00

Kelas : 9C

MATA PELAJARAN
Pendidikan Agama
BTQ

1

Mulok Komputer
Kesenian/Seni Budaya

2
3

Bahasa Indonesia
Bahasa Sunda

08.00 – 16.00

Penjaskes

08.00 – 16.00

IPA

08.00 – 16.00

PARAF

Bahasa Inggris

4
5
6
7
8
9

14-Apr-09
Elektronika
Catatan : Kartu Peserta ini harus dibawa setiap pelaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang, 1 April 2009
Ketua Penyelenggara UN,

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

10

KET

TANDA PESERTA TRY OUT UN

TANDA PESERTA TRY OUT UN

SMP NEGERI 1 SUKALARANG

SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA :

ABDUL NENDA EDRIANA

NAMA :

ASEP SAEPUL ALAM

NO :

24-033-001-8

NO :

24-033-006-3

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

TANDA PESERTA TRY OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TANDA PESERTA TRY OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA :

AI RASTIKA

NAMA :

AYU AZIZAH

NO :

24-033-002-7

NO :

24-033-007-2

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

TANDA PESERTA TRY OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TANDA PESERTA TRY OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA :

AMI APRILIANI

NAMA :

BADRUDIN

NO :

24-033-003-6

NO :

24-033-008-9

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

TANDA PESERTA TRY OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TANDA PESERTA TRY OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA :

ANGGA SETIYADI

NAMA :

CHAERUL TAMIMI

NO :

24-033-004-5

NO :

24-033-009-8

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

TANDA PESERTA TRY OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TANDA PESERTA TRY OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA A
: SEP

NO :

MUCHAMMAD HIDAYATULLOH

24-033-005-4

NAMA :

DADAN DES SOLEHUDIN

NO :

24-033-010-7

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

1

11

1

1

51

1

6

11

61

2

7

31

81

4

9

41

91

5

10

101
171
181

111
121

1

6

191
201

131
141
151
161

2
3
4
5

7
8
9
10

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK

SMP NEGERI 1 SUKALARANG

SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA :

ABDUL NENDA EDRIANA

NAMA :

ASEP SAEPUL ALAM

24-033-001-8

24-033-006-3

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA :

AI RASTIKA

NAMA :

AYU AZIZAH

24-033-002-7

24-033-007-2

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA :

AMI APRILIANI

NAMA :

BADRUDIN

24-033-003-6

24-033-008-9

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA :

ANGGA SETIYADI

NAMA :

CHAERUL TAMIMI

24-033-004-5

24-033-009-8

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

NAMA :

ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOH

NAMA :

DADAN DES SOLEHUDIN

24-033-005-4

24-033-010-7

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Drs. Endang Ruyana

Drs. Endang Ruyana

NIP 130617450

NIP 130617450

1

11

1

1
11

51
61

1
2

6
7

31

81

4

9

41

91

5

10

1
2
3

6
7
8

101
171
181
191
201

111
121
131
141

151
161

4
5

9
10

PAKET
SOAL

PAKET
SOAL
PESERTA UJIAN NASIONAL

PESERTA UJIAN NASIONAL

NAMA :

NAMA :

NO

NO

:

PAKET
SOAL

:

PAKET
SOAL
PESERTA UJIAN NASIONAL

NAMA :
NO

PANITIA

:

PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA :
NO

PAKET
SOAL

NO

PAKET
SOAL
Drs. ENDANG RUYANA

:

PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA :
NO

PAKET
SOAL

NO

PAKET
SOAL
ACEP RUKHIMAT, S.Pd.

:

PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA :
NO

PAKET
SOAL

NO

:

MAMAT SURACHMAT, S.Pd

:

PAKET
SOAL
PESERTA UJIAN NASIONAL

NAMA :

SODIKUN, S.Pd

:

PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA :

HIDAYAT, S.Pd

:

PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA :

KARSINI, S.Pd.

Drs. JAMALUDIN

PESERTA UJIAN NASIONAL
NAMA :
NO

:

SRI RAHAYU, S.Pd

PESERTA PRA UN

PESERTA PRA UN

NAMA :

ABDUL NENDA EDRIANA

NAMA :

ASEP SAEPUL ALAM

NO :

24-033-001-8

NO :

24-033-006-3

TAHUN AJARAN 2009/2010

TAHUN AJARAN 2009/2010

SMPN 1 SUKALARANG

SMPN 1 SUKALARANG

PESERTA PRA UN

PESERTA PRA UN

NAMA :

AI RASTIKA

NAMA :

AYU AZIZAH

NO :

24-033-002-7

NO :

24-033-007-2

TAHUN AJARAN 2009/2010

TAHUN AJARAN 2009/2010

SMPN 1 SUKALARANG

SMPN 1 SUKALARANG

PESERTA PRA UN

PESERTA PRA UN

NAMA :

AMI APRILIANI

NAMA :

BADRUDIN

NO :

24-033-003-6

NO :

24-033-008-9

TAHUN AJARAN 2009/2010

TAHUN AJARAN 2009/2010

SMPN 1 SUKALARANG

SMPN 1 SUKALARANG

PESERTA PRA UN

PESERTA PRA UN

NAMA :

ANGGA SETIYADI

NAMA :

CHAERUL TAMIMI

NO :

24-033-004-5

NO :

24-033-009-8

TAHUN AJARAN 2009/2010

TAHUN AJARAN 2009/2010

SMPN 1 SUKALARANG

SMPN 1 SUKALARANG

PESERTA PRA UN

PESERTA PRA UN

NAMA : ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOH

NO :

24-033-005-4

NAMA :

DADAN DES SOLEHUDIN

NO :

24-033-010-7

TAHUN AJARAN 2009/2010

TAHUN AJARAN 2009/2010

SMPN 1 SUKALARANG

SMPN 1 SUKALARANG

1

2

NO. NO.PESERTA UJIAN

1
2
3
4

24-033-001-8
24-033-002-7
24-033-003-6
24-033-004-5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

24-033-005-4
24-033-006-3
24-033-007-2
24-033-008-9
24-033-009-8
24-033-010-7
24-033-011-6
24-033-012-5
24-033-013-4
24-033-014-3
24-033-015-2
24-033-016-9
24-033-017-8
24-033-018-7
24-033-019-6
24-033-020-5
24-033-021-4
24-033-022-3
24-033-023-2
24-033-024-9
24-033-025-8
24-033-026-7
24-033-027-6
24-033-028-5
24-033-029-4
24-033-030-3
24-033-031-2
24-033-032-9
24-033-033-8
24-033-034-7
24-033-035-6
24-033-036-5
24-033-037-4
24-033-038-3
24-033-039-2
24-033-040-9
24-033-041-8
24-033-042-7

3

4

NIS

NAMA

070807003
070807016
070807019
070807021

ABDUL NENDA EDRIANA
AI RASTIKA
AMI APRILIANI
ANGGA SETIYADI

070807030

ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOH

070807032
070807038
070807040
070807045
070807047
070807049
070807078
070807085
070807089
070807095
070807098
070807101
070807125
070807130
070807132
070807133
070807143
070807145
070807151
070807164
070807175
070807182
070807183
070807184
070807185
070807190
070807195
070807212
070807214
070807228
070807234
070807237
070807257
070807262
070807270
070807277
070807283

ASEP SAEPUL ALAM
AYU AZIZAH
BADRUDIN
CHAERUL TAMIMI
DADAN DES SOLEHUDIN
DANI NUGRAHA
EKA SURYANINGSIH
ENDEN ZAENAL FIKRI
EUIS SUSILAWATI
FERI PURWADI
FITRI WULANDARI
FUJI FAUZIAH
IKA ROSITA
INDRA ISMAIL
INDRIYANI
INTEN SAFITRI
LANI ROHANI
LINDA MARLINA
MUHAMAD INDRA SANUDIN
MUHAMMAD ASIKIN
M. RAMDAN
MULYADI
NAIS LARASATI
NANA SUPRIATNA
NANDI AGUNG
NENI WAHYUNI
NOPI SUSILAWATI
PERIS MAULANA AGUSTIAN
RAHMATTULLAH
RISMA ANDRIANI
RIZAL JAELANI
RIZKI ROMADON PEBRIAN
SITI HALIMAH
SITI RAHAYU
SURYANI
UJANG HAN HAN SUHERLAN
WINDASARI

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

24-033-043-6
24-033-044-5
24-033-045-4
24-033-046-3
24-033-047-2
24-033-048-9
24-033-049-8
24-033-050-7
24-033-051-6
24-033-052-5
24-033-053-4
24-033-054-3
24-033-055-2
24-033-056-9
24-033-057-8
24-033-058-7
24-033-059-6
24-033-060-5
24-033-061-4
24-033-062-3
24-033-063-2
24-033-064-9
24-033-065-8
24-033-066-7
24-033-067-6
24-033-068-5
24-033-069-4
24-033-070-3
24-033-071-2
24-033-072-9
24-033-073-8
24-033-074-7
24-033-075-6
24-033-076-5
24-033-077-4
24-033-078-3
24-033-079-2
24-033-080-9
24-033-081-8
24-033-082-7
24-033-083-6
24-033-084-5
24-033-085-4
24-033-086-3
24-033-087-2
24-033-088-9
24-033-089-8
24-033-090-7
24-033-091-6
24-033-092-5

070807292
070807298
070807007
070807010
070807015
070807023
070807024
070807033
070807046
070807059
070807081
070807084
070807091
070807094
070807097
070807106
070807107
070807108
070807113
070807119
070807129
070807144
070807156
070807159
070807180
070807194
070807199
070807205
070807206
070807207
070807208
070807216
070807222
070807227
070807231
070807232
070807258
070807260
070807261
070807269
070807273
070807295
070807296
070807299
070807002
070807026
070807035
070807063
070807073
080908320

YETI MASRIAH
YUDI SETIAWAN
AE MAEMUNAH
AGUS FAISAL
AHMAD KHUDRI SIBARANI
ANGGI PARYOGA
ANGGI PURNAMA
ASIKIN
CUCU SA’ADAH
DEDE SAEPUL ANWAR
ELVA HANDAYANI ALI DS.
ENDANG RUSLANDI
FAJAR SEPTIAN
FEBY ISWANTO
FIRDANA YUSUP
HAMDANI
HAMZAH RUSDI
HANIPAH
HERA LESTARI
IDA NURPATONAH
INA NURANI
LINA HERLIANA
MIRA RAHMAYANTI
MISNAWATI
MUHAMAD YUSUP
NITA ROSMIATI
NUR FITRI HANDAYANI
NURLITA PEBRIANI
NURUL AMELIA
NURUL HUDA
NURYANA SEPTIANA
RATNA NINGSIH
RIAN RAMADHAN
RISKA MONARISA
RISMAN LESMANA
RISSALIA FITRIANI
SITI JUARIAH
SITI NURAZIZAH
SITI NURDIAN
SUHANDINI
TIARANI PUTRI IRMAYADI
YUDA HARYADI
YUDHA PRAWIRA SAPUTRA
YUJI MUHANDANI
ABDUL LATIF
ANIES HIDAYANTI
ASRI NAERUL BAHIYAH
DEDEN NUGRAHA
DINI MARINI
DIVA QABBAL RAMADHAN

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

24-033-093-4
24-033-094-3
24-033-095-2
24-033-096-9
24-033-097-8
24-033-098-7
24-033-099-6
24-033-100-5
24-033-101-4
24-033-102-3
24-033-103-2
24-033-104-9
24-033-105-8

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

24-033-106-7
24-033-107-6
24-033-108-5
24-033-109-4
24-033-110-3
24-033-111-2
24-033-112-9
24-033-113-8
24-033-114-7
24-033-115-6
24-033-116-5
24-033-117-4
24-033-118-3
24-033-119-2
24-033-120-9
24-033-121-8
24-033-122-7
24-033-123-6
24-033-124-5
24-033-125-4
24-033-126-3
24-033-127-2
24-033-128-9
24-033-129-8
24-033-130-7
24-033-131-6
24-033-132-5
24-033-133-4
24-033-134-3
24-033-135-2
24-033-136-9
24-033-137-8
24-033-138-7
24-033-139-6
24-033-140-5

070807074
070807077
070807080
070807087
070807092
070807103
070807064
070807109
070807110
070807112
070807135
070807142
070807150
070807152
070807155
070807157
070807165
070807176
070807187
070807211
070807082
070807220
070807229
070807240
070807243
070807249
070807255
070807256
070807090
070807266
070807267
070807268
070807271
070807287
070807289
070807300
070807304
070807008
070807009
070807020
070807029
070807036
070807037
070807041
070807051
070807052
070807069
070807070

DO’A FAJARWATI
EKA ANJANI
ELSA SUGIARTI SAPUTRA
ENENG YANTI OKTAPIANI
FANI LESTIANI
GILANG PRATAMA
GINANJAR RAHAYU SAPUTRA
HARDI WISASTRA
HELBIAH HENDRAYANA
HENDRIK
IRPAN KURNIA
KURNIA SANDI
MOCHAMAD GANJAR PRATAMA
MUHAMMAD IRMAN TAUFIQ
NOPANDRA
MEMEY RASELA
MIRA ROSITA
RIZWAN HIDAYAT
MUHAMAD RIDWAN
NANI YUNINGSIH
FARHAN ABDUROHMAN
RELA CHANIAGO
REVI MUHAMMAD KAFFI
RISMA ANUGRAH
RUDI FAIZAL
SAEPUL BAHRI
SANDI NASRULLAH
SINTA NOVIA SISWANTI
SITI AMANAH
SITI NURANI
SOPIAH
SOPIAN ANSORI
SUHAEDI BUDIMAN
SYIPA URRAHMAH
WULANSARI
YANTI SURYANTI
YULYANA RAHMANSAH
YUNI YULIANI
AGUMI PUTRA DARMA
AGUNG FAHRULIANI
ANDRI SUHENDAR
ARIS MUNANDAR
ASTY RISNAWATI AGUSTIN
AYANG AFRIANTI PUTRI
BAYU RAHMAN
DANSUS ABDUL HILMAN
DASEP BUHORI
DEVIE ALBERT ASTRA
DEWI SITI KOMALA

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

24-033-141-4
24-033-142-3
24-033-143-2
24-033-144-9
24-033-145-8
24-033-146-7
24-033-147-6
24-033-148-5
24-033-149-4
24-033-150-3
24-033-151-2
24-033-152-9
24-033-153-8
24-033-154-7
24-033-155-6
24-033-156-5
24-033-157-4
24-033-158-3
24-033-159-2
24-033-160-9
24-033-161-8
24-033-162-7
24-033-163-6
24-033-164-5
24-033-165-4
24-033-166-3
24-033-167-2
24-033-168-9
24-033-169-8
24-033-170-7
24-033-171-6
24-033-172-5
24-033-173-4
24-033-174-3
24-033-175-2
24-033-176-9
24-033-177-8
24-033-178-7
24-033-179-6
24-033-180-5
24-033-181-4
24-033-182-3
24-033-183-2
24-033-184-9
24-033-185-8
24-033-186-7
24-033-187-6
24-033-188-5
24-033-189-4
24-033-190-3

070807079
070807086
070807088
070807290
070807134
070807136
070807137
070807140
070807146
070807154
070807158
070807168
070807169
070807171
070807186
070807188
070807189
070807196
070807197
070807200
070807203
080908323
070807223
070807235
070807242
070807248
070807252
070807254
070807279
070807291
070807297
070807302
070807014
070807305
070807025
080908319
070807048
070807054
070807055
070807058
070807061
070807076
070807099
070807111
070807114
070807116
070807117
070807118
070807124
070807128

EKI ABDUROHMAN
NENG RANI KANIA
ERNA NOVA NOVIANSARI
FAJRI KOMALASARI
IRMA NURFITRI
ISMATULLOH
JANG HUDRI
KAMALUDIN
LIS NURJANAH
MARSHELINA GITA PRAMESWARA
MIRANTI SARI
MUHAMMAD ALI TAUFAN
MUHAMAD ARIFIN
MUHAMAD HAMIM
NANI
NELIS DESTIANI
NENG YULLYANTI
NOVA AMANDA
NOVITA SARI
NUR' ELAH
NURANI MUNGGARAN
NURHIDAYAH
RIAN SAPUTRA
RIZAL SETIAWAN
SITI NURHALIMAH
SANDI HENDRIANDI
SARIPAH
SELLY MARSELIA
ULPAH NUROHMAH
YAYU YULISTIAN
YUDI GUNTARA
YUNI KARTIKA
AHMAD RISMANTO
ANDRE MUHAMAD PASHA
ANGGI SAPUTRA
AYU KUSUMANINGTYAS
DADAN SOPIAN SAURI
DEBY RAMDANI
DEDE HENDRAYANA
DEDE RIDWAN
DEDE SURYANI
DWI WISUDA RIZQIAWAN
FITRIANA
HENDRA KARTA SASMITA
HERMA FEBRIANI
HEUIS NURDEUIS
HILMAWATI
HINDAYANI
IKA KARTIKA
IMAS MASTUROH

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

24-033-191-2
24-033-192-9
24-033-193-8
24-033-194-7
24-033-195-6
24-033-196-5
24-033-197-4
24-033-198-3
24-033-199-2
24-033-200-9
24-033-201-8
24-033-202-7
24-033-203-6
24-033-204-5
24-033-205-4
24-033-206-3
24-033-207-2
24-033-208-9
24-033-209-8
24-033-210-7
24-033-211-6
24-033-212-5
24-033-213-4
24-033-214-3
24-033-215-2
24-033-216-9
24-033-217-8
24-033-218-7
24-033-219-6
24-033-220-5
24-033-221-4
24-033-222-3
24-033-223-2
24-033-224-9
24-033-225-8
24-033-226-7
24-033-227-6
24-033-228-5
24-033-229-4
24-033-230-3
24-033-231-2
24-033-232-9
24-033-233-8
24-033-234-7
24-033-235-6
24-033-236-5
24-033-237-4
24-033-238-3
24-033-239-2
24-033-240-9

080908321
070807148
070807163
070807166
070807167
070807177
080908322
070807191
070807193
070807201
070807204
070807219
070807221
070807224
070807239
070807244
070807245
070807263
070807264
070807265
070807275
070807274
070807285
070807301
070807004
070807017
070807018
070807027
070807028
070807034
070807043
070807056
070807062
070807068
070807072
070807096
070807122
070807126
070807127
070807138
070807141
070807147
070807153
070807160
070807178
070807181
070807198
070807213
070807215
070807218

IRA SAKURA DEWI
LUSI
MOHAMAD AGUSTINA
MOHAMAD ROMLI
MUHAMAD ADENDA FRATAMA
MUHAMAD SHONHAJI
MUHAMAD MAHESA ANDRIAN
NIA RIANTI
NITA KHOERIAH GUNIARTI
NURAJIZAH
NURJANAH
RESTI
REZA FITRIANI
RIKA SUSANTI
RUDI ABDUL LATIF
SAEPUL PURNAMA
SALWA AMALIAH
SITI RINI
SOBIRIN
M. SOLEHUDIN
TITA
TIKA HARYATI
WIWIN
YUNI
ABDULLAH ARIFIN
AI YULIANASARI
AKBAR FAUZI MUHARAM
ANIS ALAWIYAH
ARIA MAULANA YUSUP
ASRI MARYATI
CANDRA PERMANA
DEDE HENDRI KARTAWIJAYA
DEDEN MURDHANI TIRTA
DEVI KURNIASIH
DINA FEBRI ANTIA DISTRI
FINI SRI WAHYUNI
IIS LIAWATI ANGGRAENI
IKA YULIA SARI
IMAN ALI RAHMAN
JIHAD AMRILAH
KARLINA RESTIA
LUGI ABDULHOLIK
M. MUKSIN AL ATOS
MOCH. WIGHRA WIBAWA
MUHAMAD SOPIAN
MUJIB SAEPUDIN
NURASIAH
R. ADITYA NUGRAHA
RANI NURANI
RESA SITI HIKMAH

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

24-033-241-8
24-033-242-7
24-033-243-6
24-033-244-5
24-033-245-4
24-033-246-3
24-033-247-2
24-033-248-9
24-033-249-8
24-033-250-7
24-033-251-6
24-033-252-5
24-033-253-4
24-033-254-3
24-033-255-2
24-033-256-9
24-033-257-8

070807225
RINA SULASTRI
070807226
RISA SRI RAMDAYANI
070807230
RISMA SITI RAHMAH
070807233
RISTA MASNONEH
070807236
RIZALDI MUTAQIN
070807238
ROMANSAH
070807241
RIYAN FEBRIAN
070807251
SANTI SEPTIAWATI
070807253
SELA RETNIAWATI
070807272
TIA RISTIANA SARI
070807280
VERA SUCIATI PUSPITA
070807281
WIDAWATI
070807282
WIDIAN
070807284
WITRI NIRMALA
070807288
YADI MULYADI
070807294
YOHAN SURYANA
070807303
YUNI SAFITRI
Rata-rata

PANITIA
1 Drs. ENDANG RUYANA
2 ACEP RUKHIMAT, S.Pd.
3 Drs. JAMALUDIN
4 KARSINI, S.Pd.
5 HIDAYAT, S.Pd
6 SODIKUN, S.Pd
7 MAMAT SURACHMAT, S.Pd
8 SRI RAHAYU, S.Pd
1 Agus Ahmad, S.Pd
2 Siti Romlah, S.Pd
3 Rini Erviani,S.Pd
4 Popon Nuraeni, S.Pd
9/PS/05/09
10/PS/05/09
11/PS/05/09
12/PS/05/09
13/PS/05/09
14/PS/05/09
15/PS/05/09
16/PS/05/09
17/PS/05/09
18/PS/05/09
19/PS/05/09
20/PS/05/09
21/PS/05/09
22/PS/05/09
23/PS/05/09

1 Imas Masyati, S.Pd.
2 Moch Kurnia
3 Cecep Mansur, S.Pd.
4 Ilah Casilah
5 Karni Setia, S.Pd.
6 Dra. Rita Januarita
7 Rd. Dewi Sukmawati, S.Pd
8 Wati Kustinawati, S.Pd
9 Yusuf Ramdan, S.Ag.
10 Mimin Mintarsih
11 Arief Faturohman,SS
12 Entin Kartini, S.Ag.
13 Siti Nurhidayati, S.Pd
14 Yan Ilham Andrimu
15 Hj. Aisyah, S.Ag.

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

24/PS/05/09
25/PS/05/09
26/PS/05/09
27/PS/05/09
28/PS/05/09
221/PS/05/09
222/PS/05/09
223/PS/05/09
224/PS/05/09
235/PS/05/09
236/PS/05/09
237/PS/05/09
238/PS/05/09

16 Indra Sundawan, S.Pd
17 Eka Januari , M,SE.
18 Asep Hidayatullah, S.Ag.
19 Ferdy Satisfy, S.Pd
20 Kustana,S.Pd.
21 Ria Cintara, S.Si.
22 M. Hifzul Muis, S.Pd,M.M.Pd.
23 Ummamatul Farida, S.Pd.
24 Andre Irawan
25 Didin Syihabudin, S.Pdi.
26 Maryamah, S.Ag.
27 Hj. Yeni Yulianti, S.Ag.
28 Zakaria, S.E

SKALA
1 Drs. Anwar Kurnia
2 Siti Romlah, S.Pd.
3 Ika Fartika, S.Pd.
4 Deden Suherlan, S.Ag.
5 D. Syafruddin,S.Ag.
6 Ai Nurhayati, S.Pd.
7 Nengsri Rohimah, S.Pd
8 Popon Nuraeni, S.Pd.
9 Asep Hamzah, S.Pd.
10 Iwan Suryawan
11 Rini Ervina, S.Pd.
12 Ferry Andriana, S.Pd.
13 Lina Paridah,S.Pd.
14 Uyuk Saripudin,S.Pd.
15 Sukarti, S.Pd.
16 Ahmad Apandi, S.Pd.,M.Pd.
17 Lena Nurhasanah, S.Pd.
18 Ai Fatimah
19 Nia Rosmayanti, S.Pd
20 Agus Ahmad, S.Pd.
21 Cecep Hermana, S.Pd.
22 Nasep Mujtaba A, S.Ag
23 Endah Nur Af’idatu, S.Pd
24 Deden Hendrawan Y
25 Lina Kahtini
26 Dudin Suhendar
27 Maria Hapni
28 Elis Lisnawati, S.Pdi.

337
338
339
340
341
342
343

TGLLAHIR

ORTU

Sukabumi, 5 Maret 1994
Sukabumi, 13 Juli 1994
Sukabumi, 28 April 1995
Sukabumi, 26 Desember 1993

Ojak
Asep Saepul Ajiz
Eman Sulaeman
Idi Setiyadi

Sukabumi, 13 Juli 1994

Didin Saepudin

Sukabumi, 30 Agustus 1994
Sukabumi, 23 April 1994
Sukabumi, 3 Januari 1992
Sukabumi, 2 Juli 1994
Sukabumi, 24 Desember 1994
Sukabumi, 17 Agustus 1994
Sukabumi, 28 Juni 1995
Sukabumi, 9 Mei 1994
Sukabumi, 19 Pebruari 1995
Sukabumi, 18 Pebruari 1995
Jakarta, 11 Maret 1994
Sukabumi, 15 Januari 1995
Sukabumi, 1 September 1993
Sukabumi, 4 Juni 1993
Sukabumi, 18 Pebruari 1994
Cilegon, 8 Pebruari 1996
Sukabumi, 24 Juni 1994
Sukabumi, 24 Mei 1995
Sukabumi, 21 September 1994
Sukabumi, 2 Maret 1994
Sukabumi, 6 Juni 1995
Sukabumi, 18 April 1995
Sukabumi, 23 Maret 1996
Sukabumi, 30 Nopember 1994
Sukabumi, 28 Mei 1994
Sukabumi, 28 Desember 1994
Sukabumi, 16 Maret 1995
Sukabumi, 2 Agustus 1994
Sukabumi, 23 Oktober 1995
Sukabumi, 5 Agustus 1992
Sukabumi, 2 Juni 1993
Sukabumi, 22 Pebruari 1995
Sukabumi, 29 Januari 1994
Sukabumi, 7 Maret 1995
Sukabumi, 27 September 1994
Sukabumi, 27 Januari 1995
Sukabumi, 4 Pebruari 1995

Tateng Rohendi
Ma'mur
Abun
Asep Kurnia
Pepen Supendi
Ade Sobana
H. Mohamad Nanang
Aceng Hapidin
Sulaeman
Kurniawan
Sutoyo
Abad Badrudin
Apen
Dede
Ridwansyah
Edje Somantri
Pendi
Muh. Huri
Dadan Bandaniji
Mumuh
Saprudin
Ade Apendi
Unang Sutrisna
Ajang Sapari
Aban
Jajang
Jajang Majid
Pepen Supriadi
Nurdin
Jaenal Abidin
Komar
Endin
Asep Saepudin
Ece Sugama
Mudin
Sali Anwari
Andi

7

8
Praktik (b.Ind)

6

B. Indonesia

5

3.60
8.20
6.40
6.60
4.80
6.80
7.00
5.80
6.60
7.00
6.20
7.40
6.80
8.20
7.00
8.00
6.40
7.20
7.00
7.00
6.60
8.00
6.20
8.00
6.00
6.60
6.00
7.20
4.40
7.40
7.00
7.60
7.40
7.20
4.20
5.80
6.80
6.60
8.20
6.60
6.80

Sukabumi, 1 Desember 1994
Sukabumi, 9 Agustus 1994
Sukabumi, 15 Agustus 1994
Sukabumi, 15 Agustus 1995
Sukabumi, 5 Agustus1994
Sukabumi, 6 Maret 1995
Sukabumi,4 September 1994
Sukabumi, 22 April 1994
Sukabumi, 11 Agustus 1993
Sukabumi, 12 Maret 1992
Sukabumi, 5 Agustus 1993
Sukabumi, 3 Nopember 1994
Sukabumi, 11 September 1994
Sukabumi, 6 Pebruari 1994
Sukabumi, 21 Pebruari 1995
Sukabumi, 8 September 1992
Sukabumi, 15 Maret 1995
Sukabumi, 4 Pebruari1995
Sukabumi, 14 April 1994
Sukabumi, 3 Mei 1994
Sukabumi, 14 Agustus 1995
Sukabumi, 5 Januari 1994
Sukabumi, 8 Januari 1995
Sukabumi, 30 Juli 1994
Sukabumi, 24 Juni 1993
Cianjur, 11 Januari 1996
Sukabumi, 4 Januari 1995
Sukabumi, 12 Pebruari 1995
Sukabumi, 26 September 1995
Sukabumi, 18 September 1993
Sukabumi, 2 Mei 1995
Sukabumi, 13 Nopember 1993
Sukabumi, 27 Pebruari 1994
Sukabumi, 30 September 1995
Sukabumi, 4 April 1994
Sukabumi, 11 Juni 1994
Sukabumi, 28 Oktober 1994
Sukabumi, 18 April 1994
Sukabumi, 29 Oktober 1994
Sukabumi, 2 Oktober 1994
Sukabumi, 8 Oktober 1994
Sukabumi, 29 Oktober 1994
Sukabumi, 23 Oktober 1992
Sukabumi, 15 Nopember 1995
Sukabumi, 28 Agustus 1994
Sukabumi, 22 Juni 1995
Sukabumi, 4 Januari 1995
Sukabumi, 5 Maret 1995
Sukabumi, 7 Nopember 1994
Bandung, 3 Pebruari 1996

Daman
Ade Setiawan
Adum
Ade Rojudin
Sukrilah
Ujang
Jamaludin
Mumuh
Lukman
Atang
Dadang Supriatman
Solihin
Solihin
Olih Solihin
Ejen Abidin
Sahroni
Ashari Abdul Rojak
Aay
Sarip
Enjang
Mahfud
Ayi
Aep Saepudin
Emut
Samsudin
Ujang Tatang
Hamdan
Kustiawan
Uus Kuswaya
Rosidin
Heri
Solihin
Ade Muhayat
Baban Sobandi
Asep Sukayat
Dadang
Endin
Sarop
Ayi
Khaerudin
Yodi Kusmayadi
Rahmat Mulyadi
Anen
Kumu
Ade Suherman
Sadiun Gatot
Ayi Saepul Bahri
Pardi
Ade Rokib
Jajat Sudrajat

6.40
5.00
7.00
6.60
6.80
5.60
6.60
7.60
6.20
6.60
6.20
7.60
5.60
8.00
6.60
7.40
5.00
9.00
6.60
7.20
6.80
6.40
6.60
7.60
5.80
8.00
7.60
7.20
6.80
6.80
6.40
7.00
6.00
6.40
6.40
7.20
8.20
7.20
6.80
5.80
5.60
5.20
4.60
6.40
6.00
7.20
6.00
6.20
6.80
6.60

Sukabumi, 25 Juni 1995
Sukabumi, 1 Meret 1994
Sukabumi, 19 Juli 1994
Sukabumi, 5 Oktober 1995
Sukabumi, 10 Desember 1995
Sukabumi, 14 Juni 1995
Sukabumi, 25 Maret 1995
Sukabumi, 14 Maret 1995
Sukabumi, 15 September 1995
Sukabumi, 13 Agustus 1994
Sukabumi, 24 September 1994
Sukabumi, 23 September 1994
Sukabumi, 23 Juni 1995

H. Dadang Priatna
Tata
Ono Suryatna
Abdul Cholid
Komarudin
Asmawi
Rahmat Hidayat
Hendi AS
Suhendi Hendrayana
Suparman
Dadang
Gopur
Iwan Sukmawan

Sukabumi, 24 Nopember 1994

Ujang Samsudin

Sukabumi, 29 Mei 1995
Cianjur, 14 Desember 1995
Sukabumi, 4 April 1994
Sukabumi, 25 Januari 1995
Sukabumi, 23 April 1994
Sukabumi, 16 Juni 1995
Sukabumi, 10 Juli 1995
Bogor, 23 Pebruari 1995
Sukabumi, 5 Oktober 1994
Sukabumi, 6 April 1994
Sukabumi, 3 Maret 1994
Cianjur, 5 April 1995
Sukabumi, 6 Nopember 1995
Sukabumi, 28 September 1995
Sukabumi, 15 Januari 1996
Sukabumi, 17 Agustus 1994
Sukabumi, 22 Mei 1993
Sukabumi, 11 Oktober 1994
Sukabumi, 18 Januari 1995
Sukabumi, 25 Oktober 1994
Sukabumi, 10 Nopember 1994
Sukabumi, 15 Juli 1994
Sukabumi, 25 Juli 1994
Sukabumi, 4 Nopember 1994
Sukabumi, 24 Oktober 1994
Sukabumi, 2 Nopember 1993
Sukabumi, 27 April 1995
Sukabumi, 29 Agustus 1994
Bandung, 27 April 1995
Sukabumi, 26 September 1995
Sukabumi, 2 Pebruari 1993
Sukabumi, 18 April 1994
Jakarta, 28 April 1993
Sukabumi, 25 Juni 1994

Yaya Suken Sujana
Udin
Kodir Saripudin
E. Kusmawan
Didin
Aep Saepudin
Rempil
Hermansyah
Didin
H. Dahlan
Atin Supriatna
H. Nurdin Afgandi
Maskun
Sodikin
Asep Saepuloh
Nanang
Solehudin
Asep Budiman
Usep Harun
Uci Sanusi
Suryadi
Ece Suparman
Ucup Sumarna
Jaya Iskandar
Pahrul Asikin
Jejen Suherman
Nurkasih
Cacu Suherman
Ahmad Suganda
Endin Supriadi
Encen
Ajun Junaedi
Toni Astra
Jejen

6.00
7.00
7.20
7.00
6.40
6.40
5.80
6.60
5.80
5.60
6.80
7.00
6.40
6.60
6.40
6.40
4.80
7.00
6.60
7.20
5.40
6.60
6.40
5.80
5.40
6.00
7.40
7.00
6.40
6.40
5.80
7.40
6.80
7.40
6.40
5.20
6.80
5.80
5.00
6.20
5.40
7.40
6.60
5.40
6.60
6.20
6.40
6.20

Sukabumi, 26 Agustus 1994
Sukabumi, 29 Oktober 1995
Sukabumi, 5 Juni 1995
Cianjur, 25 Juli 1994
Sukabumi, 25 Maret 1994
Sukabumi, 16 Juli 1995
Sukabumi, 12 Mei 1993
Sukabumi, 23 Nopember 1994
Bandung, 17 Juli 1995
Sukabumi, 21 Oktober 1994
Sukabumi, 14 Agustus 1994
Sukabumi, 21 Juli 1994
Sukabumi, 22 Juni 1995
Sukabumi, 10 April 1994
Sukabumi, 18 April 1994
Sukabumi, 7 Desember 1995
Sukabumi, 9 Agustus 1994
Sukabumi, 2 Nopember 1993
Cianjur, 19 April 1994
Sukabumi, 11 Maret 1994
Sukabumi, 16 Oktober 1994
Sukabumi, 8 Juli 1994
Sukabumi, 1 Januari 1995
Sukabumi,15 Juli 1995
Sukabumi, 1 Mei 1994
Sukabumi, 7 Juni 1994
Sukabumi, 5 Oktober 1994
Sukabumi, 8 Juni 1995
Sukabumi, 4 Juli 1995
Sukabumi, 29 September 1995
Sukabumi, 21 Desember 1995
Sukabumi, 1 Juni 1995
Sukabumi,28 Nopember 1996
Sukabumi, 17 Desember 1994
Sukabumi, 30 September 1994
Jakarta, 4 Agustus 1995
Sukabumi, 22 September 1994
Sukabumi,15 Oktober 1995
Sukabumi, 12 Desember 1994
Sukabumi, 1 Januari 1993
Sukabumi, 20 Januari 1995
Pontianak, 1 Agustus 1995
Sukabumi, 22 Juni 1995
Sukabumi, 8 Maret 1994
Sukabumi, 6 Pebruari 1995
Sukabumi, 24 Pebruari 1995
Sukabumi, 24 Agustus 1994
Sukabumi, 3 September 1995
Sukabumi, 28 Juli 1994
Bandung, 26 Juni 1995

Ujang Suparman
S. Yanto
Suryadi
Nasrudin
Kurniawan
Mustofa
Saepuloh
Cece Lukman
A. Sopandi
Iing Marsudin
Juandi
H. Asep Abdullah
Mahmudin
Kandul Rukanda
Majid
Rahmat
Achmad Mamat
Aman
Hendi
Jumena
Jajang Sadili
Ujang Supyani
Ade Warsa
Dian Taufik Apandi
Arip
Thohir
Ipin
Umar Said
H. Abdul Rojak
Karta
Ade
Agus
Endang Ramlan
Ade Rustaman
Dadang
Saeful Basri
Sulaeman
Asep Supriatna
Bubun
Didin
Deden Andri
Slamet Baharudin
Ridwan
Sudrajat
Asep
Parman
Sumanta
U. Suhandi
Aep
Ayut Sutarja

7.20
7.00
5.60
7.20
6.20
7.00
5.80
6.40
6.40
7.20
6.80
6.80
5.20
6.60
6.40
6.20
6.80
6.80
7.40
6.60
7.00
5.80
6.00
5.60
5.00
6.40
8.00
6.80
7.60
4.00
6.60
6.80
7.20
5.80
7.60
6.40
5.80
6.00
7.20
5.80
7.40
6.00
6.00
5.80
7.60
4.80
8.20
6.60
8.00

Sukabumi, 27 Mei 1995
Sukabumi, 17 Mei 1994
Sukabumi, 17 Agustus 1995
Sukabumi, 13 Oktober 1995
Sukabumi, 30 Januari 1994
Sukabumi, 10 Januari 1994
Bandung, 9 Juni 1995
Sukabumi, 28 Mei 1994
Sukabumi, 25 Nopember 1995
Sukabumi, 11 Nopember 1994
Sukabumi, 3 Juni 1995
Sukabumi, 30 Nopember 1994
Sukabumi, 28 Pebruari 1995
Sukabumi, 7 Juni 1994
Sukabumi, 15 Juli 1995
Sukabumi, 7 Juni 1995
Sukabumi, 13 Nopember 1994
Sukabumi, 20 Januari 1995
Sukabumi, 12 Juni 1994
Sukabumi, 29 Juli 1994
Sukabumi, 20 Oktober 1994
Sukabumi, 4 Agustus 1994
Sukabumi, 3 April 1995
Sukabumi, 29 Juni 1995
Sukabumi, 9 September 1994
Sukabumi, 1 Juli 1994
Sukabumi, 31 Mei 1995
Sukabumi, 25 April 1995
Sukabumi, 1 Januari 1995
Sukabumi, 24 Nopember 1994
Sukabumi, 20 Oktober 1994
Sukabumi, 8 Maret 1994
Sukabumi, 20 Pebruari 1993
Subang, 2 September 1994
Sukabumi, 8 Pebruari 1995
Sukabumi, 21 Agustus 1994
Sukabumi, 15 Juni 1995
Sukabumi, 17 Agustus 1994
Sukabumi, 7 Oktober 1994
Sukabumi, 5 Juli 1994
Sukabumi, 24 April 1995
Kalimantan, 24 Agustus 1994
Sukabumi, 17 September 1994
Sukabumi, 1 Juni 1995
Sukabumi, 3 Juni 1994
Sukabumi, 13 Agustus 1993
Sukabumi, 5 Oktober 1995
Sukabumi, 18 Maret 1994
Sukabumi, 13 Juni 1996
Sukabumi, 28 Agustus 1994

Ujang Wildani
Maman
Karna
Nunuh
Ade
H. Muhibban Fauzi
Dody Rukman Meidianto
Asep Suhendar
Ujang Supyani
Saepudin
Aom
Cecep
Judin
Nandan Ginanjar
H. Moch. Yusup
Nandang Acep
Kusnadi
Jatman
Kiki
M. Abduloh
Mamin
Dohman Abdurohman
Dede Nurdin
Dadang
Ma'mur
Ade Abdurohman
Deden
M.Dedi Rosadi
Didin Rahayu
Mamduh
Maman Suherman
Sudrajat
Momon Nurbamin
Sugito
Topanudin
Dedi Mulyana
Ahmad Rifai
Solihin
Ruswandi
Ahmad Faisal
Sai Sasmita
Iskandar DJ.
Nani
Ahmad Ripai
Jejen
Dedi Sutisna
Puloh
R.H. Moechtar T
Udin
Bubun

6.40
6.40
6.20
6.80
6.40
8.20
5.80
7.80
5.60
7.80
6.00
6.40
7.00
6.60
6.20
6.20
7.80
6.00
6.00
6.20
6.60
6.60
7.00
6.40
7.60
6.00
7.40
6.40
7.00
6.80
6.20
6.00
6.20
7.00
5.20
5.40
6.40
6.20
5.80
5.80
7.00
5.40
7.20
5.00
8.60
5.60
7.40
6.20
6.40

Sukabumi, 3 Juli 1995
Sukabumi, 2 Pebruari 1995
Sukabumi, 11 Januari 1995
Sukabumi, 28 Nopember 1994
Cimahi, 28 September 1995
Sukabumi, 15 Pebruari 1995
Sukabumi, 15 Pebruari 1995
Sukabumi, 4 September 1994
Sukabumi, 28 Juni 1995
Sukabumi, 08 Maret 1995
Sukabumi, 10 Pebruari 1995
Sukabumi, 11 Nopember 1994
Sukabumi, 28 September 1996
Sukabumi, 10 Juli 1994
Sukabumi, 24 Oktober 1994
Sukabumi, 4 Juli 1994
Sukabumi, 24 Agustus 1995

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Opa
Majid
D. Wiranta
Sahir
Sodikun
Herman
Adef Syahromy
Esa Koswara
Adang
Tedi Riswandi
Nanang Hasan Sadili
Dadin
Suryadi
Soleh
Jaya Sunarya
Yani Yakub
Asep

5.60
7.80
6.00
6.80
6.00
6.00
6.00
7.00
5.00
6.80
6.80
6.80
6.60
8.40
5.80
7.40
5.60
6.53

#DIV/0!

d.

24
25
26
27
28
221
222
223
224
235
236
237
238

13

14
Praktik (PAI)

Praktik (B. Ing)

12

PAI

B. Inggris

11

Praktik

10

Matematika

9

4.80
5.60
6.80
4.00

5.50
5.00
6.25
5.75

5.40
5.00
7.40
6.20
6.20
4.40
6.80
6.80
6.60
5.60
6.20
6.40
6.20
6.00
6.40
5.80
7.00
6.60
7.00
8.20
6.60
5.80
6.60
5.80
6.00
6.00
7.00
6.00
7.60
6.40
6.60
7.00
6.00
7.00
7.40
7.20
6.60

4.50
5.50
6.25
5.50
3.75
5.50
5.00
4.75
4.25
4.50
5.25
4.25
4.25
5.75
5.50
5.00
4.50
6.00
4.75
4.75
6.00
5.00
5.25
4.50
4.50
5.25
5.25
5.00
5.00
4.25
5.00
5.75
5.00
4.75
5.00
5.75
4.50

6.40
6.00
7.40
4.20
8.00
4.60
5.00
6.80
6.60
3.20
6.40
5.60
6.00
8.00
5.40
4.80
5.00
8.60
5.60
6.20
6.60
6.60
6.80
6.40
5.80
6.00
7.60
6.00
7.00
7.20
6.60
6.20
6.80
5.80
7.40
7.40
7.20
6.60
6.60
4.60
7.20
4.40
5.20
6.00
5.40
6.60
6.40
5.40
6.80
6.20

5.50
5.25
5.25
4.75
6.00
5.00
4.00
4.25
5.75
5.25
5.50
5.75
6.25
4.25
4.50
4.50
5.00
6.00
5.00
4.50
5.50
5.00
4.50
4.75
5.00
4.00
4.50
4.50
4.25
6.25
5.00
5.50
4.25
4.00
4.00
4.75
6.25
6.00
5.25
6.00
6.00
4.25
5.25
5.75
6.25
5.00
5.00
4.75
6.00
5.50

6.40
6.80
7.20
7.00
5.60
5.20
5.80
5.20
6.80
5.80
6.40
6.40
7.00

7.25
4.75
6.25
5.75
5.00
3.75
6.25
4.75
5.25
4.00
5.50
5.25
5.25

6.40
7.00
5.60
4.80
5.80
7.40
6.80
7.20
4.60
6.40
5.00
5.20
3.20
8.40
6.60
7.40
6.00
7.40
6.00
7.60
6.80
6.60
4.00
6.80
5.00
6.60
5.60
5.40
7.40
7.00
5.60
6.60
5.20
7.20
6.40

5.25
5.00
4.75
3.75
5.50
5.75
5.25
5.00
2.75
4.50
3.75
4.75
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.75
6.00
5.00
5.25
4.50
3.75
6.00
4.25
4.50
4.00
4.75
3.75
4.25
3.25
4.75
2.50
4.00
5.25

7.40
6.40
6.80
6.60
6.60
5.40
6.80
5.00
6.60
6.00
7.40
5.60
6.00
6.00
6.20
6.80
6.80
6.40
6.80
6.40
6.60
7.00
6.00
6.60
5.00
6.80
7.20
7.60
6.00
5.40
5.80
5.80
5.00
4.80
7.20
5.00
4.80
5.60
6.60
6.00
8.40
7.40
6.20
5.80
7.60
5.80
6.60
5.80
7.40

6.75
4.75
5.25
4.50
5.50
3.50
4.75
5.50
5.00
4.25
5.25
4.75
5.50
5.25
4.50
5.50
5.25
5.25
5.50
5.25
5.25
4.75
4.25
5.00
5.75
5.25
5.00
3.75
4.25
5.00
4.25
4.50
3.25
3.00
4.75
3.75
4.25
4.25
4.50
5.00
7.00
5.25
5.25
5.75
5.25
4.50
6.50
6.25
5.75

7.60
4.80
6.00
6.80
5.60
8.80
6.20
6.60
5.60
8.40
6.00
6.00
5.80
7.60
6.40
5.60
5.40
6.80
5.40
5.80
5.40
5.60
6.20
6.60
7.80
6.80
5.80
5.80
6.40
7.60
4.40
7.00
6.60
6.80
5.00
6.60
4.60
7.80
6.00
7.00
6.40
7.40
6.00
6.20
6.80
5.80
5.80
6.80
6.20

5.25
5.75
5.25
6.00
4.75
5.75
5.00
5.25
5.75
5.25
5.00
5.75
6.00
3.00
5.00
6.00
5.00
5.25
4.25
4.25
5.00
5.50
6.00
5.50
5.75
5.00
5.75
6.00
5.50
4.25
6.00
5.75
4.75
5.75
5.00
5.00
4.75
4.00
5.50
6.25
4.75
5.25
4.75
6.25
4.75
3.75
4.25
5.25
4.50

6.60
6.80
6.20
6.60
8.00
5.40
7.40
7.00
6.00
6.60
7.40
5.80
8.60
7.60
5.40
6.20
5.80
6.31

#DIV/0!

6.00
4.75
5.00
5.00
5.25
5.25
5.25
5.00
5.75
5.00
4.75
6.00
5.75
5.75
3.75
3.50
6.25
5.02

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

19

20
Praktik

Praktik

18

IPS

PKn

17

Praktik (IPA)

16

IPA

15

4.50
8.00
5.75
7.50
5.00
6.75
6.00
4.75
6.00
5.75
5.50
6.25
5.75
7.00
5.00
7.25
5.75
6.50
6.00
7.00
6.50
7.00
6.50
7.25
6.00
5.25
6.00
5.50
5.25
5.75
6.00
7.50
5.75
7.25
3.75
5.75
6.50
4.00
7.00
5.75
7.25

6.25
5.75
6.50
6.50
6.50
6.25
6.25
6.75
6.75
5.75
5.25
6.75
5.50
7.75
5.75
6.25
6.25
8.50
6.75
8.00
7.50
7.75
6.00
7.00
6.50
7.25
7.25
7.00
7.00
6.75
7.25
7.50
7.75
6.50
7.75
6.75
8.50
7.00
6.00
4.75
6.25
5.50
4.50
6.00
4.25
6.50
5.75
6.25
6.50
6.75

6.75
7.00
6.25
6.00
5.50
4.75
5.00
5.50
5.50
4.75
6.50
5.25
6.75
6.25
5.75
6.50
5.75
5.50
6.25
7.25
5.00
5.50
6.00
4.75
6.00
6.00
7.25
6.75
6.25
4.50
6.25
6.50
5.25
6.50
5.50
4.75
4.50
5.75
5.50
5.50
5.75
7.50
5.75
6.50
6.25
6.25
5.50
7.25

6.00
5.00
6.00
6.25
5.75
6.50
6.00
6.75
6.25
7.00
6.25
6.25
4.50
4.50
7.25
6.00
7.75
5.50
8.00
6.00
6.75
6.00
6.00
5.75
5.50
5.50
7.75
6.50
7.25
4.00
6.00
6.25
6.00
3.75
7.50
5.25
5.25
6.00
5.25
6.00
7.00
5.50
6.75
6.00
6.75
5.50
6.00
5.75
7.75

5.50
6.75
5.25
6.50
5.50
7.75
6.00
6.75
6.25
6.50
6.25
6.00
6.25
7.00
6.00
5.00
5.25
7.00
5.75
6.50
5.00
4.00
6.50
6.25
5.75
6.00
5.50
6.00
5.50
6.50
5.75
5.50
5.75
5.25
5.50
4.25
5.75
5.50
5.25
5.25
6.50
6.25
6.00
3.75
6.75
4.25
5.25
5.75
5.75

#DIV/0!

#DIV/0!

5.00
7.00
5.00
6.50
5.25
6.50
5.75
7.25
4.00
6.25
5.25
5.75
6.00
7.50
4.25
5.25
4.75
6.07

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

26
B. SUNDA

Praktik (B. Sun)

Praktik (SENBUD)

25
22

23
PENJAS

Praktik (penjas)

SENBUD

24
21

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

NIP
130640267
131431812
131632534
131853776
131258499
131593187
131077921
131561235
131986079
132191363
132137269
132041430
131814765
480152478
480161495
130884093
480200506

480200512

27

28.00

29

30

31

32
KOMPUTER

Praktik(KOMP.)

Elektronika

Praktik (Elektr)

BTQ

PRAKT (BTQ)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Pangkat/gol

jabatan

unit kerja

Pembina TK. 1 /IV/b Guru Pembina TK.1
SMPN 1 SUKALARANG
Pembina TK. 1 /IV/b Guru Pembina TK.1
SMPN 1 SUKALARANG
Penata/ III/c
Guru Dewasa SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a
Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a
Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a
Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Penata/ III/c
Guru Dewasa SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a
Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a
Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a
Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a
Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Penata TK.1/III/d Guru Dewasa TK.1
SMPN 1 SUKALARANG
Pembina /IV/a
Guru Pembina SMPN 1 SUKALARANG
Penata TK.1/III/d Guru Dewasa TK.1
SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a
Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a
Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a
Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
Penata/ III/c
Guru Dewasa SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a
Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
Penata Muda / III/a
Guru Madya SMPN 1 SUKALARANG

33

34.00

35

36

37

KELMPK

4.60
6.70
6.30
5.96

1
2
3
4

SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG

9A
9A
9A
9A

19.70
24.05
26.65
22.25
22.55
22.65
23.50
25.20
23.40
25.30
23.45
25.90
22.60
25.45
24.90
24.80
24.60
27.60
24.45
28.20
24.60
22.65
23.85
23.00
20.15
24.40
25.25
26.10
25.75
25.10
19.55
0.00
24.30
24.30
22.35
27.60
25.30
25.15

4.93
6.01
6.66
5.56
5.64
5.66
5.88
6.30
5.85
6.33
5.86
6.48
5.65
6.36
6.23
6.20
6.15
6.90
6.11
7.05
6.15
5.66
5.96
5.75
5.04
6.10
6.31
6.53
6.44
6.28
4.89
0.00
6.08
6.08
5.59
6.90
6.33
6.29

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4

SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG

9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A

KELAS

Rata-rata

SEKOLAH

JUMLAH
18.40
26.80
25.20
23.85

24.55
22.00
26.15
22.05
27.30
21.45
21.85
25.40
25.30
20.80
23.35
25.70
23.35
28.00
22.25
22.95
21.25
32.10
23.95
25.90
26.40
25.75
23.90
25.75
23.10
25.25
26.95
24.70
25.05
27.00
25.25
26.20
24.80
22.70
25.55
26.10
30.15
26.80
24.65
21.15
25.05
19.35
19.55
24.15
21.90
25.30
23.15
22.60
26.10
25.05

6.14
5.50
6.54
5.51
6.83
5.36
5.46
6.35
6.33
5.20
5.84
6.43
5.84
7.00
5.56
5.74
5.31
8.03
5.99
6.48
6.60
6.44
5.98
6.44
5.78
6.31
6.74
6.18
6.26
6.75
6.31
6.55
6.20
5.68
6.39
6.53
7.54
6.70
6.16
5.29
6.26
4.84
4.89
6.04
5.48
6.33
5.79
5.65
6.53
6.26

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG

9A
9A
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9B
9C
9C
9C
9C
9C
9C

26.40
25.55
26.90
25.75
22.50
20.10
22.85
22.05
23.35
20.15
25.20
23.90
25.40

6.60
6.39
6.73
6.44
5.63
5.03
5.71
5.51
5.84
5.04
6.30
5.98
6.35

17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG

9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C

24.50
24.15
23.25
19.10
23.80
26.00
26.50
22.60
19.45
23.30
19.30
21.35
19.20
28.05
25.35
25.05
20.90
23.20
25.90
24.65
25.95
23.00
17.70
24.10
20.80
21.60
21.30
21.30
26.05
23.60
20.75
24.20
20.15
23.10
25.10

6.13
6.04
5.81
4.78
5.95
6.50
6.63
5.65
4.86
5.83
4.83
5.34
4.80
7.01
6.34
6.26
5.23
5.80
6.48
6.16
6.49
5.75
4.43
6.03
5.20
5.40
5.33
5.33
6.51
5.90
5.19
6.05
5.04
5.78
6.28

11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7

SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG

9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9C
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D

27.35
23.15
23.65
24.55
24.05
22.40
23.35
23.65
24.25
24.45
25.70
23.40
21.20
0.00
22.35
24.35
24.50
26.60
23.95
27.70
24.25
25.60
23.55
22.25
22.95
21.25
23.95
27.95
24.65
25.10
18.40
22.65
23.35
21.45
17.35
27.05
20.40
20.10
21.85
23.55
22.80
29.80
24.15
24.20
23.35
27.20
20.60
27.30
24.40
28.90

6.84
5.79
5.91
6.14
6.01
5.60
5.84
5.91
6.06
6.11
6.43
5.85
5.30
0.00
5.59
6.09
6.13
6.65
5.99
6.93
6.06
6.40
5.89
5.56
5.74
5.31
5.99
6.99
6.16
6.28
4.60
5.66
5.84
5.36
4.34
6.76
5.10
5.03
5.46
5.89
5.70
7.45
6.04
6.05
5.84
6.80
5.15
6.83
6.10
7.23

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG

9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9D
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E

24.75
23.70
22.70
26.10
22.25
30.50
23.00
26.40
23.20
27.95
0.00
23.25
24.15
25.05
24.20
23.60
22.80
23.45
25.05
21.40
22.75
22.00
21.70
25.70
24.75
26.90
23.80
24.45
24.20
24.40
25.15
22.35
24.25
23.30
24.80
20.70
21.25
21.50
23.50
22.55
24.30
24.65
24.30
23.95
21.20
26.90
19.40
22.70
24.00
22.85

6.19
5.93
5.68
6.53
5.56
7.63
5.75
6.60
5.80
6.99
0.00
5.81
6.04
6.26
6.05
5.90
5.70
5.86
6.26
5.35
5.69
5.50
5.43
6.43
6.19
6.73
5.95
6.11
6.05
6.10
6.29
5.59
6.06
5.83
6.20
5.18
5.31
5.38
5.88
5.64
6.08
6.16
6.08
5.99
5.30
6.73
4.85
5.68
6.00
5.71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG

9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9E
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F

23.20
26.35
22.20
24.90
24.50
23.15
24.40
26.25
20.75
24.65
24.20
24.35
26.95
29.25
19.20
22.35
22.40
23.65

5.80
6.59
5.55
6.23
6.13
5.79
6.10
6.56
5.19
6.16
6.05
6.09
6.74
7.31
4.80
5.59
5.60
5.91

13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG
SMPN 1 SUKALARANG

9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F
9F

16
17
18
19
20
21
22

23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

38

41
PAKET SOAL

RUANG
Nomor Peserta : 001 s/d 019

42

= 19 orang
A
B
A
B

1
2
3
4

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
orang
B
orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
orang
A
B
orang
A
B

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nomor Peserta : 020 s/d 038
Nomor Peserta : 021 s/d 040

= 19
= 20

Nomor Peserta : 039 s/d 057

= 19

Nomor Peserta : 041 s/d 060

= 20

43

44

Nomor Peserta

Nomor Peserta

Nomor Peserta

Nomor Peserta

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
: 058 s/d 076 = 19 orang
B
A
B
: 061 s/d 080 = 20 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
: 077 s/d 95 = 19 orang
A
B
A
B
: 081 s/d 100 = 20 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

43
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
2
3
4

A
B
A
Nomor Peserta : 96 s/d 114 = 19 orang
B
A
B
A
B
Nomor Peserta : 101 s/d 120 = 20 orang
A
B
A
B
A

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

B
A
B
A
B
A
B
A
B
= 19 orang
A
B
A
B
A
B
= 20 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
= 19 orang
B
A
B
A
B
A
B

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7

Nomor Peserta : 115 s/d 133

Nomor Peserta : 121 s/d 140

Nomor Peserta : 134 s/d 152

Nomor Peserta : 141 s/d 160

Nomor Peserta : 153 s/d 171

Nomor Peserta : 161 s/d 180

Nomor Peserta : 172 s/d 190

Nomor Peserta : 181 s/d 200

= 20 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
= 19 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
= 20 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
= 19 orang
B
A
B
A
B
A
B
A
B
= 20 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nomor Peserta : 191 s/d 209

Nomor Peserta : 201 s/d 220

Nomor Peserta : 210 s/d 228

Nomor Peserta : 221 s/d 240

Nomor Peserta : 229 s/d 247

= 19 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
= 20 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
= 19 orang
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
= 20 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
= 19 orang
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nomor Peserta : 241 s/d 260

Nomor Peserta : 248 s/d 265

= 20 orang
A
B
A
B
A
B
A
= 18 orang
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

SURAT KETERANGAN HASIL PRA UJIAN NASIONAL (PRA UN)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Tahun Pelajaran 2009/2010
Nomor : 422.1/103-SMP/2010
Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi, menerangkan bahwa:
Nama
Nama Orang Tua
Nomor Induk
Sekolah Asal

:
:
:
:

YUNI SAFITRI
Asep
070807303
SMPN 1 SUKALARANG

telah mengikuti dan lulus Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan hasil sebagai berikut:
No. Mata Pelajaran

Tulis

1

Bahasa Indonesia

5.60

2

Bahasa Inggris

5.80

3

Matematika

6.25

4

Ilmu Pengetahuan Alam

4.75

Jumlah

22.40

Rata-rata

5.60

Berdasarkan hasil nilai diatas maka siswa tersebut dinyatakan:

LULUS / TIDAK LULUS
Sukabumi, 17 Maret 2010
Kepala Sekolah Penyelenggara,

Drs. Endang Ruyana

NIP 195308261978031003

1

257

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL SEMENTARA (SKHUNS)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Tahun Pelajaran 2008/2009
Nomor : 422.1/103-SMP/2009
Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi, menerangkan bahwa:
Nama
Nama Orang Tua
Nomor Induk
Sekolah Asal

:
:
:
:

AI RASTIKA
Asep Saepul Ajiz
070807016
SMPN 1 SUKALARANG

telah mengikuti dan lulus Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan hasil sebagai berikut:
No. Mata Pelajaran
I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia
2 Bahasa Inggris
3 Matematika
4 Ilmu Pengetahuan Alam
Jumlah
II. Ujian Sekolah
5 Pendidikan Agama
6 Pendidikan Kewarganegaraan
7 Ilmu Pengetahuan Sosial
8 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
9 Seni Budaya
10 Teknologi Informasi dan Komunikasi
11 Muatan Lokal :
a. Bahasa Sunda
b. BTQ
c. Elektronika
Jumlah

Tulis

Praktik

8.20
5.60
5.00
8.00
26.80

0.00

-

0.00

0.00

SKHUNS ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Siswa Baru (PSB) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan, dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tahun pelajaran 2008/2009.
Sukabumi, 21 Juni 2009
Kepala Sekolah Penyelenggara,
foto

Drs. Endang Ruyana
NIP 130617450

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN (SKHU)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Tahun Pelajaran 2007/2008
Nomor : 422/0 -SMP/2008
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi, menerangkan bahwa:
Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Nama Orang Tua
Nomor Induk
Sekolah Asal

:
:
:
:
:

ABDUL NENDA EDRIANA
Sukabumi, 5 Maret 1994
Ojak
070807003
SMPN 1 SUKALARANG

telah mengikuti dan lulus Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan hasil sebagai berikut:
No. Mata Pelajaran
I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia
2 Bahasa Inggris
3 Matematika
Jumlah
II. Ujian Sekolah
4 Pendidikan Agama
5 Pendidikan Kewarganegaraan
6 Ilmu Pengetahuan Alam
7 Ilmu Pengetahuan Sosial
8 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
9 Kesenian / Seni Budaya
10 Teknologi Informasi dan Komunikasi
11 Muatan Lokal :
a. Bahasa Sunda
b. Karawitan
c. Fiqih
Jumlah

Tertulis

Praktik

3.60
4.80
5.50
13.90

0.00

4.50
-

4.50

0.00

SKHUNS ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Siswa Baru (PSB) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan, dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tahun pelajaran 2007/2008.
Sukabumi, Juni 2008
Kepala Sekolah Penyelenggara,

Drs. Endang Ruyana

NIP 130617450

DAFTAR CAL0N
TAHUN P
Nama Sekolah
NSS
Jenjang Akreditasi / Tahun
Alamat No.Telepon/Faksimil/Email
Kecamatan/Kabupaten

Urut

Nomor
Ujian
Nasional

: SMP Negeri 1 Sukalarang
: 20.1.02.06.03.014
: A. Amat Baik / 2008
: Jl.Lembur Km.11 Sukalarang Tlp.(0266)260201 e-mail : smpn skala@yahoo
: Sukalarang/Sukabumi

Induk

Nama Calon
Peserta

L/P

5

6

1

2

4

1

05-037-001-8

070807003

ABDUL NENDA EDRIANA

L

2

05-037-002-7

070807016

AI RASTIKA

P

3

05-037-003-6

070807019

AMI APRILIANI

P

4

05-037-004-5

070807021

ANGGA SETIYADI

L

5

05-037-005-4

070807030

ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOH

L

6

05-037-006-3

070807032

ASEP SAEPUL ALAM

L

7

05-037-007-2

070807038

AYU AZIZAH

P

8

05-037-008-9

070807040

BADRUDIN

L

9

05-037-009-8

070807045

CHAERUL TAMIMI

L

10

05-037-010-7

070807047

DADAN DES SOLEHUDIN

L

11

05-037-011-6

070807049

DANI NUGRAHA

L

12

05-037-012-5

070807078

EKA SURYANINGSIH

P

13

05-037-013-4

070807085

ENDEN ZAENAL FIKRI

L

14

05-037-014-3

070807089

EUIS SUSILAWATI

P

15

05-037-015-2

070807095

FERI PURWADI

L

16

05-037-016-9

070807098

FITRI WULANDARI

P

17

05-037-017-8

070807101

FUJI FAUZIAH

P

18

05-037-018-7

070807125

IKA ROSITA

P

19

05-037-019-6

070807130

INDRA ISMAIL

L

20

05-037-020-5

070807132

INDRIYANI

P

21

05-037-021-4

070807133

INTEN SAFITRI

P

22

05-037-022-3

070807143

LANI ROHANI

P

23

05-037-023-2

070807145

LINDA MARLINA

P

24

05-037-024-9

070807151

MUHAMAD INDRA SANUDIN

L

25

05-037-025-8

070807164

MUHAMMAD ASIKIN

L

26

05-037-026-7

070807175

M. RAMDAN

L

27

05-037-027-6

070807182

MULYADI

L

28

05-037-028-5

070807183

NAIS LARASATI

P

29

05-037-029-4

070807184

NANA SUPRIATNA

L

30

05-037-030-3

070807185

NANDI AGUNG

L

31

05-037-031-2

070807190

NENI WAHYUNI

P

32

05-037-032-9

070807195

NOPI SUSILAWATI

P

33

05-037-033-8

070807212

PERIS MAULANA AGUSTIAN

L

34

05-037-034-7

070807214

RAHMATTULLAH

L

35

05-037-035-6

070807228

RISMA ANDRIANI

P

36

05-037-036-5

070807234

RIZAL JAELANI

L

37

05-037-037-4

070807237

RIZKI ROMADON PEBRIAN

L

38

05-037-038-3

070807257

SITI HALIMAH

P

39

05-037-039-2

070807262

SITI RAHAYU

P

40

05-037-040-9

070807270

SURYANI

P

41

05-037-041-8

070807277

UJANG HAN HAN SUHERLAN

L

42

05-037-042-7

070807283

WINDASARI

P

43

05-037-043-6

070807292

YETI MASRIAH

P

44

05-037-044-5

070807298

YUDI SETIAWAN

L

45

05-037-045-4

070807007

AE MAEMUNAH

P

46

05-037-046-3

070807010

AGUS FAISAL

L

47

05-037-047-2

070807015

AHMAD KHUDRI SIBARANI

L

48

05-037-048-9

070807023

ANGGI PARYOGA

L

49

05-037-049-8

070807024

ANGGI PURNAMA

L

50

05-037-050-7

070807033

ASIKIN

L

51

05-037-051-6

070807046

CUCU SA’ADAH

P

52

05-037-052-5

070807059

DEDE SAEPUL ANWAR

L

53

05-037-053-4

070807081

ELVA HANDAYANI ALI DS.

P

54

05-037-054-3

070807084

ENDANG RUSLANDI

L

55

05-037-055-2

070807091

FAJAR SEPTIAN

L

56

05-037-056-9

070807094

FEBY ISWANTO

L

57

05-037-057-8

070807097

FIRDANA YUSUP

L

58

05-037-058-7

070807106

HAMDANI

L

59

05-037-059-6

070807107

HAMZAH RUSDI

L

60

05-037-060-5

070807108

HANIPAH

P

61

05-037-061-4

070807113

HERA LESTARI

P

62

05-037-062-3

070807119

IDA NURPATONAH

P

63

05-037-063-2

070807129

INA NURANI

P

64

05-037-064-9

070807144

LINA HERLIANA

P

65

05-037-065-8

070807156

MIRA RAHMAYANTI

P

66

05-037-066-7

070807159

MISNAWATI

P

67

05-037-067-6

070807180

MUHAMAD YUSUP

L

68

05-037-068-5

070807194

NITA ROSMIATI

P

69

05-037-069-4

070807199

NUR FITRI HANDAYANI

P

70

05-037-070-3

070807205

NURLITA PEBRIANI

P

71

05-037-071-2

070807206

NURUL AMELIA

P

72

05-037-072-9

070807207

NURUL HUDA

L

73

05-037-073-8

070807208

NURYANA SEPTIANA

L

74

05-037-074-7

070807216

RATNA NINGSIH

P

75

05-037-075-6

070807222

RIAN RAMADHAN

L

76

05-037-076-5

070807227

RISKA MONARISA

P

77

05-037-077-4

070807231

RISMAN LESMANA

L

78

05-037-078-3

070807232

RISSALIA FITRIANI

P

79

05-037-079-2

070807258

SITI JUARIAH

P

80

05-037-080-9

070807260

SITI NURAZIZAH

P

81

05-037-081-8

070807261

SITI NURDIAN

P

82

05-037-082-7

070807269

SUHANDINI

L

83

05-037-083-6

070807273

TIARANI PUTRI IRMAYADI

P

84

05-037-084-5

070807295

YUDA HARYADI

L

85

05-037-085-4

070807296

YUDHA PRAWIRA SAPUTRA

L

86

05-037-086-3

070807299

YUJI MUHANDANI

L

87

05-037-087-2

070807002

ABDUL LATIF

L

88

05-037-088-9

070807026

ANIES HIDAYANTI

P

89

05-037-089-8

070807035

ASRI NAERUL BAHIYAH

P

90

05-037-090-7

070807063

DEDEN NUGRAHA

L

91

05-037-091-6

070807073

DINI MARINI

P

92

05-037-092-5

080908320

DIVA QABBAL RAMADHAN

L

93

05-037-093-4

070807074

DO’A FAJARWATI

P

94

05-037-094-3

070807077

EKA ANJANI

P

95

05-037-095-2

070807080

ELSA SUGIARTI SAPUTRA

P

96

05-037-096-9

070807087

ENENG YANTI OKTAPIANI

P

97

05-037-097-8

070807092

FANI LESTIANI

P

98

05-037-098-7

070807103

GILANG PRATAMA

L

99

05-037-099-6

070807064

GINANJAR RAHAYU SAPUTRA

L

100

05-037-100-5

070807109

HARDI WISASTRA

L

101

05-037-101-4

070807110

HELBIAH HENDRAYANA

P

102

05-037-102-3

070807112

HENDRIK

L

103

05-037-103-2

070807135

IRPAN KURNIA

L

104

05-037-104-9

070807142

KURNIA SANDI

L

105

05-037-105-8

070807150

MOCHAMAD GANJAR PRATAMA

L

05-037-106-7

070807152

MUHAMMAD IRMAN TAUFIQ
NOPANDRA

L

107

05-037-107-6

070807155

MEMEY RASELA

P

108

05-037-108-5

070807157

MIRA ROSITA

P

109

05-037-109-4

070807165

RIZWAN HIDAYAT

L

110

05-037-110-3

070807176

MUHAMAD RIDWAN

L

111

05-037-111-2

070807187

NANI YUNINGSIH

P

112

05-037-112-9

070807211

FARHAN ABDUROHMAN

113

05-037-113-8

070807082

RELA CHANIAGO

L

114

05-037-114-7

070807220

REVI MUHAMMAD KAFFI

L

115

05-037-115-6

070807229

RISMA ANUGRAH

P

116

05-037-116-5

070807240

RUDI FAIZAL

L

117

05-037-117-4

070807243

SAEPUL BAHRI

L

118

05-037-118-3

070807249

SANDI NASRULLAH

L

119

05-037-119-2

070807255

SINTA NOVIA SISWANTI

P

106

L

120

05-037-120-9

070807256

SITI AMANAH

P

121

05-037-121-8

070807090

SITI NURANI

P

122

05-037-122-7

070807266

SOPIAH

P

123

05-037-123-6

070807267

SOPIAN ANSORI

L

124

05-037-124-5

070807268

SUHAEDI BUDIMAN

L

125

05-037-125-4

070807271

SYIPA URRAHMAH

P

126

05-037-126-3

070807287

WULANSARI

P

127

05-037-127-2

070807289

YANTI SURYANTI

P

128

05-037-128-9

070807300

YULYANA RAHMANSAH

L

129

05-037-129-8

070807304

YUNI YULIANI

P

130

05-037-130-7

070807008

AGUMI PUTRA DARMA

L

131

05-037-131-6

070807009

AGUNG FAHRULIANI

L

132

05-037-132-5

070807020

ANDRI SUHENDAR

L

133

05-037-133-4

070807029

ARIS MUNANDAR

L

134

05-037-134-3

070807036

ASTY RISNAWATI AGUSTIN

P

135

05-037-135-2

070807037

AYANG AFRIANTI PUTRI

P

136

05-037-136-9

070807041

BAYU RAHMAN

L

137

05-037-137-8

070807051

DANSUS ABDUL HILMAN

L

138

05-037-138-7

070807052

DASEP BUHORI

L

139

05-037-139-6

070807069

DEVIE ALBERT ASTRA

L

140

05-037-140-5

070807070

DEWI SITI KOMALA

P

141

05-037-141-4

070807079

EKI ABDUROHMAN

L

142

05-037-142-3

070807086

NENG RANI KANIA

P

143

05-037-143-2

070807088

ERNA NOVA NOVIANSARI

P

144

05-037-144-9

070807290

FAJRI KOMALASARI

P

145

05-037-145-8

070807134

IRMA NURFITRI

P

146

05-037-146-7

070807136

ISMATULLOH

L

147

05-037-147-6

070807137

JANG HUDRI

L

148

05-037-148-5

070807140

KAMALUDIN

L

149

05-037-149-4

070807146

LIS NURJANAH

P

150

05-037-150-3

070807154

MARSHELINA GITA PRAMESWARA

P

151

05-037-151-2

070807158

MIRANTI SARI

P

152

05-037-152-9

070807168

MUHAMMAD ALI TAUFAN

L

153

05-037-153-8

070807169

MUHAMAD ARIFIN

L

154

05-037-154-7

070807171

MUHAMAD HAMIM

L

155

05-037-155-6

070807186

NANI

L

156

05-037-156-5

070807188

NELIS DESTIANI

P

157

05-037-157-4

070807189

NENG YULLYANTI

P

158

05-037-158-3

070807196

NOVA AMANDA

P

159

05-037-159-2

070807197

NOVITA SARI

P

160

05-037-160-9

070807200

NUR' ELAH

P

161

05-037-161-8

070807203

NURANI MUNGGARAN

P

162

05-037-162-7

080908323

NURHIDAYAH

P

163

05-037-163-6

070807223

RIAN SAPUTRA

L

164

05-037-164-5

070807235

RIZAL SETIAWAN

L

165

05-037-165-4

070807242

SITI NURHALIMAH

P

166

05-037-166-3

070807248

SANDI HENDRIANDI

L

167

05-037-167-2

070807252

SARIPAH

P

168

05-037-168-9

070807254

SELLY MARSELIA

P

169

05-037-169-8

070807279

ULPAH NUROHMAH

P

170

05-037-170-7

070807291

YAYU YULISTIAN

P

05-037-171-6

070807297

YUDI GUNTARA

172

05-037-172-5

070807302

YUNI KARTIKA

P

173

05-037-173-4

070807014

AHMAD RISMANTO

L

174

05-037-174-3

070807305

ANDRE MUHAMAD PASHA

L

175

05-037-175-2

070807025

ANGGI SAPUTRA

L

176

05-037-176-9

080908319

AYU KUSUMANINGTYAS

P

177

05-037-177-8

070807048

DADAN SOPIAN SAURI

L

178

05-037-178-7

070807054

DEBY RAMDANI

L

179

05-037-179-6

070807055

DEDE HENDRAYANA

L

180

05-037-180-5

070807058

DEDE RIDWAN

L

181

05-037-181-4

070807061

DEDE SURYANI

P

182

05-037-182-3

070807076

DWI WISUDA RIZQIAWAN

L

171

L

183

05-037-183-2

070807099

FITRIANA

P

184

05-037-184-9

070807111

HENDRA KARTA SASMITA

L

185

05-037-185-8

070807114

HERMA FEBRIANI

L

186

05-037-186-7

070807116

HEUIS NURDEUIS

P

187

05-037-187-6

070807117

HILMAWATI

P

188

05-037-188-5

070807118

HINDAYANI

P

189

05-037-189-4

070807124

IKA KARTIKA

P

190

05-037-190-3

070807128

IMAS MASTUROH

P

191

05-037-191-2

080908321

IRA SAKURA DEWI

P

192

05-037-192-9

070807148

LUSI

P

193

05-037-193-8

070807163

MOHAMAD AGUSTINA

L

194

05-037-194-7

070807166

MOHAMAD ROMLI

L

195

05-037-195-6

070807167

MUHAMAD ADENDA FRATAMA

L

196

05-037-196-5

070807177

MUHAMAD SHONHAJI

L

197

05-037-197-4

080908322

MUHAMAD MAHESA ANDRIAN

L

198

05-037-198-3

070807191

NIA RIANTI

P

199

05-037-199-2

070807193

NITA KHOERIAH GUNIARTI

P

200

05-037-200-9

070807201

NURAJIZAH

P

201

05-037-201-8

070807204

NURJANAH

P

202

05-037-202-7

070807219

RESTI

P

203

05-037-203-6

070807221

REZA FITRIANI

P

204

05-037-204-5

070807224

RIKA SUSANTI

P

205

05-037-205-4

070807239

RUDI ABDUL LATIF

L

206

05-037-206-3

070807244

SAEPUL PURNAMA

L

207

05-037-207-2

070807245

SALWA AMALIAH

P

208

05-037-208-9

070807263

SITI RINI

P

209

05-037-209-8

070807264

SOBIRIN

L

210

05-037-210-7

070807265

M. SOLEHUDIN

L

211

05-037-211-6

070807275

TITA

P

212

05-037-212-5

070807274

TIKA HARYATI

P

213

05-037-213-4

070807285

WIWIN

P

214

05-037-214-3

070807301

YUNI

P

215

05-037-215-2

070807004

ABDULLAH ARIFIN

L

216

05-037-216-9

070807017

AI YULIANASARI

P

217

05-037-217-8

070807018

AKBAR FAUZI MUHARAM

L

218

05-037-218-7

070807027

ANIS ALAWIYAH

P

219

05-037-219-6

070807028

ARIA MAULANA YUSUP

L

220

05-037-220-5

070807034

ASRI MARYATI

P

221

05-037-221-4

070807043

CANDRA PERMANA

L

222

05-037-222-3

070807056

DEDE HENDRI KARTAWIJAYA

L

223

05-037-223-2

070807062

DEDEN MURDHANI TIRTA

L

224

05-037-224-9

070807068

DEVI KURNIASIH

P

225

05-037-225-8

070807072

DINA FEBRI ANTIA DISTRI

P

226

05-037-226-7

070807096

FINI SRI WAHYUNI

P

227

05-037-227-6

070807122

IIS LIAWATI ANGGRAENI

P

228

05-037-228-5

070807126

IKA YULIA SARI

P

229

05-037-229-4

070807127

IMAN ALI RAHMAN

L

230

05-037-230-3

070807138

JIHAD AMRILAH

L

231

05-037-231-2

070807141

KARLINA RESTIA

P

232

05-037-232-9

070807147

LUGI ABDULHOLIK

L

233

05-037-233-8

070807153

M. MUKSIN AL ATOS

L

234

05-037-234-7

070807160

MOCH. WIGHRA WIBAWA

L

235

05-037-235-6

070807178

MUHAMAD SOPIAN

L

236

05-037-236-5

070807181

MUJIB SAEPUDIN

L

237

05-037-237-4

070807198

NURASIAH

P

238

05-037-238-3

070807213

R. ADITYA NUGRAHA

L

239

05-037-239-2

070807215

RANI NURANI

P

240

05-037-240-9

070807218

RESA SITI HIKMAH

P

241

05-037-241-8

070807225

RINA SULASTRI

P

242

05-037-242-7

070807226

RISA SRI RAMDAYANI

P

243

05-037-243-6

070807230

RISMA SITI RAHMAH

P

244

05-037-244-5

070807233

RISTA MASNONEH

P

245

05-037-245-4

070807236

RIZALDI MUTAQIN

L

246

05-037-246-3

070807238

ROMANSAH

L

247

05-037-247-2

070807241

RIYAN FEBRIAN

L

248

05-037-248-9

070807251

SANTI SEPTIAWATI

P

249

05-037-249-8

070807253

SELA RETNIAWATI

P

250

05-037-250-7

070807272

TIA RISTIANA SARI

P

251

05-037-251-6

070807280

VERA SUCIATI PUSPITA

P

252

05-037-252-5

070807281

WIDAWATI

P

253

05-037-253-4

070807282

WIDIAN

L

254

05-037-254-3

070807284

WITRI NIRMALA

P

255

05-037-255-2

070807288

YADI MULYADI

L

256

05-037-256-9

070807294

YOHAN SURYANA

L

257

05-037-257-8

070807303

YUNI SAFITRI

P

Diketahui oleh
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Sukabumi

Drs. H. ZAENAL MUTAQIN, M.Si.
NIP 195608231980031007

DAFTAR CAL0N PESERTA UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

0266)260201 e-mail : smpn skala@yahoo.co.id

Tempat,
Tanggal Lahir

Agama

Nama
Orang tua/wali

7

8

9

Sukabumi, 5 Maret 1994

Islam Ojak

Sukabumi, 13 Juli 1994

Islam Asep Saepul Ajiz

Sukabumi, 28 April 1995

Islam Eman Sulaeman

Sukabumi, 26 Desember 1993

Islam Idi Setiyadi

Sukabumi, 13 Juli 1994

Islam Didin Saepudin

Sukabumi, 30 Agustus 1994

Islam Tateng Rohendi

Sukabumi, 23 April 1994

Islam Ma'mur

Sukabumi, 3 Januari 1992

Islam Abun

Sukabumi, 2 Juli 1994

Islam Asep Kurnia

Sukabumi, 24 Desember 1994

Islam Pepen Supendi

Sukabumi, 17 Agustus 1994

Islam Ade Sobana

Sukabumi, 28 Juni 1995

Islam H. Mohamad Nanang

Sukabumi, 9 Mei 1994

Islam Aceng Hapidin

Sukabumi, 19 Pebruari 1995

Islam Sulaeman

Sukabumi, 18 Pebruari 1995

Islam Kurniawan

Jakarta, 11 Maret 1994

Islam Sutoyo

Sukabumi, 15 Januari 1995

Islam Abad Badrudin

Sukabumi, 1 September 1993

Islam Apen

Sukabumi, 4 Juni 1993

Islam Dede

Sukabumi, 18 Pebruari 1994

Islam Ridwansyah

Cilegon, 8 Pebruari 1996

Islam Edje Somantri

Sukabumi, 24 Juni 1994

Islam Pendi

Sukabumi, 24 Mei 1995

Islam Muh. Huri

Sukabumi, 21 September 1994

Islam Dadan Bandaniji

Sukabumi, 2 Maret 1994

Islam Mumuh

Sukabumi, 6 Juni 1995

Islam Saprudin

Sukabumi, 18 April 1995

Islam Ade Apendi

Sukabumi, 23 Maret 1996

Islam Unang Sutrisna

Sukabumi, 30 Nopember 1994

Islam Ajang Sapari

Sukabumi, 28 Mei 1994

Islam Aban

Sukabumi, 28 Desember 1994

Islam Jajang

Sukabumi, 16 Maret 1995

Islam Jajang Majid

Sukabumi, 2 Agustus 1994

Islam Pepen Supriadi

Sukabumi, 23 Oktober 1995

Islam Nurdin

Sukabumi, 5 Agustus 1992

Islam Jaenal Abidin

Sukabumi, 2 Juni 1993

Islam Komar

Sukabumi, 22 Pebruari 1995

Islam Endin

Sukabumi, 29 Januari 1994

Islam Asep Saepudin

Sukabumi, 7 Maret 1995

Islam Ece Sugama

Sukabumi, 27 September 1994

Islam Mudin

Sukabumi, 27 Januari 1995

Islam Sali Anwari

Sukabumi, 4 Pebruari 1995

Islam Andi

Sukabumi, 1 Desember 1994

Islam Daman

Sukabumi, 9 Agustus 1994

Islam Ade Setiawan

Sukabumi, 15 Agustus 1994

Islam Adum

Sukabumi, 15 Agustus 1995

Islam Ade Rojudin

Sukabumi, 5 Agustus1994

Islam Sukrilah

Sukabumi, 6 Maret 1995

Islam Ujang

Sukabumi,4 September 1994

Islam Jamaludin

Sukabumi, 22 April 1994

Islam Mumuh

Sukabumi, 11 Agustus 1993

Islam Lukman

Sukabumi, 12 Maret 1992

Islam Atang

Sukabumi, 5 Agustus 1993

Islam Dadang Supriatman

Sukabumi, 3 Nopember 1994

Islam Solihin

Sukabumi, 11 September 1994

Islam Solihin

Sukabumi, 6 Pebruari 1994

Islam Olih Solihin

Sukabumi, 21 Pebruari 1995

Islam Ejen Abidin

Sukabumi, 8 September 1992

Islam Sahroni

Sukabumi, 15 Maret 1995

Islam Ashari Abdul Rojak

Sukabumi, 4 Pebruari1995

Islam Aay

Sukabumi, 14 April 1994

Islam Sarip

Sukabumi, 3 Mei 1994

Islam Enjang

Sukabumi, 14 Agustus 1995

Islam Mahfud

Sukabumi, 5 Januari 1994

Islam Ayi

Sukabumi, 8 Januari 1995

Islam Aep Saepudin

Sukabumi, 30 Juli 1994

Islam Emut

Sukabumi, 24 Juni 1993

Islam Samsudin

Cianjur, 11 Januari 1996

Islam Ujang Tatang

Sukabumi, 4 Januari 1995

Islam Hamdan

Sukabumi, 12 Pebruari 1995

Islam Kustiawan

Sukabumi, 26 September 1995

Islam Uus Kuswaya

Sukabumi, 18 September 1993

Islam Rosidin

Sukabumi, 2 Mei 1995

Islam Heri

Sukabumi, 13 Nopember 1993

Islam Solihin

Sukabumi, 27 Pebruari 1994

Islam Ade Muhayat

Sukabumi, 30 September 1995

Islam Baban Sobandi

Sukabumi, 4 April 1994

Islam Asep Sukayat

Sukabumi, 11 Juni 1994

Islam Dadang

Sukabumi, 28 Oktober 1994

Islam Endin

Sukabumi, 18 April 1994

Islam Sarop

Sukabumi, 29 Oktober 1994

Islam Ayi

Sukabumi, 2 Oktober 1994

Islam Khaerudin

Sukabumi, 8 Oktober 1994

Islam Yodi Kusmayadi

Sukabumi, 29 Oktober 1994

Islam Rahmat Mulyadi

Sukabumi, 23 Oktober 1992

Islam Anen

Sukabumi, 15 Nopember 1995

Islam Kumu

Sukabumi, 28 Agustus 1994

Islam Ade Suherman

Sukabumi, 22 Juni 1995

Islam Sadiun Gatot

Sukabumi, 4 Januari 1995

Islam Ayi Saepul Bahri

Sukabumi, 5 Maret 1995

Islam Pardi

Sukabumi, 7 Nopember 1994

Islam Ade Rokib

Bandung, 3 Pebruari 1996

Islam Jajat Sudrajat

Sukabumi, 25 Juni 1995

Islam H. Dadang Priatna

Sukabumi, 1 Meret 1994

Islam Tata

Sukabumi, 19 Juli 1994

Islam Ono Suryatna

Sukabumi, 5 Oktober 1995

Islam Abdul Cholid

Sukabumi, 10 Desember 1995

Islam Komarudin

Sukabumi, 14 Juni 1995

Islam Asmawi

Sukabumi, 25 Maret 1995

Islam Rahmat Hidayat

Sukabumi, 14 Maret 1995

Islam Hendi AS

Sukabumi, 15 September 1995

Islam Suhendi Hendrayana

Sukabumi, 13 Agustus 1994

Islam Suparman

Sukabumi, 24 September 1994

Islam Dadang

Sukabumi, 23 September 1994

Islam Gopur

Sukabumi, 23 Juni 1995

Islam Iwan Sukmawan

Sukabumi, 24 Nopember 1994

Islam Ujang Samsudin

Sukabumi, 29 Mei 1995

Islam Yaya Suken Sujana

Cianjur, 14 Desember 1995

Islam Udin

Sukabumi, 4 April 1994

Islam Kodir Saripudin

Sukabumi, 25 Januari 1995

Islam E. Kusmawan

Sukabumi, 23 April 1994

Islam Didin

Sukabumi, 16 Juni 1995

Islam

Aep Saepudin

Sukabumi, 10 Juli 1995

Islam Rempil

Bogor, 23 Pebruari 1995

Islam Hermansyah

Sukabumi, 5 Oktober 1994

Islam Didin

Sukabumi, 6 April 1994

Islam H. Dahlan

Sukabumi, 3 Maret 1994

Islam Atin Supriatna

Cianjur, 5 April 1995

Islam H. Nurdin Afgandi

Sukabumi, 6 Nopember 1995

Islam Maskun

Sukabumi, 28 September 1995

Islam Sodikin

Sukabumi, 15 Januari 1996

Islam Asep Saepuloh

Sukabumi, 17 Agustus 1994

Islam Nanang

Sukabumi, 22 Mei 1993

Islam Solehudin

Sukabumi, 11 Oktober 1994

Islam Asep Budiman

Sukabumi, 18 Januari 1995

Islam Usep Harun

Sukabumi, 25 Oktober 1994

Islam Uci Sanusi

Sukabumi, 10 Nopember 1994

Islam Suryadi

Sukabumi, 15 Juli 1994

Islam Ece Suparman

Sukabumi, 25 Juli 1994

Islam Ucup Sumarna

Sukabumi, 4 Nopember 1994

Islam Jaya Iskandar

Sukabumi, 24 Oktober 1994

Islam Pahrul Asikin

Sukabumi, 2 Nopember 1993

Islam Jejen Suherman

Sukabumi, 27 April 1995

Islam Nurkasih

Sukabumi, 29 Agustus 1994

Islam Cacu Suherman

Bandung, 27 April 1995

Islam Ahmad Suganda

Sukabumi, 26 September 1995

Islam Endin Supriadi

Sukabumi, 2 Pebruari 1993

Islam Encen

Sukabumi, 18 April 1994

Islam Ajun Junaedi

Jakarta, 28 April 1993

Islam Toni Astra

Sukabumi, 25 Juni 1994

Islam Jejen

Sukabumi, 26 Agustus 1994

Islam Ujang Suparman

Sukabumi, 29 Oktober 1995

Islam S. Yanto

Sukabumi, 5 Juni 1995

Islam Suryadi

Cianjur, 25 Juli 1994

Islam Nasrudin

Sukabumi, 25 Maret 1994

Islam Kurniawan

Sukabumi, 16 Juli 1995

Islam Mustofa

Sukabumi, 12 Mei 1993

Islam Saepuloh

Sukabumi, 23 Nopember 1994

Islam Cece Lukman

Bandung, 17 Juli 1995

Islam A. Sopandi

Sukabumi, 21 Oktober 1994

Islam Iing Marsudin

Sukabumi, 14 Agustus 1994

Islam Juandi

Sukabumi, 21 Juli 1994

Islam H. Asep Abdullah

Sukabumi, 22 Juni 1995

Islam Mahmudin

Sukabumi, 10 April 1994

Islam Kandul Rukanda

Sukabumi, 18 April 1994

Islam Majid

Sukabumi, 7 Desember 1995

Islam Rahmat

Sukabumi, 9 Agustus 1994

Islam Achmad Mamat

Sukabumi, 2 Nopember 1993

Islam Aman

Cianjur, 19 April 1994

Islam Hendi

Sukabumi, 11 Maret 1994

Islam Jumena

Sukabumi, 16 Oktober 1994

Islam Jajang Sadili

Sukabumi, 8 Juli 1994

Islam Ujang Supyani

Sukabumi, 1 Januari 1995

Islam Ade Warsa

Sukabumi,15 Juli 1995

Islam Dian Taufik Apandi

Sukabumi, 1 Mei 1994

Islam Arip

Sukabumi, 7 Juni 1994

Islam Thohir

Sukabumi, 5 Oktober 1994

Islam Ipin

Sukabumi, 8 Juni 1995

Islam Umar Said

Sukabumi, 4 Juli 1995

Islam H. Abdul Rojak

Sukabumi, 29 September 1995

Islam Karta

Sukabumi, 21 Desember 1995

Islam Ade

Sukabumi, 1 Juni 1995

Islam Agus

Sukabumi,28 Nopember 1996

Islam Endang Ramlan

Sukabumi, 17 Desember 1994

Islam Ade Rustaman

Sukabumi, 30 September 1994

Islam Dadang

Jakarta, 4 Agustus 1995

Islam Saeful Basri

Sukabumi, 22 September 1994

Islam Sulaeman

Sukabumi,15 Oktober 1995

Islam Asep Supriatna

Sukabumi, 12 Desember 1994

Islam Bubun

Sukabumi, 1 Januari 1993

Islam Didin

Sukabumi, 20 Januari 1995

Islam Deden Andri

Pontianak, 1 Agustus 1995

Islam Slamet Baharudin

Sukabumi, 22 Juni 1995

Islam Ridwan

Sukabumi, 8 Maret 1994

Islam Sudrajat

Sukabumi, 6 Pebruari 1995

Islam Asep

Sukabumi, 24 Pebruari 1995

Islam Parman

Sukabumi, 24 Agustus 1994

Islam Sumanta

Sukabumi, 3 September 1995

Islam U. Suhandi

Sukabumi, 28 Juli 1994

Islam Aep

Bandung, 26 Juni 1995

Islam Ayut Sutarja

Sukabumi, 27 Mei 1995

Islam Ujang Wildani

Sukabumi, 17 Mei 1994

Islam Maman

Sukabumi, 17 Agustus 1995

Islam Karna

Sukabumi, 13 Oktober 1995

Islam Nunuh

Sukabumi, 30 Januari 1994

Islam Ade

Sukabumi, 10 Januari 1994

Islam H. Muhibban Fauzi

Bandung, 9 Juni 1995

Islam Dody Rukman Meidianto

Sukabumi, 28 Mei 1994

Islam Asep Suhendar

Sukabumi, 25 Nopember 1995

Islam Ujang Supyani

Sukabumi, 11 Nopember 1994

Islam Saepudin

Sukabumi, 3 Juni 1995

Islam Aom

Sukabumi, 30 Nopember 1994

Islam Cecep

Sukabumi, 28 Pebruari 1995

Islam Judin

Sukabumi, 7 Juni 1994

Islam Nandan Ginanjar

Sukabumi, 15 Juli 1995

Islam H. Moch. Yusup

Sukabumi, 7 Juni 1995

Islam Nandang Acep

Sukabumi, 13 Nopember 1994

Islam Kusnadi

Sukabumi, 20 Januari 1995

Islam Jatman

Sukabumi, 12 Juni 1994

Islam Kiki

Sukabumi, 29 Juli 1994

Islam M. Abduloh

Sukabumi, 20 Oktober 1994

Islam Mamin

Sukabumi, 4 Agustus 1994

Islam Dohman Abdurohman

Sukabumi, 3 April 1995

Islam Dede Nurdin

Sukabumi, 29 Juni 1995

Islam Dadang

Sukabumi, 9 September 1994

Islam Ma'mur

Sukabumi, 1 Juli 1994

Islam Ade Abdurohman

Sukabumi, 31 Mei 1995

Islam Deden

Sukabumi, 25 April 1995

Islam M.Dedi Rosadi

Sukabumi, 1 Januari 1995

Islam Didin Rahayu

Sukabumi, 24 Nopember 1994

Islam Mamduh

Sukabumi, 20 Oktober 1994

Islam Maman Suherman

Sukabumi, 8 Maret 1994

Islam Sudrajat

Sukabumi, 20 Pebruari 1993

Islam Momon Nurbamin

Subang, 2 September 1994

Islam Sugito

Sukabumi, 8 Pebruari 1995

Islam Topanudin

Sukabumi, 21 Agustus 1994

Islam Dedi Mulyana

Sukabumi, 15 Juni 1995

Islam Ahmad Rifai

Sukabumi, 17 Agustus 1994

Islam Solihin

Sukabumi, 7 Oktober 1994

Islam Ruswandi

Sukabumi, 5 Juli 1994

Islam Ahmad Faisal

Sukabumi, 24 April 1995

Islam Sai Sasmita

Kalimantan, 24 Agustus 1994

Islam Iskandar DJ.

Sukabumi, 17 September 1994

Islam Nani

Sukabumi, 1 Juni 1995

Islam Ahmad Ripai

Sukabumi, 3 Juni 1994

Islam Jejen

Sukabumi, 13 Agustus 1993

Islam Dedi Sutisna

Sukabumi, 5 Oktober 1995

Islam Puloh

Sukabumi, 18 Maret 1994

Islam R.H. Moechtar T

Sukabumi, 13 Juni 1996

Islam Udin

Sukabumi, 28 Agustus 1994

Islam Bubun

Sukabumi, 3 Juli 1995

Islam Opa

Sukabumi, 2 Pebruari 1995

Islam Majid

Sukabumi, 11 Januari 1995

Islam D. Wiranta

Sukabumi, 28 Nopember 1994

Islam Sahir

Cimahi, 28 September 1995

Islam Sodikun

Sukabumi, 15 Pebruari 1995

Islam Herman

Sukabumi, 15 Pebruari 1995

Islam Adef Syahromy

Sukabumi, 4 September 1994

Islam Esa Koswara

Sukabumi, 28 Juni 1995

Islam Adang

Sukabumi, 08 Maret 1995

Islam Tedi Riswandi

Sukabumi, 10 Pebruari 1995

Islam Nanang Hasan Sadili

Sukabumi, 11 Nopember 1994

Islam Dadin

Sukabumi, 28 September 1996

Islam Suryadi

Sukabumi, 10 Juli 1994

Islam Soleh

Sukabumi, 24 Oktober 1994

Islam Jaya Sunarya

Sukabumi, 4 Juli 1994

Islam Yani Yakub

Sukabumi, 24 Agustus 1995

Islam Asep

Telah diperiksa oleh
Pengawas Sekolah,

…………………………
NIP

NASIONAL
010

us - 1
Tahun Rapor pada
Kelas / Tingkat
07
08
09

Alamat
Orang tua/wali

IJASAH / SKYBS
setingkat lebih rendah
Kode,Nomor/Tahun

10

11

12

13

14

Kp. Kedung Rt 24/25 Ds. Titisan
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147134/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasir muncang Rt 01/07 Ds.
Margaluyu Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117970/2007

2008

2009

2010

Kp. Lokantara Rt. 04/07 Ds./Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146636/2007

2008

2009

2010

Kp. Baros Rt 36/08 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146857/2007

2008

2009

2010

Kp. Gentong Rt 03/07 Ds. Pasirhalang
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117630/2007

2008

2009

2010

Kp. Kabandungan Rt 06/08 Ds. Semplak
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146736/2007

2008

2009

2010

Kp. Warudoyong Rt 02/05 Ds. Margaluyu
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117082/2007

2008

2009

2010

Kp. Dangdeur Rt 13/02 Ds. Sukamaju
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147233/2007

2008

2009

2010

Kp. Pacing Rt 03/03 Ds. Cikurutug
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147385/2007

2008

2009

2010

Kp. Warudoyong Rt 2/5 Ds. Margaluyu
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117088/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt 14/02 Ds. Sukamaju
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147599/2007

2008

2009

2010

Kp. Cibeureum Rt 01/04 Ds. Tegalpanjang
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147306/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipriangan Rt 04/05 Ds. Semplak
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146824/2007

2008

2009

2010

Kp. Margawangi Rt 17/03 Ds. Sukamaju
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147231/2007

2008

2009

2010

Kp. Cieunder Rt 21/05 Ds. Titisan
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147184/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipeundeuy Rt 2/1 Ds. Cikurutug
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147384/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt. 02/07 Ds./Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146781/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipamingkis Rt 04/05 Ds./Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146934/2007

2008

2009

2010

Kp. Karamat Rt 02/02 Ds./Kec. Sukalarang
Sukabumi

DN.02. Dd 0146931/2007

2008

2009

2010

Kp. Gentong Rt 01/07 Ds. Pasirhalang
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117645/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 05/06 Ds./Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146813/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 01/06 Ds./Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146784/2007

2008

2009

2010

Kp. Bayubud Rt 03/10 Ds. Sukaraja
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117954/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikadu Rt 2/9 Ds. Sukalarang
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147048/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipamingkis Rt 2/3 Ds.Sukalarang
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146936/2007

2008

2009

2010

Kp. Gentong Rt 2/9 Ds. Limbangan
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117054/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 2/6 Ds. Sukalarang
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146789/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 27/06 Ds. Titisan
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146610/2007

2008

2009

2010

Kp. Sayang Rt 05/01 Ds. Margaluyu
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117545/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimanggu Rt 03/09 Ds. Cimangkok
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146988/2007

2008

2009

2010

Kp. Cieundeur Rt 21/05 Ds. Titisan
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147124/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipriangan Rt 01/06 Ds. Semplak
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146837/2007

2008

2009

2010

Perum Griya Asri Rt 01/02 Ds. Sukamaju
Kec. Sukalarang Sukabumi

MI 1120060/2007

2008

2009

2010

Kp. Bandang Rt 01/01 Ds. Tegal panjang
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147617/2007

2008

2009

2010

Kp. Lokantara Rt 03/05 Ds. Sukalarang
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147022/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungaran Rt. 07/06 Ds. Priangan Jaya
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146686/2007

2008

2009

2010

Kp. Kabandungan Rt 30/08 Ds. Semplak
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146711/2007

2008

2009

2010

Kp. Gentong Rt 04/07 Ds. Pasirhalang
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117625/2007

2008

2009

2010

Kp. Baros Rt. 35/08 Ds. Titisan Sukalarang
Sukabumi

DN.02. Dd 0146900/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikadu Rt 02/09 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147065/2007

2008

2009

2010

Kp. Pojok Rt 18/05 Ds. Tegal Panjang
Kec. Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147623/2007

2008

2009

2010

Kp.Langensari Rt 01/08 Ds. Pasirhalang
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117072/2007

2008

2009

2010

Kp. Gentong pasir Rt 01/01 Ds.
Langensari Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117698/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 23/6 Ds.Titisan Sukalarang
Sukabumi

DN.02. Dd 0146624/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasir Ipis Rt 11/3 Ds. Tegalpanjang
Kec. Cireunghas

DN.02. Dd 0147555/2007

2008

2009

2010

Kp. Panyaungan Rt 2/3 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117140/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt 4/6 Ds. Margaluyu Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN-02. Dd 0127993/2006

2008

2009

2010

Kp. Kekenceng Rt 2/2 Ds. Selaawi 2 Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0147318/2007

2008

2009

2010

Kp. Cigadog Rt. 2/8 Ds. Pasirhalang Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0118016/2007

2008

2009

2010

Kp. Bandang Rt 14/4 Tegalpanjang
Kec.Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147593/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipriangan Rt 2/6 Ds. Semplak Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146854/2007

2008

2009

2010

Kp. Margajaya Rt 25/4 Ds.Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147021/2007

2008

2009

2010

Kp. Manglid Rt 3/1 Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0120882/2006

2008

2009

2010

Kp. Cibeureum Ds. Tegalpanjang
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147331/2007

2008

2009

2010

Kp. Tangsel Rt 1/1 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117988/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimerak Rt 25/7 Ds.Tegalpanjang Kec.
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147559/2007

2008

2009

2010

Kp. Buluh Rt 2/2 Ds. Semplak Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147342/2007

2008

2009

2010

Kp. Manglid Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146584/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungareun Rt 5/4 Ds. Prianganjaya
Kec. Sukalarang

DN.02. Dd 0146739/2007

2008

2009

2010

Kp. Manglid Rt 4/1 Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147096/2007

2008

2009

2010

Kp. Elos Rt 29/6 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147211/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikawung Rt 4/10 Ds. Margaluyu Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117978/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikurutug Rt 3/5 Ds.Cikurutug Kec.
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147388/2007

2008

2009

2010

Kp. Semplak Rt 1/6 Ds.Prianganjaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146742/2007

2008

2009

2010

Kp. Pojok Rt 16/5 Ds. Tegalpanjang Kec.
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147614/2007

2008

2009

2010

Kp. Tangsel Rt 3/1 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117983/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt 1/1 Ds. Prianganjaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117079/2007

2008

2009

2010

Kp. Wates Rt 8/1 Ds.Cikahuripan Kec.
Gekbrong Kab. Cianjur

DN.02. Dd 0146876/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 1/6 Ds. Sukalarang
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146799/2007

2008

2009

2010

Kp. Kabandungan Rt 3/8 Ds. Semplak
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146708/2007

2008

2009

2010

Kp. Inggris Rt 2/17 Ds. Sukaraja Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117955/2007

2008

2009

2010

Kp. Tanjakan Sukaraja Rt 1/9 Ds.
Pasirhalang Kec. Sukaraja

DN.02. Dd 0117622/2007

2008

2009

2010

Kp. Cibeureum Rt 3/1 Ds. Tegalpanjang
Kec. Cireunghas Cianjur

DN.02. Dd 0147287/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipriangan Rt 1/6 Ds. Semplak Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146853/2007

2008

2009

2010

Kp. Margaluyu Rt 4/6 Ds. Pasekon Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0146802/2007

2008

2009

2010

Kp. Pacing Rt 3/3 Ds. Cikurutug Kec.
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147409/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt 1/1 Ds. Prianganjaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117118/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipriangan Rt 3/6 Ds. Semplak Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146829/2007

2008

2009

2010

Kp. Margajaya Rt 26/4 Ds.Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147077/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt 27/4 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117124/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipamingkis Rt 45/10 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146946/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikurutug Rt 3/6 Ds. Cikurutug Kec.
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147420/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipriangan Rt 6/5 Ds. Semplak Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146810/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikadu Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147080/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimangkok Rt 3/4 Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146583/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimangkok Rt 4/5 Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147206/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 27/6 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146629/2007

2008

2009

2010

Kp. Jati Rt. 15/3 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147228/2007

2008

2009

2010

Kp. Warungpanjang Rt 5/5 Ds. Margaluyu
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117143/2007

2008

2009

2010

Kp. Pangestu Rt 36/8 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146862/2007

2008

2009

2010

Kp. Cirumput Rt 1/4 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0118020/2007

2008

2009

2010

Kp. Cigadog Rt 2/3 Ds. Langensari Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0678200/2007

2008

2009

2010

Kp. Cibereum Rt. 6/2 Ds. Tegalpanjang
Kec. Cireunghas

DN.02. Dd 0147303/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipamingkis Rt. 5/5 Ds. Cimangkok
Kec. Sukalarang

DN.02. Dd 0146928/2007

2008

2009

2010

Kp. Ciganda Rt. 2/8 Ds. Tegalpanjang Kec.
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147345/2007

2008

2009

2010

Kp. Manglid Rt 4/4 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146800/2007

2008

2009

2010

Kp. Cieunder Rt 21/5 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146597/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 27/6 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146599/2007

2008

2009

2010

Kp. Puloair Rt. 22/4 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147604/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt 3/1 Ds. Priangan Jaya
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117152/2007

2008

2009

2010

Kp. Gentong Rt 1/7 Ds. Pasirhalang Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117639/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir, Warung Panjang, Sukabumi

DN.02. Dd 0117096/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt. 23/4 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117098/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungareun Rt. 4/5 Ds. Prianganjaya
Kec. Sukalarang

DN.02. Dd 0146702/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt.2/7 Ds. Sukalarang
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146792/2007

2008

2009

2010

Kp. Lokantara Rt. 04/07 Ds./Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146657/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikadu Rt. 2/9 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146786/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt. 20/2 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147053/2007

2008

2009

2010

Kp. Karamat Rt. 4/2 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146941/2007

2008

2009

2010

Kp. Puloair Rt 22/4 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117160/2007

2008

2009

2010

Kp. Warudoyong Rt. 3/5 Ds. Margaluyu
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117112/2007

2008

2009

2010

DN.02. Dd 0117167/2007

2008

2009

2010

Kp. Gedurahayu Rt. 1/3 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147275/2007

2008

2009

2010

Kp. Baros Rt. 1/2 Ds. Cikahuripan Kec.
Gekbrong Cianjur

MI 1114070/2007

2008

2009

2010

Kp. Lokantara Rt. 5/7 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147112/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipendey Rt 2/1 Ds. Cikurutug Kec.
Cireunghas Kab. Cianjur

DN.02. Dd 0147571/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt. 1/1 Ds. Prianganjaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117121/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungareun Rt. 5/6 Ds. Prianganjaya
Kec. Sukalarang

DN.02. Dd 0146712/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt. 2/7 Ds./ Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146808/2007

2008

2009

2010

Kp. Gentong Pasir Rt 03/01 Sukaraja

Kp. Baros Rt. 35/8 Ds.Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146899/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungaran Rt 2/6 Ds. Priangan Jaya
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146755/2007

2008

2009

2010

Kp. Cieundeur Rt. 21/5 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147203/2007

2008

2009

2010

Kp. Nyalindung Rt. 13/3 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN-02 Dd 0191110/2006

2008

2009

2010

Kp. Cibeureum Rt. 3/1 Ds. Tegalpanjang
Kec. Cireunghas

DN.02. Dd 0147327/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungaran Rt. 4/6 Ds. Prianganjaya
Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi

DN.02. Dd 0146713/2007

2008

2009

2010

Kp. Pojok kaler Rt. 17/5 Ds.
Tegalpanjang Kec. Cireunghas

DN.02. Dd 0147588/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt. 16/14 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146626/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimangkok Rt. 2/6 Ds. Cimangkok
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147168/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt. 14/2 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146812/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 27/6 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146858/2007

2008

2009

2010

Kp. Cibeureum Rt 7/2 Ds. Tegal panjang
Kec. Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147297/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimangkok Rt 4/6 Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147186/2007

2008

2009

2010

Kp. Warudoyong Rt. 4/5 Ds. Margaluyu
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117142/2007

2008

2009

2010

Kp. Dangdeur Rt. 10/2 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147222/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimanggu Rt 8/2 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147018/2007

2008

2009

2010

Kp. Cieundeur Rt 21/03 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147174/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungareun Rt 01/06 Ds. Priangan
Jaya Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146764/2007

2008

2009

2010

Kp. Bayubud Rt 03/10 Ds.Sukaraja Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0116887/2007

2008

2009

2010

Kp. Gentong Rt 04/07 Ds. Pasirhalang
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN-01. Dd 0127500/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikadu Rt 04/09 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147038/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikadu Rt 02/09 Ds.Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147042/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungareun Rt 05/04 Ds. Priangan
Jaya Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146692/2007

2008

2009

2010

Kp. Cibeureum Rt. 16/05 Ds. Tegal
panjang Kec. Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147602/2007

2008

2009

2010

Kp. Cieundeur Rt 21/05 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 011785/2007

2008

2009

2010

Kp. Nenggeng Rt 09/03 Ds.Tegal Panjang
Kec. Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0146831/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipeundey Rt 02/01 Ds.Cikurutug
Kec. Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147563/2007

2008

2009

2010

Kp. Tegal Sereh Rt. 03/08 Ds.Cimangkok
Kec. Sukalarang

DN.02. Dd 0147999/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikawung Rt 01/10 Ds. Margaluyu
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117980/2007

2008

2009

2010

Kp. Tangsel Rt 1/5 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0589062/2007

2008

2009

2010

Kp. Langensari Rt 4/8 Ds. Pasirhalang
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117076/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt 8/2 Ds. Prianganjaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117110/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt.32/7 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146871/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipamingkis Rt 4/3 Ds. /Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146590/2007

2008

2009

2010

Kp. Marga Jaya Sukabumi

DN.02. Dd 0117630/2007

2008

2009

2010

Kp. Lokantara Rt 2/5 Ds./Kec. Sukalarang
Sukabumi

DN.02. Dd 0147108/2007

2008

2009

2010

Kp. Baros Rt 31/7 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146879/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimanggu 1 Rt 3/9 Ds. Cimangkok
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146995/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 1/7 Ds./ Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0116870/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 3/6 Ds./Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146767/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt 21/4 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146796/2007

2008

2009

2010

Kp. Dangdeur Rt 11/2 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147249/2007

2008

2009

2010

Kp. Karamat Rt 4/2 Ds./ Kec. Sukalarang
Sukabumi

DN.02. Dd 0146794/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 2/6 Ds. / Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146804/2007

2008

2009

2010

Kp. Baros Rt 36/8 Ds.Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146668/2007

2008

2009

2010

Kp. Baros Rt 30/7 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146891/2007

2008

2009

2010

MI 1120064/2007

2008

2009

2010

Kp. Warudoyong Rt 3/5 Ds. Margaluyu
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117127/2007

2008

2009

2010

Kp. Dangdeur Rt 11/2 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147223/2007

2008

2009

2010

Kp. Pacing Rt 1/4 Ds. Cikurutug Kec.
Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147430/2007

2008

2009

2010

Kp. Kekenceng Rt 3/2 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0118045/2007

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Kp. Cigadog Rt 3/8 Ds.Pasirhalang Kec.
Sukaraja Sukabumi

Kp. Karamat Rt 3/2 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146953/2007

Kp. Gentong Pasir Rt.1/1 Ds. Langensari
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117699/2007

2008

2009

2010

Kp. Cigadog Rt 1/11 Ds. Margaluyu Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117969/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt 3/1 Ds. Prianganjaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117081/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungareun Rt 1/3 Ds. Prianganjaya
Kec. Sukalarang

DN.02. Dd 0146735/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimanggu 1 Rt 3/9 Ds. Cimangkok
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147109/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt 7/2 Ds. Prianganjaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117087/2007

2008

2009

2010

Kp. Gentong Rt 3/7 Ds. Pasirhalang Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117035/2007

2008

2009

2010

Kp. Warudoyong Rt 3/5 Ds. Margaluyu
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117146/2007

2008

2009

2010

Kp. Cirumput Rt 2/4 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

MI 1120043/2007

2008

2009

2010

Kp. Kadu Gede Rt 4/4 Ds. Sukalarang
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147089/2007

2008

2009

2010

Kp. GSA Rt 1/2 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146777/2007

2008

2009

2010

Kp. Batukarut Rt 4/8 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117535/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt. 7/2 Ds.Prianganjaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117095/2007

2008

2009

2010

Kp. Margawangi Rt 18/3 Ds. Sukamaju
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147226/2007

2008

2009

2010

Kp. Cibeureum Rt 1/3 Ds. Tegalpanjang
Kec. Cireunghas

DN.02. Dd 0147294/2007

2008

2009

2010

Kp. Cieundeur Rt 20/5 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147166/2007

2008

2009

2010

Kp. Kabandungan Rt 4/8 Ds. Semplak
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146723/2007

2008

2009

2010

Kp. Kabandungan Rt 6/7 Ds. Semplak
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146697/2007

2008

2009

2010

Kp. Mananggel Rt 16/3 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146679/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimangkok Rt 3/6 Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146601/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipamingkis Rt 5/3 Ds. Sukalarang
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146933/2007

2008

2009

2010

Kp. Kekenceng Rt 1/2 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0118025/2007

2008

2009

2010

Kp. Tegalpanjang Rt 7/20 Ds.
Tegalpanjang Kec. Cireunghas

DN.02. Dd 0147566/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 1/6 Ds. Sukalarang
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146787/2007

2008

2009

2010

Kp. Cirumput Rt 2/4 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0118026/2007

2008

2009

2010

Kp. Vila Adiprima Rt 3/15 Ds. Langensari
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0583039/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikawung Rt 4/10 Ds. Margaluyu Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0118004/2007

2008

2009

2010

Kp. Manglid Rt 2/4 Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147218/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt 21/4 Ds. Sukamaju
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146793/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikawung Rt 1/10 Ds. Margaluyu Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117986/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 23/6 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146888/2007

2008

2009

2010

Kp. Cirumput Rt 1/4 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117211/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasantren Rt. 2/17 Ds. Sukaraja Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117936/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungareun Rt 5/4 Ds. Prianganjaya
Kec. Sukalarang

DN.02. Dd 0146721/2007

2008

2009

2010

Kp. Margaluyu Rt 1/7 Ds. Margaluyu Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117998/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt 2/1 Ds. Prianganjaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117133/2007

2008

2009

2010

Kp. Selaerih Rt 2/7 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117566/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipamingkis Rt 5/5 Ds. Cimangkok
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146616/2007

2008

2009

2010

Kp. Warudoyong Rt 3/5 Ds. Margaluyu
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117130/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 2/2 Ds. Sukalarang
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146809/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungareun Rt 5/4 Ds. Prianganjaya
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146729/2007

2008

2009

2010

Kp. Puloair Rt. 24/4 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147072/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt.23/6 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146622/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikadu Rt2/10 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147033/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt 21/4 Ds. Sukamaju
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146769/2007

2008

2009

2010

Kp. Kekenceng Rt 2/1 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0118015/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt 4/6 Ds. Sukamaju
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146639/2007

2008

2009

2010

Ds. Tegal Panjang Kec. Cireunghas
Sukabumi

DN.02. Dd 0147574/2007

2008

2009

2010

Kp. Margawangi Rt 17/3 Ds. Sukamaju
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147239/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 26/6 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146775/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt 7/2 Ds. Priangan jaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117086/2007

2008

2009

2010

Kp. Pagadungan Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147247/2007

2008

2009

2010

Kp. Cieundeur Rt 21/05 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146864/2007

2008

2009

2010

Kp. Manglid Rt 4/2 Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147125/2007

2008

2009

2010

Kp. Langensari Rt 4/8 Ds. Pasirhalang
Kec. Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117705/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimanggu 2 Rt 6/6 Ds. Cimangkok
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147187/2007

2008

2009

2010

Kp. Sukalarang Rt 1/6 Ds Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147229/2007

2008

2009

2010

Kp. Kadugede Rt 3/4 Ds Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146653/2007

2008

2009

2010

Kp. Sungareun Rt 5/4 Ds. Prianganjaya
Kec. Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146700/2007

2008

2009

2010

Kp. Cieundeur Rt 21/05 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147207/2007

2008

2009

2010

Kp. Pasekon Rt 21/4 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146785/2007

2008

2009

2010

Kp. Semplak Rt 5/10 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146704/2007

2008

2009

2010

Ds. Tegal Panjang Kec. Cireunghas
Sukabumi

DN.02. Dd 0147565/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimanggu 2 Rt 1/1 Ds. Cimangkok
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147213/2007

2008

2009

2010

Kp. Galudra Rt 7/4 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146659/2007

2008

2009

2010

Kp. Manglid Rt. 2/1 Ds Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147111/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 25/6 Ds. Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147133/2007

2008

2009

2010

Kp. Poloair Rt 25/4 Ds. Sukamaju Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0147057/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 24/5 Ds Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147199/2007

2008

2009

2010

Kp. Bandang Rt 14/4 Ds Tegalpanjang
Kec. Cireunghas Sukabumi

DN.02. Dd 0147618/2007

2008

2009

2010

Kp. Margajaya Rt 24/4 Ds. Sukamaju Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0146803/2007

2008

2009

2010

Kp. Inggris Rt 3/17 Ds. Sukaraja Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0117957/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipetir Rt 4/1 Ds. Priangan jaya Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0117120/2007

2008

2009

2010

Bumi Sukalarang Permai Rt 2/7 Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146815/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipriangan Rt 5/5 Ds. Semplak Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146841/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipriangan Rt 3/6 Ds. Semplak Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146840/2007

2008

2009

2010

Kp. Cipriangan Rt 5/5 Ds. Semplak Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146818/2007

2008

2009

2010

Kp. Semplak Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146727/2007

2008

2009

2010

Kp. Manglid Rt. 4/4 Ds Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147123/2007

2008

2009

2010

Kp. Cikadu Rt 2/9 Ds. Sukalarang Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147071/2007

2008

2009

2010

Kp. Tangsel Rt 1/1 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0118002/2007

2008

2009

2010

Kp. Kedung Rt 23/6 Ds Titisan Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146618/2007

2008

2009

2010

Kp. Manglid Rt. 1/2 Ds Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0147122/2007

2008

2009

2010

Kp. Kekenceng Rt 2/2 Ds. Selaawi Kec.
Sukaraja Sukabumi

DN.02. Dd 0147330/2007

2008

2009

2010

Kp. Leuwilayung Rt 1/2 Sukabumi

DN.02. Dd 0147238/2007

2008

2009

2010

Kp. Cimangkok Rt 3/6 Ds. Cimangkok Kec.
Sukalarang Sukabumi

DN.02. Dd 0146625/2007

2008

2009

2010

Sukabumi, 20 Nopember 2009
Kepala Sekolah,

Drs. ENDANG RUYANA
NIP 195308261978031003

PS06
S1

KELAS
No.
Urt.

Nama Peserta/Nomor Induk

BENTUK FOTO/WAJAH

UKURAN 2X3 CM DAN UKURAN 3X4 CM

DENAH TEMPAT DUDUK PESERTA TRYOUT UN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
PENGAWAS I
UJIAN NASIONAL

RUANG : 1

PENGAWAS II
UJIAN NASIONAL

24-033-001-8

24-033-002-7

24-033-003-6

24-033-004-5

ABDUL NENDA EDRIANA

AI RASTIKA

AMI APRILIANI

ANGGA SETIYADI

24-033-005-4

24-033-006-3

24-033-007-2

24-033-008-9

AYU AZIZAH

BADRUDIN

ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOHASEP SAEPUL ALAM
24-033-009-8

24-033-010-7

24-033-011-6

24-033-012-5

CHAERUL TAMIMI

DADAN DES SOLEHUDIN

DANI NUGRAHA

EKA SURYANINGSIH

24-033-013-4

24-033-014-3

24-033-015-2

24-033-016-9

ENDEN ZAENAL FIKRI

EUIS SUSILAWATI

FERI PURWADI

FITRI WULANDARI

24-033-017-8

24-033-018-7

24-033-019-6

24-033-020-5

FUJI FAUZIAH

IKA ROSITA

INDRA ISMAIL

INDRIYANI

DENAH TEMPAT DUDUK PESERTA PRA UN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
PENGAWAS I
UJIAN NASIONAL

RUANG : 13

PENGAWAS II
UJIAN NASIONAL

24-033-241-8

24-033-242-7

24-033-243-6

24-033-244-5

RINA SULASTRI

RISA SRI RAMDAYANI

RISMA SITI RAHMAH

RISTA MASNONEH

24-033-248-9

24-033-247-2

24-033-246-3

24-033-245-4

SANTI SEPTIAWATI

RIYAN FEBRIAN

ROMANSAH

RIZALDI MUTAQIN

24-033-249-8

24-033-250-7

24-033-251-6

24-033-252-5

SELA RETNIAWATI

TIA RISTIANA SARI

VERA SUCIATI PUSPITA

WIDAWATI

24-033-256-9

24-033-255-2

24-033-254-3

24-033-253-4

YOHAN SURYANA

YADI MULYADI

WITRI NIRMALA

WIDIAN

24-033-257-8

Rata-rata

YUNI SAFITRI

DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN NASIONAL DAN SEKOLAH
SMP NEGERI 1 SUKALARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009
No.
Urt.

Pasfoto/
Nomor Peserta/Nama Peserta

Jam
ke

24-033-001-8

Hari dan Tanggal Pelaksanaan Ujian Nasional
Senin, 27 April 09

Selasa, 28 April 09

Rabu, 29 April 09

Kamis, 30 April 09

Senin, 11 Mei 09

Selasa, 12 Mei 09

Rabu, 13 Mei 09

Kamis, 14 Mei 09

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

1

1
2
ABDUL NENDA EDRIANA

24-033-002-7

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

1

2
2
AI RASTIKA

24-033-003-6

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

1

3
2
AMI APRILIANI

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang

.

DAFTAR HADIR PENGAWAS UJIAN SEKOLAH
SMP NEGERI 1 SUKALARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009
No.
Urt.

Nama Pengawas

Jam
ke

Hari dan Tanggal Pelaksanaan Ujian Nasional
Senin, 11 Mei 09

Selasa, 12 Mei 09

Rabu, 13 Mei 09

Kamis, 14 Mei 09

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

1

2 Siti Romlah, S.Pd.
2

1

3 Ika Fartika, S.Pd.
2

1

4 Deden Suherlan, S.Ag.
2

1

5 D. Syafruddin,S.Ag.
2

DAFTAR HADIR PENGAWAS UJIAN NASIONAL
SMP NEGERI 1 SUKALARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009
No.
Urt.

1

2

3

4

Nomor Pengawas/Nama Pengawas

Senin, 27 April 09

Hari dan Tanggal Pelaksanaan Ujian Nasional
Selasa, 28 April 09
Rabu, 29 April 09

Kamis, 30 April 09

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

Drs. Anwar Kurnia

Siti Romlah, S.Pd.

Ika Fartika, S.Pd.

Deden Suherlan, S.Ag.

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang

DAFTAR HADIR PANITIA UJIAN NASIONAL DAN SEKOLAH
SMP NEGERI 1 SUKALARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009
No.
Urt.

NAMA PANITIA

Jam
ke

Hari dan Tanggal Pelaksanaan Ujian Nasional
Senin, 27 April 09

Selasa, 28 April 09

Rabu, 29 April 09

Kamis, 30 April 09

Senin, 11 Mei 09

Selasa, 12 Mei 09

Rabu, 13 Mei 09

Kamis, 14 Mei 09

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

Pendidikan Agama

IPS

Seni Budaya

BTQ

PKn

TIK

B. Sunda

Elektronika

1

1

Agus Ahmad, S.Pd
2
B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

1

2

Siti Romlah, S.Pd
2
B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

1

3

Rini Erviani,S.Pd
2
B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

IPA

1

4

Popon Nuraeni, S.Pd
2

@ Program Ujian Nasional 2009 SMPN 1 Sukalarang

126

.

DAFTA
TA
Nama Sekolah
NSS
Jenjang Akreditasi / Tahun
Alamat No.Telepon/Faksimil/Email
Kecamatan/Kabupaten

: SMP Negeri 1 Sukalarang
: 20.1.02.06.03.014
: A. Amat Baik / 2006
: Jl.Lembur Km.11 Sukalarang Tlp.(0266)260201 e-mail : smpn skala@yahoo
: Sukalarang/Sukabumi

Nomor

Urut

Ujian
Nasional

Induk

Nama Calon
Peserta

L/P

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

24-033-001-8
24-033-002-7
24-033-003-6
24-033-004-5
24-033-005-4
24-033-006-3
24-033-007-2
24-033-008-9
24-033-009-8
24-033-010-7
24-033-011-6
24-033-012-5
24-033-013-4
24-033-014-3
24-033-015-2
24-033-016-9
24-033-017-8
24-033-018-7
24-033-019-6
24-033-020-5
24-033-021-4
24-033-022-3
24-033-023-2
24-033-024-9
24-033-025-8

070807003
070807016
070807019
070807021
070807030
070807032
070807038
070807040
070807045
070807047
070807049
070807078
070807085
070807089
070807095
070807098
070807101
070807125
070807130
070807132
070807133
070807143
070807145
070807151
070807164

ABDUL NENDA EDRIANA
L
AI RASTIKA
P
AMI APRILIANI
P
ANGGA SETIYADI
L
ASEP MUCHAMMAD HIDAYATULLOHL
ASEP SAEPUL ALAM
L
AYU AZIZAH
P
BADRUDIN
L
CHAERUL TAMIMI
L
DADAN DES SOLEHUDIN
L
DANI NUGRAHA
L
EKA SURYANINGSIH
P
ENDEN ZAENAL FIKRI
L
EUIS SUSILAWATI
P
FERI PURWADI
L
FITRI WULANDARI
P
FUJI FAUZIAH
P
IKA ROSITA
P
INDRA ISMAIL
L
INDRIYANI
P
INTEN SAFITRI
P
LANI ROHANI
P
LINDA MARLINA
P
MUHAMAD INDRA SANUDIN
L
MUHAMMAD ASIKIN
L

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

24-033-026-7
24-033-027-6
24-033-028-5
24-033-029-4
24-033-030-3
24-033-031-2
24-033-032-9
24-033-033-8
24-033-034-7
24-033-035-6
24-033-036-5
24-033-037-4
24-033-038-3
24-033-039-2
24-033-040-9
24-033-041-8
24-033-042-7
24-033-043-6
24-033-044-5
24-033-045-4
24-033-046-3
24-033-047-2
24-033-048-9
24-033-049-8
24-033-050-7
24-033-051-6
24-033-052-5
24-033-053-4
24-033-054-3
24-033-055-2
24-033-056-9
24-033-057-8
24-033-058-7
24-033-059-6
24-033-060-5
24-033-061-4
24-033-062-3
24-033-063-2
24-033-064-9
24-033-065-8
24-033-066-7
24-033-067-6
24-033-068-5

070807175
070807182
070807183
070807184
070807185
070807190
070807195
070807212
070807214
070807228
070807234
070807237
070807257
070807262
070807270
070807277
070807283
070807292
070807298
070807007
070807010
070807015
070807023
070807024
070807033
070807046
070807059
070807081
070807084
070807091
070807094
070807097
070807106
070807107
070807108
070807113
070807119
070807129
070807144
070807156
070807159
070807180
070807194

M. RAMDAN
MULYADI
NAIS LARASATI
NANA SUPRIATNA
NANDI AGUNG
NENI WAHYUNI
NOPI SUSILAWATI
PERIS MAULANA AGUSTIAN
RAHMATTULLAH
RISMA ANDRIANI
RIZAL JAELANI
RIZKI ROMADON PEBRIAN
SITI HALIMAH
SITI RAHAYU
SURYANI
UJANG HAN HAN SUHERLAN
WINDASARI
YETI MASRIAH
YUDI SETIAWAN
AE MAEMUNAH
AGUS FAISAL
AHMAD KHUDRI SIBARANI
ANGGI PARYOGA
ANGGI PURNAMA
ASIKIN
CUCU SA’ADAH
DEDE SAEPUL ANWAR
ELVA HANDAYANI ALI DS.
ENDANG RUSLANDI
FAJAR SEPTIAN
FEBY ISWANTO
FIRDANA YUSUP
HAMDANI
HAMZAH RUSDI
HANIPAH
HERA LESTARI
IDA NURPATONAH
INA NURANI
LINA HERLIANA
MIRA RAHMAYANTI
MISNAWATI
MUHAMAD YUSUP
NITA ROSMIATI

L
L
P
L
L
P
P
L
L
P
L
L
P
P
P
L
P
P
L
P
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
L
P

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

24-033-069-4
24-033-070-3
24-033-071-2
24-033-072-9
24-033-073-8
24-033-074-7
24-033-075-6
24-033-076-5
24-033-077-4
24-033-078-3
24-033-079-2
24-033-080-9
24-033-081-8
24-033-082-7
24-033-083-6
24-033-084-5
24-033-085-4
24-033-086-3
24-033-087-2
24-033-088-9
24-033-089-8
24-033-090-7
24-033-091-6
24-033-092-5
24-033-093-4
24-033-094-3
24-033-095-2
24-033-096-9
24-033-097-8
24-033-098-7
24-033-099-6
24-033-100-5
24-033-101-4
24-033-102-3
24-033-103-2
24-033-104-9
24-033-105-8
24-033-106-7
24-033-107-6
24-033-108-5
24-033-109-4
24-033-110-3
24-033-111-2

070807199
070807205
070807206
070807207
070807208
070807216
070807222
070807227
070807231
070807232
070807258
070807260
070807261
070807269
070807273
070807295
070807296
070807299
070807002
070807026
070807035
070807063
070807073
080908320
070807074
070807077
070807080
070807087
070807092
070807103
070807064
070807109
070807110
070807112
070807135
070807142
070807150
070807152
070807155
070807157
070807165
070807176
070807187

NUR FITRI HANDAYANI
P
NURLITA PEBRIANI
P
NURUL AMELIA
P
NURUL HUDA
L
NURYANA SEPTIANA
L
RATNA NINGSIH
P
RIAN RAMADHAN
L
RISKA MONARISA
P
RISMAN LESMANA
L
RISSALIA FITRIANI
P
SITI JUARIAH
P
SITI NURAZIZAH
P
SITI NURDIAN
P
SUHANDINI
L
TIARANI PUTRI IRMAYADI
P
YUDA HARYADI
L
YUDHA PRAWIRA SAPUTRA
L
YUJI MUHANDANI
L
ABDUL LATIF
L
ANIES HIDAYANTI
P
ASRI NAERUL BAHIYAH
P
DEDEN NUGRAHA
L
DINI MARINI
P
DIVA QABBAL RAMADHAN
L
DO’A FAJARWATI
P
EKA ANJANI
P
ELSA SUGIARTI SAPUTRA
P
ENENG YANTI OKTAPIANI
P
FANI LESTIANI
P
GILANG PRATAMA
L
GINANJAR RAHAYU SAPUTRA
L
HARDI WISASTRA
L
HELBIAH HENDRAYANA
P
HENDRIK
L
IRPAN KURNIA
L
KURNIA SANDI
L
MOCHAMAD GANJAR PRATAMA
L
MUHAMMAD IRMAN TAUFIQ NOPANDRA
L
MEMEY RASELA
P
MIRA ROSITA
P
RIZWAN HIDAYAT
L
MUHAMAD RIDWAN
L
NANI YUNINGSIH
P

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

24-033-112-9
24-033-113-8
24-033-114-7
24-033-115-6
24-033-116-5
24-033-117-4
24-033-118-3
24-033-119-2
24-033-120-9
24-033-121-8
24-033-122-7
24-033-123-6
24-033-124-5
24-033-125-4
24-033-126-3
24-033-127-2
24-033-128-9
24-033-129-8
24-033-130-7
24-033-131-6
24-033-132-5
24-033-133-4
24-033-134-3
24-033-135-2
24-033-136-9
24-033-137-8
24-033-138-7
24-033-139-6
24-033-140-5
24-033-141-4
24-033-142-3
24-033-143-2
24-033-144-9
24-033-145-8
24-033-146-7
24-033-147-6
24-033-148-5
24-033-149-4
24-033-150-3
24-033-151-2
24-033-152-9
24-033-153-8
24-033-154-7

070807211
070807082
070807220
070807229
070807240
070807243
070807249
070807255
070807256
070807090
070807266
070807267
070807268
070807271
070807287
070807289
070807300
070807304
070807008
070807009
070807020
070807029
070807036
070807037
070807041
070807051
070807052
070807069
070807070
070807079
070807086
070807088
070807290
070807134
070807136
070807137
070807140
070807146
070807154
070807158
070807168
070807169
070807171

FARHAN ABDUROHMAN
RELA CHANIAGO
REVI MUHAMMAD KAFFI
RISMA ANUGRAH
RUDI FAIZAL
SAEPUL BAHRI
SANDI NASRULLAH
SINTA NOVIA SISWANTI
SITI AMANAH
SITI NURANI
SOPIAH
SOPIAN ANSORI
SUHAEDI BUDIMAN
SYIPA URRAHMAH
WULANSARI
YANTI SURYANTI
YULYANA RAHMANSAH
YUNI YULIANI
AGUMI PUTRA DARMA
AGUNG FAHRULIANI
ANDRI SUHENDAR
ARIS MUNANDAR
ASTY RISNAWATI AGUSTIN
AYANG AFRIANTI PUTRI
BAYU RAHMAN
DANSUS ABDUL HILMAN
DASEP BUHORI
DEVIE ALBERT ASTRA
DEWI SITI KOMALA
EKI ABDUROHMAN
NENG RANI KANIA
ERNA NOVA NOVIANSARI
FAJRI KOMALASARI
IRMA NURFITRI
ISMATULLOH
JANG HUDRI
KAMALUDIN
LIS NURJANAH
MARSHELINA GITA PRAMESWARA
MIRANTI SARI
MUHAMMAD ALI TAUFAN
MUHAMAD ARIFIN
MUHAMAD HAMIM

L
L
L
P
L
L
L
P
P
P
P
L
L
P
P
P
L
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
L
P
L
P
P
P
P
L
L
L
P
P
P
L
L
L

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

24-033-155-6
24-033-156-5
24-033-157-4
24-033-158-3
24-033-159-2
24-033-160-9
24-033-161-8
24-033-162-7
24-033-163-6
24-033-164-5
24-033-165-4
24-033-166-3
24-033-167-2
24-033-168-9
24-033-169-8
24-033-170-7
24-033-171-6
24-033-172-5
24-033-173-4
24-033-174-3
24-033-175-2
24-033-176-9
24-033-177-8
24-033-178-7
24-033-179-6
24-033-180-5
24-033-181-4
24-033-182-3
24-033-183-2
24-033-184-9
24-033-185-8
24-033-186-7
24-033-187-6
24-033-188-5
24-033-189-4
24-033-190-3
24-033-191-2
24-033-192-9
24-033-193-8
24-033-194-7
24-033-195-6
24-033-196-5
24-033-197-4

070807186
070807188
070807189
070807196
070807197
070807200
070807203
080908323
070807223
070807235
070807242
070807248
070807252
070807254
070807279
070807291
070807297
070807302
070807014
070807305
070807025
080908319
070807048
070807054
070807055
070807058
070807061
070807076
070807099
070807111
070807114
070807116
070807117
070807118
070807124
070807128
080908321
070807148
070807163
070807166
070807167
070807177
080908322

NANI
NELIS DESTIANI
NENG YULLYANTI
NOVA AMANDA
NOVITA SARI
NUR' ELAH
NURANI MUNGGARAN
NURHIDAYAH
RIAN SAPUTRA
RIZAL SETIAWAN
SITI NURHALIMAH
SANDI HENDRIANDI
SARIPAH
SELLY MARSELIA
ULPAH NUROHMAH
YAYU YULISTIAN
YUDI GUNTARA
YUNI KARTIKA
AHMAD RISMANTO
ANDRE MUHAMAD PASHA
ANGGI SAPUTRA
AYU KUSUMANINGTYAS
DADAN SOPIAN SAURI
DEBY RAMDANI
DEDE HENDRAYANA
DEDE RIDWAN
DEDE SURYANI
DWI WISUDA RIZQIAWAN
FITRIANA
HENDRA KARTA SASMITA
HERMA FEBRIANI
HEUIS NURDEUIS
HILMAWATI
HINDAYANI
IKA KARTIKA
IMAS MASTUROH
IRA SAKURA DEWI
LUSI
MOHAMAD AGUSTINA
MOHAMAD ROMLI
MUHAMAD ADENDA FRATAMA
MUHAMAD SHONHAJI
MUHAMAD MAHESA ANDRIAN

L
P
P
P
P
P
P
P
L
L
P
L
P
P
P
P
L
P
L
L
L
P
L
L
L
L
P
L
P
L
L
P
P
P
P
P
P
P
L
L
L
L
L

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

24-033-198-3
24-033-199-2
24-033-200-9
24-033-201-8
24-033-202-7
24-033-203-6
24-033-204-5
24-033-205-4
24-033-206-3
24-033-207-2
24-033-208-9
24-033-209-8
24-033-210-7
24-033-211-6
24-033-212-5
24-033-213-4
24-033-214-3
24-033-215-2
24-033-216-9
24-033-217-8
24-033-218-7
24-033-219-6
24-033-220-5
24-033-221-4
24-033-222-3
24-033-223-2
24-033-224-9
24-033-225-8
24-033-226-7
24-033-227-6
24-033-228-5
24-033-229-4
24-033-230-3
24-033-231-2
24-033-232-9
24-033-233-8
24-033-234-7
24-033-235-6
24-033-236-5
24-033-237-4
24-033-238-3
24-033-239-2
24-033-240-9

070807191
070807193
070807201
070807204
070807219
070807221
070807224
070807239
070807244
070807245
070807263
070807264
070807265
070807275
070807274
070807285
070807301
070807004
070807017
070807018
070807027
070807028
070807034
070807043
070807056
070807062
070807068
070807072
070807096
070807122
070807126
070807127
070807138
070807141
070807147
070807153
070807160
070807178
070807181
070807198
070807213
070807215
070807218

NIA RIANTI
NITA KHOERIAH GUNIARTI
NURAJIZAH
NURJANAH
RESTI
REZA FITRIANI
RIKA SUSANTI
RUDI ABDUL LATIF
SAEPUL PURNAMA
SALWA AMALIAH
SITI RINI
SOBIRIN
M. SOLEHUDIN
TITA
TIKA HARYATI
WIWIN
YUNI
ABDULLAH ARIFIN
AI YULIANASARI
AKBAR FAUZI MUHARAM
ANIS ALAWIYAH
ARIA MAULANA YUSUP
ASRI MARYATI
CANDRA PERMANA
DEDE HENDRI KARTAWIJAYA
DEDEN MURDHANI TIRTA
DEVI KURNIASIH
DINA FEBRI ANTIA DISTRI
FINI SRI WAHYUNI
IIS LIAWATI ANGGRAENI
IKA YULIA SARI
IMAN ALI RAHMAN
JIHAD AMRILAH
KARLINA RESTIA
LUGI ABDULHOLIK
M. MUKSIN AL ATOS
MOCH. WIGHRA WIBAWA
MUHAMAD SOPIAN
MUJIB SAEPUDIN
NURASIAH
R. ADITYA NUGRAHA
RANI NURANI
RESA SITI HIKMAH

P
P
P
P
P
P
P
L
L
P
P
L
L
P
P
P
P
L
P
L
P
L
P
L
L
L
P
P
P
P
P
L
L
P
L
L
L
L
L
P
L
P
P

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

24-033-241-8
24-033-242-7
24-033-243-6
24-033-244-5
24-033-245-4
24-033-246-3
24-033-247-2
24-033-248-9
24-033-249-8
24-033-250-7
24-033-251-6
24-033-252-5
24-033-253-4
24-033-254-3
24-033-255-2
24-033-256-9
24-033-257-8

070807225
070807226
070807230
070807233
070807236
070807238
070807241
070807251
070807253
070807272
070807280
070807281
070807282
070807284
070807288
070807294
070807303

RINA SULASTRI
RISA SRI RAMDAYANI
RISMA SITI RAHMAH
RISTA MASNONEH
RIZALDI MUTAQIN
ROMANSAH
RIYAN FEBRIAN
SANTI SEPTIAWATI
SELA RETNIAWATI
TIA RISTIANA SARI
VERA SUCIATI PUSPITA
WIDAWATI
WIDIAN
WITRI NIRMALA
YADI MULYADI
YOHAN SURYANA
YUNI SAFITRI

P
P
P
P
L
L
L
P
P
P
P
P
L
P
L
L
P
Rata-rata

LAPORAN KETAMATAN SISWA
SLTP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SLTP NEGERI 1 SUKALARANG
Jl. Lembur Km. 11 Sukalarang Telp. 260201 Sukabumi

DAFTAR KUMPULAN LULUSAN UN/US
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Tlp.(0266)260201 e-mail : smpn skala@yahoo.co.id

Ma
Tempat,
Tanggal Lahir

Agama

Nama
Orang tua/wali

P. Agama

PPKn

B. Indonesia

Matematika

6

7

8

9

10

11

12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.60
8.20
6.40
6.60
4.80
6.80
7.00
5.80
6.60
7.00
6.20
7.40
6.80
8.20
7.00
8.00
6.40
7.20
7.00
7.00
6.60
8.00
6.20
8.00
6.00

5.50
5.00
6.25
5.75
4.50
5.50
6.25
5.50
3.75
5.50
5.00
4.75
4.25
4.50
5.25
4.25
4.25
5.75
5.50
5.00
4.50
6.00
4.75
4.75
6.00

Sukabumi, 5 Maret 1994
Sukabumi, 13 Juli 1994
Sukabumi, 28 April 1995
Sukabumi, 26 Desember 1993
Sukabumi, 13 Juli 1994
Sukabumi, 30 Agustus 1994
Sukabumi, 23 April 1994
Sukabumi, 3 Januari 1992
Sukabumi, 2 Juli 1994
Sukabumi, 24 Desember 1994
Sukabumi, 17 Agustus 1994
Sukabumi, 28 Juni 1995
Sukabumi, 9 Mei 1994
Sukabumi, 19 Pebruari 1995
Sukabumi, 18 Pebruari 1995
Jakarta, 11 Maret 1994
Sukabumi, 15 Januari 1995
Sukabumi, 1 September 1993
Sukabumi, 4 Juni 1993
Sukabumi, 18 Pebruari 1994
Cilegon, 8 Pebruari 1996
Sukabumi, 24 Juni 1994
Sukabumi, 24 Mei 1995
Sukabumi, 21 September 1994
Sukabumi, 2 Maret 1994

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Ojak
Asep Saepul Ajiz
Eman Sulaeman
Idi Setiyadi
Didin Saepudin
Tateng Rohendi
Ma'mur
Abun
Asep Kurnia
Pepen Supendi
Ade Sobana
H. Mohamad Nanang
Aceng Hapidin
Sulaeman
Kurniawan
Sutoyo
Abad Badrudin
Apen
Dede
Ridwansyah
Edje Somantri
Pendi
Muh. Huri
Dadan Bandaniji
Mumuh

Sukabumi, 6 Juni 1995
Sukabumi, 18 April 1995
Sukabumi, 23 Maret 1996
Sukabumi, 30 Nopember 1994
Sukabumi, 28 Mei 1994
Sukabumi, 28 Desember 1994
Sukabumi, 16 Maret 1995
Sukabumi, 2 Agustus 1994
Sukabumi, 23 Oktober 1995
Sukabumi, 5 Agustus 1992
Sukabumi, 2 Juni 1993
Sukabumi, 22 Pebruari 1995
Sukabumi, 29 Januari 1994
Sukabumi, 7 Maret 1995
Sukabumi, 27 September 1994
Sukabumi, 27 Januari 1995
Sukabumi, 4 Pebruari 1995
Sukabumi, 1 Desember 1994
Sukabumi, 9 Agustus 1994
Sukabumi, 15 Agustus 1994
Sukabumi, 15 Agustus 1995
Sukabumi, 5 Agustus1994
Sukabumi, 6 Maret 1995
Sukabumi,4 September 1994
Sukabumi, 22 April 1994
Sukabumi, 11 Agustus 1993
Sukabumi, 12 Maret 1992
Sukabumi, 5 Agustus 1993
Sukabumi, 3 Nopember 1994
Sukabumi, 11 September 1994
Sukabumi, 6 Pebruari 1994
Sukabumi, 21 Pebruari 1995
Sukabumi, 8 September 1992
Sukabumi, 15 Maret 1995
Sukabumi, 4 Pebruari1995
Sukabumi, 14 April 1994
Sukabumi, 3 Mei 1994
Sukabumi, 14 Agustus 1995
Sukabumi, 5 Januari 1994
Sukabumi, 8 Januari 1995
Sukabumi, 30 Juli 1994
Sukabumi, 24 Juni 1993
Cianjur, 11 Januari 1996

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Saprudin
Ade Apendi
Unang Sutrisna
Ajang Sapari
Aban
Jajang
Jajang Majid
Pepen Supriadi
Nurdin
Jaenal Abidin
Komar
Endin
Asep Saepudin
Ece Sugama
Mudin
Sali Anwari
Andi
Daman
Ade Setiawan
Adum
Ade Rojudin
Sukrilah
Ujang
Jamaludin
Mumuh
Lukman
Atang
Dadang Supriatman
Solihin
Solihin
Olih Solihin
Ejen Abidin
Sahroni
Ashari Abdul Rojak
Aay
Sarip
Enjang
Mahfud
Ayi
Aep Saepudin
Emut
Samsudin
Ujang Tatang

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.60
6.00
7.20
4.40
7.40
7.00
7.60
7.40
7.20
4.20
5.80
6.80
6.60
8.20
6.60
6.80
6.40
5.00
7.00
6.60
6.80
5.60
6.60
7.60
6.20
6.60
6.20
7.60
5.60
8.00
6.60
7.40
5.00
9.00
6.60
7.20
6.80
6.40
6.60
7.60
5.80
8.00

5.00
5.25
4.50
4.50
5.25
5.25
5.00
5.00
4.25
5.00
5.75
5.00
4.75
5.00
5.75
4.50
5.50
5.25
5.25
4.75
6.00
5.00
4.00
4.25
5.75
5.25
5.50
5.75
6.25
4.25
4.50
4.50
5.00
6.00
5.00
4.50
5.50
5.00
4.50
4.75
5.00
4.00

Sukabumi, 4 Januari 1995
Sukabumi, 12 Pebruari 1995
Sukabumi, 26 September 1995
Sukabumi, 18 September 1993
Sukabumi, 2 Mei 1995
Sukabumi, 13 Nopember 1993
Sukabumi, 27 Pebruari 1994
Sukabumi, 30 September 1995
Sukabumi, 4 April 1994
Sukabumi, 11 Juni 1994
Sukabumi, 28 Oktober 1994
Sukabumi, 18 April 1994
Sukabumi, 29 Oktober 1994
Sukabumi, 2 Oktober 1994
Sukabumi, 8 Oktober 1994
Sukabumi, 29 Oktober 1994
Sukabumi, 23 Oktober 1992
Sukabumi, 15 Nopember 1995
Sukabumi, 28 Agustus 1994
Sukabumi, 22 Juni 1995
Sukabumi, 4 Januari 1995
Sukabumi, 5 Maret 1995
Sukabumi, 7 Nopember 1994
Bandung, 3 Pebruari 1996
Sukabumi, 25 Juni 1995
Sukabumi, 1 Meret 1994
Sukabumi, 19 Juli 1994
Sukabumi, 5 Oktober 1995
Sukabumi, 10 Desember 1995
Sukabumi, 14 Juni 1995
Sukabumi, 25 Maret 1995
Sukabumi, 14 Maret 1995
Sukabumi, 15 September 1995
Sukabumi, 13 Agustus 1994
Sukabumi, 24 September 1994
Sukabumi, 23 September 1994
Sukabumi, 23 Juni 1995
Sukabumi, 24 Nopember 1994
Sukabumi, 29 Mei 1995
Cianjur, 14 Desember 1995
Sukabumi, 4 April 1994
Sukabumi, 25 Januari 1995
Sukabumi, 23 April 1994

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Hamdan
Kustiawan
Uus Kuswaya
Rosidin
Heri
Solihin
Ade Muhayat
Baban Sobandi
Asep Sukayat
Dadang
Endin
Sarop
Ayi
Khaerudin
Yodi Kusmayadi
Rahmat Mulyadi
Anen
Kumu
Ade Suherman
Sadiun Gatot
Ayi Saepul Bahri
Pardi
Ade Rokib
Jajat Sudrajat
H. Dadang Priatna
Tata
Ono Suryatna
Abdul Cholid
Komarudin
Asmawi
Rahmat Hidayat
Hendi AS
Suhendi Hendrayana
Suparman
Dadang
Gopur
Iwan Sukmawan
Ujang Samsudin
Yaya Suken Sujana
Udin
Kodir Saripudin
E. Kusmawan
Didin

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.60
7.20
6.80
6.80
6.40
7.00
6.00
6.40
6.40
7.20
8.20
7.20
6.80
5.80
5.60
5.20
4.60
6.40
6.00
7.20
6.00
6.20
6.80
6.60
6.00
7.00
7.20
7.00
6.40
6.40
5.80
6.60
5.80
5.60
6.80
7.00
6.40
6.60
6.40
6.40
4.80
7.00
6.60

4.50
4.50
4.25
6.25
5.00
5.50
4.25
4.00
4.00
4.75
6.25
6.00
5.25
6.00
6.00
4.25
5.25
5.75
6.25
5.00
5.00
4.75
6.00
5.50
7.25
4.75
6.25
5.75
5.00
3.75
6.25
4.75
5.25
4.00
5.50
5.25
5.25
5.25
5.00
4.75
3.75
5.50
5.75

Sukabumi, 16 Juni 1995
Sukabumi, 10 Juli 1995
Bogor, 23 Pebruari 1995
Sukabumi, 5 Oktober 1994
Sukabumi, 6 April 1994
Sukabumi, 3 Maret 1994
Cianjur, 5 April 1995
Sukabumi, 6 Nopember 1995
Sukabumi, 28 September 1995
Sukabumi, 15 Januari 1996
Sukabumi, 17 Agustus 1994
Sukabumi, 22 Mei 1993
Sukabumi, 11 Oktober 1994
Sukabumi, 18 Januari 1995
Sukabumi, 25 Oktober 1994
Sukabumi, 10 Nopember 1994
Sukabumi, 15 Juli 1994
Sukabumi, 25 Juli 1994
Sukabumi, 4 Nopember 1994
Sukabumi, 24 Oktober 1994
Sukabumi, 2 Nopember 1993
Sukabumi, 27 April 1995
Sukabumi, 29 Agustus 1994
Bandung, 27 April 1995
Sukabumi, 26 September 1995
Sukabumi, 2 Pebruari 1993
Sukabumi, 18 April 1994
Jakarta, 28 April 1993
Sukabumi, 25 Juni 1994
Sukabumi, 26 Agustus 1994
Sukabumi, 29 Oktober 1995
Sukabumi, 5 Juni 1995
Cianjur, 25 Juli 1994
Sukabumi, 25 Maret 1994
Sukabumi, 16 Juli 1995
Sukabumi, 12 Mei 1993
Sukabumi, 23 Nopember 1994
Bandung, 17 Juli 1995
Sukabumi, 21 Oktober 1994
Sukabumi, 14 Agustus 1994
Sukabumi, 21 Juli 1994
Sukabumi, 22 Juni 1995
Sukabumi, 10 April 1994

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Aep Saepudin
Rempil
Hermansyah
Didin
H. Dahlan
Atin Supriatna
H. Nurdin Afgandi
Maskun
Sodikin
Asep Saepuloh
Nanang
Solehudin
Asep Budiman
Usep Harun
Uci Sanusi
Suryadi
Ece Suparman
Ucup Sumarna
Jaya Iskandar
Pahrul Asikin
Jejen Suherman
Nurkasih
Cacu Suherman
Ahmad Suganda
Endin Supriadi
Encen
Ajun Junaedi
Toni Astra
Jejen
Ujang Suparman
S. Yanto
Suryadi
Nasrudin
Kurniawan
Mustofa
Saepuloh
Cece Lukman
A. Sopandi
Iing Marsudin
Juandi
H. Asep Abdullah
Mahmudin
Kandul Rukanda

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.20
5.40
6.60
6.40
5.80
5.40
6.00
7.40
7.00
6.40
6.40
5.80
7.40
6.80
7.40
6.40
5.20
6.80
5.80
5.00
6.20
5.40
7.40
6.60
5.40
6.60
6.20
6.40
6.20
7.20
7.00
5.60
7.20
6.20
7.00
5.80
6.40
6.40
7.20
6.80
6.80
5.20
-

5.25
5.00
2.75
4.50
3.75
4.75
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.75
6.00
5.00
5.25
4.50
3.75
6.00
4.25
4.50
4.00
4.75
3.75
4.25
3.25
4.75
2.50
4.00
5.25
6.75
4.75
5.25
4.50
5.50
3.50
4.75
5.50
5.00
4.25
5.25
4.75
5.50
-

Sukabumi, 18 April 1994
Sukabumi, 7 Desember 1995
Sukabumi, 9 Agustus 1994
Sukabumi, 2 Nopember 1993
Cianjur, 19 April 1994
Sukabumi, 11 Maret 1994
Sukabumi, 16 Oktober 1994
Sukabumi, 8 Juli 1994
Sukabumi, 1 Januari 1995
Sukabumi,15 Juli 1995
Sukabumi, 1 Mei 1994
Sukabumi, 7 Juni 1994
Sukabumi, 5 Oktober 1994
Sukabumi, 8 Juni 1995
Sukabumi, 4 Juli 1995
Sukabumi, 29 September 1995
Sukabumi, 21 Desember 1995
Sukabumi, 1 Juni 1995
Sukabumi,28 Nopember 1996
Sukabumi, 17 Desember 1994
Sukabumi, 30 September 1994
Jakarta, 4 Agustus 1995
Sukabumi, 22 September 1994
Sukabumi,15 Oktober 1995
Sukabumi, 12 Desember 1994
Sukabumi, 1 Januari 1993
Sukabumi, 20 Januari 1995
Pontianak, 1 Agustus 1995
Sukabumi, 22 Juni 1995
Sukabumi, 8 Maret 1994
Sukabumi, 6 Pebruari 1995
Sukabumi, 24 Pebruari 1995
Sukabumi, 24 Agustus 1994
Sukabumi, 3 September 1995
Sukabumi, 28 Juli 1994
Bandung, 26 Juni 1995
Sukabumi, 27 Mei 1995
Sukabumi, 17 Mei 1994
Sukabumi, 17 Agustus 1995
Sukabumi, 13 Oktober 1995
Sukabumi, 30 Januari 1994
Sukabumi, 10 Januari 1994
Bandung, 9 Juni 1995

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Majid
Rahmat
Achmad Mamat
Aman
Hendi
Jumena
Jajang Sadili
Ujang Supyani
Ade Warsa
Dian Taufik Apandi
Arip
Thohir
Ipin
Umar Said
H. Abdul Rojak
Karta
Ade
Agus
Endang Ramlan
Ade Rustaman
Dadang
Saeful Basri
Sulaeman
Asep Supriatna
Bubun
Didin
Deden Andri
Slamet Baharudin
Ridwan
Sudrajat
Asep
Parman
Sumanta
U. Suhandi
Aep
Ayut Sutarja
Ujang Wildani
Maman
Karna
Nunuh
Ade
H. Muhibban Fauzi
Dody Rukman Meidianto

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.60
6.40
6.20
6.80
6.80
7.40
6.60
7.00
5.80
6.00
5.60
5.00
6.40
8.00
6.80
7.60
4.00
6.60
6.80
7.20
5.80
7.60
6.40
5.80
6.00
7.20
5.80
7.40
6.00
6.00
5.80
7.60
4.80
8.20
6.60
8.00
6.40
6.40
6.20
6.80
6.40
8.20
5.80

5.25
4.50
5.50
5.25
5.25
5.50
5.25
5.25
4.75
4.25
5.00
5.75
5.25
5.00
3.75
4.25
5.00
4.25
4.50
3.25
3.00
4.75
3.75
4.25
4.25
4.50
5.00
7.00
5.25
5.25
5.75
5.25
4.50
6.50
6.25
5.75
5.25
5.75
5.25
6.00
4.75
5.75
5.00

Sukabumi, 28 Mei 1994
Sukabumi, 25 Nopember 1995
Sukabumi, 11 Nopember 1994
Sukabumi, 3 Juni 1995
Sukabumi, 30 Nopember 1994
Sukabumi, 28 Pebruari 1995
Sukabumi, 7 Juni 1994
Sukabumi, 15 Juli 1995
Sukabumi, 7 Juni 1995
Sukabumi, 13 Nopember 1994
Sukabumi, 20 Januari 1995
Sukabumi, 12 Juni 1994
Sukabumi, 29 Juli 1994
Sukabumi, 20 Oktober 1994
Sukabumi, 4 Agustus 1994
Sukabumi, 3 April 1995
Sukabumi, 29 Juni 1995
Sukabumi, 9 September 1994
Sukabumi, 1 Juli 1994
Sukabumi, 31 Mei 1995
Sukabumi, 25 April 1995
Sukabumi, 1 Januari 1995
Sukabumi, 24 Nopember 1994
Sukabumi, 20 Oktober 1994
Sukabumi, 8 Maret 1994
Sukabumi, 20 Pebruari 1993
Subang, 2 September 1994
Sukabumi, 8 Pebruari 1995
Sukabumi, 21 Agustus 1994
Sukabumi, 15 Juni 1995
Sukabumi, 17 Agustus 1994
Sukabumi, 7 Oktober 1994
Sukabumi, 5 Juli 1994
Sukabumi, 24 April 1995
Kalimantan, 24 Agustus 1994
Sukabumi, 17 September 1994
Sukabumi, 1 Juni 1995
Sukabumi, 3 Juni 1994
Sukabumi, 13 Agustus 1993
Sukabumi, 5 Oktober 1995
Sukabumi, 18 Maret 1994
Sukabumi, 13 Juni 1996
Sukabumi, 28 Agustus 1994

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Asep Suhendar
Ujang Supyani
Saepudin
Aom
Cecep
Judin
Nandan Ginanjar
H. Moch. Yusup
Nandang Acep
Kusnadi
Jatman
Kiki
M. Abduloh
Mamin
Dohman Abdurohman
Dede Nurdin
Dadang
Ma'mur
Ade Abdurohman
Deden
M.Dedi Rosadi
Didin Rahayu
Mamduh
Maman Suherman
Sudrajat
Momon Nurbamin
Sugito
Topanudin
Dedi Mulyana
Ahmad Rifai
Solihin
Ruswandi
Ahmad Faisal
Sai Sasmita
Iskandar DJ.
Nani
Ahmad Ripai
Jejen
Dedi Sutisna
Puloh
R.H. Moechtar T
Udin
Bubun

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.80
5.60
7.80
6.00
6.40
7.00
6.60
6.20
6.20
7.80
6.00
6.00
6.20
6.60
6.60
7.00
6.40
7.60
6.00
7.40
6.40
7.00
6.80
6.20
6.00
6.20
7.00
5.20
5.40
6.40
6.20
5.80
5.80
7.00
5.40
7.20
5.00
8.60
5.60
7.40
6.20
6.40

5.25
5.75
5.25
5.00
5.75
6.00
3.00
5.00
6.00
5.00
5.25
4.25
4.25
5.00
5.50
6.00
5.50
5.75
5.00
5.75
6.00
5.50
4.25
6.00
5.75
4.75
5.75
5.00
5.00
4.75
4.00
5.50
6.25
4.75
5.25
4.75
6.25
4.75
3.75
4.25
5.25
4.50

Sukabumi, 3 Juli 1995
Sukabumi, 2 Pebruari 1995
Sukabumi, 11 Januari 1995
Sukabumi, 28 Nopember 1994
Cimahi, 28 September 1995
Sukabumi, 15 Pebruari 1995
Sukabumi, 15 Pebruari 1995
Sukabumi, 4 September 1994
Sukabumi, 28 Juni 1995
Sukabumi, 08 Maret 1995
Sukabumi, 10 Pebruari 1995
Sukabumi, 11 Nopember 1994
Sukabumi, 28 September 1996
Sukabumi, 10 Juli 1994
Sukabumi, 24 Oktober 1994
Sukabumi, 4 Juli 1994
Sukabumi, 24 Agustus 1995
Rata-rata

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Telah diperiksa oleh
Pengawas Sekolah,

…………………………………….
NIP.

ATAN SISWA
MATAN
UKALARANG
AN 2008/2009

Opa
Majid
D. Wiranta
Sahir
Sodikun
Herman
Adef Syahromy
Esa Koswara
Adang
Tedi Riswandi
Nanang Hasan Sadili
Dadin
Suryadi
Soleh
Jaya Sunarya
Yani Yakub
Asep

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.60
7.80
6.00
6.80
6.00
6.00
6.00
7.00
5.00
6.80
6.80
6.80
6.60
8.40
5.80
7.40
5.60
6.53

6.00
4.75
5.00
5.00
5.25
5.25
5.25
5.00
5.75
5.00
4.75
6.00
5.75
5.75
3.75
3.50
6.25
5.02

UKABUMI

Sukabumi

Mata Pelajaran

IPA

IPS

KTK

Penjaskes

B. Inggris

B. Daerah

Seni Budaya

BTQ

Elektronika

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4.50
8.00
5.75
7.50
5.00
6.75
6.00
4.75
6.00
5.75
5.50
6.25
5.75
7.00
5.00
7.25
5.75
6.50
6.00
7.00
6.50
7.00
6.50
7.25
6.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.80
5.60
6.80
4.00
5.40
5.00
7.40
6.20
6.20
4.40
6.80
6.80
6.60
5.60
6.20
6.40
6.20
6.00
6.40
5.80
7.00
6.60
7.00
8.20
6.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ket.

22

5.25
6.00
5.50
5.25
5.75
6.00
7.50
5.75
7.25
3.75
5.75
6.50
4.00
7.00
5.75
7.25
6.25
5.75
6.50
6.50
6.50
6.25
6.25
6.75
6.75
5.75
5.25
6.75
5.50
7.75
5.75
6.25
6.25
8.50
6.75
8.00
7.50
7.75
6.00
7.00
6.50
7.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.80
6.60
5.80
6.00
6.00
7.00
6.00
7.60
6.40
6.60
7.00
6.00
7.00
7.40
7.20
6.60
6.40
6.00
7.40
4.20
8.00
4.60
5.00
6.80
6.60
3.20
6.40
5.60
6.00
8.00
5.40
4.80
5.00
8.60
5.60
6.20
6.60
6.60
6.80
6.40
5.80
6.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.25
7.00
7.00
6.75
7.25
7.50
7.75
6.50
7.75
6.75
8.50
7.00
6.00
4.75
6.25
5.50
4.50
6.00
4.25
6.50
5.75
6.25
6.50
6.75
6.75
7.00
6.25
6.00
5.50
4.75
5.00
5.50
5.50
4.75
6.50
5.25
6.75
6.25
5.75
6.50
5.75
5.50
6.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.60
6.00
7.00
7.20
6.60
6.20
6.80
5.80
7.40
7.40
7.20
6.60
6.60
4.60
7.20
4.40
5.20
6.00
5.40
6.60
6.40
5.40
6.80
6.20
6.40
6.80
7.20
7.00
5.60
5.20
5.80
5.20
6.80
5.80
6.40
6.40
7.00
6.40
7.00
5.60
4.80
5.80
7.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.25
5.00
5.50
6.00
4.75
6.00
6.00
7.25
6.75
6.25
4.50
6.25
6.50
5.25
6.50
5.50
4.75
4.50
5.75
5.50
5.50
5.75
7.50
5.75
6.50
6.25
6.25
5.50
7.25
6.00
5.00
6.00
6.25
5.75
6.50
6.00
6.75
6.25
7.00
6.25
6.25
4.50
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.80
7.20
4.60
6.40
5.00
5.20
3.20
8.40
6.60
7.40
6.00
7.40
6.00
7.60
6.80
6.60
4.00
6.80
5.00
6.60
5.60
5.40
7.40
7.00
5.60
6.60
5.20
7.20
6.40
7.40
6.40
6.80
6.60
6.60
5.40
6.80
5.00
6.60
6.00
7.40
5.60
6.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.50
7.25
6.00
7.75
5.50
8.00
6.00
6.75
6.00
6.00
5.75
5.50
5.50
7.75
6.50
7.25
4.00
6.00
6.25
6.00
3.75
7.50
5.25
5.25
6.00
5.25
6.00
7.00
5.50
6.75
6.00
6.75
5.50
6.00
5.75
7.75
5.50
6.75
5.25
6.50
5.50
7.75
6.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.00
6.20
6.80
6.80
6.40
6.80
6.40
6.60
7.00
6.00
6.60
5.00
6.80
7.20
7.60
6.00
5.40
5.80
5.80
5.00
4.80
7.20
5.00
4.80
5.60
6.60
6.00
8.40
7.40
6.20
5.80
7.60
5.80
6.60
5.80
7.40
7.60
4.80
6.00
6.80
5.60
8.80
6.20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.75
6.25
6.50
6.25
6.00
6.25
7.00
6.00
5.00
5.25
7.00
5.75
6.50
5.00
4.00
6.50
6.25
5.75
6.00
5.50
6.00
5.50
6.50
5.75
5.50
5.75
5.25
5.50
4.25
5.75
5.50
5.25
5.25
6.50
6.25
6.00
3.75
6.75
4.25
5.25
5.75
5.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.60
5.60
8.40
6.00
6.00
5.80
7.60
6.40
5.60
5.40
6.80
5.40
5.80
5.40
5.60
6.20
6.60
7.80
6.80
5.80
5.80
6.40
7.60
4.40
7.00
6.60
6.80
5.00
6.60
4.60
7.80
6.00
7.00
6.40
7.40
6.00
6.20
6.80
5.80
5.80
6.80
6.20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.00
7.00
5.00
6.50
5.25
6.50
5.75
7.25
4.00
6.25
5.25
5.75
6.00
7.50
4.25
5.25
4.75
6.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.60
6.80
6.20
6.60
8.00
5.40
7.40
7.00
6.00
6.60
7.40
5.80
8.60
7.60
5.40
6.20
5.80
6.31

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nama

:

Kelas
:
Nomor Peserta :

UJANG HAN HAN SUHERLAN
99A
24-033-041-8

Nomor Induk

:

070807277

Nama
Kelas

:
:

YUDI SETIAWAN
99A

Nama

:

WINDASARI

Kelas
:
Nomor Peserta :

99A
24-033-042-7

Nomor Induk

:

070807283

Nama
Kelas

:
:

YETI MASRIAH
99A

Nomor Peserta :
Nomor Induk
:

24-033-044-5
070807298

Nomor Peserta :
Nomor Induk
:

24-033-043-6
070807292

Nama
:
Kelas
:
Nomor Peserta :

AE MAEMUNAH
99B
24-033-045-4

Nama
:
Kelas
:
Nomor Peserta :

AGUS FAISAL
99B
24-033-046-3

Nomor Induk

:

070807007

Nomor Induk

:

070807010

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

ANGGI PARYOGA
99B
24-033-048-9
070807023

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

AHMAD KHUDRI SIBARANI
99B
24-033-047-2
070807015

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

ANGGI PURNAMA
99B
24-033-049-8
070807024

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

ASIKIN
99B
24-033-050-7
070807033

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

DEDE SAEPUL ANWAR
99B
24-033-052-5
070807059

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

CUCU SA’ADAH
99B
24-033-051-6
070807046

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

ELVA HANDAYANI ALI DS.
99B
24-033-053-4
070807081

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

ENDANG RUSLANDI
99B
24-033-054-3
070807084

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

FEBY ISWANTO
99B
24-033-056-9
070807094

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

FAJAR SEPTIAN
99B
24-033-055-2
070807091

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

FIRDANA YUSUP
99B
24-033-057-8
070807097

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

HAMDANI
99B
24-033-058-7
070807106

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

HANIPAH
99B
24-033-060-5
070807108

Nama
Kelas
Nomor Peserta
Nomor Induk

:
:
:
:

HAMZAH RUSDI
99B
24-033-059-6
070807107

NAMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ABDULATIF
AGUNG RUDIANTO
AGUS FAISAL
ANDRI
ANDRI
AWAN RUSWANDI
AZIS MAULANA
AZIZAH AIDAH
DANI MUSTOFA
DIAN ANGRAENI
ENDAH WULANSARI
ERI YUNIARTI
FAHAD HUSEN BAPADOL
FITRI NURAENI
GILANG BAGJA GUMELAR
GITA ANGGIA PUTRI
IMAN HIDAYAT
INDRI RAHMAYANTI
LILIH MASLIHAH
LISTIANI
LUTFI FATMAWIAH
MERLIS KARMAYLANI
MUHAMMAD RAJIB
MUHAMAD IRFAN MAULANA
MUHAMAD NAJER
MUHIDIN
MUMUD SAEPUL MUIS
NASURYANA
NENG FINI FUJIANA
NOVAL PRAYOGA
PAJAR
RIAN HADIYANSAH
RIDWAN SAEPULOH
RINA FUJI ASTUTI
RINI SUSANTI
SAEPULOH
SITI FATIMAH
SITI SALAMAH
SOPYAN SAURI

18

7.00

6.00

33
JUMLAH

NO.

17

Praktik (IPA)

4

IPA

1

13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

SRI INDARTI
TATI NURHAYATI
YOPI RAMLAN
YUDI ARI SUPENDI
YUNIANGSIH
ABDUL WASI DASEP MUHYAR
AGUS MAULANA JAYA
AHMAD SALIM
AISAH NUROHMAH
ANDRI WIBAWA
ANDRIYANI KOMALASARI
CEP HENDRI
DANI PERMANA
DEA AULIA
DIAN RAHMAWATI
EGA MUSTOFA
ELNICKO PANGESTU
EUIS RIA AMALIA
FEBRINA SESINTA ENRI
FERRY BUNYAMIN
FITRIANI
HENDRIYANSAH SUBAKTI
ITA PURNAMA SARI
JANI NURYADI
LILIS PATONAH
M. ABDUL BARI
MUHAMMAD YUSUF
METI VERAWATI
MUH TAUFIK KURNIAWAN
MUJIB HERMAWAN
NANANG SAEPUDIN
NENDI NUROHMAN
NENG SRI MALINDA
NENI SUMINARTI
NIA
R.M. VIKTOR M.S.
RENA SUPRIATNI
RETNO SHAFITRI
RIFAL FEBIALDI R
RIZAL
SARI NENGSIH
SUCI NUGRAHA
SITI SYA'DIYYAH
SOPIAH
SRI WULANSARI

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

SURYA
YOGI DEWANTARA
YUSMAN TAOJIRI
YUSUP BAHTIAR
AGUS SUPARMAN
ADE MULYANI
AI SOPIYAH
AJAN MARJANULAH
ALFI ALAWIYAH
ANGGI GUNTARA
ARIS MUNANDAR
ASEP MUHAMAD HASAN
CEP IHSAN
DEDE YUSUP
DENDI MAULANA YUSUP
ELSA MARSELA
ENENG MARIAM
ERMA RAHMAWATI
FARHAN ABDUL AZIZ
GILANG YANUAR
GOPUR MUHARAM
HERDI RAMDANI
INDIRA NATARANI
ISNA MAULANA
ITA RATNASARI
LUCKI MAULANA
M. IRPAN ZALALUDIN A.S
MANSYUR HIDAYAT
MOHAMAD SALIM N
MITA WIDI SUKMAWATI
MUHAMMAD RAMDHANI R
MUHAMAD RIDWAN H
NENDEN NURSAFITRI
NESA IMANIAR
NINING NURHASANAH
NOPI
NURDIN
RASID MUSTOPA
RUHYAT GINANJAR
RUSTINI
SAEPUL ANWAR
SITI LALA AMANILAH
SONIA SUHAESITA
SUKRON TAMAMI
SURYANA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

UCU SARIPAH
WIDA TAMIA
WISNU ANGGA APANDI
YAYU FARIDAH
ANDI HERMAWAN
ADEN HIKMAH RAMDANI
AGUNG MAHMUD
ANIH
ANISA
ASEP SUMARNA
AZIS HIDAYATTULOH
DEDE JAMAL
DEDE SUPRIATNA
DENA PALESTIN
DESI FITRIANI
DIAN NURDIANTI
DIAN SOPIATY
EGA JULIA NIRMALA SARI
ELIS NURMELISA
FITRIAYANI
GUMILAR
HENDAR
HENTI RUSTIKA R.
HUSEN
IMAS DAMAYANTI
IRFAN NURDIANSYAH
IWAN RUSMANA
JAMILAH
LUSI AGNESA YULIANA
LUTFI MU'AFA R
MIFTAHUDIN
MOCH DENI HARYANTO
MURTONO
NANO SUMARNA
NURBAETI
PERIYATNA
PIRMANSYAH
RATNASARI
RIKKI
RISTA MULHIMAH
SANDA SAPUTRA
SATRIA MAHARDIKA
SINDY WILLIYANI
SUSI LESTARI
UMMI AULIANA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

WANDI SUTIAWAN
WINDI TRIYANA
ZAENAL ARIFIN
ARDIANSYAH
ADI WIDIANSYAH
AI KOMALASARI
AMELIA RAHMAWATI
ANIS FEBRIANTI
ASEP MUHAMAD FAHIR
ASEP MUHAMMAD ANWAR
DEDE ROHENDI
DEDE SURYANI
DEDE SUTIAWAN
DENI MUHAMAD ABDULAH
DENITA ANDRIANI
DEVI PURNAMASARI
DWI HARMUJI
ELSA SAFITRI
ERNA RAHMAYANTI
GIRI IRAWAN
HERLAN HALIM SUGIARTO
HERMAN
IMAS SITI MASRIPAH
INDRA ARDIANA YUSUP
INDRI MAULIDA R
JAJANG RAHMAT
JAKARIA
JALIN ERIS SEPTIADI
MUHAMMAD AMIR N
METIAWATI
MISBAH
NANANG
NURLELA
RESTI PUJI YUNINGSIH
RIAN PRASETIO
RUDI SUPRIADI
SANDI MUHARAM
SANTI KOMALASARI
SARI WULANDARI
SHANTI LESTARI
SITI AISAH
SITI NURLELA SARI
SUPYAN SAURI
SUAEBAH
SYARIFUDIN

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

UJANG PARIHIN
UJANG RIDWAN
WANDA SEPTIANDI
AZIZ MUSLIM
AANG HANAPI
AHMAD TEDI
ANDI SULAEMAN
ANDIKA BAGJA
ASEP NUGRAHA
ASEP RIYADNA
BUDIMANSYAH
CICA MARYATI
DEDE GUNANSYAH
DEDE RUDI
DEDE TATANG NAWAWI
DEDEN YUSEP JUNDAN
FERI PURNAMA
FIAN SOPIAN
HILMAN NURPALAH
IDA LAELA
IKMAL SOLIHIN
IWAN KUSWANDI
IYUS SUPYADIN
LUSI FATIMAH
MUHAMMAD RASID FAUZI
MASPIDOH
NENG FITRI
NENG NOPI SUSTRIANI
NENG TIA MONIKA
REZKA FAUZI RAMANDHANI
RIDWAN APIP
RINA MARLINA
RIZKI SAMPURNA
ROBBY ABDILAH
SAHID
SEPTIAN DEVI SAEPUL B
SITI JULAEHA
SITI POPIYAH
SRI WAHYUNI
SUCI SRI RAHAYU
SUSI
SYIFA FAUZIAH
TIA TRIANA AMELIA
WIDYA SITI RUBAIAH A
WIWIN WINDIANI

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

265 YULI AMELIA
Rata-rata
266
267
268
269
270
PANITIA
271 Drs. ENDANG RUYANA
272 ACEP RUKHIMAT,
273 Drs. JAMALUDIN
274 KARSINI, S.Pd.

S.Pd.

HIDAYAT, S.Pd
SODIKUN, S.Pd
277 MAMAT SURACHMAT, S.Pd
278 SRI RAHAYU, S.Pd
275
276

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

Ence Suherman
Dadang ,S.Pd.I
Endang Suparman,A.Md
Marjiam
Ma'mun
Hamdan
Dikdik Krisnadi, S.Pd
Drs. Asep Rajab Ganda P.
Ilah Casilah
Dra. Karni Setia Suharni
Dra. Rita Januarita
Rd. Dewi Sukmawati, S.Pd
Wati Kustinawati, S.Pd
Siti Nurhidayati, S.Pd
Mochamad Soleh,S.Pd
Drs. Ujang Soleh
Markus Supriyana,S.Pd
Amri Lumban Batu
Euis Nurlarina, S.IP
Siti Zaenab, S.Pd
A. Hutaemi
Misbah
Misbah
Misbah

7.00

6.00

0.00
13.00

Misbah
Misbah
Misbah
Misbah
306
307
SKALA
308
309 Drs. Anwar Kurnia
310 Siti Romlah, S.Pd.
311 Ika Fartika, S.Pd
312 Popon Nuraeni, S.Pd.
313 Ai Nurhayati, S.Pd
314 Nengsri Rohimah,S.Pd.
315 Ahmad Apandi, M.Pd
316 Deden Suherlan, S.Ag
317 Dadang Syafrudin, S.Ag
318 Rini Erviana, S.Pd
319 Asep Hamzah, S.Pd
320 Sukarti, S.Pd.
321 Lena Nurhasanah, S.Pd
322 Ferry Andriana, S.Pd
323 Lina Paridah, S.Pd
324 Iwan Suryawan
325 Nia Rosmayanti, S.Pd
326 Cecep Hermana, S.Pd
327 Uyuk Saripudin
328 Nasep Mujtaba A, S.Ag
329 Endah Nur Af’idatu, S.Pd
330 Deden Hendrawan Y

Elis Lisnawati, S.Pd.I.
332 Lina Kahtini
333 Dudin Suhendar
334 Maria Hapni
331

335 Ai
336
337
338
339
340
341
342
343
344

34.00
Rata-rata
6.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.02

Sukabumi, 16 Nopember 1993
Sukabumi, 22 Maret 1994
Sukabumi, 24 Juli 1994
Sukabumi, 17 Agustus 1992
Sukabumi, 23 Maret 1994
Sukabumi, 24 April 1994
Cianjur, 13 Juli 1993
Sukabumi, 3 Mei 1993
Sukabumi, 23 Nopember 1993
Sukabumi, 10 April 1994
Sukabumi, 2 Juni 1994
Sukabumi, 10 Juni 1994
Jedah, 29 Desember 1994
Sukabumi, 26 April 1994
Sukabumi, 25 Desember 1993
Sukabumi, 4 September 1994
Sukabumi, 3 Desember 1992
Sukabumi, 28 Oktober 1993
Sukabumi, 6 Maret 1993
Sukabumi, 13 Agustus 1993
Sukabumi, 5 Mei 1994
Sukabumi, 9 Mei 1994
Sukabumi, 19 Desember 1993
Cianjur, 14 Juni 1993
Sukabumi, 11 Juli 1993
Sukabumi, 15 Juli 1993
Sukabumi, 30 Juni 1994
Sukabumi, 13 Desember 1993
Sukabumi, 5 Oktober 1994

Pahrudin
Wahyu Yulianto
Muhamad Ansor
Saepuloh
Ahyas
Maman
Nonok
H. Idris
Opa Mustopa
Ajat Sudrajat
Dadun
Asep Jamaludin
Husen Abdul Kodir
Iip Suryana
Dadang Risnoyadi
Ruslan
Oyan
Ayi Ridwan
Deden Tarmudin
Sa'i
H. Uloh
Karyono
Asep S.
Atang Supardi
Uman
Solihin
Asep Rahmat
Nanang
Hendrik

B. SUNDA

ABDULATIF
AGUNG RUDIANTO
AGUS FAISAL
ANDRI
ANDRI
AWAN RUSWANDI
AZIS MAULANA
AZIZAH AIDAH
DANI MUSTOFA
DIAN ANGRAENI
ENDAH WULANSARI
ERI YUNIARTI
FAHAD HUSEN BAPADOL
FITRI NURAENI
GILANG BAGJA GUMELAR
GITA ANGGIA PUTRI
IMAN HIDAYAT
INDRI RAHMAYANTI
LILIH MASLIHAH
LISTIANI
LUTFI FATMAWIAH
MERLIS KARMAYLANI
MUHAMMAD RAJIB
MUHAMAD IRFAN MAULANA
MUHAMAD NAJER
MUHIDIN
MUMUD SAEPUL MUIS
NASURYANA
NENG FINI FUJIANA

ORTU

IPA

060707004
060707010
060707012
060707031
060707030
060707051
060707054
060707057
060707062
060707085
060707100
060707104
060707108
060707117
060707122
060707125
060707143
060707148
060707165
060707168
060707173
060707183
060707191
060707194
060707196
060707202
060707204
060707209
060707213

TGLLAHIR

Matematika

05-037-001-8
05-037-002-7
05-037-003-6
05-037-004-5
05-037-005-4
05-037-006-3
05-037-007-2
05-037-008-9
05-037-009-8
05-037-010-7
05-037-011-6
05-037-012-5
05-037-013-4
05-037-014-3
05-037-015-2
05-037-016-9
05-037-017-8
05-037-018-7
05-037-019-6
05-037-020-5
05-037-021-4
05-037-022-3
05-037-023-2
05-037-024-9
05-037-025-8
05-037-026-7
05-037-027-6
05-037-028-5
05-037-029-4

NAMA

B. Inggris

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NIS

B. Indonesia

NO. NO.PESERTA UJIAN

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

05-037-030-3
05-037-031-2
05-037-032-9
05-037-033-8
05-037-034-7
05-037-035-6
05-037-036-5
05-037-037-4
05-037-038-3
05-037-039-2
05-037-040-9
05-037-041-8
05-037-042-7
05-037-043-6
05-037-044-5
05-037-045-4
05-037-046-3
05-037-047-2
05-037-048-9
05-037-049-8
05-037-050-7
05-037-051-6
05-037-052-5
05-037-053-4
05-037-054-3
05-037-055-2
05-037-056-9
05-037-057-8
05-037-058-7
05-037-059-6
05-037-060-5
05-037-061-4
05-037-062-3
05-037-063-2

060707226
060707231
060707245
060707250
060707253
060707256
060707269
060707283
060707289
060707293
060707295
060707311
060707330
060707332
060707335
060707001
060707013
060707017
060707022
060707032
060707049
060707059
060707063
060707065
060707087
060707092
070808309
060707107
060707112
060707115
060707118
060707134
060707153
060707162

NOVAL PRAYOGA
PAJAR
RIAN HADIYANSAH
RIDWAN SAEPULOH
RINA FUJI ASTUTI
RINI SUSANTI
SAEPULOH
SITI FATIMAH
SITI SALAMAH
SOPYAN SAURI
SRI INDARTI
TATI NURHAYATI
YOPI RAMLAN
YUDI ARI SUPENDI
YUNIANGSIH
ABDUL WASI DASEP MUHYAR
AGUS MAULANA JAYA
AHMAD SALIM
AISAH NUROHMAH
ANDRI WIBAWA
ANDRIYANI KOMALASARI
CEP HENDRI
DANI PERMANA
DEA AULIA
DIAN RAHMAWATI
EGA MUSTOFA
ELNICKO PANGESTU
EUIS RIA AMALIA
FEBRINA SESINTA ENRI
FERRY BUNYAMIN
FITRIANI
HENDRIYANSAH SUBAKTI
ITA PURNAMA SARI
JANI NURYADI

Sukabumi, 21 Peb 1994
Sukabumi, 30 Januari 1993
Sukabumi, 16 Juni 1993
Sukabumi, 5 Juni 1993
Sukabumi, 17 Oktober 1993
Sukabumi, 3 September 1993
Sukabumi, 30 September 1993
Sukabumi, 17 Oktober 1992
Sukabumi, 28 Desember 1994
Sukabumi, 7 Agustus 1993
Sukabumi, 6 September 1993
Sukabumi, 4 Juli 1994
Sukabumi, 2 Juli 1993
Sukabumi, 5 Des 1993
Sukabumi, 1 Juni 1994
Sukabumi, 11 Mei 1994
Sukabumi, 10 Agustus 1994
Sukabumi, 1 Januari 1993
Sukabumi, 5 Juni 1993
Sukabumi, 19 Oktober 1992
Bandung, 6 Juli 1994
Sukabumi, 16 Agustus 1992
Sukabumi, 22 Maret 1994
Sukabumi, 20 September 1993
Sukabumi, 13 Pebruari 1994
Cirebon, 18 Agustus 1993
Sukabumi, 8 Maret 1994
Ngawi, 26 Mei 1995
Jakarta, 2 Pebruari 1994
Sukabumi, 23 Nopember 1992
Sukabumi, 9 April 1994
Sukabumi, 3 Maret 1993
Sukabumi, 5 Agustus 1993
Sukabumi, 21 Pebruari 1993

Popon
Ajiji
Emuh
H. Dadun
A. Budiman
Ade Usman
Gerpian
Aep
Mahmud
Saepudin
Dalimi
Hadi
Maksum Iskandar
Dedi Supendi
Ubay Mubarok
Dasep
Jaya Suhendar
Jajang
H. Mulyadi
Junaedi
Agus Suparman
H. Andi
Endang
Ujang Wahidin
Miftahudin
Yadi Mulyadi
Zainal Abidin
Suparmin
M. Paridi
Ajid A. Azis
Kusmana
N. Yani
Ece
Badrudin

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

05-037-064-9
05-037-065-8
05-037-066-7
05-037-067-6
05-037-068-5
05-037-069-4
05-037-070-3
05-037-071-2
05-037-072-9
05-037-073-8
05-037-074-7
05-037-075-6
05-037-076-5
05-037-077-4
05-037-078-3
05-037-079-2
05-037-080-9
05-037-081-8
05-037-082-7
05-037-083-6
05-037-084-5
05-037-085-4
05-037-086-3
05-037-087-2
05-037-088-9
05-037-089-8
05-037-090-7
05-037-091-6
05-037-092-5
05-037-093-4
05-037-094-3
05-037-095-2

060707166
060707175
060707181
060707184
060707192
060707203
060707206
060707212
060707216
060707219
060707221
060707235
060707241
060707243
060707251
060707260
060707276
060707300
060707290
060707292
060707298
060707304
060707329
060707337
060707339
060707014
060707006
060707020
060707023
060707024
060707034
060707039

LILIS PATONAH
M. ABDUL BARI
MUHAMMAD YUSUF
METI VERAWATI
MUH TAUFIK KURNIAWAN
MUJIB HERMAWAN
NANANG SAEPUDIN
NENDI NUROHMAN
NENG SRI MALINDA
NENI SUMINARTI
NIA
R.M. VIKTOR M.S.
RENA SUPRIATNI
RETNO SHAFITRI
RIFAL FEBIALDI R
RIZAL
SARI NENGSIH
SUCI NUGRAHA
SITI SYA'DIYYAH
SOPIAH
SRI WULANSARI
SURYA
YOGI DEWANTARA
YUSMAN TAOJIRI
YUSUP BAHTIAR
AGUS SUPARMAN
ADE MULYANI
AI SOPIYAH
AJAN MARJANULAH
ALFI ALAWIYAH
ANGGI GUNTARA
ARIS MUNANDAR

Sukabumi, 4 September 1993
Sukabumi, 4 April 1994
Sukabumi, 7 Oktober 1993
Sukabumi, 28 Maret 1993
Sukabumi, 12 April 1992
Sukabumi, 27 Desember 1992
Sukabumi, 3 Oktober 1993
Sukabumi, 17 Desember 1992
Sukabumi, 14 Juli 1993
Sukabumi, 25 September 1993
Sukabumi, 14 Agustus 1992
Sukabumi, 5 Mei 1994
Sukabumi, 7 Oktober 1993
Sukabumi, 4 Maret 1994
Sukabumi, 19 Pebruari 1994
Sukabumi, 30 Maret 1994
Sukabumi, 25 Agustus 1992
Sukabumi, 13 Agustus 1992
Sukabumi, 14 Mei 1994
Sukabumi, 17 Desember 1993
Sukabumi, 23 Juli 1994
Sukabumi, 30 Nopember 1993
Sukabumi, 5 Oktober 1993
Sukabumi, 27 Juli 1993
Sukabumi, 26 Oktober 1993
Sukabumi, 7 Agustus 1993
Sukabumi, 27 Agustus 1993
Sukabumi, 17 Agustus 1993
Sukabumi, 21 Juli 1993
Sukabumi, 15 Juli 1994
Sukabumi, 1 Mei 1993
Sukabumi, 7 Desember 1993

Mahpud
H. Zaenal Sodikin
Sehabudin
Kholid Surahman
Maman
Lili
Usman
Ade Suherman
Jajang
Saepudin
Sakidin
Ade Sukarya
Yayan
Maman
Jamal
Oneng
Ujing
Yusup
Mu'min
Komar
Nursaman
Mahpudin
Ayi Suarji
Yusup
Kasmin
Eden
Jajang
Ece Fachrudin
Deden S.
H. Agus
Sambas
Dudin

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

05-037-096-9
05-037-097-8
05-037-098-7
05-037-099-6
05-037-100-5
05-037-101-4
05-037-102-3
05-037-103-2
05-037-104-9
05-037-105-8
05-037-106-7
05-037-107-6
05-037-108-5
05-037-109-4
05-037-110-3
05-037-111-2
05-037-112-9
05-037-113-8
05-037-114-7
05-037-115-6
05-037-116-5
05-037-117-4
05-037-118-3
05-037-119-2
05-037-120-9
05-037-121-8
05-037-122-7
05-037-123-6
05-037-124-5
05-037-125-4
05-037-126-3
05-037-127-2
05-037-128-9

060707044
060707060
060707076
060707079
060707097
060707101
060707105
060707110
060707123
060707126
060707136
060707146
060707152
060707154
060707170
060707177
060707178
060707180
060707188
060707197
060707199
060707211
060707220
060707224
060707225
060707228
060707238
060707345
060707266
060707268
060707285
060707291
060707303

ASEP MUHAMAD HASAN
CEP IHSAN
DEDE YUSUP
DENDI MAULANA YUSUP
ELSA MARSELA
ENENG MARIAM
ERMA RAHMAWATI
FARHAN ABDUL AZIZ
GILANG YANUAR
GOPUR MUHARAM
HERDI RAMDANI
INDIRA NATARANI
ISNA MAULANA
ITA RATNASARI
LUCKI MAULANA
M. IRPAN ZALALUDIN A.S
MANSYUR HIDAYAT
MOHAMAD SALIM N
MITA WIDI SUKMAWATI
MUHAMMAD RAMDHANI R
MUHAMAD RIDWAN H
NENDEN NURSAFITRI
NESA IMANIAR
NINING NURHASANAH
NOPI
NURDIN
RASID MUSTOPA
RUHYAT GINANJAR
RUSTINI
SAEPUL ANWAR
SITI LALA AMANILAH
SONIA SUHAESITA
SUKRON TAMAMI

Sukabumi, 12 Oktober 1993
Sukabumi, 30 Maret 1993
Sukabumi, 17 Januari 1994
Sukabumi, 21 Agustus 1994
Sukabumi, 24 Juni 1993
Sukabumi, 5 Agustus 1995
Sukabumi, 16 Maret 1994
Sukabumi, 15 Pebruari 1994
Sukabumi, 20 Januari 1994
Sukabumi, 1 Juli 1993
Sukabumi, 25 Pebruari 1995
Sukabumi, 23 Nopember 1994
Sukabumi, 26 Oktober 1994
Sukabumi, 12 Pebruari 1994
Sukabumi, 14 April 1994
Sukabumi, 11 Juli 1994
Sukabumi, 9 Januari 1994
Sukabumi, 26 Januari 1993
Sukabumi, 16 Desember 1995
Sukabumi, 12 Oktober 1994
Sukabumi, 12 Juli 1993
Sukabumi, 2 Mei 1994
Cianjur, 28 Mei 1995
Sukabumi, 29 Desember 1993
Sukabumi, 10 Nopember 1994
Sukabumi, 1 Januari 1993
Sukabumi, 13 Agustus 1994
Sukabumi, 20 Agustus 1994
Sukabumi, 2 Agustus 1993
Sukabumi, 11 Agustus 1994
Sukabumi, 4 September 1993
Cianjur, 21 Mei 1994
Sukabumi, 10 Januari 1992

H. Yahya
H. Ilyas
Asep Sabyan
Mahmudin
Dede Suherman
Momo Wahyudin
Dede Suhanda
Yudi Ferdian
Hadin
Badru
Saepulloh
Ujang Suparman
Ece Saripudin
Udin
U. Sutarman
Jejen Jaenudin
Ismail
Asep Sudrajat
Sukmana
H. Ali Ahmad Satibi
Muslih
M. Nurkosim
H. Ahyar Mansyur
Muslihat
Iwan
Ayeng
Asep Saripudin
Abdullah
Mahmud
Suparman
H. D. Sudrajat
Ece Sasmita
H. Mansur

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

05-037-129-8
05-037-130-7
05-037-131-6
05-037-132-5
05-037-133-4
05-037-134-3
05-037-135-2
05-037-136-9
05-037-137-8
05-037-138-7
05-037-139-6
05-037-140-5
05-037-141-4
05-037-142-3
05-037-143-2
05-037-144-9
05-037-145-8
05-037-146-7
05-037-147-6
05-037-148-5
05-037-149-4
05-037-150-3
05-037-151-2
05-037-152-9
05-037-153-8
05-037-154-7
05-037-155-6
05-037-156-5
05-037-157-4
05-037-158-3
05-037-159-2
05-037-160-9

060707306
060707313
060707322
060707325
060707328
060707026
060707007
060707009
060707035
060707037
060707048
060707053
060707068
060707072
060707078
060707082
060707086
060707088
060707091
060707095
060707119
060707127
060707133
060707135
060707140
060707144
060707149
060707156
060707161
060707171
060707174
060707186

SURYANA
UCU SARIPAH
WIDA TAMIA
WISNU ANGGA APANDI
YAYU FARIDAH
ANDI HERMAWAN
ADEN HIKMAH RAMDANI
AGUNG MAHMUD
ANIH
ANISA
ASEP SUMARNA
AZIS HIDAYATTULOH
DEDE JAMAL
DEDE SUPRIATNA
DENA PALESTIN
DESI FITRIANI
DIAN NURDIANTI
DIAN SOPIATY
EGA JULIA NIRMALA SARI
ELIS NURMELISA
FITRIAYANI
GUMILAR
HENDAR
HENTI RUSTIKA R.
HUSEN
IMAS DAMAYANTI
IRFAN NURDIANSYAH
IWAN RUSMANA
JAMILAH
LUSI AGNESA YULIANA
LUTFI MU'AFA R
MIFTAHUDIN

Sukabumi, 12 Juni 1994
Sukabumi, 10 Januari 1992
Sukabumi, 1 September 1994
Sukabumi, 28 Mei 1994
Sukabumi, 25 September 1994
Sukabumi, 4 Juli 1994
Sukabumi, 5 April 1993
Sukabumi, 7 Desember 1994
Sukabumi, 2 Mei 1993
Sukabumi, 3 Oktober1994
Sukabumi, 21 Maret 1992
Sukabumi, 15 Januari 1993
Sukabumi, 20 Agustus 1993
Sukabumi, 9 Oktober 1993
Sukabumi, 30 Desember 1993
Sukabumi, 11 Desember 1993
Sukabumi, 19 April 1994
Sukabumi, 23 Nopember 1993
Sukabumi, 17 Juli 1994
Sukabumi, 29 Oktober 1993
Sukabumi, 25 Oktober 1994
Sukabumi, 20 Desember 1994
Sukabumi, 21 Juni 1993
Sukabumi, 9 September 1993
Sukabumi, 29 Maret 1991
Sukabumi, 23 Desember 1993
Sukabumi, 5 Juni 1994
Sukabumi, 12 September 1994
Sukabumi, 21 Januari 1993
Sukabumi, 6 Agustus 1994
Sukabumi, 22 Agustus 1994
Sukabumi, 13 Oktober 1993

Daroji
Enjang
Arifin Iskandar
Egen Suandana
H. Buhori
Dunyati
Haji Asep Saepudin
Ujang Rahmat
Uyeh
Jaenudin
H. Mulyadi
Encum
Azam
Rais Syahroni
Yadi Supriadi
Dadang
Dusep
Opa Mustopa
Bubun
Nurdin
Abas Somantri
Rahmat
Falah
U. Jaenudin
Emud
Otep
Nurdin
Wahyudin
Saipul Bahri
Yana Suryana
Rahmat
A. Saepullohudin

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

05-037-161-8
05-037-162-7
05-037-163-6
05-037-164-5
05-037-165-4
05-037-166-3
05-037-167-2
05-037-168-9
05-037-169-8
05-037-170-7
05-037-171-6
05-037-172-5
05-037-173-4
05-037-174-3
05-037-175-2
05-037-176-9
05-037-177-8
05-037-178-7
05-037-179-6
05-037-180-5
05-037-181-4
05-037-182-3
05-037-183-2
05-037-184-9
05-037-185-8
05-037-186-7
05-037-187-6
05-037-188-5
05-037-189-4
05-037-190-3
05-037-191-2
05-037-192-9
05-037-193-8

060707189
060707205
060707208
060707227
060707232
060707233
060707239
060707252
060707259
060707273
060707277
060707281
060707308
060707319
060707321
060707324
060707340
060707038
060707008
060707019
060707025
060707036
060707041
060707043
060707069
060707073
060707074
060707080
060707081
060707083
060707090
060707098
060707106

MOCH DENI HARYANTO
MURTONO
NANO SUMARNA
NURBAETI
PERIYATNA
PIRMANSYAH
RATNASARI
RIKKI
RISTA MULHIMAH
SANDA SAPUTRA
SATRIA MAHARDIKA
SINDY WILLIYANI
SUSI LESTARI
UMMI AULIANA
WANDI SUTIAWAN
WINDI TRIYANA
ZAENAL ARIFIN
ARDIANSYAH
ADI WIDIANSYAH
AI KOMALASARI
AMELIA RAHMAWATI
ANIS FEBRIANTI
ASEP MUHAMAD FAHIR
ASEP MUHAMMAD ANWAR
DEDE ROHENDI
DEDE SURYANI
DEDE SUTIAWAN
DENI MUHAMAD ABDULAH
DENITA ANDRIANI
DEVI PURNAMASARI
DWI HARMUJI
ELSA SAFITRI
ERNA RAHMAYANTI

Sukabumi, 18 Juni 1993
Jakarta, 18 Oktober 1993
Sukabumi, 9 Agustus 1993
Sukabumi, 8 Juni 1993
Sukabumi, 30 Agustus 1993
Bogor, 26 Oktober 1993
Cianjur, 19 Pebruari 1993
Sukabumi, 25 Pebruari 1993
Bandung, 10 Juli 1993
Klaten, 22 Maret 1995
Sukabumi, 17 Agustus 1994
Sukabumi, 19 Maret 1994
Sukabumi, 10 September 1993
Bogor, 30 Oktober 1994
Sukabumi, 21 Maret 1993
Cianjur, 5 Juni 1994
Sukabumi, 11 Januari 1994
Sukabumi, 30 Maret 1993
Sukabumi, 31 Juli 1992
Sukabumi, 11 Maret 1993
Sukabumi, 4 Oktober 1993
Sukabumi, 31 Januari 1991
Sukabumi, 25 September 1993
Sukabumi, 13 Maret 1994
Sukabumi, 6 Agustus 1993
Sukabumi, 4 April 1994
Sukabumi, 15 Juni 1993
Sukabumi, 10 Juni 1993
Sukabumi, 10 Agustus 1994
Sukabumi, 1 September 1993
Sukabumi, 21 Agustus 1993
Sukabumi, 15 April 1994
Sukabumi, 22 Agustus 1994

Oo
Waji jasadiharjo
Dudu
Bunyamin
E. Durahman
Endang
Bubun
Cece
Roron Sahroni
Suparlan
Bambang
Mulyani
Kidi Hoerudin
Hardi
Ujang
Komarudin
Ade Sasmita
Nurkasih
Sudarman
Jamaludin
Asep Rahmat
Ating Sopandi
H. Sadili
Ahmad Rifai
U. Jarkasih
Dayi
Mudi
Ujang Muhidin
Deden Hendrawansyah
H. Dimyati
Muggo
Endang
M. Abduloh

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

05-037-194-7
05-037-195-6
05-037-196-5
05-037-197-4
05-037-198-3
05-037-199-2
05-037-200-9
05-037-201-8
05-037-202-7
05-037-203-6
05-037-204-5
05-037-205-4
05-037-206-3
05-037-207-2
05-037-208-9
05-037-209-8
05-037-210-7
05-037-211-6
05-037-212-5
05-037-213-4
05-037-214-3
05-037-215-2
05-037-216-9

060707124
060707137
060707138
060707145
060707147
070808306
060707158
060707159
060707348
060707176
060707185
060707187
060707207
060707230
060707247
060707246
060707265
060707271
060707274
070808310
060707279
060707282
060707287

GIRI IRAWAN
HERLAN HALIM SUGIARTO
HERMAN
IMAS SITI MASRIPAH
INDRA ARDIANA YUSUP
INDRI MAULIDA R
JAJANG RAHMAT
JAKARIA
JALIN ERIS SEPTIADI
MUHAMMAD AMIR N
METIAWATI
MISBAH
NANANG
NURLELA
RESTI PUJI YUNINGSIH
RIAN PRASETIO
RUDI SUPRIADI
SANDI MUHARAM
SANTI KOMALASARI
SARI WULANDARI
SHANTI LESTARI
SITI AISAH
SITI NURLELA SARI

Sukabumi, 28 Juni 1994
Sukabumi, 18 Juli 1992
Sukabumi, 20 Juli 1993
Sukabumi, 5 Juni 1994
Sukabumi, 14 Juni 1993
Bandung, 18 Agustus 1994
Sukabumi, 4 Maret 1994
Sukabumi, 3 Juni 1993
Sukabumi, 12 Juni 1993
Sukabumi, 10 September 1993
Sukabumi, 31 Mei 1994
Sukabumi, 4 April 1992
Sukabumi, 1 Januari 1993
Cianjur, 21 Mei 1993
Sukabumi, 28 September1993
Sukabumi, 15 Pebruari 1993
Sukabumi, 7 Agustus 1993
Cianjur, 25 Mei 1992
Sukabumi, 9 Agustus 1994
Sukabumi, 25 September 1995
Sukabumi, 24 Pebruari 1995
Cianjur, 2 Oktober 1994
Karawang, 12 Juli 1994

Dadang
Oneng
Ade Saripudin
Aang Ues Z.A
Cucup Supriatna
Ali Mupidin
H. Cece
Jajang Maedi
Asep Suasip
Asep Saepulloh
Dadang
Ece Sugama
Ata
Buhori Muslim
Asep Buldan
Lili Sadeli
Tatang Supriatna
Rahmat Hidayat
Eman
Sudarwanto
Ajat Sudarjat
Anis Imron
Musa Andika

9A
No
1
2
3
4

No. Peserta
05-037-001-8
05-037-002-7
05-037-003-6
05-037-004-5

5

05-037-005-4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

05-037-006-3
05-037-007-2
05-037-008-9
05-037-009-8
05-037-010-7
05-037-011-6
05-037-012-5
05-037-013-4
05-037-014-3
05-037-015-2
05-037-016-9
05-037-017-8
05-037-018-7
05-037-019-6
05-037-020-5
05-037-021-4
05-037-022-3
05-037-023-2
05-037-024-9
05-037-025-8
05-037-026-7
05-037-027-6
05-037-028-5
05-037-029-4
05-037-030-3
05-037-031-2
05-037-032-9
05-037-033-8
05-037-034-7
05-037-035-6
05-037-036-5
05-037-037-4
05-037-038-3
05-037-039-2
05-037-040-9
05-037-041-8
05-037-042-7
05-037-043-6
05-037-044-5

HASIL TES TRYOUT UN
SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010
Nama
ABDUL NENDA EDRIANA
AI RASTIKA
AMI APRILIANI
ANGGA SETIYADI
ASEP MUCHAMMAD
HIDAYATULLOH
ASEP SAEPUL ALAM
AYU AZIZAH
BADRUDIN
CHAERUL TAMIMI
DADAN DES SOLEHUDIN
DANI NUGRAHA
EKA SURYANINGSIH
ENDEN ZAENAL FIKRI
EUIS SUSILAWATI
FERI PURWADI
FITRI WULANDARI
FUJI FAUZIAH
IKA ROSITA
INDRA ISMAIL
INDRIYANI
INTEN SAFITRI
LANI ROHANI
LINDA MARLINA
MUHAMAD INDRA SANUDIN
MUHAMMAD ASIKIN
M. RAMDAN
MULYADI
NAIS LARASATI
NANA SUPRIATNA
NANDI AGUNG
NENI WAHYUNI
NOPI SUSILAWATI
PERIS MAULANA AGUSTIAN
RAHMATTULLAH
RISMA ANDRIANI
RIZAL JAELANI
RIZKI ROMADON PEBRIAN
SITI HALIMAH
SITI RAHAYU
SURYANI
UJANG HAN HAN SUHERLAN
WINDASARI
YETI MASRIAH
YUDI SETIAWAN

B.Ind

Mtk

B.ing

IPA

Jumlah

Rata2

2.60
6.60
7.20
4.00

4.25
3.50
3.50
3.75

3.00
5.00
5.80
3.20

4.00
5.50
6.75
4.00

13.85
20.60
23.25
14.95

2.60
5.15
5.81
3.74

4.40

3.25

3.00

5.25

15.90

3.98

6.40
7.60
5.00
5.40
5.60
5.60
5.00
6.00
6.20
7.40
7.00
5.20
5.40
6.40
5.80
7.00
6.60
6.80
7.20
5.00
4.80
7.60
5.20
3.60
5.20
6.40
5.00
6.80
6.20
4.20
5.40
7.00
4.80
6.20
6.60
6.40
6.40
5.60
4.40

4.00
3.50
2.50
3.25
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
3.50
3.75
3.50
3.75
3.75
4.25
5.00
4.00
6.25
6.50
5.00
3.25
4.75
3.50
2.75
3.75
3.00
4.00
4.25
3.75
4.50
3.50
2.50
3.25
4.00
6.00
4.25
2.75
3.75
3.75

3.80
6.60
3.40
3.60
3.60
4.20
4.00
5.60
4.00
3.20
5.40
3.00
5.60
4.00
3.60
5.20
5.60
5.00
8.20
5.60
4.40
6.20
4.00
3.00
3.20
7.00
5.40
5.60
5.00
3.80
3.00
5.40
4.00
4.00
6.40
6.00
5.60
3.60
3.20

5.00
7.25
4.50
4.75
4.50
5.50
4.75
6.50
5.00
4.25
4.75
3.75
4.25
6.00
5.00
6.75
4.50
6.00
7.25
5.75
3.75
7.00
4.75
5.75
4.75
5.00
5.25
5.75
4.00
3.25
4.25
5.50
3.25
5.25
6.00
4.75
4.75
4.00
4.00

19.20
24.95
15.40
17.00
17.20
19.30
17.75
22.10
19.20
18.35
20.90
15.45
19.00
20.15
18.65
23.95
20.70
24.05
29.15
21.35
16.20
25.55
17.45
15.10
16.90
21.40
19.65
22.40
18.95
15.75
16.15
20.40
15.30
19.45
25.00
21.40
19.50
16.95
15.35

4.80
6.24
3.85
4.25
4.30
4.83
4.44
5.53
4.80
4.59
5.23
3.86
4.75
5.04
4.66
5.99
5.18
6.01
7.29
5.34
4.05
6.39
4.36
3.78
4.23
5.35
4.91
5.60
4.74
3.94
4.04
5.10
3.83
4.86
6.25
5.35
4.88
4.24
3.84

Keterangan
L
L
L
L

/
/
/
/

TL
TL
TL
TL

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Orang Tua siswa

Kepala SMPN 1 Sukalarang

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

9B
No

No. Peserta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

05-037-045-4
05-037-046-3
05-037-047-2
05-037-048-9
05-037-049-8
05-037-050-7
05-037-051-6
05-037-052-5
05-037-053-4
05-037-054-3
05-037-055-2
05-037-056-9
05-037-057-8
05-037-058-7
05-037-059-6
05-037-060-5
05-037-061-4
05-037-062-3
05-037-063-2
05-037-064-9
05-037-065-8
05-037-066-7
05-037-067-6
05-037-068-5
05-037-069-4
05-037-070-3
05-037-071-2
05-037-072-9
05-037-073-8
05-037-074-7
05-037-075-6
05-037-076-5
05-037-077-4
05-037-078-3
05-037-079-2

HASIL TES TRYOUT UN
SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010
Nama
AE MAEMUNAH
AGUS FAISAL
AHMAD KHUDRI SIBARANI
ANGGI PARYOGA
ANGGI PURNAMA
ASIKIN
CUCU SA’ADAH
DEDE SAEPUL ANWAR
ELVA HANDAYANI ALI DS.
ENDANG RUSLANDI
FAJAR SEPTIAN
FEBY ISWANTO
FIRDANA YUSUP
HAMDANI
HAMZAH RUSDI
HANIPAH
HERA LESTARI
IDA NURPATONAH
INA NURANI
LINA HERLIANA
MIRA RAHMAYANTI
MISNAWATI
MUHAMAD YUSUP
NITA ROSMIATI
NUR FITRI HANDAYANI
NURLITA PEBRIANI
NURUL AMELIA
NURUL HUDA
NURYANA SEPTIANA
RATNA NINGSIH
RIAN RAMADHAN
RISKA MONARISA
RISMAN LESMANA
RISSALIA FITRIANI
SITI JUARIAH

B.Ind

Mtk

B.ing

IPA

Jumlah

Rata2

7.20
5.40
8.00
4.80
5.40
4.60
7.80
3.20
6.60
5.20
6.00
7.80
7.00
5.20
6.20
8.00
5.80
6.00
6.40
6.00
6.40
7.80
6.40
7.00
7.60
6.40
6.60
6.00
6.40
5.80
7.60
4.40
7.00
7.00
7.80

3.75
3.00
3.00
4.00
4.75
4.00
3.50
3.75
3.25
3.50
4.25
5.25
4.75
4.50
3.50
8.00
4.75
3.75
4.00
3.00
4.75
3.75
4.50
4.25
5.00
4.25
4.25
3.25
2.75
4.00
3.75
3.00
5.00
4.00
7.50

7.00
4.20
6.20
5.00
6.00
5.00
6.20
3.00
4.00
4.00
3.00
6.80
3.80
3.00
3.20
8.40
5.00
4.40
4.00
5.40
5.20
5.40
4.00
5.60
7.00
5.60
5.40
3.00
4.40
4.40
5.00
4.60
6.60
7.60
5.80

5.75
5.50
5.25
5.25
5.25
4.75
5.75
5.25
4.25
3.75
5.50
6.25
6.00
5.00
3.50
8.25
5.00
5.50
5.75
5.75
5.50
6.50
5.50
5.75
5.00
4.75
5.75
4.50
4.25
4.25
5.25
3.50
5.50
6.25
6.50

23.70
18.10
22.45
19.05
21.40
18.35
23.25
15.20
18.10
16.45
18.75
26.10
21.55
17.70
16.40
32.65
20.55
19.65
20.15
20.15
21.85
23.45
20.40
22.60
24.60
21.00
22.00
16.75
17.80
18.45
21.60
15.50
24.10
24.85
27.60

5.93
4.53
5.61
4.76
5.35
4.59
5.81
3.80
4.53
4.11
4.69
6.53
5.39
4.43
4.10
8.16
5.14
4.91
5.04
5.04
5.46
5.86
5.10
5.65
6.15
5.25
5.50
4.19
4.45
4.61
5.40
3.88
6.03
6.21
6.90

Keterangan
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

36
37
38
39
40
41
42

05-037-080-9
05-037-081-8
05-037-082-7
05-037-083-6
05-037-084-5
05-037-085-4
05-037-086-3

SITI NURAZIZAH
SITI NURDIAN
SUHANDINI
TIARANI PUTRI IRMAYADI
YUDA HARYADI
YUDHA PRAWIRA SAPUTRA
YUJI MUHANDANI

6.60
6.20
5.60
7.00
4.00
4.60
6.00

3.50
4.25
3.25
5.75
3.25
5.25
3.25

6.80
6.20
4.40
5.80
4.40
4.00
3.20

6.00
3.75
3.75
3.00
3.25
3.50
4.25

22.90
20.40
17.00
21.55
14.90
17.35
16.70

5.73
5.10
4.25
5.39
3.73
4.34
4.18

L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Sukalarang, Februari 2010
Kepala SMPN 1 Sukalarang

Orang Tua siswa

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

9C
No

No. Peserta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

05-037-087-2
05-037-088-9
05-037-089-8
05-037-090-7
05-037-091-6
05-037-092-5
05-037-093-4
05-037-094-3
05-037-095-2
05-037-096-9
05-037-097-8
05-037-098-7
05-037-099-6
05-037-100-5
05-037-101-4
05-037-102-3
05-037-103-2
05-037-104-9

19

05-037-105-8

20

05-037-106-7

21
22

05-037-107-6
05-037-108-5

HASIL TES TRYOUT UN
SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010
Nama
ABDUL LATIF
ANIES HIDAYANTI
ASRI NAERUL BAHIYAH
DEDEN NUGRAHA
DINI MARINI
DIVA QABBAL RAMADHAN
DO’A FAJARWATI
EKA ANJANI
ELSA SUGIARTI SAPUTRA
ENENG YANTI OKTAPIANI
FANI LESTIANI
GILANG PRATAMA
GINANJAR RAHAYU SAPUTRA
HARDI WISASTRA
HELBIAH HENDRAYANA
HENDRIK
IRPAN KURNIA
KURNIA SANDI
MOCHAMAD GANJAR
PRATAMA
MUHAMMAD IRMAN TAUFIQ
NOPANDRA
MEMEY RASELA
MIRA ROSITA

B.Ind

Mtk

B.ing

IPA

Jumlah

Rata2

6.80
7.40
6.20
6.60
6.40
5.40
7.00
6.60
6.80
7.60
5.60
5.80
6.80
6.80
5.80
5.40
6.60
4.00

5.75
3.25
3.75
3.00
4.50
3.25
4.75
3.25
5.00
3.50
4.25
3.50
3.50
3.75
4.00
4.00
5.25
4.00

3.20
6.40
5.60
5.20
4.40
5.40
5.40
5.00
4.80
7.60
3.80
4.40
4.00
4.00
6.00
4.20
5.00
4.60

3.25
5.75
4.25
5.25
3.75
3.75
4.25
4.25
3.75
5.50
3.75
5.75
4.25
4.75
5.50
5.50
3.50
4.00

19.00
22.80
19.80
20.05
19.05
17.80
21.40
19.10
20.35
24.20
17.40
19.45
18.55
19.30
21.30
19.10
20.35
16.60

4.75
5.70
4.95
5.01
4.76
4.45
5.35
4.78
5.09
6.05
4.35
4.86
4.64
4.83
5.33
4.78
5.09
4.15

7.00

4.00

6.20

5.25

22.45

5.61

6.00

4.00

4.40

4.50

18.90

4.73

6.80
6.00

4.25
4.75

5.00
4.00

4.75
5.50

20.80
20.25

5.20
5.06

Keterangan
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

L / TL
L / TL
L / TL
L / TL

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

05-037-109-4
05-037-110-3
05-037-111-2
05-037-112-9
05-037-113-8
05-037-114-7
05-037-115-6
05-037-116-5
05-037-117-4
05-037-118-3
05-037-119-2
05-037-120-9
05-037-121-8
05-037-122-7
05-037-123-6
05-037-124-5
05-037-125-4
05-037-126-3
05-037-127-2
05-037-128-9
05-037-129-8

RIZWAN HIDAYAT
MUHAMAD RIDWAN
NANI YUNINGSIH
FARHAN ABDUROHMAN
RELA CHANIAGO
REVI MUHAMMAD KAFFI
RISMA ANUGRAH
RUDI FAIZAL
SAEPUL BAHRI
SANDI NASRULLAH
SINTA NOVIA SISWANTI
SITI AMANAH
SITI NURANI
SOPIAH
SOPIAN ANSORI
SUHAEDI BUDIMAN
SYIPA URRAHMAH
WULANSARI
YANTI SURYANTI
YULYANA RAHMANSAH
YUNI YULIANI

5.40
6.20
7.20
6.00
5.60
6.00
6.40
5.40
6.60
4.20
7.60
6.40
6.80
5.80
5.00
4.80
7.60
6.40
6.40
3.60
7.40

3.25
3.00
3.50
5.25
3.50
3.25
3.25
2.75
3.50
3.25
5.75
3.25
4.50
3.00
3.25
2.75
5.25
3.00
3.00
2.50
4.75

3.00
4.80
4.60
4.60
4.40
3.60
4.00
4.00
3.40
4.40
7.80
5.40
6.40
4.40
4.40
4.80
7.20
4.40
5.00
3.00
5.40

4.25
3.75
4.75
4.75
5.50
4.50
5.25
4.75
4.75
4.00
6.00
5.25
5.75
4.50
4.75
5.00
5.75
4.50
5.00
2.75
5.50

15.90
17.75
20.05
20.60
19.00
17.35
18.90
16.90
18.25
15.85
27.15
20.30
23.45
17.70
17.40
17.35
25.80
18.30
19.40
11.85
23.05

3.98
4.44
5.01
5.15
4.75
4.34
4.73
4.23
4.56
3.96
6.79
5.08
5.86
4.43
4.35
4.34
6.45
4.58
4.85
2.96
5.76

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Sukalarang, Februari 2010
Kepala SMPN 1 Sukalarang

Orang Tua siswa

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

9D
No

No. Peserta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

05-037-130-7
05-037-131-6
05-037-132-5
05-037-133-4
05-037-134-3
05-037-135-2
05-037-136-9
05-037-137-8
05-037-138-7
05-037-139-6
05-037-140-5
05-037-141-4
05-037-142-3

HASIL TES TRYOUT UN
SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010
Nama
AGUMI PUTRA DARMA
AGUNG FAHRULIANI
ANDRI SUHENDAR
ARIS MUNANDAR
ASTY RISNAWATI AGUSTIN
AYANG AFRIANTI PUTRI
BAYU RAHMAN
DANSUS ABDUL HILMAN
DASEP BUHORI
DEVIE ALBERT ASTRA
DEWI SITI KOMALA
EKI ABDUROHMAN
NENG RANI KANIA

B.Ind

Mtk

B.ing

IPA

Jumlah

Rata2

3.40
5.40
5.40
4.60
6.20
6.40
6.60
6.00
4.80
5.00
5.60
7.40
5.80

4.00
3.25
2.25
3.50
2.75
3.00
2.00
2.75
2.50
3.00
2.50
6.75
3.50

3.80
4.40
5.00
4.00
5.60
5.40
4.40
5.80
4.00
5.20
5.40
6.60
5.20

5.00
3.50
5.00
3.50
4.25
4.00
3.50
3.75
3.75
3.50
6.25
6.75
4.00

16.20
16.55
17.65
15.60
18.80
18.80
16.50
18.30
15.05
16.70
19.75
27.50
18.50

4.05
4.14
4.41
3.90
4.70
4.70
4.13
4.58
3.76
4.18
4.94
6.88
4.63

Keterangan
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

14
15
16
17
18
19
20

05-037-143-2
05-037-144-9
05-037-145-8
05-037-146-7
05-037-147-6
05-037-148-5
05-037-149-4

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

05-037-150-3
05-037-151-2
05-037-152-9
05-037-153-8
05-037-154-7
05-037-155-6
05-037-156-5
05-037-157-4
05-037-158-3
05-037-159-2
05-037-160-9
05-037-161-8
05-037-162-7
05-037-163-6
05-037-164-5
05-037-165-4
05-037-166-3
05-037-167-2
05-037-168-9
05-037-169-8
05-037-170-7
05-037-171-6
05-037-172-5

ERNA NOVA NOVIANSARI
FAJRI KOMALASARI
IRMA NURFITRI
ISMATULLOH
JANG HUDRI
KAMALUDIN
LIS NURJANAH
MARSHELINA GITA
PRAMESWARA
MIRANTI SARI
MUHAMMAD ALI TAUFAN
MUHAMAD ARIFIN
MUHAMAD HAMIM
NANI
NELIS DESTIANI
NENG YULLYANTI
NOVA AMANDA
NOVITA SARI
NUR' ELAH
NURANI MUNGGARAN
NURHIDAYAH
RIAN SAPUTRA
RIZAL SETIAWAN
SITI NURHALIMAH
SANDI HENDRIANDI
SARIPAH
SELLY MARSELIA
ULPAH NUROHMAH
YAYU YULISTIAN
YUDI GUNTARA
YUNI KARTIKA

6.60
6.40
7.20
6.40
5.00
3.20
6.00

4.25
6.50
4.50
4.75
4.00
3.50
3.75

5.00
6.80
5.40
4.60
4.60
4.60
4.80

5.75
5.75
5.25
6.00
5.25
5.25
5.75

21.60
25.45
22.35
21.75
18.85
16.55
20.30

5.40
6.36
5.59
5.44
4.71
4.14
5.08

6.20

4.75

4.60

6.25

21.80

5.45

7.80
6.40
5.20
6.60
7.60
6.60
7.20
6.00
8.00
7.40
7.00
6.80
6.80
5.60
4.00
5.40
7.40
7.60
7.20
5.00
6.40

5.25
4.50
4.00
4.75
3.50
3.50
3.00
4.00
6.75
3.75
4.00
4.75
5.25
2.75
2.75
4.75
4.75
4.50
3.00
3.25
3.75

8.00
4.40
5.80
3.00
6.60
6.00
6.60
5.20
8.00
4.80
6.20
4.80
4.80
5.00
4.00
4.40
7.00
6.80
5.00
3.60
5.00

7.75
5.25
4.75
5.75
5.00
6.25
5.25
6.75
7.00
4.50
4.50
4.75
4.75
5.50
3.75
5.75
6.25
6.50
4.00
3.50
3.50

28.80
20.55
19.75
20.10
22.70
22.35
22.05
21.95
29.75
20.45
21.70
21.10
21.60
18.85
14.50
20.30
25.40
25.40
19.20
15.35
18.65

7.20
5.14
4.94
5.03
5.68
5.59
5.51
5.49
7.44
5.11
5.43
5.28
5.40
4.71
3.63
5.08
6.35
6.35
4.80
3.84
4.66

L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Sukalarang, Februari 2010
Kepala SMPN 1 Sukalarang

Orang Tua siswa

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

9E
No
1
2

No. Peserta
05-037-173-4
05-037-174-3

HASIL TES TRYOUT UN
SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010
Nama
AHMAD RISMANTO
ANDRE MUHAMAD PASHA

B.Ind

Mtk

B.ing

IPA

Jumlah

Rata2

Keterangan

5.20
7.40

4.75
3.75

5.00
4.00

6.25
4.50

21.20
19.65

5.30
4.91

L / TL
L / TL

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

05-037-175-2
05-037-176-9
05-037-177-8
05-037-178-7
05-037-179-6
05-037-180-5
05-037-181-4
05-037-182-3
05-037-183-2
05-037-184-9
05-037-185-8
05-037-186-7
05-037-187-6
05-037-188-5
05-037-189-4
05-037-190-3
05-037-191-2
05-037-192-9
05-037-193-8
05-037-194-7

ANGGI SAPUTRA
AYU KUSUMANINGTYAS
DADAN SOPIAN SAURI
DEBY RAMDANI
DEDE HENDRAYANA
DEDE RIDWAN
DEDE SURYANI
DWI WISUDA RIZQIAWAN
FITRIANA
HENDRA KARTA SASMITA
HERMA FEBRIANI
HEUIS NURDEUIS
HILMAWATI
HINDAYANI
IKA KARTIKA
IMAS MASTUROH
IRA SAKURA DEWI
LUSI
MOHAMAD AGUSTINA
MOHAMAD ROMLI

6.60
6.60
5.60
5.60
5.40
5.60
4.80
8.20
7.20
6.00
6.60
5.20
4.60
7.20
6.20
7.00
6.60
5.60
6.20
6.60

4.25
4.50
4.25
2.75
5.00
4.00
5.25
8.00
4.25
4.25
4.75
3.75
3.75
5.75
4.75
4.25
6.00
3.75
4.75
3.75

5.60
5.60
5.00
5.00
5.00
5.80
5.00
8.40
5.60
6.00
6.20
5.40
5.00
7.00
5.00
8.00
5.60
5.40
4.00
5.40

6.25
4.75
5.25
6.00
5.00
5.00
4.25
5.75
4.50
4.75
5.00
4.25
3.75
5.00
4.50
6.75
4.50
4.75
5.50
4.25

22.70
21.45
20.10
19.35
20.40
20.40
19.30
30.35
21.55
21.00
22.55
18.60
17.10
24.95
20.45
26.00
22.70
19.50
20.45
20.00

5.68
5.36
5.03
4.84
5.10
5.10
4.83
7.59
5.39
5.25
5.64
4.65
4.28
6.24
5.11
6.50
5.68
4.88
5.11
5.00

23

05-037-195-6

MUHAMAD ADENDA FRATAMA

5.40

4.50

4.80

4.50

19.20

4.80

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

05-037-196-5
05-037-197-4
05-037-198-3
05-037-199-2
05-037-200-9
05-037-201-8
05-037-202-7
05-037-203-6
05-037-204-5
05-037-205-4
05-037-206-3
05-037-207-2
05-037-208-9
05-037-209-8
05-037-210-7
05-037-211-6
05-037-212-5
05-037-213-4
05-037-214-3

MUHAMAD SHONHAJI
MUHAMAD MAHESA ANDRIAN
NIA RIANTI
NITA KHOERIAH GUNIARTI
NURAJIZAH
NURJANAH
RESTI
REZA FITRIANI
RIKA SUSANTI
RUDI ABDUL LATIF
SAEPUL PURNAMA
SALWA AMALIAH
SITI RINI
SOBIRIN
M. SOLEHUDIN
TITA
TIKA HARYATI
WIWIN
YUNI

6.60
4.60
7.20
5.20
7.40
5.80
6.60
6.00
6.60
5.20
5.60
7.80
6.20
6.00
6.40
6.20
5.20
5.60

5.00
5.25
4.25
4.75
5.50
3.50
4.25
3.50
4.50
3.25
3.50
3.75
5.25
2.50
2.75
3.75
3.50
2.50

7.20
4.40
6.80
5.00
6.60
5.00
6.20
5.80
6.20
5.00
4.80
6.00
6.00
4.40
4.40
6.40
5.00
5.20

7.50
5.00
4.75
4.00
5.50
5.00
4.75
5.25
5.50
5.75
5.75
7.25
5.75
4.50
6.25
3.25
3.75
4.00

26.30
19.25
23.00
18.95
25.00
19.30
21.80
20.55
22.80
19.20
19.65
24.80
23.20
17.40
19.80
19.60
17.45
17.30

6.58
4.81
5.75
4.74
6.25
4.83
5.45
5.14
5.70
4.80
4.91
6.20
5.80
4.35
4.95
4.90
4.36
4.33

Orang Tua siswa

Sukalarang, Februari 2010
Kepala SMPN 1 Sukalarang

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

9F
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

No. Peserta
05-037-215-2
05-037-216-9
05-037-217-8
05-037-218-7
05-037-219-6
05-037-220-5
05-037-221-4
05-037-222-3
05-037-223-2
05-037-224-9
05-037-225-8
05-037-226-7
05-037-227-6
05-037-228-5
05-037-229-4
05-037-230-3
05-037-231-2
05-037-232-9
05-037-233-8
05-037-234-7
05-037-235-6
05-037-236-5
05-037-237-4
05-037-238-3
05-037-239-2
05-037-240-9
05-037-241-8
05-037-242-7
05-037-243-6
05-037-244-5
05-037-245-4
05-037-246-3
05-037-247-2
05-037-248-9
05-037-249-8
05-037-250-7
05-037-251-6
05-037-252-5
05-037-253-4
05-037-254-3
05-037-255-2
05-037-256-9
05-037-257-8

HASIL TES TRYOUT UN
SMPN I SUKALARANG
2009 / 2010
Nama
ABDULLAH ARIFIN
AI YULIANASARI
AKBAR FAUZI MUHARAM
ANIS ALAWIYAH
ARIA MAULANA YUSUP
ASRI MARYATI
CANDRA PERMANA
DEDE HENDRI KARTAWIJAYA
DEDEN MURDHANI TIRTA
DEVI KURNIASIH
DINA FEBRI ANTIA DISTRI
FINI SRI WAHYUNI
IIS LIAWATI ANGGRAENI
IKA YULIA SARI
IMAN ALI RAHMAN
JIHAD AMRILAH
KARLINA RESTIA
LUGI ABDULHOLIK
M. MUKSIN AL ATOS
MOCH. WIGHRA WIBAWA
MUHAMAD SOPIAN
MUJIB SAEPUDIN
NURASIAH
R. ADITYA NUGRAHA
RANI NURANI
RESA SITI HIKMAH
RINA SULASTRI
RISA SRI RAMDAYANI
RISMA SITI RAHMAH
RISTA MASNONEH
RIZALDI MUTAQIN
ROMANSAH
RIYAN FEBRIAN
SANTI SEPTIAWATI
SELA RETNIAWATI
TIA RISTIANA SARI
VERA SUCIATI PUSPITA
WIDAWATI
WIDIAN
WITRI NIRMALA
YADI MULYADI
YOHAN SURYANA
YUNI SAFITRI

B.Ind

Mtk

B.ing

IPA

Jumlah

Rata2

6.80
7.80
6.40
6.40
5.60
6.60
6.20
4.60
6.20
5.20
7.80
4.40
5.40
4.80
7.20
4.40
7.40
7.20
6.80
6.60
3.80
7.80
6.80
6.20
6.60
6.60
6.00
7.20
5.60
5.80
6.40
6.40
6.00
7.40
4.80
4.80
6.60
6.40
6.40
7.00
6.00
5.80
5.80

6.25
4.50
5.50
3.50
5.25
2.75
5.00
3.50
4.75
3.25
4.25
2.75
4.75
4.00
3.00
3.25
4.50
5.50
5.25
6.50
3.75
5.00
4.25
3.75
4.75
3.50
3.75
4.00
5.25
3.75
4.00
5.25
5.25
5.00
3.25
4.25
3.75
4.50
5.25
5.50
3.75
4.00
4.00

6.20
6.80
6.80
6.20
5.80
7.00
5.60
4.00
5.60
3.80
5.40
3.00
5.00
5.40
6.20
5.60
5.00
6.80
6.00
6.80
3.00
7.80
4.00
7.20
4.40
4.80
6.00
5.80
5.60
6.00
7.20
5.20
6.20
6.80
4.00
6.60
6.00
5.40
6.80
7.20
2.00
3.80
5.00

4.75
5.75
4.00
6.25
4.00
4.75
4.50
5.75
4.25
5.50
5.25
3.00
4.00
5.75
5.00
4.00
5.50
5.50
3.75
3.75
3.75
7.00
3.50
3.75
4.50
4.50
4.75
5.50
4.50
5.00
5.25
3.50
3.50
5.75
4.75
4.75
4.25
5.00
5.00
5.75
4.25
4.50
3.75

24.00
24.85
22.70
22.35
20.65
21.10
21.30
17.85
20.80
17.75
22.70
13.15
19.15
19.95
21.40
17.25
22.40
25.00
21.80
23.65
14.30
27.60
18.55
20.90
20.25
19.40
20.50
22.50
20.95
20.55
22.85
20.35
20.95
24.95
16.80
20.40
20.60
21.30
23.45
25.45
16.00
18.10
18.55

6.00
6.21
5.68
5.59
5.16
5.28
5.33
4.46
5.20
4.44
5.68
3.29
4.79
4.99
5.35
4.31
5.60
6.25
5.45
5.91
3.58
6.90
4.64
5.23
5.06
4.85
5.13
5.63
5.24
5.14
5.71
5.09
5.24
6.24
4.20
5.10
5.15
5.33
5.86
6.36
4.00
4.53
4.64

Keterangan
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Orang Tua siswa

Sukalarang, Februari 2010
Kepala SMPN 1 Sukalarang

Drs. Endang Ruyana
NIP 19530826 197803 1 003