Anda di halaman 1dari 18

1

1.0 PENDAHULUAN

Assalamualaikum sebagai pembuka bicara kami ucapkan. Tujuan kami melakukan

tugasan ini adalah untuk menerangkan punca-punca yang membawa kepada

permasalahan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar luar bandar selain

menyenaraikan beberapa cara-cara untuk mengatasi masalah ini.

Pertama sekali kami ingin mengucapakan ribuan terima kasih kepada pensyarah subjek

Pengajian Malaysia MPW 1233 iaitu Puan Nor Azlina Binti Endut kerana memberi

kami peluang untuk melakukan tugasan ini serta membimbing kami dalam pelaksanaan

tugasan ini. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa kami

yang memberi sokongan secara tidak langsung mahupun secara langsung. Tidak di

lupakan rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama membantu dalam mencari maklumat

tambahan untuk tugasan ini.


2

2.0 LATAR BELAKANG KAJIAN

Masalah penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar luar bandar kian

meruncing di negara kita. Statistik permasalahan ini menunjukkan 14.8% pelajar luar

bandar menghadapi masalah yang setiap tahun menerusi keputusan peperiksaan. Ini

berbeza sekali dengan pelajar di bandar. Mengapa jurang perbezaan wujud walaupun ia

hanya dibezakan dengan tempat sahaja? Adakah kita perlu menyalahkan pihak sekolah

kerana gagal dalam memberi fasiliti dan perkhidmatan yang terbaik untuk para

penuntutnya? Adakah kita perlu menyalahkan guru-guru yang gagal untuk membentuk

dan memberi didikan yang sempurna kepada mereka? Adakah kita perlu menyalahkan

ibubapa yang mengambil enteng akan penguasaan Bahasa Inggeris? Atau adakah kita

perlu menyalahkan pelajar kerana tidak mempunyai keupayaan untuk mendalami bahasa

asing selain bahasa ibunda mereka? Ini semua dapat kita nilai sendiri melalui

permasalahan yang sedang berlaku sekarang walaupun pokoknya kita tidak boleh

menuding jari kepada satu-satu pihak sahaja kerana peremasalahan ini saling berkait

antara satu punca dengan satu punca yang lain. Dengan adanya kajian ini sedikit

sebanyak dapat membuka mata kita akan apa yang menjadi penghalang besar kepada

penguasaan bahasa antarabangsa ini di kalangan anak-anak kita di luar bandar.


3

3.0 PUNCA-PUNCA MASALAH PENGUASAAN

Terdapat pelbagai punca yang menjadi faktor penyebab kepada permasalahan

penguasaan Bahasa Inggeris terutamanya dikalangan pelajar luar bandar. Antaranya :

3.1 Guru Tidak Kreatif Dalam Pengajaran

Guru tidak kreatif sewaktu proses penyampaian pelajaran. Pada zaman ICT ini “chalk

and talk” tidak lagi menjadi satu alternatif Pengajaran dan Pengajaran, PNP, yang

berkesan yang dapat menarik minat pelajar yang kebanyakannya telah lebih di

dedahkan dengan dunia teknologi berkomputer dan sebagainya. Teknik “chalk and talk”

tidak berkesan dek kerana cara penyampaiannya yang membosankan. Guru perlu

memahami pelajar merupakan individu yang sebenarnya masih belum dapat

mengenalpasti minat dan bakat mereka. Pelajar luar bandar lebih gemar PNP yang

berunsurkan multimedia. Guru banyak bergantung kepada buku teks dan buku kerja

yang di bekalkan. Guru enggan berfikir cara untuk mengembangkan cara dan strategi

PNP yang boleh menarik minat pelajar.


4

3.2 Murid Tidak Minat

Kebanyakkan pelajar-pelajar luar bandar tidak meminati Bahasa Inggeris kerana mereka

tidak tahu akan kepentingan Bahasa Inggeris. Oleh sebab itu tidak tahu akan

kepentingan bahasa inilah maka mereka mengambil inisiatif untuk tidak menekankan

penguasaan Bahasa Inggeris dengan lebih mendalam ini menyebabkan pelajar tersebut

tidak mendapat gred pencapaian yang tinggi dalam peperiksaan. Selain itu pelajar

enggan membuat latihan yang di berikan dan acapkali memberi alasan tidak tahu buat

kepada guru tanpa mencuba walaupun sedikit. Apabila tidak ada dalam diri mereka

adalah susah bagi mereka untuk skor dalam peperiksaan dan menguasainya.

3.3 Saiz Kelas Terlalu Besar / Kebolehan Murid Tidak Sama

Nisbah seorang guru kepada 40 orang pelajar memang tidak munasabah kerana guru

tidak boleh memberi fokus kepada pelajar yang lemah. Apa yang dimaksudkan disini

jumlah pelajar yang terlampau mengehadkan kemampuan seseorang guru untuk

memberi perhatian kepada setiap pelajarnay. Dalam pengajaran, seseorang guru perlu

memahami gaya pembelajaran setiap muridnya kerana bukan semua pelajar mempunyai

kebolehan yang sama walaupun berada dalam kelas yang sama. Kuantiti pelajar yang

terlalu besar menyebabkan guru tidak boleh mengenalpasti kelemahan pelajar dengan

lebih dalam.
5

3.4 Guru Galakkan Murid Malas Secara Tidak Langsung

Sesetengah guru yang mengajar Bahasa Inggeris tidak mempraktikkan bahasa inggeris

dalam kelas sebaliknya mereka mengajar dalam Bahasa Melayu. Apabila perkara ini

berlaku pelajar tidak dapat menerima pengisian dalam Bahasa Inggeris. Sudahlah di

rumah rata-rata ibu bapa bertutur dalam Bahasa Melayu jadi bilalah pelajar itu boleh

mahir Bahasa Inggeris. Guru perlu menjadi “role model” untuk menerapkan minat

dalam Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar. Sekiranya guru tidak menunjukkan

contoh bagaimana pelajar hendak meminati Bahasa Inggeris sedangkan gurunya tidak

pernah mempraktikannya di kelas.

3.5 Buku Teks / Buku Kerja Tidak Sesuai Dengan Tahap Murid

Setiap murid mempunyai tahap pencapain yang berbeza. Tahap pencapaian pelajar

bandar amat berbeza dengan pelajar luar bandar. Pelajar yang duduk di bandar sudah

terbiasa berbahasa Inggeris sama ada di sekolah mahupun di rumah, manakala pelajar

luar bandar sukar untuk mempraktikkan Bahasa Inggeris kerana pergaulan mereka di

sekolah menggunakan Bahasa Melayu dan di rumah mereka menggunakan bahasa

melayu seratus peratus. Apabila sukatan yang di berikan setaraf dengan pelajar yang

duduk di bandar mereka sukar untuk menerima dan membuat latihan. Tambahan pula,

buku teks dan buku kerja yang di bekalkan mempunyai “level” yang tinggi iaitu 1119
6

English yang sudah menjadi makanan pelajar bandar dan tidak bagi pelajar luar bandar.

Buku teks tersebut adalah lebih sesuai di gunakan untuk pelajar di bandar.
7

4.0 CARA-CARA MENGATASI

4.1 Selalu Bertenaga Untuk Mengajar

Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada pelajar di setiap perbualan atau

perbincangan dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuam mendengar

dengan teliti. Apabila di tanyakan soalan jawab dengan bertenaga. Serta jawablah soalan

dengan tenang dan meyakinkan supaya pelajar dapat menerima apa yang di sampaikan.

4.2 Punya Tujuan Jelas Untuk Pengajaran

Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja

untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Untuk mencapai tujuan itu seorang

guru perlulah bersikap terbuka dengan pelajar. Apabila guru lebih terbuka ianya

membuatkan pelajar lebih selesa dan tujuan penyampaian akan tercapai.


8

4.3 Punya Keterampilan Pendisiplianan Yang Efektif

Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga boleh

mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Guru yang sentiasa nampak

kemas dan smart dapat menawan psikologi pelajar secara tidak lansung. Pelajar secara

tidak langsung mengangap guru tersebut sebagai “role model” yang patut di contohi.

Oleh itu, keterampilan seorang guru perlulah di cerminkan agar dapat menguasai

pelajar. Lantas pelajar akan dapat menguasai bahasa inggeris dengan mudah

4.4 Punya Keterampilan Pengurusan Kelas Yang Baik

Seorang guru yang baik mempunyai kemahiran pengurusan kelas yang baik dan dapat

memastikan perilaku pelajar yang baik, saat siswa belajar dan bekerja sama secara

berkesan, membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen didalam

kelas. Pengurusan kelas merupakan aspek penting bagi seorang guru bagi meamstikan

apa yang cuba di sampaikan berjaya.


9

4.5 Boleh Berkomunikasi Dengan Baik

Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat

mereka selalu update maklumat tentang apa yang sedang berlaku di dalam kelas dalam

hal kurikulum, disiplin, dan isu lain. Mereka membuat diri mereka sentiasa bersedia

memenuhi panggilan telefon, mesyuarat, email dan sekarang, twitter.


10

5.0 LAIN-LAIN CARA MENGATASI

5.1 Punya Harapan Yang Tinggi Pada Pelajar

Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari pelajar dan mendorong

semua pelajar dikelasnya untuk selalu bekerja dan mengerahkan potensi terbaik mereka.

5.2 Pengetahuan Tentang Kurikulum

Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah

dan standard lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka

memenuhi standard itu.


11

5.3 Pengetahuan Tentang Apa Yang Diajar

Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi kadang-kadang diabaikan. Seorang guru yang baik

mempunyai pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subjek yang mereka

ajarkan. Mereka bersedia untuk menjawab soalan dan menyimpan bahan menarik bagi

para pelajar, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang

kolaboratif.

5.4 Selalu Berikan Yang Terbaik Untuk Para Pelajar

Seorang guru yang baik ghairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. Mereka

gembira boleh mempengaruhi pelajar dalam kehidupan mereka dan memahami impak

atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya, sekarang dan nanti ketika

siswanya sudah beranjak dewasa.

5.5 Punya Hubungan Yang Berkualiti

Seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling hormat

menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercayai.


12

5.6 Bersikap Profesional

Guru perlu bersikap professional dalam pengajaran. Walaupun di landa maslah janagn di

pindahkan masalah itu kepada pelajar kerana ini boleh menjejaskan minat pelajar untuk

belajar.

5.7 Mempamerkan Ciri-Ciri Kekuatan Teori

Yakin dengan apa yang ingin di sampaikan kepada pelajar. Pastikan anda mendalami

topic itu sebelum menerangkan kepada pelajar. Barulah pelajara yakin yang guru itu

telah mendalami topik itu.

5.8 Jadilah Proaktif

Seorang guru perlu bersikap proaktif dalam pengajaran supaya pelajar memberkan

komitmen kepada pembelajaran.


13

5.9 Bermoral Teguh

Keperibadian seorang guru perlulah tinggi serta tingkah laku yang boleh di jadikan

contoh kepada para pelajar. Ini bukan hanya dapat meningkatkan motivasi mereka

malah dapat melonjakkan keinginan mereka untuk berusaha mencapai tingkat

pencapaian yang tinggi atau lebih seperti gurunya.


14

6.0 KESIMPULAN

Kebelakangan ini penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar-pelajar kita

teruntamnya di kawasan luar bandar amat membimbangkan dan ia perlu diberikan

perhatian oleh semua pihak supaya jurang antara pelajar di bandar dan luar bandar dapat

dikurangkan. Salah satu cara yang difikirkan berkesan haruslah dilaksanakan bagi

memberi pendedahan kepada para pelajar kita kepada kepentingan Bahasa Inggeris baik

untuk tujuan akademik mahupun kerjaya. Jangan ditunggu limau di pohon manggis.

Semua pihak perlulah berganding bahu, mengambil inisiatif, dan mencurahkan bakti

kepada benih-benih penerus bangsa negara kita kelak. Bak kata orang “melentur buluh

biarlah pada rebungnya”.


15

LAMPIRAN

1. ‘Paksa Rela’ Punca Guru PPSMI Lemah Bahasa Inggeris

KUALA LUMPUR 3 Sept. Utusan Online – Situasi ‘paksa rela’ dikesan sebagai antara

punca utama yang menyumbang kepada kelemahan penguasaan bahasa Inggeris oleh

guru-guru yang terlibat dalam Program Pengajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa

Inggeris (PPSMI).

Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP), Lok Yim

Pheng berkata, apabila dasar PPSMI dilancarkan beberapa tahun lalu, ramai guru

dikerah menyertai program itu bagi menampung masalah kekurangan tenaga pengajar.

Katanya, keadaan itu merupakan ‘hasil’ daripada dasar PPSMI yang dicadang dan

diluluskan secara terburu-buru tidak lama dahulu.

”Keadaan ‘paksa rela’ ini menyebabkan sesetengah sekolah turut mendapatkan khidmat

ustaz dan ustazah bagi membantu menyemarakkan usaha PPSMI.

”Justeru, saya tidak nafikan bahawa memang terdapat guru-guru yang tidak fasih

berbahasa Inggeris mengajar kedua-dua subjek itu dalam bahasa tersebut,” katanya

ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau mengulas kenyataan Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Razali Ismail, yang

meminta guru-guru berkenaan memanfaatkan sepenuhnya pemberian Bayaran Imbuhan

Subjek Penting (BISP) untuk tujuan itu.


16

Menurut Razali, pihaknya mendapati ramai guru yang menggunakan BISP mereka

untuk tujuan lain, seterusnya membantutkan penguasaan mereka dalam bahasa Inggeris.

Bagaimanapun Yim Pheng menegaskan, BISP tidak harus dihentikan kerana ia akan

mewujudkan rasa kurang senang di kalangan guru-guru.

Katanya, pemberian BISP hanya wajar dihentikan apabila Kementerian Pelajaran dapat

menyediakan jumlah guru yang mencukupi untuk PPSMI.

”PPSMI masih dalam fasa percubaan, jadi memang banyak kelemahan yang dikesan,”

jelasnya.

2. Ramai Guru Sains, Matematik Lemah Bahasa Inggeris

BESUT 2 Sept. Utusan Online – Guru yang mengajar mata pelajaran Sains dan

Matematik diminta meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka dengan

memanfaatkan sepenuhnya pemberian Bayaran Imbuhan Subjek Penting (BISP) untuk

tujuan itu.

Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Razali Ismail berkata, imbuhan yang mereka terima

sepatutnya digunakan untuk membeli buku atau menghadiri kelas tuisyen bahasa

Inggeris bagi mempertingkatkan penguasaan bahasa itu.

”Ramai guru Sains dan Matematik dikesan menggunakan wang itu untuk tujuan lain

menyebabkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan mereka masih di takuk lama,”

katanya ketika ditemui selepas mengadakan perjumpaan dengan pengetua dan guru

besar serta guru penolong kanan sekolah daerah Besut di sini hari ini.
17

Razali berkata, sejak Program Pengajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

(PPSMI) diperkenalkan, kerajaan telah membayar BISP kepada guru Sains dan

Matematik berdasarkan kelulusan iaitu lima peratus tambahan daripada gaji untuk guru

berkelulusan ijazah manakala 10 peratus pula untuk mereka yang berkelulusan diploma.

Beliau tidak menafikan PPSMI menghadapi sedikit masalah yang berpunca daripada

kelemahan guru dalam menguasai kemahiran bahasa Inggeris untuk mengajar subjek itu.

Razali berkata, setakat ini kerajaan telah membelanjakan hampir RM5 bilion untuk

program itu.

- Bernama
18

RUJUKAN

Ambitagrapathy Pandian. 1993. “Readership Behaviour in a Multilingual Context: The

case of Malaysian Students”. Dlm. Teng Su Ching & Teoh Boon Seong (Pnyt.)

Reading in a Multilingual Context: From Theory to Practices. Singapore

Association for Applied Linguistics. Hlm. 1-9.

Ambigapathy Pandian, 2002. What Works in the Classroom? Promoting Literacy

Practicesin English, Journal of Language Teaching, Linguistics and Literature,

Vol.XI, Hlm. 15-41.

Atan Long, Ghazali Toman, Mohd. Yunus Mohd Nor, Zainal Abidin Ahmad, mohd

Noor Abdullah & Yoong Suan. 1984. A Survey of the Reading Habit and Interest

of Malaysian People. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 1997. Silibus Mata Pelajaran Bahasa Inggereis.

Bahagian Buku Teks. Kuala Lumpur.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 2003. Huraian Sukatan Mata Pelajaran Bahasa

Inggeris Tingkatan 2. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kern, R. 2000. Literacy and Language Teaching. Oxford: OUP.

Unesco. 2004. Unesco Education Sector Position Paper: The Plurarity of Literacy and

Its Implications for Policies and Programmes. Paris: UNESCO. Atas talian.

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362.pdf (14.12.2007).

Anda mungkin juga menyukai