Anda di halaman 1dari 22

PERANCANGAN STRATEGIK

:: PERSATUAN BAHASA MALAYSIA ::


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUTONG, MIRI, SARAWAK 2014
1.0 PENDAHULUAN
Persatuan Bahasa Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Lutong mampu melahirkan satu wadah bahasa yang berwibawa
dan berpotensi untuk mencipta kejayaan dan kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah ,daerah, dan negeri ke
peringkat kebangsaan.
Segala halangan dan batasan dari segi penyertaan, peralatan, masa, tempat latihan serta kebolehan berbahasa pelajar akan dapat
di atasi melalui program-program yang dirancang dengan teliti melalui pemantauan dari masa ke semasa.
2.0 MATLAMAT
2.0
2.1
2.2
3.0

Program ini diwujudkan bagi mengilap bakat pelajar dalam bidang bahasa yang mementingkan unsur-unsur
disiplin,ketekunan, serta kepelbagian variasi kebolehan yang khusus.
Membentuk pelajar yang mampu membentuk amalan bekerjasama, tolong-menolong, percaya-mempercayai antara satu
sama lain serta hormat-menghormati.
Membentuk generasi berketerampilan, disiplin, bersefahaman serta memperkukuhkan kualiti diri pelajar serta sahsiah
mereka.

OBJEKTIF
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Memperkembangkan minat pelajar dalam bidang bahasa.


Memberi pendedahan kepada kemahiran-kemahiran asas bahasa dan verbal
Melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, mempunyai perwatakan yang mulia, emosi yang stabil dan peribadi yang
seimbang dari segi jasmani dan rohani.
Memberi peluang kepada pelajar untuk menceburi diri dalam aktiviti yang betul dengan bersistematik dan ada
kesinambungan.
Mengenalpasti bakat sedia ada pelajar melalui pembelajaran Bahasa Melayu
Melahirkan pelajar yang berdaya saing dalam setiap pertandingan.

3.6
4.0

Sebagai asas bagi memilih wakil-wakil sekolah dalam pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan
antarabangsa.

VISI SEKOLAH
Menjadikan SMK Lutong sebuah sekolah kluster gemilang menjelang 2013

5.0

VISI PERSATUAN BAHASA MALAYSIA


Menonjolkan Persatuan Bahasa Malaysia Cemerlang di Pesada Kebangsaan dan Antarabangsa Menjelang 2016

6.0

MISI PERSATUAN BAHASA MALAYSIA

7.0

Mencapai kejayaan yang cemerlang di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
Melahirkan generasi yang kreatif, inovatif dan mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa
Sentiasa cinta akan negara dan dapat meningkatkan mutu bahasa negara.

SASARAN
PERINGKAT
BI
L

PENCAPAI
AN
SEMASA

AKTIVITI / PERTANDINGAN
B

Pertandingan Forum Remaja

Pertandingan Bahas Ala-Parlimen

Pesta Pantun Sekolah Menengah

Pidato Piala Diraja

K
/

SASARAN
2015
Johan

2016
Johan

Tempat Ke3

Ke-2

Johan

Suku Akhir
Bahagian
Pusingan
Awal

Separuh
Akhir
Pusingan
Akhir

Tempat
Ketiga
Tempat
Ketiga

Johan
Kebangsaan
(2013)

Sayembara Puisi dan Lagu

Tempat Ke
2

Johan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUTONG


ANALISIS PERSEKITARAN SWOT
PERSATUAN BAHASA MALAYSIA SMK LUTONG
KEKUATAN ( S )
KELEMAHAN ( W )
S1. Guru penasihat yang berpengalaman.

W1. Kurang mendapat sambutan dalam kalangan

S2. Murid berminat dan berbakat

peljar

S3. Guru komited dengan tugas

W2. Tidak mempunyai ruang atau tempat yang

S4. Kawalan murid lebih mudah

selesa untuk menjalankan aktiviti


W3. Sukar menjalankan aktiviti yang
memerlukan kemudahan ICT yang terhad
W4. Cabaran untuk mencetuskan minat pelajar
dalam aktiviti bahasa
W5. Guru kurang kemahiran secara formal
terutama dalam aspek penghakiman

Kehadiran
Pelajar diwajibkan hadir. Tindakan dikenakan
terhadap pelajar yang gagal hadir tanpa sebab
munasabah.
Penyertaan
Ramai pelajar yang berminat untuk menyertai
pertandingan yang dianjurkan.
Penglibatan/ Pencapaian
Terdapat pelajar berpotensi untuk dikembangkan
bakatnya

kehadiran
Pelajar
menghadapi
masalah
pengangkutan
menyebabkan peratusan kehadiran menurun.
Penyertaan
Terdapat segelintir pelajar yang pasif dan degil. Hadir
perjumpaan kelab hanya sekadar memenuhi syarat.
Penglibatan
Pemilihan lebih kepada pelajar sesi pagi untuk
menyertaai pertandingan luar sekolah.
o Masa latihan yang bertindih dengan masa
pembelajaran.

PELUANG ( O )
O1. Membimbing murid-murid menjalankan
aktiviti dengan berkesan.

CABARAN ( T )
T1. Pelajar menjadikan aktiviti hanya sebagai satu
medan untuk beseronok sahaja

O2. Menjalankan program dengan bergabung

T2. Ibu bapa kurang memberi galakan

dengan panitia Bahasa Malaysia dalam

T3. Kehadiran murid kurang menggalakkan

melaksanakan aktiviti bahasa di sekolah

T4. Kesukaran guru untuk melibatkan semua

O3. Ahli persatuan berpeluang menonjolkan bakat

pelajar kerana kekurangan sikap yakin pelajar,

dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan

malu dan bersikap pasif.

Kehadiran
Mendapat markah merit tambahan untuk
kehadiran penuh.
Pencapaian
Mendapat didikan daripada jurulatih
berpengalaman.
Penglibatan
Meluaskan pengalaman dengan berinteraksi
dengan pelajar dari sekolah lain semasa
perlawanan luar sekolah.

Kehadiran
Pelajar kurang berminat kerana bukan pilihan sendiri.
Pelajar kurang sihat.
Ibu bapa lebih mementingkan akademik.
Pencapaian
Pelajar berpotensi tidak menunjukkan minat untuk
berkembang.
Penglibatan
Jumlah penyertaan terhad dalam sesuatu
pertandingan.

ANALISIS PERSEKITARAN SWOT

DALAMAN

S
1

Terdapat ramai pelajar yang


berminat dan berkemahiran
dalam bidang bahasa.

W
1

Kekangan modul untuk


mengadakan latihan kerana
hanya sumber yang terhad
sahaja yang boleh digunakan.

S
2

Pengetahuan sedia ada pelajar


yang terhad di sampaing sikap
tidak mahu mencuba

W
2

Tenaga pengajar yang


berkebolehan tidak mencukupi

LUARAN
O1

Prasarana sekolah yang agak


memuaskan

O2

Pihak PIBG sentiasa


memberikan komitmen yang
baik

O3

Hubungan baik dengan


pihak PPD JPN dan lain-lain

T1

ST
WT
Mengatur masa latihan yang
Pendedahan / kursus kepada guru
Mohon Sumbangan/Yuran
tidak bertindih dengan aktiviti
lain pelajar
yang berminat sebagai jurulatih
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUTONG, MIRI.
PELAN STRATEGIK 2014
UNIT KOKURIKULUM : PERSATUAN BAHASA MALAYSIA

SO
Memberi peluang kepada pelajar
yang berminat

WO
Menyusun masa yang bersesuaian
elak pertindihan aktiviti

FOKUS : Memupuk minat dan mempertingkatkan kemahiran murid dalam persatuan Bahasa Malaysia

Bil

Perkara

Strategi

1.

Kemahiran
Bahasa dan
Lingualistik

1. meningkatkan minat
pelajar untuk turut serta
dalam Pertandingan
akademik yang di
anjurkan

PELAN TAKTIKAL
Tindakan
Masa
1. Mesyuarat
Januari
Agung
Februari

Pelaksana

Indicator Kejayaan

Guru Penasihat

Pelajar dapat mengetahui


peraturan dan kemahiran asas
dalam sebarang aktiviti bahasa.

2. Peraturan dan
teknik
pertandingan

JanuariOktober

Penasihat/AJK

Dapat menilai teori dan praktikal


sesuatu pertandingan dan disiplin
bahasa

3. Latihan
kemahiran asas

Januari
Oktober

Penasihat/AJK

Pelajar dapat meningkatkan


pengetahuan dalam sebarang
aktiviti bahasa

4. Mengadakan
4. Pengetahuan asas bahasa
pertandingan
yang baik
dalaman

Jun Ogos

Penasihat/AJK

5. Perlawanan antara ahli


kumpulan

Sepanjang
tahun

Penasihat/AJK

Pelajar dapat menggunakan


semua kemahiran seperti
berpantun,forum, debat dan
sebagainya

2. Kemahiran asas lingual


diwujudkan
3. Demontrasi dan latihan
kemahiran di tunjukkan.

5.

Pemilihan
peserta untuk
wakil sekolah

Pelajar dapat bertanding dalam


kumpulan

6. Latihan peringkat di
sekolah

PELAN TEKTIKAL
PERSATUAN BAHASA MALAYSIA 2014
BIL

Program

Program

Objektif

Tanggung
jawab
Gemilang Meningkatkan prestasi murid PK KOK

Tempoh
Mac 2014

Kos/
Sumber
RM 500

Indikator
Pencapaian
Peningkatan

Bahasa Sambutan dalam mata pelajaran BM dan


Bulan Bahasa
menjadikan bahasa sebagai
sumber kegemilangan sesebuah
tamadun manusia.
Aplikasi 3 :
Melahirkan rakyat Malaysia
yang menghayati nilai.
2

Pertandingan
Mengarang
Cerpen,
Esei, Sajak, Pantun,
Seloka, Kartun dalam
Bahasa Malaysia untuk
bahan majalah sekolah

Melahirkan
pelajar
yang
berdaya
kepimpinan
dan
berdisiplin
dalam
mengendalikan
sesuatu
program.
Aplikasi 5 :
Memastikan
kepimpinan
berprestasi tinggi ditempatkan
di setiap sekolah.
Pertandingan
Forum Melahirkan pelajar yang aktif
Remaja Menengah Atas dalam bidang koakademik
Aplikasi 10 :
Memaksimumkan keberhasilan
murid bagi setiap ringgit.

PK
Penyelia dan guru
mata
Pelajaran
BM dan semua
pelajar serta ahli
persatuan
PK Kokurikulum April 2013 RM
Penyelaras
&
300.00
Guru Penasihat
Unit Beruniform.
AJK Program.

PK Kokurikulum Jun 2013


AJK Kejohanan
Semua
Pelajar
Menengah Atas

PELAN OPERASI
PERSATUAN BAHASA MALAYSIA 2014
PELAN OPERASI 1
Nama Projek

Program Gemilang Bahasa

RM
200.00

prestasi
mata
pelajaran
BM
dalam ujian dan
peperiksaan.

Banyak
bahan
daripada
pelajar
diterbitkan dalam
majalah sekolah

Mendapat tempat
dalam pertandingan
peringkat daerah

Objektif

Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia dan menjadikan bahasa
sebagai sumber kegemilangan sesebuah tamadun manusia.
Aplikasi 3 :
Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat

Mac 2014
Semua pelajar
PK Kokurikulum
AJK Program & Guru Penasihat
Guru mata Pelajaran Bahasa Malaysia .

Proses Kerja

Kertas Cadangan Penetapan tarikh, anggaran perbelanjaan, agihan tugas.


Urusan Surat-menyurat Kepada :
Penceramah
Waris
Pelajar terlibat
Taklimat Perlasanaan Program dan Pembahagian Tugas AJK
Perlaksanaan Program
Pemantauan Pentadbir
Laporan dan Dokumentasi

Kekangan

Kehadiran pelajar
Kerjasama dan penglibatan pelajar kurang memainkan peranan
Pentadbir sekolah / AJK bertugas.
Borang penilaian di akhir program
Soal selidik keberkesanan program kepada pelajar
Berdasarkan penilaian yang dibuat, penambahbaikan akan dibuat dari semasa ke semasa untuk
meningkatkan keberkesanan program

Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan
PELAN OPERASI 2
Nama Projek

Pertandingan Mengarang Cerpen, Esei, Sajak, Pantun, Seloka, Kartun dalam Bahasa Malaysia
untuk bahan majalah sekolah

Objektif

Melahirkan pelajar yang berdaya kepimpinan dan berdisiplin dalam mengendalikan sesuatu
program.
Aplikasi 5 :
Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat

April 2014
Semua pelajar
PK Kokurikulum
Penyelaras & Guru Penasihat
AJK Program.

Proses Kerja

Kertas Cadangan Penetapan tarikh, anggaran perbelanjaan, agihan tugas.


Urusan Surat-menyurat Kepada :
AJK Program
Waris
Pelajar terlibat
Taklimat Perlasanaan Program dan Pembahagian Tugas AJK
Perlaksanaan Program
Pemantauan Pentadbir
Laporan dan Dokumentasi

Kekangan

Kehadiran pelajar
Masa dan Kewangan

Pemantauan
Penilaian

Pentadbir sekolah / AJK bertugas.


Borang penilaian di akhir program
Soal selidik keberkesanan program kepada pelajar

Penambahbaikan

Berdasarkan penilaian yang dibuat, penambahbaikan akan dibuat dari semasa ke semasa untuk
meningkatkan keberkesanan program

PELAN OPERASI 3
Nama Projek

Pertandingan Forum Remaja Menengah Atas

Objektif

Melahirkan pelajar yang aktif dalam bidang koakademik


Aplikasi 10 :
Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

Tempoh
Kumpulan Sasaran

Jun 2014
Semua pelajar

Guru Terlibat

PK Kokurikulum
SU Persatuan
AJK Program

Proses Kerja

Kertas Cadangan Penetapan tarikh, anggaran perbelanjaan, agihan tugas.


Urusan Surat-menyurat Kepada :
AJK
Waris
Pelajar
Taklimat Perlasanaan Program dan Pembahagian Tugas AJK
Perlaksanaan Program
Pemantauan Pentadbir
Laporan dan Dokumentasi

Kekangan

Kehadiran pelajar
Kerjasama dan penglibatan pelajar kurang memainkan peranan

Pemantauan
Penilaian

Pentadbir sekolah / AJK bertugas.


Borang penilaian di akhir program
Soal selidik keberkesanan program kepada pelajar

Penambahbaikan

Berdasarkan penilaian yang dibuat, penambahbaikan akan dibuat dari semasa ke semasa untuk
meningkatkan keberkesanan program

PELAKSANAAN PROGRAM (CARTA GANTT)

BIL PROGRAM

Gemilang Bahasa

Pertandingan Mengarang Esei, cerpen,


Sajak, Pantun, Seloka, Kartun untuk
Majalah Sekolah

Pertandingan Forum Remaja

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

T.O.V, O.T.1 DAN ETR- BIDANG, ISU STRATEGI, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI , SASARAN DAN STRATEGI

BIDANG
Kehadiran
Pelajar

ISU
STRATEGI
Mewajibkan
kehadiran
pelajar
ke
perjumpaan

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

Peningkatan
dalam
peratusan
kehadiran

Mencapai 90% 90%


kehadiran untuk pelajar
setiap
hadir
perjumpaan.

SASARAN
TOV
OT1
ETR
81%
86%
90%

60
orang

1. memberikan
markah merit dan
sijil
penghargaan
kepada pelajar yang
mencapai kehadiran
penuh.

Penyertaan
Pelajar

Memberi
peluang kepada
murid yang
berminat untuk
menyertai kelab
dan
pertandingan
dalam sekolah

Lebih ramai
murid terlibat

Mencungkil
bakat untuk
diketengahkan
sebagai pasukan
sekolah

Bilangan
murid
bertambah

40
orang

Pencapaian

Menyertai
pertandingan
peringkat
bahagian

Lebih banyak
pasukan
dihantar untuk
mewakili
sekolah

Murid
mendapat
latihan
secukupnya
bagi menguji
kebolehan dan
keupayaan diri

Mendap
at
tempat
dalam
pertandi
ngan
yang
disertai

Penyer Penyer Penyer 1. Memberi mata


taan
taan
taan
merit kepada
pering pering pering
pelajar yang hadir
kat
kat
kat
setiap perjumpaan.
bahgia negeri keban 2. Sistem giliran dan
n
gsaan
kumpulan untuk
sesi latihan

Contoh Rancangan Mingguan


Kelab/Permainan : Persatuan Bahasa Malaysia

50
orang

STRATEGI

1. Keahlian Kelab
secara terbuka
kepada pelajar
tingkatan Per. T1,
T2 dan T4 petang.
2. Memberi sijil
keahlian kepada
setiap penyertaan
mengikut keaktifan.

Laporan Aktivti
Tarikh
Hari
Masa
Kehadiran
GuruPenasihat/
Pemimpin
yg
hadir
Tajuk
aktiviti/
Program
Objektif Aktiviti/
Program
Aktiviti

Rumusan

25/1/2014
Isnin
2.30 - 4.30 petang
Cikgu Mohamad Nor Izwan Othman
Cikgu Mohd. Fisal Ismail
Kemahiran asas bahasa
1. Mengetahui jenis jenis disiplin bahasa
2. Menunjuk contoh komponen sastera dalam bahasa Melayu yang di hasilkan
1. Mengambil kehadiran pelajar (10 minit)
2. Guru menerangkan secara teori penghasilan karya tertentu contohnya sajak, puisi, atau pantun (30 minit)
3. Pelajar cuba menghasilkan karya berdasarkan kreativiti dan hasil karya yang asli (60 minit)
4. Guru memilih karya terbaik dan menunjukkannya kepada ahli yang lain (10 minit)
5. Perjumpaan ditangguhkan dan pelajar bersurai
Ahli-ahli kelab telah mengetahui asas-asas dalam bahasa Melayu terutamanya yang berkaitan dengan aspek
komponen sastera dan karya kreatif yang bersifat asli dan ciptaan pelajar atau ahali sendiri.

Disediakan oleh
Nama Pelapor/Jawatan Fatin Syafiqah Mohd Nazri/Setiausaha
Disahkan oleh[tidak perlu tandatangan]
Nama
Guru Cikgu Mohamad Nor Izwan
Penasihat
Othman

SMK LUTONG

MODUL TIGA TAHUN (2014-2016)


PERSATUAN BAHASA MALAYSIA
1
.
2
.

Badan

: Persatuan Bahasa Malaysia

Pengenalan

: Pertubuhan Persatuan Bahasa Malaysia secara amnya adalah bertujuan untuk membina modal insan negara
dengan memupuk dan mengembangkan potensi seseorang individu yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani, sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. Pertubuhan ini
menggalakkan penggunaan Bahasa Malaysia selain memperkenalkan pelbagai seni warisan khususnya. Di
samping membolehkan pelajar menggunakan ilmu pengetahuan sedia ada mereka tentang Bahasa Malaysia
dalam mewujudkan masyarakat yang mementingkan Bahasa Malaysia. Dengan ini, kesedaran tentang
kepentingan Bahasa Malaysia dapat diwarisi dan seterusnya dihargai oleh pelajar khasnya ahli-ahli
persatuan.

3
.

Matlamat

4
.

Objektif

Ahli-ahli persatuan ini terdiri daripada pelajar-pelajar sesi pagi dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 yang
memahami dan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia kerana semua aktiviti yang dijalankan
disampaikan dalam Bahasa Malaysia.Aras-aras tertentu ditetapkan mengikut tahap pelajar yang berada
dalam tingkatan yang berlainan dan juga pengalaman mereka yang berbeza. Aktiviti yang berlainan aras
akan diberikan kepada setiap kategori, iaitu:
Aras 1: pelajar tingkatan 1, 2, 3 atau tahun pertama dalam Persatuan Bahasa Malaysia
Aras 2: pelajar tingkatan 4 atau tahun kedua dalam Persatuan Bahasa Malaysia
Aras 3: pelajar tingkatan 5 & 6 atau tahun ketiga dalam Persatuan Bahasa Malaysia
: Persatuan Bahasa Malaysia ditubuhkan sebagai sebahagian usaha berterusan pihak sekolah untuk
memperkembangkan lagi insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial.
: Bahasa Malaysia merupakan satu bidang bahasa yang luas dan menarik. Oleh yang demikian, aktivitiaktiviti Persatuan Bahasa Malaysia dirancang supaya pelajar dapat:
(a) memupuk minat dan menghayati keindahan Bahasa Malaysia.
(b) menerokai pelbagai bidang seni dan warisan budaya yang biasanya tidak termasuk dalam sukatan
pelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia KBSM.
(c) memperkembang dan meningkatkan tahap penguasaan dan kemahiran-kemahiran pelajar dalam
bidang Bahasa Malaysia.
(d) memupuk sikap-sikap yang positif menerusi aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
(e) mendirikan kebolehan kepimpinan yang baik.

5
.

Prinsipprinsip

6
.

Target/Sasara
n

(a) Membantu pelajar menguasai teknik mendengar, bercakap dan membaca dengan betul.
(b) Mencungkil dan memperkembangkan bakat pelajar dalam menulis, mengarang, menghasilkan karya
kreatif dan sebagainya.
(c) Menghayati hasil karya Bahasa Malaysia.
(d) Menyemai keupayaan kepimpinan di kalangan pelajar.

Aras 1/ Tahun 1 (2014)


1. Pelajar dapat mengetahui asal- usul
dan teori
2. Pelajar dapat mengetahui sejarah
puisi dengan cara yang betul untuk
menyampaikan puisi.

3. Pelajar dapat mengetahui jenisjenis karangan dan cara menulis


karangan dengan betul.
Pelajar akan mencuba menulis
karangan yang pendek dengan
tajuk yang senang.

Aras 2/ Tahun 2 (2015)


1. Pelajar dapat mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran yang
ada untuk menulis ayat-ayat dalam
bentuk karangan
2. Pelajar dapat menghafal dan
memahami
sekurang-kurangnya
lima buah puisi.

3. Taraf dan kemahiran menulis


pelajar
ditingkatkan
dengan
menetapkan tajuk karangan dengan
panjangnya dalam lingkungan 800
patah perkataan.

Aras 3/ Tahun 3 (2016)


1. Pelajar dapat menulis sajak dalam
ayat yang gramatis
2. Pelajar dapat menghayati dan
menyampaikan puisi dengan gaya
dan intonasi yang betul.
Pelajar dapat mereka cipta puisi
sendiri.
3. Pelajar dapat menetapkan tajuk
karangan sendiri
Pelajar akan memilih tajuk sendiri
dan mereka cipta karangan.

7. Modul
BIL AKTIVITI
1.

:
OBJEKTIF

PERLAKSANAAN

TEMPAT

TEMPOH

Kertas Projek
(puisi)
Aras 1
Projek asal- usul dan Mendedahkan pelajar kepada seni
teori-teori penulisan penulisan dari segi asal usul, teori dan
serta pelbagai bentuk teknik penulisan.
tulisan puisi
Menghayati kecantikan dan kesenian
penulisan puisi.
Meningkatkan minat pelajar terhadap
seni penulisan puisi.
Memupuk
sikap bekerjasama antara
ahli-ahli kumpulan.

Pelajar-pelajar perlu mencari maklumat Kelas


tentang asal usul dan teori- teori penulisan
puisi dari pelbagai sumber atau saluran
yang berlainan.
Seterusnya, pelajar-pelajar perlu membuat
rumusan tentang asal- usul, teori penulisan
serta pelbagai bentuk tulisan puisi
berdasarkan maklumat-maklumat yang
diperoleh.
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
berkumpulan.
Kelas
Kerja
penulisan Mempraktikkan teknik/ cara penulisan Pelajar perlu membawa kertas
untuk
perkataan-perkataan
puisi yang betul .
mencuba menulis perkataan puisi.
dalam tulisan puisi
Menulis perkatan-perkataan dalam Pelajar berlatih menulis puisi berdasarkan
satu per satu.
tulisan puisi.
perkataan-perkataan yang disediakan.
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
individu.

6 jam

Aras 2
Kelas
Penulisan puisi dalam Mempraktikkan teknik/ cara penulisan Pelajar perlu membawa kertas
untuk
bentuk ayat.
puisi yang betul.
menulis ayat-ayat dalam tulisan puisi.
Pelajar berlatih menulis puisi berdasarkan
ayat-ayat yang disediakan.
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
individu.

4 jam

2 jam

2.

Mempraktikkan teknik/ cara penulisan


Aras 3
puisi yang betul.
Kelas
Penulisan
sajak Menghayati seni penulisan puisi.
Pelajar perlu membawa kertas dan untuk
dalam tulisan puisi
menulis sajak dalam tulisan puisi.
untuk dipamerkan.
Pelajar berlatih menulis puisi berdasarkan
sajak yang dihasilkan oleh pelajar sendiri.
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
individu.
Kuiz/ Perbahasan
Aras 1
Kuiz
pengetahuan Mendedahkan pelajar kepada pelbagai
asas dan pelbagai jenis peribahasa .
jenis peribahasa
Menghayati kecantikan dan kesenian
peribahasa-peribahasa tersebut.
Menambahkan
ilmu
pengetahuan
sampingan.
Menggalakkan pembacaan buku-buku
yang berfaedah.

Pelajar dibahagi dalam kumpulan dan akan Kelas.


berada dalam kumpulan yang sama untuk
aras-aras berikutnya.
Pelajar diberi kuiz tentang pengetahuan
asas dan juga maksud-maksud pelbagai
jenis peribahasa.
Kuiz
dijalankan
dalam
bentuk
pertandingan.

4 jam

Kelas.

4 jam

Merangsang daya pemikiran pelajar.


Pelajar diberi tajuk perbahasan yang Kelas.
Menambahkan
ilmu
pengetahuan berkaitan dengan isu-isu semasa.
sampingan.
Pelajar diberi masa yang mencukupi untuk

4 jam

Mendedahkan pelajar kepada peribahasa


ming ju jin hua.
Meningkatkan daya kreativiti pelajar.
Aras 2
Menambahkan
ilmu
pengetahuan
Kuiz
pengetahuan sampingan.
aras lebih tinggi dan Menggalakkan pembacaan buku-buku
peribahasa.
yang berfaedah.

Aras 3
Perbahasan

4 jam

Pelajar berada dalam kumpulan yang sama.


Pelajar diberi kuiz tentang pengetahuan
yang beraras lebih tinggi dan juga maksudmaksud ming ju jin hua dsb.
Pelajar juga diminta untuk menghasilkan
karya kreatif seperti puisi, sajak dan
sebagainya.
Pelajar perlu mempersembahkan hasil kerja

Menggalakkan pembacaan bahan bacaan bersiap sedia.


sampingan yang berfaedah.
Perbahasan- setiap pelajar diberi masa yang
Menyemai sikap-sikap positif seperti mencukupi untuk mengemukakan hujahrasional dsb.
hujah mereka.
3.

Karangan
Aras 1
Pendedahan kepada
cara/ teknik penulisan
karangan yang betul.

4.

Pelajar diperkenalkan dengan jenis-jenis


karangan yang berlainan dan didedahkan Kelas.
kepada teknik-teknik penulisan jenis
karangan yang berlainan.
Pelajar diberi contoh jenis karangan yang
berbeza.
Pelajar diminta menulis karangan pendek
Menggalakkan pelajar menulis karangan dengan tajuk yang senang.
bertahap lebih tinggi.
Pelajar akan diberi tajuk karangan yang
lebih tinggi arasnya.
Kelas.
Aras 2
Pelajar dikehendaki menyiapkan karangan
Penulisan karangan
dalam masa yang ditetapkan.
yang lebih panjang
Menggalakkan pelajar menulis karangan Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
(dalam
lingkungan bertahap lebih tinggi.
individu.
350 pp)
Menggalakkan pembacaan bahan bacaan
sampingan.
Pelajar akan diberi tajuk karangan yang
susah dan memerlukan pembacaan Kelas.
sampingan.
Aras 3
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
Penulisan karangan
individu.
(dalam
lingkungan
800 pp)
Perayaan-perayaan
bangsa Melayu
Aras 1
Pengenalan

Menggalakkan penulisan kreatif.


Memperkenalkan jenis-jenis karangan
yang ada.
Mendedahkan pelajar terhadap teknik
penulisan karangan yang betul.

kepada Mendedahkan pelajar terhadap perayaan- Pelajar dikehendaki mencari maklumat asas Kelas.

4 jam

4 jam

4 jam

4 jam

perayaan-perayaan
bangsa Melayu.

perayaan bangsa Melayu.


Mengenali budaya dan warisan bangsa
melayu
Menggalakkan pembacaan tambahan.

Pelajar dikehendaki mencari maklumat


tentang sebab dan bagaimana perayaan- Kelas.
perayaan tersebut disambut.
Pelajar
membuat
pembentangan
berdasarkan maklumat yang diperoleh.
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
berkumpulan.

Aras 2
Sebab
dan
cara
menyambut
perayaan-perayaan
bangsa Melayu
.

Aras 3
Asal-usul
perayaan
Melayu.
5.

Pelajar dikehendaki mencari maklumat


tentang
asal-usul
perayaan-perayaan Kelas.
tersebut.
Pelajar
dikehendaki
membuat
pembentangan berdasarkan maklumat yang
diperoleh.
Pelajar menjalankan aktiviti ini dalam
kumpulan.

perayaanbangsa

Penayangan
video/
berlakon
Aras 1
Penentuan
gaya
bahasa
ayat-ayat
pertuturan
dalam
filem
yang
ditayangkan.

tentang perayaan-perayaan bangsa Melayu.


Pelajar membuat pembentangan tentang
perayaan-perayaan bangsa Melayu dalam
kelas.
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
berkumpulan.

Menentukan
gaya
bahasa
yang
digunakan dalam pertuturan harian.
Menggalakkan penggunaan bahasa yang
sopan dalam pertuturan harian.

Pelajar dikehendaki menentukan gaya Kelas.


bahasa dsb dalam pertuturan watak-watak
dalam filem yang ditayangkan.
Pelajar dikehendaki memberi komen
terhadap penggunaan gaya bahasa, struktur
ayat dsb.

Menentukan pengajaran daripada filem


yang ditayangkan.
Pelajar

dikehendaki

menyatakan

4 jam

4 jam

4 jam

4 jam

6.

Mencadangkan pembaikan kepada filem pengajaran


daripada
filem
yang Kelas.
Aras 2
yang ditayangkan.
ditayangkan.
Penentuan pengajaran
Pelajar dikehendaki mencadangkan caradalam filem yang
cara untuk memperbaiki jalan cerita, gaya
ditayangkan.
bahasa, pertuturan dsb bagi filem tersebut.
Menggalakkan daya kreativiti.
Memupuk sikap-sikap positif seperti Pelajar dikehendaki menulis skrip lakonan
keberanian dsb.
dan melakonkan hasil karya mereka.
Kelas
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
berkumpulan.
Aras 3
Lakonan
Prosa
Aras 1
Pendedahan kepada
sejarah prosa dan cara
menyampaikan prosa
yang betul.

Mendedahkan pelajar terhadap jenis- Guru akan memberi taklimat tentang jenis- Kelas.
jenis prosa yang ada.
jenis prosa yang ada dengan berfokuskan
Mengetahui cara menyampaikan prosa kepada prosa.
dengan cara yang betul.
Pelajar akan diajar cara menyampaikan
prosa yang betul.
Pelajar
akan
dibahagikan
kepada
kumpulan.
Setiap kumpulan dikehendaki membuat
catatan dan mencari maklumat tambahan
tentang sejarah prosa
Aras 2
Mengenali prosa.
Penghafalan
dan Menghayati kecantikan dan kesenian Guru memperkenalkan buku-buku yang Kelas.
pemahaman prosa
prosa
mengandungi prosa.
Pelajar
dikehendaki
memilih
dan
menghafal serta memahami sekurangkurangnya lima buah prosa
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
berkumpulan.
Aras 3

4 jam

4 jam

4 jam

Menghasilkan
sendiri.

prosa Menghasilkan prosa sendiri.


Pelajar dikehendaki menghasilkan prosa
Menyampaikan prosa dengan cara yang sendiri dan menyampaikannya.
Kelas.
betul.
Pelajar dikehendaki menyampaikan prosa
Mengembangkan daya kreativiti.
nukilan mereka dengan gaya dan intonasi
Menggalakan budaya persaingan yang yang betul .
sihat.
Pelajar menjalankan aktiviti ini secara
individu.
Aktiviti ini dijalankan dalam bentuk
pertandingan.

4 jam

Anda mungkin juga menyukai