Anda di halaman 1dari 24

KEPERLUAN TERAPI UNTUK MURID PENDIDIKAN KHAS

TERAPI DALAM PENDIDIKAN KHAS


Secara umumnya, topik ini membicarakan kepada penggunaan terapi dalam
Pendidikan Khas. Segala pengetahuan dan kemahiran kaedah terapi ini disampaikan
kepada pelajar secara teori dan amali. Selain itu, menumpukan kepada perancangan
aktiviti terapi fisio dan terapi cara kerja membentuk strategi pelaksanaan, dan
melatihkemahiran terapi muzik, nyanyian, pergerakan kreatif, drama dan kemahiran
seni. Latihan kemahiran terapi ini dilaksanakan di dalam dan di luar institut.
Objektif Terapi
1. Dapat mengenalpasti keperluan terapi untuk perkembangan diri murid bermasalah
pembelajaran secara menyeluruh.
2. Untuk melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti terapi yang bersesuaian untuk murid
yang bermasalah.

Keperluan Terapi
1. Melatih murid-murid bermasalah pembelajaran menguasai kemahiran-kemahiran
tertentu yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian.
2.

Mewujudkan suasana persekitaran yang menyeronokkan.

3. Meransang murid untuk bergerak-balas secara positif terhadap sesuatu kemahiran.


4.

Meningkatkan perkembangan fungsi kognitif, emosi, sosial, dan psikomotor murid

bermasalah pembelajaran.

Definisi Terapi
Menurut kamus perubatan Mosby (2001) terapi didefinisikan dengan rawatan pemulihan
ke atas pesakit yang pernah menghidapi sebarang penyakit atau mengalami sesuatu
kecederaan bertujuan mengembalikan kefungsian badan secara normal.
Definisi terapi dalam konteks pendidikan ialah kaedah untuk membantu seseorang
murid untuk bergerak-balas terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran. Konsep terapi
dalam konteks pendidikan ialah didasari dari konsep kepelbagaian kategori individu
berkeperluan khas. Dengan itu, kaedah terapi dapat membantu murid-murid
bermasalah dan ketidakupayaan pembelajaran mencapai perkembangan dari segi
kognitif, emosi, sosial atau psikomotor.
Oleh yang demikian, terapi dalam pendidikan khas adalah salah-satu kaedah
yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aktiviti-aktiviti dalam
terapi dapat membantu murid menguasai sesuatu kemahiran ke peringkat yang lebih
tinggi.
Jenis-Jenis Terapi
Antara jenis-jenis terapi yang boleh diaplikasikan dalam pendidikan khas yang
bermasalah pembelajaran ialah:
1. Terapi fisio dan terapi cara kerja.
2. Terapi seni.

3. Terapi berkuda.

4. Terapi pasir.
5. Terapi muzik dan nyayian.
6. Pergerakan kreatif dan drama.
7. Terapi Hidro (Air)
8. Terapi alternatif
9. Terapi pertuturan

TERAPI FISIO
Terapi fisio dan terapi cara kerja ialah salah satu cara yang dapat membantu murid
pendidikan khas yang bermasalah pembelajaran. Di bawah ini menerangkan mengenai
apa yang dimaksudkan pergerakan kreatif dan drama tersebut.
Definisi Fisio
Definisi terapi fisio atau terapi fizikal berdasarkan kamus perubatan Mosby (2001) ialah
rawatan ke atas ketidakupayaan pada seseorag individu dengan menggunakan agenagen fizikal dan kaedah seperti berikut:
1. Mengurut.
2. Manipulasi.
3. Latihan teraputik
4. Penyejukan dan pemanasan
5. Terapi hidro.
6. Ransangan menggunakan elektrik.
7. Ransangan menggunakan cahaya.

6.2 Aktiviti Fisio

Aktiviti fisio perlu dilakukan oleh ahli fisio yang berkemahiran dan boleh diperolehi di
pusat-pusat perubatan. Namun demikian, terapi fisio yang mudah masih boleh
dilaksanakan berdasarkan masalah pembelajaran di sekolah. Antaranya ialah:
1. Mengurut.

1. Merenyuk.
2. Mencubit.
3. Menguli.
4. Mengoyak.
5. Menggentel.
6. Menggunting.
7. Mencabut.
8. Menggenggam.
9. Menggaru.
10. Memicit.

Latihan yang berpusatkan psikomotor kasar:


1. Melambung.
2. Membaling.
3. Menyambut.
4. Menolak.
5. Menarik

6. Melompat.
7. Menendang.
8. Memukul.
9. Berlari.
10. Berjalan.

Latihan imbangan:
1. Berdiri di atas kerusi.
2. Berjalan di atas tali
3. Membawa buku di atas kepala
4. Membawa bola ping pong dengan sudu.
5. Berdiri sebelah kaki.

Latihan kordinasi:
1. Melambung dan menyambung bola berbagai saiz
2. Memasukkan jarum ke dalam lubang manik.

Rawatan kebiasaan yang ditawarkan


1. Terapi senaman.
2. Perawatan elektrofizikal.
3. Shortwave diactomy, Interferrential therapy, TENS, Ultrasounds, Hot packs dan lainlain.
4. Teknik-teknik khas contoh; mobilisasi sendi.
Terapi Cara Kerja
Aktiviti cara kerja perlu dilakukan oleh ahli terapi cara kerja yang berkemahiran sahaja.
Peralatan untuk menjalankan aktivti terapi cara kerja hanya boleh didapati di pusatpusat perubatan dan pusat-pusat latihan tertentu sahaja. Namun begitu, terapi cara

kerja yang mudah boleh juga dilakukan dengan murid yang bermasalah pembelajaran
di sekolah. Antaranya:
1. Latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran hidup.
2. Latihan pravokasional
3. Latihan aktiviti membuka dan memasang alatan.
4. Latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran manipulatif

TERAPI SENI
Lukisan bukan sahaja memiliki seribu makna malah pelukisnya mampu meluahkan
perasaannya. Justeru itu seni lukis sudah lama diiktiraf sabagai salah satu daripada
jenis terapi membantu pesakit yang berhadapan dengan psikotik.
Definisi Seni
Seni membawa maksud yang terlalu global kerana setiap individu menjalani kehidupan
dengan pengalaman seni yang tersendiri dan berbeza. Seni boleh merangkumi seni
tari, seni muzik, seni visual, seni lukis, kraftangan, fesyen, dan lain-lain.
Kepentingan Seni
1. Sebagai pengalaman pandangan melalui imaginasi dan perasaan.
2. Sebagai pengalaman yang berlaku sepanjang hari.
3. Sebagai engalaman universal.
Komponen Pendidikan Seni
a) Seni Visual
-

melukis

membuat rekaan dan corak

membuat binaan

menghasilkan kraftangan

Objektif :
- mengembangkan bakat dan kreativiti
- menunjukkan kemahiran kognitif dan psikomotor pelajar
- menilai keindahan alam dan warisan budaya
- Mengenal, membezakan, dan menggunakan warna yang betul
- menghasilkan karya seni yang kreatif
- memberi peluang ke arah pengembangan diri pelajar / kerjaya
Objektif Melukis :
-

melakukan kemahiran motor kasar ( melalui aktiviti contengan)

mengawal pergerakan motor halus ( lakar, tekap, gunting dsb)

pergerakan motor halus bebas ( koyak, ramas, uli, gentel, gunting dsb)

menguasai kemahiran melukis ( lukis tanpa alatan di atas meja, udara, pasir)

menggunakan alatan seni lukis (mengenal dengan melihat, memegang, menama

dsb / mengetahui fungsi alatan / membuat lukisan dengan alatan/ mengetahui dan
mengubnakan unsur seni / penggunaan pelbagai media dan teknik. )
b) Muzik, Gerakan dan Drama
-

melibatkan seni persembahan iaitu nayanyian, permainan alat muzik,

pergerakan dan drama


Objektif:
-

mengembangkan bakat dan minat dalam bidang nyanyian, tarian dan lakonan

drama
-

mengamalkan semangat kerjasama dan berdisiplin dalam kumpulan

berkemahiran menggunakan alat muzik

melakukan gerakan mengikut rentak lagu

mengenal lagu berdasarkan melodi

mengawal koordinasi anggota anggota badan

melakonkan dan menghayati berbagai watak

mengawal dan mengamalkan tingkah laku yang baik

membina kemahiran sosial dengan rakan dan orang keliling

Peranan, faktor dan pertimbangan guru dalam mengendalikan pendidikan kesenian.


-

bersikap positif terhadap seni

berpengetahuan dan berkemahiran

kreatif

bepengetahuan tentang psikologi kanak-kanak

berpengetahuan tentang teori pembelajaran

menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif

memastikan peralatan dan bahan yang mencukupi

memastikan murid merasa selamat dan diterima

membentuk dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kerjasama dan

perkongsian
-

menadakan peluang untuk interaksi antara murid

mewujudkan iklim kreativiti dan ekspresi

RASIONAL PENDIDIKAN KESENIAAN UNTUK KANAK-KANAK KHAS


1. Kanak-kanak khas dilahirkan sebagai insan seni, ada potensi, Howard Gardner(1983)
2. Mereka berhak menerima PSV diberi peluang
3. PSV sebagai alat yang digunakan utk perkembangan diri
4. Sebagai alat utk capai FPK

5. membantu memudah cara / menggalakkan menyampaikan kehendak. Dalam kumpulan


normal mungkin tak boleh. Tapi dalam kumpulan yang sama mungkin dia boleh melalui
aktiviti seni yang melibatkan kerjasama, keyakinan dsb.
6. membantu membuat ekpresi disebabkan kesukaran ekpresi dalam keadaan normal. Co.
Knk bermasalah pertuturan akan ekpreskan keinginan, kehendak, keseronokan,
tenaga, emosi mereka melalui seni. Mereka tak malu

Pengajaran dan Pembelajaran Seni


1. Bidang Pengurusan Kehidupan

komponen pengurusan diri

komponen kemahiran manipulatif

komponen pengurusan tingkah laku

komponen kemahiran hidup

1. Bidang Akademik berfungsi

komponen Bahasa Melayu

komponen Matematik

komponen Bahasa Inggeris

Komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi

1. Bidang Kerohanian dan Nilai-nilai Murni

komponen Pendidikan Agama Islam

Komponen Pendidikan Moral

1. Bidang Riadah dan Kreativiti

Komponen Pendidikan Jasmani

Komponen Pendidikan Seni

Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan dan Drama

Komponen Pendidikan sains, Sosial dan Alam Sekitar

Fungsi Seni Dalam Pendidikan


1. Alat membantu perkembangan kanak-kanak.
2. Menggalakkan perkembangan fizikal, mental, estatik.
3. Menyumbang kepuasan diri.
4. Meningkatkan imaginasi kreatif.
5. Menyelesaikan masalah
6. Menekankan pemikiran yang asli, pelaksanaan, dan penilaian.
7. Menyumbang kepada perkembangan personaliti.
Definisi Terapi Seni
Menurut Waller dan Gilroy (1992), terapi seni didefinisikan sebagai
a form of therapy in which the making of visual images in the presence of a
qualified art therapist contributes toward externalization of thoughts and feelings which
may otherwise remain unexpressed. The images may have a diagnostic as well as a
therapeutic function in that they provide the patient and the therapist with a visible
record of the session and give indicators for further treatment.
Teknik Seni Visual
1. Lukisan
2. Kolaj
3. Mozek
4. Gurisan

5. Anyaman
6. Capan
7. Cetakan
8. Tiupan
9. Jahitan
10. Papier Mache
11. Model
12. Origami
13. Catan
14. Tekapan
Kefahaman Kemahiran Seni Visual Kepada Murid-Murid
Guru boleh memberi kefahaman murid melalui cara:
1. Tunjuk ajar.
2. Lawatan.
3. Simulasi
4. Membuat sendiri.
5. Contoh-contoh.
6. Perbincangan.
7. Menonton video.
8. Penggunaan ICT.

Masalah Yang Dihadapi Oleh Murid Bermasalah Pembelajaran Seni Visual


Antara masalah-masalah tersebut ialah:
1. Pengamatan
2. Kordinasi motor kasar dan motor halus.

3. Komunikasi.
4. Sosialisasi
5. Imaginasi
6. Pemahaman konsep
Kepentingan Seni Visual Kepada Murid
Antara kepentingan-kepentingan tersebut ialah:
1. Meningkatkan keupayaan berinteraksi dengan alam sekitar.
2. Meluahkan perasaan.
3. Menikmati keseronokan menjalani aktiviti.
4. Menguatkan daya imaginasi.
5. Menguatkan motor kasar dan motor halus.
6. Memperkembangkan bakat.
7. Menghayati nilai seni.

TERAPI ALTERNATIF
TERAPI HAIWAN BERKUDA
Olahraga berkuda ternyata memiliki manfaat untuk metode penyembuhan bagi berbagai
masalah anak. Mulai dari masalah psikologis, mental, emosional, lemah fizik,
kemampuan berbahasa dan berbicara, bahkan autisme.
1 Definisi Terapi Berkuda
Menurut Lisa McCallum, terapis berkuda dari Sleepy Hollow Therapeutic Riding Centre
dan South African Riding for the Disabled Association (Sarda): "Menunggang kuda
adalah satu kegiatan yang menyenangkan bagi kebanyakan orang, tetapi bagi anak-

anak yang memiliki keterbatasan, menunggang kuda tersebut boleh dijadikan sebagai
salah satu cara penyembuhan.
2 Kelebihan Terapi Berkuda
Setiap tahun, banyak orang merasakan manfaat dari terapi menunggang kuda dan
jumlahnya terus meningkat. Menurut McCallum, terapi berkuda tersebut memiliki tiga
manfaat utama, iaitu olahraga, pendidikan dan pengubatan. Ketiga-tiga hal ini sangat
diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak.
McCallum menjelaskan terapi biasa tidak berhasil kerana anak sudah antipasti terlebih
dahulu terhadap kegiatan terapi. Sedangkan aktiviti berkuda, anak-anak
memandangnya sebagai kegiatan bermain yang menyenangkan sehingga mereka
menjadi lebih rileks menjalaninya.
Berkuda boleh memotivasi anak yang memiliki masalah mental dan emosional, serta
kendala dalam belajar. Kegiatan ini membantu mereka berkonsentrasi, sabar, dan
disiplin tinggi. Aktiviti berkuda ini membolehkan wujudnya kerjasama antara kuda dan
penunggangnya. Saat belajar berkuda, akan tercipta ikatan emosi anak dengan kuda
yang dinaikinya.
Menurut McCallum lagi hubungan unik antara kuda dengan pengendaranya membantu
mengatasi ketakutan. Justeru, akan tumbuh rasa saling percaya antara anak dengan
kuda, hal inilah yang menjadi terapi emosi mereka. Untuk anak yang mengalami
kecacatan fizik, misalnya kaki lumpuh, berkuda adalah cara mereka menikmati
kebebasan yang selama ini tidak boleh mereka dapatkan saat berada di atas kursi roda.
Duduk di atas kuda juga akan melatih otot kaki mereka sehingga boleh berjalan. "Saat
menunggang kuda, otot-otot pada selangkangan anak akan merasakan sensasi seperti
saat berjalan kaki. Hal itu akan mengaktifkan otot-otot kaki sehingga perlahan-lahan si
anak akan boleh berjalan," kata McCallum.

TERAPI PASIR
Terapi Sandplay adalah satu bentuk psikoterapi cuba-cubaan untuk membentuk satu
hubungan dengan jiwa ke satu penyembuhan. Pengasasnya adalah ahli terapi orang
Switzerland Dora M. KALFF (1904-1990), yang berpangkalan teori-teorinya pada
prinsip-prinsip psikologi Jungian dan pada kerja Margaret Lowenfeld.
1 Definisi
Terapi Sandplay adalah satu sasaran proses untuk memudahkan penyembuhan
emosional dan perkembangan peribadi pelanggan-pelanggan. Sandplay boleh
ditambah melalui penggunaan terapi-terapi lain seperti dreamwork atau psikoterapi.
Satu proses pusat adalah pelanggan itu adalah diberi peluang bagi memilih daripada
satu kepelbagaian benda-benda dan angka-angka dengan satu gol mewakili dunia
dalaman mereka. Tindakan-tindakan itu dan keputusan-keputusan sandplay adalah
kemudiannya ditafsir secara simbolik oleh pelanggan. Proses interpretasi itu dibantu
oleh ahli terapi.
Menurut Bradway dan McCoard (1997), kanak-kanak yang dipanggil Kathy
yang datang untuk terapi kerana mengalami masalah-masalah kebimbangan,
kegagalan dan kemarahannya yang telah membina sejak bertahun-tahun. Dia takut
menyatakan kemarahannya dan lazimnya diletakkan dipagari dalam dulang pasir itu.
Dengan meletakkan kelilingnya binatang-binatang hutan, dia berupaya menghayati satu
kemampuan melakukan sesuatu kira-kira mengawal binatang-binatang ini dan, dia
bermain meriam iaitu alat permainan dalam dulang pasir dan terus memainkan
perasaan positif terhadap saya. Dia telah tanam badan kami istana pasir bersama
dalam dulang tersebut.

2 Cara Terapi Pasir


1. Menanam badan.
2. Membina istana pasir.
3. Bermain ting-ting dalam pasir.
4. Genggam pasir.
5. Buka selipar dan cecahkan kaki pelajar dalam pasir.
3 Tempat-Tempat Yang Sesuai
1. Di kawasan lapang.
2. Di tepi pantai.
3. Dalam bekas berisi pasir.

TERAPI MUZIK
Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi dimana getaran tenaga bunyi bergetar pada
tahap-tahap berbeza. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh dan minda kita.
Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan
kita, muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan.
Definisi Terapi Muzik
Menurut The American Music Theraphy Association (Peters, 2000), terapi muzik
bermaksud
a planned, goal-directed process of ineraction and intervention, bassed on
assessment evaluation of individual clients specific needs, strengths, and weakness, in
which music or music based experiences examples: (singing, playing music
instruments, moving or listening music) are specifically prescribed to be used by
specially trained personnel to influence positive changes in an individuals condition,
skills, thoughts, feelings or behaviours.

Sejarah terapi muzik telah termaktub sejak zaman purba. Di mana sebuah
buku ajaran Cina I Ching menyatakan muzik mempunyai kuasa untuk menenangkan
ketegangan dalaman dan juga berupaya untuk mengurangkan gangguan emosi
seseorang (http://ms.shvoong.com/huminities/musicology).
Jenis Peralatan Muzik
Antara jenis-jenis peralatan muzik ini ialah:
1 Muzik Tradisional
Dipalu

-loceng, gong, kompang.

Digesek

-rebab, gambus, oud, kecapi.

Ditiup

-serunai, seruling,nafiri.

Digoncang

-angklung.

2 Muzik Barat
Perkusi tidak berpic

-loceng, tamborin, kerincing, dram bess.

Tiup dan bras


Bertali

-rekoder, trompet, seksofon.


-gitar, piano, biola, kecapi berkaki.

3 Langkah-langkah Bermain Peralatan Muzik


1. Memperkenalkan alat muzik.
2. Demonstrasi
3. Warming up.
4. Teknik bermain dengan betul.
5. Postur badan yang betul
6. Menyembunyikan corak/pola ritma.
7. Memainkan pola/corak ritma.
8. Bermain ikut giliran.

9. Membuat gerakan yang sesuai.


10. Bermain secara keseluruhan.
Muzik Sebagai Satu Cara Rawatan
1. Muzik melibatkan tingkah-laku manusia yang universal.
2. Muzik adalah berdasarkan bentuk fizikal.
3. Muzik adalah fenomena yang boleh memberi kesan kepada manusia.
4. Muzik memberi interaksi antara sesama individu.
5. Muzik adalah suatu bentuk yang unik dalam komunikasi secara verbal.
6. Muzik mempunyai nilai estetikadan pengalaman kreatif.
7. Muzik merupakan sumber epada keseronokan.
8. Muzik adalah hubungan intergrasi kepada emosi seperti amalan dalam
biologikal dan neurogikal.

Kebaikan Terapi Muzik


Kebaikan terapi muzik dalam beberapa bahagian iaitu:
1. Murid Terencat Akal
1. Meningkatkan kemahiran berkmunikasi.
2. Meningkatkan kemahiran akademik.
3. Meningkatkan kemahiran psikomotor.
4. Meningkatkan kemahiran bersosial dan emosi.
5. Meningkatkan kemahiran hidup berdikari.
6. Meningkatkan kemahiran berseronok.
2 Murid Bermasalah Pembelajaran
1. Meningkatkan kemahiran kawalan tingkah-laku.
2. Meningkatkan kemahiran penglihatan dan pendengaran.
3. Meningkatkan kemahiran akedemik

budaya,

4. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi.


5. Meningkatkan kemahiran bermuzik.
6. Meningkatkan kemahiran berseronok.
3 Murid Bermasalah Kesihatan
1. Intervensi dapat mengurangkan kesakitan dan membantu pergerakan.
2. Intervensi mempunyai pengaruh positif pada otot.
3. Intervensi menguatkan otot.
4. Intervensi mengawal pergerakan fizikal.
5. Menyediakan pengalaman berkomunikasi.
6. Meningkatkan penghargaan diri.
7. Sebagai peluang untuk meningkatkan kemahiran sosial.
4 Murid Bermasalah Komunikasi
1. Meningkatkan kemahiran pernafasan.
2. Meningkatkan kemahiran reseptif dan ekspresif.
3. Meningkatkan kemahiran artikulasi.
4. Meningkatkan kemahiran kelancaran pertuturan.
5. Meningkatkan kemahiran pembetulan suara.
6. Memulihkan pertuturan dan bahasa individu afasia.
7. Meningkatkan keyakinan diri, luahan emosi diri dan interaksi.
5 Murid Autistik
1. Menghasilkan komunikasi.
2. Meningkatkan kemahiran pertuturan dan bahasa.
3. Meningkatkan kemahiran interaksi sosial.
4. Meningkatkan kemahiran mengenal diri sendiri dan luahan emosi.
5. Meningkatkan kemahiran kognitif.
6 Nyanyian Lagu Kanak-Kanak

Nyayian lagu kanak-kanak boleh melibatkan pergerakan anggota badan, nyayian


bertema, nyayian tanpa muzik, nyanyian dengan iringan muzik. Unsur lagu nyayian
kanak-kanak adalah mudah difahami, tradisional, jenaka dan berpendidikan.
Gianna, ahli terapi muzik Josh menyatakan bahawa seseorang mempunyai
berbagai cara dan strategi yang berbeza untuk belajar, dan pakar juga tidak dapat
menyatakan dengan tepat bagaimana otak memproses maklumat. Tetapi muzik boleh
menolong melahirkan proses tersebut. Gianna merasakan bahawa cara yang paling
baik untuk menolong Josh Clark (down syndrom) mengingati nama akhirnya ialah
melalui lagu yang disukainya iaitu Twinkle, twinkle, twinkle little star. Gianna dapati
bahawa Josh dengan mudah mengingati rentak lagu tersebut dan menyanyikan hurufhuruf dalam nama akhirnya. Dalam satu minggu Josh telah dapat mengeja Clark. Di
sini, penulis menyatakan, tanpa terapi muzik mungkin ia akan memakan masa yang
lebih lama untuk Josh mengingat dan mengeja nama akhir keluarganya. Mungkin
beberapa minggu atau beberapa bulan.

PERGERAKAN KREATIF DAN DRAMA


Pergerakan Kreatif Dan Drama
Pergerakan kreatif dan drama ialah salah satu cara yang dapat membantu murid
pendidikan khas yang bermasalah pembelajaran. Di bawah ini menerangkan mengenai
apa yang dimaksudkan pergerakan kreatif dan drama tersebut.
11.1 Definisi Pergerakan Kreatif
Pergerakan kreatif ialah intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang
dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Unsur pergerakan iaitu tubuh badan,
ruang, masa dan daya memudahkan individu berkomunikasi di samping meningkatkan
potensi seperti ritma, kreativiti, kebebasan, dan pengucapan melalui pergerakan.

Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembangkan kesedaran dan fahaman


konsep-konsep pergerakan.
11.2 Tema Pergerakan
Menurut Buku Panduan Guru bertajuk Pergerakan Kreatif oleh kementerian
Pendidikan Malaysia (1997), pergerakan kreatif mempunyai 16 tema dalam pengajaran
dan pembelajaran iaitu:
1. Kesedaran tubuh badan
2. Kesedaran rintangan kepada beban dan masa
3. Kesedaran ruang
4. Aliran beban badan dalam ruang dan masa
5. Penyesuaian terhadap kawan.
6. Penggunaan tubuh badan sebagai alat.
7. Lapan lakuan daya asas
8. Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan.
9. Bentuk-bentuk pergerakan.
10. Gabungan lakuan daya asas.
11. Orientasi ruang
12. Guna tubuh badan untuk menekan bentuk dan daya dalam pergerakan.
13. Penaikan dari lantai.
14. Kesedaran berkumpulan.
15. Formasi pergerakan dalam kumpulan.
16. Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan.
11.3 Definisi Drama
Drama ialah sebuah cerita atau paparan yang diterjemahkan dalam bentuk
lakonan ke atas watak-watak tertentu. Drama melibatkan lakonan berskrip, pergerakan
tubuh badan dan ekspresi mimik muka.

11.4 Pergerakan Kreatif Dan Drama Dalam Pendidikan Khas


Memandangkan murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran
mempunyai masalah dari segi imaginasi, pemahaman konsep, sosialisasi, kordinasi
motor kasar dan motor halus dan komunikasi, pegerakan kreatif dan drama perlu
diubahsuai kepada bentuk yang paing mudah.
Mereka boleh dilatih melakukan pergerakan kreatif dan lakonan watak-watak
mudah secara hafalan. Kandungan cerita dalam sebuah drama terdiri daripada unsurunsur yang mudah difahami seperti tema flora dan fauna serta keluarga.

TERAPI HIDRO (AIR)


Pemilihan program rekreasi renang/hidroterapi bagi murid-murid Program Pendidikan
Khas adalah bagi memberi peluang kepada murid-murid bermasalah pembelajaran
menjalani aktiviti dan program yang sama seperti murid-murid normal yang lain.
Program yang dirancang biasanya merupakan program awalan atau permulaan renang.
Murid diajar berenang dan bermain air di dalam kolam yang cetek. Kawasan yang
paling dalam di kolam tersebut berukuran 1 meter.
Terapi hidro di lihat sesuai untuk perkembangan fizikal kerana kombinasi pergerakan
motor kasar dan halus serta mental murid dapat dirangsang secara serentak.
Pergerakan dalam air didapati lebih mudah dan bebas serta tidak dibebani oleh
keperluan alatan sokongan selain daya apungan air sahaja.
Rangsangan air yang secara semulajadi dapat membantu murid tenang walaupun pada
permulaannya sesetengah murid akan berasa takut untuk masuk ke dalam air. Perkara
ini dapat diatasi dengan membawa murid ke kawasan cetek sebelum berpindah ke

kawasan yang lebih dalam. Secara tidak langsung ianya telah melatih membina
keyakinan diri murid-murid "water confidence". Melalui terapi seumpama ini, ianya
dapat memantapkan perkembangan fizikal dengan aktiviti-aktivi seperti regangan
seterusnya melembutkan sendi dan meningkatkan daya ketahanan jantung dan otototot rangka.
12.1 Tujuan Terapi Hidro
Aktiviti berenang dapat memberi keseronokan dan menggembirakan murid-murid
bermasalah pembelajaran ketika berada di dalam kolam atau air di samping dapat
membentuk sikap kerjasama dengan rakan-rakan mereka. Ia juga membolehkan muridmurid bermasalah pembelajaran memperolehi kemahiran renang sama seperti muridmurid normal. Selain itu, renang juga merupakan salah satu latihan latihan terapi
(Hidroterapi/Terapi Air) bagi murid istimewa.
12.2 Konsep
Hidroterapi didapati sesuai untuk perkembangan fizikal dan pergerakan motor kasar
dan motor halus serta mental murid-murid berkeperluan khas di mana segala otot-otot
dan otak mereka dapat dirangsang, pergerakan dalam air

lebih mudah dan bebas,

serta tidak dibebani seperti keperluan alat sokongan yang menghadkan pergerakan.
Imbangan dalam air bukanlah masalah utama.
Oleh itu lebih banyak pergerakan dapat dilakukan dan daya penumpuan

individu

dapat dipertingkatkan dan masalah tingkahlaku didapati tidak seperti lazimnya. Ini
disebabkan oleh ransangan air secara semulajadi.

Walaubagaimanapun, murid berkeperluan khas mungkin mengalami sedikit rasa takut


dengan air. Di sinilah guru memainkan peranan membantu dalam membina keyakinan
diri. Hasilnya murid-murid akan dapat membina konsep diri yang positif melalui aktiviti
hidroterapi ini. Melalui

hidroterapi juga, ianya dapat memantapkan

perkembangan fizikal melalui pelbagai aktiviti seperti regangan, melembutkan sendisendi, meningkatkan daya ketahanan otot-otot dan jantung. Banyak aktiviti dan
pergerakan yang tidak dapat dilakukan di darat dapat dipraktikkan di dalam air.

Dalam hubungan ini, hidroterapi dapat meneroka pergerakan-pergerakan


yang boleh dilakukan oleh murid. Bagi sesetengah murid, mereka didapati lebih
berkeyakinan di air berbanding di darat. Kejayaan sesuatu program pengajaran
bergantung pada prosedur pengajaran yang jelas, sokongan dan garis panduan yang
diberi. Walau bagaimanapun garis panduan adalah sama untuk semua, hanya
penyesuaian dan modifikasi diperlukan terhadap individu berkeperluanyang unik ini.
12.3 Kepentingan Hidroterapi
Hidroterapi merupakan suatu bidang yang

agak

luas bertujuan

untuk

mengembalikan, memelihara dan memulih keadaan emosi, fizikal, psikologi dan


spiritual kepada keadaan yang lebih baik atau normal. Antara kepentingan
hidroterapi ini ialah:
1. Menghilangkan tekanan.
2.Keupayaan berkomunikasi.
3. Simulasi sistem otak.
4. Bina keyakinan diri.
5. Kreativiti.
6. Kawalan diri.
7. Latihan Social skill.
8. Merangsang pertuturan.
9. Melatih sikap bekerjasama.
10. Meningkatkan kesabaran.
11. Pengamatan.
12. Latihan koordinasi badan dan anggota badan yang lain.
13. Latihan daya kepimpinan.
14. Manipulasi tangan dan jari-jemari.
15. Daya konsentrasi.
16. Pembentukan body image.
17. Peningkatan self-esteem.

12.4 Panduan Keselamatan


Sebelum menjayakan aktiviti renang untuk murid-murid berkeperluan khas ini, faktor
yang paling penting dan perlu diambil kira adalah faktor keselamatan.

Kita melihat

faktor keselamatan ini dalam sudut ketidakupayaan fizikal dan tahap ketidakupayaan
intelektual murid-murid tersebut.
i. Ketidakupayaan Fizikal
Guru hendaklah berada di dalam air dan bersedia untuk menerima murid ke dalam
kolam. Semasa berada di dalam air hendaklah dalam kedudukan berdiri dengan kaki
terbuka dan kepala berada di atas paras air. Gunakan bahagian atas badan untuk
mengawal imbangan dan sentiasa apungkan badan. Elakkan daripada menunjukkan
perasaan bimbang kepada murid sewaktu berada di dalam air kerana ini boleh
menyebabkan mereka menjadi bimbang dan takut. Guru perlu sentiasa bercakap dan
memberi galakkan kepada murid semasa mereka hendak masuk ke dalam air. Eye
Contact boleh membantu membina keyakinan murid. Latihan hendaklah dimulakan
dengan memasuki kawasan sudut kolam yang cetek.
ii. Ketidakupayaan Intelektual
Ketidakupayaan intelek juga dialami di mana tahap tumpuan yang singkat
menyebabkan maklumat yang diberi tidak dapat disimpan dengan sempurna. Oleh itu,
penjelasan guru perlulah ringkas dan tepat. Terdapat murid berkeperluan khas yang
kurang persepsi kemahiran motor dan persepsi mengenai jarak atau kedalaman kolam
renang. Maka persepsi yang tepat dan betul perlu disampaikan kepada mereka. Harus
diingat bahawa murid-murid berkeperluan khas tidak mempunyai pencapaian
kemahiran yang sama, namun pada satu keadaan atau ketika mereka mungkin boleh
menguasainya.

Anda mungkin juga menyukai