Anda di halaman 1dari 3

SUBTAJUK : KEELEKTRIKAN

1. Keelektrikan bermaksud pengaliran arus elektrik yang berlaku di


dalam suatu konduktor.
2. Sumber elektrik pula boleh datang daripada pelbagai, termasuk
bateri, dinamo, sel suria, sel kering, bateri basah, penjana kuasa dan
lain-lain lagi.
SUBTOPIK: KAEDAH MENGUKUR KEELEKTRIKAN
Bagi mengukur keelektrikan, kita perlu tengok pengukuran yang dibuat pada 3
perkara lain yang berkaitan dengan elektrik, iaitu pada arus, voltan dan
rintangan.

1.

2.

3.
4.

Arus
Arus elektrik
ditakrifkan sebagai
kadar pengaliran
elektrik.
Arus diukur dengan
menggunakan
Ammeter
Unit yang digunakan
adalah ampere (A)
Ammeter disambung
secara bersiri pada
litar

1.

2.

3.
4.

Voltan
Voltan ditakrifkan
sebagai daya elektrik
yang diperlukan
untuk mengalirkan
elektron antara dua
titik ataupun beza
keupayaan di antara
dua titik.
Voltan diukur dengan
menggunakan
Voltmeter
Unit yang digunakan
adalan voltan (V)
Voltmeter disambung
secara selari pada
litar

1.

2.

3.
4.

Rintangan
Rintangan ditakrifkan
sebagai sifat sesuatu
bahan yang
menghalang atau
menentang
pengaliran elektron
melaluinya.
Rintangan diukur
dengan
menggunakan
formula (Rintangan =
Voltan / Arus)
Unit yang digunakan
adalah ohm ()
Faktor yang
menentukan
rintangan adalah
panjang konduktor,
diameter konduktor
dan jenis konduktor.

HUBUNGAN ANTARA ARUS, VOLTAN DAN RINTANGAN


Hubungkait antara voltan, arus dan rintangan telah dikaji oleh Georg Simon
Ohm. Dalam Hukum Ohm, ianya menyatakan bahawa arus yang mengalir
melalui suatu konduktor adalah berkadar terus degan voltan. Bahasa
mudahnya, sekiranya arus meningkat, maka voltan juga turut meningkat.
Formula Hukum Ohm adalah seperti berikut :

Bagi memudahkan hafalan, adik-adik boleh gunakan petua segitiga Hukum Ohm
di bawah.

Hubungan antara arus dengan


voltan
Hipotesis :
Arus adalah berkadar terus dengan
voltan.
(Semakin besar arus, maka semakin
besar voltan)
Perbincangan:
1. Arus berkadar terus dengan voltan
apabila rintangan adalah malar.

Hubungan antara rintangan dan


arus
Hipotesis :
Semakin besar rintangan, semakin
kecil arus yang mengalir melalui litar.

Perbincangan:
1. Arus adalah berkadar songsang
dengan rintangan
(jika besar rintangan, arus akan
mengecil)
2. Semakin panjang wayar yang
digunakan , maka semakin besar
rintangan. Maka juga semakin kecil

arus yang mengalir melaluinya.