Anda di halaman 1dari 6

JBB0048

SK YONG PENG

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2015


DUNIA MUZIK TAHUN 1
1 JAM

NAMA : ............................................................................
KELAS : .............................

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.


A Lengkapkan lirik lagu Negaraku berikut.
Rahmat

darahku

kita

Selamat

maju

Tuhan

JBB0048
SK YONG PENG

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2015


PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5
1 JAM

NAMA : ............................................................................
KELAS : .............................

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.


A Tuliskan lirik lagu Bangsa Johor di dalam ruangan yang disediakan di bawah.

BANGSA JOHOR
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

( 8 markah )

JBB0048
SK YONG PENG

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2015


BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

PEMAHAMAN
50 MINIT
NAMA : ............................................................................
KELAS : .............................
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.

JBB0048

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2015

SK YONG PENG

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3


PENULISAN
1 JAM 15 MINIT

NAMA : ............................................................................
KELAS : .............................
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.

JBB0048

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2015

SK YONG PENG

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 4

NAMA : ............................................................................
KELAS : .............................
ARAHAN: Pilih dan jawab SATU SOALAN sahaja.
SOALAN 1 : Menggambar
Hasilkan sebuah poster yang bertajuk HARI SUKAN NEGARA. Anda boleh
menggunakan gabungan teknik lukisan & montaj.
Bahan & Alatan : kertas lukisan, warna pensel/oil pastel/krayon (media kering sahaja),
montaj huruf, gam, gunting dan kertas suratkhabar (untuk alas).
SOALAN 2 : Membuat Corak dan Rekaan
Hasilkan sebuah corak menggunakan teknik resis. Lakaran boleh menggunakan oil pastel
atau liquid paper.
Bahan & Alatan : kertas lukisan, oil pastel/liquid paper, warna poster, berus warna, palet
bekas air dan kertas suratkhabar (untuk alas).
SOALAN 3 : Menggambar
Hasilkan sebuah catan bertajuk PEMANDANGAN DI TEPI SAWAH.
Bahan & Alatan : kertas lukisan, warna air/warna poster (media basah sahaja), berus warna,
palet, span, bekas air dan kertas suratkhabar (untuk alas).
SOALAN 4

JBB0048
SK YONG PENG

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2015


BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
PENULISAN

NAMA : ............................................................................
KELAS : .............................