Anda di halaman 1dari 2

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS


______________________________________________________
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SEMBILAN 2015

SEJARAH
Kertas 1

Peraturan Pemarkahan

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak

1
1249/1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

1249/1 (PP)
KERTAS 1

SOALAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

JAWAPAN
C
C
D
B
A
A
B
C
A
C
B
D
C
D
C
D
D
C
A
D
B
C
C
A
C
B
C
A
D
D
C
A
A
A
B
C
D
C
A
C

M/S
6
26
43
50
80
85-94
102
105
128
134
147-148
153,156
180
183
204
209
223
231
266
268
6
13
32,34,40
58
67
82
104
110
121
131
144
146
171
188
198
198-199
220-221
230
256-257
263

TING.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ARAS
SEDERHANA
RENDAH
TINGGI
RENDAH
SEDERHANA
SEDERHANA
TINGGI
TINGGI
RENDAH
RENDAH
SEDERHANA
SEDERHANA
RENDAH
SEDERHANA
SEDERHANA
RENDAH
SEDERHANA
RENDAH
TINGGI
SEDERHANA
SEDERHANA
SEDERHANA
SEDERHANA
RENDAH
TINGGI
SEDERHANA
SEDERHANA
RENDAH
SEDERHANA
SEDERHANA
SEDERHANA
SEDERHANA
SEDERHANA
RENDAH
SEDERHANA
SEDERHANA
SEDERHANA
SEDERHANA
RENDAH
TINGGI

ASPEK
PENGETAHUAN
PENGETAHUAN
ANALISIS
PENGETAHUAN
KEFAHAMAN
ANALISIS
KEFAHAMAN
APLIKASI
KEFAHAMAN
PENGETAHUAN
ANALISIS
ANALISIS
PENGETAHUAN
KEFAHAMAN
KEFAHAMAN
PENGETAHUAN
KEFAHAMAN
PENGETAHUAN
ANALISIS
KEFAHAMAN
PENGETAHUAN
ANALISIS
KEFAHAMAN
PENGETAHUAN
ANALISIS
PENGETAHUAN
PENGETAHUAN
PENGETAHUAN
KEFAHAMAN
PENGETAHUAN
KEFAHAMAN
PENGETAHUAN
ANALISIS
PENGETAHUAN
APLIKASI
ANALISIS
PENGETAHUAN
PENGETAHUAN
PENGETAHUAN
ANALISIS

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT


1249/1

2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT