Anda di halaman 1dari 3

BCS TERAS

Kod Buku

Judul

B011098 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BT)


B011101 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BA)
JILID 1
B011112 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BA)
JILID 2
B021105 ENGLISH YEAR 1 SK (TB)
B021116 ENGLISH YEAR 1 SK (AB) PART 1
B021127 ENGLISH YEAR 1 SK (AB) PART 2
B091090 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BT)
B091103 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BA)
B101077 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1
SK (BT)
B101088 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1
SK (BA)
B251141 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BT) JILID 1
B251152 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BA) JILID 1
B251163 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BT) JILID 2
B251174 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BA) JILID 2
B291034 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK
B321053 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
KESIHATAN TAHUN 1 SK
B391006 CERMAT TIBA SELAMAT TAHUN 1
B012146 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BT)
B012157 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BA)
JILID 1
B012160 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BA)
JILID 2
B022084 ENGLISH YEAR 2 SK (TB)
B022095 ENGLISH YEAR 2 SK (AB)
B092083 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 (BT)
B092094 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 (BA)
B102069 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2
SK (BT)
B102070 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2
SK (BA)
B252202 MATEMATIK TAHUN 2 SK (BT) JILID 1
B252213 MATEMATIK TAHUN 2 SK (BA)
B252224 MATEMATIK TAHUN 2 SK (BT) JILID 2
B292048 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SK
B322056 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
KESIHATAN TAHUN 2 SK
B392009 CERMAT TIBA SELAMAT TAHUN 2
B013107 BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK (BT)
B013118 BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK (BA)
JILID 1
B013129 BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK (BA)
JILID 2
B023009 ENGLISH YEAR 3 SK (TB)
B023010 ENGLISH YEAR 3 SK (AB)
B093007 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 (BT)
B093018 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 (BA)
B103007 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3
SK (BT)
B103018 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3
SK (BA)
B253101 MATEMATIK TAHUN 3 SK (BT) JILID 1
B253112 MATEMATIK TAHUN 3 SK (BT) JILID 2
B253123 MATEMATIK TAHUN 3 SK (BA)
B293007 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 SK

Bekalan Unjuran Baki


Buku
Utk. Enrolmen Buku
Di
Tahun
Murid
Dalam Tangan
2015
2016
BOSS Murid

Anggaran
Buku
Buku
Stok
Elok
Elok di Hingga Hingga %
Elok
Dalam Tangan
Akhir Akhir Buku Pesan
Murid
BOSS
2015
2015 Rosak
hingga
akhir 2015
2
2
5
4
20
1

0
0
0
0
0

5
5
5
0
0

2
0
0
0
0

3
0
0
0
0

2
0
0
0
0

2
0
0
0
0

5
0
0
0
0

4
0
0
0
0

20
0
0
0
0

1
5
5
0
0

20

0
0
0
0
0

5
5
5
5
5

2
0
2
0
2

3
0
3
0
3

2
0
2
0
2

2
0
2
0
2

5
0
5
0
5

4
0
4
0
4

20
0
20
0
20

1
5
1
5
1

20

0
0

5
3

0
0

0
2

0
0

0
2

0
2

0
2

0
0

5
1

0
0
0
0

3
3
0
0

0
0
0
0

2
0
0
0

0
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

0
0
0
0

1
3
0
0

33

0
0
0
0

3
3
3
3

1
0
1
1

2
0
2
2

1
0
1
1

1
0
1
1

3
0
3
3

2
0
2
2

33
0
33
33

1
3
1
1

33

0
0

3
2

0
0

0
7

0
0

0
5

0
7

0
5

0
29

3
0

0
0
0
0

2
2
0
0

0
0
0
0

7
0
1
0

0
0
0
0

5
0
0
0

7
0
1
0

5
0
0
0

29
0
100
0

0
2
0
0

29

0
0
0
0

2
2
2
2

0
0
0
0

7
7
0
6

0
0
0
0

5
5
0
4

7
7
0
6

5
5
0
4

29
29
0
33

0
0
2
0

B323004 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN


KESIHATAN TAHUN 3 SK
B393002 CERMAT TIBA SELAMAT TAHUN 3
B014008 BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SK
B024002 ENGLISH YEAR 4 SK
B074002 SEJARAH TAHUN 4 SK
B094060 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4
B104004 SAINS TAHUN 4 SK
B194001 PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 SK
B254004 MATEMATIK TAHUN 4 SK
B294070 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SK
B314003 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 SK
B324007 PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4 SK
B354009 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN
4 SK
B364003 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI TAHUN 4 SK
B374003 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 SK
B384001 THE KING OF KITES YEAR 4
B384002 THE JUNGLE BOOK YEAR 4
B387001 ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4,5
AND 6
B394005 CERMAT TIBA SELAMAT TAHUN 4
B015067 BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 SK
B025050 ENGLISH YEAR 5 SK
B075005 SEJARAH TAHUN 5 SK
B095070 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5
B105080 SAINS TAHUN 5 SK
B195008 PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 SK
B255110 MATEMATIK TAHUN 5 SK
B295047 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 SK
B315006 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 SK
B325033 PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 SK
B355002 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN
5 SK
B365006 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI TAHUN 5 SK
B375000 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5 SK
B385004 AND SOMETHING WEIRD HAPPENED
YEAR 5
B385015 GULLIVER'S TRAVELS YEAR 5
B387001 ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4,5
AND 6
B395008 CERMAT TIBA SELAMAT TAHUN 5
B387001 ANTHOLOGY OF POEMS FOR YEAR 4,5
AND 6
B396001 CERMAT TIBA SELAMAT TAHUN 6

29

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
7
7
7
1
7
7
7
6
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
8
8
8
1
8
8
8
7
8
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6
6
6
1
6
6
6
6
6
6

0
8
8
8
1
8
8
8
7
8
8

0
6
6
6
1
6
6
6
6
6
6

0
25
25
25
0
25
25
25
14
25
25

2
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1

25

25

0
0
0

7
7
7

0
0
0

8
8
8

0
0
0

6
6
6

8
8
8

6
6
6

25
25
25

1
1
1

25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
8
8
8
1
8
8
8
7
8
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
5
5
1
5
5
5
4
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
3
3
0
3
3
3
3
4
4

0
5
5
5
1
5
5
5
4
5
5

0
3
3
3
0
3
3
3
3
4
4

0
40
40
40
100
40
40
40
25
20
20

7
5
5
5
1
5
5
5
4
4
4

20

20

40

40

40

40

BCS ELEKTIF
Kod Buku

Judul

Bekalan Unjuran Baki


Buku
Keterangan
Utk. Enrolmen Buku
Di
Tahun/Tingkatan Tahun
Murid
Dalam Tangan
2015
2016
BOSS Murid

Anggaran
Buku
Buku
Stok
Elok
Elok
di Hingga Hingga %
Elok
Dalam Tangan
Akhir Akhir Buku Pesan
Murid
BOSS
2015
2015 Rosak
hingga
akhir 2015

BTB TERAS
Kod
Judul
Buku
B016061 BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK
B026043 ENGLISH YEAR 6 SK
B076001 SEJARAH TAHUN 6 SK
B096052 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6
B106062 SAINS TAHUN 6 SK
B196001 PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 SK

Unjuran Enrolmen Murid

Pesan

5
5
5
1
5
5

5
5
5
1
5
5

B256045 MATEMATIK TAHUN 6 SK


B296041 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SK
B316001 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK
B326026 PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6 SK
B356001 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 SK
B366002 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 6 SK
B376001 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 SK
B386001 SHORT STORY YEAR 6
B386002 GRAPHIC NOVEL YEAR 6

5
4
5
5
5
5
5
5
5

5
4
5
5
5
5
5
5
5

BTB ELEKTIF
Kod
Buku

Judul

Tingkatan

Unjuran Enrolmen Murid

Pesan

Glosari/CD
Kod
Buku

Judul

B107008 GLOSARI SAINS SEKOLAH RENDAH


B257003 GLOSARI MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
C314009 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 SK (CDROM)
C364009 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 SK
(CDROM)
C315002 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 SK (DVD)
C365002 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 SK (DVD)
C316001 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK (CDROM)
C366001 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 6 SK
(CDROM)

Stok
hingga Pesan
Akhir
2015
5
0
5
0
5
0

Tingkatan

Unjuran Enrolmen Murid

D1
D1
D4

5
5
5

D4

D5
D5
D6

5
5
5

5
5
0

0
0
5

D6