Anda di halaman 1dari 19

NAMA :.......

KELAS :

SULIT
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

OKTOBER 2015
TAHUN 2

SEKOLAH KEBANGSAAN SEBAUH


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 2
Masa: 1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan (A O).
2. Jawab semua soalan.
3. Semua jawapan hendaklah ditulis dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak termasuk muka


hadapan.
1

Disediakan oleh,
Disahkan oleh,

Disemak oleh,

___________________________
________________________
( CIK RABI`ATUL ADAWIYAH M. SHAH) (ENCIK HASMIYUHAIRI BIN YUSOFF)
GURU MATA PELAJARAN
KETUA PANITIA
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2
SAINS
SK SEBAUH
SK SEBAUH

_________________________
( EN. IBRAHIM B SUUT )
PENOLONG KANAN 1
SK SEBAUH

A) Kenal pasti keperluan asas manusia yang ditunjukkan. Tandakan () pada


jawapan yang betul.

Udara

Makanan

Air

Tempat
perlindungan

Air

Makanan

Makanan

Udara
3

B) Padankan keperluan asas manusia dengan kepentingannya kepada


manusia.

Berlindung daripada
panas dan hujan

Minuman

Bernafas

Kekal sihat dan


bertenaga

C) Kenal pasti khasiat makanan yang berikut. Kelaskan mengikut kumpulan


yang betul.

Roti

Udang

Sawi

Nasi

Lobak
merah

Mi

Susu

Betik

Telur

Makanan

Makanan yang
memberi tenaga

Makanan yang
membantu
tumbesaran

Makanan yang
membantu
menjaga
kesihatan

D) Tandakan () bagi aktiviti yang dapat menjamin kesihatan.


1

Memilih kedai makanan


yang bersih.

Membuang sampah ke
dalam sungai.

Membakar sampah
secara terbuka.

Membersihkan kawasan
sekitar rumah.

E) Kenal pasti tempat perlindungan berikut. Isi tempat kosong dengan


jawapan yang betul.

Reban

Atas pokok

Gua

Dalam tanah

Sarang

Celah batu

F) Kelaskan haiwan berikut mengikut cara pembiakannya.

Haiwan

Bertelur

Melahirkan

10

G) Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut makanan yang dimakan.

Haiwan

Makan tumbuhan
sahaja

Makan haiwan
sahaja

11

Makan haiwan dan


tumbuhan sahaja

H) Namakan setiap peringkat hidup rama-rama. Isi tempat kosong dengan


jawapan yang betul.

Telur

Kepompong

Ulat
Beluncas

Kitar
hidup
ramarama

12

Rama-rama

I) Jelaskan cara haiwan berikut bergerak. Isi tempat kosong dengan jawapan
yang betul.

4
Mengengsot

Terbang

Melompat

13

Menjalar

J) Kenal pasti keperluan asas yang diperlukan oleh tumbuhan. Isi tempat
kosong dengan jawapan yang betul.

Udara

Cahaya matahari

14

Air

K) Nyatakan urutan yang betul bagi perubahan yang berlaku kepada


tumbuhan semasa membesar.

15

L) Isi Ya atau Tidak bagi cara penjagaan tumbuhan yang baik supaya
pokok di bawah ini hidup dan subur.

1. Siram setiap hari


2. Letak di dalam plastik dan ikat
3. Letak di tempat terbuka
4. Letak di kawasan gelap
5. Letak di tempat yang mendapat cahaya
matahari

5
16

M) Kenal pasti objek yang merupakan sumber cahaya. Tandakan () bagi


objek yang betul.

17

N) Namakan objek yang merupakan sumber cahaya. Isi tempat kosong


dengan jawapan yang betul.

Pensel

Lampu suluh

Buku

Lampu jalan

Api

Matahari

Objek sumber cahaya

4
18

O) Bulatkan

bayang-bayang yang betul bagi setiap haiwan.

3
KERTAS SOALAN TAMAT

19